Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak przekazać sprawę do egzekucji komorniczej?

Wnosisz o egzekucję komornicząOdzyskanie zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu długu, utraconych korzyści finansowych, rzeczowych, materialnych lub przywrócenie pierwotnego stanu wcale nie jest łatwe. Przegrany przeciwnik procesowy, nie zasypia przysłowiowych gruszek w popiele i robi wszystko, aby się przed tym uchronić. niewielu z nich, kierując się etyką, honorem lub obawą zajęcia komorniczego, dobrowolnie i rzetelnie zastosuje się do wyroku sądu.

Dlatego po bezskutecznym upływie czasu wyznaczonego przez sąd zmuszony jesteś przekazać sprawę do egzekucji komorniczej. W tym celu powinieneś złożyć wniosek do właściwego (dla dłużnika) rewiru komornika. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy (oryginał prawomocnego wyroku sądu zaopatrzony pieczęcią klauzuli wykonalności).

Należy po prostu zanieść prawomocny wyrok do sekretariatu sądu. Tam za niedużą opłatą zostanie przystawiona pieczęć. Z opieczętowanego oryginału wyroku musisz zrobić kserokopię, na której sekretarz (w tym samym sekretariacie sądu) poświadcza jej zgodność z oryginałem prawomocnego już wyroku okrągłą pieczęcią sądu.

Następnie oryginał wyroku dołączasz do wniosku o egzekucję komorniczą. Uwierzytelnioną kopię wyroku zatrzymujesz dla siebie. Wyrok uprawomocnia się po 21 dniach od daty, w której dalsza droga odwoławcza została dla obu stron procesowych definitywnie zamknięta.

Bywa, że w niektórych sprawach ta szczęśliwa dla powoda chwila następuje dopiero po kilkunastu latach! Aby roszczenie przekazać do egzekucji komorniczej, najpierw musisz przeprowadzić prywatne śledztwo w celu ustalenia składników majątku dłużnika.

We wniosku musisz bowiem wskazać, z jakiej konkretnie części tego majątku komornik ma zaspokoić twoją wierzytelność, np.:

- z dochodów dłużnika (należy podać nazwę firmy dłużnika i jej adres)

- z ruchomości dłużnika ( należy podać, w którym konkretnie miejscu te ruchomości się znajdują)

- z nieruchomości dłużnika (należy podać dokładny adres nieruchomości)

Komornik samodzielnie nie będzie zbierał żadnych danych dotyczących dłużnika. Nie będzie też z własnej inicjatywy ustalał stanu i źródła jego majątku. Po ustaleniu majątku dłużnika i wskazania go we wniosku komornik wezwie cię do wniesienia niebagatelnej, 15 % kwoty stanowiącej wartość żądanej we wniosku wierzytelności oraz do uiszczenia innych dodatkowych opłat.

Po zaspokojeniu znacznych finansowych opłat komorniczych, możesz otrzymać postanowienie o umorzeniu egzekucji komorniczej z powodu:

- nieustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika (dłużnik wyczuł pismo nosem i wymeldował się ze swego zasobnego domu, który przepisał na zięcia, a sam udał się w nieznanym dla nikogo kierunku)

- braku wskazanego przez ciebie mienia dłużnika nadającego się do egzekucji (dłużnik zapobiegliwie dużo wcześniej przepisał cały majątek ruchomy na sąsiada, co poświadcza okazana komornikowi ważna umowa, opieczętowana przez Urząd Skarbowy),

- ubóstwa dłużnika (dłużnik jedynie stwarzał pozory zamożności ze względu na prestiż wykonywanego zawodu, a całe mienie należy do żony, co potwierdza notarialna intercyza o rozdzielności ustawowej wspólności majątkowej małżonków)

- pozostawania dłużnika bez pracy (co potwierdziła zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy egzekucji z wynagrodzenia za pracę)

- długotrwałej, kosztownej choroby dłużnika (na co ma stos zaświadczeń lekarskich)

Pomimo że opłacona przez ciebie egzekucja komornicza nie doszła do skutku, zwrotu wpłaconych komornikowi pieniędzy nie otrzymasz!

Twoja wierzytelność ulega przedawnieniu po dziesięciu latach, licząc od dnia, w którym jej zwrot stał się wymagalny. Termin ten ulega zawieszeniu z chwilą ponownego wszczęcia skutecznej egzekucji komorniczej i biegnie od początku. Znaczy to, że jeżeli za drugim razem komornik nie wyegzekwuje od dłużnika ani jednej złotówki – termin zostaje zachowany.

Gdybyś jednak bardzo na komornika naciskał, może on zająć dłużnikowi wyposażenie mieszkania, na które przykładowo składają się: stare meble, telewizor, lodówka, meble kuchenne itp. Po bezskutecznej ich sprzedaży na licytacji staniesz się szczęśliwym posiadaczem tego majątku.

Wyrafinowani malwersanci, nastawieni na wyprowadzenie znacznego majątku z agencji państwowych, fundacji, stowarzyszeń czy firm, przepisują swój majątek na członków rodziny lub na tak zwane „słupy”.

„Słup” to podstawiona osoba, która często nie ma świadomości, do czego faktycznie została wykorzystana. Bywa, że są to ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie lub nawet bezdomni. Po zamknięciu lub wyciszeniu sprawy sytuacja wraca do normy, a zagarnięty majątek do „właściciela”.

Jeśli będziesz miał szczęście i okaże się, że dłużnik jest faktycznym właścicielem cennych ruchomości np. nowego, drogiego samochodu, lokaty bankowej, dzieł sztuki – twoje roszczenie zostanie zaspokojone.

W przypadku egzekucji komorniczych z nieruchomości, sprawa się troszkę gmatwa. Jeśli zajęta przez komornika nieruchomość ma czystą hipotekę i jest wyłączną, niepodzielną własnością dłużnika, jej egzekucja może odwlec się w czasie, ale w końcu dojdzie do skutku.

Kiedy jednak hipoteka nieruchomości jest obciążona, musisz skalkulować, czy opłaca ci się ją przejąć razem z długami? Czy po spłacie innych wierzycieli, „wyjdziesz na swoje”, czy też dołożysz do tego interesu?

Jeżeli natomiast nieruchomość stanowi niepodzielną współwłasność i prawa mają do niej inni współwłaściciele, czekają cię jedynie kłopoty. Po ewentualnym przejęciu takiej nieruchomości nie będziesz mógł nią samodzielnie w żaden sposób rozporządzać. Pozostali współwłaściciele nie przyjmą cię z otwartymi ramionami i będą „umilać” życie na wszelkie możliwe sposoby.

Należy założyć, że w przejętej przez ciebie nieruchomości mieszka i jest zameldowany dłużnik ze swoją rodziną. Aby go usunąć, musisz wnieść do sądu nowy pozew o eksmisję z twojej nieruchomości.

Sprawa może toczyć się długo. Ty, jako nowy właściciel, jesteś zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, to jest: podatków, remontów, zużycia liczników. Kiedy w końcu uzyskasz sądowy nakaz eksmisji, musisz zapewnić eksmitowanym ludziom lokal zastępczy!

Eksmisja na bruk jest prawem zakazana. Czy aby na pewno o to ci chodziło?

Decydując się na egzekucję z nieruchomości, musisz rozważyć jeszcze jeden bardzo poważny problem dotyczący stanu posiadanych przez ciebie środków finansowych. Poniosłeś koszty związane z procesem cywilnym i opłaceniem egzekucji komorniczej. Zrób rachunek finansowy pod kątem celowości przejęcia takiej nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości ma sens tylko wówczas, jeśli posiadasz wolne środki finansowe, które dodatkowo możesz w tym celu zaangażować. Nie możesz z góry zakładać, że przejętą nieruchomość uda ci się szybko spieniężyć i na to konto zaciągać długi.

Operatywny Kamil J. poprzez kontakty swojej żony był bardzo ustosunkowany. Posiadał dobre układy w miejscowych organach ścigania i orzekania, czego w ogóle się nie wstydził, przeciwnie, jawnie się tym przechwalał i wykorzystywał bezwzględnie.

Nawiązywał liczne umowy biznesowe, których nie dotrzymywał, a następnie winą za to obciążał swoich pechowych kontrahentów. Pozywał ich przed sąd i sprawę za sprawą wygrywał. Na poczet przyszłych zysków z tego „interesu” rozbudowywał swoje małe „imperium”.

Szło mu gładko do czasu, aż trafił na przysłowiowy „kamień”. Jego teoretyczny dłużnik (faktycznie długu nie było) był stanowczy i ani myślał zwracać to, czego od niego nie uzyskał. Swoje mienie ruchome i nieruchome zabezpieczył przed nim tak, że w żaden sposób nie mógł się do niego dobrać nawet przy pomocy życzliwych sędziów i komornika.

Wydał sporo pieniędzy na adwokatów i egzekucję komorniczą. Zaciągnął liczne pożyczki w banku i na koniec zbankrutował. Żona widząc, co się święci, wystąpiła o rozwód, pozbawiając go tym samym dotychczasowych wpływów.

Bez jej pomocy nie szło mu już tak gładko w sądzie i za długi został skazany. Karę pozbawienia wolności odsiedział w całości. Czy wróci do poprzedniego źródła dochodu?

Mało prawdopodobne.

Musisz zatem wziąć pod uwagę fakt ewentualnej dopłaty do różnicy wynikającej z wysokości całej twojej wierzytelności a wartością licytowanej nieruchomości. Jeśli po przeprowadzeniu wszystkich etapów egzekucji, dwukrotnego wystawienia jej na licytację komorniczą nie udało jej się sprzedać za 50% wartości rynkowej, masz prawo nieruchomość przejąć.

Warunkiem przejęcia nieruchomości jest pokrycie różnicy (jeśli taka występuje) pomiędzy wierzytelnością a licytowaną wartością. Gdyby okazało się, że nie jesteś w stanie pokryć też różnicy, komornik obciąży cię dodatkowymi kosztami przeprowadzonej licytacji. Tak więc utopiłeś dodatkowe środki finansowe w nieruchomości dłużnika, której nadal pozostaje on właścicielem.

Ty natomiast, gdybyś nie był w stanie uregulować komornikowi dodatkowych znacznych kosztów – z wierzyciela sam stajesz się dłużnikiem Skarbu Państwa. Komornik w majestacie prawa zajmie twoje wynagrodzenie za pracę lub inne dobra materialne, jakie posiadasz.

Uwaga - wszystkie wzory pism procesowych takich jak: pozew, pozew nakazowy, pozew rozwodowy, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę itd. wniosek, skarga, zażalenie, apelacja  odwołanie i inne znajdziesz w internetowych wyszukiwarkach po wpisaniu hasła: „wzory pism procesowych” lub na płytach CD i w księgarniach. Nie będę więc przedstawiała prawidłowych formularzy tych pism.

sobota, 04 kwietnia 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: