Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o separacje

Pozew o separacjęPoniżej zamieszczam wzór pozwu o separacje, pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...


Warszawa, 27 stycznia 2010 r.
Sąd Okręgowy
w Warszawie
Wydział Cywilny

Powód: Piotr Nowak  ul. Nowa 4/23  40-600 Warszawa
Pozwana: Anna Nowak ul. Nowa 4/23 40-600 Warszawa

POZEW O SEPARACJĘ

Wnoszę o:

1. orzeczenie separacji małżonków  Piotra Nowaka i Anny Nowak pozostających w związku małżeńskim zawartym w dniu 19 kwietnia 2002 przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie ( numer aktu małżeństwa 80/2002  ), z winy pozwanej :

2. powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron Magdaleną Nowak, urodzoną dnia 4 marca 2004 r. w Warszawie. z tym że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca dziecka Piotra Nowaka;

3. zasądzenie od pozwanej Anny Nowak na rzecz małoletniej córki Magdaleny Nowak kwoty 600 zł miesięcznie tytułem jej udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, płatnej do 10. dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi
płatności którejkolwiek z kwot;

4. wzajemne zniesienie kosztów procesu;

5. dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Jana Kowalskiego zam. Warszawa ul. Stara 59/14  40-600 co do okoliczności podanych w uzasadnieniu pozwu.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2002.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron,

Z małżeństwa tego w dniu 4 marca 2004 r.w Warszawie urodziła się córka Magdalena Nowak

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia,

Pożycie stron było zgodne do 2008 roku, kiedy to pozwana została zatrudniona w Firmie Konsultingowej  i poznała Andrzeja Dębskiego  , z którym to nawiązała bliższą znajomość, a po roku pozwana zamieszkała z wyżej wymienionym. Od tego czasu strony nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa ani nie współżyją fizycznie. Pozwana jedynie kontaktuje się z córką, odwiedzając ją w domu lub spotykając się z nim na mieście.

Dowód: zaznania świadka Jana Kowalskiego.

Powód jest zatrudniony w biurze rachunkowym i jego miesięczne zarobki wynoszą
5000 zł brutto.

Dowód: zaświadczenie o wysokości zarobków powoda.

Jednocześnie w związku z tym, że małoletnia pozostała z powodem i chce z nim nadal mieszkać, zasadne jest orzeczenie w przedmiocie zamieszkanie córki stron wraz z powodem.

Piotr Nowak

ZAŁĄCZNIKI:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron
2. odpis skrócony aktu urodzenia syna
3. zaświadczenie z zakładu pracy powoda
środa, 27 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: