Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Pozew o separacje, wniosek o separacje

Wzór pozwu (wniosku) o separacjeZ wnioskiem o separacje może wystąpić zarówno żona, jak i mąż. Można się w nim domagać ustalenia, kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Separacja może nastąpić : z wyłącznej winy jednej ze stron, winy obopólnej lub bez orzekania o winie. Jednak możliwa jest separacja na zgodny wniosek małżonków, jest jeden warunek, małżonkowie nie mogą mieć wspólnych małoletnich dzieci. Sąd nie będzie wtedy ustal, który z małżonków jest winny za rozpad pożycia. Jeżeli mąż i żona chcą separacji, to sąd przyjmuje wtedy, że za rozkład pożycia nie jest winne żadne z nich. Wtedy sytuacja staje się prosta i sąd może orzec separacje już na pierwszej rozprawie.

Pozew lub zgodny wniosek o separacje
należy złożyć w sądzie okręgowym w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam mieszka. Gdy miejsce zamieszkania obu małżonków zostało zmienione, to sprawa o separacje zostanie rozpatrzona w sądzie okręgowym, który jest odpowiedni dla miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Jeżeli pozwany małżonek wyjechał za granicę lub jego dokładny adres jest nieznany, to sprawa o separacje odbędzie się w sądzie, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małżonka, który składa pozew.

Koszty sądowe


Osoby, które chcą złożyć pozew o separacje, muszą się liczyć z kosztami. Opłata wynosi 600 zł.

Jeżeli strona, która składa pozew nie jest w stanie ponieść takich kosztów, to razem z pozwem powinna złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. 

Przy złożeniu przez małżonków zgodnego wniosku o separacje, opłata wynosi 100 zł.

Treść pozwu o separację i załączniki


Pozew o separacje może być napisany na komputerze lub odręcznie (ale wtedy trzeba to zrobić starannie i czytelnie). Treść pozwu powinna zmieścić na jednej kartce, a jeśli ma być dłuższa - to maksymalnie na dwóch kartkach A4.

Pozew powinien zaczynać się od podania swoich danych (strona, która składa pozew to powód lub powódka) oraz danych osoby, która jest pozwana. Należy pamiętać o napisaniu do jakiego sadu kierowany jest pozew.

Pozew o separacje powinien zawierać żądania, np. czy chcemy separacji z orzekaniem o winie, kto ma sprawować opiekę nad dziećmi, w jakiej wysokosci będzie płacił alimenty pozwany małżonek.

Obecnie (od czerwca 2009 r.), jeżeli rodzice chcą, by władza rodzicielska przysługiwała im obojgu, muszą razem z pozwem (najpóźniej na pierwszej rozprawie), przedstawić porozumienie, które będzie zawierało sposób wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi.

Istnieją wyjątkowe sytuacje ( gdy zachowanie jednego z małżonków jest naganne i uniemożliwia drugiemu wspólne mieszkanie), ze sąd może orzec jego eksmisje. Sąd może także orzec przyznanie mieszkania np. żonie, gdy mąż wyrazi zgodę na jego opuszczenie bez zapewnienia mu lokalu zastępczego.

Pozew o separacje powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach ( dwa pozostaną w sądzie,jeden otrzyma pozwany). Warto poprosić, by na trzecim egzemplarzu przybito pieczątkę sądu z data, kiedy pozew został złożony.

Do pozwu dołączamy:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • odpis aktu urodzenia wspólnego dziecka (dzieci),
  • zestawienie kosztów miesięcznego utrzymania dziecka (rachunki, faktury, które potwierdzą koszty warto zabrać ze sobą do sądu).

Separacja może być w każdej chwili zniesiona. Aby tak się stało, małżonkowie składają wspólny wniosek z żądaniem zniesienia separacji (muszą oboje go podpisać).

Sąd znosząc separacje, rozstrzygnie też, o sprawowaniu władzy rodzicielskiej  nad wspólnym dzieckiem małżonków. Zniesienie separacji oznacza też powstanie wspólności majątkowej. Gdy małżonkowie złożą taki wniosek, to sąd może otrzymać między nimi rozdzielność majątkową.

W separacji (podobnie jak po rozwodzie), można zażądać alimentów od drugiego małżonka:

  • jeżeli małżonek jest niewinny rozkładu pożycia może żądać alimentów, gdy wskutek separacji pogorszyła się jego sytuacja majątkowa,
  • jeżeli małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego za rozkład pożycia (oboje są winni), może żądać alimentów, jeżeli jego sytuacja  finansowa jest bardzo kiepska (nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby).
Podobne wpisy:


Jak adoptować dziecko?

Rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzeczeniem o winie ..
Rodzaje testamentów - jaki testament wybrać ?
Przekroczenie prędkości - kary za przekroczenie prędkości

poniedziałek, 30 listopada 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: