Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o alimenty

Pozew o alimenty - wzórW pozwie o alimenty musisz umieścić:

Miejsce, data - w górnym lewym rogu podajesz miejscowość i datę.

Dane powódki - wpisz pod data imię i nazwisko dziecka, a także swoje dane z adresem, ponieważ to pozew składasz w imieniu swojego małoletniego dziecka.

Adres sądu - W prawnym górnym rogu napisz adres sądu rejonowego, gdzie skierujesz pozew o alimenty. Sąd może być właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania ojca dziecka.


Dane pozwanego
- Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania pozwanego ojca dziecka wpisujesz pod swoimi danymi. Musisz podać dokładny adres, aby sąd wysłał mu wezwanie na rozprawę.

Początek pozwu - Na środku umieszczasz tytuł : Pozew o alimenty. Pozew zaczynasz o tego, jakiej miesięcznej kwoty alimentów żądasz i w jaki sposób pozwany ojciec będzie dokonywał płatności ( tutaj ustalasz dzień miesiąca do którego ojciec ma wpłacić pieniądze i czy pieniądze ma przesłać na Twój adres zamieszkania czy wpłacić na konto).

Uzasadnienie - W uzasadnieniu podajesz wszystkie okoliczności, które tłumaczą żądanie alimentów w podanej przez Ciebie kwocie. Podajesz swoje zarobki, dochody ojca dziecka ( jeżeli ich nie znasz podaj w przybliżeniu). Napisz także ile wydajesz na dziecko, można podać ogólną miesięczną kwotę utrzymania, ale może też opisać to szczegółowo ( ile wydajesz na żywność, ubranie, książki itp..).

Załączniki - Na końcu pozwu podajesz dokumenty, które dołączysz do pozwu oraz do odpisu tego pozwu

Dowody - Tutaj podajesz dokumenty, które dołączasz do pozwu. Będą to dowody w sprawie. ( odpis zupełny aktu urodzenia twojego dziecka, jeżeli dziecko choruje, to zaświadczenie od lekarza, rachunki za zajęcia pozalekcyjne dziecka.

Podpis - pozew musi być koniecznie podpisany, ponieważ niepodpisany pozew nie zostanie przyjęty przez sąd rejonowy. Pozew musi być podpisany odręcznie.Wzór pozwu o alimenty


Katowice, dnia 20.04.2009 r.

Sąd Rejonowy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
40-010 Katowice, Warszawska 45


Powódka:

małoletnia Julia Nowak,
reprezentowana przez matkę Magdalenę Grad,
zam.: 40-016 Katowice, ul. Myśliwska 2/19

Pozwany:

Tomasz Nowak
zam.: 40-015 Katowice,
ul. Starowiejska 10/45

Wartość przedmiotu sporu:  9 600 zł

POZEW O ALIMENTY

W imieniu powódki wnoszę:

1. O zasądzenie od pozwanego Tomasza Nowaka na rzecz małoletniej Julii Nowak alimentów w kwocie 800 zł miesięcznie, płatnych na konto matki Magdaleny Grad, z góry do dnia 10 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.

2. O zasądzenie od pozwanego Tomasza Nowaka na rzecz powódki Julii Nowak kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Pozwany Tomasz Nowak jest ojcem mojej córki Julii Nowak (dowód: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka). Nie jesteśmy małżeństwem. Obowiązek alimentacyjny wobec naszej córki nie został do tej pory ustalony. Od czasu wyprowadzenia się jej ojca z domu, tzn. od 20.03.2008 r., pozwany dobrowolnie co jakiś czas dawał na córkę 300–400 zł, czasami kupował jej ubrania lub zabawki. Jednak od 4 miesięcy nie kontaktuje się ani z córką, ani ze mną. Nie przekazał też na nią żadnych pieniędzy.

Potrzeby dziecka są duże. Córka ma obecnie 7 lat i chodzi do szkoły. Kupiłam jej podręczniki, wyprawkę szkolną, pomoce naukowe. Córka jest utalentowana muzycznie, uczęszcza więc do szkoły muzycznej. W związku z tym konieczny był zakup skrzypiec, nut itp. W tym roku córka rozpocznie też prywatne lekcje języka angielskiego.

Przeciętne miesięczne koszty utrzymania córki wynoszą 1600 zł (dowód: wykaz kosztów utrzymania córki z ostatnich 3 miesięcy i rachunki). Ojciec dziecka ma wykształcenie wyższe ekonomiczne i dobrze zarabia. Ja pracuję jako pielęgniarka. Zarabiam 2200 zł miesięcznie (dowód: zaświadczenie o zarobkach). Wnoszę o alimenty w wysokości 800 zł miesięcznie.

Magdalena Grad

Załączniki:

1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
2. wykaz kosztów utrzymania dziecka
3. zaświadczenie o zarobkach matki
4. odpis (kopie) pozwu
Podobne wpisy:

Dyskryminacja ojców w Polsce.

Postępowanie spadkowe
Jak otrzymać zwrot kosztów sądowych?
Czy warto samemu wytoczyć proces?
poniedziałek, 20 kwietnia 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: