Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Kto ma prawo do renty rodzinnej?Renta rodzinnaRenta rodzinna przysługuje w razie śmierci osoby, która w chwili zgonu miała ustalone prawo do emerytury< lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do ich uzyskania.

Prawo do renty rodzinnej mają:

  • dzieci własne lub przysposobione, dzieci drugiego małżonka, warunkiem jest nieukończenie 16 lat lub 25 lat, gdy dzieci się,uczą.

Renta rodzinna przyznawana jest dziecku, bez względu na jego wiek, jeżeli jest niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki do ukończenia 25 lat,

  • wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

W tym przypadku warunkiem otrzymania renty rodzinnej jest spełniony wymóg wieku (podobnie jak przy dzieciach własnych) oraz dzieci muszą być przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią osoby ubezpieczonej a ponadto nie mogą mieć prawa do renty po zmarłych rodzicach,  • wdowa, gdy w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci (wnuków, rodzeństwa), które mają prawo do renty po zmarłym.

Do renty rodzinnej ma także prawo wdowa, która osiągnie wymagany wiek lub stanie się inwalidką w ciągu 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Rentę rodzinną otrzyma także wdowa, która była rozwiedziona z mężem, ale oprócz ww. warunków musi mieć prawo do alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą.Podobne wpisy:

Odprawa po śmierci pracownika

Zasiłek pogrzebowy - jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?
Jak z działki rolnej zrobić budowlaną?
Jak chronić dane osobowe?

sobota, 31 października 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: