Odrzucenie spadku - jak odrzucić spadek? - Prawo cywilne i prawo k...
Menu

Prawo cywilne i prawo karne w praktyce

Prawo cywilne, prawo karne - artykuły, porady, ciekawostki...

Odrzucenie spadku - jak odrzucić spadek?

prawocywilneikarne


Jak odrzucić spadek?Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na odrzucenie spadku, wtedy nie odziedziczy żadnego majątku, ale także żadnych długów. Warto się na zdecydować, gdy spadkobierca jest w pełni przekonany, ze spadkodawca zostawił same długi lub długi te przewyższają wartość zostawionego majątku.

Spadek można odrzucić w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowie się o swoim prawie do spadku. Aby odrzucić spadek, należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu, można to także zrobić u notariusza.


Spadkobierca będzie miał wtedy pewność, ze nic mu się nie stanie, formalnie zostanie uznany za osobę, która nie dożyła otwarcia spadku.

Spadkobierca we wniosku wpisuje swoje dane i oświadcza, że odrzuca w całości spadek po zmarłym spadkodawcy w określonym dniu. Należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, który będzie dowodem. Oczywiście trzeba zamieścić informacje o wszystkich spadkobiercach, ich miejsca zamieszkania i stopień pokrewieństwa. Jeżeli spadkobierca składa je na piśmie, to jego podpis musi być poświadczony notarialnie. Należy też wnieść opłatę (około 50 zł).

Spadkobierca musi pamiętać o tym, że jeżeli pozbędzie się kłopotliwego spadku, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Jeżeli dzieci są małoletnie, to dziedziczą z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.  Odrzucenie spadku przez dziecko małoletnie, może zakończyć się w sądzie opiekuńczym, który zdecyduje, czy w imieniu dziecka, będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku dorosły spadkobierca. Długi są także dziedziczone przez innych spadkobierców ustawowych, zgodnie z kolejnością, która zapisana jest w prawie.

Spadkobierca musi pamiętać, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie złoży żadnego oświadczenia, to będzie to oznaczało, ze przyjął spadek wprost. Gdy spadkobierca to osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (np. małoletnia) , osoba, co do której istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia, osoba prawna ( np.sp. akcyjna,sp. z o.o.), to jeżeli niezostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy, będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Gdy jeden ze spadkobierców przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to spadkobiercy, którzy nie złożą w terminie żadnego oświadczenia, będą uważani za spadkobierców, którzy przyjęli spadek na tej samej zasadzie, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

Za spadkobiercę, który zmarł przed upływem terminu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i nie zrobił tego przed śmiercią, prawo złożenia takiego oświadczenia mają jego spadkobiercy.

Spadkobierca musi pamiętać, że nie może odwołać oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Gdy spadkobierca składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pod wpływem błędu lub groźby, lub z tych samych przyczyn nie złożył żadnego oświadczenia w wymaganym czasie (6 miesięcy), to ma prawo uchylić się od skutków niedotrzymania tego terminu. Jednak warunkiem jest udowodnienie tego przed sądem.

To Ci może pomóc

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?»

Oto jedyny taki poradnik, który pomoże Ci nabyć SPADEK, sporządzić TESTAMENT i napisać pozew o ZACHOWEK!Podobne wpisy:

Umowa o dział spadku

Dziedziczenie testamentowe
Pozew o separacje, wniosek o separacje
Jak adoptować dziecko ?
Umowa o dział spadku >

< Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość 89.191.147.11*

    a jesli spatkobierca jest niepełnoletni ?

  • prawocywilneikarne

    Cytat:

    "Spadkobierca musi pamiętać o tym, że jeżeli pozbędzie się kłopotliwego spadku, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Jeżeli dzieci są małoletnie, to dziedziczą z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Odrzucenie spadku przez dziecko małoletnie, może zakończyć się w sądzie opiekuńczym, który zdecyduje, czy w imieniu dziecka, będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku dorosły spadkobierca. Długi są także dziedziczone przez innych spadkobierców ustawowych, zgodnie z kolejnością, która zapisana jest w prawie."