Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Biznes plan firmy - jak napisać dobry biznes plan ?

Czym jest biznesplan?Biznesplan to podstawa udanego przedsięwzięciaAdam Smith, wielka postać w historii ekonomii, liberał opowiadający się za wolnym rynkiem i własnością prywatną, mówi, że przedsiębiorca produkujący określone dobra nie robi tego ze swoich prostych altruistycznych pobudek, lecz z czystej egoistycznej chęci zysku. Co jest ważne, w swoim dążeniu do zysku zaspokaja on nierzadko niezbędne potrzeby innych ludzi poprzez dostarczanie im produkowanych przez siebie dóbr.Mówi się, że 90% przedsiębiorstw, które startują bez biznesplanu, mniej więcej po roku działalności upada. Można więc jednoznacznie stwierdzić, że przy wdrażaniu czy realizacji nawet najmniejszego przedsięwzięcia warto wszystko z wyprzedzeniem zaplanować i zastanowić się chociażby nad ryzykiem czy zagrożeniami, z jakimi prawdopodobnie przyjdzie się nam zmierzyć — w trakcie realizacji przedsięwzięcia lub w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Polska nazwa biznesplanu, jak się łatwo domyślić, została zaczerpnięta ze swego anglojęzycznego odpowiednika, czyli business plan, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza plan biznesowy. Wiele osób, nie zastanawiając się nad istotą biznesplanu, bardzo często myśli, że jest to dokument dla banku czy innej instytucji, stworzony tylko po to, by otrzymać wsparcie finansowe lub kredyt. Po części tak jest, ale nie do końca. Nawet najmniejsze przedsięwzięcie warto jest przeanalizować i zaplanować. Jak już zapewne zauważyliśmy, biznesplan jest tak naprawdę planem strategicznym, chociażby takich działań jak marketing czy finanse. Jest określeniem celów, ujmującym to wszystko z założenia w strategicznym wariancie czasowym — zazwyczaj na okres od dwóch do sześciu lat.

Definicji biznesplanu jest zapewne tak wiele, jak i samych publikacji na ten temat, ale zastanówmy się nad dosłownością terminu planowania działalności gospodarczej. Najprościej można by powiedzieć, że jest to proces dokonywania wyborów, które dotyczą przyszłości.

Jest to, jak najbardziej poprawne sformułowanie, ale musimy je trochę bardziej rozbudować, chociażby do takiego stwierdzenia jak poniższe, które definiuje nam termin planowania działalności gospodarczej jako:

planowanie na ogół sformalizowanie, w którym precyzujemy przyszłe stany przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia oraz określamy metody i sposoby osiągnięcia poczynionych wcześniej założeń.

Przesłankami dla planowania może być na przykład:

• chęć zwiększenia skuteczności czy zoptymalizowania zarządzania istniejącym już przedsiębiorstwem,
• wyznaczanie i opracowywanie działań operacyjnych lub strategicznych,
• chęć zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
• zmniejszenie lub zminimalizowanie ryzyka działalności, na które cały czas narażone jest przedsiębiorstwo.

Odnosząc się do wcześniejszego terminu planowania, możemy z powodzeniem zilustrować proces planowania przy tworzeniu biznesplanu.Ilustracja 1. Proces planowania. Źródło: Opracowanie własne.

• Wizja przedsiębiorstwa, czyli opis, koncepcja przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy założeniu, że wszystko będzie szło zgodnie z planem oraz z uwzględnieniem korzystnych uwarunkowań rynkowych. Jest to, ujmując krótko, to, do czego dążymy.

• Cele przedsiębiorstwa, założenie celu, które będzie łączyło się z wizją przedsiębiorstwa. Można przyjąć dwa okresy: krótko- oraz długoterminowy. Należy również uwzględnić analizę otoczenia oraz analizę wewnętrzną przedsiębiorstwa.

• Planowanie przedsięwzięcia, staranne zaplanowanie krok po kroku postępów.

• Planowanie działań, przewidywanie ryzyka, problemów, jakie mogą zaistnieć, oraz zdefiniowanie planów awaryjnych, wraz z gotowymi rozwiązaniami.

Biznesplan czy skuteczny biznesplan?

Skutecznie sporządzony i zaplanowany biznesplan niekoniecznie może się zamienić w tak zwany skuteczny biznesplan, przekładający się na ogólnie pojęty sukces. Przykładem może być firma WPmobi należąca do Wirtualnej Polski i świadcząca usługi GSM prepaid, jako tak zwany MNVO (skrót od angielskiego określenia Wirtualnego Operatora Telefonii Komórkowej — Mobile Virtual Network Operator). WPmobi uruchomiono 29 sierpnia 2007, a zakończono tę działalność 31 maja 2009 roku, czyli po niespełna dwóch latach. Przeszacowanie biznesplanu, przyjęcie zbyt optymistycznego scenariusza oraz zły model biznesowy przedsięwzięcia spowodowały szybki upadek dobrze zapowiadającej się — według niektórych — nowej sieci komórkowej.

Możemy przytoczyć przykład stawek taryfowych, jakie oferował WPmobi, a które były różne od prawie wszystkich sieci, czy to za rozmowy głosowe, czy SMS-y lub MMS-y, przez co zwykły klient próbujący oszacować swoje miesięczne koszty, musiał szukać w ogromnej matrycy po kolei każdej stawki cenowej, co skutecznie odstraszało nowych potencjalnych użytkowników i pchało ich w ręce konkurencji. Model biznesowy w przypadku aktywacji kont był totalnie nietrafiony i przekombinowany. Użytkownik zamiast po prostu umieścić kartę SIM w telefonie i korzystać, jak jest to w przypadku innych operatorów oferujących usługi prepaid, najpierw musiał odwiedzić stronę WWW WPmobi, wypełnić kilka formularzy i następnie poczekać 24 godziny na aktywację, podczas gdy powszechnie wiadomo, że w Polsce użytkowników samych telefonów komórkowych jest bardzo dużo, a gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu jest niespełna 30% (rynek o nieodpowiednich rozmiarach), w takim razie cała reszta musiała być zdana tylko na kafejki internetowe.

Operatorzy MVNO nie są w stanie konkurować z tradycyjnymi operatorami, którzy posiadają własną rzeczywistą infrastrukturę. Jedną z idei tworzenia sieci komórkowej MVNO była usługa dodatkowa, która daje tak zwaną wartość dodaną, pośrednio lub bezpośrednio. Dobrym przykładem na zastosowanie usługi dodatkowej jest Carrefour Mova, należąca do sieci sklepów oferujących produkty FMCG Carrefour. W tym przypadku model biznesowy oparty na wymianie kwoty dokonanych zakupów w sklepie Carrefour, na doładowanie w postaci darmowych minut w sieci Carrefour Mova sprawdza się, jak na razie, doskonale (dodatnia wartość dla klienta oraz innowacyjność).

W końcu i tak każdy musi kupić żywność, a osoby szukające oszczędności chętnie skorzystają z oferty Carrefour. Sama Carrefour Mova być może jest nierentowna lub oscyluje wokół zera, ale za to sklepy Carrefour zyskują nowych klientów, czego wynikiem dla całej grupy Carrefour, jest zwiększenie przychodów oraz rentowności.

Mając w pamięci powyższe przykłady, możemy sporządzić ilustrację, taką jak poniższa.Ilustracja 2. Skuteczny biznesplan. Źródło: Opracowanie własne.

• Rynek o odpowiednich rozmiarach

Działając na rynku, musimy liczyć się z konkurencją, która również tworzy własne plany działania i tak samo jak myanalizuje swoje otoczenie biznesowe. Podczas opracowywania biznesplanu na pewno będziemy musieli dokonać analizy rynku i konkurencji lub opisu naszej usługi bądź produktu. Należy pamiętać, by zawrzeć wszelkie informacje o wielkości rynku, jego strukturze, odbiorcach, do których skierowany jest produkt oraz o jego konkurencyjności. Biznesplan musi jasno i przejrzyście prezentować, że autor analizy wie, jak wygląda rynek, na który ma zamiar wejść oraz jak prezentują się jego konkurenci, lokalni i ci najwięksi. Przykładem może być mały, osiedlowy sklep spożywczy.  Jego rynek, czyli zasięg, to lokalne osiedle, a konkurencja to już nie tylko inne osiedlowe, ale i wysoko powierzchniowe sklepy. Inaczej jest w przypadku marketu, którego główną konkurencją są już tylko inni gracze, stawiający wysoko powierzchniowe markety.

Wartość dla klienta

W obecnych czasach, kiedy polska gospodarka powoli przestawia się z produkcji przemysłowej na gospodarkę świadczącą usługi, coraz większe znaczenie będzie miała wartość produktu dla klienta. Prosty przykład to stwierdzenie: „co my oferujemy klientowi, a czego jeszcze nie ma konkurencja”, czyli koncentracja na kliencie. Nowi przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek nowy produkt, zazwyczaj koncentrują się tylko na swoim wyrobie lub usłudze, na specyfikacji technicznej, produkcji itp.; na tym, że ich urządzenie ma 50 mechanizmów mniej. Spoglądają na biznes z perspektywy produktu lub tego, jak się go wytwarza. Z kolei inwestor, który ma zamiar ponieść ryzyko i zainwestować swoje pieniądze, w pierwszej kolejności patrzy na produkt od strony rynku, tj. czy klient go kupi i jaką korzyść z tego tytułu odniesie. Najważniejsze jest wygenerowanie wartości dla klienta, na przykład: „z naszą najnowszą kuchenką klient zaoszczędzi 50% kosztów”. Takiej wartości nie ma w przypadku równie innowacyjnego produktu jak: „najnowsza kuchenka, która ma mniej części, a i tak gotuje tyle samo czasu”. Jest to bardzo ważne dla wszystkich, którzy zakładają działalność gospodarczą.

Generowanie wartości dla klienta jest prostym zaspokajaniem jego potrzeb, jak twierdzi wspomniany już wcześniej Adam Smith. Klient, dokonując wyboru, sięga po taki produkt, który przyniesie mu najwięcej korzyści. Wartość produktu lub usługi dla klienta powinna zatem odzwierciedlać swoją nowość lub konkurencyjność wobec innych ofert.

Innowacyjność, wykonalność i rentowność

Poprzez twórczą zmianę w strukturze gospodarczej czy technicznej, innowacyjność jest specyficznym narzędziem w przedsiębiorczości. Uważa się, że innowacyjność to podstawowy warunek utrzymania i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Musimy racjonalnie spojrzeć na przedsięwzięcie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest ono w ogóle realne do spełnienia — na przykład ze względów prawnych czy podwyższanych wciąż standardów lub dyrektyw. Można by zbudować podwodny hotel na dnie Pacyfiku, niedaleko wyspy Bahama, ale koszty takiej inwestycji oraz późniejsze jej utrzymywanie nie są współmierne do potencjalnych zysków, co powoduje, że rentowność jest bardzo mała albo ujemna, a więc ta inwestycja nie jest racjonalna.

Autor : Artur Jahns

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?


Biznesplan to nie tylko dokument, który służy do popisywania się przed inwestorami. Ci, którzy uważają, że mają biznesplan swojej firmy W GŁOWIE, w większości przypadków nie rozwijają się tak dynamicznie, jak by chcieli i — co najważniejsze — JAK BY MOGLI.

zobacz :
Skuteczny biznesplan


Podobne wpisy :


Rachunkowość budżetowa - teoretyczne zagadnienia finansów publicznych

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2010 r.
Dobrowolne składki emerytalne
Mediacje - jak prowadzić mediacje ? (3)
środa, 06 stycznia 2010, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: