Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak otrzymać becikowe?


Prawo do becikowegoŚwiadczenie rodzinne becikowe (1000 zł) wypłacane jest na każde narodzone dziecko. Prawo do becikowego przysługuje rodzicom zawsze, nie jest to uzależnione od ich dochodów. Zasada ta obowiązuje od 2005 r. (w tym roku wprowadzono becikowe).

Becikowe jest zwolnione z podatku (dlatego, że jest to świadczenie rodzinne), tak więc rodzice nie muszą uwzględnić kwoty becikowego w rocznym PIT. Od 1 listopada 2009 r. wypłata becikowego będzie uzależniona od tego, czy matka dziecka w czasie ciąży była pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży.

Kto ma prawo do becikowego


Świadczenie odbiera matka lub ojciec dziecka. Istnieją sytuacje, w których becikowe może otrzymać także prawny lub faktyczny opiekun dziecka.

Nie ma znaczenia który z rodziców złoży wniosek o wypłatę becikowego, należy jednak pamiętać, że wraz z wnioskiem, równocześnie należy złożyć oświadczenie, ze drugi rodzic nie pobrał becikowego i nie będzie o nie występował.

Wniosek o wypłatę becikowego może także złożyć opiekun prawny lub faktyczny dziecka.  Faktyczny opiekun dziecka to osoba, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o adopcje dziecka.


Wniosek o wypłatę becikowego


Wniosek o wypłatę becikowego powinien zawierać :

Tytuł wniosku

Wniosek o wypłatę becikowego wypełnia się na gotowych formularzach. Można go otrzymać w każdym urzędzie gminy, miasta.

Dane osoby, która ubiega się o wypłatę świadczenia

Rodzic lub opiekun dziecka, który składa wniosek o wypłatę becikowego, podaje we wniosku swoje dane wraz z numerem PESEL. Dane zostaną potwierdzone przez urzędnika na podstawie dokumentu tożsamości.

Dane dziecka

We wniosku należy podać imię i nazwisko dziecka ( dzieci, jeżeli urodziło się więcej niż jedno dziecko), a także jego PESEL lub datę urodzenia, gdy dziecku jeszcze nie nadano numeru PESEL.


Dokumenty potrzebne do wypłaty becikowego


Do wniosku o wypłatę becikowego należy dołączyć :

  • aktu urodzenia dziecka (dzieci, jeżeli urodziło się więcej niż jedno dziecko),
  • można też dołączyć inny dokument, który potwierdzi urodzenie dziecka, wydany przez USC.

Forma płatności becikowego


Podajemy w jakiej formie chcemy mieć wypłacone świadczenie. Pieniądze można pobrać w kasie urzędu lub możemy podać numer konta, na które zostaną one przelane.

Oświadczenie

Rodzic lub opiekun dziecka musi potwierdzić, że wszystkie dane, które podał we wniosku są prawdziwe, a także że drugi z rodziców nie pobrał becikowego.

Podpis

Rodzic lub opiekun dziecka podpisuje się własnoręcznie pod wnioskiem oraz podaje datę złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę becikowego składa się w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej.

Wniosek powinien być  złożony przez rodziców dziecka w ciągu 12 miesiecy od dnia urodzenia się dziecka. Opiekunowie prawni lub faktyczni wniosek mogą złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia, gdy objęli dziecko opieka prawną lub uzyskali postanowienie sądu o adopcji dziecka.

Jeżeli wniosek o becikowe zostanie złożony po terminie, wtedy nie ma on szans na rozpatrzenie.

Wnioski zostają zatwierdzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Po 1 listopada do wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie o lekarza (ginekolog lub położnik), które potwierdzi, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąży aż do porodu. Z obowiązku zwolnieni będą tylko opiekunowie dziecka.

Zaświadczenie takie lekarz wyda bezpłatnie.
Podobne wpisy:


Jak bezpiecznie robić zakupy przez internet?

Jak otrzymać zasiłek rodzinny ?
Jak tanio kupić mieszkanie ?
Warunki otrzymania kredytu studenckiego
poniedziałek, 26 października 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: