Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Odrzucenie spadku - jak odrzucić spadek?

Jak odrzucić spadek?Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na odrzucenie spadku, wtedy nie odziedziczy żadnego majątku, ale także żadnych długów. Warto się na zdecydować, gdy spadkobierca jest w pełni przekonany, ze spadkodawca zostawił same długi lub długi te przewyższają wartość zostawionego majątku.

Spadek można odrzucić w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowie się o swoim prawie do spadku. Aby odrzucić spadek, należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu, można to także zrobić u notariusza.

Spadkobierca będzie miał wtedy pewność, ze nic mu się nie stanie, formalnie zostanie uznany za osobę, która nie dożyła otwarcia spadku.

Spadkobierca we wniosku wpisuje swoje dane i oświadcza, że odrzuca w całości spadek po zmarłym spadkodawcy w określonym dniu. Należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, który będzie dowodem. Oczywiście trzeba zamieścić informacje o wszystkich spadkobiercach, ich miejsca zamieszkania i stopień pokrewieństwa. Jeżeli spadkobierca składa je na piśmie, to jego podpis musi być poświadczony notarialnie. Należy też wnieść opłatę (około 50 zł).

Spadkobierca musi pamiętać o tym, że jeżeli pozbędzie się kłopotliwego spadku, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Jeżeli dzieci są małoletnie, to dziedziczą z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.  Odrzucenie spadku przez dziecko małoletnie, może zakończyć się w sądzie opiekuńczym, który zdecyduje, czy w imieniu dziecka, będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku dorosły spadkobierca. Długi są także dziedziczone przez innych spadkobierców ustawowych, zgodnie z kolejnością, która zapisana jest w prawie.

Spadkobierca musi pamiętać, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie złoży żadnego oświadczenia, to będzie to oznaczało, ze przyjął spadek wprost. Gdy spadkobierca to osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (np. małoletnia) , osoba, co do której istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia, osoba prawna ( np.sp. akcyjna,sp. z o.o.), to jeżeli niezostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy, będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Gdy jeden ze spadkobierców przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to spadkobiercy, którzy nie złożą w terminie żadnego oświadczenia, będą uważani za spadkobierców, którzy przyjęli spadek na tej samej zasadzie, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

Za spadkobiercę, który zmarł przed upływem terminu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i nie zrobił tego przed śmiercią, prawo złożenia takiego oświadczenia mają jego spadkobiercy.

Spadkobierca musi pamiętać, że nie może odwołać oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Gdy spadkobierca składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pod wpływem błędu lub groźby, lub z tych samych przyczyn nie złożył żadnego oświadczenia w wymaganym czasie (6 miesięcy), to ma prawo uchylić się od skutków niedotrzymania tego terminu. Jednak warunkiem jest udowodnienie tego przed sądem.

To Ci może pomóc

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?»

Oto jedyny taki poradnik, który pomoże Ci nabyć SPADEK, sporządzić TESTAMENT i napisać pozew o ZACHOWEK!

Podobne wpisy:


Umowa o dział spadku

Dziedziczenie testamentowe
Pozew o separacje, wniosek o separacje
Jak adoptować dziecko ?
poniedziałek, 14 grudnia 2009, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: , 89.191.147.*
2012/03/09 11:45:39
a jesli spatkobierca jest niepełnoletni ?
-
2012/03/09 11:50:55
Cytat:

"Spadkobierca musi pamiętać o tym, że jeżeli pozbędzie się kłopotliwego spadku, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Jeżeli dzieci są małoletnie, to dziedziczą z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Odrzucenie spadku przez dziecko małoletnie, może zakończyć się w sądzie opiekuńczym, który zdecyduje, czy w imieniu dziecka, będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku dorosły spadkobierca. Długi są także dziedziczone przez innych spadkobierców ustawowych, zgodnie z kolejnością, która zapisana jest w prawie."