Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Dodatek mieszkaniowy - jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowyOsoby, która maja niskie dochody i nie wystarcza im na czynsz, mogą starać się o dodatek mieszkaniowy.

Wniosek należy pobrać w gminie i wypełnić według poniższych wskazówek.

O przyznanie dopłaty do czynszu można się starać bez względu na to, czy zajmuje się mieszkanie komunalne, spółdzielcze czy własnościowe. Dodatek mieszkaniowy może być również przyznany osobom, które oczekują na lokal zamienny lub socjalny.

Trzeba tylko spełnić dwa warunki:

 • dochód na osobę nie powinien przekroczyć 910,23 zł (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek do ZUS), a w przypadku osoby mieszkającej samotnie - 1274,32 zł;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania musi być odpowiednia do liczby osób.

Dodatek mieszkaniowy: oblicz powierzchnię mieszkania


To czy dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany będzie zależało nie tylko od dochodów rodziny, ale również od wielkości zajmowanego przez nią lokalu.

Maksymalne normy, gdy dodatek mieszkaniowy przysługuje wynoszą:

 • 35 m2 dla osoby;
 • 40 m2 dla 2 osób;
 • 45 m2 dla 3 osób;
 • 55 m2 dla 4 osób;
 • 65 m2 dla 5 osób;
 • 70 m2 dla 6 osób.

Pamiętaj! Gdy w lokalu mieszka więcej osób, to dla każdej kolejnej osoby należy zwiększyć normę o 5 m2, a gdy mieszka osoba niepełnosprawna na wózku lub wymagająca osobnego pokoju, to może na nią przypadać dodatkowo 15m2 (decyzję w tej sprawie wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - DzU nr 123/97.poz. 776 ze zm.).

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy - krok po kroku


Gdy już wypełnisz poprawnie wniosek, to czeka Cię załatwienie jeszcze drobnych formalności.


Co trzeba zrobić?

Z wypełnionym wnioskiem należy udać się do administracji domu, w którym się mieszka.

Administrator musi złożyć swój podpis na wniosku i tym samym potwierdzić następujące dane:

 • adres zamieszkania;
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
 • sposób ogrzewania lokalu i wody;
 • kwotę opłat za ostatni miesiąc.

Pamiętaj! Jeżeli masz dom jednorodzinny, to idź do starostwa po zaświadczenie, które potwierdzi m.in. powierzchnię budynku.

Będziesz musiał obliczyć także dochody swojej rodziny. Tak więc zsumuj miesięczne dochody członków gospodarstwa domowego.

Pamiętaj! Po uwagę należy wziąć średnie dochody z trzech ostatnich miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Za dochód uważa się wszelkie przychody brutto, od których odlicza się koszty ich uzyskania i składki.

Informacje te należy wpisać do deklaracji o dochodach. Formularz deklaracji ( także wniosku) otrzymasz w gminie lub ośrodku pomocy społecznej.

Następnie złóż wniosek i dokumenty.

Pamiętaj! W niektórych gminach wnioski składa się w urzędzie, a w innych - w ośrodku pomocy społecznej - można to sprawdzić na stronie internetowej urzędu gminy.

Należy złożyć wniosek z podpisem administratora oraz deklarację o dochodach. Zaświadczenia nie będą konieczne,chyba że nie wiesz, jak obliczyć dochód. W takim przypadku urzędniczka zrobi to za Ciebie na podstawie zaświadczenia.

Pamiętaj!  Będziesz musiał podpisać oświadczenie, że dane są zgodne z prawdą.

No i czekasz na decyzję.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym złożysz wniosek. Decyzję na piśmie otrzymasz Ty, a także zarządca budynku.

Pamiętaj! Ośrodek pomocy społecznej ma prawo zapytać Cię o stan majątkowy.

Gdy odmówisz złożenia oświadczenie w tej sprawie, to będzie to podstawą do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Pamiętaj ! Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy. Będzie przelewany na konto zarządcy domu.

Jak wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy?


1.
Wpisujesz swoje dane: wypełnienie wniosku rozpoczynasz od podania imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz swojego adresu z kodem. Wniosek można wypełnić wraz z małżonkiem.

2. Wpisujesz dane zarządcy: podajesz nazwę i adres zarządcy domu - spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty, urzędu gminy (jeśli mieszkanie jest komunalne).

3. Podajesz, jakie masz mieszkanie: zaznacz, na jakiej podstawie zajmujesz swoje mieszkanie

Pamiętaj ! Tytuł prawny nie ma wpływu na przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

4. Dodatkowe prawa: w przypadku, gdy ktoś z domowników jest osoba niepełnosprawną, przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego nawet, gdy zajmujecie większe mieszkanie, niż przewidują to normy.

5. Opisujesz wyposażenie, podajesz dochody: tutaj zaznaczasz, czy w mieszkaniu jest centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz. Następnie podajesz: liczbę osób, które mieszkają razem, dochody rodziny oraz wydatki na lokal.

6. Podpis zarządcy twojego domu: zarządca (administrator) budynku musi złożyć podpis na wniosku, a wiec potwierdzić dane dotyczące Twojego mieszkania. Ty także podpisujesz wniosek, jako wnioskodawca.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy - wzór


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego


1. Wnioskodawca Andrzej Nowak 15.07.1970 r.

2. Adres zamieszkania ul. Prosta 48 m. 10, 40-016 Katowice

3. Nazwa i siedziba zarządcy domu: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Tęcza" ul. Krzywa 11, 40-016 Katowice.

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

a. najem, b. podnajem, c. spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie, własnościowe), d. własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, e. własność innego lokalu mieszkalnego, f. własność domu jednorodzinnego, g. własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal, h. inny tytuł prawny, i. bez tytułu prawnego, oczekujący na lokal zamienny lub socjalny.

5. Powierzchnia użytkowa lokalu 43,5 m2

6. Liczba osób niepełnosprawnych:

a. poruszających się na wózku, b. innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju nie dotyczy

7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie - a. jest b. brak

8. Ogrzewanie wody: centralnie ciepła woda - a. jest b. brak

9. Instalacja gazu przewodowego - a jest b. brak

10. Liczba w gospodarstwie domowym 3

11. Razem dochody gospodarstwa domowego 2170 zł (według deklaracji)

12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc 510 zł

Potwierdza zarządca domu pkt. 2-5, 7-9, 12

Andrzej Nowak                     Roman Wilk
Podpis wnioskodawcy         Podpis zarząd


piątek, 29 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: