Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zasiłek pogrzebowy - jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?


Zasiłek pogrzebowyZasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem, które przyznawane jest na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem. Wypłacany jest osobie, która zapłaciła za pogrzeb (najczęściej najbliżej rodzinie), gdy osoba, która organizuje pogrzeb podpisała umowę o kredytowanie pogrzebu z zakładem pogrzebowym, to zakład odbierze zasiłek.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest :

  • w razie śmierci osoby, która podlegała ubezpieczeniu; emerytalnemu,
  • w razie śmierci emeryta lub rencisty;
  • w razie śmierci osoby, która w dniu zgonu nie miała ustalonego prawa do emerytury (renty), ale spełniała warunki do jej uzyskania;
  • w razie śmierci osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości macierzyńskiego.

Wysokość zasiłku pogrzebowego, to 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w dniu śmierci danej osoby. Obecnie wypłacane jest 6162,96 zł.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego musi być złożony w okresie 12 miesięcy od dnia zgonu, inaczej pieniądze przepadną.

Aby zasiłek pogrzebowy został wypłacony, w oddziale ZUS należy przedstawić :


  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków za koszty pogrzebowe,
  • dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo lub powinowactwo (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).


Podobne wpisy:


piątek, 30 października 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: