Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Pozew o rozwód - co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwódJeżeli chcesz się rozwieść, to w celu rozpoczęcia procesu rozwodowego, należy złożyć pozew rozwodowy.

Co powinien zawierać pozew?W pozwie o rozwód należy umieścić następujące dane:

1. imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby, która domaga się orzeczenia rozwodu;

2. imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka.

W pozwie należy określić czego żądamy, tj.:


1. orzeczenia rozwodu i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie;

2. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi;

3. orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.

Ponadto możemy zażądać orzeczenia o:

1. podziale wspólnego majątku;
2. sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania ;
3. eksmisji współmałżonka ze wspólnego mieszkania.

Pozew o rozwód powinien zawierać uzasadnienie, w którym wskazujemy przyczyny naszego wystąpienia o rozwód.

Jak wnieść pozew o rozwód?Pamiętaj!

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do niego:

1. odpis zupełny aktu małżeństwa,
2. odpisy aktów urodzenia dzieci (jeżeli są małoletnie)
3. zaświadczenie o dochodach.

Pozew powinien oprócz podstawowych elementów, zawierać dowody do rozpoznania na rozprawie ( np. wskazujemy świadków).

Po wniesieniu pozwu należy oczekiwać na ustalenie przez sąd wysokości wpisu tymczasowego i na wezwanie sądu, musisz także opłacić wpis w wyznaczonym terminie. Wpis tymczasowy może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Pamiętaj!

Jeżeli nie stać Cie na opłacenie kosztów procesu, to masz prawo wnieść o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. Jako pełnomocnik w sprawie rozwodowej, może wystąpić tylko adwokat. Nie może nim być radca prawny. Ustanowienie pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

Ostateczny wpis zostanie określony przez sąd w wyroku, w którym orzeka o rozwodzie, sąd bierze pod uwagę stan majątkowy stron obciążonych kosztami oraz stopień zawiłości sprawy.

Jak przebiega rozprawa?


Podczas rozprawy rozwodowej należy udowodnić wszystkie fakty, które przytaczasz.

Musisz pamiętać, ze masz prawo zgłaszać wszystkie dowody za pomocą których chcesz udowodnić podnoszone fakty.

Jako świadków możesz powołać swoich najbliższych krewnych ( np. rodzeństwo lub rodzice). Nie możesz jednak wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie swoich dzieci i wnuków, jeśli nie ukończyły lat 17, a innych dzieci, jeśli nie ukończyły lat 13. W każdej sprawie o rozwód sąd obowiązkowo przesłuchuje małżonków.

Podczas rozprawy słuchaj dokładnie pouczeń sądu i czytaj uważnie wszystkie pisma, które przysyła Ci sąd oraz pouczenia znajdujące się pod pismami.

To Ci może pomóc


Jedyny taki poradnik na rynku eBooków – 162 strony wiedzy prawnej, 13 wzorów pism, w tym 2 wzory pozwu o rozwód. Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej – ten poradnik jest dla Ciebie. Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi! Rozwód i alimenty - Jedyny taki poradnik na rynku eBooków – 162 strony wiedzy prawnej, 13 wzorów pism, w tym 2 wzory pozwu o rozwód. Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej – ten poradnik jest dla Ciebie. Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi!Poradnik zawiera m.in.:

Rozwód
  • Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód a w jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu?
  • Czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia?
  • Co należy zrobić, aby powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa i kto ma do tego prawo?
  • Co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co stanowi wyłączną własność jednego z małżonków?
  • Jakie umowy mogą zawrzeć małżonkowie, aby rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć wspólność majątkową?
  • Jakie są sposoby podziału majątku?
  • Co zrobić, jeśli małżonkowie nie doszli do porozumienia w kwestii podziału majątku, czyli podział majątku na drodze postępowania sądowego?
  • Jak ustalić sposób oraz zakres korzystania z mieszkania po rozwodzie?
  • Ile kosztuje sprawa rozwodowa i jakie dokumenty będą potrzebne?
czytaj więcej na stronie wydawcy»


Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego małżonków - Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.

czytaj więcej na stronie wydawcy»
Podobne wpisy:


Umowa leasingu a umowy najmu i dzierżawy ..

Prawa i obowiązki stron umowy leasingu
Pojęcie umowy leasingu
Podatek od spadku - jak obliczyć podatek od spadku ?
poniedziałek, 18 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: