Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w procesie karnym lub cywilnym?

Prawa i obowiązki świadka w procesie karnym lub cywilnymWiele osób ma mylne skojarzenia, że świadkiem można być tylko w procesie karnym i tu się mylą, bo świadkiem można także być w postępowaniu cywilnym ( sprawy o: odszkodowanie, zapłatę należności, rozwód, eksmisje, w sprawach spadkowych).

Jeżeli osoba występująca przed sądem cywilnym w obronie swoich praw,wskaże sądowi Ciebie jako świadka w sprawie, a sąd uzna, że Twoje zeznania, mogą znacząco wpłynąć na wyjaśnienie sprawy, możesz dostać wezwanie do sądu w charakterze świadka.

Od chwili odebrania wezwania, jako świadek masz określone prawa, ale także obowiązki.


Prawa i obowiązki świadka


Prawa osoby będącej świadkiem w procesie karnym lub cywilnym
  • Prawo do odmowy składania zeznań - jeżeli jedna ze stron lub uczestników jest twoja bliska osoba, możesz odmówić składania zeznań. Nie trzeba korzystać z tego prawa. Prawo to nie przysługuje w sprawach o : unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, rozwiązanie adopcji).
  • Prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie - masz prawo odmówić odpowiedzi na pytanie, jeżeli narażasz w ten sposób siebie lub bliską Ci osobę ( np. na odpowiedzialność karną lub spowoduje to szkodę majątkową)
  • Prawo do zwrotu wydatków - masz prawo do tego, aby zwrócono Ci koszty dojazdu i powrotu z sądu, a także równowartość utraconego zarobku. Zwrot kosztów otrzymasz, jeżeli zażądasz tego na rozprawie, ale nie później niż na drugi dzień po rozprawie.
  • Prawo do wolnego dnia w pracy - masz prawo do dnia wolnego w pracy ( na podstawie wezwania do sądu lub adnotacji sekretariatu sądu na wezwaniu).

Obowiązki osoby będącej świadkiem w procesie karnym lub cywilnym

  • Stawianie się na każde wezwanie sądu - świadek ma obowiązek stawić się na każde wezwanie sądu, nawet jeżeli ma prawo odmówić złożenia zeznań. Jeżeli nie stawi się w sądzie i tego nie usprawiedliwi, grozi mu za to kara grzywny do 1 tysiąca złotych. Za ponowne niestawienie się w sądzie zostanie wymierzona kolejna kara grzywny, a sąd może nakazać przymusowe doprowadzenie.
  • Złożenie przyrzeczenia - świadek ma obowiązek złożyć przyrzeczenie o mówieniu prawdy. Zwolnieni z tego obowiązku są małoletni do 17 roku życia, a także osoby skazane za składanie fałszywych zeznań. Jeżeli świadek odmówi sąd może wymierzyć karę grzywny do  tysiąca złotych, a także  nakazać aresztowanie na okres do  tygodnia.
  • Mówienie prawdy - obowiązkiem świadka jest mówienie prawdy, za złamanie tego obowiązku, grozi kara do lat pozbawienia wolności.

Kto nie może być świadkiem w procesie karnym lub cywilnym


Na świadka nie może zostać powołana osoba, która jest upośledzona umysłowo lub chora psychicznie, wojskowi i urzędnicy, których obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej, przedstawiciele ustawowi stron ( rodzice, opiekunowie).

Gdy toczy się sprawa rozwodowa, to świadkiem nie może być małoletni, który nie ukończył 13  roku życia, zstępny ( dziecko, wnuk), który nie ukończył 17 roku życia, ponieważ informacje przez niego udzielone nie mogą być traktowane jako dowód w sprawie.

Jeżeli świadek nie może stawić się w sądzie i wie o tym wcześniej, powinien dostarczyć usprawiedliwienie lub zadzwonić do sekretariatu sądu i niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie. Gdy dzieje się to w dniu rozprawy to także trzeba zadzwonić do sekretariatu sądu, a potem dostarczyć usprawiedliwienie swojej nieobecności.Podobne wpisy:

Jak złożyć wniosek o przyznanie adwokata z urzędu?
Jakie kary można otrzymać za popełnienie przestępstwa?

wtorek, 31 marca 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: