Menu

Prawo cywilne i prawo karne w praktyce

Prawo cywilne, prawo karne - artykuły, porady, ciekawostki...

Zasiłek dla bezrobotnych 2018 r. - komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

prawocywilneikarne

Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje?


Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Następnym warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni:

 • na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,
 • na umowę o prace nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej,
 • na umowie zlecenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • praca w okresie tymczasowego aresztowania, tutaj warunkiem jest, by podstawę wymiaru składek stanowiła kwota w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • zwolnienie nastąpiło po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,
 • bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego,
 • pracował za granicą i przybył do Polski jako repatriant,
 • pracował w państwach Unii Europejskiej.

Bardzo ważne jest odprowadzanie w tym czasie przez pracodawcę lub samego bezrobotnego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Pracę trzeba udokumentować.

Kiedy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i na jak długo?


Od 1 stycznia 2010 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zmieniła system przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, a także ich wysokość.

Obecnie nowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 717 zł brutto - taka kwota będzie wypłacana tylko przez pierwsze trzy miesiące. Gdy upłyną wysokość zasiłku spadnie do 563 zł brutto. Do końca grudnia 2009 r. podstawowe świadczenie było wypłacane w wysokości 575 zł brutto. Bezrobotny, który zarejestrował się w urzędzie pracy w grudniu 2009 r., otrzyma zasiłek w starej wysokości. (poniżej aktualizacja wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych)

Pamiętaj! Nie każdy bezrobotny otrzyma zasiłek w kwocie 717 zł, a potem 563 zł (aktualizacja wysokości zasiłku dla bezrobotnych poniżej).
 
Zasiłek obliczany jest w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

 • gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,
 • gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,
 • gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,
 • 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,
 • 180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

Jeżeli bezrobotny otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, będzie musiał poczekać na zasiłek tak długo, na jaki okres otrzymał odszkodowanie.

Jeżeli bezrobotny, który ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych podejmie zatrudnienie lub inna prace zarobkową, to ma prawo ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją. Dodatek przysługuje przez okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje:

 • jeżeli osoba bezrobotna skierowana została do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane,
 • jeżeli osoba bezrobotna podjęła prace z własnej inicjatywy w zakładzie pracy w którym była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w UP,
 • jeżeli osoba bezrobotna sama znalazła sobie prace za granicą.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych


Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostaje utracone, gdy:

 • skończył się okres, na który został przyznany,
 • osoba bezrobotna odmawia bez uzasadnienia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,
 • osoba bezrobotna bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia, stażu.

Zasiłek dla bezrobotnych: aktualizacja


Od 1 czerwca 2012 r. o 32,80 zł wzrośnie kwota zasiłku wypłacana bezrobotnemu w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do tego świadczenia.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają od 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2012 r. (MP z 2012 r., poz 23) wskaźnik ten wyniósł w stosunku do 2010 r. 104,3% (wzrost cen o 4,3%).

Od 1 czerwca 2012 r. wskaźnikiem tym zwaloryzowana zostanie kwota zasiłków dla osób bezrobotnych, które zostały przyznane po 31 grudnia 2009 r. i tak ustalony zasiłek będzie wynosił:

 • 794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) – przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,
 • 623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) – przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku.

W górę pójdzie także kwota zasiłków dla bezrobotnych przyznanych do 31 grudnia 2009 r. i osoba bezrobotna, która ma do niego prawo dostanie o 26,30 zł więcej niż dotychczas. Od 1 czerwca 2012 r. zasiłek będzie wynosił:

 • 637 zł (610,70 zł x 104,3 proc.).

Długie zwolnienie lekarskie może pozbawić Cię zasiłku dla bezrobotnych


Jeże będziesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych i zaczniesz chorować, to dostarczysz do urzędu zwolnienie lekarskie. ..... I tutaj trzeba uważać, bo można stracić zasiłek dla bezrobotnych.

Pamiętaj! Zasiłek dla bezrobotny jest wstrzymywany, gdy osoba bezrobotna dostarczy zwolnienie lekarskie o łącznej długości 90 dni.

Urząd pracy nie uprzedza o tym, że można stracić zasiłek dla bezrobotnych. Powiadamia o tym bezrobotnego, gdy to już się stanie. Dlatego trzeba liczyć dni zwolnienia i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na stratę zasiłku.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia (DzU nr 69/2008,poz 415).

"Zacznij TO czytać,  a... skończysz w ciekawej i dobrze płatnej pracy"

Kliknij i sprawdź»

Komentarze (1680)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Maja] *.cdma.centertel.pl

  Poszłam się zarejestrować do UP.Pani widząc ,że od ostatniej pracy minęło ponad 6 miesięcy odmówiła przyjęcia wniosku mówiąc, że zasiłek mi się nie należy a ubezpieczyć ma mnie pracujący mąż.Czy miała prawo tak postąpić zważając tez na moją cieżką sytuację finansową a w tej chwili jestem jeszcze w ciąży czy rzeczywiście nic mi się nie należy juz ?

 • prawocywilneikarne

  Zarejestrować może się każda osoba, która nie ma pracy, ale by otrzymać zasiłek muszą być spełnione określone warunki ..

 • Gość: [mr_czekolada] *.wnue.3s.pl

  Heh, zgodnie ze wstępem należało by nie pracować tylko przez klika dni w ciągu tych 18 miesięcy. Licząc średnio 21 dni pracujących w miesiącu i mnożąc to przez 18 m-cy daje to wynik 378 dni. A w artykule zaznaczone że wypracować należy 365 dni... Powinno być rok w znaczeniu ogólnym, a nie podana dokładna ilość dni.

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania pracowały łącznie przez okres co najmniej 365 dni ..

 • Gość: [prawie bezrobotny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Za tydzień kończy mi się 2 tygodniowy okres wypowiedzenia (firma ogłosiła upadłość) w związku z tym mam pytanie.
  Czy prawo do zasiłku przez 12 miesięcy przysługuje:
  1. Osobom po 50-tce
  2. Osobom z 20 letnim stażem
  3. Osobom po 50-tce i z 20 letnim stażem
  W tej chwili mam 49 lat, staż ponad 20 lat i chciałbym się upewnić jaki będzie mi przysługiwał zasiłek

  Za odpowieź będę bardzo wdzięczny

  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  Prawo do zasiłku przez 12 miesięcy mają osoby powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.

 • Gość: [prawie bezrobotny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Czyli u mnie będzie 6 miesięcy :-/

  Podziękował :-)

 • Gość: [delis] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  konczy mi się umowa na czas określony pracowałam 2 lata już wiem że tej umowy mi nie przedłużą czy moge sie starać o zasiłek

 • prawocywilneikarne

  Tak..

 • paolla01

  Moje pytanie brzmi czy dla osob ktore byly zatrudnione na 3/4 etatu nalezy sie zasiełek, mimo iz nie zarabialy minimalnego wynagrodzenia brutto, a sa przepracowane 2 lata.

 • prawocywilneikarne

  Musi być umowa o pracę z minimalnym wynagrodzeniem ..

 • Gość: [Michał] *.chello.pl

  Witam pracowałem 4 lata na czas nie określony i rozwiazałem umowe za porozumieniem stron msc temu czy należy mi sie zasiłek? z gory dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli była to umowa o pracę z minimalnym wynagrodzeniem, to oczywiście tak.,.

  Trzeba się tylko zarejestrować..

 • Gość: [iza] 109.243.119.*

  witam :) mam pytanie czy jeżeli pracowałam od 2007roku do czerwca 2008 roku na 1/8etatu miałam odprowadane składki (pełne)i dopiero zaczełam pracę w 2009r w grudniu na umowę na zastepstwo na pełny etat i bede pracować do wrzesnia czy należy mi sie zasilek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  Trzeba mieć przepracowane w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni i jeżeli jest to zatrudnienie na umowę o pracę, przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1317 zł)

 • Gość *.adsl.inetia.pl

  witam, czy jeśli mam umowe od 20.04.2009 i dostalam teraz wypowiedzenie za porozumieniem stron, które kończy się 24.04.2010 (otrzymywałam minimalne wynagrodzenie oraz bylam zatrudniona na umowe o prace na pelny etat) to czy nalezy mi sie zasiłek? w jaki sposób liczone jest te 365 dni ? jako rok? czy jako faktycznie przepracowane dni tj. ilosc dni przepracowanych w miesiacu? Bardzo proszę o porade. Z góry dziękuje

 • prawocywilneikarne

  Chodzi o umowę o pracę, która trwa przynajmniej rok w ciągu 18 miesięcy..

 • Gość: [mukada] *.134.151.131.static.crowley.pl

  Witam! Ja pracuję od 01.09.1989 roku. Firma w zwiazku z restrukturyzacją zwalnia 240 osób jako likwidacja miejsca pracy. Jestem samotna matka i dostane wypowiedzenie na koniec kwietnia, wiem ze mam 3miesieczne wypowiedzenie ale co dalej.. nigdy nie byłam na bezrobociu. Jaka kwota przysługuje mi sie zasiłku? i jak długo ? jestem zatrudniona na umowe o prace na czas nieokreslony mieszkam w Siemianowicach Śl. mukada@tlen.pl

 • prawocywilneikarne

  120 % zasiłku podstawowego. Zasiłek jest wypłacany 6 lub 12 miesięcy, zależnie od stopy bezrobocia w powiecie. Wszystkiego można dowiedzieć się w PUP.

 • Gość *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  Według decyzji Urzędu Pracy zasiłek przysługuje mi od 5 kwietnia 2010 roku. kiedy otrzymam go na konto? dzięki za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  O, to zależy od UP w danym mieście.. Trzeba się dopytać..

 • panadam51

  Dzień dobry.Mam 59 lat,staż pracy 44 lata,wypowiedzenie z winy pracodawcy lecz pracodawca od września 2009 nie płaci składek na ZUS.Czy mam prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  Prawo do zasiłku ma osoba, która wciągu 18 miesięcy wstecz od dnia zarejestrowania udokumentuje, że przepracowała 365 dni, a w tym czasie były za nią odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy.


 • panadam51

  Dzień dobry.dziękuję za odpowiedż z dnia 15.04.2010.Jeśli nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu nie płacenia składek ZUS przez pracodawcę ,czy mogę uzyskać prawo do zasiłku przedemerytalnego .przypominam że mam udokumentowany staż pracy 44 lata .

 • prawocywilneikarne

  Świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko wtedy tylko, jeśli:

  jest się osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy

  w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiło się - bez uzasadnionej przyczyny - przyjęcia propozycji zatrudnienia, także w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

  gdy złoży się wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

  Trzeba mieć tez odpowiedni wiek :

  w pierwszym przypadku

  kobieta co najmniej 56 lat, mężczyzna 61 lat - jeżeli posiadają wymagany do emerytury okres pracy : kobiety co najmniej 20 lat, mężczyźni 25 lat. Warunkiem jest jeszcze, że do chwili zwolnienia z pracy trzeba być zatrudnionym w firmie co najmniej przez pół .
  roku.

  w drugim przypadku

  kobieta co najmniej 55, mężczyzna 60 lat, trzeba wykazać się wymaganym do emerytury okresem pracy co najmniej 30/35 lat (kobieta/mężczyzna). Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy także trzeba być zatrudnionym minimum sześć miesięcy.

 • panadam51

  dziękuję za kolejną odpowiedż,jednak jest ona niepełna i nie usuwa moich wątpliwości.Kolejnym wariantem świadczenia przedemerytalnego wg ustawy jest wariant bez względu na wiek który wymaga rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy po minimum 6 miesiącach zatrudnienia i stażu minimum 40lat.Wszystkie te warunki mam spełnione.Czy do nich wystarczy zarejestrować się jako bezrobotny na minimum 6 miesięcy czy koniecznie trzeba mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.Czy jest możliwe i zgodne z prawem pozostawienie bez pomocy kogoś kto przepracował ponad 40 lat ,miał opłacane składki przez cały ten okres z wyjątkiem kilku ostatnich miesięcy ? Jak można skłonić pracodawcę do opłacenia składek?

 • prawocywilneikarne

  Trzeba być zarejestrowanym i pobierać przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych.

  Jak można skłonić pracodawcę do opłacenia składek? hmm...

  To już pytanie do Państwowej Inspekcji Pracy

 • Gość: [kis1san] *.net.stream.pl

  Witam,jestem zatrudniony na 3/5 etatu (na czas określony 18 miesięcy), w maju kończy się umowa. Czy mam prawo do zasiłku jeśli w momencie zatrudnienia wysokość umowy wynosiła więcej niż minimalne wynagrodzenie, ale już w tym roku jest to trochę poniżej minimalnego wynagrodzenia. Dziękuje za odp.

 • prawocywilneikarne

  Trzeba mieć przepracowane, przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę..

 • Gość: [stażysta] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam. jestem na rocznym staż z UP. czy okres odbywania stażu będzie zaliczony do ewentualnego zasiłku? czy w ogóle po stażu przysługuje zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  Po stażu, nie ma zasiłku dla bezrobotnych.

  Staż nie jest zatrudnieniem, a stypendium nie wynosi minimalnego wynagrodzenia...

 • Gość *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam pracuje od 2005 roku moje wynagrodzenie jest wyższe niż minimalne ide na urlop wypoczynkowy w czasie urlopu mam zamiar rozpocząć pracę za granica na okres około 6 miesięcy, rozwiązuję umowę z polskim pracodawcą za porozumieniem stron a z zagranicznym za upłynięciem okresu czy dostane wówczas zasiłek dla bezrobotnych z góry dziękuję za odpowiedz :) miłego dnia

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek przysługuje, gdy :

  przepracowaliśmy w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni :

  na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,

  opłacaliśmy składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego..

 • Gość: [Ania] 62.121.73.*

  Witam,
  Czy jeśli otrzymuje rente rodzinną mam również prawo do zasiłku? Kończy mi się umowa o pracę 30.04.2010r., która trwała 24 miesiące. Z góry dziękuję za odpowiedż.

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli dochód z renty rodzinnej, przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (1317 zł), to nie można zarejestrować się jak bezrobotny, a co za tym idzie, nie należy się zasiłek dla bezrobotnych.

 • Gość: [Natja] 178.56.47.*

  W tym roku kończę 51 lat.Jestem matką samotnie wychowującą 9 letnie dziecko.Prowadziłam przez kilka lat własną działalność,ale ptzez cały rok ubiegły chorowałam,kco wiązało się z pobytem na zwolno\ieniu lekarskim.Mam 30 lat pracy.Czy w chwili zlikwidowania firmy i zarejestrowania się w UP otrzymam zasiłek?
  Jeśli tak to w jakiej wysokości?

 • prawocywilneikarne

  Osoba, która prowadziła działalność, musi przedstawić :

  decyzję o likwidacji działalności, czyli wykreśleniu firmy z ewidencji działalności gospodarczej,

  zaświadczenie z ZUS, że płaciła składki na ubezpieczenie społeczne.

  Przy co najmniej 20 latach pracy, zasiłek wypłacany jest w wysokości 120 % zasiłku podstawowego ( zasiłek podstawowy - 717 zł przez pierwsze trzy miesiące, później 563 zł brutto. ) • monix271

  witam w 2006r przez 6 miesięcy pracowałam na pełnym etacie w 2009r przez 11 miesięcy pracowałam na 1/2 etatu czy przysługuje mi sie zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  Warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni ...

 • monix271

  dziękuje za odpowiedz prawdłyszałma ze jest takie coś ze jeżeli w ciagu 3 lat osoba przepracuje 365 dni na pełnych składkach otrzyma zsiłek dla bezrobotnych czy to prawda prosze o odpowiedz z góry dziękjue

 • prawocywilneikarne

  Nie ma takiej możliwości ...

 • Gość: [marcinspooky] *.adsl.inetia.pl

  Proszę nie mylcie pojęć. 356 dni dotyczy pozostawania w stosunku pracy, a nie samego świadczenia pracy. Ktoś może być np. 2 lata na urlopie wychowawczym, gdzie składki społeczne (w tym FP) nie będzie przekazywane) a po zwolnieniu i tak należy mu się zasiłek. I jeszcze jedno sprostowanie, 356 dni liczy się kalendarzowo (pozostawanie w stosunku pracy) a nie wg dni pracujących ;-). Pozdrowienia dla forumowiczów.

 • Gość: [xxx] *.skierniewice.vectranet.pl

  Witam, Po wygaśnięciu umowy, w jakim czasie trzeba się zarejestrowac w PUP, aby otrzymac odrazu zasiłek (w ciągu 14 dni czy 30 dni)? Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  14 dni ..

 • Gość: [edzia] 178.56.26.*

  witam. czy jezeli przysluguje mi zasilek i pierwszy juz dostalam, a teraz zmienilam adres zameldowania (inne miasto), to czy przy zmianie urzedu pracy przepadnie mi zsilek? z gory dziekuje za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  Nie, ale może ulec jego okres pobierania, bo uzależniony on jest przede wszystkim od stopy bezrobocia na terenie powiatu, z urzędu pracy którego pobiera się zasiłek..

 • Gość: [karolcia] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  Witam, mam tylko takie jedno pytanko. Chodzi o wniosek, który trzeba złożyć, aby dostać zasiłek. Czy dostanę go w urzędzie, mogę go gdzieś pobrać, czy pisze się go samodzielnie. Weszłam na stronę urzędu, w zakładkę pliki do pobrania, ale takiego wniosku nie było.
  Z góry dziękuję za odp. :)

 • prawocywilneikarne

  Można go dostać w urzędzie pracy..

 • adszczepoppl

  Zarejestrowałem działalność gospodarczą i przez 24 miesiące opłacałem ulgowe składki ZUS, bez składki na fundusz pracy, po czym przez kolejny jeden miesiąc (listopad 2009) opłaciłem pełną składkę ZUS, w której zawarta była składka na fundusz pracy, po czym od 1 grudnia 2009 zawiesiłem działalność gospodarczą. Obecnie, w maju ukończyłem 60 lat życia i gdybym wznowił działalność gospodarczą, to w tym wieku ZUS już nie pobierałby składek na fundusz pracy. Chcę jednak całkowicie wyrejestrować działalność gospodarczą i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Czy będzie mi przysługiwał?

 • prawocywilneikarne

  Trzeba dopytać si ew urzędzie pracy, bo naprawdę każdy urząd, każdy powiat, podchodzi do tych spraw troszkę inaczej.

  Iść do UP i oni tam o wszystkim poinformują..

 • Gość: [macq] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam. Czy mojej żonie należy się zasiłek dla bezrobotnych? Pracowala od kwietnia 2009 na 3/4 etatu za najniższą krajową a w pażdzierniku urodziło nam się dziecko, dalej była na macieżyńskim do połowy kwietnia 2010. Po wizycie w UP okazało się że może lecz dgy poszła złożyć wniosek powiedziano jej że w styczniu 2010 wzrosła najniższa krajowa i nie może dostać zasiłku. Jak to więc jest w takim przypadku?

 • prawocywilneikarne

  Niestety nie. Jeżeli żona zarejestrowała by się w UP jeszcze w grudniu ubiegłego roku, to ten zasiłek by przysługiwał..

 • Gość: [KARROL] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  WITAM, poproszę o poradę. miesiąc temu przyznano mi zasiłek w wysokości 717 zl przez pierwsze 3 miesiące i bodajże 528zl przez kolejne 3. Pierwszy raz pobiorę go na początku czerwca a od 20 czerwca dostałam ppropozycję pracy ale tylko na okres wakacji, tj. do 31 sierpnia, więc na ten czas straciłabym status bezrobotnego, ale we wrześniu znow zglosilabym się do urzędu aby zarejstrowac się jako bezrobotna. I czy w takim przypadku mam prawo do jaakiegoś zasiłku czy juz nie? Dodam ze we wrzesniu nadal będę spełniac warunek przepracowanych 365 dni przez ostatnie 18 miesiecy. Z góry dziękuję za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  Tak

 • monyska1324

  Witam. Mam pytanie czy korzystając z dofinansowania do studiów podyplomowych, będę dostawała zasiłek dla bezrobotnych, który mi przysługuje??
  Dziękuję za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  Różnie z tym bywa..

  Przeważnie jedno jest zabierane ..

  Najlepiej się dopytać w UP.

 • Gość: [oliwka00104] 94.254.172.*

  witam czy po urlopie wychowawczym bende miała zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli spełnione są wszystkie warunki do jego otrzymania, to oczywiście tak.

 • Gość 86.111.114.*

  mam pytanie czy jak rozwiąże umowę o prace na mocy porozumienia stron a ostatnio 4m-c chorowałam dodam że pracuje 15 lat w jednej firmie czy jak nie podejmę pracy w innej firmie to dostane zasiłek czy tylko mogę się zarejestrować się jako bezrobotna

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek jest dla osób bezrobotnych ...

 • Gość: [monika-12345] *.centertel.pl

  chciała bym sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. pracowałam do 15 stycznia 2009 roku do 31 maja 2010 roku na umowe zlecenie nie odporwadzałam składek na fundusz pracy, moja pensja to 1200 zl brutto , czy w takim razie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  Nie ..

 • Gość: [CIEKAWA] *.chello.pl

  Witam. Mam pytanko byłam zatrudniona od 05.05.2009 do 05.11.2009r. na umowę o pracę na pełny etat. moja umowa wygasła i poszłam na zsiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, który trwał 182 dni. Pani w UP powiedziała mi, że należy mi się zasiłek dla bezrobotnych. Czy udzieliła mi prawdziwej informacji?

 • prawocywilneikarne

  Tak.

 • Gość 86.111.114.*

  mam pytanie czy jak rozwiązałam umowę o prace na mocy porozumienia stron na moją prośbę to czy należy mi się zasiłek

 • Gość: [dajzi] *.broker.com.pl

  witam.
  mam pytanie i prosilbabym o odpowiedz :)
  z koncem maja koncze prace u mojego pracodawcy (pracowalam 3 lata na umowe o prace, wynagrodzenie jakies 2500zl brutto/miesiac) za porozumieniem stron, przy czym to ja zlozylam wypowiedzenie czyli bez zadnych odpraw itp.
  jezeli na poczatku czerwca sie zajerestruje w UP to kiedy najwczesniej otrzymam zasilek???

  dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam

 • Gość: [anna z katowic] 83.142.221.*

  Dzień dobry! Chciałam zapytać czy w świetle obowiązujących przepisów przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
  Od.02.02.2008 do 04.08.2009 r. pracowałam w wymiarze 1/2 etatu za najniższą krajową pensję, od 05.08.2009 do 31.12.2009 na całym etacie za 1276 zł brutto a od 01.01.2010 r do chwili obecnej na 3/4 etatu za 988 zł brutto. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli są spełnione warunki do otrzymania zasiłku, to tak...

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie :

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

 • prawocywilneikarne

  Trzeba mieć przepracowane przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalną pensją (1316 zł obecnie)

 • Gość: [bezrobotna] *.olsztyn.vectranet.pl

  Witam! Mam pytanie. Skończyłam studia ponad rok temu. Po studiach odbyłam staż. Obecnie od ponad pół roku nie mogę znaleźć pracy, jestem zarejestrowana w UP, nigdy wcześniej nie pracowałam na żadną umowę. Czy należy mi się jakiś zasiłek, bądź jakakolwiek pomoc finansowa? Z czego mam życ?!

 • Gość: [tyldee] *.ssp.dialog.net.pl

  Witam w kwietniu 2009 skonczylem liceum ogolnoksztalcace i od tamtej pory nie pracowalem na na bialo ze tak powiem, chcialbym sie dowiedzecz czy przysluguje mi prawo do zasilku dla bezrobotnego?
  zgury dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  Nie..

 • prawocywilneikarne

  Nie..

  Zasiłek przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy przed rejestracją była zatrudniona co najmniej 365 dni z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

  Ważne jest by w tym czasie przez pracodawcę lub samego bezrobotnego była odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • pawellodz

  witam
  przepracowalem 26 lat, zostalem zwolniony dyscyplinarnie, zarejestrowalem sie w urzedzie pracy po prawie 6 miesiacach, rozumiem, ze kara musi byc i otrzymam zasilek po uplywie 180 dni ale nie rozumiem dlaczego tylko za jeden dzien a nikt nie potrafi mi tego wytlumaczyc, pani obslugiwajaca mnie powiedziala tylko, ze z takim zwolnieniem na dluzszy okres nie otrzymam zasilku, prosze o odpowiedz, pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  O w tej sprawie nie pomogę, widocznie wszystko jest zgodne z prawem, jeżeli taka jest decyzja UP.

  Wydaje mi się, ze chodzi tu o to, ze zasiłek został przyznany na 6 miesięcy, a ze względu na zwolnienie dyscyplinarne, karencja wynosi 180 dni czyli tyle ile wynosi długość zasiłku, więc po upływie kary, zasiłek przyznany jest tylko za 1 dzień.

 • Gość: [thinarr] *.tosa.pl

  Witam. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych , jeśli w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracy wykorzystałam (łącznie) 90 dni urlopu bezpłatnego? Przepracowałam 279 dni (bez sobót i niedziel) oraz 11 dni przebywałam na chorobowym? Proszę o odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  Czy jest to 290 dni, a musi być minimalnie 365 dni ..

 • Gość: [ida5555] *.adsl.inetia.pl

  Witam.
  Mam 57 lat. Pracowałam od 26-06-2006 do 07-08-2009 na pełnym etacie. Zwolniono mnie dyscyplinarnie. Od następnego dnia miałam zasiłek chorobowy do dnia podjęcia następnej pracy tj 26-10-2009. Przyjęto mnie na okres próbny, niestety choroba nie pozwoliła mi dotrwać do przedłużenia umowy i od 21-01-2010 jestem na chorobowym, które ustanie w lipcu. Czy będę miała prawo do zasiłku? Proszę o odpowiedż

 • prawocywilneikarne

  Tak..

 • Gość: [Adamos] *.vectranet.pl

  Witam. Czy jak bezrobotny z prawem do zasiłku spodziewa się zasiłku po 3 miesiącach od zarejestrowania a np. po 2 miesiącach po zarejestrowaniu stał się niezdolny do pracy na 2 miesiące i dostarczył zwolnienie lekarskie, to czy zasiłek zostanie mu wypłacony po tych 3 miesiącach.

 • prawocywilneikarne

  Tak.

 • Gość: [mariuszz] *.elpos.net

  Czy po ukończeniu szkoły średniej, mogę ubiegać się o kuroniówkę?
  Podkreślam, że nie idę na studia.
  Jeżeli tak to jakie kroki mam podjąć?

  Z góry dziękuję :-)

 • Gość: [MadRat] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam
  Od 17 grudnia 2008 pracowałem w supermarkecie na pełnym etacie z minimalnym wynagrodzeniem. W związku z redukcją etatu firma postanowiła zamiast zwolnić pracowników, odciąć kilku pracownikom ćwierć etatu. Od 1 kwietnia 2010 pracuję na umowie 3/4 etatu. Jest niekorzystna sytuacja w firmie, zatem mam pytanie czy w tym momencie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnego z wyżej wymienionym okresie czasu pracy na całym etacie?

  Pozdrawiam
  Kamil

 • prawocywilneikarne

  Nie..

  Zasiłek jest dla osób, które pracowały...

  Po szkole średniej nie przysługuje ..

 • prawocywilneikarne

  Tak...

 • Gość *.chello.pl

  Witam,
  proszę o info. czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
  Mam przepracowane łącznie ponad 5 lat. Ostatnio pracowałam w firmie na umowę o pracę od 01.05.2009 r. do 31.07.2009 (okres próbny) oraz od 01.08.2009 do 28.02.2010 r. Umowa w lutym br. nie została przedłużona. Od 15.12.2009 do 17.05.2010 przebywałam na urlopie macierzyńskim, który od 01.03.2010 opłacany był przez ZUS. Może nadmienię, że poprzednio byłam zatrudniona na umowę o pracę, czas nieokreślony. Umowa ta po 3 latach została rozwiązana za porozumieniem stron z końcem kwietnia 2009 r.

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek przysługuje osobie, które pozostawała stosunku pracy minimalnie przez 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..

 • Gość *.chello.pl

  Opacznie zrozumiałam, że zatrudnienie u jednego pracodawcy musi spełniać warunek 365 dni. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Pozdrawiam!

 • Gość: [Gość66] 195.117.14.*

  Witam. byłam zatrudniona na umowę o pracę od 22,05,2009 do 31,05,2010, a od 21,05,2010 jestem na zasiłku chorobowym który będzie trwał ok. cztery miesiące. czy po tym przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
  Z góry dziękuje.

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli jest minimalne wynagrodzenie i odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, to tak...

 • Gość: [Andrzej51] *.ibd.gtsenergis.pl

  Witam, byłem zatrudniowy na umowę o pracę przez ostatnie 6 lat u tego pracodawcy. Umowa została rozwiązana w dniu 31.05.2010 za wypowiedzeniem przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (Art.30 par.1 pkt.2 Kodeksu pracy). Proponuje mi się podpisanie umowy na czas określony od dnia 07.06.2010 na okres 3 miesięcy. Czy po tym okresie będę miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych i mozliwość przejścia na zasiłek przedemerytalny. Staż pracy mam 44 lata i wiek 59 lat. Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP będzie Pan pozostawał w stosunku pracy minimalnie przez 365 dni, to nie będzie problemu ..

 • Gość: [madzia] *.chello.pl

  nigdy nie pracowalam obecnie wychowuje dzieci czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  Nie. Nie ma podstaw do wypłacenia zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek jest dla osób, które pracowały i miały opłacane składki ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • Gość: [jj] *.olsztyn.mm.pl

  Witam. Od 3 lat byłam zatrudniona na 1/2 etatu i nie miałam minimalnej krajowej z całego etatu.Od końca zeszłego roku-listopada, jestem na urlopie wychowawczym. Czy po urlopie wych.jeśli będzie trwał 365dni od którego od 01.01.2010 składki odprowadz.są przez zus od tej minimalnej za cały etat otrzymam zasiłek dla bezrobotnych jak stacę pracę gdy wrócę?
  Dziękuję za odpowiedź.

 • Gość *.cdma.centertel.pl

  ja pracowałam 6 miesięcy pełny wymiar godzin mój mąż jast również bezrobotny bez prawa do zasiłku mamy dwoje małych dzieci 3 i 7 lat czy mamy szansę na jakąkolwiek pomoc?

 • prawocywilneikarne

  Tak

 • prawocywilneikarne

  6 miesięcy to za mało, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych..

 • Gość: [obserwator] *.adsl.inetia.pl

  do pandama 51
  Uwazam ze jesli pracował pan na umowe o prace w wysokosci płacy minimalnej,nie ma pan na swiadectwie pracy zadnej wzmianki o nie płaceniu skladek,to na jakiej podstawie urzad pracy miałby odmówic przyznania zasiłku.Istotne jest to co jest wypisane na swiadectwie pracy.

 • Gość: [Damian] *.toya.net.pl

  Witam! Czy jak nie mam skonczonej szkoly sredniej i mam 18 lat to przysluguje mi zasilek?

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek jest dla osób, które pracowały...

 • Gość: [Madziara] 188.33.20.*

  mam pytanie pracowałam od 2.03.2009 do 24.12,2009 miałam małą przerwę w pracy i teraz pracuję od 22.03.2010 i chcę złozyć wypowiedzenie z pracy na początku lipca czyli przypuszczalnie bym pracowała do 15.o7.2010.Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych i na ile go dostanę.Z góry dziękuję bardzo za odpowiedż

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli rejestrując się w UP będzie udokumentowane minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed dniem rejestracji pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalna pensją (1316 zł), pracodawca w tym czasie odprowadzał składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy, to oczywiście tak.

  Zasiłek pobiera się przez 6 lub 12 miesięcy, wszystko zależy od bezrobocia w danym regionie.

 • Gość *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  jestem zarejestrowana w urzędzie pracy od 6 lat .W tym roku kończę 56 lat.Czy otrzymam świadczenie przedemerytalne.Mam 20 lat pracy łącznie tj. składkowe i nieskładkowe.

 • prawocywilneikarne

  Komu przysługuje świadczenie emerytalne
  www.prawopracy.fr.pl/artykul.php?artnum=33

 • Gość: [Pracownik] 212.160.172.*

  Witam
  Czy będąc zatrudniona na 0,75 etatu to będzie mi sie kiedykolwiek należał zasiłek dla bezrobotnych? jaki ewentualnie okres trzeba przepracować?. nadmieniam ze nie zarabaiam najniżej krajowej.
  Z góry dziękuje za odpowiedź
  pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek przysługuje osobie, które w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP pozostawała w stosunku pracy przez minimum 365 dni z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za prace i pracodawca płacił składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.

 • Gość: [jasiastar] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  jestem zatrudniona od 2002roku na czas nieokreslony .W 2009 roku w kwietniu zostałam rodziną zastępczą spokrewnioną dla trojga wnuków byłam z tego powodu na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego a od grudnia na bezpłatnym urlopie wychowawczym do 27 czerwca i odtego dnia rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  Tak.

 • Gość: [ulka] 109.243.183.*

  Witam,
  czy przy rozwiązaniu umowy o pracę bez porozumienia stron przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, do otrzymania zasiłku, to tak.

 • Gość: [Danie] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Dziendobry mam pytanie jeżeli pracowałem za granicą 3 lata od 2007 do 2010 i wcześniej w polsce przez 5 lat to mogę sie starac o zasiłek.I jeszcze jedno jesli mam komornika bedzie odbierał mi ten zasiłek Z gury Dziękuje za odp

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli pracując za granicą opłacano składkę na Fundusz pracy, to tak..

  Komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych, ale przy uwzględnieniu ograniczeń, które wynikają z art. 87 - 91 Kodeksu pracy.

 • Gość: [wika] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  od 01.12.2006 do 01.12.2008 prowadziłam działalność od 01.12.2008 do 31.08.2009 pracowałam na umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem, z tymże w trakcie trwania umowy czyli od lipca 2009 byłam na zwolnieniu lekarskim poniewaz zaszłam w ciążę. dlatego też do końca ciąży czyli do 02.02.2010 byłam zwolnieniu lekarskim a później na macierzyńskim. czy teraz należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  Tak ..

 • Gość: [valentine] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam,
  od lipca 2009 roku prowadzę działalność gospodarczą (płacęi niższe składki ZUS, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gosp.). Chciałabym zacząć opłacać składkę na Fundusz Pracy, czy istnieje taka możliwość? W razie ewentualnego zaprzestania działalności nie chcę pozostać bez środków do życia, czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli zacznę opłacać składkę na Fundusz Pracy? Pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  Tak..

 • Gość: [maja] 188.33.134.*

  Witam,
  od 9 października 2008r do 14 maja 2009r pracowałam w firmie spółce, która została rozwiązana, wypowiedzenie za porozumieniem stron. Od 15 maja 2009 do chwili obecnej pracuje u wspólnika poprzedniej firmy, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? Czy 18miesięcy musi być przepracowane w jednej firmie?

 • prawocywilneikarne

  Nie 18 miesięcy, tylko minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..

 • Gość: [asiantyy] *.4web.pl

  Witam, pracowałam w jednej firmie na umowę zlecenie trzy lata. Potem przeszłam na umowę o pracę i przepracowałam 10,5 miesiąca. Na umowie zlecenie pensja wynosiła 300 zł na umowie o pracę 1400. Zmiana umowy nastąpiła dzień po dniu. Czy należy mi się zasiłek? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  Nie.

  Trzeba pozostawać w stosunku pracy przynajmniej 365 dni i zarabiać w tym czasie przynajmniej minimalna pensje.. (1317 zł) ...

 • Gość: [dajzi] *.broker.com.pl

  czy jezeli po przepracowaniu 3 lat na umowe o prace z wynagrodzeniem 2500brutto sam sie zwolnilem na mocy porozumienia stron przysługuje mi zasiłek??? czy tylko wtedy jezeli pracodawca mnie zwolnil??

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek przysługuje, ale po upływie 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

 • Gość: [nimanik] 109.243.61.*

  Pracowalem dwa lata na pelny etat.Za niedlugo konczy mi sie umowa i mam zamiar jej nie przedluzyc.Po jakim czasie przysluguje zasilek dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie :

  7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

  180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

 • Gość: [piotrek] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam, od stycznia 2009 roku pracuje na umowie o prace na czas określony zawartą na kwote ponizej minimalnego wynagrodzenia, jednak w każdym miesiącu dodatkowo mialem umowę zlecenie z odprowadzanymi składkami, dzieki czemu łącznie dochód w miesiącu przekraczał minimalne wynagrodzenie (ok 2200 brutto) i w związku z tym naliczany był fundusz pracy, umowa kończy sie w lipcu 2010 (przepracowane 1 rok i 7 miesięcy). W związku z tym czy nalezy mi sie zasiłek dla bezrobotnych?

 • Gość: [Aneti] *.wide-net.pl

  Witam! Od 01.01.2010r do 31.12.2010r mam umowę o prace na pełny etat i już wiem że mi nie przedłużą umowy. Z tym że w październiku urodzę dziecko i przez 5 miesięcy( czyli gdzieś do marca 2011r) będę na urlopie macierzyńskim. Czy po urlopie macierzyńskim będę miało prawo do zasiłku dla bezrobotnych? i kiedy najlepiej się zarejestrować w UP, po zakończeniu umowy czy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?

 • prawocywilneikarne

  Tak..

  Zarejestrować można się po urlopie macierzyńskim.

 • prawocywilneikarne

  Tak..

 • Gość: [misiaczek] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  12.05.2008 roku podpisałam umowę o pracę na okres 3 lat.Zakład pracy rozwiązał ją z dniem 25.11.2009roku.Przyczyną rozwiązania umowy była niezdolnośc do pracy w skutek choroby.Od 16.08.2009roku do 10.08.2010roku jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym.Czy po zakończeniu świadczeń przysługuje mi prawo do zasiłku ?

 • prawocywilneikarne

  Tak..

 • anonim_01

  Mam pytanie. Pracowałem w jednej firmie od 2007-08-05 do 29-09-25. W tym czasie przebywałem na urlopie bezpłatnym od 24-08-2009 do 25-09-2009. Podczas urlopu a dokładnie 1 września 2009 roku znalazłem nową pracę w której pracowałem do 08-01-2010. Zgłosiłem się do urzędu pracy 4 lipca 2010 czy należy się dla mnie zasiłek dla bezrobotnych, a jak nie to dlaczego?

 • prawocywilneikarne

  Zasiłek przysługuje, gdy bezrobotny pozostawał w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP i otrzymywał przynajmniej minimalną pensje..

  W tym czasie pracodawca musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy...

  Jeżeli jest spełniony ten wymóg to zasiłek będzie się należał..

 • agniesta26

  Mam pytanko czy po powrocie z Uk moge sie starac o zasiłek i jakie papiery mi sa do tego potrzebne

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli była opłacana składka na Fundusz pracy, to tak..

  A papiery, to podobnie jak od pracodawcy polskiego ...

 • Gość: [anonim] 178.56.38.*

  Pracowalam w firmie od 09.2007r. a od 10.2009 jestem na urlopie wychowawczym w tym czasie firma zostala poddana likwidacji a upadlosc nadal trwa wiec nadal jestem zatrudniona. Ndaszedl czas wypowiedzenia umowy. Prosze powiedziec czy w zaleznosci jak zawarte bedzie wypowiedzenie nalezy sie mniejszy lub wiekszy zasilek ?

 • prawocywilneikarne

  Wysokość zasiłku jest zależna od stażu pracy, a nie od rodzaju wypowiedzenia..

  gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

  gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

  gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

 • Gość: [malx4] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  Witam,mam takie pytanie. Pracowałam przez 2 lata w pełnym wymiarze godzin,zaszłam w ciąże i obecnie jestem na zasiłku chorobowym. Czy po zasiłku chorobowym i trzymiesięcznym zasiłku macierzyńskim przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 • Gość: [Porto] 178.56.7.*

  Czy jeśli sam zwolnię się z pracy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Czy jeśli sam zwolnię się z pracy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych?"

  Tak, ale po 90 dniach od dnia rejestracji w UP...

 • prawocywilneikarne

  "Pracowałam przez 2 lata w pełnym wymiarze godzin,zaszłam w ciąże i obecnie jestem na zasiłku chorobowym...."

  Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki, to tak..

 • Gość *.dynamic.gprs.plus.pl

  a jesli jestem zatrudniona w ramach robot publicznych, PUP mnie wyslal? najpierw od wrzesnia przez pol roku, a nastepnie pracodawca znowu mnie zglosil i od kwietnia na kolejne pol roku za 1600 brutto? bedzie mi przyslugiwal zasilek?

 • prawocywilneikarne

  "a jeśli jestem zatrudniona w ramach robot publicznych, PUP mnie wysłał?"

  Nie.

  Zasiłku nie otrzyma osoba bezrobotna, która rozpoczęła pracę, odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, bierze udział w pracach interwencyjnych lub robotach publicznych...

 • Gość 109.243.35.*

  Witam!
  Od 1.12.2007 do 30.06.2010r prowadziłam działalność gospodarczą po dotacji z RUP i płaciłam niższy zus do 30.11.2009r a od 1.12.2009 do 30.06.2010r miałam działalność zawieszoną. Mam 47 lat i ponad 20 letni staż pracy. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Od 1.12.2007 do 30.06.2010r prowadziłam działalność gospodarczą po dotacji z RUP i płaciłam niższy zus do 30.11.2009r a od 1.12.2009 do 30.06.2010r miałam działalność zawieszoną."

  Zasiłek przysługuje, gdy w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji osoba bezrobotna będzie miała udokumentowane co najmniej 365 dni opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia (1317zł)..

 • Gość: [aniusia] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam czy jak pracowałam 3.5 roku na umowe o prace na pół etatu i zostałam zwolniona to nalezy mi sie zasiłek czy nie . prosze o odpoeiwedź .

 • prawocywilneikarne

  "witam czy jak pracowałam 3.5 roku na umowe o prace na pół etatu "

  Tak, jeżeli w tym czasie pracodawca odprowadzał wymagane składki i wypłacał przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę..

 • Gość: [Gosia] *.tvk.torun.pl

  Czy jeżeli po ustaniu stosunku pracy choruje się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (chorobowe + świadczenie rehabilitacyjne) to czy po zakończeniu choroby można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych ? Przed zwolnieniem praca przez 30 lat z pensją powyżej najniższego wynagrodzenia.

 • prawocywilneikarne

  "Czy jeżeli po ustaniu stosunku pracy choruje się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (chorobowe + świadczenie rehabilitacyjne) to....."..

  Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, więc jeżeli było wypłacane, to widocznie zasiłek się nie należy..

  Ale najlepiej dopytać się w UP..

 • Gość: [Piotr] *.sta.osiek.net.pl

  Witam. Czy jeżeli jestem na zasiłku dla bezrobotnych i zostałem zatrudniony na 2 miesiące na prace interwencyjne i został mi na ten czas przerwany zasiłek to czy należy mi sie przedłużenie o te 2 miesiące zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Czy jeżeli jestem na zasiłku dla bezrobotnych i zostałem zatrudniony na 2 miesiące na prace interwencyjne"

  Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych ..

 • Gość: [Adam] *.ssp.dialog.net.pl

  Witam. Od 5 maja 2009 roku prowadzę działalność gospodarczą, planuję ją jednak zawiesić - czy po rejestracji w PUP będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Pozdrawiam

 • Gość: [Agunia] 80.50.130.*

  Witam! Od maja 2009 do końca lipca 2010 (15 miesięcy) byłam zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu a moje wynagrodzenie wynosiło 551,73 na rękę, dodatkowo pobierałam rentę rodzinną. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam! Od maja 2009 do końca lipca 2010 (15 miesięcy) byłam zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu a moje wynagrodzenie wynosiło 551,73 na rękę, .."

  Nie. Warunkiem otrzymania zasiłku jest zatrudnienie z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1317zł)

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Od 5 maja 2009 roku prowadzę działalność gospodarczą, planuję ją jednak zawiesić - czy po rejestracji w PUP"

  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku, to tak ...

 • Gość: [Wiktoria] *.21.radom.pilicka.pl

  Witam. Mam pytanie dotyczące zasiłku? Pracuje od czerwca 2009 roku. Teraz jestem na trzeciej umowie do końca października, ale w sierpniu wychodzę za mąż i zmienię miejsce zamieszkania. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli będę mieszkała w innym powiecie, a mój mąż opłaca składki KRUS.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam pytanie dotyczące zasiłku? Pracuje od czerwca 2009 roku. Teraz jestem na trzeciej umowie do końca października, ale w sierpniu wychodzę za mąż i zmienię miejsce zamieszkania."

  Tak..

 • Gość: [malx4] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  2010/07/21 14:41:00 napisalam:
  Witam,mam takie pytanie. Pracowałam przez 2 lata w pełnym wymiarze godzin,zaszłam w ciąże i obecnie jestem na zasiłku chorobowym. Czy po zasiłku chorobowym i trzymiesięcznym zasiłku macierzyńskim przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

  W odpowiedzi dostałam: "jesli beda spelnione wszystkie warunki to tak"

  Moje pytanie brzmi: jakie musza byc spelnione warunki?

 • prawocywilneikarne

  "Moje pytanie brzmi: jakie musza byc spelnione warunki?"

  Wszystkie warunki jakie trzeba spełnić przedstawione są w artykule ...

 • Gość: [asia] 195.94.219.*

  mam pytanie , pracowalam w tym samym zakladzie ponad 2 lata z tym ze 10 miesiecy na umowe o prace a reszte na umowe zlecenie , czy pzysluguje mi zasilek dla bezrobotnych gdy pojde zarejestrowac sie do uredu pracy ??

 • prawocywilneikarne

  "mam pytanie , pracowalam w tym samym zakladzie ponad 2 lata z tym ze 10 miesiecy na umowe o prace a reszte na umowe zlecenie "

  Jeżeli była to praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę i były odprowadzane składki na Fundusz pracy oraz na ubezpieczenie społeczne, to tak ...

 • Gość: [peja] 81.15.146.*

  20 letni staż pracy liczy sie z przerwami czy jako ciągłość ?

 • Gość: [anna85] *.dynamic.gprs.plus.pl

  witam, pracowałam od września 2009 do czerwca 2009 na 1/2 etatu brutto 8,1, oraz od lipca 2009 do lipca 2010 - pół tego okresu 1/2 etatu i pół 3/4, stawka godzinowa brutto to 7,9. Czy przysuguje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "20 letni staż pracy liczy sie z przerwami czy jako ciągłość ?"

  Dodaje się do siebie wszystkie przepracowane lata i to daje cały staż pracy ....

 • prawocywilneikarne

  "witam, pracowałam od września 2009 do czerwca 2009 na 1/2 etatu brutto 8,1, oraz od lipca 2009 do lipca 2010 - pół tego okresu 1/2 etatu "

  Jeżeli była to praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1317 zł) i pracodawca płacił wymagane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne , to tak ...

 • Gość: [ja_szczecin] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam
  obecnie jestem na urlopie wychowawczym prawdopodonie umowa która kończy sie 30 września nie będzie przedłuzona czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych?? dodam że w obecnej firmie pracuje 6 lat na cąły etet

 • Gość: [ja1] 212.87.240.*

  Po 5 latach pracy 30 maja 2010 zostałem zwolniony z pracy do 31 października 2010 pobieram rentę rodzinną i nie mogę się zarejestrować w UP jako bezrobotny czy po 31 października mogę liczyć na zasiłek po zarejestrowaniu się ?

 • prawocywilneikarne

  "obecnie jestem na urlopie wychowawczym prawdopodonie umowa która kończy sie 30 września"

  Jeżeli była to praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i były płacone wymagane składki, to tak ...

 • prawocywilneikarne

  "Po 5 latach pracy 30 maja 2010 zostałem zwolniony z pracy do 31 października 2010 pobieram rentę rodzinną"

  Jeżeli oprócz stażu spełnione są także pozostałe wymagania (przynajmniej minimalne wynagrodzenie, płacone składki), to tak ...

 • Gość: [pablo198] *.wroclaw.mm.pl

  Witam!
  Mam następujące pytanie czy jeżeli się zarejestrowałem w PUP i przyznano mi zasiłek i sam znajdę pracę to PUP płaci mi przez jakiś czas jeszcze jakieś pieniądze??Gdzieś słyszałem, że jeżeli pracę znajdę sam to urząd za to płaci. Jak to wygląda naprawdę? Z góry dzięki za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "Mam następujące pytanie czy jeżeli się zarejestrowałem w PUP i przyznano mi zasiłek i sam znajdę pracę to PUP płaci mi przez jakiś czas jeszcze jakieś pieniądze??"

  Gdy osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może się ubiegać o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 • Gość: [aga] *.xdsl.centertel.pl

  Jestem na urlopie wychowawczym , który kończy się w październiku (jestem na nim od 2006 roku na dwójkę dzieci) wcześniej w danej firmie przepracowałam pół roku, natomiast razem mam przepracowane 10 lat. Nigdy nie byłam bezrobotna, a teraz po powrocie do pracy,wiem że zostanę zwolniona.
  Interesuje mnie informacje, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • alexandra2106

  Witam. Otrzymałam wypowiedzenie z powodu trudnej sytuacji firmy. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Czy jeśli teraz zaproponuję skrócenie tego wypowiedzenia z art.30 paragraf1pkt 1 w związku z art 10 ustawy z dnia 13.03.2003 (Dz.U. 90 poz 844), to prawo do zasiłku będzie mi przysługiwało jak przy wypowiedzeniu przez pracodawcę, czy jak podczas porozumienia stron, czyli po 3 miesiącach?. Jestem jedynym pracownikiem tej firmy.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Otrzymałam wypowiedzenie z powodu trudnej sytuacji firmy. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące. "

  Jak podczas porozumienia stron...

 • prawocywilneikarne

  "Jestem na urlopie wychowawczym , który kończy się w październiku (jestem na nim od 2006 roku na dwójkę dzieci) wcześniej w danej firmie przepracowałam pół roku, natomiast razem mam przepracowane 10 lat."

  Przy spełnieniu wszystkich warunków do otrzymania zasiłku - tak...

 • Gość: [paulinap] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Umowe mam od 16.08.2009 do 31.10.2010 r. i jest to umowa o pracę. Na zwolnieniu lekarskim przebywalam od stycznia teraz jestem na urlopie macierzynskim od 29.04.2010 r. do 30.09.2010 r. Czy po urlopie nalezec mi sie bedzie zasilek? i jaka to bedzie kwota?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Umowe mam od 16.08.2009 do 31.10.2010 r. i jest to umowa o pracę."

  Tak.

  Kwota zasiłku zależy od stażu pracy ..

  80 % zasiłku podstawowego - staż pracy do 5 lat
  100 % zasiłku podstawowego - staż pracy od 5 do 20 lat pracy
  120 % zasiłku podstawowego - staż pracy co najmniej 20 lat pracy

  Zasiłek podstawowy - 742,10 zł przez pierwsze trzy miesiące, w następnych miesiącach 582,70 zł.

 • kamilka.31

  Proszę o pomoc
  Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych.
  W roku lutym 2009 zaczełam pracować na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000zł brutto. od maja 2009 do 31 grudnia pracowałam na cały etat z wynagrodzeniem 2000 zł brutto. od stycznia 2010 do września na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000 zł brutto.
  Z góry dziękuje za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "W roku lutym 2009 zaczełam pracować na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000zł brutto. od maja 2009 do 31 grudnia pracowałam na cały etat z wynagrodzeniem 2000 zł brutto. od stycznia 2010 do września na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000 zł brutto. "

  Nie.

  Za krótki okres pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem.

 • kamilka.31

  A fakt, że wcześniej czyli do końca 2008 roku pracowałam na cały etat nie ma na to wpływu. Liczy się ostatnie 18 m-cy? Poprzedni staż pracy to 3 lata i 7 miesięcy. Między jednym a drugim pracodawcą miałam przerwę 1.5 miesiąca.

 • prawocywilneikarne

  "A fakt, że wcześniej czyli do końca 2008 roku pracowałam na cały etat nie ma na to wpływu"

  Tu nie chodzi o długość etatu, tylko o zbyt małe wynagrodzenie..

  Trzeba pozostawać w stosunku pracy przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę..

 • kamilka.31

  Dziękuje za odpowiedz
  a jak wygląda sprawa jezeli nie ma ciągłości pracy - np za ok 1 m-c znajde prace z wynagrodzeniem bedzie ok to musze pracować 365 dni czy gdyby cos bylo nie tak nabede prawa do zasiłku
  Z góry dziękuje

 • Gość: [Marta] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam,

  byłam zatrudniona w okresie 25 maja 2009 do 24 sierpnia 2010. W międzyczasie byłam wciąży na zwolnieniu lekarskim, później na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Na świadectwie pracy jest napisane, iż wystąpiły okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury lun renty. Czy w związku z tym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "a jak wygląda sprawa jezeli nie ma ciągłości pracy - np za ok 1 m-c znajde prace z wynagrodzeniem bedzie ok to musze pracować 365 dni czy gdyby cos bylo nie tak nabede prawa do zasiłku "

  Po prostu trzeba w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP pozostawać przynajmniej 365 dni w stosunku pracy ...

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  byłam zatrudniona w okresie 25 maja 2009 do 24 sierpnia 2010. W międzyczasie byłam wciąży na zwolnieniu lekarskim, później na urlopie macierzyńskim i wychowawczym...."


  Jednym z warunków do otrzymania zasiłku są płacone przez pracodawce składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne ...

 • Gość: [Julita] 77.252.244.*

  Witam. Od dnia 01.09.2010 bede bezrobotna. Wg prawa, pracodawca ma obowiazek przeslac Swiadectwo Pracy w ciagu 7 dni. Glowna siedziba miesci sie w Warszawie wiec musze czekac na ow dokument. Pochodze z warminsko mazurskiego. W UP bez swiadectwa nie chca zarejestrowac. A bez rejestracji nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. A jesli w ciagu tych kilku dni cos mi sie przydarzy ? Czy rzeczywiscie nie mozna sie zarejestrowac w urzedzie juz jutro i doniesc Swiadectwo? Czy urzad moze odmowic rejestracji ? Dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Od dnia 01.09.2010 bede bezrobotna. Wg prawa, pracodawca ma obowiazek przeslac Swiadectwo Pracy w ciagu 7 dni. Glowna siedziba miesci sie w Warszawie wiec musze czekac na ow dokument..... "

  Świadectwo pracy jest potrzebne do udokumentowania stażu pracy .. dlatego jest niezbędnym dokumentem..

 • Gość: [Alok] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam , za kilka dni będę bezrobotna, pracowałam na 1/2 etatu moje wynagrodzenie miesięczne wynosi 922 brutto od miesiąca mam 1050,20 brutto. Rozwiązanie umowy nastąpi na mocy porozumienia stron ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,.,,, czy w takim układzie należy mi się zasiłek??? czy będę czekać 90 dni ??

 • prawocywilneikarne

  "Witam , za kilka dni będę bezrobotna, pracowałam na 1/2 etatu moje wynagrodzenie miesięczne wynosi 922 brutto od miesiąca mam 1050,20 brutto."

  Zasiłek nie będzie w ogóle przysługiwał. Zbyt niskie wynagrodzenie. Trzeba zarabiać przynajmniej minimalną pensje (1317 zł).

 • Gość 62.198.36.*

  Witam, pracuje za granica od 3lat w jednym z krajow UE. Praca w pelnym wymiarze, ale sezonowa na czas okreslony (np. od 01.04.2009 do 02.10.2009 co daje 6m-cy oraz od 04.01.2010 do 05.10.2010 co daje 9m-cy), tak ze wracam do Polski z poczatkiem pazdziernika 2010r. i jesli zarejestruje sie w UP to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych? Zakladajac ze minimalna kwota zarobku oraz laczny czas pracy z ost. 18m-cy to jakies 15m-cy czyli sa ustawowo ok. To jakie musze miec dokumety z zagranicy, czy jakis uniwersalny formulaz z UE? Jak podejsc do sprawy?

 • Gość: [ŁUKASZ] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  WITAM! MAM PYTANIE,,JESLI W ROKU 2009 W PAZDZIERNIKU ZAREJESTROWALEM SIE W URZEDZIE PRACY I DO TEGO CZASU NIE UDALO MI SIE ZADNEJ PRACY ZDOBYC,,CO PRAWDA URZAD MI OFEROWAL SZKOLENIA ROZNEGO TYPU ITP..ALE REZYGNOWALEM Z PRZYCZYN ZDROWOTNYCH ITP..WIEC JE PRZEKLADALEM NA INNE TERMINY..W PAZDZIERNIKU MINIE ROK JAK JUZ JESTEM NA BEZROBOCIU.. CZY PRZYSLUGUJE MI SIE ZASILEK PO TYM ROKU ZAREJESTROWANIA I BYCIU NA BEZROBOCIU?

 • prawocywilneikarne

  "WITAM! MAM PYTANIE,,JESLI W ROKU 2009 W PAZDZIERNIKU ZAREJESTROWALEM SIE W URZEDZIE PRACY I DO TEGO CZASU NIE UDALO MI SIE ZADNEJ PRACY ZDOBYC,,CO PRAWDA URZAD MI OFEROWAL SZKOLENIA ROZNEGO TYPU ITP"

  Nie..

 • prawocywilneikarne

  "Witam, pracuje za granica od 3lat w jednym z krajow UE. Praca w pelnym wymiarze, ale sezonowa na czas okreslony (np. od 01.04.2009 do 02.10.2009 co daje 6m-cy oraz od 04.01.2010 do 05.10.2010 co daje 9m-cy), tak ze wracam do Polski z poczatkiem pazdziernika 2010r. i jesli zarejestruje sie w UP to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?"

  Jeżeli była opłacana składka na fundusz pracy, to zasiłek będzie się należał..

 • pawel-mg-car

  witam mam pytanie. czy mi sie nalezy zasiłek. przez ostatnie 18 miesiecy pracowałem 13miesięcy na pelnym etacie 1400zl brutto, 1 miesiąc nigdzie nie pracowałem, i ostalnie 4 miesiące pracowałem na pół etatu 660zl.

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie. czy mi sie nalezy zasiłek. przez ostatnie 18 miesiecy pracowałem 13miesięcy na pelnym etacie 1400zl brutto, 1 miesiąc nigdzie nie pracowałem, i ostalnie 4 miesiące pracowałem na pół etatu 660zl."

  Tak.

 • Gość: [ja45] *.pz3-nat.espol.com.pl

  witam mam pytanie , czy mi sie nalezy zasilek i jak dlugo musze czekac ,jesli mam 16 lat pracy 1317 brutto -skladki byly odprowadzane -- zwolnienie za porozumieniem stron z powodu zmniejszenia etatow pracy bardzo prosze o odpowiedz---- z gory dziekuje

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie , czy mi sie nalezy zasilek i jak dlugo musze czekac ,jesli mam 16 lat pracy 1317 brutto -skladki byly odprowadzane -- zwolnienie za porozumieniem stron z powodu zmniejszenia etatow pracy "

  Tak.

  7 dni od dnia rejestracji w UP..

 • Gość 94.254.170.*

  Witam, mam pytanie.
  Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jezeli pracowalam na umowe o prace od 01-10-2008 do 31-12-2008 z wynagrodzeniem 563,00 brutto, od 01-02-2009 do 31-01-2009 z wynagrodzeniem 638,00 brutto, od 01-02-2009 do 30-11-2009 z wynagrodzeniem 1276,00 brutto, a od 01-12-2009 do 01-09-2010 na umowe zlecenie z wynagrodzeniem 900,00? teraz jestem na bezplatnym chorobowym, nie wiem czy za wrzesien dostane umowe na te 40-50 przepracowanych godzin, czy umowa sie skonczy wraz z dniem 31-08-2010. Czy jesli dostanę swiadectwo pracy dnia 01-10-2010 bez ostatniego miesiaca, tj. bez wrzesnia, nie bedzie za pozno na zapisanie sie do Urzedu Pracy?
  Czy to prawda ze z ostatnich przepracowanych 18 miesiecy wylicza sie srednią zarobków?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam pytanie.
  Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jezeli pracowalam na umowe o prace od 01-10-2008 do 31-12-2008 z wynagrodzeniem 563,00 brutto, od 01-02-2009 do 31-01-2009 z wynagrodzeniem 638,00 brutto, od 01-02-2009 do 30-11-2009 z wynagrodzeniem 1276,00 brutto, a od 01-12-2009 do 01-09-2010 na umowe zlecenie z wynagrodzeniem 900,00?"


  Zasiłek nie będzie się należał. Jednym z warunków jest praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem, które obecnie wynosi 1317 zł.

 • Gość: [kasia] 78.9.75.*

  Witam.
  W listopadzie kończy mi się umowa o pracę. Z pewnych względów nie chcę jej przedłużać. Dodam, że byłam tam zatrudniona przez rok w ramach prac interwencyjnych.
  Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Jeśli tak to na jaki okres?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam.
  W listopadzie kończy mi się umowa o pracę. Z pewnych względów nie chcę jej przedłużać. Dodam, że byłam tam zatrudniona przez rok w ramach prac interwencyjnych."


  Niestety nie.. osobom skierowanym do prac interwencyjnych nie przysługuje zasiłek..

 • Gość: [lisiczka] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam
  Pracuję 3 lata w firmie, jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu i opłacana stawką godzinową, która wynosi 8,5 zł brutto. Niedługo kończy mi się umowa, czy będę miała prawo do zasiłku?

 • Gość *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam. Przez ostatnie 3 lata pracowałam na umowę-zlecenie, pobierając 1.000 zł brutto. Z tego też powodu nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Czy jest jakiś okres karencji czy nie dostanę zasiłku z powodu straty tej pracy?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Przez ostatnie 3 lata pracowałam na umowę-zlecenie, pobierając 1.000 zł brutto. Z tego też powodu nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych."

  Zasiłek w ogóle nie będzie przysługiwał. Zbyt niskie wynagrodzenie.

 • prawocywilneikarne

  "witam
  Pracuję 3 lata w firmie, jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu i opłacana stawką godzinową, która wynosi 8,5 zł brutto"


  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku to tak ...

 • Gość: [gogi] *.internetdsl.tpnet.pl

  Dzień dobry. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.Koniec umowy przypada na dzień 30.09.2010r.Jeśli zakład pracy będzie chciał umowę ze mną przedłużyć a ja nie wyrażę na to zgody, to czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych.Pracuję dwa lata.

 • prawocywilneikarne

  "Dzień dobry. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.Koniec umowy przypada na dzień 30.09.2010r"

  Tak, ale po 90 dniach od rejestracji w UP...

 • Gość: [Anna] *.net.stream.pl

  Witam,
  mam pytanie czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, mam przepracowany okres 365 dni w czasie 18 miesięcy ale u 2 różnych pracodawców, wypowiedzenie kończy się 25.09.2010 a od 1 października wracam na studia dzienne. Nie mieszkam już z rodzicami i utrzymuje się sama.

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  mam pytanie czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, mam przepracowany okres 365 dni w czasie 18 miesięcy ale u 2 różnych pracodawców, wypowiedzenie kończy się 25.09.2010 a od 1 października wracam na studia dzienne"


  Tak, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki do otrzymania zasiłku, czyli przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę oraz płacone składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne...

 • Gość 83.143.102.*

  witam , jeżeli przez ostatnie 2 lata pracowałem na 3/4 etatu dostając 878 zl. wynagrodzenia to czy należy mi się zasiłek ?

 • prawocywilneikarne

  "witam , jeżeli przez ostatnie 2 lata pracowałem na 3/4 etatu dostając 878 zl. wynagrodzenia to czy należy mi się zasiłek"

  Nie..

 • Gość: [szymon] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam, po jakim okresie dostane zasiłek jeśli w czerwcu 2010 rozwiązałem umowę o prace za porozumieniem stron? Po 7 dniach od rejestracji czy po 90?

  dziękuje za odpowiedź
  pozdrawiam

 • Gość: [ewelina] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam.Jezeli pracuje na pół etatu i przepracowałam 2 lata moje wynagrodzenie to 654zł to czy przysługuje mi sie zasiłek,w Urzedzie Pracy mi powiedzielie ze nie bo musze miec maksymalne wynagrodzenie czyli 1200zł,ale cos mi sie tu nie podoba bo napewno tak nie jest.Czekam na odpowiedz.Pozdrawiam Ewelina

 • prawocywilneikarne

  "Witam.Jezeli pracuje na pół etatu i przepracowałam 2 lata moje wynagrodzenie to 654zł to czy przysługuje mi sie zasiłek,w Urzedzie Pracy mi powiedzielie ze nie"

  Zasiłek nie przysługuje.. Jednym z warunków jest przynajmniej minimalne wynagrodzenie za prace, które obecnie wynosi 1317 zł..

 • prawocywilneikarne

  "Witam, po jakim okresie dostane zasiłek jeśli w czerwcu 2010 rozwiązałem umowę o prace za porozumieniem stron? Po 7 dniach od rejestracji czy po 90? "

  Po 90 ...

 • Gość: [Iga] *.olsztyn.mm.pl

  Witam. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym,od grudnia 2009 do stycznia 2011 i spodziewam się,że po powrocie stracę pracę. Jestem zatrudniona od 3 lat na pół etatu i nieosiągałam krajowej jak za cały etat. Nie wiem czy jeżeli przez ten obecny rok kiedy jestem na urlopie wych.i ZUS płaci składki jak za cały etat to będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych czy będą się liczyły składki z połowy etatu jak chodziłam do pracy? Dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym,od grudnia 2009 do stycznia 2011 i spodziewam się,że po powrocie stracę pracę. Jestem zatrudniona od 3 lat na pół etatu i nieosiągałam krajowej jak za cały etat. "

  Brane będzie pod uwagę 12 miesięcy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (obecnie 1317 zł)

 • Gość: [ooshak] *.ssp.dialog.net.pl

  Czy jeśli w trakcie tych 365 dni pracownik przez ich częśc przebywał na zwolnieniu oraz zasiłku rehabilitacyjnym z ZUS-u to także należy się zasiłek? czy też liczą się tylko dni faktycznie przepracowane?

 • prawocywilneikarne

  "Jeśli w trakcie tych 365 dni pracownik przez ich częśc przebywał na zwolnieniu oraz zasiłku rehabilitacyjnym z ZUS-u to także należy się zasiłek? czy też liczą się tylko dni faktycznie przepracowane?"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy ...

 • maga.a

  Witam
  Jestem zatrudniona w firmie od 5 lat na pelny etat w tym
  od marca 2009 na zwolnieniu lekarskim w czasie ciazy
  od 30 wrzesnia 2009 na macierzynskim
  do 30 wrzesnia 2010 na wychowawczym
  Do pracy po wychowawczym wracam 01.10 i spodziewam sie zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy, czy bedzie mi sie nalezal zasilek dla bezrobotnych. W okresie 18 -cy bylam zatrudniona przez 365 dni z tym, ze nie wiem jak liczyc ten ostatni okres czyli L4, macierzynski, wychowawczy. Dodam jeszcze, ze obowiazuje mnie 3 miesieczny okres wypowiedzenia ale ja zgodze sie na 2 tygodniowy czy ma to wplyw na zasilek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Jestem zatrudniona w firmie od 5 lat na pelny etat w tym
  od marca 2009 na zwolnieniu lekarskim w czasie ciazy
  od 30 wrzesnia 2009 na macierzynskim
  do 30 wrzesnia 2010 na wychowawczym
  Do pracy po wychowawczym wracam 01.10 i spodziewam sie zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy, czy bedzie mi sie nalezal zasilek dla bezrobotnych"


  Tak.

  Liczony jest okres pozostawania stosunku pracy...

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie :

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron..

 • maga.a

  Prosze jeszcze o odpowiedz,
  to pracodawca mnie zwalnia a ja zgadzam sie skrocic okres wypowiedzenia zamiast 3 m-cy na 2 tygdonie to czy w takim przypadku zasilek bede miala dopiero po 90 dniach?

 • prawocywilneikarne

  "Prosze jeszcze o odpowiedz,
  to pracodawca mnie zwalnia a ja zgadzam sie skrocic okres wypowiedzenia zamiast 3 m-cy na 2 tygdonie to czy w takim przypadku zasilek bede miala dopiero po 90 dniach?"


  Tak...

 • jole6

  Witam! Chciałam się dowiedzieć czy należy mi się 12 miesięczny zasiłek dla bezrobotnych? W ubiegłym roku dokładnie 7 listopada 2009 założyłam działalność gospodarczą.9 lipca natomiast urodziłam dziecko i przebywam na macierzyńskim.Po upływie roku chcę się wycofać z biznesu i zamknąć działalność.Dodam jeszcze że jestem na najniższych składkach ZUS.

 • prawocywilneikarne

  "Witam! Chciałam się dowiedzieć czy należy mi się 12 miesięczny zasiłek dla bezrobotnych?"

  Zasiłek w ogóle nie będzie się należał...

 • Gość: [mAREK] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  WITAM MAM PYTANIE... po jakim czasie przysługuje zasiłek z pup jak juz jestem zarejestrowany 6 miesiecy i pup nadal nie znalazł mi pracy

 • prawocywilneikarne

  'WITAM MAM PYTANIE... po jakim czasie przysługuje zasiłek z pup jak juz jestem zarejestrowany 6 miesiecy i pup nadal nie znalazł mi pracy"

  Jeżeli jest się bezrobotnym bez prawa do zasiłku, to w ogóle nie będzie przysługiwał..

 • Gość: [Jozy] *.89-161.tel.tkb.net.pl

  Witam.Przepracowałem ponad rok na pełnym etacie.Skończyla mi się umowa,której nie chcialem przedłużać (niekorzystne warunki). Na swiadectwie napisane jest ze rozwiazanie umowy nastapilo z uplywem czasu na ktory byla zawarta art.30 par. 1 pkt 4 KP. Po jakim czasie od zarejestrowania w PUP dostanę zasiłek? 7 dni czy 90?

 • prawocywilneikarne

  "Witam.Przepracowałem ponad rok na pełnym etacie.Skończyla mi się umowa,której nie chcialem przedłużać (niekorzystne warunki). Na swiadectwie napisane jest ze rozwiazanie umowy nastapilo z uplywem czasu na ktory byla zawarta art.30 par. 1 pkt 4 KP."

  Po 7 dniach..

 • Gość *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  Witam
  Pracowałem przez 17 miesiecy na umowe o prace na czas okreslony zostalem zwolniony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia nie rejestrowałem sie w urzedzie,probowałem znalesc prace na własna reke niestety nie udało mi sie nie rejestrowalem sie w U.P. okres 2 tygodniowego wypowiedzenia zakonczyl sie 08.05.2010r. czy jesli zglosze sie do Urzedu otrzymam zasilek ? dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam Pracowałem przez 17 miesiecy na umowe o prace na czas okreslony zostalem zwolniony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia nie rejestrowałem sie w urzedzie,probowałem znalesc prace na własna reke niestety nie udało mi sie nie rejestrowalem sie w U.P. "

  Jeżeli będą spełnione wymagane warunki, to tak ...

 • marta16081982

  Witam. Zatrudniając się w swojej byłej pracy najpierw pracowałam na umowę zlecenie póżniej dostałam umowę na czas określony. Umowa skończyłą się z dniem 30 września ( po prostu koniec umowy i redukcja stanowiska ). Umowa była na 1/8 etatu ze stawką płacy zasadniczej 164 zł brutto. Łącznie przepracowałam w tej firmie ponad rok, wliczając też umowy zlecenie. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Zatrudniając się w swojej byłej pracy najpierw pracowałam na umowę zlecenie póżniej dostałam umowę na czas określony. Umowa skończyłą się z dniem 30 września ( po prostu koniec umowy i redukcja stanowiska ). Umowa była na 1/8 etatu ze stawką płacy zasadniczej 164 zł brutto."

  Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie..

 • Gość: [cichyk] *.inetia.pl

  Witam.Przepracowalam ponad 2 lata jako sprzedawca.Dostalam wymowienie oraz swiadectwo pracy gdzie jest napisane ze pracowalam na pol etatu bez wzmianki ile zarabialam oraz czy byly odprowadzane skladki.Czy z takim swiadectwem mam szanse dostac zasilek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam.Przepracowalam ponad 2 lata jako sprzedawca.Dostalam wymowienie oraz swiadectwo pracy gdzie jest napisane ze pracowalam na pol etatu bez wzmianki ile zarabialam oraz czy byly odprowadzane skladki."

  Jeżeli była to prac z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i pracodawca odprowadzał składki, to zasiłek będzie się należał...

 • Gość: [aischa224] *.net.pbthawe.eu

  jesli sama sie zwolnie a przepracowane w tym zakladzie mam 3 lata a na umowie 1350 zl - pelen etat to nalezy mi sie zasilek ?

 • prawocywilneikarne

  "jesli sama sie zwolnie a przepracowane w tym zakladzie mam 3 lata a na umowie 1350 zl - pelen etat to nalezy mi sie zasilek ?"

  Tak, ale po upłynięciu 90 dni od dnia rejestracji w UP...

 • Gość: [emka] 188.33.107.*

  Witam serdecznie Do końca sierpnia 2010 r. przebywałam na urlopie wychowawczym i z tym samym dniem skończyła mi się umowa o pracę. Z racji tego, że firma w której pracowałam zmieniła siedzibę świadectwo pracy otrzymałam ok. 06.09.2010. Następnego dnia zgłosiłam się i zarejestrowałam w urzędzie pracy. Otrzymałam decyzję, iż uznano mnie za osobę bezrobotną z dniem 07.09.2010 i przyznano mi zasiłek od dnia 15.09.2010. Pytanie czy zasiłek nie należy się za cały miesiąc??!! Cały wrzesień jestem bez pieniędzy i jeszcze otrzymuję połowie zasiłku w październiku....

 • prawocywilneikarne

  "Pytanie czy zasiłek nie należy się za cały miesiąc??!! Cały wrzesień jestem bez pieniędzy i jeszcze otrzymuję połowie zasiłku w październiku...."

  Nie.

  Bo dlaczego miałby się należeć, jeżeli miedzy 1.09 a 14.09 nie było prawa do zasiłku, a rejestracja w UP nastąpiła 7.09 ?

  Zasiłek przysługuje od 15.9, tak więc został wypłacony za niecały wrzesień..

 • Gość: [nela] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam,
  Po jakim czasie otrzymam zasiłek i jaka to będzie kwota ? z dniem 30wrzesnia dostałam wypowiedzenie warunków pracy termin wypowiedzenia jest miesieczny i powinnam go otrzymac w listopadzie bo decyzję o rezygnacji lub przyjeciu nowych warunków mam podjąć do 15 grudnia br.chce zrezygnować ponieważ nowe warunki mnie nie satysfakcjonują, sa za niskie i jezeli zgodziła bym sie zostac i po 3 miesiacach sama chciala bym odejsć to wogole nie bedzie mi przysługiwał zasiłek bo mój dochód bedzie niższy od stycznia od najniższej krajowej:(

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  Po jakim czasie otrzymam zasiłek i jaka to będzie kwota ? z dniem 30wrzesnia dostałam wypowiedzenie warunków pracy termin wypowiedzenia jest miesieczny i powinnam go otrzymac w listopadzie bo decyzję o rezygnacji lub przyjeciu nowych warunków mam podjąć do 15 grudnia br chce zrezygnować ponieważ nowe warunki mnie nie satysfakcjonują......"


  Po 90 dniach od rejestracji w UP..

  Wysokość zasiłku jest w w artykule ..:)

 • adrian1973

  W okresie 07.1992 do 02.2010 pracowałem w pełnym wymiarze czasu pracy.Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron.W PUP Sosnowcu zarejestrowałem się dnia 04.2010 a zasiłek przyznali mi dnia 07.2010 w kwocie 120%.Przez jaki okres będę pobierał zasiłek.Dziś pobrałem zasiłek za trzeci miesiąc,i zostałem poinformowany że mi się już więcej nie należy,czy słusznie?Według mnie należy się przez 6 miesięcy.Z Poważaniem...adrian1973..

 • prawocywilneikarne

  "Dziś pobrałem zasiłek za trzeci miesiąc,i zostałem poinformowany że mi się już więcej nie należy,czy słusznie?Według mnie należy się przez 6 miesięcy.Z Poważaniem...adrian1973.."

  Zasiłek przysługuje przez 6 miesięcy, ale ze względu na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, przysługiwał on po 90 dniach od rejestracji w UP. Dlatego wypłacany był tylko za trzy miesiące..

 • Gość: [Studentka_21] *.adsl.inetia.pl

  Witam serdecznie, Chcialabym zapytac czy, jezeli zdecydowalam sie na kontynuacje nauki tzn. studia, to czy przysluguje mi pewne wynagrodzenie? Jestem tym zainteresowana, poniewaz na stronie Portal Publicznych SLuzb Zatrudnien przeczytalam, ze przysluguje stypenduim dla osob ktore kontynuuja nauke.

  Z gory dziekuje za informacje.

 • prawocywilneikarne

  "Jestem tym zainteresowana, poniewaz na stronie Portal Publicznych SLuzb Zatrudnien przeczytalam, ze przysluguje stypenduim dla osob ktore kontynuuja nauke."[b/]

  Proszę przeczytać: Stypendium dla studenta

 • Gość: [nesta] 94.75.84.*

  witam. w czerwcu rozwiązałem umowę o pracę. zarejestrowałem się jako bezrobotny. wiem, że przez pierwsze trzy miesiące nic nie dostaje a przez trzy następne należy mi się zasiłek. mam wobec tego pytanie: czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek i pracować na umowie zleceniu ? jeśli nie to czy mogę ubiegać się o zasiłek aktywizacyjny ?

 • prawocywilneikarne

  "czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek i pracować na umowie zleceniu ? jeśli nie to czy mogę ubiegać się o zasiłek aktywizacyjny ? "

  czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek i pracować na umowie zleceniu ?

  Nie..

  czy mogę ubiegać się o zasiłek aktywizacyjny ?

  Tak..


 • Gość: [Dionizos] *.unreg.tvk.wroc.pl

  Witam, pracowałem w jednej firmie przez 5 lat po rozwiazaniu umowy zarejstrowalem sie w PuP, przez pół roku otrzymywalem zasilek, po pół roku skonczyl mi sie, juz nic nie otrzymywalem ale caly czas jestem zarejstrowany. Wczoraj dostalem propozycje z agencji pracy (nie z PuP) oferte podjecia pracy, umowa na czas okreslony 2 tygodnie. Przed podjeciem pracy musze sie wyrejstrować z PuP czy jesli by mi nie przedluzyli tej 2 tygodniowej umowy to nalezy mi sie zasiłek? Po ponownym zarejstrowaniu sie do PuP

 • prawocywilneikarne

  "Przed podjeciem pracy musze sie wyrejstrować z PuP czy jesli by mi nie przedluzyli tej 2 tygodniowej umowy to nalezy mi sie zasiłek? Po ponownym zarejstrowaniu sie do PuP"

  Nie. Znowu potrzebne będzie przepracowanie przynajmniej 365 dni ..

 • Gość 188.33.135.*

  Od 13 lat pracuje w jednym miejscu pierwsze 7 lat miałam umowę ma cały etat mastępne 6 lat miałam pół etatu. Firma upada. Czy po zarejestrowaniu się w UP będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Od 13 lat pracuje w jednym miejscu pierwsze 7 lat miałam umowę ma cały etat mastępne 6 lat miałam pół etatu. Firma upada. Czy po zarejestrowaniu się w UP będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? "

  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki, to tak ...

 • zuzaa007

  witam.mam pytanko jezeli jestem zatrudniona na 1/2 etatu zarabiam 540zl a teraz jestem na zwolnieniu poniewaz jestem w ciazy to czy po urodzeniu nalezy mi sie platnye wychowawcze i czy przy ewentualnym zwolnieniu nalezy mi sie koroniowka?? dziekuje za odpowiedz:)

 • prawocywilneikarne

  "czy po urodzeniu nalezy mi sie platnye wychowawcze i czy przy ewentualnym zwolnieniu nalezy mi sie koroniowka?? dziekuje za odpowiedz:)"

  Będzie się należał zasiłek macierzyński. Urlop wychowawczy po macierzyńskim, jeżeli pracodawca przedłuży umowę. Urlop wychowawczy jest bezpłatny. MOPS wypłaca dodatek do zasiłku wychowawczego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504zł netto miesięcznie..

  Rodzaj umowy tu nie ma znaczenia, ważne jest, by umowa była zawarta na dalszy okres, bo to daje możliwość przejścia na urlop wychowawczy. Ważny też jest dochód, by dostawać dodatek z MOPS.

  Zasiłek dla bezrobotnych nie będzie się należał, zbyt niskie wynagrodzenie.

 • Gość: [Magda] 77.236.26.*

  Witam, proszę o sprawdzenie informacji, które podaje Pan/Pani na tej stronie, gdyż z ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu wynika, że PRAWO DO ZASIŁKU przysługuje przez okres 6, 12 lub 18 miesięcy, nie ZASIŁEK. Więc dla osoby, która rozwiązała z pracodawcą umowę za wypowiedzeniem lub porozumieniem, zasiłek przysługuje po 90 i będzie go pobierała dniach do końca okresu posiadania PRAWA DO ZASIŁKU. Czyli tylko 3 miesiące. Taka jest interpretacja GUP w Krakowie, można sprawdzic telefonicznie: 126855060.
  Nie jest tak, że po 90 dniach będzie pobierała zasiłek przez 6 miesięcy. Można się głeboko rozczarować.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, proszę o sprawdzenie informacji, które podaje Pan/Pani na tej stronie, gdyż z ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu wynika, że PRAWO DO ZASIŁKU przysługuje przez okres 6, 12 lub 18 miesięcy, nie ZASIŁEK. Więc dla osoby, która rozwiązała z pracodawcą umowę za wypowiedzeniem lub porozumieniem, zasiłek przysługuje po 90 i będzie go pobierała dniach do końca okresu posiadania PRAWA DO ZASIŁKU. Czyli tylko 3 miesiące. Taka jest interpretacja GUP w Krakowie, można sprawdzic telefonicznie: 126855060.
  Nie jest tak, że po 90 dniach będzie pobierała zasiłek przez 6 miesięcy. Można się głeboko rozczarować. "


  Proszę przeczytać artykuł jeszcze raz ze zrozumieniem...

  Jasno z niego wynika, że zasiłek dla bezrobotnych w jednym z wariantów przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie :

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron...

  Tak więc taki bezrobotny będzie pobierał zasiłek przez okres trzech miesięcy...

 • Gość: [kasia] *.chello.pl

  31.10. kończy mi się umowa o pracę na czas określony (pracowałam 13 miesięcy). Jednocześnie do dnia 31.12.2010 podpisaną mam umowę o dzieło (redagowanie artykułów) - de facto jednak od miesiąca nie wykonuję tej pracy (jestem jedynie do dyspozycji redakcji) i tym samym nie otrzymuję wynagrodzenia. Stąd moje pytanie - czy mając podpisaną umowę cywilno-prawną, w sytuacji gdy nie mam żadnych dochodów, należy mi się zasiłek dla bezrobotnych po ustaniu umowy o pracę? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Stąd moje pytanie - czy mając podpisaną umowę cywilno-prawną, w sytuacji gdy nie mam żadnych dochodów, należy mi się zasiłek dla bezrobotnych po ustaniu umowy o pracę? Z góry dziękuję za odpowiedź. "

  Zasiłek przysługuje osobom,które są bezrobotne i w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP pozostawały przynajmniej 365 dni w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (1317 zł).

  Dodatkowo pracodawca musiał w tym czasie odprowadzać składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [Ania] 46.113.32.*

  Witam. Chciałabym dowiedZieć się czy jeśli w roku 2009 pracowałam na umowę o pracę przez 6 miesięcy (były odprowadzane wszystkie składki, zarabiałam najniższą krajową) był to okres od maja do końca października, w tym roku ten sam pracodawca przyjął mnie znowu na taki sam okres czasu czyli maj- październik. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli za pierwszym razem zostałam przez niego przyjęta w ramach tzw. robót interwencyjnych, a za drugim razem zatrudnił mnie bezpośrednio? nie pobierałam nigdy wcześniej zasiłku dlatego też nurtuje mnie też 2gie pytanie... mnianowicie, czy jeśli zarejstrowałam się 2dni po zakończeniu pracy nie będzie to przeszkodą do uzyskania zasiłku?? aha dodam, że mam w "zapasie" miesiąc na umowę o przcę z innej firmy..

 • prawocywilneikarne

  "Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli za pierwszym razem zostałam przez niego przyjęta w ramach tzw. robót interwencyjnych"

  Roboty interwencyjne nie są doliczane do okresu zatrudnienia, który jest potrzebny do zasiłku dla bezrobotnych...

 • Gość: [Miśka] *.tpn.ceron.pl

  Mój mąż jest dzierżawcą gospodarstwa rolnego, ja pracuję zawodowo na czas określony./na rok / Kończy mi sie umowa o pracę. Czy po ustaniu zatrudnienia będzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych ??

 • prawocywilneikarne

  "Kończy mi sie umowa o pracę. Czy po ustaniu zatrudnienia będzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych ??"

  Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania, to oczywiście tak ..

 • Gość *.in-net.pl

  Witam, miałam umowę o pracę na czas określony tj na rok i właśnie sie kończy, z tym że prawie cały czas byłam na zwolnieniu ponieważ byłam w ciąży, a później na urlopie macierzyńskim, mój synek ma 5 miesięcy. Czy po skończonej umowie i zarejestrowaniu sie jako bezrobotna przysluguje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Czy po skończonej umowie i zarejestrowaniu sie jako bezrobotna przysluguje mi zasiłek?"

  Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania, to tak..

 • Gość: [karo] *.acn.waw.pl

  Witam. Mam pytanie. W swojej poprzedniej pracy pracowałam 2 lata na umowie o pracę. Niestety z przyczyn osobistych musiałam się wyprowadzić do innego miasta, a co za tym idzie złożyć wypowiedzenie z pracy. W UP, jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia, dowiedziałam się, że mogę dostać zasiłek dla bezrobotnych już po 7 dniach od rejestracji jeśli będę miała w świadectwie pracy zaznaczone, że zmieniłam miejsce zamieszkania ( taką adnotacje miałam). Rejestrując się w UP już w innym mieście, Pani potwierdziła, że po 7 dniach powinnam mieć zasiłek. Podałam nr konta, ale do dziś pieniędzy nie mam. Czy może oni mają jakiś stały termin przelewu środków na konto? Nie ukrywam, że czekam na te pieniążki jak na zbawienie stąd moje wątpliwości. Rejestrowałam się 18.10 a w decyzji mam napisane, że zasiłek jest przyznany od 26.10.

 • prawocywilneikarne

  "Rejestrowałam się 18.10 a w decyzji mam napisane, że zasiłek jest przyznany od 26.10. "

  Telefon - zadzwonić do UP - sprawa wyjaśniona .. :)

 • aga1999aga

  witam.z dniem 01 listopada 2010r. stałam się osobą bezrobotną, z przyczyn kryzysu firmy, zatrudniona byłam od 04.05.2006r.w międzyczasie zaszłam w ciążę, a od 03.01.2009- 22.05.2009 korzystałam z urlopu macierzyńskiego, potem od 11.06.2009-30.10.2009r. z urlopu wychowawczego, przez następny rok pracowałam na pełnym etacie, przy dochodach 2300 brutto, panie z UP poinformowały mnie w czasie rejestracji, że nie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ pracodawca nie płacił składek na Fundusz Pracy, ponieważ ustawowo miał taką ulgę - tłumacząc się pomyłką w Ustawie...co dziwne Panie z UP z miejscowości oddalonej ode mnie 25km mówiły po okazaniu mojego świadectwa pracy, że zasiłek mi się należy. Jak to jest dlaczego nie należy mi się zasiłek jeśli spełniam warunki, a ulga jest przecież dla pracodawcy?

 • prawocywilneikarne

  "Jak to jest dlaczego nie należy mi się zasiłek jeśli spełniam warunki, a ulga jest przecież dla pracodawcy?"

  Ale jednym z warunków jest właśnie opłacana składka na Fundusz pracy

 • aga1999aga

  Witam znowu, odnośnie sytuacji opisanej wyżej w sprawie zasiłku po macierzyńskim, to dlaczego matka powracająca do pracy, następnie zwolniona, nie ma równych praw jak inni, ulga jest przymusowa dla pracodawcy, bo nawet jeśli ją opłaca to dostaje zwrot z ZUS-u, w tej sytuacji każda matka zostaje oszukana przez nasze Państwo, gdzie tu sprawiedliwość...?

 • prawocywilneikarne

  Niestety takie są warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Równe dla wszystkich. I nikt tu nie został oszukany.

 • Gość: [kubayoo] *.adsl.inetia.pl

  Witam. 04.12.2009 zostałem zatrudniony w zakładzie na umowe zlecenie. Niestety mają być zwolnienia i prawdopodobnie strace prace w grudniu tego roku. W międzyczasie 3 razy po 5 dni zostałem wysłany na urlop bezpłatny oraz przez okres 4 dni byłem na chorobowy. W tych miesiącach dostawałem wypłate powyżej minimalnej krajowej, czy moge liczyć na zasiłek dla bezrobotnych jeśli zostane zwolniony 4.12.2010? czy braknie mi dni w których byłem na urlopie.
  Z góry dzięki za odpowiedź
  Pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  "W tych miesiącach dostawałem wypłate powyżej minimalnej krajowej, czy moge liczyć na zasiłek dla bezrobotnych jeśli zostane zwolniony 4.12.2010? czy braknie mi dni w których byłem na urlopie."[b/]

  Trzeba się dopytać w UP ...

 • Gość *.leon.com.pl

  Jak obliczają staż pracy przy określaniu stawki zasiłku???? Czy szkoła (4 lata technikum) też się wlicza??? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Czy szkoła (4 lata technikum) też się wlicza???"

  Nie

 • Gość *.tvgawex.pl

  Witam, w marcu, po dwóch latach pracy, złożyłam wypowiedzenie. W czasie pracy studiowałam dziennie. 15.11. 2010 obroniłam pracę magisterską. W marcu nie mogłam się zarejestrować jako bezrobotna, bo studiowałam dziennie. Moje pytanie: czy przysługuje mi zasiłek? (pracowałam na pełen etat) mam na utrzymaniu dwoje małych dzieci. Będę wdzięczna za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Moje pytanie: czy przysługuje mi zasiłek? (pracowałam na pełen etat) mam na utrzymaniu dwoje małych dzieci. Będę wdzięczna za odpowiedź. "

  Zasiłek będzie się należał, gdy osoba bezrobotna pozostawała w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją UP, zarabiała przynajmniej minimalna pensję (1317 zł), a pracodawca odprowadzał składki na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie społeczne. Praca musi być udokumentowana.

 • Gość: [Anna] *.wroclaw.vectranet.pl

  Witam, pracowałam przez 2 lata potem przez 3 lata byłam na urlopie wychowawczym, wróciłam potem do pracy i po 3 mies rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron ze względów rodzinnych, czy będzie mi się należał zasiłek

 • prawocywilneikarne

  "Witam, pracowałam przez 2 lata potem przez 3 lata byłam na urlopie wychowawczym, wróciłam potem do pracy i po 3 mies rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron ze względów rodzinnych, czy będzie mi się należał zasiłek"[b/]

  Zasiłek należy się, gdy osoba bezrobotna pozostawała przynajmniej 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. Ponadto w tym czasie trzeba było zarabiać przynajmniej minimalną pensje (1317 zł), a pracodawca odprowadzał składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [Anna] *.wroclaw.vectranet.pl

  Czy ma znaczenie to że ja wystąpiłam o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a nie zostałam zwolniona?

 • prawocywilneikarne

  "Czy ma znaczenie to że ja wystąpiłam o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a nie zostałam zwolniona?"

  Tak. Zasiłek będzie się należał dopiero po upłynięciu 90 dni.

  Tak więc, gdy zostanie przyznany np. na 6 miesięcy, to będzie się go otrzymywać tylko przez 3 miesiące.

 • Gość: [Bossona] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam
  Jestem po 3-letniej szkole zawodowej oraz odbyłam na roczny staz . I obecnie nie pracuje, Jesli sie zarejestruje na bezrobociu to czy dostane jakies wynagrodzenie... zasiłek czy cos?

 • Gość: [Wiola] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam
  Chce sie zarejsestrowac na bezrobociu.. Jakie dokumenty są potrzebne aby tego dokonac?

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Jestem po 3-letniej szkole zawodowej oraz odbyłam na roczny staz . I obecnie nie pracuje, Jesli sie zarejestruje na bezrobociu to czy dostane jakies wynagrodzenie... zasiłek czy cos?"


  Nie.

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Chce sie zarejsestrowac na bezrobociu.. Jakie dokumenty są potrzebne aby tego dokonac?"|


  Udać się do urzędu pracy po wniosek i tam poinformują co trzeba do tego wniosku dołączyć :)

 • Gość 212.106.29.*

  WITAM JESTEM ZATRUDNIONA OD 2002 ROKU OBECNIE PRZEBYWAM NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM DOWIEDZIAŁAM SIĘ ŻE PRACODAWCA LIKWIDUJE FIRME CZY BĘDZIE NALEŻAŁ MI SIĘ ZASIŁEK?

 • prawocywilneikarne

  "WITAM JESTEM ZATRUDNIONA OD 2002 ROKU OBECNIE PRZEBYWAM NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM DOWIEDZIAŁAM SIĘ ŻE PRACODAWCA LIKWIDUJE FIRME CZY BĘDZIE NALEŻAŁ MI SIĘ ZASIŁEK?"

  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki (przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy, przynajmniej minimalna pensja, płacone przez pracodawcę składki), to oczywiście tak.

 • Gość: [Mario] *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam. Sytuacja jest następująca:
  - zawiesiłem swoja działalność gospodarczą w tym miesiącu
  - mam zaległości w odprowadzaniu składek ZUS za siebie i za zatrudnianych wcześniej pracowników
  - mam 3,5 letniego syna
  - pracuję najemnie lub w swojej działalności nieprzerwanie od 14 lat
  CZY PRZYSŁUGUJE MI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

 • prawocywilneikarne

  "CZY PRZYSŁUGUJE MI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?"

  Odprowadzane składki są jednym z warunków, które muszą być spełnione, by otrzymać zasiłek.

  Wybrać się do UP i dopytać się bardziej szczegółowo..

 • Gość: [warszawa] 94.254.132.*

  Witam,
  Mam łącznie 11 lat stażu pracy. Od 05.2009 zostałąm zastrudniona na czas określony 1 roku. Od 05.2010 umowa została mi przedłużona na czas nieokreślony. Myślę o tym by złożyć w końcu listopada 1 miesięczne wypowiedzenie (normalne, bez porozumienia stron). W związku z tym nasuwa mi się kilka pytń i prosiłabym o obfitą i wyczerpującą odpowiedź:
  1. Czy mam prawo dootrzymania zasiłku jeśli ja wypowiadam umowę normalnie, bez porozumienia stron?
  2. Od zarejestrowania w UP w styczniu kiedy otrzymałabym pieniążki z zasiłku na konto bankowe - w tym samym miesiącu?
  3. Ile czasu mogę otrzymać zasiłek jeżeli mam 5 letniego synka - 6 czy 12 miesięcy?

  Dziękuję za odpowiedź

 • Gość *.adsl.inetia.pl

  Witam, mąż przez kilka miesięcy pozostawał bez pracy, następnie od 01.04.2009r. do 31.03.2010r. pracował z tyt. umowy zlecenia w jednej firmie- umowa nie został przedłużona na kolejne miesiące, następnie pracował również na umowę zlecenie dla innej firmy od 01.04.2010- 31.06.2010r. Od tamtej pory pozostaje bez pracy. W UP poinformowano go, że nie przysługuje mu zasiłek, dlaczego?
  pozdrawiam i dziękuję za wyjaśnienie,
  aga

 • prawocywilneikarne

  "Od tamtej pory pozostaje bez pracy. W UP poinformowano go, że nie przysługuje mu zasiłek, dlaczego? pozdrawiam i dziękuję za wyjaśnienie."

  Widocznie nie spełnia wszystkich wymaganych warunków..

  W artykule wszystko jest wyszczególnione.

 • prawocywilneikarne

  "1. Czy mam prawo dootrzymania zasiłku jeśli ja wypowiadam umowę normalnie, bez porozumienia stron?
  2. Od zarejestrowania w UP w styczniu kiedy otrzymałabym pieniążki z zasiłku na konto bankowe - w tym samym miesiącu?
  3. Ile czasu mogę otrzymać zasiłek jeżeli mam 5 letniego synka - 6 czy 12 miesięcy? "


  1. Tak
  2. W następnym miesiącu
  3 Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

  Wszystkiego można dokładnie się dowiedzieć w UP.

 • Gość: [lisiczka] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam
  Jestem zatrudniona w firmie od 1.08.2009 w oparciu o umowę o pracę na pół etatu i opłacana stawką godzinową 8,50 brutto za godzinę. W ciągu miesiąca przepracowuję średnio 80 godzin tak więc na miesiąc zarabiam 680 zł brutto.Czy w przypadku zwolnienia przysługuje mi prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "W ciągu miesiąca przepracowuję średnio 80 godzin tak więc na miesiąc zarabiam 680 zł brutto.Czy w przypadku zwolnienia przysługuje mi prawo do zasiłku?"

  Nie.

  Jednym z warunków jest przynajmniej minimalna pensja, która obecnie wynosi 1317 zł .

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam! Podstawa mojego wynagrodzenia to 1050 brutto (pracuję na 3/4 etatu) natomiast dochodzi do tego prawie co miesiąc premia. Co miesiąc pracodawca nalicza składki na FP bez względu na to czy brutto wychodzi 1800 czy 1050 (bo przez 2 miesiące nie uzyskałam premi). Czy sam fakt że mimo wszystko składka Na FP została pobrana jest podstawą do przyznania mi zasiłku dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne

  "Czy sam fakt że mimo wszystko składka Na FP została pobrana jest podstawą do przyznania mi zasiłku dla bezrobotnych."

  Podstawą jest pozostawanie w stosunku pracy przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1317 zł) oraz opłacane składki na Fundusz pracy oraz ubezpieczenie społeczne.

 • Gość 217.97.181.*

  Witam! Od pół roku jestem na zasiłku( zasiłek przyznany mam na rok). Jeśli podejme prace, a po okresie próbnym nie dostane dalszej umowy, to moge wrócić na zasiłek? W tym momencie nie będe już miała przepracowanych 365 dni w ostatnich 18 miesiacach.

 • prawocywilneikarne

  "Jeśli podejme prace, a po okresie próbnym nie dostane dalszej umowy, to moge wrócić na zasiłek? "

  Nie.

  Trzeba będzie znów przepracować te 365 dni ...

 • Gość: [Ania] 46.112.177.*

  Gość: Ania, 46.113.32.12* 2010/10/30 23:50:55
  Witam. Chciałabym dowiedZieć się czy jeśli w roku 2009 pracowałam na umowę o pracę przez 6 miesięcy (były odprowadzane wszystkie składki, zarabiałam najniższą krajową) był to okres od maja do końca października, w tym roku ten sam pracodawca przyjął mnie znowu na taki sam okres czasu czyli maj- październik. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli za pierwszym razem zostałam przez niego przyjęta w ramach tzw. robót interwencyjnych, a za drugim razem zatrudnił mnie bezpośrednio? nie pobierałam nigdy wcześniej zasiłku dlatego też nurtuje mnie też 2gie pytanie... mnianowicie, czy jeśli zarejstrowałam się 2dni po zakończeniu pracy nie będzie to przeszkodą do uzyskania zasiłku?? aha dodam, że mam w "zapasie" miesiąc na umowę o przcę z innej firmy..


  To pana zaskocze- bo mi przysługuje. Miałam najniższą krajową i pracodawca opłacał wszystkie składki.
  A forumowiczom prpopnuje udać się do urzędu po porady

 • prawocywilneikarne

  "To pana zaskocze- bo mi przysługuje. Miałam najniższą krajową i pracodawca opłacał wszystkie składki.
  A forumowiczom prpopnuje udać się do urzędu po porady"


  Oczywiście, zasiłek będzie przysługiwał, gdy bezrobotny:

  gdy bezrobotny pozostawał w stosunku 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP,
  zarabiał przynajmniej minimalną pensję : 1317 zł,
  pracodawca odprowadzał składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne

  i oczywiście najlepiej udać się do UP, bo żyjemy w takim kraju, że co urząd to inna interpretacja przepisów...

  tylko nie każdemu chce się ruszyć cztery litery ...

 • Gość: [a123] *.centertel.pl

  Witam, nabyłam prawo do zasiłku, czy pobierając go istnieje możliwość skierowania mnie przez UP na roboty publiczne lub prace interwencyjne?

 • Gość: [bartek] 84.10.182.*

  Pobieram zasiłek w wysokości 80%. W urzędzie powiedziano mi, iż wysokość zasiłku zależy od miesiąca. W pierwszym miesiącu otrzymałem nie całe 500 zł. Czy to jest możliwe? I dlaczego wysokość mojego zasiłku zależy od danego miesiąca, jeżeli w artykule stawki są stałe?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, nabyłam prawo do zasiłku, czy pobierając go istnieje możliwość skierowania mnie przez UP na roboty publiczne lub prace interwencyjne?"

  Tak

 • prawocywilneikarne

  "Czy to jest możliwe? I dlaczego wysokość mojego zasiłku zależy od danego miesiąca, jeżeli w artykule stawki są stałe?"

  Zasiłek podstawowy przez pierwsze trzy miesiące wynosi 742,10 zł , a więc powinno to być 80 % z tej kwoty.

  W następnych miesiącach zasiłek podstawowy to 582,70 zł, a więc 80 % z tej kwoty.

 • Gość *.leczyca.vectranet.pl

  witam,czy mając na utrzymaniu 2 dzieci poniżej 15lat mam prawo do rocznego zasiłku dla bezrobotnych i w jakiej kwocie?dodam ,że jestem teraz na urlopie wychowawczym,a łącznie przepracowałam 3,5roku

 • Gość: [ola] *.centertel.pl

  witam,prowadzę firmę od ponad dwuch lat.opłacałam zniżkowy zus i już od trzech miesięcy płacę normalny zus.po jakim okresie płacenia pełnego zusu należy mi sie kuroniówka jeśli zaprzestanę prowadzenia działalności?pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "witam,czy mając na utrzymaniu 2 dzieci poniżej 15lat mam prawo do rocznego zasiłku dla bezrobotnych i w jakiej kwocie"

  To czy zasiłek pobiera się przez 6 lub 12 miesięcy uzależnione jest od bezrobocia w powiecie.

  Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

 • prawocywilneikarne

  "po jakim okresie płacenia pełnego zusu należy mi sie kuroniówka jeśli zaprzestanę prowadzenia działalności?pozdrawiam"

  Minimum 365 dni..

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  w 03.2008 zrezygnowałam z pracy i przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne na dziecko cz należy mi się zasiłek.?Składki były pobierane

 • prawocywilneikarne

  "w 03.2008 zrezygnowałam z pracy i przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne na dziecko cz należy mi się zasiłek.?Składki były pobierane

  Jeżeli były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (1317 zł), to tak..

 • gienek1951

  Witam
  W styczniu 2011 kończę 60 lat. Mam przepracowane 41 lat. W grudniu 2010 kończy mi się umowa o pracę i z tego co wiem to nie zostanie ona przedłużona, czyli samoczynnie wygaśnie. Pozostanie mi tylko zarejestrować się w Urzędzie Pracy i ewentualnie szukać pracy. I w tym miejscu chciałbym zadać pytanie a mianowicie, czy będę mógł ubiegać się o świadczenie przedemerytalne czy tylko o zasiłek dla bezrobotnych. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  "I w tym miejscu chciałbym zadać pytanie a mianowicie, czy będę mógł ubiegać się o świadczenie przedemerytalne czy tylko o zasiłek dla bezrobotnych."

  Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn, które dotyczą zakładu pracy, to aby otrzymać świadczenie przedemerytalne muszą być spełnione te warunki: do dnia rozwiązania stosunku pracy trzeba ukończyć:

  co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna.

  posiadać sześciomiesięczny okres zatrudnienia u pracodawcy, u którego doszło do rozwiązania umowy o pracę.

  W tym przypadku można także otrzymać świadczenie bez względu na osiągnięty wiek, ale trzeba mieć udowodniony okres uprawniający do emerytury: 35 lat - kobieta,
  40 lat - mężczyzna

  a także posiadać przynajmniej 6-miesięczny okres pracy u pracodawcy, z którym została rozwiązana umowa.

 • Gość: [madzik] *.szczecinek.vectranet.pl

  Witam,
  od marca 2010 do czerwca pracowałam na pół etatu (wynagrodzenie było niższe niż minimalne ustawowe). Od 1 czerwca do 24 listopada 2010 byłam zatrudniona na cały etat na podstawie umowy zastępstwa na czas nieobecności pracownika (wynagrodzenie wyższe niż minimalne ustawowe) oraz od 25 listopada 2010 do 30 czerwca 2011 mam umowę na czas określony (wynagrodzenie wyższe niż minimalne ustawowe). Czy w takim przypadku będę miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych od 1 lipca 2011 roku?

 • prawocywilneikarne

  "Czy w takim przypadku będę miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych od 1 lipca 2011 roku?"

  Tak.

 • Gość: [madzik] *.szczecinek.vectranet.pl

  A co będzie w sytuacji, kiedy jestem w ciąży. Wiem, że pracodawca będzie musiał przedłużyć moją umowę do dnia porodu, a potem będzie mi przysługiwał zasiłek macierzyński. Czy w tej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany równorzędnie z zasiłkiem macierzyńskim?

 • prawocywilneikarne

  "Czy w tej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany równorzędnie z zasiłkiem macierzyńskim?"

  Nie.

 • Gość: [Ted] *.adsl.inetia.pl

  Pracowałem w firmie 9 m-cy na 3/4 etatu i dostałem aneks do umowy (na etat w tej samej firmie). Minęło 11 m-cy i dostałem wypowiedzenie. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jeżeli będa spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania (udokumentowana praca, przynajmniej minimalne wynagrodzenie, opłacane składki przez pracodawcę), to tak ..

 • Gość 89.238.40.*

  Witam. Zwracam się z pytanie, czy 4 letnie technikum wlicza se również do stażu pracy. Przepracowany mam rok, także przysługuje mi prawo zasiłku.
  W związku z powyższym proszę o informacje do jakiego kryterium zaliczam się z otrzymaniem zasiłku, 80% czy 100%.
  Dziękuję za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "W związku z powyższym proszę o informacje do jakiego kryterium zaliczam się z otrzymaniem zasiłku, 80% czy 100%. "

  Techniku wlicza się do ogólnego stażu pracy, ale nie do tego, od którego obliczany jest zasiłek dla bezrobotnych.

  W tym przypadku będzie to 80 % zasiłku.

 • sylwka1989m

  Witam, do końca tego roku mam urlop wychowawczy a pracuje w firmie od 2008 roku. czy przysługiwać mi będzie zasiłek jeśli nie zarejestruję się od razu na początku roku tylko pod koniec marca???będę wdzięczna za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "czy przysługiwać mi będzie zasiłek jeśli nie zarejestruję się od razu na początku roku tylko pod koniec marca???"

  Jeżeli inne warunki też są spełnione, to tak ...

 • Gość: [niedzwiedzica4] *.tktelekom.pl

  Witam. Mam pytanie. Bede musiala sie zarejestrowac w Urzedzie pracy po raz pierwszy i prosze mi powiedziec jakie zaswiadczenia i papiery sa mi do tego potrzebne. Z gory dziekuje

 • prawocywilneikarne

  "Bede musiala sie zarejestrowac w Urzedzie pracy po raz pierwszy i prosze mi powiedziec jakie zaswiadczenia i papiery sa mi do tego potrzebne. Z gory dziekuje"

  Sprawa wygląda tak:

  udajemy się do UP, tam pobieramy kwestionariusz i przy okazji dowiadujemy się jakie dokumenty będą nam potrzebne do rejestracji. Zwykle jest to dowód, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy itp.. :)

 • Gość: [Arek] *.centertel.pl

  Witam
  Jestem inż.mechanikiem to jest mój wyuczony zawód i tytuł.
  od 2009.05 roku nie pracuję i jestem zarejestrowany w UP.(skończył mi sie zasiłek i utrzymuje sie z oszczędności)
  od 2007.-2009.05 byłem konstruktorem mechanikiem więc wszystko zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów.
  od 2005-2007 podczas studiów pracowałem jako operator maszyn.
  Niestety mój UP wysłał do mnie wezwanie w/s pracy właśnie na stanowisko operatora.
  Czy mogę odmówić tej pracy.W tym momencie średnio jestem 2 razy w miesiącu na rozmowach w/s pracy jako konstruktor.
  Wiec na zdrowy rozsądek pani kierownik bierze tylko pod uwagę to co jest na lokalnym rynku pracy a nie bierze pod uwagę wykształcenia.
  Jestem w dużej kropce.Z jednej strony nie chcę zadzierać z UP,zaś z drugiej nie chcę iść na operatora bo znowu szukanie pracy będzie jeszcze trudniejsze na stanowisko inżynierskie.Bardzo proszę o szybką poradę.
  Arek

 • prawocywilneikarne

  "Czy mogę odmówić tej pracy.W tym momencie średnio jestem 2 razy w miesiącu na rozmowach w/s pracy jako konstruktor."

  Za odmowę przyjęcia pracy można stracić status bezrobotnego i przywileje z tym związane (np. ubezpieczenie zdrowotne), więc tu trzeba samemu zdecydować...

 • Gość: [Wiesława] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  Czy zasiłek dla bezrobotnych należy się tylko raz? Byłam na zasiłku dla bezrobotnych przez okres 12 miesięcy.Podjęłam zatrudnienie i pracowałam przez 2 lata.Z dniem 31 grudnia zakład rozwiązuje ze mną umowę o pracę.Czy mogę znów starać się o zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Z dniem 31 grudnia zakład rozwiązuje ze mną umowę o pracę.Czy mogę znów starać się o zasiłek?"

  Tak.

 • Gość: [ania] 94.254.189.*

  Witam
  Dzisiaj dostałam decyzję PUP o odmowie przyznania mi prawa do zasiłku tłumacząc, że "Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu , jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania był zatrudniony przez co najmniej 365 dni i osiągnął wynagrodzenie w kwocie co najmniej min. wynagrodzenia".
  W związku z tym mam pytanie. Czy mam od tej decyzji się odwołać? Zarejestrowałam się 22/11/2010

  Jestem bez pracy od 01/02/2010, z pracy sama zrezygnowałam. W między czasie pobierałam rentę rodziną (do 30 września). Do 01/02/2010 mój staż pracy wynosił ponad 5 lat, mam to udokumentowane świadectwami pracy. Wynagrodzenie miałam więcej niż min.
  Proszę o pomoc w ten sprawie.

 • prawocywilneikarne

  "Czy mam od tej decyzji się odwołać? "

  Jeżeli w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP nie pozostawała Panie w stosunku pracy przynajmniej 365 dni i pensja nie była przynajmniej minimalna (1317 zł), to zasiłek się nie należy i nie ma się co odwoływać.

  Takie są przepisy.

 • Gość: [absolwentka] *.dynamic.chello.pl

  Mam pytanie, w zeszłym tygodniu obroniłam dyplom czy po studiach przysługuje mi jakiś zasiłek? Czy jedyną korzyścią z zarejestrowania się będzie ubezpieczenie zdrowotne? Nie muszę chyba dodawać, że nigdy nigdzie nie pracowałam i szukam swojej pierwszej pracy...

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie, w zeszłym tygodniu obroniłam dyplom czy po studiach przysługuje mi jakiś zasiłek?"

  Nie.

 • Gość: [magda] *.elk.mm.pl

  witam prowadze dzialalnosc gosp. od 1.06. dostalam dofinansowanie z pup na jej otwarcie niestety zaszlam w ciaze czy jak zlikwiduje dzialalnosc po roku bede mogla ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych dodam ze place niski zus

 • prawocywilneikarne

  "czy jak zlikwiduje dzialalnosc po roku bede mogla ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych dodam ze place niski zus"

  Zasiłek przysługuje przy pełnych składkach..

 • Gość *.wroclaw.mm.pl

  Witam mam pytanie.Czy te 365 dni jakie muszą być przepracowane do prawa do zasiłku to muszą być w jednej firmie?A jeżeli przez 3 mce pracowałam na umowę zlecenie?

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam pytanie.Czy te 365 dni jakie muszą być przepracowane do prawa do zasiłku to muszą być w jednej firmie?A jeżeli przez 3 mce pracowałam na umowę zlecenie?"

  Nie musi być w jednej firmie. Umowa zlecenie wlicza się do stażu .

 • Gość: [arek] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam. jestem zarejestrowany jako 1 pracownik w firmie, na pełny etat,czas nieokreślony.pracuje w tej firmie 2 lata.
  dostałem wypowiedzenie 1 miesięczne: w związku z likwidacją stanowiska pracy pracownika -art.30. par.1.pkt 2 kp. czy dostane zasiłek dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne

  "dostałem wypowiedzenie 1 miesięczne: w związku z likwidacją stanowiska pracy pracownika -art.30. par.1.pkt 2 kp. czy dostane zasiłek dla bezrobotnych."

  Przy spełnieniu wszystkich wymogów - tak ..

 • Gość: [Lutek2000] *.dynamic.chello.pl

  Jestem do 2,5 roku na rencie okresowej.Mam przepracowane 26lat oraz 49lat .Czy jeżeli renta nie zostanie przedłużona będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych? W jakiej wysokości i przez jaki okres? ile czasu mam na zarejestrowanie się w UP po ustaniu renty aby nie stracic prawa do zasiłku?

 • Gość: [Lutek2000] *.dynamic.chello.pl

  Czy do zasiłku 120% musi być ukończone 50lat, czy kalendarzowe?

 • prawocywilneikarne

  "Czy do zasiłku 120% musi być ukończone 50lat, czy kalendarzowe?"

  Potrzebny jest staż co najmniej 20 lat pracy...

 • prawocywilneikarne

  "Czy jeżeli renta nie zostanie przedłużona będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych? W jakiej wysokości i przez jaki okres? ile czasu mam na zarejestrowanie się w UP po ustaniu renty aby nie stracic prawa do zasiłku?"

  Najlepiej dopytać się o to w urzędzie pracy ...

 • Gość: [Albin] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  pracowałem od 20.05.2009 do 31.10. 2009, następnie od 18.5. 2010 d0 19.10. 2010, oraz od 26.10.2010 do 21. 12. 2010. wszystko pełny etat umowa o prace z najniższym wynagrodzeniem, składki opłacone czy nalezy mi się zasiłek dla bezrobotnych.
  I dziękuję ze odpowiedz\ż.

 • prawocywilneikarne

  "pracowałem od 20.05.2009 do 31.10. 2009, następnie od 18.5. 2010 d0 19.10. 2010, oraz od 26.10.2010 do 21. 12. 2010. wszystko pełny etat umowa o prace z najniższym wynagrodzeniem, składki opłacone czy nalezy mi się zasiłek dla bezrobotnych. "

  Tak

 • Gość: [marcia] *.globalconnect.pl

  Witam
  Przez 6lat opiekowałam się córką niepełnosprawna która miała orzeczenie o niepełnosprawności .Dostawałam na nią świadczenie pielęgnacyjne ostatnio w wysokości 520 zł ,czy jesli teraz sie zarejestruje to bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Dostawałam na nią świadczenie pielęgnacyjne ostatnio w wysokości 520 zł ,czy jesli teraz sie zarejestruje to bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych?"

  Nie.

 • Gość *.adsl.inetia.pl

  Witam pracowalem w Londynie kilka lat placilem tamtejsze ubezpieczenie . Czy nalezy mi sie zasilek . jakie dokumenty mam przedstawic.

 • prawocywilneikarne

  "Witam pracowalem w Londynie kilka lat placilem tamtejsze ubezpieczenie . Czy nalezy mi sie zasilek . jakie dokumenty mam przedstawic."

  Zasiłek będzie się należał, gdy bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego

 • Gość *.adsl.inetia.pl

  Pracowalem w Londynie jako samozatrudniony placilem ubezpieczenie 2klasy nic nie wiem o funduszu pracy

 • prawocywilneikarne

  "Pracowalem w Londynie jako samozatrudniony placilem ubezpieczenie 2klasy nic nie wiem o funduszu pracy"

  Składki na Fundusz pracy muszą być płacone..

 • Gość: [yniu] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Byłam zatrudniona w ostatnich 18 miesiącach przez 11 m-cy (w czasie tych 11 m-cy byłam 4 m-ce na zasiłku chorobowym) Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Byłem zatrudniona na pełny wymiar czasu pracy.

 • Gość: [Michał] *.dynamic.chello.pl

  Będę bezrobotny od 1 stycznia 2011 (wygaśnięcie umowy). Pracowałem w zakładzie pracy nieprzerwanie 14 miesięcy ( 1 miesiąc umowa o dzieło, 1 miesiąc umowa-zlecenie i rok umowa o pracę pełen etat) i na umowie miałem małe pieniądze, ale nie jestem pewien czy to najniższa krajowa. Jeśli nie- to czy przysługuje mi prawo do zasiłku? (inne wymagania zdaje się spełniać). Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź :)

 • Gość: [DOROTA] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  mam staż pracy 27 lat na pełny etat ,wynagrodzenie 1400 brutto. Czy należy mi się zasiłek, skoro przez ostatnie 18 miesięcy byłam 7 miesięcy na zwolnieniu , dziękuje za odpowiedz .

 • prawocywilneikarne

  "mam staż pracy 27 lat na pełny etat ,wynagrodzenie 1400 brutto. Czy należy mi się zasiłek, skoro przez ostatnie 18 miesięcy byłam 7 miesięcy na zwolnieniu , dziękuje za odpowiedz ."

  Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała przynajmniej 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..

 • prawocywilneikarne

  "Byłam zatrudniona w ostatnich 18 miesiącach przez 11 m-cy (w czasie tych 11 m-cy byłam 4 m-ce na zasiłku chorobowym) Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Byłem zatrudniona na pełny wymiar czasu pracy. "

  W stosunku pracy trzeba pozostawać przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy

 • prawocywilneikarne

  "Będę bezrobotny od 1 stycznia 2011 (wygaśnięcie umowy). Pracowałem w zakładzie pracy nieprzerwanie 14 miesięcy ( 1 miesiąc umowa o dzieło, 1 miesiąc umowa-zlecenie i rok umowa o pracę pełen etat) i na umowie miałem małe pieniądze, ale nie jestem pewien czy to najniższa krajowa. Jeśli nie- to czy przysługuje mi prawo do zasiłku? (inne wymagania zdaje się spełniać). Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź :)"

  Najlepiej udać się do UP i tam udziela szczegółowych informacji ...

  A minimalne wynagrodzenie w 2011 będzie wynosiło 1386 zł

 • Gość: [agnieszka13101983] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  witam mam pytanko bylem zatrudniony przez 3 lata i teraz skonczylam mi sie umowa z 1 sty 2011 czy nalezy mi sie zasilek jesliposiadam 2,2 ha ziemi prosze o pomoc i z gory dziekuje

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanko bylem zatrudniony przez 3 lata i teraz skonczylam mi sie umowa z 1 sty 2011 czy nalezy mi sie zasilek jesliposiadam 2,2 ha ziemi prosze o pomoc i z gory dziekuje"

  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku to tak...

 • Gość: [mamusia] *.dynamic.chello.pl

  Witam.
  Mam pytanie czy będąc 4 lata na rencie socjalnej od 2006 roku(w między czasie ukończyłam technikum w 2008) i rejestrując sie w UP czy będzie przysługiwało mi prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie czy będąc 4 lata na rencie socjalnej od 2006 roku(w między czasie ukończyłam technikum w 2008) i rejestrując sie w UP czy będzie przysługiwało mi prawo do zasiłku?"

  Nie.

 • Gość: [marta] 46.112.231.*

  Jesli w trakcie pracy (od 4 I 2010) nastapiła kilkudniowa przerwa (najwyżej tydzień) w umowie, to jeśli przepracuję rok + ten tydzień (lub wiecej) to będzie mi przysługiwał zasiłek, czy też ta przerwa dzieli okres na pół i bedę mieć już tylko np. pół roku pracy i zasiłek sie nie należy?

 • prawocywilneikarne

  "Jesli w trakcie pracy (od 4 I 2010) nastapiła kilkudniowa przerwa (najwyżej tydzień) w umowie, to jeśli przepracuję rok + ten tydzień (lub wiecej) to będzie mi przysługiwał zasiłek, czy też ta przerwa dzieli okres na pół i bedę mieć już tylko np. pół roku pracy i zasiłek sie nie należy?"

  W stosunku pracy trzeba pozostawać minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. Jeżeli ten warunek będzie spełniony oraz pozostałem warunki do otrzymania zasiłku, to będzie on przysługiwał.

 • Gość: [kaka] *.flash-net.pl

  od 1 czerwca pracuje na umowe o prace na czas nieokreslony od 11 grudnia poszlam na miecierzynski a od kwietnia na wychowawczy ktory trwa do 11 maja..po tym prawdopodobne umowa zostanie zerwana...czy przysluguje mi potem zasilek??

 • prawocywilneikarne

  "od 1 czerwca pracuje na umowe o prace na czas nieokreslony od 11 grudnia poszlam na miecierzynski a od kwietnia na wychowawczy ktory trwa do 11 maja..po tym prawdopodobne umowa zostanie zerwana...czy przysluguje mi potem zasilek??"

  Aby należał się zasiłek,to bezrobotny musiał pozostawać w stosunku pracy przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...

 • Gość: [Iwona] *.adsl.inetia.pl

  Witam,czy urlop wychowawczy jest zaliczany do stażu pracy?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,czy urlop wychowawczy jest zaliczany do stażu pracy?"

  Tak.

 • Gość: [Teresa61ol] *.internetdsl.tpnet.pl

  Mam 61 lat i pracowalam nieprzerwanie przez okres 3 lat do 31 grudnia 2010 roku. Obecnie nie pracuje, ale szukam pracy. Czy w moim wieku nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych, przez jaki okres i w jakiej wysokosci. Dziekuje.

 • Gość 217.97.167.*

  Witam, jestem zatrudniona na pełny etat w jednym zakładzie pracy ,a w innym na 1/32 etatu. Jeżeli dostanę wypowiedzenie w pracy na pełnym etacie a nie rozwiażę umowy na 1/32, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

 • Gość: [Marcin] *.netburg.pl

  Byłem 10.01.2011 w UP by się zarejestrować. I ku mojemu zdziwieniu pani z informacji powiedziała że nie przysługuje mi zasiłek. Umowę dostałem od nich na czas określony od 18.08.2008-31.12.2010 . Byłem zarejestrowany w okresie od 18.08.2008 do 28.02.2010 w wymiarze na pełny etat natomiast w okresie od 01.03.2010 do 31.12.2010 w wymiarze 1/2 etatu. Czy może ktoś mi to wytłumaczyć czy ta pani miała racje czy po prostu się myliła.

 • prawocywilneikarne

  "Czy może ktoś mi to wytłumaczyć czy ta pani miała racje czy po prostu się myliła. "

  Pewnie nie są spełnione wszystkie wymogi do otrzymania zasiłku.

 • prawocywilneikarne

  "Jeżeli dostanę wypowiedzenie w pracy na pełnym etacie a nie rozwiażę umowy na 1/32, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? "

  Zasiłek jest dla osób bezrobotnych., a pracując na 1/32 etatu taką osobą się nie jest...

 • prawocywilneikarne

  "Czy w moim wieku nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych, przez jaki okres i w jakiej wysokosci."

  Zasiłek będzie się należał, gdy będą spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania.

  Wysokość zależna jest od stażu pracy, a osoby, które ukończyły 50 lat otrzymują go przez 12 miesięcy ..

 • Gość: [gosc] *.rdns.blackberry.net

  Czy po odbyciu kilku lat pracy za granica przysluguje mi prawo do zasilku?
  Mam 24lat. Posiadam tak?e cale udokumentowanie pracy oraz skladek.

 • prawocywilneikarne

  "Czy po odbyciu kilku lat pracy za granica przysluguje mi prawo do zasilku? "

  Jeżeli była opłacana składka na Fundusz pracy, to tak ...

 • Gość: [otxs] 81.219.222.*

  Witam od października 2009 do sierpnia 2010 na 3/4 etatu a od 1 sierpnia 2010 pracuję na cały etat czy jak zwolniłbym się końcem stycznia 2011 roku to dostałbym zasiłek? Bo już nie wytrzymuję psychicznie tam...proszę o odpowiedź dodam, że umowę mam do końca lipca 2011...bardzo proszę odpowiedź

 • Gość: [ass] 178.73.50.*

  Witam. Prowadziłem działalność gospodarczą przez 2 lata. We wrześniu 2010 roku byłem zmuszony ją zamknąć. Opłacałem cały zus, tzn. bez funduszu pracy. Czy przysługuje mi zasiłek???

 • prawocywilneikarne

  "Opłacałem cały zus, tzn. bez funduszu pracy. "

  Składki na Fundusz pracy muszą być opłacane ...

 • prawocywilneikarne

  "Bo już nie wytrzymuję psychicznie tam...proszę o odpowiedź dodam, że umowę mam do końca lipca 2011...bardzo proszę odpowiedź"

  Wszystko zależy od tego, czy spełnione są wszystkie warunki do otrzymania zasiłku..

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Czy należy mi się kuroniówka? Pracuje w jednym zakładzie 5 lat, dostałam wypowiedzenie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Mąż mój odziedziczył gospodarstwo rolne (ok.5 ha przeliczeniowych) jeszcze przed ślubem, nie jestem współwłaścicielem tego gospodarstwa, figuruje tylko jako żona i domownik. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  "Czy należy mi się kuroniówka? Pracuje w jednym zakładzie 5 lat, dostałam wypowiedzenie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem."

  Jeżeli jest to praca z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (obecnie 1386 zł), pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy, to tak ...

 • Gość: [iwona] *.adsl.inetia.pl

  Czy okres pobierania zasiłku zaliczany jest do stażu pracy?

 • prawocywilneikarne

  "Czy okres pobierania zasiłku zaliczany jest do stażu pracy?"

  Tak. Ten okres zaliczany jest do uprawnień pracowniczych, tak więc można go potem wliczyć np. do wymiaru urlopu, dodatku za staż pracy czy też nagród jubileuszowych.
  Trzeba to będzie udokumentować zaświadczeniem z urzędu pracy.

 • Gość *.dynamic.chello.pl

  Witam Mam takie pytanko czy praktyka wlicza mi się w staż pracy , w końcu z tego tez mi odlicza na na fundusze ??

 • Gość: [wwweronik] *.krak.tke.pl

  Witam. Jeśli dubluję pytanie to przepraszam. chciałbym tylko dowiedzieć się kilku rzeczy.
  Od 01.04.2010 do 31.03.2011 mam umowę o pracę na kwotę 1317 zł. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim. Na czas luty/marzec chciałabym wziąć urlop wychowawczy czy będzie mi się należał zasiłek? Czy żeby mi się należał zasiłek nie mogę brać wychowawczego tylko pracować i poczekać do końca umowy (która na pewno nie będzie przedłużona)?
  I czy ukończone studia liczą się do stażu pracy przy zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "Mam takie pytanko czy praktyka wlicza mi się w staż pracy , w końcu z tego tez mi odlicza na na fundusze ??"

  Tak, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace (obecnie 1386 zł)

 • prawocywilneikarne

  "Jeśli dubluję pytanie to przepraszam. chciałbym tylko dowiedzieć się kilku rzeczy.
  Od 01.04.2010 do 31.03.2011 mam umowę o pracę na kwotę 1317 zł"


  Aby otrzymać zasiłek trzeba zarabiać przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Od nowego roku ta kwota wzrosła i wynosi 1386 zł..

 • Gość: [bożena] *.ip.netia.com.pl

  witam pracowałam na umowę o pracę 5 lat na pół etatu wynagrodzenie 650 żł brutto obecnie jestem na urlopie wychowawczym 2 lata na pewno będę zwolniona czy będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych z góry dziękuję za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "witam pracowałam na umowę o pracę 5 lat na pół etatu wynagrodzenie 650 żł brutto obecnie jestem na urlopie wychowawczym 2 lata na pewno będę zwolniona czy będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych z góry dziękuję za odpowiedz "

  Nie. Jednym z wymogów jest minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 1.1 2011 r wynosi 1386 zł ..

 • Gość: [Majka] *.adsl.inetia.pl

  Przepracowalam rok czasu bez 15 dni. W czasie wymowienia poszlam na zwolnienie,ktore jest do polowy lutego, czy po zwolnieniu i zarejestrowaniu w Urzedzie pracy bedzie przyslugiwal mi zasilek dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne

  "Przepracowalam rok czasu bez 15 dni. W czasie wymowienia poszlam na zwolnienie,ktore jest do polowy lutego, czy po zwolnieniu i zarejestrowaniu w Urzedzie pracy bedzie przyslugiwal mi zasilek dla bezrobotnych."

  Zasiłek przysługuje osobie która pozostawała w stosunku pracy przez minimum 365 dni .

 • cyran22

  Witam!Proszę o pomoc...
  od2002r.jestem zatrudniona w firmie na czas nieokreślony w 2007r.urodziłam dziecko i do tego czasu jestem na urlopie wychowawczym.Czy po zwolnieniu się z pracy będzie przysługiwał mi zasiłek?dziękuję i pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  ".Czy po zwolnieniu się z pracy będzie przysługiwał mi zasiłek?dziękuję i pozdrawiam"

  Przy spełnieniu wszystkich warunków - tak..

 • Gość: [BezPracy19] *.devs.futuro.pl

  Te 365 dni to ma być ciągłe (dzień po dniu) czy może to być przerwa między pracą na etacie, a zawartą następnie umową na czas określony ? Ponad 20 lat (21) pracuje stale z przerwa mi pomiędzy jedną pracą, a podjętą druga. Z przerwą pomiędzy nimi nie dłuższą niż 30 dni.

 • prawocywilneikarne

  "Te 365 dni to ma być ciągłe (dzień po dniu) czy może to być przerwa między pracą na etacie, a zawartą następnie umową na czas określony ?"

  Trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...

 • Gość: [Justynka] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam! Mam 53 lata mam pracuję 32 lata .Załad redukuje etaty i ja znalazłam się wśród zwolnionych .Prawo do zasiłku przedemerytalnego nabywam dopiero za 2 lata.Przez 1 rok będe miała zasiłek dla bezrobotnych to jest dokońca kwietnia roku 2012 .wiem że trzeba przepracować pół roku przynajmniej przed staraniem się o zasiłek przedemerytalny i zarejstrować się ale czytałam tu na forum że trzeba mieć 365 dni przepracowane żeby być zarejstrowanym boje się że nawet gdyby udało mi się namówić jakiegoś pracodawę żeby zatrudnił mnie na pół roku to nic nieda.

 • prawocywilneikarne

  ....trzeba mieć 365 dni przepracowane żeby być zarejstrowanym boje się że nawet gdyby udało mi się namówić jakiegoś pracodawę żeby zatrudnił mnie na pół roku to nic nieda......

  Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy wymagane jest do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, a nie rejestracji ...

 • Gość: [Justynka] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Chciałabym doprecyzować .Czyli że nie muszę pobierać zasiłku dla bezrobotnych żeby starać się o zasiłek przedemerytalny.

 • prawocywilneikarne

  "Chciałabym doprecyzować .Czyli że nie muszę pobierać zasiłku dla bezrobotnych żeby starać się o zasiłek przedemerytalny."

  Żeby móc się starać o świadczenia przedemerytalne, to kobieta musi mieć skończone co najmniej 56 lat, można wcześniej 55 lat, ale, gdy okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą 30 lat.

  Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie bezrobotnej, która jest zarejestrowana jako bezrobotna i przez co najmniej pół roku pobierała z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych.


 • Gość: [BezPracy19] *.adsl.inetia.pl

  W 18 m-ach pracy przed ew. zasiłkiem musi być zatrudnienie przez 12m-cy tj. 365 DNI.Przepis nic nie mówi o konieczności ciągłości zatrudnienia, daje tym możliwośc bycia bez zatrudnienia przez okres 6 m-cyw tej przestrzeni czasowej. Skąd więc ta nadinterpretacja ?o ciągłości . Ten czas 18 m-cy po prostu daje możliwośc uzbierania 12 m-cy zatrudnienia - tak też można to zinterpretowac . Jest to furtka dla Urzędników. Bowiem jesli by miałq byc ciagłośc to nalezałoby przy 365 dniach uzyc sformułowania " nieprzerwalne lub w ciaglosci. Tego zapisu jest brak. W tym wszystkim codzi o to aby porostu zasiłek przyznac jak najmniejszej ilosci osob.Czyz nie tak jest?!

 • prawocywilneikarne

  "Czyz nie tak jest?!"

  Nie mnie to oceniać. Nie jestem ustawodawcą ....

 • Gość: [BezPracy19] *.adsl.inetia.pl

  Czy konieczne jest odprowadzanie przez pracodawcę ZUS i FP/ Co się dzieje jeśli tego nie uczynił ?. Kto ma być ukarany? pracownik któremu nie przyzna się zasiłku czy pracodawca który złamał przepis !. Dlaczego w takich przypadkach karze się bezrobotnego pozbawiając go zasiłku w UP .Powinno się egzekwować od pracodawcy należne zaległości w trybie niezależnym . Pracownik może nie wiedzieć o działaniach pracodawcy.Co w tym przypadku robić ?.

 • prawocywilneikarne

  "Czy konieczne jest odprowadzanie przez pracodawcę ZUS i FP/"

  Konieczne jest. No tak się dzieje, ze pracodawcy nie odprowadzają ..

  Najlepiej informować o tym PIP ..

 • Gość: [martaxxx] *.internetdsl.tpnet.pl

  witam,
  czy należy mi sie zasilek dla bezrobotnych jezeli podjelam prace od grudnia 2010 na pelny etat przy najnizszej krajowej po czym od lutego do konca maja bylam na zwolnieniu lekarskim, potem do konca pazdziernika na maciezynskim a listopadzie na wychowawczym. z koncem listopada skonczyla mi sie umowa, czy w takiej sytuacji mam prawo do zasilku?

 • prawocywilneikarne

  "czy należy mi sie zasilek dla bezrobotnych jezeli podjelam prace od grudnia 2010 na pelny etat przy najnizszej krajowej po czym od lutego do konca maja bylam na zwolnieniu lekarskim, potem do konca pazdziernika na maciezynskim a listopadzie na wychowawczym. z koncem listopada skonczyla mi sie umowa, czy w takiej sytuacji mam prawo do zasilku?"

  Aby otrzymać zasiłek bezrobotny musiał pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..

 • Gość: [iwona] *.adsl.inetia.pl

  Witam,mam 40 lat i przepracowane ponad 20lat.Przez jaki okres czasu przysługuje mi prawo do zasiłku 6 czy 12 miesięcy?(rozwiązanie umowy o prace z powodu likwidacji zakładu pracy)Dziękuję i Pozdrawiam .

 • Gość: [kacper] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam mam pytanie .Przepracowałem 16 miesięcy w firmie . Za tydzień rozwiązuje umowę o prace za porozumieniem stron . Na jak długi czas będzie przysługiwać mi zasiłek ? z góry dziękuje

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam pytanie .Przepracowałem 16 miesięcy w firmie . Za tydzień rozwiązuje umowę o prace za porozumieniem stron . Na jak długi czas będzie przysługiwać mi zasiłek ? z góry dziękuje"

  6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależne jest od stopy bezrobocia w powiecie. Wszystkiego można dowiedzieć się w UP...

 • prawocywilneikarne

  "Witam,mam 40 lat i przepracowane ponad 20lat.Przez jaki okres czasu przysługuje mi prawo do zasiłku 6 czy 12 miesięcy.."

  Ten okres uzależniony jest od stopy bezrobocia w powiecie... Trzeba pytać w UP...

 • Gość *.internetdsl.tpnet.pl

  witam, proszę bardzo o odpowiedź,
  prowadziłam działalność gospod.przez 15 lat w ostatnin czasie interes przestał się opłacać zamknęłam firmę ,ale mam zaległość w ZUS rozłożoną na raty(25 mies.) czy w tym przypadku man prawo do zasiłku

 • prawocywilneikarne

  "prowadziłam działalność gospod.przez 15 lat w ostatnin czasie interes przestał się opłacać zamknęłam firmę ,ale mam zaległość w ZUS rozłożoną na raty(25 mies.) czy w tym przypadku man prawo do zasiłk"

  Raczej nie.. Najlepiej dopytać się w UP...

 • Gość *.adsl.inetia.pl

  Witam, mam pytanie. Pracuje od lutego 2010 r na umowę o pracę ale na 3/4 etatu i moje wynagrodzenie brutto wynosi 1300 zł/mc. Do tego mam jeszcze prowizje i zwykle moje wynagrodzenie brutto podstawa + prowizja mieści się w przedziale 1500 - 2500 zł/mc. Umowa kończy mi się w styczniu 2011 i nie zamierzam jej przedłużać, czyli będę spełniać wymóg przepracowania 12 m-cy, ale w tym czasie dwa razy zdarzyło się, że otrzymałam tylko samą podstawę, czyli 1300 zł. Czy w związku z tym otrzymam zasiłek, czy muszę przepracować całe 12 m-cy z wynagrodzeniem minimalnym w każdym miesiącu, czy to może być jakaś średnia?(moja średnia z tych 12 miesięcy będzie wynosiła ponad 1500 zł brutto, czyli więcej niż płaca minimalna). Dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Czy w związku z tym otrzymam zasiłek, czy muszę przepracować całe 12 m-cy z wynagrodzeniem minimalnym w każdym miesiącu, czy to może być jakaś średnia?(moja średnia z tych 12 miesięcy będzie wynosiła ponad 1500 zł brutto, czyli więcej niż płaca minimalna)."

  Ustawa przewiduje,że podstawą naliczania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy jest kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia i to dopiero daje prawo do zasiłku...

 • Gość: [michał] 83.238.147.*

  Witam,
  Przyznano mi prawo do zasiłku po upływie 90 dni (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). Czy długość prawa do zasiłku zostanie skrócone o okres 90 dni ? Wg Art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i inst. rynku pracy , wynika, że zostanie skrócony.
  Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Michał

 • prawocywilneikarne

  "Czy długość prawa do zasiłku zostanie skrócone o okres 90 dni ? Wg Art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i inst. rynku pracy , wynika, że zostanie skrócony. "

  Tak..

 • Gość: [klaudia48] *.jkns.pl

  Witam mam 48lat po 25latach pracy dostałam od szefa do wyboru albo zwolnienie za porozumieniem stron z 3 miesięcznym wypowiedzeniem lub jak tego nie przyjmę to dostane dyscyplinarne zwolnienie. Czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bez robotnych. ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam 48lat po 25latach pracy dostałam od szefa do wyboru albo zwolnienie za porozumieniem stron z 3 miesięcznym wypowiedzeniem lub jak tego nie przyjmę to dostane dyscyplinarne zwolnienie. Czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bez robotnych. ? "

  Tak. Po 90 dniach od rejestracji w UP...

 • Gość: [Basiek] 109.110.223.*

  Witam!
  Moje pytanie brzmi następująco... pracowałam 361 dni (od 4 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010) w ramach umowy o pracę na czas określony. Wynagrodzenie było wyższe od minimalnego, wszystkie składki były odprowadzane. Zarejestrowałam się więc w UP, a tam poinformowano mnie że brakuje tych kilku dni do otrzymania zasiłku... Jestem od 10 dni zarejestrowana w UP. Dostałam propozycję pracy (ale nie z urzędu pracy) na umowę zlecenie na okres dwóch tygodni - wynagrodzenie 700zł brutto. Czy po wyrejestrowaniu, przepracowaniu tych dwóch tygodni i ponownym zarejestrowaniu, będę miała prawo do zasiłku????
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Czy po wyrejestrowaniu, przepracowaniu tych dwóch tygodni i ponownym zarejestrowaniu, będę miała prawo do zasiłku???? "

  Zasiłek przysługuje, jeżeli pozostawało się minimum 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.. Do tego podstawą naliczania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy musi być kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1386 zł) ...

 • Gość: [klaudia48] *.jkns.pl

  Przy wypowiedzeniu z pracy jaki musi być artykuł dopisany żeby dostać od razu bezrobocie ?

 • prawocywilneikarne

  "Przy wypowiedzeniu z pracy jaki musi być artykuł dopisany żeby dostać od razu bezrobocie ? "

  Jeżeli 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron to zasiłek jest po 90 dniach - nie od razu...

 • Gość *.bialapodlaska.vectranet.pl

  od 1 11 2010 rokujestem na kuroniowce 15 1 2011 skonczylem 50 lat czy przydluza mi o 6 miesiecy kuroniuwke

 • prawocywilneikarne

  "od 1 11 2010 rokujestem na kuroniowce 15 1 2011 skonczylem 50 lat czy przydluza mi o 6 miesiecy kuroniuwke"

  Trzeba zapytać się o to w urzędzie pracy ..., bo co urząd to inne obyczaje panują ..:)

 • Gość: [klaudia48] *.jkns.pl

  "Przy wypowiedzeniu z pracy jaki musi być artykuł dopisany żeby dostać od razu bezrobocie ? "

  "Jeżeli 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron to zasiłek jest po 90 dniach - nie od razu..."

  Pracodawca zgodził się nie na porozumienie stron tylko na 3 miesięczne wypowiedzenie dlatego pytam o artykuł jaki ma być na wypowiedzeniu żeby nie dał jakiegoś nie korzystnego.

 • prawocywilneikarne

  "Pracodawca zgodził się nie na porozumienie stron tylko na 3 miesięczne wypowiedzenie dlatego pytam o artykuł jaki ma być na wypowiedzeniu żeby nie dał jakiegoś nie korzystnego. "

  Ale tu nie ma różnicy, czy umowa będzie rozwiązana za porozumieniem stron, czy za wypowiedzeniem, to i tak zasiłek należy się po 90 dniach...

 • Gość: [klaudia48] *.jkns.pl

  Dlaczego ? Jak to normalne zwolnienie jest z zakładu pracy, dzwoniłam do PUP i tam powiedziała Pani że jest od razu przy zwolnieniu.

 • Gość: [klaudia48] *.jkns.pl

  To pracownik rozwiązuje umowę ze mną a nie ja.

 • prawocywilneikarne

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron - tak mówi ustawa..

  Proszę sobie poszukać i poczytać..

  Żyjemy w takim kraju, że urząd, to mądrzejsi tam pracują ..

 • Gość: [klaudia48] *.jkns.pl

  Ale "bezrobotna rozwiązała stosunek pracy" to nie ja rozwiązałam stosunek pracy tylko Pracodawca mnie zwalnia.

 • prawocywilneikarne

  "To pracownik rozwiązuje umowę ze mną a nie ja. "

  "Ale "bezrobotna rozwiązała stosunek pracy" to nie ja rozwiązałam stosunek pracy tylko Pracodawca mnie zwalnia. "

  To, kto w końcu ta umowę rozwiązuje ..:)

 • Gość: [klaudia48] *.jkns.pl

  Prezes mnie zwalnia za wypowiedzeniem 3 miesięcznym z pracy.

 • prawocywilneikarne

  No to wpisać jakiś błahy powód...

 • Gość: [klaudia48] *.jkns.pl

  W PUP powiedzieli że powód ich nie interesuje tylko żeby jakiś artykuł był wpisane.

 • prawocywilneikarne

  "W PUP powiedzieli że powód ich nie interesuje tylko żeby jakiś artykuł był wpisane. "

  No to w kadrach powinni bez problemu to zrobić...

 • Gość: [Sylwia] *.qnt.pl

  Dzień dobry, we wrześniu 2010 (koniec września) zwolniłam się z poprzedniej firmy, do końca listopada byłam jeszcze na zwolnieniu lekarskim, od 1 grudnia podjęłam pracę i właśnie dziś kończy mi się umowa na okres próbny (trzy miesiące). Jeżeli poszłabym zarejestrować się to czy zasiłek dostanę od razu czy z karą za to, że poprzednią umowę rozwiązałam sama??
  Dziękuję

 • prawocywilneikarne

  "Jeżeli poszłabym zarejestrować się to czy zasiłek dostanę od razu czy z karą za to, że poprzednią umowę rozwiązałam sama?? "

  Cytat:

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron

 • Gość: [pawelb] *.ssp.dialog.net.pl

  czy zasilek wyplacany jest z gory za miesiac czy po miesiacu bycia bezrobotnym?

 • prawocywilneikarne

  "czy zasilek wyplacany jest z gory za miesiac czy po miesiacu bycia bezrobotnym?"

  Cytat:

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

  180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

 • natalia040488

  Witam!
  Pracuje od kwietnia 2010 w sklepie na umowie o prace z wynagrodzeniem 2060zł brutto, wczoraj szefowa oznajmila,ze zamyka sklep ,bo nie przynosi zysków, wiec czy moge sie starac o zasilek? przed ta praca bylam zatrudniona ponad dwa lata i innej firmie od 10.2007 do 03.2010 roku.

 • prawocywilneikarne

  "Pracuje od kwietnia 2010 w sklepie na umowie o prace z wynagrodzeniem 2060zł brutto, wczoraj szefowa oznajmila,ze zamyka sklep ,bo nie przynosi zysków, wiec czy moge sie starac o zasilek? przed ta praca bylam zatrudniona ponad dwa lata i innej firmie od 10.2007 do 03.2010 roku."

  W ciągu 18 miesięcy przed rejestracją bezrobotny musiał pozostawać przynajmniej 365 dni w stosunku pracy i otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie (obecnie 1386 zł) . Pracodawca musiał także odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy. Jeżeli to jest spełnione, to zasiłek się należy.

 • natalia040488

  Bardzo dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

 • sw79white

  Witam. 31.01.2011 wygasła mi umowa. Miałem możliwość podpisania nowej ale z przyczyn finansowych nie podpisałem...zbyt mała stawka.. W jakim okresie czasu powinienem się zarejestrować w UP i czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?? jeśli tak to po jakim czasie otrzymam.. Pracowałem w okresie od 15.12.2009 do 31.01.2011

 • prawocywilneikarne

  "W jakim okresie czasu powinienem się zarejestrować w UP i czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?? jeśli tak to po jakim czasie otrzymam.. Pracowałem w okresie od 15.12.2009 do 31.01.2011 "

  Najlepiej zrobić to od razu.

  Zasiłek przysługuje, gdy bezrobotny ma minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.. Musiał też otrzymywać minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i powinny być odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.

  Zasiłek przysługuje w takim przypadku:

  7 dni od rejestracji w urzędzie pracy

 • sw79white

  Dzięki :) czyli pierwsze pieniądze pojawią sie na koncie za miesiąc ?

 • prawocywilneikarne

  "Dzięki :) czyli pierwsze pieniądze pojawią sie na koncie za miesiąc ?"

  Cytat:

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

  180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  dostalam zasilek na styczen luty i marzec ale w marcu chca mnie skierowac do pracy a mam male dzieci 4 miesiace. mam pytanie czy moge odmowic podjecia pracy i czy mi zabiora zasilek za marzec i czy jak nie mam z kim,ich zostawic to czy moge nie podjac zatrudnienia a dalej miec status osoby bezrobotnej. odpiszcie prosze o porade

 • prawocywilneikarne

  "dostalam zasilek na styczen luty i marzec ale w marcu chca mnie skierowac do pracy a mam male dzieci 4 miesiace. mam pytanie czy moge odmowic podjecia pracy i czy mi zabiora zasilek za marzec i czy jak nie mam z kim,ich zostawic to czy moge nie podjac zatrudnienia a dalej miec status osoby bezrobotnej."

  Cytat:

  Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostaje utracone, gdy:

  skończył się okres, na który został przyznany,

  osoba bezrobotna odmawia bez uzasadnienia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,

  osoba bezrobotna bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia, stażu.

  Na samym końcu artykułu jest także link Zobacz, kiedy stracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych...

  wiec można sobie poczytać...

 • Gość: [moni28] *.centertel.pl

  witam!
  z dniem porodu wygasła moja umowa o prace, urlop macierzyński skończył mi się 30.12.2010r, do tej pory nie zarejestrowałam się w urzędzie pracy. czy rejestrując się teraz będzie mi przysługiwał zasiłek i jak długo będzie on trwał, mam troje małych dzieci. acha i czy będę miała jakąś karę że od razu się nie zarejestrowałam? bardzo proszę o szybką odpowiedź. z góry dziękuję

 • prawocywilneikarne

  "z dniem porodu wygasła moja umowa o prace, urlop macierzyński skończył mi się 30.12.2010r, do tej pory nie zarejestrowałam się w urzędzie pracy. czy rejestrując się teraz będzie mi przysługiwał zasiłek i jak długo będzie on trwał..."

  Zasiłek będzie przysługiwał, gdy pozostawało się w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, zarabiało sie przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.

  Zasiłek wypłacany jest przez 6 lub 12 miesięcy, zależy to od stopy bezrobocia w powiecie. Wszystko opisane jest w artykule ..:)

 • Gość: [ostrolenkaleon] *.core.ynet.pl

  witam mam taki problem pracowałem przez 6 miesięcy na umowę zlecenie i dostawałem mniej niż najniższa krajowa a potem przez 10 miesięcy na umowę zlecenie na pełny etat za najniższe wynagrodzę nie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ??? za odpowiedz dziękuje

 • prawocywilneikarne

  "witam mam taki problem pracowałem przez 6 miesięcy na umowę zlecenie i dostawałem mniej niż najniższa krajowa a potem przez 10 miesięcy na umowę zlecenie na pełny etat za najniższe wynagrodzę nie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ??? za odpowiedz dziękuje"

  Musi to być przynajmniej 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem (obecnie 1386 zł)

 • Gość: [mycha1977] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  Witam
  obecnie znajduje sie w okresie dwutygodniowego wypowiedzenia. Jestem zatrudniona od 05.11.2001r. jest to mój czwarty pracodawca jednakże nie mam ani jednego dnia przerwy w zatrudnieniu. Moje pytanie dotyczy kwesti ewentualnego dodatku do zasiłku dla bezrobotnych ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi - nie jestem matka samotnie wychowującą dzieci, dzieci nie mają alimentów, rent ani zadnych zasiłków czy dodatków; maż osiąga wynagrodzenie dyskwalifikujące nas do korzystania z pomocy osrodka pomocy społecznej. Nie mamy uprawnień również do świadczeń rodzinnych. Dzieci mają 6 i 2 lata. Czy poza podstawowym zasiłkiem dla bezrobotnych coś jeszcze moge uzyskać?

 • prawocywilneikarne

  "Czy poza podstawowym zasiłkiem dla bezrobotnych coś jeszcze moge uzyskać? "

  Dodatek aktywizacyjny, gdy podejmie się zatrudnienie lub inna prace zarobkową...

 • Gość: [Mira] *.adsl.inetia.pl

  Dzień dobry!
  Prowadziłam działalność gospodarczą od marca 2007 roku. Po 2 latach opłacałam pełną składkę oraz składkę na FP. Po przekroczeniu 55 lat składki FP nie opłacam. Obecnie zamykam działalność. W ZUS okresy składkowe i nieskładkowe przekroczyły 20 lat.
  Czy będzie mi przysługiwał po rejestracji w UP zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Prowadziłam działalność gospodarczą od marca 2007 roku. Po 2 latach opłacałam pełną składkę oraz składkę na FP. Po przekroczeniu 55 lat składki FP nie opłacam. Obecnie zamykam działalność. W ZUS okresy składkowe i nieskładkowe przekroczyły 20 lat.
  Czy będzie mi przysługiwał po rejestracji w UP zasiłek dla bezrobotnych?"


  Musi to być robione przez 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

  Wtedy będzie przysługiwał zasiłek.

 • Gość: [Mira] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Rozumiem, że nie opłacanie obecnie FP nie ma wpływu na uprawnienie.
  Pozdrawiam.
  M

 • prawocywilneikarne

  "Rozumiem, że nie opłacanie obecnie FP nie ma wpływu na uprawnienie. "

  Ważne, by była opłacana w ciągu tych minimum 365 dni, które uprawniają do pobierania zasiłku...

 • Gość: [Mira] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Niestety nie była opłacana, gdyż z racji wieku ( powyżej 55 lat) byłam z niej zwolniona.
  Czy w takim razie zasiłek nie będzie się należał?

 • Gość: [Mira] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Jeśli zasiłek nie będzie przysługiwał, czy mogłabym wstecznie zapłacić składki na FP.
  Jeszcze nie zamknęłam działalności.

 • prawocywilneikarne

  "Niestety nie była opłacana, gdyż z racji wieku ( powyżej 55 lat) byłam z niej zwolniona.
  Czy w takim razie zasiłek nie będzie się należał?"


  No składki są wymogiem, ale trzeba się dopytać w UP, jak to jest w sytuacji, gdy się jest z niej zwolnionym...

 • prawocywilneikarne

  "Jeśli zasiłek nie będzie przysługiwał, czy mogłabym wstecznie zapłacić składki na FP.
  Jeszcze nie zamknęłam działalności. "


  Pewnie tak. W UP udzielą szczegółowych informacji..

 • Gość: [Mira] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Bardzo dziękuję! Pędzę do UP :-)
  Serdecznie pozdrawiam!
  M

 • Gość: [Mira] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  W UP poinformowano mnie, że zasiłek będzie się należał, mimo nie opłaconych składek na FP ( z uwagi na zwolnienie z racji wieku)
  Jeszcze raz dziękuje za porady i pozdrawiam.

 • Gość: [czarnaporzeczka] 109.243.237.*

  Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy. Zwolniłam się z pracy za porozumieniem stron. Zasiłek przysługiwał mi więc po 90 dniach. Przez 3 miesiące pobierałam zasiłek, a po ich upływie dowiedziałam się, że upłynął maksymalny okres pobierania zasiłku, czyli 6 miesięcy i zasiłek mi już nie przysługuje. Zaznaczam, że zasiłek pobierałam przez 3 miesiące. Nigdzie takiej informacji nie znalazłam, ze na mocy wypowiedzenia umowy o pracy za porozumieniem stron zasiłek przysługuje mi tylko przez 3 miesiące

 • prawocywilneikarne

  "Zaznaczam, że zasiłek pobierałam przez 3 miesiące. Nigdzie takiej informacji nie znalazłam, ze na mocy wypowiedzenia umowy o pracy za porozumieniem stron zasiłek przysługuje mi tylko przez 3 miesiące"

  Zasiłek przysługiwał po 90 dniach karencji ...czyli równa się to 3 miesiące ...

  Został przyznany na 6 miesięcy. 6 miesięcy - 3 miesiące karencji = 3 miesiące pobierania zasiłku...

 • Gość: [monika] *.adsl.inetia.pl

  Dzień dobry,
  Moja siostra wróciła na stałe z Anglii, gdzie pracowała 5 lat. Zarejestrowała się w UP tydzień po przyjeździe. Posiada wszystkie dokumenty od poprzedniego pracodawcy. Powiedziano jej jednak, że nie przysługuje jej zasiłek, chyba że przepracuje rok u nowego pracodawcy i zostanie przez niego zwolniona...
  Bardzo proszę o podpowiedź, czy decyzja UP jest słuszna?
  Pozdrawiam
  Monika

 • prawocywilneikarne

  "Powiedziano jej jednak, że nie przysługuje jej zasiłek, chyba że przepracuje rok u nowego pracodawcy i zostanie przez niego zwolniona...
  Bardzo proszę o podpowiedź, czy decyzja UP jest słuszna? "


  Pewnie nie był spełniony ten zapis:

  "bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego"

  Nie była opłacana składka - zasiłek nie przysługuje ...

 • Gość: [monika] *.adsl.inetia.pl

  Dziękuję za odpowiedź. Chciałabym jednak dodać, że pani w UP nie spojrzała na dokumenty, które siostra miała przy sobie. Wykreśliła jej ten ostatni okres pracy za granicą z karty rejestracyjnej i powiedziała, że to(?) się nie liczy(?).
  Hmm....

 • prawocywilneikarne

  "Wykreśliła jej ten ostatni okres pracy za granicą z karty rejestracyjnej i powiedziała, że to(?) się nie liczy(?).
  Hmm...."


  No, bo jeżeli nie była opłacana składka, to się nie liczy do stażu, który jest potrzebny, by otrzymać zasiłek..

 • Gość: [monika] *.internetdsl.tpnet.pl

  pewnie racja, gdyby chociaz pani zechciala zajrzeć w dokumenty siostry, bo tak jak napisalam nawet na nie nie spojrzała :(. ot, zwyczajnie przekreślila lub jak kto woli podkreśliła....
  Pozdrawiam
  Monika

 • aneciorek1981

  Witam,zostałam zatrudniona 20-04-10,jednak po miesiącu pracy poszłam na zwolnienie bo dziecko zachorowało na cukrzyce a potem byłam na zwolnieniu ciążowym.Pracodawca przedłużył umowe mi do daty porodu czyli do 23-01-11 od tego momentu jestem na urlopie macierzyńskim.Czy po macierzyńskim mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Czy po macierzyńskim mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?"

  Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, przynajmniej minimalna pensja (1386 zł) + składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy i zasiłek będzie się należał..

 • aneciorek1981

  Witam,ale umowe mam od 20-04-10 do 23-01-11 a macierzyński bedzie wypłacał mi bedzie zus?Czy w zwiazku z tym bedzie mi sie nalezal zasilek?

 • prawocywilneikarne

  Witam,ale umowe mam od 20-04-10 do 23-01-11 a macierzyński bedzie wypłacał mi bedzie zus?Czy w zwiazku z tym bedzie mi sie nalezal zasilek?

  Nie ma minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy ...

 • Gość: [maja] *.opera-mini.net

  Mam pytanie. Czy należy mi się zasiłek jeśli miałam umowę równo na rok,ale przez ten okres byłam sporo czasu na zwolnieniu a później na zasiłku macierzyńskim. Na zwolnieniu byłam okolo 6 miesiecy.

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie. Czy należy mi się zasiłek jeśli miałam umowę równo na rok,ale przez ten okres byłam sporo czasu na zwolnieniu a później na zasiłku macierzyńskim. Na zwolnieniu byłam okolo 6 miesiecy."

  Liczy się minimum 365 dni pozostawiania w stosunku pracy ...

  Ważne też jest to jaka była płaca (musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie) i czy pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • Gość: [kaba13@wp.pl] *.cable.smsnet.pl

  Pracowałam ponad 3 lata na pełnym etacie brutto 1700,od 01.11.2010 zmieniono mi etat na 3/4 ,ale osiągam najnizsza krajową,zato prcodawca nie płaci za mnie na fundusz pracy bo mam skonczone 56 lat (w czrewcu 2011 57 lat) wg Ustawy nie musi,czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych,jezeli zwolniona zostanę w sierpniu.

 • prawocywilneikarne

  "Pracowałam ponad 3 lata na pełnym etacie brutto 1700,od 01.11.2010 zmieniono mi etat na 3/4 ,ale osiągam najnizsza krajową,zato prcodawca nie płaci za mnie na fundusz pracy bo mam skonczone 56 lat (w czrewcu 2011 57 lat) wg Ustawy nie musi,czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych,jezeli zwolniona zostanę w sierpniu."

  Tak..

 • Gość: [martajm] 77.252.72.*

  Mam pytanko, pracowałam przez 4 miesiace na umowe zlecenie, nastepnie przez prawie 8 na umowę o pracę (do dnia porodu), w tej chwili jestem na urlopie macierzyńskim, ale zastanawiam się czy przysługiwać mi będzie zasiłek dla bezrobotnych po skończonym urlopie macierzyńskim. Jeśli ktoś się orientuje to proszę o odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Jeśli ktoś się orientuje to proszę o odpowiedź."

  Jeżeli w dniu rejestracji w UP będzie minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, pensja wynosiła przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, to tak ... :)

 • Gość *.dynamic.chello.pl

  Witam od 28 stycznia mam prawo do zasilku w zwiazku z tym mam pytanie czy zasilek dostane w lutym i czy bedzie to calosc (przyznano mi 120%) czy tylko za te kilka dni?

 • prawocywilneikarne

  "Witam od 28 stycznia mam prawo do zasilku w zwiazku z tym mam pytanie czy zasilek dostane w lutym i czy bedzie to calosc (przyznano mi 120%) czy tylko za te kilka dni?"

  Za kilka dni

 • Gość: [ala2505] *.cdma.centertel.pl

  witam, od października 2009 pracuje w firmie, teraz chciałabym się zwolnić (za porozumieniem stron) ponieważ chcę wyjechać na 3 mies. do Francji do pracy, czy w związku z tym należy mi się zasiłek i kiedy bym musiała zarejestrować się zaraz po zwolnieniu czy mogę po powrocie z zagranicy i wtedy złożyć wniosek...proszę o pomoc...

 • prawocywilneikarne

  "witam, od października 2009 pracuje w firmie, teraz chciałabym się zwolnić (za porozumieniem stron) ponieważ chcę wyjechać na 3 mies. do Francji do pracy, czy w związku z tym należy mi się zasiłek i kiedy bym musiała zarejestrować się zaraz po zwolnieniu czy mogę po powrocie z zagranicy i wtedy złożyć wniosek...proszę o pomoc..."

  Można zarejestrować się teraz,zasiłek w takim przypadku (zwolnienie za porozumieniem stron) i tak będzie wypłacany po 90 dniach ...

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam mam przepracowane 2lata na pelny etat mialam mala przerwe 34 dni podjelam ponownie prace na 1/2 etatu.ukonczylam prace 17.07.2010 podjelam 20.08.2010.pracuje do dnia dzisiejszego czy nalezy mi sie zasilek za ten okres 2 lat

 • prawocywilneikarne

  "witam mam przepracowane 2lata na pelny etat mialam mala przerwe 34 dni podjelam ponownie prace na 1/2 etatu.ukonczylam prace 17.07.2010 podjelam 20.08.2010.pracuje do dnia dzisiejszego czy nalezy mi sie zasilek za ten okres 2 lat"

  Zasiłek przysługuje m.in, gdy pozostawało się w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..

 • Gość: [zenobia456@wp.pl] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  odpowiedzi Pana nie sa poparte ustawami i to jest dziwne prosze podac nr ustawy ,która mówi ze zostałes zwolniony dyscyplinarnie przepracowałem wymagane 365 itd dni a zasiłek nalezy sie tylko pół roku prosze mi podac podstawe prawna zaznaczam ze mieszkam w regiony ,który ma duzy procent bezrobocia

 • prawocywilneikarne

  "odpowiedzi Pana nie sa poparte ustawami i to jest dziwne prosze podac nr ustawy ,która mówi ze zostałes zwolniony dyscyplinarnie przepracowałem wymagane 365 itd dni a zasiłek nalezy sie tylko pół roku prosze mi podac podstawe prawna zaznaczam ze mieszkam w regiony ,który ma duzy procent bezrobocia"

  Proszę bardzo: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Proszę wygooglować i poczytać :)

  Takie są przepisy, można iść, zadzwonić do UP 9i tam odpowiedź będzie taka sama...

 • Gość *.dynamic.chello.pl

  Witam!
  Pracowałem wcześniej w Norwegii (udokumentowany na E-301 od 01.1.2009 do 04.042010r.) i złożyłem wniosek do PUP o zasiłek dn.01.06.2010r.,póżniej 16.06.2010r.do WUP z uwagi na brak druku E-301.
  Decyzją 20 stycznia 2011r.odwiesił o zawieszniu postępowania z uwagii na dostarczenie E-301 przez właściwą instytucję w Norwegii.
  Decyzją z dn.7luty 2011r.WUP-Katowice odmówił mi prawa do zasiłku z powodu podjęcia pracy od 09.11.2010r.uzasadnianąc art 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.(t.j. Dz.U. z 2008r. nr 69,poz.415 z póżniejszą zm.)
  Pytanie:
  Czy to właściwa decyzja skoro cały czas informowano mnie (ustnie),że chwilą otrzymania E-301 zasiłek zostanie mi przyznany od dnia złozenia wnisku t.j.16.06.2010r.
  Nadmieniam też mam w Polsce udokumentowany 25 letni staż pracy t.j.od 28 luty.1981 do 07.08.2006,pózniej 21.08.2006r.w Norwegii.
  Bardzo proszę o poradę

 • prawocywilneikarne

  "Czy to właściwa decyzja skoro cały czas informowano mnie (ustnie),że chwilą otrzymania E-301 zasiłek zostanie mi przyznany od dnia złozenia wnisku t.j.16.06.2010r.
  Nadmieniam też mam w Polsce udokumentowany 25 letni staż pracy t.j.od 28 luty.1981 do 07.08.2006,pózniej 21.08.2006r.w Norwegii. "


  Podejmując pracę traci się status osoby bezrobotnej, tak więc zasiłek nie może się należeć..

 • Gość: [cejero8] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  przepracowałem 5 lat,ostatnie pół roku byłem na zwolnieniu lekarskim.Czy zostanie mi przyznany zasiłek jeśli rozwiąże umowe z własnej inicjatywy?

 • prawocywilneikarne

  "przepracowałem 5 lat,ostatnie pół roku byłem na zwolnieniu lekarskim.Czy zostanie mi przyznany zasiłek jeśli rozwiąże umowe z własnej inicjatywy?"

  Tak, ale dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

  Cytat:

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron..

 • krystynaj1

  W jakiej wysokości należy się zasiłek dla bezrobotnych po 36 latach pracy wiek 56 lat.
  Rozwiązanie umowy za porozumieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 • prawocywilneikarne

  "W jakiej wysokości należy się zasiłek dla bezrobotnych po 36 latach pracy wiek 56 lat. "

  120 % zasiłku podstawowego...

 • Gość: [Ania] 195.205.154.*

  Mój zakład pracy ma być likwidowany i w związku z tym mam pytanie jak długo i w jakiej wysokości po przepracowaniu 11lat należała będzie mi tzw.kuroniówka?

 • prawocywilneikarne

  "Mój zakład pracy ma być likwidowany i w związku z tym mam pytanie jak długo i w jakiej wysokości po przepracowaniu 11lat należała będzie mi tzw.kuroniówka?"

  100 % zasiłku podstawowego.

  A okres pobierania uzależniony jest od stopy bezrobocia w danym powiecie. Może to być 6 lub 12 miesięcy .

 • aneciorek1981

  Witam,chciałam sie dowiedziec czy jak pobierałam tylko 1 m-ac zasiłku dla bezrobotnych to po przepracowaniu nie całego roku(pracacod 20-04-2010 do 23-01-2011) dalej moge pobierac reszte zasiłku?pobierałam tez dodatek aktywizacyjny.

 • prawocywilneikarne

  "Witam,chciałam sie dowiedziec czy jak pobierałam tylko 1 m-ac zasiłku dla bezrobotnych to po przepracowaniu nie całego roku(pracacod 20-04-2010 do 23-01-2011) dalej moge pobierac reszte zasiłku?pobierałam tez dodatek aktywizacyjny."

  Trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracja w UP...

 • Gość: [Dotka] *.bialnet.com.pl

  Witam. Pracuje od 24 maja 2010 roku na 3/4 etatu. Jesli zakoncze prace 24 maja 2011 roku to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych??

 • Gość: [AnnnaSzcz] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam,
  Przez 4 lata do 2010 roku do listopada miałam umowę o pracę na pełny etat. od grudnia mam 1/2 etatu z kwotą minimalną 800 zł więc nie mieszczę się w minimalnej pensji jaka jest potrzebna aby mieć zagwarantowany zasiłek dla bezrobotnych. Proszę o przedstawienie mi dokładnych wytycznych jaką kwotę powinnam miec aby dostać zasiłek. prosze o szybką odpowiedź.
  Z góry Dziekujęę bardzo

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Pracuje od 24 maja 2010 roku na 3/4 etatu. Jesli zakoncze prace 24 maja 2011 roku to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych??"

  Wszystko zależy od tego, czy zarabiało sie w tym czasie przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i czy pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • prawocywilneikarne

  "Proszę o przedstawienie mi dokładnych wytycznych jaką kwotę powinnam miec aby dostać zasiłek. prosze o szybką odpowiedź.
  Z góry Dziekujęę bardzo"


  Kwota minimalnego wynagrodzenia to obecnie 1386 zł

 • ewelin-a1986

  Witam i prosze o pomoc...
  Podjelam prace w marcu 2010 roku umowa zostala przedluzona do dnia porodu czyli do grudnia 2010. Teraz przebywam na urlopie macierzysnkim z zusu. Czy po ukonczeniu urlopu moge ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych??

 • prawocywilneikarne

  "Podjelam prace w marcu 2010 roku umowa zostala przedluzona do dnia porodu czyli do grudnia 2010. Teraz przebywam na urlopie macierzysnkim z zusu."

  Nie ma minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy .

 • Gość: [Dotka] *.bialnet.com.pl

  Składki były odprowadzane przez pracodawcę, ale z wynagrodzeniem minimalnym to niestety nie bylo go :( zarabiałam mniej niz wynagrodzenie minimalne. Czy w zwiazku z tym nalezy mi się zasiłek?? I po jakim przepracowanym czasie?

 • prawocywilneikarne

  "Składki były odprowadzane przez pracodawcę, ale z wynagrodzeniem minimalnym to niestety nie bylo go :( zarabiałam mniej niz wynagrodzenie minimalne. Czy w zwiazku z tym nalezy mi się zasiłek??"

  Bez przynajmniej minimalnej pensji zasiłek nie przysługuje ...

 • aniatxyz

  Dzień dobry, mam przepracowane równe 13 miesięcy w tym okresie nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy nie były płacone składki na ubezpieczenie. Czy w związku z powyzszym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Dzień dobry, mam przepracowane równe 13 miesięcy w tym okresie nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy nie były płacone składki na ubezpieczenie. Czy w związku z powyzszym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?"

  W stosunku pracy trzeba pozostawać przynajmniej 365 dni i w tym czasie zarabiać minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • Gość *.igloonet.pl

  Witam! 10.01.2011 rozwiązałam umowę o pracę na czas nieokreślony z winy pracodawcy bez wypowiedzenia. Wcześniej przebywałam na urlopie wychowawczym przez 3 lata. Czy przysługuje mi zasiłek i przez jaki okres? Czy ma znaczenie fakt,że pracodawca pomimo comiesięcznego ewidencjonowania nie opłacał składek w ZUS?

 • prawocywilneikarne

  "Czy ma znaczenie fakt,że pracodawca pomimo comiesięcznego ewidencjonowania nie opłacał składek w ZUS?"

  Opłacane składki to jeden z warunków..

  Bez tego zasiłek nie będzie się należał.

 • chmiel666

  witam moje pytanie dotyczy komu przysługuje zasiłek stały i jakie są wymagania

 • prawocywilneikarne

  "witam moje pytanie dotyczy komu przysługuje zasiłek stały i jakie są wymagania"

  Nie ma czegoś takiego, jak zasiłek stały.

  Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres 6 lub 12 miesięcy, w zależności od stopy bezrobocia w danym powiecie.

  Przez 12 miesięcy wypłacany jest także osobom, które ukończyły 50 lat oraz tym osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.

 • Gość: [edytk1727] *.robbo.pl

  Witam. Pracę rozpoczęłam 1 marca 2008 roku na 3/4 etatu, umowa mi się kończy w tym roku 1 marca (równe 3 lata) i wiem, że nie będę miała przedłużonej umowy. Czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Jeśli tak to jakie dokumenty muszę złożyć aby ten zasiłek dostać i w ciągu jakiego czasu muszę się zarejestrować? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Jeśli tak to jakie dokumenty muszę złożyć aby ten zasiłek dostać i w ciągu jakiego czasu muszę się zarejestrować? Z góry dziękuję za odpowiedź. "

  Wszystko zależne jest od tego, czy spełnione są wszystkie warunki do otrzymania zasiłku, a więc: staż przynajmniej minimalne wynagrodzenie i opłacane przez pracodawce składki.

 • Gość: [edytk1727] *.robbo.pl

  A czy urlop wypoczynkowy wlicza się w dni pracy?

 • prawocywilneikarne

  "A czy urlop wypoczynkowy wlicza się w dni pracy?"

  Tak. Liczy się minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [edytk1727] *.robbo.pl

  A jak mam obliczyć płacę minimalną, jeśli miałam stawkę godzinową?

 • prawocywilneikarne

  "A jak mam obliczyć płacę minimalną, jeśli miałam stawkę godzinową?"

  Minimalne wynagrodzenie to obecnie 1386 zł. Tyle trzeba przynajmniej zarabiać.

 • Gość: [edytk1727] *.robbo.pl

  W takim razie jeśli mam te 365 dni, płacę minimalną również, składki opłacane przez pracodawcę to mogę się starać o zasiłek dla bezrobotnych? I jakie dokumenty trzeba złożyć?

 • prawocywilneikarne

  "W takim razie jeśli mam te 365 dni, płacę minimalną również, składki opłacane przez pracodawcę to mogę się starać o zasiłek dla bezrobotnych? I jakie dokumenty trzeba złożyć?

  Tak. Iść do po kwestionariusz do UP i tam już wsio powiedzą.

 • Gość: [dorota] *.dynamic.chello.pl

  Witam,
  w maju kończy mi się urlop wychowawczy. Do firmy nie mam zamiaru wracać (12 lat pracy). Czy po rozwiązaniu umowy o pracę będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

 • Gość: [edytk1727] *.robbo.pl

  A czy zwolnienie lekarskie też się wlicza?

 • prawocywilneikarne

  "A czy zwolnienie lekarskie też się wlicza? "

  Powtarzam - liczy się czas pozostawania w stosunku pracy..

 • prawocywilneikarne

  "Czy po rozwiązaniu umowy o pracę będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jeżeli pracownik sam rozwiąże umowę za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,to zasiłek się należy, ale po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [Tom] *.xdsl.centertel.pl

  Jesli pracowalem w pewnej firmie od 10.01.2010 do 30.09.2010 i rozwiązałem umowe za porozumieniem stron, a od 01.10.2010 pracuje w nowej firmie i zostałbym zwolniony to przysluguje mi zasiłek ?
  Słyszałem że jeśli poprzednia prace zakonczylem za porozumieniem stron a w aktualnej nie przepracowalem 6 miesięcy a zostałbym zwolniony to zasiłek przysługuje mi dopiero po 90 dniach, czy to prawda ?

 • prawocywilneikarne

  "Słyszałem że jeśli poprzednia prace zakonczylem za porozumieniem stron a w aktualnej nie przepracowalem 6 miesięcy a zostałbym zwolniony to zasiłek przysługuje mi dopiero po 90 dniach, czy to prawda ?"

  Tak. Jeżeli pracownik rozwiązuje uowe za porozumieniem stron, to zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach.

 • Gość: [Tom] *.xdsl.centertel.pl

  Jesli pracowalem w pewnej firmie od 10.01.2010 do 30.09.2010 i rozwiązałem umowe za porozumieniem stron, a od 01.10.2010 pracuje w nowej firmie i zostałbym zwolniony to przysluguje mi zasiłek ?
  Słyszałem że jeśli poprzednia prace zakonczylem za porozumieniem stron a w aktualnej nie przepracowalem 6 miesięcy a zostałbym zwolniony ( ie za porozumieniem stron ) to zasiłek przysługuje mi dopiero po 90 dniach, czy to prawda ?

 • prawocywilneikarne

  "Słyszałem że jeśli poprzednia prace zakonczylem za porozumieniem stron a w aktualnej nie przepracowalem 6 miesięcy a zostałbym zwolniony ( ie za porozumieniem stron ) to zasiłek przysługuje mi dopiero po 90 dniach, czy to prawda ?"

  Przecież już odpowiadałem, że jeżeli w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,to zasiłek będzie przysługiwał dopiero po 90 dniach.

  Czyli jeżeli po zwolnieniu z jednej firmy, w drugiej nie przepracuje się ponad pół roku, to zasiłek będzie przysługiwał po 90 dniach.

 • Gość: [halinka-46] *.eltronik.net.pl

  Witam
  Mam problem który nie bardzo wiem jak dobrze rozegrać otóż w mojej pracy zaczyna się dziać nieciekawie, mam prawo do urlopu wychowawczego i zastanawiam się czy z niego nie skorzystać ale w związku z tym mam pewne wątpliwości czy po wychowawczym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych (warunek min wynagrodzenia spełniony), czy w trakcie wychowawczego mogę złożyć wypowiedzenie i starać się o dotację unijną bądź z PUP na założenie własnej działalności czy muszę być już zarejestrowana jako bezrobotna?czy opcja zwolnienia z pracy będzie dla mnie korzystniejsza i uzyskanie dotacji na własną działalność?

 • prawocywilneikarne

  "Mam problem który nie bardzo wiem jak dobrze rozegrać otóż w mojej pracy zaczyna się dziać nieciekawie, mam prawo do urlopu wychowawczego i zastanawiam się czy z niego nie skorzystać ale w związku z tym mam pewne wątpliwości czy po wychowawczym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych (warunek min wynagrodzenia spełniony), czy w trakcie wychowawczego mogę złożyć wypowiedzenie i starać się o dotację unijną bądź z PUP na założenie własnej działalności czy muszę być już zarejestrowana jako bezrobotna?czy opcja zwolnienia z pracy będzie dla mnie korzystniejsza i uzyskanie dotacji na własną działalność?"

  Aby otrzymać zasiłek, bezrobotny musiał pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. Będąc na wychowawczym pozostaje się w stosunku pracy, tak wiec zasiłek będzie się należał, oczywiście przy spełnieniu wszystkich warunków.

  Na temat dotacji się nie wypowiadam, bo temat dotyczy zasiłku dla bezrobotnych. O dotacje pytać w urzędzie albo szukać informacji w sieci..

 • Gość: [Tom] *.xdsl.centertel.pl

  Aby otrzymać zasiłek, bezrobotny musiał pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP

  więc jest to nie do konca poprawne sformułowanie , powinno być wyszczególnione ze trzeba przepracować co najmniej rok w jednej firmie. Bo jesli przepracuje sie przykladowo 11 miesiecy w jednej i czlowiek sie zwolni za porozumieniem stron i tym samym zmieni prace w której bedzie 5 miesiecy i zostanie zwolniony przykladowo z powodu redukcji etatu, to wówczas i tak trzeba będzie czekać 90 dni na otrzymanie zasiłku, czli w takim wypadku 16 miesiecy to za malo

 • Gość: [agu54] *.centertel.pl

  Czy przysługujemi zasiłek jesli byłam zatrudniona na 1/4 etatu od stycznia do pazdziernika a potem na poł etatu i przepracowałam rok i 3 miesiące z tym,ze byłam na L4 2 razy po tygodniu... licze na odpowiedz..

 • prawocywilneikarne

  "Czy przysługujemi zasiłek jesli byłam zatrudniona na 1/4 etatu od stycznia do pazdziernika a potem na poł etatu i przepracowałam rok i 3 miesiące z tym,ze byłam na L4 2 razy po tygodniu... licze na odpowiedz.."

  Jeżeli w tym czasie zarabiała Pani przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca odprowadzał składki, to tak..

 • Gość: [klaudia1207] *.nat.umts.dynamic.eranet.pl

  czy jezeli otrzymuje rente rodzinna (ucze sie jeszcze) mogę zapisac sie na bezrobocie i czy otrzymam pieniadze? mam przepracowany rok w 18 miesiacach.

 • prawocywilneikarne

  "czy jezeli otrzymuje rente rodzinna (ucze sie jeszcze) mogę zapisac sie na bezrobocie i czy otrzymam pieniadze? mam przepracowany rok w 18 miesiacach."

  Osoba bezrobotna traci status bezrobotnego, gdy ma prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę....

 • Gość *.acn.waw.pl

  Przez rok prowadziłem działalność opłacając ulgowe składki dla osób zakładających działalność po raz pierwszy. Po roku działalność musiałem zawiesić. W tej chwili to już mi chyba zostaje tylko likwidacja działalności. Okres zawieszenia to w tej chwili jakieś 6-7 miesięcy. Wiem, że kiedyś dla osób korzystających z tej ulgi nie było szans na zasiłek. Czy może coś zmieniło się już w tym temacie?

 • Gość: [Annap] *.tktelekom.pl

  Witam pracowalam od 05,10,2009 roku do 31,12,2010 na 3/4 etatu moje wynagrodzenie brutto bylo 1245 czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych w miedzyczasie bylam od 02,03,2010 do 08,09,2010 na zwolnieniu lekarskim (ciaza) i od 09,09,2010 bylam na urlopie macierzynskim
  z gory dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "Czy może coś zmieniło się już w tym temacie?"

  Muszą być pełne składki..

 • prawocywilneikarne

  "czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych w miedzyczasie bylam od 02,03,2010 do 08,09,2010 na zwolnieniu lekarskim (ciaza) i od 09,09,2010 bylam na urlopie macierzynskim "

  Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1386 zł.

 • sw79white

  Witam. Przysługuje mi zasiłek 80%. Zarejestrowałem się w UP 02.02.2011 i za luty otrzymałem 355zł ??? dlaczego?

 • prawocywilneikarne

  "Zarejestrowałem się w UP 02.02.2011 i za luty otrzymałem 355zł ??? dlaczego?"

  Luty jest krótkim miesiącem. Zasiłek został wypłacony za 26 dni lutego. Widocznie tyle wynosi 80 % zasiłku podstawowego za 26 dni..

 • mirras81

  Witam!!! Mam umowę o pracę od dnia 04,05,2010 do 30,04,2011. czy należy mi sie zasiłek ????

 • prawocywilneikarne

  "Witam!!! Mam umowę o pracę od dnia 04,05,2010 do 30,04,2011. czy należy mi sie zasiłek ????"

  Nie.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam! Dostałam właśnie pierwszy zasiłek dla bezrobotnych i wynosi on tylko 432 zł mam niewiele ponad 6 lat pracy więc należy mi się 100%. Więc nie rozumiem dlaczego dostałam tak mało skoro wg informacji zamieszczonych na tej str powinien on wynosic więcej?

 • prawocywilneikarne

  "witam! Dostałam właśnie pierwszy zasiłek dla bezrobotnych i wynosi on tylko 432 zł mam niewiele ponad 6 lat pracy więc należy mi się 100%. Więc nie rozumiem dlaczego dostałam tak mało skoro wg informacji zamieszczonych na tej str powinien on wynosic więcej?"

  Wszystko zależy od tego kiedy dokonano rejestracji w Up..

  Zasiłek pewnie został wypłacony za niepełny miesiąc. Trzeba pytać się o takie rzeczy w UP. Tam nie gryzą :)

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam!pisałam już tu 2011/03/10 20:59:33 o pierwszym zasiłku i dzisiaj pytałam Pani tej co się tym zajmuje ile powinien wynosic zasiłek dla mnie i dlaczego dostałam 432 zł a pani mi powiedziała że dla każdego jest wyliczany osobno(mam z tego rozumieć że każdy ma inne 100% zasiłku jeżeli każdemu wyliczają indywidualnie)?

 • prawocywilneikarne

  co się tym zajmuje ile powinien wynosic zasiłek dla mnie i dlaczego dostałam 432 zł a pani mi powiedziała że dla każdego jest wyliczany osobno(mam z tego rozumieć że każdy ma inne 100% zasiłku jeżeli każdemu wyliczają indywidualnie)?

  Tak jak już pisałem. Wszystko zależy od dnia w którym dokonano rejestracji w UP. Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień kalendarzowy, dlatego wyliczany osobno. Już następny zasiłek będzie wypłacony za cały miesiąc .

 • Gość: [gosc] *.limes.com.pl

  moja firma przeszla pod urząd miejski teraz przechodzi od maja pod oswiate a kierownik obiektu grozi zwolnieniem czycha na jakis bląd aby zwolnic dyscyplinarnie mam 56 lat 23 lata pracy stazu czy w takim przypadku bede mogła starac sie o zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  "mam 56 lat 23 lata pracy stazu czy w takim przypadku bede mogła starac sie o zasiłek dla bezrobotnych.."

  Tak..

 • Gość: [gosc] *.limes.com.pl

  mam pytanie jeszcze jedno czy przy dyscyplinarnym zwolnieniu gdzie kierownik obiektu probuje na sile zwolnic jedna pracownice bo chce sie pozbyc czy zasilek bedzie sie przyslugiwał po 23 lata pracy stazu 56 lat w jakiej wysokosci

 • prawocywilneikarne

  "mam pytanie jeszcze jedno czy przy dyscyplinarnym zwolnieniu gdzie kierownik obiektu probuje na sile zwolnic jedna pracownice bo chce sie pozbyc czy zasilek bedzie sie przyslugiwał po 23 lata pracy stazu 56 lat w jakiej wysokosci"

  Przy dyscyplinarce zasiłek przysługuje po 180 dniach od rejestracji w UP.

  Wszystko jest w artykule...

 • wiolaks

  Witam
  Od maja 2007r jestem zatrudniona u jednego pracodawcy.Od lutego 2009 do końca lutego 2011 przebywałam na urolpie wychowawczym. Od 1 marca pracuje, ale szykuje mi się zwolnienie z powodu likwidacji etatu. Czy wykorzystany przezemnie urlop ma wpływ na przyznanie mi zasiłku???

 • prawocywilneikarne

  "Czy wykorzystany przezemnie urlop ma wpływ na przyznanie mi zasiłku???"

  Nie.

  Liczy się minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy..

 • Gość: [Emil] *.play-internet.pl

  Czy jak rozwiążę umowę z pracodawcą to bedę musiał być min 90dni bezrobotny aby starać się o zasiłek czy będzie on przysługiwał mi od razu?

 • prawocywilneikarne

  "Czy jak rozwiążę umowę z pracodawcą to bedę musiał być min 90dni bezrobotny aby starać się o zasiłek czy będzie on przysługiwał mi od razu?"

  Cytat:

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

 • Gość: [bea30] *.alfanet24.pl

  zatrudniłam się w firmie 15.07.2010, przez pierwszy miesiąc byłam zatrudniona na najniższą krajową, pózniej szef zmienił etat z 1\1 na 1\8, jestem w tej chwili na urlopie wychowawczym, czy zasiłek będzie mi się należał po zakończeniu urlopu. Dodam że wcześniej prowadziłam własną działalność na ulgowym zusie.

 • prawocywilneikarne

  "zatrudniłam się w firmie 15.07.2010, przez pierwszy miesiąc byłam zatrudniona na najniższą krajową, pózniej szef zmienił etat z 1\1 na 1\8, jestem w tej chwili na urlopie wychowawczym, czy zasiłek będzie mi się należał po zakończeniu urlopu. Dodam że wcześniej prowadziłam własną działalność na ulgowym zusie. "

  Zasiłek będzie przysługiwał, gdy osoba bezrobotna pozostawała minimum 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP i w tym czasie zarabiała przynajmniej minimalna pensje (1386 zł), a pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • henbirofil

  Mam 61 lat, ponad 20 lat pracy. Odebrałem zasiłek w wysokości 207,80 zł. Czy to prawidłowa kwota, bo według wcześniej przeczytanych danych, kwota jest wyższa. Jeśli ta kwota, którą podałem jest błędna, to do kogo trzeba się zwrócić, aby to wyjaśnić. Zarejestrowany jestem w Warszawie na ul. Ciołka.
  pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Mam 61 lat, ponad 20 lat pracy. Odebrałem zasiłek w wysokości 207,80 zł."

  Pewnie jest to zasiłek za niepełny miesiąc.

  Wszystko zależy od dnia. w którym dokonano rejestracji w UP.

 • Gość: [kamilaaa] *.dynamic.gprs.plus.pl

  mam umowę na okres próbny, czy jeżeli jej nie przedłużę dostanę zasiłek? pozostałe warunki oczywiście spełniam. z góry dziękuję za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "mam umowę na okres próbny, czy jeżeli jej nie przedłużę dostanę zasiłek? pozostałe warunki oczywiście spełniam. z góry dziękuję za odpowiedź"

  Trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni..

 • Gość: [kamilaaa] *.dynamic.gprs.plus.pl

  mam przepracowane dwa lata, mam ciągłość, zmienił mi się pracodawca i mam umowe na okres próbny, i chodzi o to czy jeżeli jej nie przedłużę to czy dostanę zaiłek od razu czy dopiero po jakimś okresie?

 • prawocywilneikarne

  "mam przepracowane dwa lata, mam ciągłość, zmienił mi się pracodawca i mam umowe na okres próbny, i chodzi o to czy jeżeli jej nie przedłużę to czy dostanę zaiłek od razu czy dopiero po jakimś okresie?"

  W ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP trzeba było pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni.

  Jeżeli pracownik sam w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy rozwiąże stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, to zasiłek będzie wypłacony po upływie 90 dni...

 • Gość: [Szymon] *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam. W listopadzie 2010 zwolniłem sie z pracy za porozumieniem stron, miałem dostać inną pracę lecz nie dostałem, nie zarejestrowałem sie takze jako bezrobotny w urzędzie pracy- od tego czasu minęło ok 5 miesięcy- pytanie brzmi czy mogę się zarejestrować po takim czasie w urzędzie pracy?? i czy będę musiał czekać 3 miesiące na otrzymanie zasiłku?? czy te 3 miesiące minęły juz od tego listopada mimo że sie nie zarejestrowałem??Pozdrawiam

 • agnieszkag28

  Witam
  01.03.2010 r. podpisałam umowę o pracę na okres próbny 3 miesięczny, wynagrodzenie za pracę na kwotę minimalną. Dnia 07.04.2010 r. poszłam na zwolnienie, gdyż zaszłam w ciążę i dalsze wykonywanie pracy nie było możliwe. 08.10.2010 urodziłam dziecko i wtedy też ustał stosunek pracy jednocześnie otrzymałam zasiłek macierzyński. Zasiłek miałam do dnia 10.03.2011r. Po tym czasie poszłam się zarejestrować do Urzędu Pracy. Niestety Pani z urzędu poinformowała mnie, że w związku z tym iż od stycznia 2011r. zwiekszyła się stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę,a wypłacany mi zasiłek macierzyński był liczony od podstawy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010r. to nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pani z Urzędu wyraźnie mi powiedziała, że gdyby stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę nie zwiększyła się od 2011r. to byłabym osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku, a ponieważ minimalne wynagrodzenia od 2011 r się zwiększyło to może mnie zarejestrować jako bezrobotną, ale bez prawa do zasiłku. Czy to jest zgodne z prawem?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. W listopadzie 2010 zwolniłem sie z pracy za porozumieniem stron, miałem dostać inną pracę lecz nie dostałem, nie zarejestrowałem sie takze jako bezrobotny w urzędzie pracy- od tego czasu minęło ok 5 miesięcy- pytanie brzmi czy mogę się zarejestrować po takim czasie w urzędzie pracy?? i czy będę musiał czekać 3 miesiące na otrzymanie zasiłku?? czy te 3 miesiące minęły juz od tego listopada mimo że sie nie zarejestrowałem??Pozdrawiam"

  Zasiłek wypłacany jest po 90 dniach, jeżeli osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy za porozumieniem stron w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  01.03.2010 r. podpisałam umowę o pracę na okres próbny 3 miesięczny, wynagrodzenie za pracę na kwotę minimalną. Dnia 07.04.2010 r. poszłam na zwolnienie, gdyż zaszłam w ciążę i dalsze wykonywanie pracy nie było możliwe. 08.10.2010 urodziłam dziecko i wtedy też ustał stosunek pracy jednocześnie otrzymałam zasiłek macierzyński. Zasiłek miałam do dnia 10.03.2011r. Po tym czasie poszłam się zarejestrować do Urzędu Pracy. Niestety Pani z urzędu poinformowała mnie, że w związku z tym iż od stycznia 2011r. zwiekszyła się stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę,a wypłacany mi zasiłek macierzyński był liczony od podstawy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010r. to nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pani z Urzędu wyraźnie mi powiedziała, że gdyby stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę nie zwiększyła się od 2011r. to byłabym osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku, a ponieważ minimalne wynagrodzenia od 2011 r się zwiększyło to może mnie zarejestrować jako bezrobotną, ale bez prawa do zasiłku. Czy to jest zgodne z prawem? "


  Tak...

 • Gość: [tusia86] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam, mam takie pytanie 5.03.2009 podpisałam umowę o pracę, z dniem 15.06.2009 odeszłam na urlop macierzyński a zaraz po skończonym macierzyńskim na bezpłatny wychowawczy do końca umowy czyli do 31.03.2011. czy należy mi się teraz zasiłek z up?

 • prawocywilneikarne

  "witam, mam takie pytanie 5.03.2009 podpisałam umowę o pracę, z dniem 15.06.2009 odeszłam na urlop macierzyński a zaraz po skończonym macierzyńskim na bezpłatny wychowawczy do końca umowy czyli do 31.03.2011. czy należy mi się teraz zasiłek z up?

  Zasiłek przysługuje osobie bezrobotnej, która pozostawała w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP i w tym czasie zarabiał minimalne wynagrodzenie za pracę (1386 zł) i pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • Gość: [Monika] *.icpnet.pl

  Od 1 września 2010r jestem zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat, jednak od grudnia ze względu na ciąże przebywał na L4 które prawdopodobnie będzie trwało aż do porodu w sierpniu. Umowę mam do końca sierpnia 2011r, przysługuje mi oczywiście urlop i zasiłek macierzyński do ok stycznia 2012r wypłacane przez ZUS, umowa nie zostanie mi przedłużona. Czy będzie należał mi się zasiłek?

 • Gość: [krenty93] *.adsl.inetia.pl

  Witam, mam pytanie pracuję 19 lat w tym zakładzie pracy' jestem na wypowiedzeniu 3-miesięcznym związanym z reorganizacją zakładu pracy.Mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jestem właścicielem pola ornego o pow. 2,60 ha (pole jest nieuprawiane i nie mam z niego żadnych dochodów) czy w takiej sytuacji będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne

  "Umowę mam do końca sierpnia 2011r, przysługuje mi oczywiście urlop i zasiłek macierzyński do ok stycznia 2012r wypłacane przez ZUS, umowa nie zostanie mi przedłużona. Czy będzie należał mi się zasiłek?"

  Przy spełnieniu wszystkich warunków - tak.

 • prawocywilneikarne

  "Mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jestem właścicielem pola ornego o pow. 2,60 ha (pole jest nieuprawiane i nie mam z niego żadnych dochodów) czy w takiej sytuacji będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych. "

  Bezrobotnym może być osoba, która nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych,

 • 3ryba

  Witam!

  Mam pytanie,czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli:

  -od połowy września 2010 r. do końca grudnia 2010 r. byłam zarejestrowana w UP i pobierałam zasiłek
  -od 01.01.2010 r, pracowałam na 3/4 etatu, otrzymywałam wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto. Od 01.04.2010 umowa została mi przedłużona (dalej na 3/4 etatu) i zarazem wynagrodzenie podniesione do 1320 zł brutto
  -14.08.2010 r, zakończyłam pracę (złożyłam wypowiedzenie)
  -16.08.2010 rozpoczęłam pracę w nowym miejscu,gdzie pracuję do dnia dzisiejszego i otrzymuję wynagrodzenie w kwocie 1700 zł brutto.
  Czy w sytuacji kiedy pracodawca mnie zwolni będę miała prawo do zasiłku?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  Czy w sytuacji kiedy pracodawca mnie zwolni będę miała prawo do zasiłku?

  Zasiłek będzie przysługiwał przy przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...

  W tym czasie trzeba zarabiać przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca musi odprowadzać składki n a ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • 3ryba

  Dziękuję za odpowiedz.Mam jeszcze jedno pytanie co do tego tematu.Piszą Państwo o minimalnym wynagrodzeniu 1389 zł, w zeszłym roku wynosiło ono 1317 zł. Jeżeli mam dwie umowy,to czy można je "połączyć" czyli częśc z zeszłego roku gdzie minimalne wynagrodzenie wynosiło 1317 zł i cześć z bieżacego przy minimalnym 1389?

 • prawocywilneikarne

  Jeżeli mam dwie umowy,to czy można je "połączyć" czyli częśc z zeszłego roku gdzie minimalne wynagrodzenie wynosiło 1317 zł i cześć z bieżacego przy minimalnym 1389?'

  Musi to być stosunek pracy z obecnym minimalnym wynagrodzeniem, które wynosi 1386 zł

 • 3ryba

  Nadal jest to niezrozumiałe, jeżeli muszę mieć min.przepracownych 365 dni (i mam-z tymże na przełomie 2010/2011 r.) i jeżeli w zeszłym roku miałam minimalne wynagrodzenie brutto i były odprowadzne od tego składki, teraz także, to dlaczego zasiłek miałby mi nie przysługiwać?

 • prawocywilneikarne

  "jeżeli w zeszłym roku miałam minimalne wynagrodzenie brutto i były odprowadzne od tego składki, teraz także, to dlaczego zasiłek miałby mi nie przysługiwać?"

  Bo liczy się obecne minimalne wynagrodzenie a nie te ze zeszłego roku .

 • 3ryba

  Prosiłabym zatem o podanie podstawy prawnej,która o tym mówi?

 • Gość: [bunc] *.internetdsl.tpnet.pl

  przepracowalam ponad 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem. czy jesli dostane wypowiedzenie od szefa to dostane zasilek na 6 miesiecy czy na 3 ?

 • prawocywilneikarne

  "Prosiłabym zatem o podanie podstawy prawnej,która o tym mówi?"

  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • prawocywilneikarne

  "przepracowalam ponad 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem. czy jesli dostane wypowiedzenie od szefa to dostane zasilek na 6 miesiecy czy na 3 ?

  Zasiłek przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy. Długość pobierania zasiłku zależna jest od stopy bezrobocia w powiecie.

 • Gość: [ufoooo] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  W maju kończę 50 lat, natomiast już w kwietniu zakład rozwiązuje umowę o pracę. Czy przysługuje mi 12-miesięczny okres pobierania zasiłku?

 • Gość *.net.stream.pl

  Jestem na zasiłku czy moge podjąśc prace dodatkowo na 1/4 etatu.

 • prawocywilneikarne

  "Jestem na zasiłku czy moge podjąśc prace dodatkowo na 1/4 etatu."

  Podejmując pracę, traci się zasiłek, który jest dla osób bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne

  "W maju kończę 50 lat, natomiast już w kwietniu zakład rozwiązuje umowę o pracę. Czy przysługuje mi 12-miesięczny okres pobierania zasiłku?"

  12-miesięczny zasiłek przysługuje osobom, które mają ukończone 50 lat.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam
  Rozwiązałem umowe o prace,na mocy porozumienia stron 7 kwietnia 2011r,ile mam dni na zarejestrowanie sie jako bezrobotny???

 • prawocywilneikarne

  "Rozwiązałem umowe o prace,na mocy porozumienia stron 7 kwietnia 2011r,ile mam dni na zarejestrowanie sie jako bezrobotny???"

  Rejestrować można się od razu, ale zasiłek będzie wypłacany po upływie 90 dni od dnia rejestracji w UP, ze względu na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron..

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam,
  Przepracowałam 11 m-cy stażu, po tym okresie firma zatrudnila mnie na umowe zlecenie na pół etatu na 4 miesiące (w maju kończy mi się umowa) Czy należy mi się zasiłek. Dodam że opłacałam wszystkie składki.

 • prawocywilneikarne

  "Przepracowałam 11 m-cy stażu, po tym okresie firma zatrudnila mnie na umowe zlecenie na pół etatu na 4 miesiące (w maju kończy mi się umowa) Czy należy mi się zasiłek. Dodam że opłacałam wszystkie składki."

  Musi być minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i opłacane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • Gość: [magda] 95.155.125.*

  Czy skrucony okres wypowiedzenia z art.36 par. 1 KP o 2 mies.za ktore było wyplacone odszkodowanie wlicza sie do zatrudnienia przy ustalaniu zasiłku dla bezrobotnych
  Jak liczony jest okres 18 mies.chodzi o ilość dni 547.5 czy też 18 pełnych mies.poprzedzających rejestracje.

 • prawocywilneikarne

  "Czy skrucony okres wypowiedzenia z art.36 par. 1 KP o 2 mies.za ktore było wyplacone odszkodowanie wlicza sie do zatrudnienia przy ustalaniu zasiłku dla bezrobotnych
  Jak liczony jest okres 18 mies.chodzi o ilość dni 547.5 czy też 18 pełnych mies.poprzedzających rejestracje.|"


  Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..

 • Gość: [Jonek] *.adsl.inetia.pl

  Witam serdecznie.

  Czy jeśli nie pracowałem 365 dni, lecz tylko powiedzmy 100 to dostane jakies pieniązki z urzedu pracy jeśli zarejestruje się jako bezrobotny ?

 • prawocywilneikarne

  "Czy jeśli nie pracowałem 365 dni, lecz tylko powiedzmy 100 to dostane jakies pieniązki z urzedu pracy jeśli zarejestruje się jako bezrobotny ? "

  Nie.

 • Gość: [babsita] *.cdma.centertel.pl

  Witam
  mialam umowę o pracę od 15.03.2010 do 31.03.2011, w tym czasie tez byłam na zwolnieniu lekarskim od końca maja (ciąża) dostawalam najniższą krajową
  czy należy mi sie kuroniówka, dodam, że mąż wynajmuje pole, ok 14 hektarów, słyszałam, że grunty rolne powyżej 2ha dyskwalifikują otrzymanie zasiłku, czy to prawda?

 • prawocywilneikarne

  "dodam, że mąż wynajmuje pole, ok 14 hektarów, słyszałam, że grunty rolne powyżej 2ha dyskwalifikują otrzymanie zasiłku, czy to prawda?"

  Bezrobotnym nie może być osoba (a zarazem nie może otrzymać zasiłku), która:

  jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych..

 • alutka2106

  Czy wysokość wynagrodzenia ma wpływ na to czy dostaniemy zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Czy wysokość wynagrodzenia ma wpływ na to czy dostaniemy zasiłek?"

  Tak. Musi to być przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł)

 • Gość: [Honorata] *.internetia.net.pl

  przepracowałam 31 lat pełny etat,a od 2006- 09.2010 przebywałam na rencie,której mi nie przedłużono,obecnie jestem na zasiłku dla bezrobotnych do 10.2011r w czerwcu 2011 kończę 55 lat czy w pażdzierniku mogę zlożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne,czy koniecznie muszę być zatrudniona i ile ? Bardzo proszę o informację

 • prawocywilneikarne

  "przepracowałam 31 lat pełny etat,a od 2006- 09.2010 przebywałam na rencie,której mi nie przedłużono,obecnie jestem na zasiłku dla bezrobotnych do 10.2011r w czerwcu 2011 kończę 55 lat czy w pażdzierniku mogę zlożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne,czy koniecznie muszę być zatrudniona i ile ? Bardzo proszę o informację"

  Google prawdę Ci powie :)

  www.google.pl/search?source=ig&hl=pl&rlz=&=&q=%C5%9Bwiadczenie+przedemerytalne&btnG=Szukaj+w+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=

 • Gość *.internetdsl.tpnet.pl

  W artykule "Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych ?"
  Moim zdaniem zakradł się błąd.
  Jest:
  "Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz tym osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki"
  Powinno być:
  powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-
  letni okres uprawniający do zasiłku

  USTAWA
  z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Art. 73. p1. pp2. lit b i c

 • prawocywilneikarne

  "Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz tym osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki"
  Powinno być:
  powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-
  letni okres uprawniający do zasiłku "


  Ukończenie 50 lat jest równoznaczne z byciem w grupie osób powyżej 50 roku życia...

 • Gość: [qbaqba20] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam mam nastepujace pytanie jak wyglada okres rozliczeniowy za ktory wyplacany jest zasilek tj. Czy jezeli zostal mi przyznany od 19 IV to znaczy ze w miesiacu V dostane tylko czesc za 11 dni

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam nastepujace pytanie jak wyglada okres rozliczeniowy za ktory wyplacany jest zasilek tj. Czy jezeli zostal mi przyznany od 19 IV to znaczy ze w miesiacu V dostane tylko czesc za 11 dni"

  Tak.

 • Gość: [Sylwia] *.cdma.centertel.pl

  Witam, chciałabym uzyskać informację czy jeśli nie pracowałam a uczyłam się tylko (mam 21 lat) a teraz wychowuje corke która ma prawie 2 lata to czy mogę starć się w urzedzie pracy o jakis zasiłek? Dodam że jestem zarejestrowana , ale nie ma dla mnie żadnej pracy, tak powiedziala mi Pani w UP że słabo z praca dla młodych kobiet. . . Z góry dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "wychowuje corke która ma prawie 2 lata to czy mogę starć się w urzedzie pracy o jakis zasiłek? Dodam że jestem zarejestrowana , ale nie ma dla mnie żadnej pracy, tak powiedziala mi Pani w UP że słabo z praca dla młodych kobiet. . . Z góry dziekuje za odpowiedz"

  Zasiłek jest dla osób, które pracowały, aby go otrzymać trzeba spełnić określone wymogi ...

 • kasi.a233

  Witam!Mam pytanie- od pazdziernika 2008r. do lutego 2010r pracowałam na 1/2 etatu umowa o prace(wynogodzenie ok 1000zl netto), od marca 2010r. do grudnia 2010r umowa zastepstwo( wynagrodzenie ok 1300netto), pozniej umowa zlecenie od marca 2011 do maja 2011r.(wynagrodzenie ok 1100 netto), ale po 2 m-cach zostala rozwiazana za porozumieniem stron. Czy przysluguje w takim wypadku zasilek?Dziekuje za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "Witam!Mam pytanie- od pazdziernika 2008r. do lutego 2010r pracowałam na 1/2 etatu umowa o prace(wynogodzenie ok 1000zl netto), od marca 2010r. do grudnia 2010r umowa zastepstwo( wynagrodzenie ok 1300netto), pozniej umowa zlecenie od marca 2011 do maja 2011r.(wynagrodzenie ok 1100 netto), ale po 2 m-cach zostala rozwiazana za porozumieniem stron. Czy przysluguje w takim wypadku zasilek?Dziekuje za odpowiedz. "

  Nie. Nie jest spełniony warunek przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1386 zł

 • Gość: [jarecki666] *.iwacom.net.pl

  Witam,
  moja sytuacja jest taka, jestem maturzystą lecz z przyczyn osobistych nie ukończyłem ostatniej klasy technikum i nie podszedłem do matury. Czy w takiej sytuacji nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych jako absolwent szkoły średniej ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  moja sytuacja jest taka, jestem maturzystą lecz z przyczyn osobistych nie ukończyłem ostatniej klasy technikum i nie podszedłem do matury. Czy w takiej sytuacji nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych jako absolwent szkoły średniej ?"


  Nie. Nie ma żadnych podstaw.

 • Gość: [basia] *.kalisz.mm.pl

  od maja 2004 jestem zatrudniona na 1/2 etatu, moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najniższego wynagrodzenia,mam 55 lat i chcę przejść na zasiłek przedemerytalny,mam ponad 20 lat pracy,czy mi przysługuje ten zasiłek!

 • prawocywilneikarne

  "od maja 2004 jestem zatrudniona na 1/2 etatu, moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najniższego wynagrodzenia,mam 55 lat i chcę przejść na zasiłek przedemerytalny,mam ponad 20 lat pracy,czy mi przysługuje ten zasiłek!"

  emerytury.wieszjak.pl/swiadczenie-przedemerytalne/260367,Komu-przysluguje-zasilek-przedemerytalny.html

 • Gość: [rafał] *.54.188-79.spray.net.pl

  Witam,

  31 marca konczyła mi sie umowa i tak sie niefortrunnie stało ze od 31 marca byłem na zwolnieniu bo złamałem noge lecz firma mi nie przedłuzyła umowy i mam teraz zwolnienie do 20 maja. Wiec czy moge po zwolnieniu starać sie o zasilek ? Dodam ze wczesniej pracowałem w tej firmie 4 lata. Dziekuje i prosze o odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "Wiec czy moge po zwolnieniu starać sie o zasilek ? Dodam ze wczesniej pracowałem w tej firmie 4 lata. Dziekuje i prosze o odpowiedz."

  Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i pracodawca odprowadzał składni na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy..

 • Gość: [kpk2408] *.vectranet.pl

  byłam zatrudniona na 1/8 etatu czy należy mi się zasiłek? jesli tak to w jakiej kwocie?

 • prawocywilneikarne

  "byłam zatrudniona na 1/8 etatu czy należy mi się zasiłek? jesli tak to w jakiej kwocie? "

  Raczej nie, bo pewnie na takim etacie było niskie wynagrodzenie...a musi być przynajmniej minimalne, które obecnie wynosi 1386 zł ....

 • tralaluszy

  Witam ,mam pytanie, jesli zalegam w ZUS ze składkami za zamkniętą działalność, po której przepracowałam tylko 212 dni (zaległość za okres sierpień 2010-wrzesień 2011), to nie nalezy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Spłacam te składki, staram się o układ ratalny, czy to ma jakis wpływ na przyznanie zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  Witam ,mam pytanie, jesli zalegam w ZUS ze składkami za zamkniętą działalność, po której przepracowałam tylko 212 dni (zaległość za okres sierpień 2010-wrzesień 2011), to nie nalezy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Spłacam te składki, staram się o układ ratalny, czy to ma jakis wpływ na przyznanie zasiłku?

  Składki muszą być opłacone, to jest jeden z wymogów..

 • tralaluszy

  Dziekuję za odpowiedź.

 • Gość: [endriu19.76] *.adsl.inetia.pl

  witam czy jak w roku tz.365 dni trwania pracy będę na chorobowym 1 miesiąc to otrzymam zasiłek ?

 • prawocywilneikarne

  "witam czy jak w roku tz.365 dni trwania pracy będę na chorobowym 1 miesiąc to otrzymam zasiłek ?"

  Liczy się okres pozostawania w stosunku pracy...

 • tralaluszy

  A czy należałby mi się zasiłek, gdybym opłaciła składki za brakujące 155 dni?

 • prawocywilneikarne

  "A czy należałby mi się zasiłek, gdybym opłaciła składki za brakujące 155 dni?"

  Jeżeli będą opłacone, a zarazem będą spełnione pozostałe warunki, to tak....

 • Gość: [katarina23L] *.nowogard.vectranet.pl

  Mam od 3 miesięcy własną działalność, która nie przynosi dochodów. Chcę ja zaiwesić. Wcześniej miałam przepracowany rok na etacie. Czy po zarejestrowaniu sie w UP dostane od razu zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Mam od 3 miesięcy własną działalność, która nie przynosi dochodów. Chcę ja zaiwesić. Wcześniej miałam przepracowany rok na etacie. Czy po zarejestrowaniu sie w UP dostane od razu zasiłek?"

  Jak są spełnione wymogi, to oczywiście tak...

 • Gość: [anija_2008] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam, mam pytanie. Czy ktos sie orientuje czy jak mam umowę zlecenie na warunkach cywilno prawnych czyli są odprowadzane wszystkie składki itd. lecz nie jest to umowa z określoną kwotą zarobku miesiecznie i to są kwoty małe. Dokłądnie jest to umowa zlecenie z Avon jako Lider sprzedaży, czy wtedy po upływie roku czasu z taką umową jak pójdę do urzędu pracy się zarejestrować , ponieważ dłużej nie będzie przedłużana czy dostane zasiłek dla bezrobotnych??? dodam że wcześniej nigdzie nie pracowałam prowadziłam 2 miesiące działaność gospodarczą i odbywawałam staż tylko. Proszę o odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "witam, mam pytanie. Czy ktos sie orientuje czy jak mam umowę zlecenie na warunkach cywilno prawnych czyli są odprowadzane wszystkie składki itd. lecz nie jest to umowa z określoną kwotą zarobku miesiecznie i to są kwoty małe"

  Powinno to być przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie to 1386 zł) i od tej kwoty powinny być odprowadzone składki .

 • Gość: [mariusz] *.adsl.inetia.pl

  Dzień dobry. Mam pytanie, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli przez ostatnie 2 i pół roku pracowałem na umowę na czas nieokreślony, stawka godzinowa, odchodzę z firmy za porozumieniem stron i w ostatnim miesiącu byłem na urlopie bezpłatnym??

 • prawocywilneikarne

  "Dzień dobry. Mam pytanie, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli przez ostatnie 2 i pół roku pracowałem na umowę na czas nieokreślony, stawka godzinowa, odchodzę z firmy za porozumieniem stron i w ostatnim miesiącu byłem na urlopie bezpłatnym??"

  Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała przynajmniej 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1386 zł) i pracodawca odprowadzał za niego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy. Jeśli pracownik sam rozwiązał umowę za porozumieniem stron, to zasiłek będzie wypłacony dopiero po 90 dniach od dnia rejestracji w UP.

 • Gość: [mariusz2] *.adsl.inetia.pl

  A czy do tego "stosunku pracy w ciągu 18 m-c.", zalicza się zwolnienie lekarskie lub urlop bezpłatny, czy to jest przepracowanie od "deski do deski" bez jakichkolwiek przerw 365 dni?

 • prawocywilneikarne

  "A czy do tego "stosunku pracy w ciągu 18 m-c.", zalicza się zwolnienie lekarskie lub urlop bezpłatny, czy to jest przepracowanie od "deski do deski" bez jakichkolwiek przerw 365 dni?"

  Stosunek pracy = trwająca, nierozwiązana umowa o pracę ...

 • Gość *.suwalki.vectranet.pl

  Witam od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r. byłam zatrudniona na 3/4 etatu a od 01.10.2010 do 31.03.2011 roku w pełnym wymiarze pracy, umowa o pracę jako pracownik tymczasowy, natomiast od 01.10.2010 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim gdyż byłam w ciąży umowa z 31.03.2011 roku mi wygasła, nie została przedłużona czy będzie należał mi się zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r. byłam zatrudniona na 3/4 etatu a od 01.10.2010 do 31.03.2011 roku w pełnym wymiarze pracy, umowa o pracę jako pracownik tymczasowy, natomiast od 01.10.2010 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim gdyż byłam w ciąży umowa z 31.03.2011 roku mi wygasła, nie została przedłużona czy będzie należał mi się zasiłek?"

  Potrzeba przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalną pensją (1386 zł) i pracodawca opłacał w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

 • Gość: [wiesiu3101] *.play-internet.pl

  zostałem właśnie zwolniony pracodawca rozwiązał umowe za porozumieniem stron kiedy dostane zasiłek pracowałem od 05 02 1985 do 31 05 2011

 • prawocywilneikarne

  "zostałem właśnie zwolniony pracodawca rozwiązał umowe za porozumieniem stron kiedy dostane zasiłek pracowałem od 05 02 1985 do 31 05 2011"

  Cytat:

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  7 dni od rejestracji w urzędzie pracy

 • Gość: [wiesiu3101] *.play-internet.pl

  dziękuje

 • anieszka21

  Mam pytanie zatrudniona byłam 16 miesiecy po upływie umowy przeszłam na zasiłek macierzyński zarabiałam 1250 netto czy należy mi sie zasiłek dla bez robotnych.

 • prawocywilneikarne

  Mam pytanie zatrudniona byłam 16 miesiecy po upływie umowy przeszłam na zasiłek macierzyński zarabiałam 1250 netto czy należy mi sie zasiłek dla bez robotnych.

  Nie. Za niskie wynagrodzenie. Musi to być przynajmniej minimalna pensja, która obecnie wynosi 1386 zł

 • Gość: [pomidoreq] 213.156.123.*

  Witam
  22 stycznia 2011 skończyłem pracę był to nieprzerwany okres prawie 3 lat pracy w dwóch firmach. W kwietniu 2011 podjąłem pracę, lecz po miesiącu nie przedłużono ze mną umowy. Czy nic nie szkodzi na przeszkodzie abym dostał zasiłek dla bezrobotnych???Dodam że skończyłem studia do tej pory nie mam obronionej pracy magisterskiej. Proszę o poradę.

 • prawocywilneikarne

  22 stycznia 2011 skończyłem pracę był to nieprzerwany okres prawie 3 lat pracy w dwóch firmach. W kwietniu 2011 podjąłem pracę, lecz po miesiącu nie przedłużono ze mną umowy. Czy nic nie szkodzi na przeszkodzie abym dostał zasiłek dla bezrobotnych???Dodam że skończyłem studia do tej pory nie mam obronionej pracy magisterskiej. Proszę o poradę.

  Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 365 dni przed rejestracją w UP, przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacane składki przez pracodawcę i zasiłek będzie się należał...

 • Gość: [pomidoreq] 213.156.123.*

  Czy nie ma wpływu to że jeszcze nie mam tytułu magistra? Już byłem raz w UP i powiedziano mi że jeżeli jeszcze studiuję to nie mogę ubiegać się o zasiłek. Sęk w tym gdzie jest granica ubiegania sie o prawo do zasiłku bo wychodzi że teraz mam statut osoby z wykształceniem niepełnym wyższym i nie wiem o dalej począć.

 • prawocywilneikarne

  "Czy nie ma wpływu to że jeszcze nie mam tytułu magistra? Już byłem raz w UP i powiedziano mi że jeżeli jeszcze studiuję to nie mogę ubiegać się o zasiłek. Sęk w tym gdzie jest granica ubiegania sie o prawo do zasiłku bo wychodzi że teraz mam statut osoby z wykształceniem niepełnym wyższym i nie wiem o dalej począć. "

  Jeżeli studia są skończone, to nie powinno być problemu. Trzeba dopytać się w UP.

 • Gość: [andre] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam.
  Jestem zatrudniony na czas określony,przepracowałem w danej firmie 4 lata na pełen etat,czy gdy rozwiążę umowę za porozumieniem stron mam szanse na zasiłek dla bezrobotnych? Z góry dziękuję za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "Jestem zatrudniony na czas określony,przepracowałem w danej firmie 4 lata na pełen etat,czy gdy rozwiążę umowę za porozumieniem stron mam szanse na zasiłek dla bezrobotnych? Z góry dziękuję za odpowiedz."

  Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od dnia rejestracji w UP...

 • Gość: [szafranek] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  No dobrze, ale mi powiedzieli w UP, że te 90 dni, które należało odczekać po rozwiązaniu umowy o pracę wlicza mi się do okresu otrzymywania zasiłku, czyli teraz po 6 miesiącach od rozwiązania umowy, a po 3 miesiącach otrzymywania zasiłku pani w Up poinformowała mnie, że właśnie otrzymałam ostatnią kwotę. Dodam, że były to kwoty w wysokości 563 zł , a nie jak to jest określone, że przez pierwsze 3 miesiące 717zł. Mam rozumieć, że przez to, że rozwiązałam umowę za porozumieniem stron przepadły mi pierwsze 3 miesiące zasiłku właśnie w tej wyższej kwocie?

 • prawocywilneikarne

  "Mam rozumieć, że przez to, że rozwiązałam umowę za porozumieniem stron przepadły mi pierwsze 3 miesiące zasiłku właśnie w tej wyższej kwocie?"

  Tak.

 • Gość *.ip.netia.com.pl

  Mam umowe na czas określony od 11.08.2010 do 31.07.2011. Wcześniej nie pracowałem tzn byłem zarejstrowany jako bezrobotny. Czy w takim przypadku przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych po skończeniu umowy?

 • prawocywilneikarne

  "Mam umowe na czas określony od 11.08.2010 do 31.07.2011. Wcześniej nie pracowałem tzn byłem zarejstrowany jako bezrobotny. Czy w takim przypadku przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych po skończeniu umowy?"

  W stosunku pracy trzeba pozostawać minimum 365 dni..

 • Gość *.ip.netia.com.pl

  do maja 2010 roku pobierałem rentę,w czerwcu zarejestrowałem się w UP i otrzymałem zasiłek dla bezrobotnych.Od lipca do grudnia ub.roku pracowałem na umowę o dzieło.
  Od stycznia tego roku nie mogę znaleźć pracy,.Zarejestrowałem się w UP w lutym,poinformowano mnie że otrzymam zasiłek w czerwcu lecz dostałem decyzję odmowną,że nie przepracowałem 365 dni.Ale umowa o dzieło była z inicjatywy UP i uważam,że zasiłek mi się należy.Proszę o odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "do maja 2010 roku pobierałem rentę,w czerwcu zarejestrowałem się w UP i otrzymałem zasiłek dla bezrobotnych.Od lipca do grudnia ub.roku pracowałem na umowę o dzieło. "

  Za pracę na umowę o dzieło nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, bo od tej umowy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, co jest wymagane. No i oczywiście zbyt krótki czas trwania tej umowy. Ale to nie ma tutaj znaczenia..

 • Gość: [maniek] *.threembb.co.uk

  mam pytanie wliczaja sie tylko dni przepracowane a urlopy tez? bo mi brakuje 5 dni i szukam jakiegos rozwiazania prosze o pomoc moze uda sie to w jakis sposob zalatwic

 • prawocywilneikarne

  "mam pytanie wliczaja sie tylko dni przepracowane a urlopy tez? bo mi brakuje 5 dni i szukam jakiegos rozwiazania prosze o pomoc moze uda sie to w jakis sposob zalatwic"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy...

 • Gość: [ewelina] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Mam pytanie
  Otóż pracowałam od 01.07.2009 do 28.10.2010r umow została rozwiązana za porozumieniem stron. Później podjełam pracę od 01.11.2010 i teraz w obecnej chwili pracuję do 30.06.2011 gdyż firma zostaje zlikwidowana. W obecnej chwili jestem zatrudniona na 3/4 etatu. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Jeżeli między jedną a drugą pracą była przerwa 4 dni?

 • prawocywilneikarne

  "Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Jeżeli między jedną a drugą pracą była przerwa 4 dni? "

  Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..

 • Gość: [Monika] *.dynamic.chello.pl

  Witam serdecznie
  Jestem na urlopie macierzyńskim,z końcem lipca kończy mi się umowa o pracę.
  Zastanawiam się czy do lat pracy liczą się ukończone studia wyższe.
  Ponieważ po skończeniu szkoły i przepracowaniu kilku lat otrzymuje urlop pełnowymiarowy.

 • prawocywilneikarne

  "Zastanawiam się czy do lat pracy liczą się ukończone studia wyższe.
  Ponieważ po skończeniu szkoły i przepracowaniu kilku lat otrzymuje urlop pełnowymiarowy. "


  Skończone studia = 8 lat pracy ...

 • prawocywilneikarne

  "Witam, jestem słuchaczem drugie roku studiów doktoranckich. Od razu po studiach magisterskich podjęłam pracę zawodową, przez równe dwa lata pracowała na pół etatu (stawka: 1 049,50 zł), czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? "

  Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie.

  "Kto, po stracie pracy, opłacać mi będzie ubezpieczenie zdrowotne: uczelnia czy państwo? Z góry dziękuję za informacje. Ola"

  Po rejestracji jako bezrobotny będzie przysługiwało prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Gość: [monimacio] *.play-internet.pl

  czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych,jeżeli sama zwolniłam się z pracy,bez porozumienia stron?

 • prawocywilneikarne

  "czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych,jeżeli sama zwolniłam się z pracy,bez porozumienia stron?"

  Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach...

 • Gość: [monic] *.play-internet.pl

  mam pytanie jestem zarejestrowana w urzedzie pracy. przez pierwsze 3 miesiace nie otrzymywałam zasiłku , pozniej został mi on przyznany na 6 miesiecy i teraz znowu nie mam, czy dostane go ponownie?? zgłaszam sie na wizyty i przyjmuje oferty pracy oc urzedu, tylko ze sa odmowy. bo słyszałam ze po upływie 6 miesiecy zasiłek mi zostanie znowu przyznany.

 • prawocywilneikarne

  "mam pytanie jestem zarejestrowana w urzedzie pracy. przez pierwsze 3 miesiace nie otrzymywałam zasiłku , pozniej został mi on przyznany na 6 miesiecy i teraz znowu nie mam, czy dostane go ponownie??"

  Nie.

 • Gość: [gosc777] *.toya.net.pl

  Mam pytanie w sprawie prawa do zasiłku. Pracowałam przez 4 lata w jednej firmie na etacie 3/4, zostałam zwolniona przez wypowiedzenie umowy przez pracodawce. Obecnie jestem na urlopie dwutygodniowym przymusowym, podpisałam juz wypowiedzenie. Moje pytanie:
  Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli pracowałam na 3/4 i nie zawsze zarabiałam minimalnej pensji ???
  Czy jeżeli teraz sie rozchoruje to mam prawo do zwolnienia lekarskiego jezeli tak to gdzie mam dostarczyc zwolnienie lekarskie??
  z gory dziękuje za odpowiedz!!

 • prawocywilneikarne

  "Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli pracowałam na 3/4 i nie zawsze zarabiałam minimalnej pensji ??? "

  Prawo do zasiłku przysługuje, gdy pozostawało się w stosunku pracy minimum 365 dni przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (obecnie 1386 zł)..

 • Gość: [Sliwek] *.adsl.inetia.pl

  Witam
  Przez ostatnie 9mc pracowałem na 1/2 etatu (umowa o pracę, kwota to 1/2 najniższej krajowej), wcześniej 3 mc na 3/4 etatu (umowa o pracę, kwota to 3/4 najniższej krajowej), wcześniej 7mc (umowa zlecenie kwota około średnia krajowa[przeważnie więcej]) wcześniej 7mc (umowa o pracę, cały etat, około 2000 brutto), wcześniej ponad 2 lata (umowa o pracę, cały etat, 2550brutto)
  Przez cały okres zachowałem ciągłość pracy.
  Czy w taki wypadku należy mi się zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Czy w taki wypadku należy mi się zasiłek?"

  Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalną pensją (obecnie 1386 zł )

 • Gość *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  Witam.
  Mam pytanie. Od grudnia 2009r. do końca czerwca 2011r. prowadzę własną działalność. Z dniem 30 czerwca 2011r działalność zostanie zamknięta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku jeżeli przez ten okres korzystałem z ulgowego ZUS-u tzn. opłacane były tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne?

 • prawocywilneikarne

  Z dniem 30 czerwca 2011r działalność zostanie zamknięta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku jeżeli przez ten okres korzystałem z ulgowego ZUS-u tzn. opłacane były tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne..

  Na Fundusz Pracy też muszą być opłacone.

 • Gość: [mads] *.tktelekom.pl

  Witam, Jeżeli skończyłam studia w czerwcu, dyplom dostanę lada dzień i szukam równocześnie pracy to czy mogę się zarejestrować w UP i czy przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, Jeżeli skończyłam studia w czerwcu, dyplom dostanę lada dzień i szukam równocześnie pracy to czy mogę się zarejestrować w UP i czy przysługuje mi zasiłek?"

  Zarejestrować się można, al,e bez prawa do zasiłku. Zasiłek jest dla osób, które pracowały.

 • Gość: [moni] *.adsl.inetia.pl

  Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.02.2011 roku do 31.08.2011 roku, do lutego pracowałam na umowę zlecenie. Czy po przepracowaniu tego okresu będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuję za odpowiedź!

 • Gość: [kinga] 194.181.62.*

  witam, po urlopie wychowawczym wrocilam do pracy na pol etatu ze stawka brutto 600 zl, czy jak przepracowalam juz rok nalezy mi sie zasilek? dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "witam, po urlopie wychowawczym wrocilam do pracy na pol etatu ze stawka brutto 600 zl, czy jak przepracowalam juz rok nalezy mi sie zasilek? dziekuje za odpowiedz "

  Trzeba pozostawać w stosunku pracy przynajmniej 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem za pracę (1386 zł).

 • prawocywilneikarne

  "Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.02.2011 roku do 31.08.2011 roku, do lutego pracowałam na umowę zlecenie. Czy po przepracowaniu tego okresu będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuję za odpowiedź!"

  żeby otrzymać zasiłek trzeba spełnić wszystkie wymogi, a więc: odpowiedni okres pozostawania w stosunku pracy, wynagrodzenie i opłacane składki..

 • Gość: [macgaver89@o2.pl] *.darnet.pl

  Witam.
  Chciałbym się dowiedzieć czy należy mi się jakikolwiek zasiłek, gdy pracowałem ciągiem 19 miesięcy na jednym zakładzie, ale pierwszy miesiąc był na umowie o dzieło czyli 12.styczeń do 30stycznia 2010, kolejne 11 miesięcy o zlecenie 01.luty 2010 do 31.grudnia 2010 i trzecia umowa na 7 miesięcy o prace 1 stycznia 2011 do 23 lipca 2011. w sumie zatrudniony byłem od 12 stycznia 2010r do 23.lipca 2011r jestem w czasie dwutygodniowym wypowiedzeniu.

  Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "Chciałbym się dowiedzieć czy należy mi się jakikolwiek zasiłek, gdy pracowałem ciągiem 19 miesięcy na jednym zakładzie, ale pierwszy miesiąc był na umowie o dzieło czyli 12.styczeń do 30stycznia 2010, kolejne 11 miesięcy o zlecenie 01.luty 2010 do 31.grudnia 2010 i trzecia umowa na 7 miesięcy o prace 1 stycznia 2011 do 23 lipca 2011. w sumie zatrudniony byłem od 12 stycznia 2010r do 23.lipca 2011r jestem w czasie dwutygodniowym wypowiedzeniu.

  Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedz"


  Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem, które obecnie wynosi 1386 zł.

 • Gość: [Nowaa] *.home.aster.pl

  Witam,
  Przepracowałam 4 lata, w pażdziernku 3 lata temu zwolniłam sie i rozpoczęłam studia licencjackie dzienne, niedawno sie obroniłam, niestety nie mogę znaleźć pracy. Czy mogę zarejestrować sie jako bezrobotna i czy bedzie przysługiwał mi zasiłek??

 • prawocywilneikarne

  "Czy mogę zarejestrować sie jako bezrobotna i czy bedzie przysługiwał mi zasiłek?? "

  Zarejestrować się oczywiście można.

  Zasiłek przysługuje bezrobotnemu, gdy ten pozostawał w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [ewika] *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam. Przez ostatnie 15 lat prowadziłam firmę.Ze względu na trudności finansowe od 2009roku nie mam opłacanych żadnych składek ZUS.Czy po zamknięciu działalności będzie przysługiwał mi zasiłek.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Przez ostatnie 15 lat prowadziłam firmę.Ze względu na trudności finansowe od 2009roku nie mam opłacanych żadnych składek ZUS.Czy po zamknięciu działalności będzie przysługiwał mi zasiłek."

  Nie. Opłacane składki są jednym z warunków...

 • Gość: [maniek] *.threembb.co.uk

  Mam pytanie , aby dostac zasilek dla bezrobotnych trzeba przepracowac pelen rok w jednej firmie czy tez nie?i czy staz takze sie wlicza? w wypadku kiedy nie ma koniecznosci pracy w jadnym miejscu.

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie , aby dostac zasilek dla bezrobotnych trzeba przepracowac pelen rok w jednej firmie czy tez nie?i czy staz takze sie wlicza? w wypadku kiedy nie ma koniecznosci pracy w jadnym miejscu."

  Trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracja UP..

 • Gość *.oswiecim.vectranet.pl

  witam! mam pytanie jestem zarejestrowana w UP dostalam zasiłek na okres 6 miesiecy moje pytanie jest takie, jestem samotna matka i wychowuje 2 dzieci, ostatnio czytałam ze moge dostac zasiłek na 12 miesiecy ale UP powiedzieli ze tylko na 6 miesiecy. prosze o porade jakie jest to prawo

 • prawocywilneikarne

  "witam! mam pytanie jestem zarejestrowana w UP dostalam zasiłek na okres 6 miesiecy moje pytanie jest takie, jestem samotna matka i wychowuje 2 dzieci, ostatnio czytałam ze moge dostac zasiłek na 12 miesiecy ale UP powiedzieli ze tylko na 6 miesiecy. prosze o porade jakie jest to prawo"

  Do zasiłku przez 12 miesięcy mają także prawo osoby, które mają na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.

 • tami2_2

  Chciałam spytać,pozostało mi 2 dni zasiłku 3 lata temu,a jeżeli przepracuje obecnie rok dostane nowy zasiłek.jak to wyglada.mam skonczone 50 lat ale nie mam 20 lat pracy ile czasu bedzie wynosił ten zasilek ?dziekuje

 • prawocywilneikarne

  "Chciałam spytać,pozostało mi 2 dni zasiłku 3 lata temu,a jeżeli przepracuje obecnie rok dostane nowy zasiłek.jak to wyglada.mam skonczone 50 lat ale nie mam 20 lat pracy ile czasu bedzie wynosił ten zasilek ?dziekuje"

  Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz tym osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki

 • Gość: [lillllijeczka] *.poleczki.dialup.inetia.pl

  Witam. Mam pytanie, od dnia 30-11-2009 do 01-06-2010 pracowalam na umowe zlecenie z minimalna stawka na 3/4 etatu, pozniej przeszlam z firmy agencyjnej do tej ktora mnie zatrudniala i od 01-06-2010 do 31-05-2011 pracowalam na 3/4etatu na umowe o prace. teraz skonczylam studia i nie mam pracy od miesiaca. Czy bedzie mi przyslugiwal zasilek ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam pytanie, od dnia 30-11-2009 do 01-06-2010 pracowalam na umowe zlecenie z minimalna stawka na 3/4 etatu, pozniej przeszlam z firmy agencyjnej do tej ktora mnie zatrudniala i od 01-06-2010 do 31-05-2011 pracowalam na 3/4etatu na umowe o prace. teraz skonczylam studia i nie mam pracy od miesiaca. Czy bedzie mi przyslugiwal zasilek ?"

  Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała w stosunku pracy minimum 365 dni i zarabiała w tym czasie przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł).

 • Gość: [Dorota] *.intan.pl

  witam. Co wlicza się do stażu pracy starając się o zasiłek? czy wlicza się technikum? bo jeśli tak to mój staż wynosi 7,5 roku a jak nie to 3,5 a zatem 80% zasiłku a nie 100%. jak to wygląda

 • prawocywilneikarne

  "witam. Co wlicza się do stażu pracy starając się o zasiłek? czy wlicza się technikum? bo jeśli tak to mój staż wynosi 7,5 roku a jak nie to 3,5 a zatem 80% zasiłku a nie 100%. jak to wygląda"

  Technikum nie jest wliczane ..

 • Gość: [Dorota] *.intan.pl

  dziekuje za szybka odpowiedz.Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jesli mam 11 miesieczne dziecko i jestem panna to czy przysługuje mi 12 miesieczny zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "dziekuje za szybka odpowiedz.Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jesli mam 11 miesieczne dziecko i jestem panna to czy przysługuje mi 12 miesieczny zasiłek? "

  Do zasiłku przez 12 miesięcy ma prawo bezrobotny, który ma na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat.

 • Gość: [Angelika] *.play-internet.pl

  Witam! Mam następujące pytanie( bardzo liczę na odpowiedź) : jestem w 5 miesiącu ciąży i wybieram sie do UP, pracowałam wcześniej ponad 1,5 roku. Czy UP może mi odmówić rejestracji i zasiłku z powodu tak zaawansowanej ciąży? Angela

 • prawocywilneikarne

  "Czy UP może mi odmówić rejestracji i zasiłku z powodu tak zaawansowanej ciąży?"

  Tak, bo nie może być Pani potencjalnym pracownikiem ...

 • Gość: [Emi] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam. Przez ostatnie 3 lata mieszkałam i pracowałam w Anglii. Niedawno wróciłam do Polski i zaczynam szukać pracy. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  'Witam. Przez ostatnie 3 lata mieszkałam i pracowałam w Anglii. Niedawno wróciłam do Polski i zaczynam szukać pracy. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

  Zasiłek przysługuje, gdy:

  bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego,

 • Gość: [iksa] *.teoc.pl

  Witam.
  Od 11.01.2011 posiadam prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy.
  Do tej pory dostawałam zasiłek regularnie na konto co miesiąc.
  28.06.2011 miałam wyznaczona wizytę w PUP na której się nie stawiłam. Czy dostanę pieniądze za okres 01.06-28.06?

 • prawocywilneikarne

  "Witam.
  Od 11.01.2011 posiadam prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy.
  Do tej pory dostawałam zasiłek regularnie na konto co miesiąc.
  28.06.2011 miałam wyznaczona wizytę w PUP na której się nie stawiłam. Czy dostanę pieniądze za okres 01.06-28.06?"


  Nie stawienie się na wyznaczoną wizytę oznacza utratę statusu bezrobotnego, a czy zostaną wypłacone pieniądze, to już pytanie do UP...

 • Gość: [maciekzam] *.89-161.tel.tkb.net.pl

  Witam. Czy do stażu pracy wlicza się okres studiów?

 • prawocywilneikarne

  "Czy do stażu pracy wlicza się okres studiów?"

  Nie.

 • tami2_2

  pisze ponownie bo nie otrzymalam odpowiedzi.
  Bylam w urzedzie i powiedziano mi ze nie przysluguje mi 12 miesieczny zasilek mmo że mam 50 lat a nie skonczone 20 lat pracy,a Pan napisal mi że sie nalezy ,prosze odniesc sie do tego pozdrawiam z poszanowaniem

 • prawocywilneikarne

  "Bylam w urzedzie i powiedziano mi ze nie przysluguje mi 12 miesieczny zasilek mmo że mam 50 lat a nie skonczone 20 lat pracy,a Pan napisal mi że sie nalezy ,prosze odniesc sie do tego pozdrawiam z poszanowaniem"

  Pewnie nie jest spełniony jakiś warunek (np. pracodawca nie odprowadzał w tym czasie wszystkich składek). W UP powinni to wytłumaczyć..

 • tami2_2

  Ja jeszcze pracuje ,tylko chciałam się spytac jaki mi bedzie przysługiwał zasiłek i powiedziano mi żę 6 miesięcy ,a nie 12 ponieważ nie mam 20 lat pracy.Przecież przepisy chyba wszedzie obowiązują jednakowe prawda.Powiedziała mi że nie ważne że mam 50 lat ale nie mam 20 lat pracy.Ale przecież wyraźnie pan mi napisał że przysługuje prawda.Na co moge sie powołać,dziekuje i przepraszam że to draże ale lubie dokładnie wiedzieć

 • prawocywilneikarne

  "Ja jeszcze pracuje ,tylko chciałam się spytac jaki mi bedzie przysługiwał zasiłek i powiedziano mi żę 6 miesięcy ,a nie 12 ponieważ nie mam 20 lat pracy.Przecież przepisy chyba wszedzie obowiązują jednakowe prawda.Powiedziała mi że nie ważne że mam 50 lat ale nie mam 20 lat pracy.Ale przecież wyraźnie pan mi napisał że przysługuje prawda.Na co moge sie powołać,dziekuje i przepraszam że to draże ale lubie dokładnie wiedzieć"

  Potrzebny jest też minimum 20 letni staż pracy..

 • Gość: [J] *.dynamic.chello.pl

  Czy 3 letnie Liceum Profilowane liczy się do lat pracy?

 • Gość: [evka] 195.117.141.*

  kończy mi się umowa o pracę na czas określony, wiem że nie zostanie mi ona dalej przedłużona pracowałam ponad 2 lata w tej firmie lacznz staz pracz mam ponad 10 lat, pytanie mam takie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeżeli jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 2,4 hektara, nie opłacałam żadnych składek w KRUSie tylko wszystko do ZUSu bylo odprowadzane

 • prawocywilneikarne

  "Czy 3 letnie Liceum Profilowane liczy się do lat pracy?"

  Do stażu pracy tak, ale nie do tego, od którego zależy wysokość wypłacanego zasiłku,..

 • prawocywilneikarne

  "kończy mi się umowa o pracę na czas określony, wiem że nie zostanie mi ona dalej przedłużona pracowałam ponad 2 lata w tej firmie lacznz staz pracz mam ponad 10 lat, pytanie mam takie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeżeli jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 2,4 hektara, nie opłacałam żadnych składek w KRUSie tylko wszystko do ZUSu bylo odprowadzane"

  Nie.

  Status osoby bezrobotnej nie może nabyć:

  właściciel lub posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych.

 • Gość: [iga] *.rybnik.vectranet.pl

  Witam serdecznie,
  Od października 2006 r. jestem zatrudniona na pełny etat z płacą minimalną, przez okres dwóch lat przebywałam na urlopie wychowawczym, z dniem 1 lipca 2011r. wróciłam do pracy, lecz na pół etatu i na chwilę obecną moja pensja to połowa z płacy minimalnej. Sytuacja w firmie jest niepewna, dlatego czy w razie zwolnienia będę mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, skoro teraz mam umowę na pół etatu i nie otrzymuję minimalnego wynagrodzenia ?

 • prawocywilneikarne

  "Od października 2006 r. jestem zatrudniona na pełny etat z płacą minimalną, przez okres dwóch lat przebywałam na urlopie wychowawczym, z dniem 1 lipca 2011r. wróciłam do pracy, lecz na pół etatu i na chwilę obecną moja pensja to połowa z płacy minimalnej. Sytuacja w firmie jest niepewna, dlatego czy w razie zwolnienia będę mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, skoro teraz mam umowę na pół etatu i nie otrzymuję minimalnego wynagrodzenia ?"

  Zasiłek przysługuje osobie, która w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, pozostawała w stosunku pracy minimum 365 dni z przynajmniej minimalną płacą i pracodawca odprowadzał w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • Gość *.internetunion.pl

  Witam. Mam pytanie.

  Czy jeżeli podjęłam pracę a jestem na zasiłku czy jeszcze przysługuje mi w sierpniu zasiłek ?

 • prawocywilneikarne

  "Czy jeżeli podjęłam pracę a jestem na zasiłku czy jeszcze przysługuje mi w sierpniu zasiłek ?"

  Nie.

 • Gość *.dynamic.chello.pl

  WITAM
  PRACOWAŁAM PONAD ROK W JEDNEJ FIRMIE NA UMOWĘ O PRACE NA CZAS NIEOKREŚLONY, ROZWIĄZAŁAM UMOWĘ ZA POROZUMIENIEM STRON, PO CZYM MIAŁAM TYLKO KILKA DNI PRZERWY I PODPISAŁAM UMOWĘ Z NOWYM PRACODAWCĄ. CZY BRAK CIĄGŁOŚCI PRACY TZN. TA KILKUDNIOWA PRZERWA MA WPŁYW NA TO CZY MOGĘ LICZYĆ NA ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?
  Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ

 • Gość: [roksana] *.jeleniagora.hypnet.pl

  Witam.
  2.08.11 skonczyla mi sie umowa o prace. Dzis (8.08.11.) dostalam pocztą swiadectwo pracy. Zatrudniona bylam od 02.12.2009r. tak wiec mam przepracowane 20 miesiecy u jednego pracodawcy. kiedy powinam zapisac sie do UP po zasilek?? i w jakim okresie od zapisania bylby mi udzielony.
  Dziekuje za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "WITAM
  PRACOWAŁAM PONAD ROK W JEDNEJ FIRMIE NA UMOWĘ O PRACE NA CZAS NIEOKREŚLONY, ROZWIĄZAŁAM UMOWĘ ZA POROZUMIENIEM STRON, PO CZYM MIAŁAM TYLKO KILKA DNI PRZERWY I PODPISAŁAM UMOWĘ Z NOWYM PRACODAWCĄ. CZY BRAK CIĄGŁOŚCI PRACY TZN. TA KILKUDNIOWA PRZERWA MA WPŁYW NA TO CZY MOGĘ LICZYĆ NA ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?
  Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ"


  Nie.

 • prawocywilneikarne

  "Witam.
  2.08.11 skonczyla mi sie umowa o prace. Dzis (8.08.11.) dostalam pocztą swiadectwo pracy. Zatrudniona bylam od 02.12.2009r. tak wiec mam przepracowane 20 miesiecy u jednego pracodawcy. kiedy powinam zapisac sie do UP po zasilek?? i w jakim okresie od zapisania bylby mi udzielony.
  Dziekuje za odpowiedz."


  Zarejestrować można się w każdej chwili.

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  7 dni od rejestracji w urzędzie pracy...

 • Gość: [sylwia] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  takie pytanie:
  - od 20.07.2010 do 19.12.2010 byłam na robotach publicznych
  - od 01.01.2011 do 31.08.2011 umowa o pracę
  co łącznie daje przepracowanych 13 miesięcy
  należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ?
  bo nie wiem czy dobrze rozumiem, 18 miesięcy przed zarejestrowaniem, czyli zasiłek należałby mi się, ale dopiero w styczniu ?
  Proszę o radę :)

 • prawocywilneikarne

  "bo nie wiem czy dobrze rozumiem, 18 miesięcy przed zarejestrowaniem, czyli zasiłek należałby mi się, ale dopiero w styczniu ? "

  minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..

 • Gość: [Misia] *.zielonagora.hypnet.pl

  Jestem współwłaścicielką /razem z mężem/ 4 ha ziemi, ponadto mój mąż jest dzierżawcą ok. 7 ha gruntów rolnych, przepracowałam na umowę o pracę 13 m-cy w ciągu ostatnich 18 m-cy. Czy będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne

  "Jestem współwłaścicielką /razem z mężem/ 4 ha ziemi, ponadto mój mąż jest dzierżawcą ok. 7 ha gruntów rolnych, przepracowałam na umowę o pracę 13 m-cy w ciągu ostatnich 18 m-cy. Czy będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych ?"

  Nie.

  Status osoby bezrobotnej nie może nabyć:

  właściciel lub posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych.

 • Gość: [ann] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  W jakim terminie od momentu rozwiązania umowy o pracę, trzeba się zgłosić do urzędu pracy żeby zarejestrować się na zasiłek dla bezrobotnych? Po rozwiązaniu umowy nie chcę się od razu rejestrować bo wyjeżdżam. Jak długo mogę z tym zwlekać żeby nie stracić całkiem prawa do zasiłku? Proszę o odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "Jak długo mogę z tym zwlekać żeby nie stracić całkiem prawa do zasiłku? Proszę o odpowiedź"

  Zarejestrować się tak, żeby mieć minimum te 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją UP..

 • Gość: [ann] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  czyli nie mogę czekać dłużej niż pół roku? Bo moja sytuacja wygląda tak, dwa lata na rencie i teraz pięć mc na umowie o prace. To zasiłek będzie się należał ?

 • prawocywilneikarne

  "czyli nie mogę czekać dłużej niż pół roku? Bo moja sytuacja wygląda tak, dwa lata na rencie i teraz pięć mc na umowie o prace. To zasiłek będzie się należał ?"

  Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, zarabiała w trym czasie przynajmniej minimalną pensję i pracodawca odprowadzał za nią składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • aneczka3030

  witam
  W tym tygodniu zarejestrowałam się w urzędzie. Mam roczne dziecko i nie udalo mi się załatwić dla niego żłobka więc mogę pracować tylko w wyznaczonych godzinach, podczas gdy z dzieckiem zostanie jego ojciec. Czy muszę przyjąć każdą ofertę pracy jaką dostanę z urzędu?

 • prawocywilneikarne

  "W tym tygodniu zarejestrowałam się w urzędzie. Mam roczne dziecko i nie udalo mi się załatwić dla niego żłobka więc mogę pracować tylko w wyznaczonych godzinach, podczas gdy z dzieckiem zostanie jego ojciec. Czy muszę przyjąć każdą ofertę pracy jaką dostanę z urzędu?"

  Można odmówić, ale trzeba liczyć się z tym, ze straci sie status osoby bezrobotnej.

 • Gość *.static.rdi.pl

  Jeśli wypowiedzenie otrzymałam w listopadzie po przepracowanych 2,5 latach na umowie o pracę na czas nieokreślony, a od grudnia do teraz pracowalam na umowie zlecenie to czy nadal przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Jeśli wypowiedzenie otrzymałam w listopadzie po przepracowanych 2,5 latach na umowie o pracę na czas nieokreślony, a od grudnia do teraz pracowalam na umowie zlecenie to czy nadal przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

  Tak.

 • Gość: [opti] *.wiakom.pl

  Zacząłem pobierać zasiłek dla bezrobotnych . Mam przyznany na 12-mcy. Chciałbym wyjechać w tym czasie za granicę. Czy mogę ten zasiłek zawiesić i na jak długo ?
  Nadmienię ,że przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny przez 6-mcy pobierałem zasiłek chorobowy.

 • prawocywilneikarne

  "Zacząłem pobierać zasiłek dla bezrobotnych . Mam przyznany na 12-mcy. Chciałbym wyjechać w tym czasie za granicę. Czy mogę ten zasiłek zawiesić i na jak długo ? "

  Trzeba pytać się w UP, czy jest taka możliwość...

 • Gość *.adsl.inetia.pl

  Witam
  Mam jednoosobową działalnośc gospodarczą, mąż pracuję ze mna jako osoba współpracująca, odprowadzam składki zus za nas oboje. Prosze mi powiedzieć czy należy nam się zasiłek dla bezrobotnych z chwilą zamknięcia działalności. dziekuję:))

 • prawocywilneikarne

  "Mam jednoosobową działalnośc gospodarczą, mąż pracuję ze mna jako osoba współpracująca, odprowadzam składki zus za nas oboje. Prosze mi powiedzieć czy należy nam się zasiłek dla bezrobotnych z chwilą zamknięcia działalności. dziekuję:))"

  Tak, jeżeli są spełnione wszystkie warunki ...

 • Gość: [Paweł] *.play-internet.pl

  witam, na jaki okres powinien być mi przyznany zasiłek jeżeli przepracowałem w Anglii 3,5roku i opłacałem wszystkie wymagane składki, a tuż po powrocie zarejestrowałem się w Urzędzie Pracy?

 • prawocywilneikarne

  "witam, na jaki okres powinien być mi przyznany zasiłek jeżeli przepracowałem w Anglii 3,5roku i opłacałem wszystkie wymagane składki, a tuż po powrocie zarejestrowałem się w Urzędzie Pracy?"

  Zasiłek pobiera się przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

 • mysza620

  Mam 29 staż pracy, od 2 lat i 7 miesięcy prowadzę własną działalność gospodarczą . Przez 2 lata płaciłam niższe składki ZUS, od lutego 2011 płace pełne składki, 31.08 rezygnuje z działalności, czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne

  "Mam 29 staż pracy, od 2 lat i 7 miesięcy prowadzę własną działalność gospodarczą . Przez 2 lata płaciłam niższe składki ZUS, od lutego 2011 płace pełne składki, 31.08 rezygnuje z działalności, czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ? "

  Składki muszą być płacone minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  pracowalam od 4 lutego 2010 do 31 grudnia2010 pozniej mialam przerwe i zaczelam pracowac od 27 czerwca2011 do 10 wrzesnia 2011 konczy mi sie umowa czy dostane zasilek bezrobotny

 • prawocywilneikarne

  "pracowalam od 4 lutego 2010 do 31 grudnia2010 pozniej mialam przerwe i zaczelam pracowac od 27 czerwca2011 do 10 wrzesnia 2011 konczy mi sie umowa czy dostane zasilek bezrobotny"

  W stosunku pracy trzeba pozostawać minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...

 • Gość: [foka09] *.internetdsl.tpnet.pl

  Mam pytanie. Czy osoba bezrobotna po odbyciu 2 letnich praktyk ktore liczą sie do stażu pracy może starać się o zasiłek? Z góry dziękuje za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie. Czy osoba bezrobotna po odbyciu 2 letnich praktyk ktore liczą sie do stażu pracy może starać się o zasiłek? Z góry dziękuje za odpowiedz."

  Przy spełnieniu pozostałych warunków - tak..

 • Gość: [rubia25] *.play-internet.pl

  Witam,
  od 01.09.2010 do 31.08.2011 pracowałam jako nauczyciel. Przez pierwsze półrocze miałam cały etat, ale później tylko 10/18. Chciałabym dodać, że przez 2 miesiące otrzymałam wynagrodzenie niższe od minimalnego o 20 zł. Jednakże wszystkie składki wraz z Funduszem Pracy zostały wówczas odprowadzone. Czy należy mi się zasiłek? Czy do wynagrodzenia wliczane są również świadczenia wakacyjne i tzw. "13"?

 • prawocywilneikarne

  "od 01.09.2010 do 31.08.2011 pracowałam jako nauczyciel. Przez pierwsze półrocze miałam cały etat, ale później tylko 10/18. Chciałabym dodać, że przez 2 miesiące otrzymałam wynagrodzenie niższe od minimalnego o 20 zł. Jednakże wszystkie składki wraz z Funduszem Pracy zostały wówczas odprowadzone. Czy należy mi się zasiłek? Czy do wynagrodzenia wliczane są również świadczenia wakacyjne i tzw. "13"?"

  W stosunku pracy trzeba było pozostawać minimum 365 w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną płacą (1386 zł).

 • Gość: [Ania] 78.133.164.*

  Witam,
  Chcę skrócić urlop wychowawczy i wrócić do pracy we wrześniu, obawiam się jednak, że pracodawca wręczy mi zwolnienie z powodu braku stanowiska. Chciałam zapytać czy będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych. Jestem zatrudniona od 2006 roku na umowę o pracę do lutego 2012( wynagrodzenie to najniższa krajowa). Na urlop wychowawczy poszłam od 15 lipca 2009, przedtem korzystałam z urlopu macierzyńskiego, w okresie ciąży przebywałam na L4 przez 182 dni i korzystałam z urlopu z tytułu opieki na dzieckiem. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  "Chcę skrócić urlop wychowawczy i wrócić do pracy we wrześniu, obawiam się jednak, że pracodawca wręczy mi zwolnienie z powodu braku stanowiska. Chciałam zapytać czy będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych. Jestem zatrudniona od 2006 roku na umowę o pracę do lutego 2012( wynagrodzenie to najniższa krajowa). Na urlop wychowawczy poszłam od 15 lipca 2009, przedtem korzystałam z urlopu macierzyńskiego, w okresie ciąży przebywałam na L4 przez 182 dni i korzystałam z urlopu z tytułu opieki na dzieckiem. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam."

  Tak.

 • martusial

  Witam. Chcialam zapytac co to znaczy dokladnie przepracowane 365 dni. Pracowalam od 01.09.2010 do 31.08.2011 jako nauczyciel. (Wczesniej bylam bezrobotna) Skladki byly odprowadzane, bylo rowniez minimalne wynagrodzenie. Pani w urzedzie powiedziala, ze brakuje mi 1 dnia, aby przyslugiwal mi zasilek, bo powinnam pracowac "od pierwszego do pierwszego". Wedlug moich obliczen przepracowalam dokladnie 365 dni poniewaz pracowalam i 1 wrzesnia i 31 sierpnia. Prosze mi powiedziec czy mam race? A jezeli tak, to czy moge zlozyc jakies "odwolanie" od decyzji nie przydzielenia mi zasilku? Z gory dziekuje za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Chcialam zapytac co to znaczy dokladnie przepracowane 365 dni. Pracowalam od 01.09.2010 do 31.08.2011 jako nauczyciel. (Wczesniej bylam bezrobotna) Skladki byly odprowadzane, bylo rowniez minimalne wynagrodzenie. Pani w urzedzie powiedziala, ze brakuje mi 1 dnia, aby przyslugiwal mi zasilek, bo powinnam pracowac "od pierwszego do pierwszego". Wedlug moich obliczen przepracowalam dokladnie 365 dni poniewaz pracowalam i 1 wrzesnia i 31 sierpnia. Prosze mi powiedziec czy mam race? A jezeli tak, to czy moge zlozyc jakies "odwolanie" od decyzji nie przydzielenia mi zasilku? Z gory dziekuje za odpowiedz. "

  Chodzi o minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, a więc zasiłek by przysługiwał, gdyby umowa trwała 01.09.2010 do 01.09.2011 ..

 • Gość: [miron] *.internetdsl.tpnet.pl

  Jeśli mój łączny staż pracy wynosi 5 lat i 8 miesięcy, w tym 9 miesięcy to praca w ramach robut publicznych , to czy otrzymam 100% zasiłek czy 80%?

 • prawocywilneikarne

  "Jeśli mój łączny staż pracy wynosi 5 lat i 8 miesięcy, w tym 9 miesięcy to praca w ramach robut publicznych , to czy otrzymam 100% zasiłek czy 80%?"|

  Zasiłek 100 % wypłacany jest przy stażu od 5 do 20 lat pracy

 • Gość: [pytajaca] *.dip.t-dialin.net

  prosze o odpowiedz: co z osobami ktore skonczyly nauke w szkole zawodowej czy sredniej, chodzac do szkoly nie pracowaly, po ukonczeniu szkoly pracy nie ma, wiec dalej na garnuszku mamusi i tatusia....czy sa moze jakies odrebne przepisy w takich wypadkach

 • Gość: [stefan] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam, jeśli mam na utrzymaniu 1 dziecko do lat 15 i jestem osobą samotną, to na jaki okres mogę otrzymać zasiłek 6 czy 12 miesięcy?

 • martusial

  Ja w zwiazku z odpowiedzia: "Chodzi o minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, a więc zasiłek by przysługiwał, gdyby umowa trwała 01.09.2010 do 01.09.2011 .." Przeciez wtedy jest 366 dni. Jezeli jest napisane od 1 wrzesnia to znaczy ze pracuje 1 wrzesnia, a jezeli napisane do 31 sierpnia to znaczy ze pracuje jeszcze 31 sierpnia. Juz zglupialam i policzylam dokladnie dni, kazdy dzien po kolei, i wyszlo mi 365 dni stosunku pracy. Gdzie jest napisana taka interpretacja "od pierwszego do do pierwszego"?

 • Gość: [agaiernest] 62.87.208.*

  Dzień dobry, jeżeli jestem zatrudniona od 01.09.2010, w tym momencie jestem w okresie wypowiedzenia, a w okresie tego roku pracy chorowałam łącznie ok. 3 miesięcy, to czy też mi się należy zasiłek??? Pytam bo nie wiem czy chorobowe wlicza się do tych 365dni. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Dzień dobry, jeżeli jestem zatrudniona od 01.09.2010, w tym momencie jestem w okresie wypowiedzenia, a w okresie tego roku pracy chorowałam łącznie ok. 3 miesięcy, to czy też mi się należy zasiłek??? Pytam bo nie wiem czy chorobowe wlicza się do tych 365dni. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam"

  Liczy się okres pozostawania w stosunku pracy

 • prawocywilneikarne

  "Witam, jeśli mam na utrzymaniu 1 dziecko do lat 15 i jestem osobą samotną, to na jaki okres mogę otrzymać zasiłek 6 czy 12 miesięcy?"

  Jeżeli dziecko nie jest starsze niż 15 lat, to 12 miesięcy.

 • prawocywilneikarne

  "prosze o odpowiedz: co z osobami ktore skonczyly nauke w szkole zawodowej czy sredniej, chodzac do szkoly nie pracowaly, po ukonczeniu szkoly pracy nie ma, wiec dalej na garnuszku mamusi i tatusia....czy sa moze jakies odrebne przepisy w takich wypadkach"

  Zasiłek jest dla osób, które pracowały bo trzeba spełnić określone przepisami warunki, żeby go dostać (staż pracy, wynagrodzenie, odprowadzane składki)

 • Gość *.adsl.inetia.pl

  Witam, przepracowałam jeden rok na pół etatu w szkole (umowa na czas określony) z minimalnym wynagrodzeniem, czy należy mi się zasiłek.
  Dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, przepracowałam jeden rok na pół etatu w szkole (umowa na czas określony) z minimalnym wynagrodzeniem, czy należy mi się zasiłek.
  Dziękuję za odpowiedź."


  Musi być minimum 365 dni pozostawania w stosunku prazy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i pracodawca w tym czasie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 • Gość: [Marcin] *.7-4.cable.virginmedia.com

  Witam pracowalem w polsce przez 22 miesiace, zostalem zwolniony dyscyplinarnie po czym wyjechalem do angli i tu pracowalem 18 miesiecy. Rozwiazalem umowe za porozumieniem stron. Czy teraz rejstrujac sie w UP bede mogl starac sie o zasilek?
  i jak to bedzie wygladac bo nie rozumie czy ostatnia moja praca bedzie praca w angli czy tego nie beda brac pod uwage i bedzie wazna tylko praca w polsce.
  ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam pracowalem w polsce przez 22 miesiace, zostalem zwolniony dyscyplinarnie po czym wyjechalem do angli i tu pracowalem 18 miesiecy. Rozwiazalem umowe za porozumieniem stron. Czy teraz rejstrujac sie w UP bede mogl starac sie o zasilek?
  i jak to bedzie wygladac bo nie rozumie czy ostatnia moja praca bedzie praca w angli czy tego nie beda brac pod uwage i bedzie wazna tylko praca w polsce.
  ?"


  Praca za granicą będzie się liczyć, gdy opłacało sie składkę na Fundusz Pracy

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam,
  W ciągu ostatnich 2 lat pracowałam w dwóch firmach, w każdej miałam 1/2 etatu. Łączne wynagrodzenie netto w tych firmach wynosiło 1630 zł. Umowa została rozwiązana z terminem na jaki została zawarta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  W ciągu ostatnich 2 lat pracowałam w dwóch firmach, w każdej miałam 1/2 etatu. Łączne wynagrodzenie netto w tych firmach wynosiło 1630 zł. Umowa została rozwiązana z terminem na jaki została zawarta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku? "


  Wszystko zależy od kwoty, od której odprowadzane były składki na Fundusz Pracy. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie - 1386 zł

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  "Witam,
  W ciągu ostatnich 2 lat pracowałam w dwóch firmach, w każdej miałam 1/2 etatu. Łączne wynagrodzenie netto w tych firmach wynosiło 1630 zł. Umowa została rozwiązana z terminem na jaki została zawarta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku? "

  Wszystko zależy od kwoty, od której odprowadzane były składki na Fundusz Pracy. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie - 1386 zł

  ***Czy w tym przypadku to minimalne wynagrodzenie musi być w jednej firmie czy łącznie z dwóch? Wiem, że z tych dwóch firm były odprowadzane składki na FP.

 • prawocywilneikarne

  "Czy w tym przypadku to minimalne wynagrodzenie musi być w jednej firmie czy łącznie z dwóch? Wiem, że z tych dwóch firm były odprowadzane składki na FP."

  Od jednej umowy składki muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia...

 • Gość: [gosc2333454] *.xdsl.centertel.pl

  Witam. Mam przepracowane 4 pełne lata na 3/4 etatu z płacą minimalną na tą chwilę 1349 zł. Mam zamiar zwolnić sie z pracy za porozumieniem stron z końcem miesiąca. Czy należy mi sie zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam przepracowane 4 pełne lata na 3/4 etatu z płacą minimalną na tą chwilę 1349 zł. Mam zamiar zwolnić sie z pracy za porozumieniem stron z końcem miesiąca. Czy należy mi sie zasiłek?"

  Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 1386 zł.

 • pdzpl

  witam, jeśli chodzi o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, czy do stażu pracy wliczają się studia?

 • prawocywilneikarne

  "witam, jeśli chodzi o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, czy do stażu pracy wliczają się studia? "

  Nie

 • Gość: [GRABIK] *.bifrost.is

  Pracujac w Islandii na umowe o prace przez 7mscy, czy po powrocie bedzie mi przyslugiwal zasilek dla bezrobotnych? Przed wyjazdem bylam na zasilku przez 5 miesiecy. A wczesniej pracowalam w Polsce wiecej niz rok (rowniez umowa o prace).Prosze o odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "Pracujac w Islandii na umowe o prace przez 7mscy, czy po powrocie bedzie mi przyslugiwal zasilek dla bezrobotnych? Przed wyjazdem bylam na zasilku przez 5 miesiecy. A wczesniej pracowalam w Polsce wiecej niz rok (rowniez umowa o prace).Prosze o odpowiedz"

  W stosunku pracy trzeba pozostawać przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [annika] *.devs.futuro.pl

  Witam.
  Został mi przyznany zasiłek dla bezrobotnych od 10.08.2011 przez pół roku.
  Jeśli pobiore go na przykład przez 2 miesiące a potem pojde do pracy,to co z tym zasiłkiem ?,czy bede go mogla pobierac dalej przez te reszte miesiecy ,czy zostanie mi odebrany?.W urzedzie mi cos kreca i nie wiem jak to w koncu jest.
  Prosze o odpowiedz,dziekuje.

 • prawocywilneikarne

  "Został mi przyznany zasiłek dla bezrobotnych od 10.08.2011 przez pół roku.
  Jeśli pobiore go na przykład przez 2 miesiące a potem pojde do pracy,to co z tym zasiłkiem ?,czy bede go mogla pobierac dalej przez te reszte miesiecy ,czy zostanie mi odebrany?.W urzedzie mi cos kreca i nie wiem jak to w koncu jest.
  Prosze o odpowiedz,dziekuje.


  Zasiłek jest dla osób bezrobotnych, jak sama nazwa wskazuje, wiec po znalezieniu pracy pewnie zostanie odebrany.

 • Gość: [emily01] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Dzień dobry.Proszę o poradę.Jestem w okresie wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31.10.2011r. Pracowałam od 2.02.2009 -31.10.2010 na 1/2 etatu w branży farmaceutycznej następnie z dniem 1.11.2010 przeszłam na cały etat( wynagrodzenie minimalne było spełnione tylko w przyp.całego etatu ).
  Składki były odprowadzane Czy mam podstawy by ubiegać się o zasiłek?
  Jeśli tak to kiedy mogę najwcześniej zgłosić się do UP?
  Dziękuję za pomoc.

 • prawocywilneikarne

  "Dzień dobry.Proszę o poradę.Jestem w okresie wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31.10.2011r. Pracowałam od 2.02.2009 -31.10.2010 na 1/2 etatu w branży farmaceutycznej następnie z dniem 1.11.2010 przeszłam na cały etat( wynagrodzenie minimalne było spełnione tylko w przyp.całego etatu ).
  Składki były odprowadzane Czy mam podstawy by ubiegać się o zasiłek?
  Jeśli tak to kiedy mogę najwcześniej zgłosić się do UP?
  Dziękuję za pomoc."


  Zasiłek przysługuje, gdy osoba bezrobotna pozostawała w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP i w tym czasie zarabiała przynajmniej minimalne wynagrodzenie i pracodawca odprowadzał za nią składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

 • dana041

  Witam,
  mam pytanie odnośnie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Od 1995 r.do 31.08.2010 r.byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż najniższa krajowa. Jednocześnie od 11/2009r. do nadal prowadzę działalność gospodarczą ( z tak zwanym "małym ZUS-em" ). Działalność jest jednak nieopłacalna, więc będę ją likwidowała.
  Czy wobec powyższego będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "mam pytanie odnośnie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Od 1995 r.do 31.08.2010 r.byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż najniższa krajowa. Jednocześnie od 11/2009r. do nadal prowadzę działalność gospodarczą ( z tak zwanym "małym ZUS-em" ). Działalność jest jednak nieopłacalna, więc będę ją likwidowała.
  Czy wobec powyższego będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych? "


  Zasiłek będzie przysługiwał, gdy przez minimum te 365 dni składki były odprowadzane od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • Gość: [Robert] *.adsl.inetia.pl

  Witam
  Chciałem zapytac czy zasiłek dla bezrobotnych 100% dostane w wysokości 761,40 zł, czy od tej kwoty są jakieś potrącenia. Dziękuję

 • prawocywilneikarne

  "Chciałem zapytac czy zasiłek dla bezrobotnych 100% dostane w wysokości 761,40 zł, czy od tej kwoty są jakieś potrącenia. Dziękuję"

  To jest kwota brutto. Netto będzie to: 660,87 zł

 • Gość: [tes] *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam . mam trzydziesci lat starzu w jednym zakładzie,którego częsc wraz ze mną i innymi pracownikami Syndyk "sprzedał" innemu pracodawcy. Pracodawca ten po dwóch miesiacach wypłacania pensji [pażdiernik i listopad 2010] postanowił wycofać sie z umowy kupna i przestał płacic wszelkie swiadczenia.Do 5-go wrzesnia 2011 toczyły sie spory w sądzie. Przejął nas na powrót Syndyk i czeka mnie wypowiedzenie [grupowe?] jeszcze we wrześniu lub nieco pózniej z jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia. Składki Zus i Funduszu Pracy nie sa opłacone przez poprzedniego pracodawcę. Co będzie z zasiłkiem?

 • prawocywilneikarne

  "Witam . mam trzydziesci lat starzu w jednym zakładzie,którego częsc wraz ze mną i innymi pracownikami Syndyk "sprzedał" innemu pracodawcy. Pracodawca ten po dwóch miesiacach wypłacania pensji [pażdiernik i listopad 2010] postanowił wycofać sie z umowy kupna i przestał płacic wszelkie swiadczenia.Do 5-go wrzesnia 2011 toczyły sie spory w sądzie. Przejął nas na powrót Syndyk i czeka mnie wypowiedzenie [grupowe?] jeszcze we wrześniu lub nieco pózniej z jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia. Składki Zus i Funduszu Pracy nie sa opłacone przez poprzedniego pracodawcę. Co będzie z zasiłkiem? "

  Jeżeli nie będą spełnione warunki, to zasiłek nie będzie przyznany.

 • Gość: [Kazio] *.sta.asta-net.com.pl

  Witam!
  Zatrudniony jestem od 30.12.2010r i umowa mi wygasa do 30.12.2011r. czyli niby te 365dni jest, umowy juz nie bede przedluzal. Ponadto chce isc w miedzyczasie jezcze przed wygasnieciem umowy wziac urlop bezplatny. Czy zatem bedzie to mialo wplyw na warunek 365dni pozostawania w stosunku pracy i ewentualnej odmowy lub przyznania zasilku?

 • prawocywilneikarne

  "Zatrudniony jestem od 30.12.2010r i umowa mi wygasa do 30.12.2011r. czyli niby te 365dni jest, umowy juz nie bede przedluzal. Ponadto chce isc w miedzyczasie jezcze przed wygasnieciem umowy wziac urlop bezplatny. Czy zatem bedzie to mialo wplyw na warunek 365dni pozostawania w stosunku pracy i ewentualnej odmowy lub przyznania zasilku?"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [student] 217.153.152.*

  Właśnie skończyłem studia i pracowałem na umowy zlecenia, czy przysługuje mi zasiłek??

 • prawocywilneikarne

  "Właśnie skończyłem studia i pracowałem na umowy zlecenia, czy przysługuje mi zasiłek?? "

  Przy spełnieniu wszystkich warunków - tak.

 • kizia317

  Witam!

  Miałam zawartą umowę na czas określony na 1/2 etatu, dwa tygodnie temu dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Miałam zawartą umowę na czas określony na 1/2 etatu, dwa tygodnie temu dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jeżeli są spełnione warunki, to tak ...

 • Gość: [Tymon] 80.53.23.*

  Witam, dostałem wypowiedzenie za porozumieniem stron 27 lipca 2011r. po przepracowaniu prawie 3 lat (umowa na czas nieokreślony) Nie jestem jeszcze zarejestrowany w UP a nie pracuje już ok 3 miesięcy. Czy mam szanse się jeszcze zarejestrować? A co z zasiłkiem? co z ubezpieczeniem?

  Pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, dostałem wypowiedzenie za porozumieniem stron 27 lipca 2011r. po przepracowaniu prawie 3 lat (umowa na czas nieokreślony) Nie jestem jeszcze zarejestrowany w UP a nie pracuje już ok 3 miesięcy. Czy mam szanse się jeszcze zarejestrować? A co z zasiłkiem? co z ubezpieczeniem? "

  Zarejestrować można się w każdej chwili. Ubezpieczenie zdrowotne ma każdy zarejestrowany bezrobotny.

  A zasiłek biedzie przysługiwał, gdy w chwili rejestracji bezrobotny ma minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [kamil] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam...zostałem zwolniony po 4 latach pracy,ale mineło juz 7 miesiecy od zwolnienia i teraz chciałbym sie zarejestrowac w UP i moje pytanie czy po takim czasie bedzie nalezał mi sie zasiłek dla bezrobotnych...dodam ze wszystkie składki były odprowadzane

 • prawocywilneikarne

  "witam...zostałem zwolniony po 4 latach pracy,ale mineło juz 7 miesiecy od zwolnienia i teraz chciałbym sie zarejestrowac w UP i moje pytanie czy po takim czasie bedzie nalezał mi sie zasiłek dla bezrobotnych...dodam ze wszystkie składki były odprowadzane"

  Jak będą spełnione warunki to tak

 • zawszeewelinka

  Witam ponownie! Myślę właśnie jak to jest na prawdę z tym okresem pracy spełniającym warunki do otrzymania zasiłku te magiczne "365 dni" jak to jest liczone bo przypuszczam że nie chodzi o to że np: przepracowałam np; od września 2010 do września 2011 bo tak faktycznie to musi być chyba przepracowane ponad 1 rok żeby było te 365 pełnych dni!- bo w miesiącu roboczym nie pracujemy 30 czy 31 dni? to czegoś tu nie rozumiem? Przecież na umowie każdego miesiąca ma zatrudniony od 01.10.2011- 31.10.2011r na umowie jest tylko data od i do.....ale pracuje faktycznie 22-23 dni w miesiącu roboczym, czyli chyba porażka zasiłku nie dostanę......

 • prawocywilneikarne

  Witam ponownie! Myślę właśnie jak to jest na prawdę z tym okresem pracy spełniającym warunki do otrzymania zasiłku te magiczne "365 dni" jak to jest liczone bo przypuszczam że nie chodzi o to że np: przepracowałam np; od września 2010 do września 2011 bo tak faktycznie to musi być chyba przepracowane ponad 1 rok żeby było te 365 pełnych dni!- bo w miesiącu roboczym nie pracujemy 30 czy 31 dni? to czegoś tu nie rozumiem? Przecież na umowie każdego miesiąca ma zatrudniony od 01.10.2011- 31.10.2011r na umowie jest tylko data od i do.....ale pracuje faktycznie 22-23 dni w miesiącu roboczym, czyli chyba porażka zasiłku nie dostanę......

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy

 • Gość *.torun.mm.pl

  witam, mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek jeżeli pracowałam od sierpnia do grudnia i skończyła mi się umowa ale zaszłam w ciąże i zakład nie podpisał ze mną dalszej umowy przy czym byłam do samego porodu na chorobowym?

 • prawocywilneikarne

  "witam, mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek jeżeli pracowałam od sierpnia do grudnia i skończyła mi się umowa ale zaszłam w ciąże i zakład nie podpisał ze mną dalszej umowy przy czym byłam do samego porodu na chorobowym?"

  Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP i w tym czasie zarabiała przynajmniej minimalne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.

 • Gość: [Emilia] *.t-mobile.pl

  Witam
  Czy jeżeli sama zwolnie sie z pracy ( um. o prace cz. nieokreslony przez 4lata) to będzie przysługiwał mi jakikolwiek zasiłek?
  Czy z powodu tego, że to była moja decyzja nie dostane go?

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Czy jeżeli sama zwolnie sie z pracy ( um. o prace cz. nieokreslony przez 4lata) to będzie przysługiwał mi jakikolwiek zasiłek?
  Czy z powodu tego, że to była moja decyzja nie dostane go?"


  Będzie się należała, ale z tego powodu będzie wypłacany dopiero po upływie 90 dni.

 • Gość: [Emilia] *.t-mobile.pl

  "Witam
  Czy jeżeli sama zwolnie sie z pracy ( um. o prace cz. nieokreslony przez 4lata) to będzie przysługiwał mi jakikolwiek zasiłek?
  Czy z powodu tego, że to była moja decyzja nie dostane go?"

  Będzie się należała, ale z tego powodu będzie wypłacany dopiero po upływie 90 dni"
  Dziękuje bardzo za odpowiedz i pomoc.
  Czy jeżeli pracodawca sam zwalnia - to zasilek jest wczesniej?

 • prawocywilneikarne

  "Czy jeżeli pracodawca sam zwalnia - to zasilek jest wczesniej? "

  Tak. Wtedy przysługuje po upływie 7 dni od dnia rejestracji w UP.

 • Gość: [luka] 78.10.32.*

  witam .
  od 09.2009 r byłam na urlopie macierzyńskim,a teraz jestem na bezpłatnym wychowawczym do 31.12.1011 r z tym dniem kończy mi się umowa o pracę
  czy w takim przypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne

  "witam .
  od 09.2009 r byłam na urlopie macierzyńskim,a teraz jestem na bezpłatnym wychowawczym do 31.12.1011 r z tym dniem kończy mi się umowa o pracę
  czy w takim przypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ?"


  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy, musi być przynajmniej minimalna pensja i muszą być opłacane składki.

 • Gość: [saga_] *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam, byłam zatrudniona w okresie od 05.01.2009 - 31.05.2011 r. na pełny etat, rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem pracodawcy z uwagi na likwidację stanowiska pracy, z uwagi na sytuację osobistą i zmianę miejsca zamieszkania do tej pory nie zarejestrowałam się jako bezrobotna. Czy przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, byłam zatrudniona w okresie od 05.01.2009 - 31.05.2011 r. na pełny etat, rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem pracodawcy z uwagi na likwidację stanowiska pracy, z uwagi na sytuację osobistą i zmianę miejsca zamieszkania do tej pory nie zarejestrowałam się jako bezrobotna. Czy przysługuje mi zasiłek?"

  jeżeli są spełnione wszystkie warunki, tak. Trzeba też jak najszybciej się zarejestrować.

 • Gość: [anna] *.toya.net.pl

  czy zwolnienie lekarskie( ciąza) wlicza sie do lat pracy i dostane zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "czy zwolnienie lekarskie( ciąza) wlicza sie do lat pracy i dostane zasiłek? "

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy...

 • Gość: [BASIA] *.komputerlan.pl

  WITAM chciałam sie dowiedzieć czy KRUS jest wliczany do stazu pracy przy wypłacie kuroniowki

 • prawocywilneikarne

  "WITAM chciałam sie dowiedzieć czy KRUS jest wliczany do stazu pracy przy wypłacie kuroniowki"

  Nie.

 • Gość: [Adam] *.adsl.inetia.pl

  Witam obecnie pracuje w firmie 1 rok i 4 mies. czy po zwolnieniu się z tej pracy i podjęciu pracy w innej firmie na 1 mies. próbny nie przedłuży mi umowy to czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?. Wiem że po upływie 90 dni od rozwiązania z mojej winy... ale czy jak zwolnią mnie następnie w innej firmie to czy ten okres też się liczy.? Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam obecnie pracuje w firmie 1 rok i 4 mies. czy po zwolnieniu się z tej pracy i podjęciu pracy w innej firmie na 1 mies. próbny nie przedłuży mi umowy to czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?. Wiem że po upływie 90 dni od rozwiązania z mojej winy... ale czy jak zwolnią mnie następnie w innej firmie to czy ten okres też się liczy.? Pozdrawiam "

  Liczy się minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Mam pytanie.Ponieważ nie zarabiam minimalnej kwoty potrzebnej do otrzymania zasiłku ,pracuję na pół etatu,czy ja mogłabym sama płacić składki na fundusz pracy ?Czy to by wystarczyło do otrzymania zasiłku?Gdybym płaciła te 365 dni?

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie.Ponieważ nie zarabiam minimalnej kwoty potrzebnej do otrzymania zasiłku ,pracuję na pół etatu,czy ja mogłabym sama płacić składki na fundusz pracy ?Czy to by wystarczyło do otrzymania zasiłku?Gdybym płaciła te 365 dni?"

  Tak

 • Gość: [BASIA] *.komputerlan.pl

  od 01.10.2011r jestem bezrobotna do 21.10.jestem na zwolnieniu lekarskim od 23.10 zarejestruje sie jako bezrobotna czy przy zarejestrowaniu dostane kuroniowke na 1 rok dodam ze 17.04.2012 skoncze 50 lat czy tylko na 6 miesiecy z gory bardzo dz za odp

 • prawocywilneikarne

  "od 01.10.2011r jestem bezrobotna do 21.10.jestem na zwolnieniu lekarskim od 23.10 zarejestruje sie jako bezrobotna czy przy zarejestrowaniu dostane kuroniowke na 1 rok dodam ze 17.04.2012 skoncze 50 lat czy tylko na 6 miesiecy z gory bardzo dz za odp"

  W dniu rejestracji nie ma ukończonych 50 lat, a wiec na 6 miesięcy.

 • karola-7.9-8

  Czy jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z art.55 z winy pracodawcy to należy się zasiłek??

 • prawocywilneikarne

  "Czy jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z art.55 z winy pracodawcy to należy się zasiłek??"

  Tak

 • Gość: [gość] *.probit.pl

  Witam, mam pytanie czy jeżeli pracowałam od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku, a teraz pracuje od 9 maja i dziś chcę złożyć wypowiedzenie o pracę (mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia) to czy po 90 dniach będzie mi się należał zasiłek? wg moich obliczeń to będzie to równe 365 dni, ale to tak na styk i chciałabym się upewnić. Zaznaczam, że w obydwu pracach osiągałam powyżej minimalnej płacy. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam pytanie czy jeżeli pracowałam od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku, a teraz pracuje od 9 maja i dziś chcę złożyć wypowiedzenie o pracę (mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia) to czy po 90 dniach będzie mi się należał zasiłek? wg moich obliczeń to będzie to równe 365 dni, ale to tak na styk i chciałabym się upewnić. Zaznaczam, że w obydwu pracach osiągałam powyżej minimalnej płacy. Bardzo dziękuję za odpowiedź."

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [gość] *.probit.pl

  Czyli okres wypowiedzenia się nie liczy jako pozostawanie w stosunku pracy? I czy dobrze myślę, że jeśli dziś złożę wypowiedzenie to umowa ustaje z dniem 5 listopada (sobota)?

 • prawocywilneikarne

  "Czyli okres wypowiedzenia się nie liczy jako pozostawanie w stosunku pracy? I czy dobrze myślę, że jeśli dziś złożę wypowiedzenie to umowa ustaje z dniem 5 listopada (sobota)?"

  Umowa zostaje rozwiązana z dniem zakończenia okresu wypowiedzenia.

 • ivona09091989

  Witam serdecznie. Sprawa wygląda tak: pracowałam w firmie 14 miesięcy na umowę zlecenie, na tej "niby" umowie napisane jest że zarabiałam 500zł brutto a w rzeczywistości było tak, że zatrudniona byłam na pełny etat i takie też dostawałam wynagrodzenie. Czy po tym okresie czasu przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych??
  Proszę o szybką odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "Witam serdecznie. Sprawa wygląda tak: pracowałam w firmie 14 miesięcy na umowę zlecenie, na tej "niby" umowie napisane jest że zarabiałam 500zł brutto a w rzeczywistości było tak, że zatrudniona byłam na pełny etat i takie też dostawałam wynagrodzenie. Czy po tym okresie czasu przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych??
  Proszę o szybką odpowiedź"


  Muszą być spełnione wszystkie warunki, jeżeli a zasiłek będzie się należał.

 • Gość: [Radosław] *.cdma.centertel.pl

  Witam! Mam taki dylemat. Pracowałem od 20-03-2010 r do 31-10-2010 roku, potem byłem zarejestrowany jako bezrobotny, ale bez prawa do zasiłku. W tym roku znów sezonowo pracuję od 15-04-2011 i tylko do 20-10-2011.Jeśli zarejestruję się w PUP na drugi dzień po ustaniu stosunku pracy to w sumie wyjdzie ponad 380 dni przepracowanych w ciągu 18 miesięcy czy w związku z tym otrzymam zasiłek dla bezrobotnych, mimo iż w między czasie byłem zarejestrowany w PUP???

 • prawocywilneikarne

  "Witam! Mam taki dylemat. Pracowałem od 20-03-2010 r do 31-10-2010 roku, potem byłem zarejestrowany jako bezrobotny, ale bez prawa do zasiłku. W tym roku znów sezonowo pracuję od 15-04-2011 i tylko do 20-10-2011.Jeśli zarejestruję się w PUP na drugi dzień po ustaniu stosunku pracy to w sumie wyjdzie ponad 380 dni przepracowanych w ciągu 18 miesięcy czy w związku z tym otrzymam zasiłek dla bezrobotnych, mimo iż w między czasie byłem zarejestrowany w PUP???"

  Liczy się minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [Bolek] *.komputerlan.pl

  witam mam pytanie posiadam gospodarstwo rolne w sumie 1,75 ha teraz dostalam wypowiedzenie z pracy czy nalezy mi sie kuroniowka

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie posiadam gospodarstwo rolne w sumie 1,75 ha teraz dostalam wypowiedzenie z pracy czy nalezy mi sie kuroniowka"

  Osobą bezrobotną nie może być:

  osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

 • Gość *.ostrowiec-sw.vectranet.pl

  ja pracowałam mniałam umowe od01-04-2010 do 31-10-2010 potem przerwe 6 miesiecy równe a potem znowu od 01-05-2011 do 31-10-2011 i chce sie dowiedziec czy mi sie nalezy zasilek prosze o podpowied

 • prawocywilneikarne

  "ja pracowałam mniałam umowe od01-04-2010 do 31-10-2010 potem przerwe 6 miesiecy równe a potem znowu od 01-05-2011 do 31-10-2011 i chce sie dowiedziec czy mi sie nalezy zasilek prosze o podpowiedz"

  Zbyt krótki okres pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [will] *.m3-connect.de

  Witam
  3 marca 2009 roku rozpocząłem działalność gospodarczą i płaciłem przez 2 lata tzw. "mniejszy ZUS". Od kwietnia tego roku płacę normalne składki,teraz od listopada jestem zmuszony zamknąć działalnosc. Czy mogę się starać o zasiłek? Ktoś mi mówil, że przez te mniejsze składki nie dostanę zasiłku... jezeli to prawda to niezłe oszustwo

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  3 marca 2009 roku rozpocząłem działalność gospodarczą i płaciłem przez 2 lata tzw. "mniejszy ZUS". Od kwietnia tego roku płacę normalne składki,teraz od listopada jestem zmuszony zamknąć działalnosc. Czy mogę się starać o zasiłek? Ktoś mi mówil, że przez te mniejsze składki nie dostanę zasiłku... jezeli to prawda to niezłe oszustwo"


  Składki muszą być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1386zł) i to nie oszustwo tylko ustawa, która jest równa dla wszystkich.

 • Gość: [iwonka] *.cdma.centertel.pl

  07.11.2011 kończy mi się urlop wychowawczy,chciałabym się zwolmic z pracy gdyż zmieniłam miejsce zamieszkania i nie mam za bardzo z kim dziecka zostawić, czy jeśli zarejestruje się w UP to przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych..

 • prawocywilneikarne

  "07.11.2011 kończy mi się urlop wychowawczy,chciałabym się zwolmic z pracy gdyż zmieniłam miejsce zamieszkania i nie mam za bardzo z kim dziecka zostawić, czy jeśli zarejestruje się w UP to przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych.."

  Jeżeli są spełnione warunki do jego otrzymania, to tak...

 • Gość: [marta] *.play-internet.pl

  Jestem zatrudniona od 01.09.2007 na cały etat. Od 01.02.2009-15.09.2009 okres ciąży na L4, do 30.11.2011 na urlopie wychowawczym bezpłatnym. Po powrocie do pracy dostanę wypowiedzenie, czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Jestem zatrudniona od 01.09.2007 na cały etat. Od 01.02.2009-15.09.2009 okres ciąży na L4, do 30.11.2011 na urlopie wychowawczym bezpłatnym. Po powrocie do pracy dostanę wypowiedzenie, czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych?"

  Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku z przynajmniej minimalną pensją (1386 zł).

  W tym czasie muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.

 • Gość: [Gosia] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam
  Pracuję od 7,5 roku z pensją minimalną + dodatek funkcyjny. W tej chwili firma w ramach umowy cywilno - prawnej (zlecenia) stawia przede mną takie wymagania, którym człowiek nie jest w stanie sprostać. Firma umowy mi nie wypowie, gdyż będzie notorycznie potrącać z mojej wypłaty więc jest to dla nich "na rękę". Czy jeśli wypowiem umowę będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Pracuję od 7,5 roku z pensją minimalną + dodatek funkcyjny. W tej chwili firma w ramach umowy cywilno - prawnej (zlecenia) stawia przede mną takie wymagania, którym człowiek nie jest w stanie sprostać. Firma umowy mi nie wypowie, gdyż będzie notorycznie potrącać z mojej wypłaty więc jest to dla nich "na rękę". Czy jeśli wypowiem umowę będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku? "


  Tak, ale po upływie 90 dni od rejestracji w UP.

 • Gość: [Posejdon] *.internetdsl.tpnet.pl

  Pracowałem 8 miesięcy na umowie o prace na pełny etat, firma pod koniec miesiąca ogłasza upadłość i zwalnia wszystkich pracowników, czy należny mi się zasiłek,

 • prawocywilneikarne

  "Pracowałem 8 miesięcy na umowie o prace na pełny etat, firma pod koniec miesiąca ogłasza upadłość i zwalnia wszystkich pracowników, czy należny mi się zasiłek, "

  Wymogiem jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy..

 • vinnicia

  Witam, Mam pytanie odnośnie zasiłku dla bezrobotnych. Od marca byłam na urlopie wychowawczym który mi się obecnie kończy i wracam do pracy na 7/8 etatu. Czy w przypadku zwolnienia mnie (przez pracodawcę lub mnie samą) należeć mi się będzie zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, Mam pytanie odnośnie zasiłku dla bezrobotnych. Od marca byłam na urlopie wychowawczym który mi się obecnie kończy i wracam do pracy na 7/8 etatu. Czy w przypadku zwolnienia mnie (przez pracodawcę lub mnie samą) należeć mi się będzie zasiłek dla bezrobotnych? "

  Jak są spełnione warunki, to tak.

 • Gość: [DOTUNIA] *.ssp.dialog.net.pl

  Jestem samotna matka pracuje na pół etatu i dostaje wynagrodzenie za pół etatu czy dostane zasiłek

 • prawocywilneikarne

  "Jestem samotna matka pracuje na pół etatu i dostaje wynagrodzenie za pół etatu czy dostane zasiłek"

  Muszą być spełnione warunki do jego otrzymania,

 • Gość: [Michalina] *.play-internet.pl

  Witam,
  Aktualnie jestem na urlopie macierzyńskim czy po nim będę miałą prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Pracowałam od 2010.01.04 do 2010.07.03 w wymiarze 1/2 etatu, od 2010.07.04 do 2011.08.05 w wymiarze pełnego etatu cały czas na umowę o prace. Z dniem 2011.08.05 umowa została rozwiązana. (była podpisana do dnia porodu). Bo urlop wychowawczy mi nie przysługuje?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  Aktualnie jestem na urlopie macierzyńskim czy po nim będę miałą prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Pracowałam od 2010.01.04 do 2010.07.03 w wymiarze 1/2 etatu, od 2010.07.04 do 2011.08.05 w wymiarze pełnego etatu cały czas na umowę o prace. Z dniem 2011.08.05 umowa została rozwiązana. (była podpisana do dnia porodu). Bo urlop wychowawczy mi nie przysługuje? "


  Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem.

  Urlop wychowawczy nie przysługuje.

 • Gość: [Viola] *.dynamic.chello.pl

  Witam
  Interesuje mnie zagadnienie dotyczace zasilki otrzymywanego na okres 12 miesiecy jesli wychowuje sie dziecko do 15 roku zycia.
  Bardzo prosze o przyblizenie tego tematu.
  Jestem mezatka, pracuje w firmie na umowe o prace z placa minimalna od poltorej roku.
  W grudniu konczy mi sie umowa i nic nie wskazuje na to zeby szefowa chciala mi ja przedluzyc.
  Wychowuje syna mojego meza ktory ma 14 lat(nie mam przyznanego prawa sadaownie) oraz swojego syna z pierwszego zwiazku ktory ma 12 lat. Czy w takim razie bedzie mi przyslugiwal 12 miesieczny okres zasilkowy ?

  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Wychowuje syna mojego meza ktory ma 14 lat(nie mam przyznanego prawa sadaownie) oraz swojego syna z pierwszego zwiazku ktory ma 12 lat. Czy w takim razie bedzie mi przyslugiwal 12 miesieczny okres zasilkowy ? "

  Zasiłek przez 12 miesiecy przysługuje także osobom, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

 • Gość: [Bolek] *.komputerlan.pl

  witam od 1.11.2011r jestem na zasilku dla bezrobotnych przyznano mi zasilek na pol roku mimo ze zglosilam ze mam dziecko w wieku 12 lat jak to wlasciwie jest bo pani w biurze pracy mowila ze to nie jest brane pod uwage prosze o wyjasnienie tej kwesti z góry dziekuje

 • prawocywilneikarne

  "witam od 1.11.2011r jestem na zasilku dla bezrobotnych przyznano mi zasilek na pol roku mimo ze zglosilam ze mam dziecko w wieku 12 lat jak to wlasciwie jest bo pani w biurze pracy mowila ze to nie jest brane pod uwage prosze o wyjasnienie tej kwesti z góry dziekuje"

  Zasiłek przez 12 miesiecy przysługuje także osobom, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

 • madlen1219

  witam od dnia17list2010 podjelam prace na 3/4etatu zaszlam w ciaze i mialam przedluzona umowe do dnia porodu do 25czerwca od 26czerwca2011 pobieram zasilek maciezynski do 26listopada2011.czy bedzie mi sie nalezal zasilek dla bezrobotnych?

 • rafal87m

  Od lotego 2010r do końca lipca 2011r pracowałem na cały etata a od sierpnia 2011r jestem na umowie na pól etatu. czy przysługuje mi zasiłek dla bezrootnych? prosze o odp.

 • prawocywilneikarne

  "witam od dnia17list2010 podjelam prace na 3/4etatu zaszlam w ciaze i mialam przedluzona umowe do dnia porodu do 25czerwca od 26czerwca2011 pobieram zasilek maciezynski do 26listopada2011.czy bedzie mi sie nalezal zasilek dla bezrobotnych?"

  Wszystko zależy od tego, czy spełnione są wszystkie warunki..

 • prawocywilneikarne

  "Od lotego 2010r do końca lipca 2011r pracowałem na cały etata a od sierpnia 2011r jestem na umowie na pól etatu. czy przysługuje mi zasiłek dla bezrootnych? prosze o odp."

  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku, to oczywiście tak...

 • Gość: [michał] *.ostrowmaz.mm.pl

  Prowadzę własną działalność gospodarczą od 1 grudnia 2009r. Opłacałem obniżone stawki ZUS zdrowotną i społeczną, nie opłacałem składki na Fundusz Pracy. Mam ponad trzydzieści lat stażu pracy. Czy po wyrejestrowaniu działalności przysługiwał mi będzie zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Prowadzę własną działalność gospodarczą od 1 grudnia 2009r. Opłacałem obniżone stawki ZUS zdrowotną i społeczną, nie opłacałem składki na Fundusz Pracy. Mam ponad trzydzieści lat stażu pracy. Czy po wyrejestrowaniu działalności przysługiwał mi będzie zasiłek dla bezrobotnych?"

  Nie.

 • Gość: [Marcin82] *.internetdsl.tpnet.pl

  Pracowalem w jednej firmie od marca 2005 roku na umowie zlecenie przedluzana co miesiac przez okolo 1,5roku w pazdzierniku 2006 roku dostalem umowe o prace na 5 lat 31 pazdziernika 2011 roku umowa wygasla. Moje pytanie brzmi czy otrzymam 100% zasilku dla bezrobotnych w zwiazku z czasem pracy czy bedzie brane pod uwage tylko 5 lat umowy o prace i otrzymam 80%.

  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Moje pytanie brzmi czy otrzymam 100% zasilku dla bezrobotnych w zwiazku z czasem pracy czy bedzie brane pod uwage tylko 5 lat umowy o prace i otrzymam 80%."

  5 lat umowy o pracę.

 • adamsrool

  w kwietniu skończyłem technikum. Od tamtej pory nie mogę znaleźć pracy. jestem zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Chciałbym dowiedzieć się czy mam prawo do innego rodzaju zasiłku niż ten dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne

  "w kwietniu skończyłem technikum. Od tamtej pory nie mogę znaleźć pracy. jestem zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Chciałbym dowiedzieć się czy mam prawo do innego rodzaju zasiłku niż ten dla bezrobotnych."

  Trzeba pytać w MOPS...

 • Gość: [Dawid] *.zicom.pl

  Witam!
  Zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron.
  Następnie zatrudniłem się w innej firmie.
  Pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia.
  Czy jeśli zwolnię się z winy pracodawcy to należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Dodam, iż w nowej pracy nie mam przepracowanych 6 miesięcy.

 • chicken08inter

  Jeżeli rozwiąże pracę za porozumieniem stron zasiłek będzie przysługiwał mi dopiero za 90 dni...Czy to jednak prawda?Załóżmy że zwolnie się dnia 16 listopada 2011 odczekałbym te 90 dni do 16 lutego 2012...ale zasiłek dostał bym tylko za okres 16.02.2012 do 28.02.2012 dopiero w marcu?Prosze o oppowiedz pozdrawiam.

 • Gość: [iga] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam. obecnie otrzymuję zasiłek dla bezrobotnych...jeśli teraz znajdę pracę i pracodawca mnie zarejestruje, a przypuśćmy po miesiącu rozwiążemy umowę i znów będę bezrobotna.. czy w takim przypadku niewykorzystany zasiłek przepada?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. obecnie otrzymuję zasiłek dla bezrobotnych...jeśli teraz znajdę pracę i pracodawca mnie zarejestruje, a przypuśćmy po miesiącu rozwiążemy umowę i znów będę bezrobotna.. czy w takim przypadku niewykorzystany zasiłek przepada?"

  Tak.

 • prawocywilneikarne

  "Jeżeli rozwiąże pracę za porozumieniem stron zasiłek będzie przysługiwał mi dopiero za 90 dni...Czy to jednak prawda?Załóżmy że zwolnie się dnia 16 listopada 2011 odczekałbym te 90 dni do 16 lutego 2012...ale zasiłek dostał bym tylko za okres 16.02.2012 do 28.02.2012 dopiero w marcu?Prosze o oppowiedz pozdrawiam."

  Jeżeli pracownik sam rozwiąże umowę za porozumieniem stron, to zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach i tylko przez 3.

 • prawocywilneikarne

  "Witam!
  Zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron.
  Następnie zatrudniłem się w innej firmie.
  Pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia.
  Czy jeśli zwolnię się z winy pracodawcy to należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Dodam, iż w nowej pracy nie mam przepracowanych 6 miesięcy."


  W stosunku pracy trzeba było pozostawać minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [tonietak] *.dsl.dynamic.t-mobile.pl

  Pracowałam prawie dwa lata w jednej firmie, umowa o pracę rozwiązała się z dniem urodzenia przeze mnie dziecka,potem przez cztery miesiące dostawałam macierzyńskie, no a później przez 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych. Wszystko niby okey tylko jedno mnie dręczy zasiłek dla mnie powinien wynosić 593.70 przez 3 miesiące a potem 466.2 przez kolejne 3 miesiące, taką dostałam decyzję.A tym czasem na konto przychodziły mi kwoty różnie o 60 zł mniejsze, o 30zł, o 40zł to tak w zaokrągleniu. Nie wierzę żeby banki pobierały sobie takie prowizje i to jeszcze tak różne w sumie brakuje 320 złotych. Ostatni zasiłek pobrałam we wrześniu a wpadłam na to dopiero teraz przypadkowo przeglądając moje dokumenty. Do głowy by mi nie przyszło, że kwoty przelewane na moje konto są mniejsze o tych niż powinny być. No i co teraz mam zrobić?

 • prawocywilneikarne

  "Pracowałam prawie dwa lata w jednej firmie, umowa o pracę rozwiązała się z dniem urodzenia przeze mnie dziecka,potem przez cztery miesiące dostawałam macierzyńskie, no a później przez 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych. Wszystko niby okey tylko jedno mnie dręczy zasiłek dla mnie powinien wynosić 593.70 przez 3 miesiące a potem 466.2 przez kolejne 3 miesiące, taką dostałam decyzję.A tym czasem na konto przychodziły mi kwoty różnie o 60 zł mniejsze, o 30zł, o 40zł to tak w zaokrągleniu. Nie wierzę żeby banki pobierały sobie takie prowizje i to jeszcze tak różne w sumie brakuje 320 złotych. Ostatni zasiłek pobrałam we wrześniu a wpadłam na to dopiero teraz przypadkowo przeglądając moje dokumenty. Do głowy by mi nie przyszło, że kwoty przelewane na moje konto są mniejsze o tych niż powinny być. No i co teraz mam zrobić?"

  Trzeba pytać w UP...

 • Gość: [mag] *.centertel.pl

  Mam umowe o prace do 2013 roku ( na umowie mam najniższą krajową) - tydzien temu dałam dwutygodniowe wypowiedzenie. Czy przysługuje mi zasiłek po rejestracji w PUP?

 • prawocywilneikarne

  "Mam umowe o prace do 2013 roku ( na umowie mam najniższą krajową) - tydzien temu dałam dwutygodniowe wypowiedzenie. Czy przysługuje mi zasiłek po rejestracji w PUP? "

  Jeżeli są spełnione warunki (minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP, przynajmniej minimalna pensja i opłacane składki) to tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach.

 • Gość: [bezrobotna] *.docsis.tczew.net.pl

  witam,

  Czy jesli zostałam zwolniona dyscyplinarnie mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych??????????

 • prawocywilneikarne

  "witam,

  Czy jesli zostałam zwolniona dyscyplinarnie mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych??????????"


  Tgak, ale będzie wypłacany po 180 dniach od rejestracji w UP.

 • chicken08inter

  Proszę o podpowiedz.Zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron.Przysługuje mi prawo do zasiłku ale za 3 miesiące.Jeśli dziś mamy 21 listopada to czy pierwsze pieniądze otrzymam równo za trzy miesiące czyli 21 lutego czy tylko za kilka dni tych pozostałych i dopiero w marcu ?To bardzo ważne dla mnie.Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Proszę o podpowiedz.Zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron.Przysługuje mi prawo do zasiłku ale za 3 miesiące.Jeśli dziś mamy 21 listopada to czy pierwsze pieniądze otrzymam równo za trzy miesiące czyli 21 lutego czy tylko za kilka dni tych pozostałych i dopiero w marcu ?To bardzo ważne dla mnie.Pozdrawiam"

  W marcu.

 • Gość: [Tomek] *.xdsl.centertel.pl

  Witam
  Czy jeżeli zarejestruje się w UP i znajdę pracę np w ciągu 3 tyg. czy za ten okres dostanę zasiłek?

 • Gość *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  Mam pytanie.Pracowałam na czas określony i zaszłam w ciąże.Pracodawca przedłużył mi umowę do dnia porodu.Czyli pracowałam 11 miesięcy i 7 dni,następnie przeszłam na urlop macierzyński i płacił mi ZUS.Czy po tym okresie jak pójdę się zarejestrować w urzędzie pracy to czy należy mi się również zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie.Pracowałam na czas określony i zaszłam w ciąże.Pracodawca przedłużył mi umowę do dnia porodu.Czyli pracowałam 11 miesięcy i 7 dni,następnie przeszłam na urlop macierzyński i płacił mi ZUS.Czy po tym okresie jak pójdę się zarejestrować w urzędzie pracy to czy należy mi się również zasiłek dla bezrobotnych?"

  W stosunku pracy trzeba pozostawać minimum 365 dni, a pracodawca w tym czasie musi opłacać składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne. Składki muszą być opłacane.

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Czy jeżeli zarejestruje się w UP i znajdę pracę np w ciągu 3 tyg. czy za ten okres dostanę zasiłek?"


  Nie.

 • Gość: [xemo17] *.chelm.mm.pl

  Witam , mam Pytanie . Czy jak mam 21 lat i nie udalo mi sie ukonczyc 4 klasy technikum i jak sie zarejestruje Czy przysluguje mi jakiś zasilek ? Bo znajomi mowia ze tak . Proszę od odpowiedz .

 • prawocywilneikarne

  "Witam , mam Pytanie . Czy jak mam 21 lat i nie udalo mi sie ukonczyc 4 klasy technikum i jak sie zarejestruje Czy przysluguje mi jakiś zasilek ? Bo znajomi mowia ze tak . Proszę od odpowiedz ."

  A z jakiej racji ? Zasiłek jest dla osób, które pracowały. Muszą być spełnione określone warunki, by go otrzymać ( odpowiedni staż pracy i wynagrodzenie, opłacane składki przez pracodawcę).

 • Gość: [iwi] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam, chciałabym uzyskać informację czy przysługuje mi zasiłek- od 9.07.2007 do 10.08.2010 r. byłam zatrudniona na 3/ etatu i każda moja wypłata przekraczała najniższą krajową. 20 sierpnia podjęłam pracę w innej firmie także na 3/4 etatu.Sumy wynagrodzeń za sierpień przekraczają najniższą krajową. w listopadzie była to kwota niższa. W grudniu musiałam iść na L4 i przebywałam na nim do dnia porodu(13.06.2011r.) i w tym okresie nie miałam najniższe krajowej. Wynagrodzenie za czerwiec(zasiłek, urlop macierzyński i ekwiwalent za urlop) było wyższe od najniższej krajowej. 30.6. wygasła mi umowa i do 13.11 otrzymywałam zasiłek macierzyński z zus o podstawie równej najniższemu wynagrodzeniu. 15.11 zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna, po tygodni dostałam decyzję o przyznaniu mi zasiłku dla bezrobotnych. Dziś otrzymałam telefon z PUP z poleceniem stawienia się w poniedziałek am z decyzją ponieważ jednak zasiłek mi nie przysługuje. czy słusznie? Bardzo proszę o odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, chciałabym uzyskać informację czy przysługuje mi zasiłek- od 9.07.2007 do 10.08.2010 r. byłam zatrudniona na 3/ etatu i każda moja wypłata przekraczała najniższą krajową. 20 sierpnia podjęłam pracę w innej firmie także na 3/4 etatu.Sumy wynagrodzeń za sierpień przekraczają najniższą krajową. w listopadzie była to kwota niższa. W grudniu musiałam iść na L4 i przebywałam na nim do dnia porodu(13.06.2011r.) i w tym okresie nie miałam najniższe krajowej. Wynagrodzenie za czerwiec(zasiłek, urlop macierzyński i ekwiwalent za urlop) było wyższe od najniższej krajowej. 30.6. wygasła mi umowa i do 13.11 otrzymywałam zasiłek macierzyński z zus o podstawie równej najniższemu wynagrodzeniu. 15.11 zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna, po tygodni dostałam decyzję o przyznaniu mi zasiłku dla bezrobotnych. Dziś otrzymałam telefon z PUP z poleceniem stawienia się w poniedziałek am z decyzją ponieważ jednak zasiłek mi nie przysługuje. czy słusznie? Bardzo proszę o odpowiedź. "

  Widocznie nie jest spełniony któryś z warunków. W UP powinni wszystko wytłumaczyć.

 • Gość: [jola] 85.219.143.*

  pracowałam na pełny etat 17 miesięcy , za najniższą krajową , byłam na 2 tygodniowym wypowiedzeniu , w trakcie wypowiedzenia miałam chorobowe 80 % , które trwało 90 dni , czy po tym chorobowym należy mi się zasiłek (mam 13 lat pracy)?
  Dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "pracowałam na pełny etat 17 miesięcy , za najniższą krajową , byłam na 2 tygodniowym wypowiedzeniu , w trakcie wypowiedzenia miałam chorobowe 80 % , które trwało 90 dni , czy po tym chorobowym należy mi się zasiłek (mam 13 lat pracy)?
  Dziękuję za odpowiedź. "


  Tak

 • Gość: [Kajka] 85.219.143.*

  W moim przypadku jest podobnie jak u poprzedniczki Joli , tyle , że ja jestem jeszcze na chorobowym też 80 % , które w sumie wyniesie około 130 dni , czy też dostanę zasiłek ?

 • prawocywilneikarne

  "W moim przypadku jest podobnie jak u poprzedniczki Joli , tyle , że ja jestem jeszcze na chorobowym też 80 % , które w sumie wyniesie około 130 dni , czy też dostanę zasiłek ?"

  Trzeba mieć minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [Berta] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam :) Czy zarejestrowany bezrobotny bez prawa do zasiłku może ubiegać sie o dofinansowanie w rozpoczęciu działalności gospodarczej ?
  Dobrych kilka lat temu zakończyłam działalnośc gospodarczą i byłam na utrzymaniu męza.

 • prawocywilneikarne

  "Witam :) Czy zarejestrowany bezrobotny bez prawa do zasiłku może ubiegać sie o dofinansowanie w rozpoczęciu działalności gospodarczej ?
  Dobrych kilka lat temu zakończyłam działalnośc gospodarczą i byłam na utrzymaniu męza. "


  Tak.

 • Gość: [Joanna] 195.117.214.*

  Mam pytanka:)Jestem po studiach magisterskich i pracowałam 13 miesiecy na umowę zlecenie.Wypowiedziałam tę umowę na miesiąc przed jej wygaśnięciem.Zarejestrowałam się w UP ale mimo ,że spełniam wszystkie warunki do otrzymania zasiłku to poddano pod wątpliwośc termin wypłacenia mi zasiłku tzn.zasugerowano ,że może to być z karencją 90 dni.Jestem zdziwiona gdyż to była umowa -zlecenie i chyba nie podlega takim przepisom jak umowa o pracę.Jak jest faktycznie ?A drugie pytanie dotyczy lat pracy.Czy studia liczą się do stażu i tym samym kwalifiowałabym się do 100% zasiłku?Bardzo proszę o odp.Joanna

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanka:)Jestem po studiach magisterskich i pracowałam 13 miesiecy na umowę zlecenie.Wypowiedziałam tę umowę na miesiąc przed jej wygaśnięciem.Zarejestrowałam się w UP ale mimo ,że spełniam wszystkie warunki do otrzymania zasiłku to poddano pod wątpliwośc termin wypłacenia mi zasiłku tzn.zasugerowano ,że może to być z karencją 90 dni.Jestem zdziwiona gdyż to była umowa -zlecenie i chyba nie podlega takim przepisom jak umowa o pracę.Jak jest faktycznie ?A drugie pytanie dotyczy lat pracy.Czy studia liczą się do stażu i tym samym kwalifiowałabym się do 100% zasiłku?Bardzo proszę o odp.Joanna"

  Jeżeli umowę rozwiąże się samemu za wypowiedzeniem, to zasiłek wypłacany jest po 90 dniach. Widocznie umowa-zlecenia też jest tak traktowana.
  Studia nie są zaliczane.

 • mika5115

  Witam, może opiszę swoją sytuację. od 1.10.10 byłam zatrudniona w dwóch firmach (małżeństwo prowadziło własne firmy) najpierw na 1/2 w jednej firmie i 1/2 etatu w drugiej firmie tak było do końca grudnia 2011 od 1.01.2011 byłam zatrudniona na 1/4 etatu w jednej firmie i 3/4 w drugiej po czym 30.04.2011 w jednej firmie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z tym dniem też przeszłam na cały etat do tej drugiej firmy i pracowałam do 18,06.2011 przy czym na okresie wypowiedzenia poszłam na chorobowe ( tj od 13,06,2011-18,06,2011) nie przerwałam i byłam na nim do któregoś października. Podsumowując: od 1.10.2010 do 13.06.2011 1 etat w dwóch firmach potem do 10.2011 chorobowe czyli przepracowany rok. Przy czym była to moja pierwsza praca i pracowałam za 80% najniższej krajowej tj. oraz drugą umowę rozwiązano z powodu wypowiedzenia przez pracodawcę.
  Podstawa wymiaru:
  Firma A (październik,listopad,grudzień 2010 530 zł,01/02/03/04.2011 278 zł) Firma B (październik,listopad,grudzień 2010 530 zł,01/02/03/04.2011 832 zł,05.2011 1110 zł, 06.2011 578 zł) oraz informacja z ZUS że w tych okresach składki na FP nie były wymagane, ale w momencie kiedy przeszłam na cały etat do jednej firmy(B) tj miesiąc z hakiem składki te były opłacane od kwoty wynoszącej minimalne wynagrodzenie. W PUP mają problem czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych czy nie. Pragnę dodać, że od października 2010 roku jestem studentką zaoczna, jeśli ma to jakiś wpływ na decyzję oraz to, że przed zatrudnieniem byłam na stażu(4 miesiące ) w firmie B.
  Jeśli nie należy mi się ten zasiłek mogę odwołać się od decyzji, ponieważ bez niego będę musiała zrezygnować ze studiowania i kilka tysięcy pójdzie w błoto :(

 • prawocywilneikarne

  "Witam, może opiszę swoją sytuację. od 1.10.10 byłam zatrudniona w dwóch firmach (małżeństwo prowadziło własne firmy) najpierw na 1/2 w jednej firmie i 1/2 etatu w drugiej firmie tak było do końca grudnia 2011 od 1.01.2011 byłam zatrudniona na 1/4 etatu w jednej firmie i 3/4 w drugiej po czym 30.04.2011 w jednej firmie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z tym dniem też przeszłam na cały etat do tej drugiej firmy i pracowałam do 18,06.2011 przy czym na okresie wypowiedzenia poszłam na chorobowe ( tj od 13,06,2011-18,06,2011) nie przerwałam i byłam na nim do któregoś października. Podsumowując: od 1.10.2010 do 13.06.2011 1 etat w dwóch firmach potem do 10.2011 chorobowe czyli przepracowany rok. Przy czym była to moja pierwsza praca i pracowałam za 80% najniższej krajowej tj. oraz drugą umowę rozwiązano z powodu wypowiedzenia przez pracodawcę.
  Podstawa wymiaru:
  Firma A (październik,listopad,grudzień 2010 530 zł,01/02/03/04.2011 278 zł) Firma B (październik,listopad,grudzień 2010 530 zł,01/02/03/04.2011 832 zł,05.2011 1110 zł, 06.2011 578 zł) oraz informacja z ZUS że w tych okresach składki na FP nie były wymagane, ale w momencie kiedy przeszłam na cały etat do jednej firmy(B) tj miesiąc z hakiem składki te były opłacane od kwoty wynoszącej minimalne wynagrodzenie. W PUP mają problem czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych czy nie. Pragnę dodać, że od października 2010 roku jestem studentką zaoczna, jeśli ma to jakiś wpływ na decyzję oraz to, że przed zatrudnieniem byłam na stażu(4 miesiące ) w firmie B.
  Jeśli nie należy mi się ten zasiłek mogę odwołać się od decyzji, ponieważ bez niego będę musiała zrezygnować ze studiowania i kilka tysięcy pójdzie w błoto :( "


  Ciężko mi powiedzieć, ale raczej nie..

 • Gość *.ingbank.pl

  Witam, moje pytanie: rozwiazałam umowe o prace za porozuminiem stron( pracowałam u tego pracodawcy 1,5 roku) czy w takim razie moge liczyć na zasiłek dla bezrobotnych?
  <br/><br/>

 • prawocywilneikarne

  "Witam, moje pytanie: rozwiazałam umowe o prace za porozuminiem stron( pracowałam u tego pracodawcy 1,5 roku) czy w takim razie moge liczyć na zasiłek dla bezrobotnych? "

  Jeżeli pracownik sam rozwiązuje umowę za porozumieniem stron, to zasiłek przysługuje, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [Maniutek] *.onninen.pl

  Witam. Mam przepracowane z niewielkimi przerwami ponad 7 lat. W ciągu ostatnich 18miesięcy mam przepracowany rok. Z końcem stycznia firma nie przedłuża mi umowy, która była na pełny etat na czas określony ze stawką dużo większą niż minimalna. Jestem w związku partnerskim w którym mam 6 miesięczną córkę przy czym moja partnerka pracuje.
  <br/>Na jakich warunkach i na jaki okres przysługuje mi zasiłek?
  <br/>Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam przepracowane z niewielkimi przerwami ponad 7 lat. W ciągu ostatnich 18miesięcy mam przepracowany rok. Z końcem stycznia firma nie przedłuża mi umowy, która była na pełny etat na czas określony ze stawką dużo większą niż minimalna. Jestem w związku partnerskim w którym mam 6 miesięczną córkę przy czym moja partnerka pracuje."

  100 % zasiłku podstawowego. Zasiłek jest wypłacany przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie.

 • Gość: [proszę o odpowiedź] 87.204.251.*

  Witam:)
  Od 2.11.2010r do 3.07.2011 miałam umowę o pracę. 3 lipca w dzień porodu rozwiązano ze mną umowę. Do 19 listopada byłam na zasiłku macierzyńskim. Mam pytanie, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych??

 • prawocywilneikarne

  "Od 2.11.2010r do 3.07.2011 miałam umowę o pracę. 3 lipca w dzień porodu rozwiązano ze mną umowę. Do 19 listopada byłam na zasiłku macierzyńskim. Mam pytanie, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych??"

  Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i opłacanymi w tym czasie składkami na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [zinio] *.realestate.net.pl

  Witam.Jeśli pracowałam od 1.03.2008r.do 31.10.2011r ale na 1/2 etatu 693zł brutto wynagrodzenie i odprowadzane były składki zarejestrowałam się jako bezrobotna w dn.30.11.2011r. to czy i kiedy dostanę zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam.Jeśli pracowałam od 1.03.2008r.do 31.10.2011r ale na 1/2 etatu 693zł brutto wynagrodzenie i odprowadzane były składki zarejestrowałam się jako bezrobotna w dn.30.11.2011r. to czy i kiedy dostanę zasiłek?"

  Zasiłek nie będzie się należał. Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł)

 • lusia-pl

  Witam! Zwolniłam się z firmy na własną prośbę wiem, że muszę poczekać na zasiłek 90 dni. Moje pytanie dotyczy innej kwestii a mianowicie pani w PUP powiedziała, że od stycznia obowiązują nowe przepisy i rejestrują na styczeń w związku z tymi zasiłek będzie mi przysługiwał przez trzy miesiące a nie przez 9 miesięcy. Chodzi mi o to czy rejestrując się na początku grudnia obowiązują mnie z racji oczekiwania na zasiłek przepisy, które wejdą w życie w styczniu 2012?

 • prawocywilneikarne

  "Witam! Zwolniłam się z firmy na własną prośbę wiem, że muszę poczekać na zasiłek 90 dni. Moje pytanie dotyczy innej kwestii a mianowicie pani w PUP powiedziała, że od stycznia obowiązują nowe przepisy i rejestrują na styczeń w związku z tymi zasiłek będzie mi przysługiwał przez trzy miesiące a nie przez 9 miesięcy. Chodzi mi o to czy rejestrując się na początku grudnia obowiązują mnie z racji oczekiwania na zasiłek przepisy, które wejdą w życie w styczniu 2012?"

  To już pytanie do UP.

 • Gość *.realestate.net.pl

  Witam.Jeśli pracowałam w okresach:
  <br/>02.01.2006r.-15.02.2006r.-1/1 etat
  <br/>20.03.2007r.-31.08.2007r.-1/4 etat
  <br/>01.03.2008r.-31.10.2011r.-1/2 etat
  <br/>24.10.2011r.-23.11.2011r.-1/1 etat,składki były odprowadzane
  <br/>a w dn.30.11.2011r. zarejestrowałam się w UP jako bezrobotna to czy i kiedy dostanę zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam.Jeśli pracowałam w okresach:
  <br/>02.01.2006r.-15.02.2006r.-1/1 etat
  <br/>20.03.2007r.-31.08.2007r.-1/4 etat
  <br/>01.03.2008r.-31.10.2011r.-1/2 etat
  <br/>24.10.2011r.-23.11.2011r.-1/1 etat,składki były odprowadzane
  <br/>a w dn.30.11.2011r. zarejestrowałam się w UP jako bezrobotna to czy i kiedy dostanę zasiłek?"


  Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalna pensją (1386 zł) i opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne - jak te warunki są spełnione to zasiłek będzie się należał.

 • Gość: [bombel] 81.219.189.*

  Mój teść starał się o rentę dwa lata się sądził i wyczerpał wszelkie procedury .Świadczenia nie dostał.W PUP-ie odmówili mu prawa do zasiłku. Czy słusznie?

 • prawocywilneikarne

  "Mój teść starał się o rentę dwa lata się sądził i wyczerpał wszelkie procedury .Świadczenia nie dostał.W PUP-ie odmówili mu prawa do zasiłku. Czy słusznie?"

  Nie wiem jaki był powód odmowy...

 • Gość *.realestate.net.pl

  witam.jestem zarejestrowana jako bezrobotna lecz mam możliwość podjęcia pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.Czy pracując jw. nadal będę otrzymywać zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "witam.jestem zarejestrowana jako bezrobotna lecz mam możliwość podjęcia pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.Czy pracując jw. nadal będę otrzymywać zasiłek?"

  Nie. Zasiłek jest dla osób bezrobotnych.

 • Gość: [agsze] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam,
  pracuję na umowie zlecenie 12 miesięcy (wcześniej 5 miesięcy umowa o pracę z najniższą krajową). Jestem samotną matką. Czy gdybym nie dostała umowy zlecenie nr 13 należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  pracuję na umowie zlecenie 12 miesięcy (wcześniej 5 miesięcy umowa o pracę z najniższą krajową). Jestem samotną matką. Czy gdybym nie dostała umowy zlecenie nr 13 należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Pozdrawiam i proszę o odpowiedź."


  Jak spełnione są wszystkie warunki, to tak...

 • Gość: [Bany] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam, chciałabym się poradzić w sprawie zasiłku dla bezrobotnych a mianowicie moja sytuacja wygląda następująco: skończyłam szkołę średnią, mam maturę, skończyłam studia. Po skończeniu szkoły zarejestrowałam się w PUP, przez 2 lata szukałam pracy w kraju w końcu wyjechałam zagranice na 4 miesiące legalnie, rok później znowu wyjechałam na 3 miesiące legalnie. Następnie dostałam się na staż w kraju który trwał 3 miesiące, po stażu zostałam zatrudniona w tej firmie na umowę zlecenie na okres 7 miesięcy na cały etat. Po stracie pracy zarejestrowałam się ponownie w urzędzie. Po miesiącu znalazłam sobie prace na 3/4 etatu, umowa o prace na okres 3 miesiące. Od 2 miesięcy jestem na bezrobociu ( ponownie zarejestrowałam się w PUP). Czy jest szansa na to żebym dostała zasiłek z Urzędu Pracy ? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam, chciałabym się poradzić w sprawie zasiłku dla bezrobotnych a mianowicie moja sytuacja wygląda następująco: skończyłam szkołę średnią, mam maturę, skończyłam studia. Po skończeniu szkoły zarejestrowałam się w PUP, przez 2 lata szukałam pracy w kraju w końcu wyjechałam zagranice na 4 miesiące legalnie, rok później znowu wyjechałam na 3 miesiące legalnie. Następnie dostałam się na staż w kraju który trwał 3 miesiące, po stażu zostałam zatrudniona w tej firmie na umowę zlecenie na okres 7 miesięcy na cały etat. Po stracie pracy zarejestrowałam się ponownie w urzędzie. Po miesiącu znalazłam sobie prace na 3/4 etatu, umowa o prace na okres 3 miesiące. Od 2 miesięcy jestem na bezrobociu ( ponownie zarejestrowałam się w PUP). Czy jest szansa na to żebym dostała zasiłek z Urzędu Pracy ? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam"

  Jeżeli jest już Pani zarejestrowana od dwóch miesięcy i nie otrzymuje zasiłku, to zarejestrowano Panią jako osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Gość: [Aniula] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam. Moja mama dostała wypowiedzenie na 1 stycznia 2012. Pracowała ponad 5 lat na pół etatu. Czy nalezy sie jej zasiłek dla bezrobotnych i jesli tak to w jakiej wysokosci?Bo nie wiem czy 1/2 etatu jest tak samo liczone jak cały etat przy wydawaniu zasiłku.
  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Moja mama dostała wypowiedzenie na 1 stycznia 2012. Pracowała ponad 5 lat na pół etatu. Czy nalezy sie jej zasiłek dla bezrobotnych i jesli tak to w jakiej wysokosci?Bo nie wiem czy 1/2 etatu jest tak samo liczone jak cały etat przy wydawaniu zasiłku.
  Pozdrawiam"


  Potrzebne jest przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalna pensją (1386 zł) i opłacanymi składkami na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość *.eltronik.net.pl

  nie liczy się dni przepracowanych tylko dni w których jesteśmy zatrudnieni czyli włącznie z dniami wolnymi np. mamy umowe na 2miesiące to licy sie nam 61 dni

 • Gość: [wooow] *.dynamic.gprs.plus.pl

  po ukończeniu szkoły nie mogę znaleźć pracy. Nie pomagają częste wizyty w urzędzie pracy. Jestem zarejestrowany w urzędzie bez prawa do zasiłku. Wiem, że jest coś takiego jak zasiłek okresowy. moje pytanie brzmi czy mogę starać się o ten zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "po ukończeniu szkoły nie mogę znaleźć pracy. Nie pomagają częste wizyty w urzędzie pracy. Jestem zarejestrowany w urzędzie bez prawa do zasiłku. Wiem, że jest coś takiego jak zasiłek okresowy. moje pytanie brzmi czy mogę starać się o ten zasiłek?"

  Trzeba pytać w MOPS ...

  Zasiłek okresowy wypłacany jest w następujących sytuacjach:

  długotrwała choroba,
  niepełnosprawność,
  bezrobocie,
  możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 • Gość: [lena] *.ibd.gtsenergis.pl

  witam mam pytanie czy po dostaniu wypowiedzenia umowy zlecenia należy się zasiłek dla osoby bezrobotnej

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie czy po dostaniu wypowiedzenia umowy zlecenia należy się zasiłek dla osoby bezrobotnej"

  Jak są spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania - to tak.

 • 0karola19

  pracowałam 15misięcy na pół etatu plus staż 5 miesięcy w jednej firmie teraz nie chcą mi przedłużyć umowy:/ czy mogę się starać o zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "pracowałam 15misięcy na pół etatu plus staż 5 miesięcy w jednej firmie teraz nie chcą mi przedłużyć umowy:/ czy mogę się starać o zasiłek?"

  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki, to oczywiście tak.

 • Gość: [justyn] 194.181.128.*

  2lata byłam na małym zus 9m-cy na pełnym zus3m-cy na chorobowym pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  "2lata byłam na małym zus 9m-cy na pełnym zus3m-cy na chorobowym pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"

  Potrzebne jest minimum 365 dni z opłacanymi pełnymi składkami...

 • prawocywilneikarne

  "2lata byłam na małym zus 9m-cy na pełnym zus3m-cy na chorobowym pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"

  Potrzebne jest minimum 365 dni z opłacanymi pełnymi składkami...

 • Gość: [edyska] *.home.aster.pl

  Witam,
  byłabym ogromnie wdzięczna, gdybym uzyskała odpowiedź na nurtujące mnie pytania:

  1. Chciałabym się dowiedzieć czy mogę się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych, gdyż nie do końca rozumiem jak to jest z tymi 18 miesiącami wstecz. W moim przypadku:
  - pierwsza praca od 15.07.2010 do 20.11.2010r
  - druga praca od 01.01.2011 do 26.07.2011r umowa o pracę ustała w dniu porodu dziecka - 26.07.2011
  - zasiłek macierzyński (wypłacany przez ZUS) od 27.07.2011 do 26.12.2011r

  kwota wynagrodzenia powyżej 3000zł

  2. Jeśli dostanę zasiłek dla bezrobotnych to będę musiała zgłaszać się na różne spotkania w sprawie pracy wyznaczone przez UP. Jestem po dobrych studiach i mam duże wymagania finansowe. Czy mogę odmówić przyjęcia jakiejś pracy tłumacząc się np. zbyt małą proponowaną pensją? Czy w takiej sytuacji straciłabym zasiłek?

 • cel79

  witam

  moja umowa o pracę na cały etat zaczeła się w marcu 2010r i trwała do 20 listopada 2011r ale w tym czasie otworzyłem działalność gospodarczą od sierpnia 2011 do 30 listopada 2011r , zamknełem tą działalność ponieważ straciłem pracę i bym musiał płacić cały zus , czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.

  dziękuję za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "witam

  moja umowa o pracę na cały etat zaczeła się w marcu 2010r i trwała do 20 listopada 2011r ale w tym czasie otworzyłem działalność gospodarczą od sierpnia 2011 do 30 listopada 2011r , zamknełem tą działalność ponieważ straciłem pracę i bym musiał płacić cały zus , czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.


  dziękuję za odpowiedź "

  Chyba nie, bo nie wiem, czy są spełnione wszystkie warunki....

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  byłabym ogromnie wdzięczna, gdybym uzyskała odpowiedź na nurtujące mnie pytania:

  1. Chciałabym się dowiedzieć czy mogę się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych, gdyż nie do końca rozumiem jak to jest z tymi 18 miesiącami wstecz. W moim przypadku:
  - pierwsza praca od 15.07.2010 do 20.11.2010r
  - druga praca od 01.01.2011 do 26.07.2011r umowa o pracę ustała w dniu porodu dziecka - 26.07.2011
  - zasiłek macierzyński (wypłacany przez ZUS) od 27.07.2011 do 26.12.2011r

  kwota wynagrodzenia powyżej 3000zł

  2. Jeśli dostanę zasiłek dla bezrobotnych to będę musiała zgłaszać się na różne spotkania w sprawie pracy wyznaczone przez UP. Jestem po dobrych studiach i mam duże wymagania finansowe. Czy mogę odmówić przyjęcia jakiejś pracy tłumacząc się np. zbyt małą proponowaną pensją? Czy w takiej sytuacji straciłabym zasiłek? "


  Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (obecnie jest to 1500 zł ) i pracodawca powinien opłacać w tym czasie składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

  Tak trzeba zgłaszać się do UP raz w miesięcy, no i za odmowę podjęcia pracy można utracić status bezrobotnego i zasiłek. Wszystko dokładnie wytłumaczą w UP.

 • Gość: [evi] *.ssp.dialog.net.pl

  witam
  mam dwa pytaia
  1.Do ilu dni muszę się zarejestrować na bezrobociu, chcąc pobierać zasiłek dla bezrobotnych? (czy są to dni robocze?)
  2.Jeżeli końcem października minął mi okres wypowiedzenia z wcześniejszej umowy o pracę (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), potem około miesiąca szukałam pracy i znalazłam ją ale była to tylko umowa zlecenie na 2tygodnie, to czy zasiłek zostanie mi wypłacany po upływie 7dni od rejestracji w UP, czy upływie 90dni dopiero?

 • prawocywilneikarne

  "witam
  mam dwa pytaia
  1.Do ilu dni muszę się zarejestrować na bezrobociu, chcąc pobierać zasiłek dla bezrobotnych? (czy są to dni robocze?)
  2.Jeżeli końcem października minął mi okres wypowiedzenia z wcześniejszej umowy o pracę (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), potem około miesiąca szukałam pracy i znalazłam ją ale była to tylko umowa zlecenie na 2tygodnie, to czy zasiłek zostanie mi wypłacany po upływie 7dni od rejestracji w UP, czy upływie 90dni dopiero?"

  1) Tak by mieć wymagany staż pracy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją, czyli te minimum 365 dni...

  2) Po 90 dniach...

 • Gość: [polon77] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam
  Spełniam warunki do rejestracji i otrzymania kuroniówki.Czy pobierając zasiłek mogę wykonywać drobne prace na umowę zlecenie(konkretnie jest to praca w święta,które obowiązuje zakaz handlu)

 • Gość *.ip.netia.com.pl

  Witam
  Jestem zatrudniona na pół etatu od 2004 u mojego pracodawcy.Od półtora roku ,jestem na urlopie wychowawczym. Czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie i czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o pomoc co mam z robić w mojej sytuacji. Obawiam się ,że jest to jedyne rozwiązanie w mojej sytuacji gdyż nie mam zapewnionej opieki do synka.
  Kasia

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Spełniam warunki do rejestracji i otrzymania kuroniówki.Czy pobierając zasiłek mogę wykonywać drobne prace na umowę zlecenie(konkretnie jest to praca w święta,które obowiązuje zakaz handlu)"


  Nie.

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Jestem zatrudniona na pół etatu od 2004 u mojego pracodawcy.Od półtora roku ,jestem na urlopie wychowawczym. Czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie i czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o pomoc co mam z robić w mojej sytuacji. Obawiam się ,że jest to jedyne rozwiązanie w mojej sytuacji gdyż nie mam zapewnionej opieki do synka.
  Kasia"


  Umowę można wypowiedzieć, a czy zasiłek będzie się należał ?

  Wszystko zależy od tego, czy będą spełnione wymagane warunki do jego otrzymania.

 • Gość: [Agnieszka] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam.Od04.06.2009-31.12.2009pracowałam na3/4wynagrodzenie957brutto od01.01.2010-31.12.2010 3/4wynagrodzenie990brutto od01.01.2011-31.12.2011 3/4wynagrodzenie1050brutto.Odprowadzane składki od tych wynagrodzeń były wszystkie pytanie moje brzmi czy należy mi się zasiłek.Dodam że rozwiązanie art.30 2 pkt.4 kp z upływem czasu,na który była zawarta.(wygaśnięcia).

 • Gość: [Piotr] *.adsl.inetia.pl

  Będąc płatnikiem tzw "małego ZUS " czyli korzystając przez 16 miesięcy z ulg przysługujących po raz pierwszy prowadzącemu działalność gospodarczą-czy nabywam prawa do zasiłku dla bezrobotnych liczonego za ten okres składkowy?

 • Gość: [basia123] *.play-internet.pl

  31 marca rozwiązują ze mną umowę o pracę likwidacja stanowiska , otrzymam 2 miesięczne odszkodowanie.KIEDY muszę zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

  \

 • prawocywilneikarne

  "31 marca rozwiązują ze mną umowę o pracę likwidacja stanowiska , otrzymam 2 miesięczne odszkodowanie.KIEDY muszę zarejestrować się w Urzędzie Pracy? "

  Tak, by mieć wymagany staż pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją, czyli te minimum 365 dni...

 • prawocywilneikarne

  "Będąc płatnikiem tzw "małego ZUS " czyli korzystając przez 16 miesięcy z ulg przysługujących po raz pierwszy prowadzącemu działalność gospodarczą-czy nabywam prawa do zasiłku dla bezrobotnych liczonego za ten okres składkowy?"

  Muszą być opłacane składki od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia...

 • prawocywilneikarne

  "Witam.Od04.06.2009-31.12.2009pracowałam na3/4wynagrodzenie957brutto od01.01.2010-31.12.2010 3/4wynagrodzenie990brutto od01.01.2011-31.12.2011 3/4wynagrodzenie1050brutto.Odprowadzane składki od tych wynagrodzeń były wszystkie pytanie moje brzmi czy należy mi się zasiłek.Dodam że rozwiązanie art.30 2 pkt.4 kp z upływem czasu,na który była zawarta.(wygaśnięcia)."

  Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie.

 • Gość 46.151.77.*

  Pracowałam do 18 grudnia 2011 , do urzędu pracy poszłam zarejestrować się dopiero 5 stycznia 2012, pani w urzędzie stwierdziła, że minęło już 14 dni od zakończenia pracy i nie przysługuje mi zasiłek, który miałam zawieszony na okres zatrudnienia, czy tak może być? urzędy nie pracują w niedziele ani w święta więc dlaczego liczą dni kalendarzowe a nie robocze?

 • prawocywilneikarne

  "Pracowałam do 18 grudnia 2011 , do urzędu pracy poszłam zarejestrować się dopiero 5 stycznia 2012, pani w urzędzie stwierdziła, że minęło już 14 dni od zakończenia pracy i nie przysługuje mi zasiłek, który miałam zawieszony na okres zatrudnienia, czy tak może być? urzędy nie pracują w niedziele ani w święta więc dlaczego liczą dni kalendarzowe a nie robocze?"

  To już pytanie do UP... Tam wszystko wyjaśnią...

  Ja nie jestem ustawodawcą...

 • Gość: [Zbyszek14110] *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl

  Witam. Niedługo kończy mi się umowa o pracę. Umowa zawarta jest na okres od 10.02.2010r. do 31.01.2012r. Na czas określony. Pytanie moje jest takie;
  Czy mogę być spokojny o to że dostane zasiłek??
  Rejestrując się 01.02.2012r kiedy otrzymam pierwszą wpłatę??
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "P8b125otrzebuję informacji czy jest prawdą ,że jeśli zakład pracy nie odprowadzał składek do ZUS to pracownik nie ma prawa do otrzymania zasiłku .proszę o wyjaśnienie."

  Tak odprowadzane składki to jeden z warunków..

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Niedługo kończy mi się umowa o pracę. Umowa zawarta jest na okres od 10.02.2010r. do 31.01.2012r. Na czas określony. Pytanie moje jest takie;
  Czy mogę być spokojny o to że dostane zasiłek??
  Rejestrując się 01.02.2012r kiedy otrzymam pierwszą wpłatę??
  Z góry dziękuję za odpowiedź. "


  Jeżeli są spełnione wszystkie wymogi, to nie ma się o co martwić.

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

  90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

  180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

 • Gość: [knati] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  Witam,

  mam pytanie

  mąż od grudnia 2008 do kwietnia 2010 był zatrudniony na pełny etat na umowę o prace (wyższą nią minimalna krajowa)

  potem

  od kwietnia 2010 do grudnia 2011 prowadził własną działalność gospodarczą (niski ZUS)

  Mamy w domu dziecko niepełnosprawne i drugie zdrowe czy będzie mu się należało bezrobocie?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,

  mam pytanie

  mąż od grudnia 2008 do kwietnia 2010 był zatrudniony na pełny etat na umowę o prace (wyższą nią minimalna krajowa)

  potem

  od kwietnia 2010 do grudnia 2011 prowadził własną działalność gospodarczą (niski ZUS)

  Mamy w domu dziecko niepełnosprawne i drugie zdrowe czy będzie mu się należało bezrobocie?"


  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy (prowadzenie działalności), przynajmniej minimalna pensja, opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne (podstawą musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie) - to są warunki otrzymania zasiłku...

 • Gość: [Gosiaczek14131] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam, jestem obecnie na urlopie wychowawczym, w lutym kończy mi się umowa o prace. w firmie nie chcą mi jej przedłużyć nawet jak bym chciała wrócić do pracy. pracuje od 2008roku. czy należy mi się zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, jestem obecnie na urlopie wychowawczym, w lutym kończy mi się umowa o prace. w firmie nie chcą mi jej przedłużyć nawet jak bym chciała wrócić do pracy. pracuje od 2008roku. czy należy mi się zasiłek?"

  Tak, jak odpowiedziałem już tu setki razy: jeżeli będą spełnione wszystkie warunki to otrzymania zasiłku, a więc odpowiedni staż pracy, przynajmniej minimalne wynagrodzenie i opłacane składki, to oczywiście tak.

 • Gość: [Piotr] *.xdsl.centertel.pl

  Witam.
  Jesli posiadam jednocześnie dwie umowy na 1/2 etatu w tej samej firmie (ale inne oddzialy), i każda jest na 1000 zł brutto, to czy w przypadku utraty pracy należy mi się zasiłek? Wynagrodzenie otrzymuje łączne z tych dwóch umów (czyli 2000 brutto).

 • prawocywilneikarne

  "Witam.
  Jesli posiadam jednocześnie dwie umowy na 1/2 etatu w tej samej firmie (ale inne oddzialy), i każda jest na 1000 zł brutto, to czy w przypadku utraty pracy należy mi się zasiłek? Wynagrodzenie otrzymuje łączne z tych dwóch umów (czyli 2000 brutto)."


  Chodzi o to, ze składki maja być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli są płacone od tych 2000 zł, to zasiłek będzie się należał...

 • Gość: [aneska5] *.play-internet.pl

  Witam, przepracowałam 9 m-cy na umowę o pracę 1500 brutto, następnie 4 m-ce urlopu bezpłatnego, 4 miesiące na umowę o pracę 1500 brutto. Czy w związku z tym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, przepracowałam 9 m-cy na umowę o pracę 1500 brutto, następnie 4 m-ce urlopu bezpłatnego, 4 miesiące na umowę o pracę 1500 brutto. Czy w związku z tym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"

  Tak.

 • Gość *.dynamic.chello.pl

  Witam

  Posiadam umowe na czas określony na rok czasu (do 01.03 2012 ) .Pracodawca dał do zrozumienia iz nie zamierza podpisywac nowej umowy ze mną i z wieloma innymi pracownikami - powód -w firmie nie dzieje sie najlepiej.Moje pytanie -czy w wypadku w którym pracodawca nie podpisze ze mną nowej umowy nalezy mi się prawo do zasiłku,czy muszę przedstawić w urzędzie pracy inne dodatkowe dokumenty od pracodawcy że stałem się bezrobotny nie ze swojej winy ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam

  Posiadam umowe na czas określony na rok czasu (do 01.03 2012 ) .Pracodawca dał do zrozumienia iz nie zamierza podpisywac nowej umowy ze mną i z wieloma innymi pracownikami - powód -w firmie nie dzieje sie najlepiej.Moje pytanie -czy w wypadku w którym pracodawca nie podpisze ze mną nowej umowy nalezy mi się prawo do zasiłku,czy muszę przedstawić w urzędzie pracy inne dodatkowe dokumenty od pracodawcy że stałem się bezrobotny nie ze swojej winy ?"


  Warunki otrzymania zasiłku są opisane. Jeżeli będą spełnione, to zasiłek będzie przysługiwał..

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam . Od kilku lat prowadziłam z mężem gospodarstwo agroturystyczne. Gospodarstwo jest własnością męża. W tej chwili przestało przynosić nawet minimalny dochód. Ja osobiście jestem płatnikiem kru-s. Czy mam prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? dziękuję.

 • prawocywilneikarne

  "Witam . Od kilku lat prowadziłam z mężem gospodarstwo agroturystyczne. Gospodarstwo jest własnością męża. W tej chwili przestało przynosić nawet minimalny dochód. Ja osobiście jestem płatnikiem kru-s. Czy mam prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? dziękuję."

  Nie.

 • Gość: [Alex] *.static.sitel.net.pl

  Witam, według decyzji Urzędu Pracy zasiłek przysługuje mi od 10 stycznia 2012r. Mam pytanie - kiedy zasiłek zostanie przelany na konto?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, według decyzji Urzędu Pracy zasiłek przysługuje mi od 10 stycznia 2012r. Mam pytanie - kiedy zasiłek zostanie przelany na konto?"

  W przyszłym miesiącu...

 • Gość: [mxv1] *.ip.netia.com.pl

  Witam, mam takie pytanie czy przysługuje mi się zasiłek nowy jak pójdę się zarejestrować 16.01.2012r mój przypadek jest troche inny więc napiszę kolejno jak było pracowałem tak:

  ---- inne prace były nie napiszę bo sa nie potrzebne przed 1.12.2006r
  --- 1.12.2006r do 26.03.2010r(praca - umowa o pracę pełen etat)
  15.04.2010r do 3.05.2010r (zasiłek)
  --- 04.05.2010r do 31.05.2010r (praca -umowa zlecenie)
  dodatek aktywizacyjny PUP
  --- 7.06.2010r do 18.07.2010r (zasiłek kontynuacja)
  --- 19.07.2010r do 18.10.2010r (umowa o pracę "okres próbny" 130h miesięcznie czyli 3/4 etatu wszystko co na umowie brutto zarobek 1275zł miesięcznie)
  dodatek aktywizacyjny PUP
  19.10.2010r do 3.04.2011r ( ta sama praca przedłuzona umowa lecz sam sie zwolniłem za porozumieniem stron , umowa o prace 3/4 etatu brutto 1388zł
  ---14.04.2011r do 6.07.2011r (zasiłek kontynuacja)
  --- 7.07.2011r do 31.12.2011r ( umowa o pracę pełen etat brutto 3000tyś)
  nie przedłużono umowy (wygasła dnia 31.12.2011r)


  od 30.12.2011r do 13.01.2012r chorobowe

  mam pond 10 lat ...

  dziekuję za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam takie pytanie czy przysługuje mi się zasiłek nowy jak pójdę się zarejestrować 16.01.2012r mój przypadek jest troche inny więc napiszę kolejno jak było pracowałem tak:

  ---- inne prace były nie napiszę bo sa nie potrzebne przed 1.12.2006r
  --- 1.12.2006r do 26.03.2010r(praca - umowa o pracę pełen etat)
  15.04.2010r do 3.05.2010r (zasiłek)
  --- 04.05.2010r do 31.05.2010r (praca -umowa zlecenie)
  dodatek aktywizacyjny PUP
  --- 7.06.2010r do 18.07.2010r (zasiłek kontynuacja)
  --- 19.07.2010r do 18.10.2010r (umowa o pracę "okres próbny" 130h miesięcznie czyli 3/4 etatu wszystko co na umowie brutto zarobek 1275zł miesięcznie)
  dodatek aktywizacyjny PUP
  19.10.2010r do 3.04.2011r ( ta sama praca przedłuzona umowa lecz sam sie zwolniłem za porozumieniem stron , umowa o prace 3/4 etatu brutto 1388zł
  ---14.04.2011r do 6.07.2011r (zasiłek kontynuacja)
  --- 7.07.2011r do 31.12.2011r ( umowa o pracę pełen etat brutto 3000tyś)
  nie przedłużono umowy (wygasła dnia 31.12.2011r)


  od 30.12.2011r do 13.01.2012r chorobowe

  mam pond 10 lat ...

  dziekuję za odpowiedź"


  Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, w tym czasie trzeba było zarabiać przynajmniej minimalna pensje i pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne.

 • kaaachnaaa89

  Witam,

  Od 14 września 2009 do 13 stycznia 2012 pracowałam na umowę zlecenie w wymiarze 3/4 etatu. Zostałam zwolniona za porozumieniem stron - czy przysługuje mi bezrobocie ?
  Czy zgłoszenie się na bezrobocie jest równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego?

  pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam,

  Od 14 września 2009 do 13 stycznia 2012 pracowałam na umowę zlecenie w wymiarze 3/4 etatu. Zostałam zwolniona za porozumieniem stron - czy przysługuje mi bezrobocie ?
  Czy zgłoszenie się na bezrobocie jest równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego?

  pozdrawiam"


  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku, to tak. Tak osobie zarejestrowanej w UO przysługuje ubezpieczenie zdrowotne.

 • Gość: [wolny234567] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Majac prawo do zasilku moge zamienic go na staz w miejscu gdzie ja sobie wybiore....
  Czy UP bedzie widzial jakies problemy ?
  Bo pracodawca powiedzial ze jesli odbede u niego staz to mnie pozniej zatrudni ale chce najpierw zebym sie nauczyl....

 • prawocywilneikarne

  "Majac prawo do zasilku moge zamienic go na staz w miejscu gdzie ja sobie wybiore....
  Czy UP bedzie widzial jakies problemy ?
  Bo pracodawca powiedzial ze jesli odbede u niego staz to mnie pozniej zatrudni ale chce najpierw zebym sie nauczyl...."


  Trzeba pytać w UP...

 • Gość: [sylwia] *.ssp.dialog.net.pl

  Jestem na dodatkowym urlopie wychowawczym na orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do końca maja wiem że od czerwca dostanę wypowiedzenie ponieważ nie ma etatu dla mnie.Wfirmie jestem zatrudniona od 7 lat na umowę na czas nieokreślony a w sumie lat pracy mam 11.czy mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Jestem na dodatkowym urlopie wychowawczym na orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do końca maja wiem że od czerwca dostanę wypowiedzenie ponieważ nie ma etatu dla mnie.Wfirmie jestem zatrudniona od 7 lat na umowę na czas nieokreślony a w sumie lat pracy mam 11.czy mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych?"

  Opisane są warunki. Jeżeli będą spełnione, to oczywiście tak..

 • Gość: [Grzegorz] *.play-internet.pl

  Witam, jeśli pracowałem 2 lata na 1/8 etatu a wczesniej pół roku na cały etat z minimalnym wynagr. i pare miesiecy z odstepami w roznych pracach to czy nalezy mi sie zasilek gdy teraz chcialbym sie zwolnic bo nie moge wytrzymac atmosfery jaka panuje w pracy i wykancza mnie to juz psychicznie:(?

 • prawocywilneikarne

  Witam, jeśli pracowałem 2 lata na 1/8 etatu a wczesniej pół roku na cały etat z minimalnym wynagr. i pare miesiecy z odstepami w roznych pracach to czy nalezy mi sie zasilek gdy teraz chcialbym sie zwolnic bo nie moge wytrzymac atmosfery jaka panuje w pracy i wykancza mnie to juz psychicznie:(?"

  Potrzebne jest przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. Pracodawca powinien też opłacać składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

  No i od razu zaznaczam, że bezrobotnemu, który sam zwolnił się z pracy, zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji.

 • 1pawel2222

  WITAM OBECNIE JUZ PONAD 10 LAT OPIEKUJE SIE CORKOM NIEPELNOSPRAWNOM I Z TEGO TYTULU POBIERAM SWIADCZENIE 520 ZL W MAJU KACZY SIE ORZECZENIE CHCIALBYM WIEDZIEC CZY BEDZIE MI PSZYSLUGIWAL ZASILEK DLA BEZROBOTNYCH.

 • prawocywilneikarne

  "WITAM OBECNIE JUZ PONAD 10 LAT OPIEKUJE SIE CORKOM NIEPELNOSPRAWNOM I Z TEGO TYTULU POBIERAM SWIADCZENIE 520 ZL W MAJU KACZY SIE ORZECZENIE CHCIALBYM WIEDZIEC CZY BEDZIE MI PSZYSLUGIWAL ZASILEK DLA BEZROBOTNYCH."

  Niestety nie.

 • Gość: [Sławek] *.home.aster.pl

  Witam,
  Byłem zatrudniony na pełen etat (umowa o pracę na czas nie określony) od 3 stycznia 2011 roku do 5 stycznia 2012 roku (umowę rozwiązaliśmy za porozumieniem stron). W tym czasie wykorzystałem wszystkie dni urlopowe (20) i byłem na zwolnieniu lekarskim łącznie ok. 3 tygodni. Poza tym rozpocząłem studia na nowym kierunku (pierwsze studia już skończyłem). Czy w takiej sytuacji przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
  Sławek

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  Byłem zatrudniony na pełen etat (umowa o pracę na czas nie określony) od 3 stycznia 2011 roku do 5 stycznia 2012 roku (umowę rozwiązaliśmy za porozumieniem stron). W tym czasie wykorzystałem wszystkie dni urlopowe (20) i byłem na zwolnieniu lekarskim łącznie ok. 3 tygodni. Poza tym rozpocząłem studia na nowym kierunku (pierwsze studia już skończyłem). Czy w takiej sytuacji przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
  Sławek"


  Jeżeli są spełnione pozostałe warunki do otrzymania zasiłku , to tak...

 • Gość *.btk.net.pl

  Witam pracuje na 7/8 etatu wynagrodzenie w tamtym roku to 1450 zł. Od tego roku najniższa się podniosla więc nie mam najniższej. Mam pytanie czy jeżeli zatrudnie się na 1/8 etatu w innej firmie czy dostane zasiłek np. we wrześniu

 • prawocywilneikarne

  "Witam pracuje na 7/8 etatu wynagrodzenie w tamtym roku to 1450 zł. Od tego roku najniższa się podniosla więc nie mam najniższej. Mam pytanie czy jeżeli zatrudnie się na 1/8 etatu w innej firmie czy dostane zasiłek np. we wrześniu"

  Warunkiem jest to, że składki mają być płacone od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • ozi-22

  witam,
  obecnie jestem studentką, przez dwa lata pracowałam na zasadzie umowy o pracę na 3/4 etatu (prócz tego na samym początku 3 miesiące byłam na okresie próbnym) po czym umowa wygasła.przed wygaśnięciem umowy o pracę podjęłam prace na zasadzie umowy zlecenie na 1/2 etatu z tym, że mój pracodawca odprowadza tylko podatek dochodowy.Jeśli bym rozwiązała umowę zlecenie czy przysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych?? Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Z góry bardzo dziękuje!!!

 • prawocywilneikarne

  "witam,
  obecnie jestem studentką, przez dwa lata pracowałam na zasadzie umowy o pracę na 3/4 etatu (prócz tego na samym początku 3 miesiące byłam na okresie próbnym) po czym umowa wygasła.przed wygaśnięciem umowy o pracę podjęłam prace na zasadzie umowy zlecenie na 1/2 etatu z tym, że mój pracodawca odprowadza tylko podatek dochodowy.Jeśli bym rozwiązała umowę zlecenie czy przysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych?? Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Z góry bardzo dziękuje!!!"


  Potrzeba przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy + przynajmniej minimalna pensja + opłacane składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • bioly1981

  Witam mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek ? umowa na cały etat składka najniższa oczywiście od 12.01.2009 do 2.12.2011(z zachowaniem 2-wu tygoniowego okresu wypowiedzenia) i od 01.02.2011-28.02.2011czyli cały miesiąc luty urlop bezpłatny
  Dziękuje i Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek ? umowa na cały etat składka najniższa oczywiście od 12.01.2009 do 2.12.2011(z zachowaniem 2-wu tygoniowego okresu wypowiedzenia) i od 01.02.2011-28.02.2011czyli cały miesiąc luty urlop bezpłatny
  Dziękuje i Pozdrawiam"


  Potrzeba przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składni na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość *.broadband.greenlan.pl

  Witam,pracowalam prawie trzy lata w Holandii w czerwcu 2011 roku wrócilam do kraju i pracowałam jeszcze pod koniec roku dwa miesiace.Teraz jestem bezrobotna,czy w tym momencie moge sie starac o zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,pracowalam prawie trzy lata w Holandii w czerwcu 2011 roku wrócilam do kraju i pracowałam jeszcze pod koniec roku dwa miesiace.Teraz jestem bezrobotna,czy w tym momencie moge sie starac o zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jak był opłacane w tym czasie składki na Fundusz pracy, to tak...

 • medyka3

  Witam chciałbym zapytać o taką sprawę pracowałem od 17.09.2009 na umowę o pracę na czas nieokreślony i rozwiązałem umowę za porozumieniem stron. Po jakim okresie mogę uzyskać prawo do zasiłku. Czy dopiero po 90 dniach?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam chciałbym zapytać o taką sprawę pracowałem od 17.09.2009 na umowę o pracę na czas nieokreślony i rozwiązałem umowę za porozumieniem stron. Po jakim okresie mogę uzyskać prawo do zasiłku. Czy dopiero po 90 dniach?
  Z góry dziękuję za odpowiedź."


  Po 90 dniach od rejestracji w UP...

 • Gość: [K2103] *.dynamic.gprs.plus.pl

  PRACOWAŁAM OD 9.11.2011- 31.01.2012 R NA 3/4 ETATU PRZY ZAROBKU 1350 ZŁ. NA UMOWE O PRACE NA CZAS OKRESLONY DO 31.06.2012 R. pRACODACA ZWALNIE GDZYZ JEST REDUKCJA ETATÓW, ALE UMOWA ROZWIAZANA ZA POROZUMIENIEM STRON. czy należy mi sie zasiłek , OD KIEDY i w jakiej wysokości? wczesniej pobierałam zasiłek przez 10 miesiecy. PROSZE O ODPOWIEDZ. Z GÓRY DZIĘKUJĘ

 • prawocywilneikarne

  "PRACOWAŁAM OD 9.11.2011- 31.01.2012 R NA 3/4 ETATU PRZY ZAROBKU 1350 ZŁ. NA UMOWE O PRACE NA CZAS OKRESLONY DO 31.06.2012 R. pRACODACA ZWALNIE GDZYZ JEST REDUKCJA ETATÓW, ALE UMOWA ROZWIAZANA ZA POROZUMIENIEM STRON. czy należy mi sie zasiłek , OD KIEDY i w jakiej wysokości? wczesniej pobierałam zasiłek przez 10 miesiecy. PROSZE O ODPOWIEDZ. Z GÓRY DZIĘKUJĘ"

  Potrzeba przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [aga] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  Witam,
  jestem w chwili obecnej na urlopie wychowawczym, z tego co mi wiadomo pracodawca ma ogłosić upadłość spółki czy w tym przypadku należy mi się zasiłek?
  Drugim moim pytaniem jest czy jeśli umowa kończy mi się w 2013 roku i nie powróce do tego czasu do pracy to czy po wygaśnięciu stosunku pracy należy mi się zasiłek?
  Serdecznie dziękuje za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  jestem w chwili obecnej na urlopie wychowawczym, z tego co mi wiadomo pracodawca ma ogłosić upadłość spółki czy w tym przypadku należy mi się zasiłek?
  Drugim moim pytaniem jest czy jeśli umowa kończy mi się w 2013 roku i nie powróce do tego czasu do pracy to czy po wygaśnięciu stosunku pracy należy mi się zasiłek?
  Serdecznie dziękuje za odpowiedź"


  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalna pensja i do tego opłacane składki an Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i zasiłek się należy... takie warunki trzeba spełnić.

 • Gość: [hancura] *.adsl.inetia.pl

  Witam..
  umowe o prace miałam od 01.04.2011r. do 31.01.2012r. .W poprzedniej pracy zostałam zwolniona 05.03.2011.Czy należy mi się zasiłek .

 • prawocywilneikarne

  "Witam..
  umowe o prace miałam od 01.04.2011r. do 31.01.2012r. .W poprzedniej pracy zostałam zwolniona 05.03.2011.Czy należy mi się zasiłek ."


  Tek pierwszy okres jest zbyt krótki...

 • dagusia3004

  Witam,
  mam duży problem... 16.07.2011 rozwiązałam umowę o pracę z pracodawcą za porozumieniem stron, 03.10.2011 zarejestrowałam się w UP jako bezrobotna i zasiłek dla bezrobotnych należał mi się po 90 dniach od zarejestrowania, a już 24.10.2011 zalazłam sobie pracę i pracowałam tam do 20.12.2011 r umowa wygasła, od 20-28.12.2011 byłam na chorobowym, 16.01.2012 zarejestrowałam się w UP i miła pani powiedziała,że zasiłek mi się należy ponieważ okres 90 dni przez który nie należał mi się zasiłek już minął( a okres kiedy pracowałam się w niego wlicza), a dziś jednak dostałam decyzję, w której odmówili mi przyznania zasiłku. Dlatego nie jestem pewna czy mam się odwoływać czy też moje odwołanie nie ma sensu bo zasiłek mi się nie należy...?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  mam duży problem... 16.07.2011 rozwiązałam umowę o pracę z pracodawcą za porozumieniem stron, 03.10.2011 zarejestrowałam się w UP jako bezrobotna i zasiłek dla bezrobotnych należał mi się po 90 dniach od zarejestrowania, a już 24.10.2011 zalazłam sobie pracę i pracowałam tam do 20.12.2011 r umowa wygasła, od 20-28.12.2011 byłam na chorobowym, 16.01.2012 zarejestrowałam się w UP i miła pani powiedziała,że zasiłek mi się należy ponieważ okres 90 dni przez który nie należał mi się zasiłek już minął( a okres kiedy pracowałam się w niego wlicza), a dziś jednak dostałam decyzję, w której odmówili mi przyznania zasiłku. Dlatego nie jestem pewna czy mam się odwoływać czy też moje odwołanie nie ma sensu bo zasiłek mi się nie należy...?"


  Pewnie podano przyczynę ?

 • dagusia3004

  Przyczyną było to, że przez okres ostatnich 6 miesięcy sama rozwiązałam umowę o pracę,( ale ten okres minął dokładnie 16 stycznia kiedy się po raz drugi zarejestrowałam w urzędzie pracy)

 • prawocywilneikarne

  "Przyczyną było to, że przez okres ostatnich 6 miesięcy sama rozwiązałam umowę o pracę,( ale ten okres minął dokładnie 16 stycznia kiedy się po raz drugi zarejestrowałam w urzędzie pracy)"

  To już muszą to w UP wytłumaczyć...

 • Gość: [renata] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  jezeli pracowalam na umowe zlecenie przez 6 miesiecy to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych tzw kuroniuwka

 • prawocywilneikarne

  "jezeli pracowalam na umowe zlecenie przez 6 miesiecy to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych tzw kuroniuwka"

  Nie.

 • Gość *.ssp.dialog.net.pl

  Przebywam obecnie na wychowawczym. Umowa o pracę kończy mi się w dniu, gdy mam koniec urlopu wychowawczego. Czy dostane zasiłek bezrobotny po zakończeniu urlopu?

 • prawocywilneikarne

  "Przebywam obecnie na wychowawczym. Umowa o pracę kończy mi się w dniu, gdy mam koniec urlopu wychowawczego. Czy dostane zasiłek bezrobotny po zakończeniu urlopu?"

  Tak, jak tu już wielokrotnie powtarzam: przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w Up + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i wtedy nie ma problemu z zasiłkiem..

 • Gość *.zabrze.vectranet.pl

  Witam,
  Mam pytanie pracuje na 3/4 etatu od sierpnia 2010r do teraz chciała bym sie dowiedzieć czy przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  Mam pytanie pracuje na 3/4 etatu od sierpnia 2010r do teraz chciała bym sie dowiedzieć czy przysługuje mi zasiłek?"


  Warunki są jasno opisane w artykule...

 • Gość *.stargardszczecinski.vectranet.pl

  W sobotę 4 lutego 2012 r upłynął mi okres wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracodawcy, przepracowałem w tej firmie prawie 7 lat. Teraz oczekuję na świadectwo pracy, które zostanie przysłane mi poczta listem poleconym. W jakim czasie mam się zarejestrować po upływie okresu wypowiedzenia, abym mógł nabyc praw bezrobotnego? Słyszalem od znajomych, że ponoć siedem dni kalendarzowych, a telefonicznie od pana w PUP, że pół roku. Proszę o odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "W sobotę 4 lutego 2012 r upłynął mi okres wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracodawcy, przepracowałem w tej firmie prawie 7 lat. Teraz oczekuję na świadectwo pracy, które zostanie przysłane mi poczta listem poleconym. W jakim czasie mam się zarejestrować po upływie okresu wypowiedzenia, abym mógł nabyc praw bezrobotnego? Słyszalem od znajomych, że ponoć siedem dni kalendarzowych, a telefonicznie od pana w PUP, że pół roku. Proszę o odpowiedź."

  Pól roku..

 • Gość: [nikkaz] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Z dniem 31.01 12r wykreśliłam działalność gospodarczą po7 latach działalności i mam zamiar zarejestrować sie na bezrobociu czy będzie mi się należał zasiłek dziekiuje za odpowieć

 • Gość: [Yogi] *.adsl.inetia.pl

  Witam serdecznie, mam pytanie tego typu: Pracuję od ponad 4 lat na pełny etat, w systemie 3 zmianowym, za 1585zł brutto, czyli trochę ponad najniższą. Umowę mam do końca roku i co rok tak jest, że dostaje do końca roku na czas określony. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli w marcu sam złożę wypowiedzenie u mojego "pracodawcy" to czy przysługuje mi prawo do zasiłku ? Bo słyszałem, że prawo do zasiłku mają te osoby które zostały zwolnione przez pracodawców, natomiast te które zwalniają się "same" na porozumieniu stron to wtedy nie przysługuje?

 • paula2611

  Witam,
  mam pytanie, od 24.01.2011do 31.09.2011 pracowałam na umowę o pracę na pełny etat przy minimalnym wynagrodzeniu, od 01.10.2011 jestem na zasiłku chorobowym z ZUS, chciałabym zarejestrować się w UP na bezrobociu, czy należy mi się zasiłek dla osób bezrobotnych? Czy ten zasiłek, który mi wypłacał ZUS jest równy minimalnemu wynagrodzeniu?. Np. ostanio za chorobowe od 03.01.2012 d0 31.01.2011 wyniosło 1033, 27 , zaliczka na podatek 186,00. Do rękli dostałam 847,27. W związku z tym czy przy takim dochodzie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.

  Pomocy, bo nie wiem czy opłaca mi sie rejestrować.

 • prawocywilneikarne

  Z dniem 31.01 12r wykreśliłam działalność gospodarczą po7 latach działalności i mam zamiar zarejestrować sie na bezrobociu czy będzie mi się należał zasiłek dziekiuje za odpowieć"

  Jak są spełnione warunki do jego otrzymania, to oczywiście tak...

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  mam pytanie, od 24.01.2011do 31.09.2011 pracowałam na umowę o pracę na pełny etat przy minimalnym wynagrodzeniu, od 01.10.2011 jestem na zasiłku chorobowym z ZUS, chciałabym zarejestrować się w UP na bezrobociu, czy należy mi się zasiłek dla osób bezrobotnych? Czy ten zasiłek, który mi wypłacał ZUS jest równy minimalnemu wynagrodzeniu?. Np. ostanio za chorobowe od 03.01.2012 d0 31.01.2011 wyniosło 1033, 27 , zaliczka na podatek 186,00. Do rękli dostałam 847,27. W związku z tym czy przy takim dochodzie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.

  Pomocy, bo nie wiem czy opłaca mi sie rejestrować."


  Obecnie minimalna pensja to 1500 zł brutto.

 • prawocywilneikarne

  "Witam serdecznie, mam pytanie tego typu: Pracuję od ponad 4 lat na pełny etat, w systemie 3 zmianowym, za 1585zł brutto, czyli trochę ponad najniższą. Umowę mam do końca roku i co rok tak jest, że dostaje do końca roku na czas określony. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli w marcu sam złożę wypowiedzenie u mojego "pracodawcy" to czy przysługuje mi prawo do zasiłku ? Bo słyszałem, że prawo do zasiłku mają te osoby które zostały zwolnione przez pracodawców, natomiast te które zwalniają się "same" na porozumieniu stron to wtedy nie przysługuje?"

  Przysługuje, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach...

 • Gość: [K] *.pl

  Witam, pracowałem w firmie 2 lata, byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas okreslony,skończyła sie umowa i niestety praca, zarejestrowałem sie do bezrobotnego, po m-cu kazali przyjśc po zasiłek, ale otrzymałem tylko 245 złoty, a zgodnie z przepisami maiło to byc 609,20? Z czego to wynika?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, pracowałem w firmie 2 lata, byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas okreslony,skończyła sie umowa i niestety praca, zarejestrowałem sie do bezrobotnego, po m-cu kazali przyjśc po zasiłek, ale otrzymałem tylko 245 złoty, a zgodnie z przepisami maiło to byc 609,20? Z czego to wynika?"

  Po prostu był to zasiłek nie za cały miesiąc..

 • marzena238

  Witam, pracuję w firmie już ok 6 lat ostatnią umowę podpisałam w 2009r na czas nieokreślony z kwotą 1350zł netto i jest to 3/4 etatu, czy będzie mi przysługiwał zasiłek jeżeli rozwiążę umowę za porozumieniem stron?

 • prawocywilneikarne

  Witam, pracuję w firmie już ok 6 lat ostatnią umowę podpisałam w 2009r na czas nieokreślony z kwotą 1350zł netto i jest to 3/4 etatu, czy będzie mi przysługiwał zasiłek jeżeli rozwiążę umowę za porozumieniem stron?

  Warunki są jasno opisane...

  A osoba, która sama rozwiąże umowę, owszem zasiłek otrzyma, ale będzie on wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [MARIE] *.interpc.pl

  Witam. Mam pytanie...w tym roku bede miec 50 lat. za soba mam 33 lata pracy. Czy nalezy mi sie zasilek przez rok czy tylko przez pol i w jakiej wysokosci juz na reke. Dziekuje.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam pytanie...w tym roku bede miec 50 lat. za soba mam 33 lata pracy. Czy nalezy mi sie zasilek przez rok czy tylko przez pol i w jakiej wysokosci juz na reke. Dziekuje."

  W dniu rejestracji w UP trzeba mieć ukończone 50 lat.


  A wysokości zasiłków są podane w artykule..

 • paula2611

  Witam, wiem że obecnie pensja minimalna wynosi 1500 brutto, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?.

 • Gość *.centertel.pl

  Witam mam pytanie, czy wysokość zasiłku za dany miesiąc jest stała czy jest obliczana za daną liczbę dni od daty rejestracji? Zarejestrowałam się w UP 5 stycznia 2012 z prawem do zasiłku w wysokości 80%. Wpłatę otrzymałam 10 lutego. Jednakże kwota jest niższa od przysługującej wartości. Dziękuję za komentarz.

 • Gość: [magda] 81.219.181.*

  witam, pracowałam od 31.12.2010-31.03.2011 roku na cały etat, od 1.04.2011 do chwili obecnej pracuje na 2/3 etatu. czy będzie mi się nalezal zasiłek w razie zwolnienia badz odejścia samej? prosze o odpowiedz jak to wkoncu jest z tymi zasilkami, bo slyszalam ze nalezy tylko dla osob ktore pracuja przy calym etacie, to prawda? z gory dziekuje za odp. Ogolnie rzecz biorac pracowalam caly etat przez 3 miesiace i na 2/3 etatu pracuje juz 10 miesiecy.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, wiem że obecnie pensja minimalna wynosi 1500 brutto, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?."

  Warunki są jasno wytłumaczone w artykule.

  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy + przynajmniej minimalna pensja + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i zasiłek się będzie należał..

 • prawocywilneikarne

  "witam, pracowałam od 31.12.2010-31.03.2011 roku na cały etat, od 1.04.2011 do chwili obecnej pracuje na 2/3 etatu. czy będzie mi się nalezal zasiłek w razie zwolnienia badz odejścia samej? prosze o odpowiedz jak to wkoncu jest z tymi zasilkami, bo slyszalam ze nalezy tylko dla osob ktore pracuja przy calym etacie, to prawda? z gory dziekuje za odp. Ogolnie rzecz biorac pracowalam caly etat przez 3 miesiace i na 2/3 etatu pracuje juz 10 miesiecy."

  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy + przynajmniej minimalna pensja + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i zasiłek się będzie należał..

  Nie ma tutaj znaczenia to czy jest to praca na pełny, czy niepełny etat..

  Trzeba pamiętać, że jeżeli pracownik sam się zwolni to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP..

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam pytanie, czy wysokość zasiłku za dany miesiąc jest stała czy jest obliczana za daną liczbę dni od daty rejestracji? Zarejestrowałam się w UP 5 stycznia 2012 z prawem do zasiłku w wysokości 80%. Wpłatę otrzymałam 10 lutego. Jednakże kwota jest niższa od przysługującej wartości. Dziękuję za komentarz."

  Tak obliczana jest za daną liczbę dni..

 • marzena238

  Witam, mam jeszcze jedno pytanie czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie wychowawczym i czy w takim przypadku też mi przysługuje zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam jeszcze jedno pytanie czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie wychowawczym i czy w takim przypadku też mi przysługuje zasiłek?"

  Można, ale w takim przypadku zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [sekob] *.4-3.cable.virginmedia.com

  Witam, mam problem moja partnerka przyjechala do mnie do Anglii, a jej stosunek pracy został rozwiazany 15.09.2011r . za porozumieniem stron, moje pytanie brzmi nastepujaco, do jakiego czasu moze ona ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych jezeli wrocilaby do kraju, przed 15.09 przepracowala nieprzerwanie ponad rok, ogolnie planujemy powrot na lipiec tego roku czy to bedzie juz za pozno? prosze o pomoc z gory dziekuje.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam problem moja partnerka przyjechala do mnie do Anglii, a jej stosunek pracy został rozwiazany 15.09.2011r . za porozumieniem stron, moje pytanie brzmi nastepujaco, do jakiego czasu moze ona ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych jezeli wrocilaby do kraju, przed 15.09 przepracowala nieprzerwanie ponad rok, ogolnie planujemy powrot na lipiec tego roku czy to bedzie juz za pozno? prosze o pomoc z gory dziekuje."

  6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.

 • Gość: [anka_202] *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam 28 marca minie dokładnie rok odkąd jestem zatrudniona. wiem juz ze szykuja sie redukcje etatów czy po upływie tego roku kalendarzowego przysługuje mi kuroniówka?? bede wdzieczna za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "Witam 28 marca minie dokładnie rok odkąd jestem zatrudniona. wiem juz ze szykuja sie redukcje etatów czy po upływie tego roku kalendarzowego przysługuje mi kuroniówka?? bede wdzieczna za odpowiedz"

  Jak są spełnione warunki, to oczywiście tak...

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam Czy należy mi sie zasiłek jeśli zarejestruje sie na bezrobociu po 1,5 roku urlopu wychowawczego

 • prawocywilneikarne

  "witam Czy należy mi sie zasiłek jeśli zarejestruje sie na bezrobociu po 1,5 roku urlopu wychowawczego"

  Jeżeli wszytko gra z warunkami to tak.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  a co to znaczy >wszystko gra> Byłam zatrudnina na 1/4 etatu przez 5miesięcy za 350zł Teraz pracodawca zatrudni mnie na cały etat za minimalne wynagrodzenie Po misiacu pracy mam zamiar iść na 1,5 roku na wychowawcze aż do zakończenia umowy zy bedzie mi się należało wychowawcze? i czy należałoby mi sie gdybym przez ten miesiąc dalej była zatrudnina na 1/4

 • prawocywilneikarne

  a co to znaczy >wszystko gra> Byłam zatrudnina na 1/4 etatu przez 5miesięcy za 350zł Teraz pracodawca zatrudni mnie na cały etat za minimalne wynagrodzenie Po misiacu pracy mam zamiar iść na 1,5 roku na wychowawcze aż do zakończenia umowy zy bedzie mi się należało wychowawcze? i czy należałoby mi sie gdybym przez ten miesiąc dalej była zatrudnina na 1/4

  Wszystko gra, czyli:

  przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzeni + opłacane w tym czasie składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne...

 • oliser_2004

  Witam
  14.03.2011 podpisałam umowę zlecenie na okres miesiąca. 14.04.2011 podpisałam umowę o pracę na czas określony do 13.04.2012. Czy gdybym została zwolniona po 14 marca 2012 należałaby mi się zasiłek? czy umowa zlecenie wliczana jest do tych 365dni czy też zasiłek będzie mi się należał dopiero po 14 kwietnia? Z góry dziekuje za pomoc.

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  14.03.2011 podpisałam umowę zlecenie na okres miesiąca. 14.04.2011 podpisałam umowę o pracę na czas określony do 13.04.2012. Czy gdybym została zwolniona po 14 marca 2012 należałaby mi się zasiłek? czy umowa zlecenie wliczana jest do tych 365dni czy też zasiłek będzie mi się należał dopiero po 14 kwietnia? Z góry dziekuje za pomoc."


  Umowa zlecenia też jest wliczana.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam czy mogę liczyc na jakas odpowiedź Wystarczy tylko tak lub nie Moją sprawe przedstawiłam wcześniej

 • prawocywilneikarne

  "witam czy mogę liczyc na jakas odpowiedź Wystarczy tylko tak lub nie Moją sprawe przedstawiłam wcześniej"

  Przepraszam, ale ja nie jestem jasnowidzem :)

  Nie wiem,czy spełnia Pni warunki to otrzymania zasiłku. Prawo do zasiłku to nie tylko staż pracy, to także inne wymogi, jak wynagrodzenie (musi być przynajmniej minimalna pensja), a także opłacane przez pracodawce składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

  Poza tym warunki są jasno opisane.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  artykuł dokładnie przeczytałam ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie A więc jeszcze raz Od 5 miesięcy jestem zatrudnina na 1/4 etatu stawka 350zł składki opłacane Teraz zostane zatrudnina na cały etat stawka min 1386 Czy jakos tak Po miesiacu mam zamiar przejsc na wychowawcze Czyli bede miec 6 miesięcy przepracowane Na wychowawczym bede 18 miesięcy Nie bede miec wtedy wynagrodzenia bo na wychowawczym wynagrodzenie sie nie należy ale składki są płacone z budżetu państwa tylko nie wiem jakie Licze na to ze pan wie Potem kończy mi sie umowa i mam zamiar pójść na bezrobocie Czy bedzie mi sie należec zasiłek Juz nie wiem co mogłabym jeszce napisac zeby pan był w stanie mi pomóc odpowiedzią

 • prawocywilneikarne

  "artykuł dokładnie przeczytałam ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie A więc jeszcze raz Od 5 miesięcy jestem zatrudnina na 1/4 etatu stawka 350zł składki opłacane Teraz zostane zatrudnina na cały etat stawka min 1386 Czy jakos tak Po miesiacu mam zamiar przejsc na wychowawcze Czyli bede miec 6 miesięcy przepracowane Na wychowawczym bede 18 miesięcy Nie bede miec wtedy wynagrodzenia bo na wychowawczym wynagrodzenie sie nie należy ale składki są płacone z budżetu państwa tylko nie wiem jakie Licze na to ze pan wie Potem kończy mi sie umowa i mam zamiar pójść na bezrobocie Czy bedzie mi sie należec zasiłek Juz nie wiem co mogłabym jeszce napisac zeby pan był w stanie mi pomóc odpowiedzią"

  Krótko: Nie.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  czyli wychowawcze nie jest wliczane

 • prawocywilneikarne

  czyli wychowawcze nie jest wliczane

  Wlicza się, ale składki musza być płacone od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1500 zł. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

  Jeżeli jest spełniony ten warunek, to zasiłek będzie się należał, a Pani nic o takiej kwocie nie pisała, a więc w takim przypadku nie będzie się należał.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  czyli gdybym tera na ten jeden miesiąc dostała stawkę 1500 zł to bedzie sie należał zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  czyli gdybym tera na ten jeden miesiąc dostała stawkę 1500 zł to bedzie sie należał zasiłek?

  Nie.

  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalna pensją (1500 zł brutto) i opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

  Takie warunki muszą być spełnione.

 • oliser_2004

  Witam raz jeszcze
  Jeśli pracodawca rozwiąże ze mną umowę za porozumieniem stron to zasiłek będzie wypłacany po upłyiwe 90 dni ale przez okres 6 m-cy czy tylko 3? Dziekuje za pomoc

 • prawocywilneikarne

  "Witam raz jeszcze
  Jeśli pracodawca rozwiąże ze mną umowę za porozumieniem stron to zasiłek będzie wypłacany po upłyiwe 90 dni ale przez okres 6 m-cy czy tylko 3? Dziekuje za pomoc"


  Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę o prace, to zasiłek wypłacany jest normalnie. Po 90 dniach wypłacany jest, gdy to pracownik rozwiązuje umowę.

 • oliser_2004

  Czyli gdybym ja rozwiązała umowę za porozumieniem stron wówczas zasiłek należałby mi sie po 90 dniach i tylko na 3 miesiące tak? A jeśli pracodawca za porozumieniem stron wówczas od razu i przez 6 mc-cy?

 • prawocywilneikarne

  "Czyli gdybym ja rozwiązała umowę za porozumieniem stron wówczas zasiłek należałby mi sie po 90 dniach i tylko na 3 miesiące tak? A jeśli pracodawca za porozumieniem stron wówczas od razu i przez 6 mc-cy?"

  Tak.

 • Gość: [marcin] *.play-internet.pl

  Po wojsku, w 2006 roku byłem na zasiłku dla bezrobotnych. Potem PUP skierował mnie do pracy w związku z czym zawieszono mi zasiłek. Pracowałem początkowo na umowę o pracę, potem umowy zlecenie. Pracodawca stosował sprytne zabiegi, bo wypisywał dwie umowy (druga firma była na jego żonę), a składki odprowadzał prawdopodobnie z niższej umowy, dlatego mogło nie być najniższej pensji. Wcześniej jednak pracowałem na umowę czasową o pracę (ponad rok czasu) i najniższą pensję. Od lipca 2010 romku byłem na zwolnieniu i zasiłku rehabilitacyjnym z powodu złamania nogi. Zasiłek skończył się w październiku 2011 roku. Chciałem się zarejestrować jako bezrobotny z prawem do zasiłku, okazało się jednak, że w ZUSie powiedzieli mi, że moje składki były za niskie. Zasiłku nie dostałem, ani też żadnej decyzji z ZUSu czy PUP. Pytanie: Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek i czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy

 • prawocywilneikarne

  "Po wojsku, w 2006 roku byłem na zasiłku dla bezrobotnych. Potem PUP skierował mnie do pracy w związku z czym zawieszono mi zasiłek. Pracowałem początkowo na umowę o pracę, potem umowy zlecenie. Pracodawca stosował sprytne zabiegi, bo wypisywał dwie umowy (druga firma była na jego żonę), a składki odprowadzał prawdopodobnie z niższej umowy, dlatego mogło nie być najniższej pensji. Wcześniej jednak pracowałem na umowę czasową o pracę (ponad rok czasu) i najniższą pensję. Od lipca 2010 romku byłem na zwolnieniu i zasiłku rehabilitacyjnym z powodu złamania nogi. Zasiłek skończył się w październiku 2011 roku. Chciałem się zarejestrować jako bezrobotny z prawem do zasiłku, okazało się jednak, że w ZUSie powiedzieli mi, że moje składki były za niskie. Zasiłku nie dostałem, ani też żadnej decyzji z ZUSu czy PUP. Pytanie: Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek i czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy"

  Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek: Nie.

  czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy: Tak. Składki, które są płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia są jednym z warunków, który musi być spełniony.

 • Gość: [buntownik] 91.231.33.*

  Witam.
  Mam przepracowane 43lata. Wiek emerytalny zostanie osiagniety za 5 lat. W marcu ubieglego roku przyznano mi rente z tyt.czesciowej niezdolnosci do pracy na okres roku. W miedzyczasie lekarz zakladowy nie wyrazil zgody na moje dalsze zatrudnienie, gdyz przyznano mi rente. Mam pytanie - jesli renta nie zostanie mi przedluzona czy zasilek dla bezrobotych bedzi mi sie nalezec? Watpie by pracodawca przyjal mnie z powrotem. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp.

 • prawocywilneikarne

  "Witam.
  Mam przepracowane 43lata. Wiek emerytalny zostanie osiagniety za 5 lat. W marcu ubieglego roku przyznano mi rente z tyt.czesciowej niezdolnosci do pracy na okres roku. W miedzyczasie lekarz zakladowy nie wyrazil zgody na moje dalsze zatrudnienie, gdyz przyznano mi rente. Mam pytanie - jesli renta nie zostanie mi przedluzona czy zasilek dla bezrobotych bedzi mi sie nalezec? Watpie by pracodawca przyjal mnie z powrotem. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp."


  Tak.

 • Gość: [fkjggjtjr] *.giment.net

  jeżeli ktoś pracował przez rok na półetatu czy nalezy się zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "jeżeli ktoś pracował przez rok na półetatu czy nalezy się zasiłek?
  "
  Muszą być spełnione wszystkie warunki i wtedy nie będzie problemu.

  Forma zatrudnienia nie ma tutaj znaczenia.

 • Gość: [Monika] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam. Pracuję na 1/2 etatu i jestem na wypowiedzeniu (pracuję 2 lata) przez ten okres otrzymywałam połowę minimalnego wynagrodzenia + 35% od utargu. W każdym miesiącu przekraczałam najniższą krajową (zarabiałam ok 2100 brutto). Czy mam teraz prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Pracuję na 1/2 etatu i jestem na wypowiedzeniu (pracuję 2 lata) przez ten okres otrzymywałam połowę minimalnego wynagrodzenia + 35% od utargu. W każdym miesiącu przekraczałam najniższą krajową (zarabiałam ok 2100 brutto). Czy mam teraz prawo do zasiłku?"

  Wszystko zależy od tego od jakiej kwoty odprowadzane były składki. Musi to być przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

 • Gość: [nrfegrom] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam zostałem zwolniony z pracy , z artykułu 53 , tak chorowałem , ale jestem już zdrowy tzn prosiłem pracodawce ,żeby mnie jeszcze nie zwalniali bo na żadną rente nie ide.Ale jednak przyszło mi pismo do domu , z tad moje pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych pracowałem 5 lat w tym zakładzie.

 • prawocywilneikarne

  "Witam zostałem zwolniony z pracy , z artykułu 53 , tak chorowałem , ale jestem już zdrowy tzn prosiłem pracodawce ,żeby mnie jeszcze nie zwalniali bo na żadną rente nie ide.Ale jednak przyszło mi pismo do domu , z tad moje pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych pracowałem 5 lat w tym zakładzie."

  Tak. Ale muszą być też spełnione pozostałe warunki.

 • Gość: [szczupla] *.dynamic.chello.pl

  witam mam pytanie czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych jak mam przepracowane od 1.03.10 do 31.o7.2010 1/2 etatu a od 1.08.10 do 31.12.11 caly etat bardzo prosze o odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych jak mam przepracowane od 1.03.10 do 31.o7.2010 1/2 etatu a od 1.08.10 do 31.12.11 caly etat bardzo prosze o odpowiedz"

  Zasiłek będzie się należał, jak będą spełnione wymagane warunki..

 • Gość: [justyna] *.neotrix.pl

  przez cztery lata pracowalam w firmie na umowe zlecenie. nastepnie dostalam umowe na caly etat na okres 1 roku,umowa sie skonczyla i z powodu redukcji etatu zostalam zwolnona. nalezy mi sie zasilek?

 • prawocywilneikarne

  "przez cztery lata pracowalam w firmie na umowe zlecenie. nastepnie dostalam umowe na caly etat na okres 1 roku,umowa sie skonczyla i z powodu redukcji etatu zostalam zwolnona. nalezy mi sie zasilek?"

  Tak, ja powtarzam to w kółko: będą spełnione warunki - będzie należał się zasiłek.

  Sam staż to nie wszystko..

 • Gość *.ssp.dialog.net.pl

  chciałam się dowiedzieć czy to prawda że zasiłek bezrobotny wypłacany jest przez 6 miesiecy

 • prawocywilneikarne

  "chciałam się dowiedzieć czy to prawda że zasiłek bezrobotny wypłacany jest przez 6 miesiecy"

  6 lub 12 miesięcy w zależności od stopnia bezrobocia w danym powiecie.

 • Gość: [qluluq] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  czy urząd pracy ma prawo odmówić zarejestrowania jako bezrobotnego z ubezpieczeniem (nie chodzi o zasiłek) osobę, która jest domownikiem a współmałżonek ma 0,8 ha gruntów jako nieruchomość rolną i ma zaświadczenie z urzędu miasta i gminy, że te grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego zgodnie z art.2ust.1 ustawy o podatku rolnym, nadmieniam, że na tych gruntach nikt nigdy nie prowadził działalności rolniczej w świetle ww ustawy.

 • Gość: [Anna M.] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam, w październiku 2011 rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron, następnie podjęłam pracę w nowym miejscu - w wyniku redukcji etatów, po okresie próbnym nie przedłużono mi umowy. Od tygodnia zarejestrowana jestem w UP. Czy mam prawo do zasiłku wypłacanego 7 dni po dniu rejestracji?

 • 3justek

  Witam!
  Proszę o pomoc.
  Przepracowałam 8 lat( z przerwami) na umowę o pracę i minimalnych dochodach. W zeszłym roku w marcu złożyłam wypowiedzenie i nie rejestrowałam się w UP.Następnie podjęłam pracę w sierpniu i po miesiącu musiałam się zwolnić również nie rejestrując się.
  Czy otrzymam zasiłek i jeżeli tak to po jakim okresie?

 • Gość: [Agnes 123] *.ip.netia.com.pl

  Witam mam pytanko od 2007r do30kwietnia 2012r mam umowę o pracę i już wiem że mi jej nie przedlużą czy po tym czasie dostane zasilek tak zwany kuroniówką

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam pytanko od 2007r do30kwietnia 2012r mam umowę o pracę i już wiem że mi jej nie przedlużą czy po tym czasie dostane zasilek tak zwany kuroniówką"

  Jeżeli będą spełnione warunki, to oczywiście tak.

 • prawocywilneikarne

  "Witam!
  Proszę o pomoc.
  Przepracowałam 8 lat( z przerwami) na umowę o pracę i minimalnych dochodach. W zeszłym roku w marcu złożyłam wypowiedzenie i nie rejestrowałam się w UP.Następnie podjęłam pracę w sierpniu i po miesiącu musiałam się zwolnić również nie rejestrując się.
  Czy otrzymam zasiłek i jeżeli tak to po jakim okresie?"


  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją + opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

  Takie warunki musza być spełnione.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, w październiku 2011 rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron, następnie podjęłam pracę w nowym miejscu - w wyniku redukcji etatów, po okresie próbnym nie przedłużono mi umowy. Od tygodnia zarejestrowana jestem w UP. Czy mam prawo do zasiłku wypłacanego 7 dni po dniu rejestracji?"

  Nie.

 • prawocywilneikarne

  "czy urząd pracy ma prawo odmówić zarejestrowania jako bezrobotnego z ubezpieczeniem (nie chodzi o zasiłek) osobę, która jest domownikiem a współmałżonek ma 0,8 ha gruntów jako nieruchomość rolną i ma zaświadczenie z urzędu miasta i gminy, że te grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego zgodnie z art.2ust.1 ustawy o podatku rolnym, nadmieniam, że na tych gruntach nikt nigdy nie prowadził działalności rolniczej w świetle ww ustawy."

  To już pytanie do UP o uzasadnienie takiej decyzji.

 • Gość: [przedsiebiorca przed upadloscia] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam,

  Czy dla przedsiębiorcy, który zakończy działalność po roku prowadzenia (preferencyjny ZUS) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,

  Czy dla przedsiębiorcy, który zakończy działalność po roku prowadzenia (preferencyjny ZUS) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?"


  Składki muszą być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • monikab87

  Mam pytanie. Czy przy obliczaniu ilości dni przepracowanych potrzebnych do otrzymania zasiłku stosuje się odliczenie ilości dni zwolnienia chorobowego i zasiłku opiekuńczego na dziecko. Za odpowiedź z góry dziękuję.

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie. Czy przy obliczaniu ilości dni przepracowanych potrzebnych do otrzymania zasiłku stosuje się odliczenie ilości dni zwolnienia chorobowego i zasiłku opiekuńczego na dziecko. Za odpowiedź z góry dziękuję."

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [Lidia] *.internetdsl.tpnet.pl

  Od sierpnia 2009 rku prowadze mała firmę i płace ZUS "preferencyjny"- nizszy fb1bc. Czy w tym wypadku mam prawo do zasiłku - musze zrezygnować z własnej działalności.
  Mam 49 lat i przepracowane 29 lat.

 • prawocywilneikarne

  "Od sierpnia 2009 rku prowadze mała firmę i płace ZUS "preferencyjny"- nizszy fb1bc. Czy w tym wypadku mam prawo do zasiłku - musze zrezygnować z własnej działalności.
  Mam 49 lat i przepracowane 29 lat."


  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • krzysiekmaly1717

  Witam,
  mam pyt. jesli moja żona pracowała na 1/2etatu od 1lutego 2010r do 17marca 2011r pózniej była na zwolnieniu do 17wrzesnia 2011r od 17 wrzesnia 2011r do 5marca 2012r jest na macierzyńskim. Czy należy się w tym przypadku zasiłek dla bezrobotnych??? dodam ze składki nie były odprowadzane od najnizszej krajowej lecz od nizszej kwoty. Dziękuje za odp

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  mam pyt. jesli moja żona pracowała na 1/2etatu od 1lutego 2010r do 17marca 2011r pózniej była na zwolnieniu do 17wrzesnia 2011r od 17 wrzesnia 2011r do 5marca 2012r jest na macierzyńskim. Czy należy się w tym przypadku zasiłek dla bezrobotnych??? dodam ze składki nie były odprowadzane od najnizszej krajowej lecz od nizszej kwoty. Dziękuje za odp"


  Nie. Warunkiem jest płacenie składek od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • Gość: [marta] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Pracowałam do 1.10.2011 przez 5 lat na umowie o prace z wynagrodzeniem wyższym niż minimalna krajowa po utracie pracy nie zarejestrowałam się jako bezrobotna bo stwierdziłam że szybko znajdę prace natomiast wyszło inaczej. chciała bym się teraz zarejestrować - czy obecnie należy mi się zasiłek ?

 • prawocywilneikarne

  "Pracowałam do 1.10.2011 przez 5 lat na umowie o prace z wynagrodzeniem wyższym niż minimalna krajowa po utracie pracy nie zarejestrowałam się jako bezrobotna bo stwierdziłam że szybko znajdę prace natomiast wyszło inaczej. chciała bym się teraz zarejestrować - czy obecnie należy mi się zasiłek ?"

  Jeżeli od rozwiązania umowy nie minęło więcej niż 6 miesięcy - to tak.

 • tygrysek2013

  dzień dobry byłam zatrudniona ponad 19 lat w firmie na umowę o prace dostałam właśnie wypowiedzenie , firma żle stoi i zlikwidowali moje stanowisko od 4 miesięcy dodatkowo dorabiam na umowe zlecenie czy w tym wypadku dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "dzień dobry byłam zatrudniona ponad 19 lat w firmie na umowę o prace dostałam właśnie wypowiedzenie , firma żle stoi i zlikwidowali moje stanowisko od 4 miesięcy dodatkowo dorabiam na umowe zlecenie czy w tym wypadku dostanę zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jak spełnione są warunki, to oczywiście tak.

 • Gość *.nitka.net.pl

  mam pytanie po przeprcowaniu 7 lat na umowe na czas nieokreslony zlozylam zwolnienie z pracy dla innej lepszej propozycji przepracowalam tam miesiac ale nie przedluzyli mi umowy czy w takim ukladzie nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  "mam pytanie po przeprcowaniu 7 lat na umowe na czas nieokreslony zlozylam zwolnienie z pracy dla innej lepszej propozycji przepracowalam tam miesiac ale nie przedluzyli mi umowy czy w takim ukladzie nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych"

  Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [pomocy] *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam. mam przepracowane mniej niż 5 lat (mianowicie 2 z małym hakiem) dla wyjaśnienia do zasilku wliczany jest to tylko okrez rzeczywistnego zatruydnienia na umowe o prace przy dochodach minimalnych (okres pobierania nauki juz nie ??) w jakiej wysokości netto przysługiiwal by mi zasiłek ??

 • prawocywilneikarne

  "Witam. mam przepracowane mniej niż 5 lat (mianowicie 2 z małym hakiem) dla wyjaśnienia do zasilku wliczany jest to tylko okrez rzeczywistnego zatruydnienia na umowe o prace przy dochodach minimalnych (okres pobierania nauki juz nie ??) w jakiej wysokości netto przysługiiwal by mi zasiłek ??"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy. Kwoty podane są w artykule.

 • Gość: [WojciechK] *.adsl.inetia.pl

  Przepracowałem 27lat w służbie zdrowia. Nie pracuję od 1 stycznia 2012. Powiedziano mi w UP że jeżeli żona jest rolnikiem (posiada 2,5 ha przeliczeniowego, otrzymała ziemię jako darowiznę osobistą już podczas trwania małżeństwa) i nie posiadamy rozdzielności majątkowej, to zasiłek dla bezrobotnych mi nie przysługuje. Czy to jest rzeczywiście prawda? Czy ktoś nie wie co mówi?

 • prawocywilneikarne

  "Przepracowałem 27lat w służbie zdrowia. Nie pracuję od 1 stycznia 2012. Powiedziano mi w UP że jeżeli żona jest rolnikiem (posiada 2,5 ha przeliczeniowego, otrzymała ziemię jako darowiznę osobistą już podczas trwania małżeństwa) i nie posiadamy rozdzielności majątkowej, to zasiłek dla bezrobotnych mi nie przysługuje. Czy to jest rzeczywiście prawda? Czy ktoś nie wie co mówi?"

  Tak to prawda. Nie można wtedy otrzymać statusu osoby bezrobotnej.

 • Gość: [WojciechK] *.adsl.inetia.pl

  Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź. Ale w przypadku domniemanego naszego rozwodu, ja w związku z tą darowizną osobistą dla żony, nie mam żadnego prawa do tej ziemi. To w końcu jestem współwłaścicielem i nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czy też nie jestem współwłaścicielem i powinienem mieć do zasiłku prawo ???

 • prawocywilneikarne

  "Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź. Ale w przypadku domniemanego naszego rozwodu, ja w związku z tą darowizną osobistą dla żony, nie mam żadnego prawa do tej ziemi. To w końcu jestem współwłaścicielem i nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czy też nie jestem współwłaścicielem i powinienem mieć do zasiłku prawo ???"

  A jest Pan rozwiedziony? rozwodzi się?

 • Gość: [WojciechK] *.adsl.inetia.pl

  Nie,nie jestem rozwiedziony i nie mam zamiaru się rozwodzić. Rozbieżność interpretacji posiadania przez żonę ziemi (fakt że jest ubezpieczonym rolnikiem) w przypadku utraty przeze mnie pracy nie uprawnia mnie do praw dla bezrobotnych. Natomiast gdybyśmy podjęli decyzję o rozwodzie, ewidentnie wskazuje, że nie mam prawa do tej ziemi. To według prawa tę ziemię posiadam, czy też nie? Mam prawo być bezrobotnym, czy nie? Jak mam rozumieć tę prawną rozbieżność?

 • prawocywilneikarne

  "Nie,nie jestem rozwiedziony i nie mam zamiaru się rozwodzić. Rozbieżność interpretacji posiadania przez żonę ziemi (fakt że jest ubezpieczonym rolnikiem) w przypadku utraty przeze mnie pracy nie uprawnia mnie do praw dla bezrobotnych. Natomiast gdybyśmy podjęli decyzję o rozwodzie, ewidentnie wskazuje, że nie mam prawa do tej ziemi. To według prawa tę ziemię posiadam, czy też nie? Mam prawo być bezrobotnym, czy nie? Jak mam rozumieć tę prawną rozbieżność?"

  Tak stanowi ustawa i jeżeli ktoś posiada ziemię lub posiada ją jego żona/mąż, to nie może otrzymać statusu osoby bezrobotnej.

 • prawocywilneikarne

  Bezrobotnym może być osoba, która:

  cytat:

  "nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

 • Gość: [kina] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam jestem zarejestrowana w UP i przysługuje mi zasiłek w wysokości 761.40 i w związku z tym mam pytanie czy cała ta kwota będzie mi wypłacana, czy też będą od tej kwoty odliczane składki?

 • prawocywilneikarne

  "Witam jestem zarejestrowana w UP i przysługuje mi zasiłek w wysokości 761.40 i w związku z tym mam pytanie czy cała ta kwota będzie mi wypłacana, czy też będą od tej kwoty odliczane składki?"

  Jest to kwota brutto. Na rękę wychodzi 660,87 zł.

 • Gość: [kina] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Dziękuję bo wczoraj mi wpłynęły pieniążki na konto, ale tylko 460 zł.

 • prawocywilneikarne

  "Dziękuję bo wczoraj mi wpłynęły pieniążki na konto, ale tylko 460 zł."

  Pewnie za niecały miesiąc.

 • Gość: [kina] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Według pisma od 2.02 jestem uznana za osobę bezrobotną a od 10.02 przyznany mi został zasiłek w wysokosci 100%

 • prawocywilneikarne

  "Według pisma od 2.02 jestem uznana za osobę bezrobotną a od 10.02 przyznany mi został zasiłek w wysokosci 100%"

  No to pierwszy zasiłek został wypłacony za 19 dni.

 • Gość: [Mizus] *.cdma.centertel.pl

  witam ,
  mam pytanie ; w lutym dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę się jeszcze zarejestrować jako bezrobotna i czy otrzymam zaśiłek ??
  dziękuje za odpowiedz , pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "witam ,
  mam pytanie ; w lutym dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę się jeszcze zarejestrować jako bezrobotna i czy otrzymam zaśiłek ??
  dziękuje za odpowiedz , pozdrawiam"


  Zarejestrować się można, a zasiłek będzie przyznany, gdy będą spełnione wymagane warunki..

 • Gość: [damianos210] *.com-promis.3s.pl

  Witam, mam takie pytanie czy po swiadczeniu rechabilitacyjnym które trwało 12 mie-cy,przysługije Mi zasiłek dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam takie pytanie czy po swiadczeniu rechabilitacyjnym które trwało 12 mie-cy,przysługije Mi zasiłek dla bezrobotnych."

  Tak, jeżeli podstawę wymiaru świadczenia stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Gość: [damianos210] *.com-promis.3s.pl

  chciałem jeszcze zapytac, zakład zatrudnił mnie na 1 rok , i w drugim miesiącu umowy zachorowałem wykozystałem 182 dni zasiłku chorobowego , a pozniej przeszłem na swiadczenie rechabilitacyjne które trwało 12 mie-cy.
  Czy w tym momencie takze przysługuje Mi zaiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne

  "chciałem jeszcze zapytac, zakład zatrudnił mnie na 1 rok , i w drugim miesiącu umowy zachorowałem wykozystałem 182 dni zasiłku chorobowego , a pozniej przeszłem na swiadczenie rechabilitacyjne które trwało 12 mie-cy.
  Czy w tym momencie takze przysługuje Mi zaiłek dla bezrobotnych ?"


  Tak.

 • krapkowice2012

  witam,
  Pracowałam na umowę na czas określony od 01.04.2011 do 30.09.2011.za minimalną płacę
  11 wrzesnia urodzilam dziecko i do 26 lutego przebywałam na urlopie macierzyńskim
  Mój pracodawca chce mi przedluzyć umowę o pracę na kolejne 3 miesiące.
  Czy macierzyński jest liczony do okresu zatrudnienie , czy dostane kuroniówkę??

 • prawocywilneikarne

  "witam,
  Pracowałam na umowę na czas określony od 01.04.2011 do 30.09.2011.za minimalną płacę
  11 wrzesnia urodzilam dziecko i do 26 lutego przebywałam na urlopie macierzyńskim
  Mój pracodawca chce mi przedluzyć umowę o pracę na kolejne 3 miesiące.
  Czy macierzyński jest liczony do okresu zatrudnienie , czy dostane kuroniówkę??


  Zasiłek, nie ma czegoś takiego jak "kuroniówka".

  Tak. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [jaro] *.ssp.dialog.net.pl

  Witam
  Pracowałem w firmie 15 lat w dniu 12/03/2012 zostałem zwolniony za porozumieniem stron czy przysługuje mi zasiłek. Umowa była na czas nieokreślony

 • prawocywilneikarne

  Pracowałem w firmie 15 lat w dniu 12/03/2012 zostałem zwolniony za porozumieniem stron czy przysługuje mi zasiłek. Umowa była na czas nieokreślony.

  Jeżeli są spełnione warunki, to oczywiście tak.

 • Gość: [9tg] *.internetia.net.pl

  Czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych osobie k która w ciagu 18 miesięcy nie przepracowała 365 dni , zlikwidowano zakład. Staż pracy 28 lat

 • prawocywilneikarne

  "Czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych osobie k która w ciagu 18 miesięcy nie przepracowała 365 dni , zlikwidowano zakład. Staż pracy 28 lat"

  Nie.

 • Gość: [97magda] *.interkar.pl

  witam
  od 2006 roku pracowałam na umowę zlecenie z minimalnym wynagrodzeniem i byly odprowadzane wszystkie składki. Po drodze wykorzystałam urlop macierzyński. Ostatni rok 2011 od stycznia do grudnia już nie miałam minimalnego wynagrodzenia, było ono niższe. Zakład pracy rozwiązał się 31.01.2011 i od tego czasu jestem bezrobotna. Rozumiem, że gdybym teraz chciała zarejestrować się w UP to nie otrzymam zasiłku tak? bo nie przepracowałam 1 roku w ciągu 18 miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem? to nie ma znaczenia, że chciałam pracować (pomimo niższego wynagrodzenia) a nie pójść na garnuszek państwa. Nie jest ważne to, że pracowałam 15 lat i, że miałam ciągłość (w 2009 roku byłam na urlopie macierzyńskim) wcześniej i później cały czas miałam ciągłość tylko w 2011 nie podniesiono mi wynagrodzenia. Ten rok przekreśla prawo uzyskania zasiłku tak? to jest chore...

 • prawocywilneikarne

  "to jest chore..."

  Taka jest niestety ustawa. Warunki są równe dla wszystkich.

  Pieniądze na zasiłki nie biorą się z powietrza, po to jest Fundusz Pracy, a ustawodawca ustalił, że składki musza być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • Gość *.static.icpnet.pl

  witam w czerwu konczy mi sie umowa o praca na czas okreslony mam przepracowane 1,5 roku i nie mam zamiaru przedluzac umowy a pracodawca mi zaoferuje przedluzenie. czy jesli odejde to przysluguje mi zasilek

 • prawocywilneikarne

  "witam w czerwu konczy mi sie umowa o praca na czas okreslony mam przepracowane 1,5 roku i nie mam zamiaru przedluzac umowy a pracodawca mi zaoferuje przedluzenie. czy jesli odejde to przysluguje mi zasilek"

  Jeżeli pracownik sam rozwiązuje umowę, to zasiłek przysługuje, ale dopiero będzie wypłacony po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [sylwia] *.icpnet.pl

  Witam.
  Pracowałam w jednej firmie od marca 2008r, od lipca 2011r byłam na dłuższym zwolnieniu do października 2011r (w tym czasie skończyła mi się umowa w firmie, której pracowałam) od 21 października rozpoczęłam pracę w innej firmie, po zakończeniu okresu próbnego, czyli od 01 lutego już tam nie pracuję. Nie poszłam na bezrobocie od razu sie zarejestrować, czy jak teraz pójdę to bedzie przysługiwał mi zasiłek i czy w ogóle by mi przysługiwał?

 • prawocywilneikarne

  "Witam.
  Pracowałam w jednej firmie od marca 2008r, od lipca 2011r byłam na dłuższym zwolnieniu do października 2011r (w tym czasie skończyła mi się umowa w firmie, której pracowałam) od 21 października rozpoczęłam pracę w innej firmie, po zakończeniu okresu próbnego, czyli od 01 lutego już tam nie pracuję. Nie poszłam na bezrobocie od razu sie zarejestrować, czy jak teraz pójdę to bedzie przysługiwał mi zasiłek i czy w ogóle by mi przysługiwał?"


  Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne i wtedy wszystko gra..

 • Gość: [agniesia1807.wp.meil] *.dynamic.gprs.plus.pl

  pracowalam 11 miesięcy.wczesnie przez ok.9 miesięcy byłam na bezpłatnym zasiłku wychowawczymczy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "pracowalam 11 miesięcy.wczesnie przez ok.9 miesięcy byłam na bezpłatnym zasiłku wychowawczymczy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

  Nie.

 • Gość *.dynamic.gprs.plus.pl

  czy dostanę zasiłek po dwunastu latach pracy zaznaczam że umowa nastąpiła za porozumieniem stron

 • prawocywilneikarne

  "czy dostanę zasiłek po dwunastu latach pracy zaznaczam że umowa nastąpiła za porozumieniem stron"

  Jeżeli spełnione są warunki - to tak.

 • sevenup

  Witam, pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie porozumienia stron. - Czy w tej sytuacji otrzymam zasiłek od razu czy też po upływie 90 dni od rejestracji w UP. Jeżeli dopiero po 90 dniach, to jaki przypadek wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron /lub inna forma wypowiedzenia/ spowodowałaby otrzymanie zasiłku od zaraz? Zaznaczam ,że spełniam wszystkie kodeksowe wymogi do otrzymania zasiłku.
  - Czy mogę domagać się od pracodawcy zachowania 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia? /mam umowę na czas nieokreślony/
  - Jaka jest moja sytuacja prawna jeżeli nie podpiszę wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron?
  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam, pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie porozumienia stron. - Czy w tej sytuacji otrzymam zasiłek od razu czy też po upływie 90 dni od rejestracji w UP. Jeżeli dopiero po 90 dniach, to jaki przypadek wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron /lub inna forma wypowiedzenia/ spowodowałaby otrzymanie zasiłku od zaraz? Zaznaczam ,że spełniam wszystkie kodeksowe wymogi do otrzymania zasiłku. "

  Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę, to zasiłek wypłacany będzie normalnie.

 • Gość: [kasiacuki] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Od 5 lat jestem zatrudniona na pól etatu moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najnizszego wynagrodzenia. Czy w wypadku utraty pracy z winy pracodawcy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? prosze o odpowiedz tak czy nie?

 • prawocywilneikarne

  "Od 5 lat jestem zatrudniona na pól etatu moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najnizszego wynagrodzenia. Czy w wypadku utraty pracy z winy pracodawcy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? prosze o odpowiedz tak czy nie?"

  Nie.

 • Gość: [den] *.ip.netia.com.pl

  konczę szkołę zawodową. i mam pytanie co po tym mi się należy

 • prawocywilneikarne

  "konczę szkołę zawodową. i mam pytanie co po tym mi się należy"

  Z UP po zarejestrowaniu tylko ubezpieczenie zdrowotne.

 • Gość: [pracuś] *.dynamic.chello.pl

  ''Pracuje rok czasu na umowę o pracę na cały etat ''pracodawca chce zmienić umowe na 1\4 etatu z powodu małej ilości pracy .Wiem że nie chce mnie zwolnić w tej chwili ale nie wiem na jak długo będę pracować na 1/4 etatu .Czy nie stracę prawa do zasiłku z powodu tej zmiany , w sytuacji utraty pracy?

 • prawocywilneikarne

  ''Pracuje rok czasu na umowę o pracę na cały etat ''pracodawca chce zmienić umowe na 1\4 etatu z powodu małej ilości pracy .Wiem że nie chce mnie zwolnić w tej chwili ale nie wiem na jak długo będę pracować na 1/4 etatu .Czy nie stracę prawa do zasiłku z powodu tej zmiany , w sytuacji utraty pracy?"

  Nie, jeżeli nie będzie to miało wpływu na spełnienie wymaganych warunków.

 • beaca

  Mam pytanie od prawie dwóch lat jestem na umowie zleceniu i nie mam minimalnego wynagrodzenia a składki płacone są przez pracodawcę jedynie zdrowotne czy w związku z tym otrzymam zasiłek po rozwązaniu takiej umowy nadmieniam że przed tą umową pracowałam na własnej działalności przez okres dwóch lat a wcześniej byłam na bezrobociu przez okres półtora roku a przedtem przepracowałam na umowę o pracę pkres 18 lat. Czy wobec tego mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w UP

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie od prawie dwóch lat jestem na umowie zleceniu i nie mam minimalnego wynagrodzenia a składki płacone są przez pracodawcę jedynie zdrowotne czy w związku z tym otrzymam zasiłek po rozwązaniu takiej umowy nadmieniam że przed tą umową pracowałam na własnej działalności przez okres dwóch lat a wcześniej byłam na bezrobociu przez okres półtora roku a przedtem przepracowałam na umowę o pracę pkres 18 lat. Czy wobec tego mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w UP"

  Nie. Muszą być opłacane składki na Fundusz Pracy od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • Gość: [grabik111] *.bifrost.is

  Witam, mam pytanie, czy jesli bede miec przepracowany caly rok na Islandii, i zwolnie sie sam(umowa na czas nieokreslony) to czy jak wroce do Polski to bedzie przyslugiqwał mi zasilek?Dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam pytanie, czy jesli bede miec przepracowany caly rok na Islandii, i zwolnie sie sam(umowa na czas nieokreslony) to czy jak wroce do Polski to bedzie przyslugiqwał mi zasilek?Dziekuje za odpowiedz"

  Jeżeli opłacane są składki na Fundusz pracy - tak.

 • Gość: [mm238] *.tktelekom.pl

  Witam. Ostatniego kwietnia kończy mi się umowa o pracę na czas próbny.
  Nie chcę pracować w tej firmie.
  Czy jeśli pracodawca chciałby ze mną zawrzeć dalszą umowę a ja odmówię to czy może napisać to na świadectwie pracy, że ja odmówiłam dalszej współpracy?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Ostatniego kwietnia kończy mi się umowa o pracę na czas próbny.
  Nie chcę pracować w tej firmie.
  Czy jeśli pracodawca chciałby ze mną zawrzeć dalszą umowę a ja odmówię to czy może napisać to na świadectwie pracy, że ja odmówiłam dalszej współpracy? "


  Będzie, że umowa została rozwiązana przez pracownika..

 • marek690

  Witam.Od dwóch miesięcy nie dostaję wynagrodzenia .Zatrudniony na czas określony od 2007 do 2017. Staż pracy 26 lat.Chcę rozwiązać umowę z winy pracodawcy art.55 K.p .Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych .od kiedy i w jakiej wysokości.

 • prawocywilneikarne

  "Witam.Od dwóch miesięcy nie dostaję wynagrodzenia .Zatrudniony na czas określony od 2007 do 2017. Staż pracy 26 lat.Chcę rozwiązać umowę z winy pracodawcy art.55 K.p .Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych .od kiedy i w jakiej wysokości."

  Muszą być spełnione opisane warunki. Jeżeli są, to będzie się należał.

 • Gość *.play-internet.pl

  witam.
  Jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę od 2 lat wynagrodzenie minimalne w skali kraju na pełen etat . Pracodawca notorycznie nie płaci wynagrodzenia w terminie . zrywając umowę o pracę z winy pracodawcy - naruszenie kp . czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne

  "witam.
  Jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę od 2 lat wynagrodzenie minimalne w skali kraju na pełen etat . Pracodawca notorycznie nie płaci wynagrodzenia w terminie . zrywając umowę o pracę z winy pracodawcy - naruszenie kp . czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych ?"


  Tak.

 • Gość: [iskra] *.cpe.marton.net.pl

  Witam pracowałem 2,5 roku po czym skończyła mi sie umowa i dostałem na konto 362 zł zasiłku za jeden miesiąc czemu tak mało?? a nie 593?

 • prawocywilneikarne

  "Witam pracowałem 2,5 roku po czym skończyła mi sie umowa i dostałem na konto 362 zł zasiłku za jeden miesiąc czemu tak mało?? a nie 593?"

  Bo nie za cały miesiąc.

 • Gość: [Danuta] *.aster.pl

  Witam. Mam pytanie: Czy, jeżeli w okresie pobierania zasiłku będę kończyć 50 rok życia, to jest możliwość przedłużenia tego zasiłku do roku czasu, czy też musiała bym mieć ukończone 50 lat zanim go będę pobierać?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam pytanie: Czy, jeżeli w okresie pobierania zasiłku będę kończyć 50 rok życia, to jest możliwość przedłużenia tego zasiłku do roku czasu, czy też musiała bym mieć ukończone 50 lat zanim go będę pobierać?"

  Trzeba mieć skończone.

 • natusia871

  Przepracowałam w jednej firmie 5 lat z czego 4 lata pracowałam na cały etat a ostatni rok na 3/4 etatu. Najniższa krajowa wynosiła u mnie 1260zł Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "Przepracowałam w jednej firmie 5 lat z czego 4 lata pracowałam na cały etat a ostatni rok na 3/4 etatu. Najniższa krajowa wynosiła u mnie 1260zł Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?"

  Jednym z wymogów jest przynajmniej minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.

 • stokrotka_110

  witam mam pytanie jeśli mam umowe od 30.04.2007-30.04.2012rto należy mi się ten wyższy zasiłek dla bezrobotnych czy umowa musi byc do 01.05.2012

 • Gość: [Monika] *.101.c82.petrotel.pl

  Pracuję w jednej firmie od 1999r. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem. Załóżmy, że rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z dn. 30.04.2012, a od 1.05.2012r zaczynam pracę w nowej firmie. Nowa firma na start proponuje umowę na czas określony na 3 miesiące. Czy w razie nie przedłużenia umowy w nowej firmie, będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie jeśli mam umowe od 30.04.2007-30.04.2012rto należy mi się ten wyższy zasiłek dla bezrobotnych czy umowa musi byc do 01.05.2012"

  80%

 • prawocywilneikarne

  "Pracuję w jednej firmie od 1999r. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem. Załóżmy, że rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z dn. 30.04.2012, a od 1.05.2012r zaczynam pracę w nowej firmie. Nowa firma na start proponuje umowę na czas określony na 3 miesiące. Czy w razie nie przedłużenia umowy w nowej firmie, będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

  Tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że jak to pracownik rozwiązuje umowę, to zasiłek wypłacany jest dopiero po 90 dniach..

 • Gość *.waldex.3s.pl

  witam mam pytanie ponieważ pracuje kilka lat w piekarni na 1/2 etatu zarobek brutto wynosił 750 zł lecz teraz likwidują ją i mam pytanie odnośnie tego co mi się należy w czasie zwolnienia i czy w razie czego mam prawo do zasilku dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie ponieważ pracuje kilka lat w piekarni na 1/2 etatu zarobek brutto wynosił 750 zł lecz teraz likwidują ją i mam pytanie odnośnie tego co mi się należy w czasie zwolnienia i czy w razie czego mam prawo do zasilku dla bezrobotnych ?"

  Zasiłek nie będzie się należał.

 • Gość *.internetia.net.pl

  Witam mam pytanie. Pracowałam od czterech lat moje wynagrodzenie to 1370 zł.
  teraz mam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy należy mi się zasiłek.c

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam pytanie. Pracowałam od czterech lat moje wynagrodzenie to 1370 zł. teraz mam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy należy mi się zasiłek."

  Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.

 • Gość: [fryteczka109] *.tvkdiana.pl

  pracowałam od 01.01.2011 do 31.05.2011 na pełen etat i najnizsza krajowa a potem jeszcze od 02.11.2011 do 31.05.2012(konczy mi sie umowa) tez za najnizsza krajowa i na pelen etat. pomiedzy jedna praca a druga bylam zarejstrowana w UP
  czy kiedy z koncem maja skonczy mi sie umowa i zarejstruje sie w UP to czy bedzie mi przysługiwal zasiłek??

 • prawocywilneikarne

  "pracowałam od 01.01.2011 do 31.05.2011 na pełen etat i najnizsza krajowa a potem jeszcze od 02.11.2011 do 31.05.2012(konczy mi sie umowa) tez za najnizsza krajowa i na pelen etat. pomiedzy jedna praca a druga bylam zarejstrowana w UP
  czy kiedy z koncem maja skonczy mi sie umowa i zarejstruje sie w UP to czy bedzie mi przysługiwal zasiłek??"


  Potrzebne jest minimum 356 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [ciekawa222] *.adsl.inetia.pl

  Witam, prawdopodobnie w sierpniu dostanę wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. W grudniu kończę 50 lat, przepracowałam ponad 20 lat. Jeśli zarejestruję się w PUP dopiero w grudniu czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych przez 12 m-cy ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, prawdopodobnie w sierpniu dostanę wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. W grudniu kończę 50 lat, przepracowałam ponad 20 lat. Jeśli zarejestruję się w PUP dopiero w grudniu czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych przez 12 m-cy ?"

  Tak.

 • Gość *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam, mam pytanie pobieram zasiłek dla bezrobotnych, czy wracając do tego samego pracodawcy zawieszając zasiłek, mam nadal do niego prawo?

  Dziękuję za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam pytanie pobieram zasiłek dla bezrobotnych, czy wracając do tego samego pracodawcy zawieszając zasiłek, mam nadal do niego prawo? "

  Nie.

 • beatamichalik2

  Witam
  Pracowałam 7 miesięcy w restauracji na umowe zlecenie , ale szef sprzedał restauracje i jestem bezrobotna
  Jestem studentką zaoczną
  Czy przysługuje mi zasiłek ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Pracowałam 7 miesięcy w restauracji na umowe zlecenie , ale szef sprzedał restauracje i jestem bezrobotna
  Jestem studentką zaoczną
  Czy przysługuje mi zasiłek ?"


  Nie.

 • heelen82

  Czy przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych po bezpłatnym urlopie wychowawczym z którego chce sama zrezygnować po 2 latach przebywania na nim? Umowe mam o prace na 1/2 etatu wynagrodzenie 625 netto.

 • prawocywilneikarne

  "Czy przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych po bezpłatnym urlopie wychowawczym z którego chce sama zrezygnować po 2 latach przebywania na nim? Umowe mam o prace na 1/2 etatu wynagrodzenie 625 netto."

  Nie.

 • Gość: [BB] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam, niestety w dzisiejszych czasach pracodawcy zatrudniają pracowników na umowy-zlecenia a najlepiej na umowy o dzieło i tu już jest problem, bo oczywiście chodzi o nie opłacanie składek ZUS. Już dawno nie słyszałam o możliwości zatrudnienia na umowę o prace. Śmiem twierdzić, że ustawa chroni jedynie budżet Państwa a nie obywateli, ponieważ nie mam żadnych szans na głodowy zasiłek dla bezrobotnych ani na pracę. I tu powraca pytanie co zrobić w tej sytuacji, kobieta 47 lat, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, bez szans na zatrudnienie?

 • Gość: [nena] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam. Miałam ciągłość pracy (25 lat) z prawem do zasiłku do dnia 30 kwietnia 2011 r. Zasiłek pobierałam tylko przez 3 m-ce do 15 lipca 2012 r (przysługiwał mi 6 m-cy) ponieważ w trakcie pobierania zasiłku znalazłam pracę, która została zakończona przez pracodawcę po 9 miesiącach pracy w dniu 30 kwietnia 2012 r. Pytanie: czy zasiłek zostanie mi przyznany na okres 3 m-cy (niewykorzystanych poprzednio)?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Miałam ciągłość pracy (25 lat) z prawem do zasiłku do dnia 30 kwietnia 2011 r. Zasiłek pobierałam tylko przez 3 m-ce do 15 lipca 2012 r (przysługiwał mi 6 m-cy) ponieważ w trakcie pobierania zasiłku znalazłam pracę, która została zakończona przez pracodawcę po 9 miesiącach pracy w dniu 30 kwietnia 2012 r. Pytanie: czy zasiłek zostanie mi przyznany na okres 3 m-cy (niewykorzystanych poprzednio)?"

  Nie. Musi być minimum 365 dni..

 • Gość: [nikita] *.ip.netia.com.pl

  Witam pracowałam od marca 2010 do stycznia 2012 z tym że od lipca 2011 do konca trwania umowy byłam na zwolnieniu lekarskim, obecnie do 17 czerwca będę przebywać na macierzyńskim, czy po zakończeniu macierzyńskiego mogę się zarejestrować w UP i czy będzie mi przysługiwał zasiłek..? mój mąż ma najniższą krajową.

 • prawocywilneikarne

  "Witam pracowałam od marca 2010 do stycznia 2012 z tym że od lipca 2011 do konca trwania umowy byłam na zwolnieniu lekarskim, obecnie do 17 czerwca będę przebywać na macierzyńskim, czy po zakończeniu macierzyńskiego mogę się zarejestrować w UP i czy będzie mi przysługiwał zasiłek..? mój mąż ma najniższą krajową."

  Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, to tak. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • ewa32l

  Witam. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli byłam zwolniona za porozumieniem stron niedopatrzenie moje nie przeczytałam co podpisuje a miałam mieć normalne świadectwo że pracodawca mnie zwalnia a nie ja sama bo tak było poprostu zaufałam nie przeczytałam zostałam oszukana. Czy dopiero po upływie trzech miesięcy mogę się zarejestrować do UP?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli byłam zwolniona za porozumieniem stron niedopatrzenie moje nie przeczytałam co podpisuje a miałam mieć normalne świadectwo że pracodawca mnie zwalnia a nie ja sama bo tak było poprostu zaufałam nie przeczytałam zostałam oszukana. Czy dopiero po upływie trzech miesięcy mogę się zarejestrować do UP?"

  Zarejestrować można się w każdej chwili, ale zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach.

 • Gość: [Hubert] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam. Mam Pytanie, byłem zarejestrowany w PUP jako bezrobotny z prawem do zasiłku (miałem ten najniższy) po ok. trzech miesiącach zostałem wyrejestrowany (nie stawiłem się na umówioną datę ponieważ miałem okazje załapać dobra pracę daleko poza miastem) otrzymałem list informujący mnie o nałożonej karze pozbawienia mnie prawa do ponownej rejestracji. Ale najgorsze jest to, że PUP domaga się zwrotu wypłaconego mi zasiłku przez okres tych trzech miesięcy. Czy mają takie prawo ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam Pytanie, byłem zarejestrowany w PUP jako bezrobotny z prawem do zasiłku (miałem ten najniższy) po ok. trzech miesiącach zostałem wyrejestrowany (nie stawiłem się na umówioną datę ponieważ miałem okazje załapać dobra pracę daleko poza miastem) otrzymałem list informujący mnie o nałożonej karze pozbawienia mnie prawa do ponownej rejestracji. Ale najgorsze jest to, że PUP domaga się zwrotu wypłaconego mi zasiłku przez okres tych trzech miesięcy. Czy mają takie prawo ? "

  Tak.

 • Gość: [Renata] *.netcominternet.pl

  Witam, od 03.01.2012r do 30.03.2012r zawiesiłam działalność.30.03.2012r zamknęłam definitywnie działalność.Czy po ponad miesiącu do zamknięcia działalności jeżeli zarejestruję się u UP , będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Działalność prowadziłam 2 lata, składki regularnie opłacane.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, od 03.01.2012r do 30.03.2012r zawiesiłam działalność.30.03.2012r zamknęłam definitywnie działalność.Czy po ponad miesiącu do zamknięcia działalności jeżeli zarejestruję się u UP , będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Działalność prowadziłam 2 lata, składki regularnie opłacane."

  Tak.

 • Gość: [tina] *.play-internet.pl

  witam. mam umowe o prace na czas okreslony na 1/4etatu,obecnie przebywam na dwu letnim wychowawczym.zaraz po wychowawcym konczy mi sie umowa. czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych?? prosze o odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "witam. mam umowe o prace na czas okreslony na 1/4etatu,obecnie przebywam na dwu letnim wychowawczym.zaraz po wychowawcym konczy mi sie umowa. czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych?? prosze o odpowiedz"

  Wszystko zależy od wynagrodzenia musi być przynajmniej minimalna pensja (1500 zł brutto) no i opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [Janek] *.mnc.pl

  Mam pytanie przepracowałem w firmie 7 lat i rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron ( miałem mieć inną lepiej płatną ale ...) .
  Po jakim czasie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie przepracowałem w firmie 7 lat i rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron ( miałem mieć inną lepiej płatną ale ...) .
  Po jakim czasie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"


  Ale kto rozwiązał ? Pan, czy pracodawca?

 • Gość: [Marzenna] 95.178.42.*

  witam 33lata pracowalam na uczelni zredukowano moj etat dostalam zasilek dla bezrobotnych caly rok poznije dostalam prace pracowalam 8 miesiecy obecnie umowa zlecenie wygasla 30 kwietnia zarejestrowalam sie znowu jako bezrobotna i niestety bez prawa do zasilku! poniewaz nie przepracowalam 365 dni - co ja mam zrobic?? zyc pod mostem?? moja wina ze tylko tyle ptracowalam mam 52 lata 33 lata pracy i bez szans na zycie normalne - co mam dalej robic? oczywiscie prace szukam - bez skutku Marzenna

 • alternativ3

  W ciagu 18 miesiecy mam przepracowane 8 miesiecy na pełny etat i odprowadzane były pełne skladki i 9,5 pól miesiaca na poł etatu, gdzie składki są o polowe mniejsze ale wynagrodzenie jest mniejsze niz najnizsza krajowa. czy w tym przypadku należy mi sie zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "W ciagu 18 miesiecy mam przepracowane 8 miesiecy na pełny etat i odprowadzane były pełne skladki i 9,5 pól miesiaca na poł etatu, gdzie składki są o polowe mniejsze ale wynagrodzenie jest mniejsze niz najnizsza krajowa. czy w tym przypadku należy mi sie zasiłek?"

  Musi być przynajmniej 365 dni + przynajmniej minimalne wynagrodzenie i odprowadzane składki.

 • prawocywilneikarne

  "witam 33lata pracowalam na uczelni zredukowano moj etat dostalam zasilek dla bezrobotnych caly rok poznije dostalam prace pracowalam 8 miesiecy obecnie umowa zlecenie wygasla 30 kwietnia zarejestrowalam sie znowu jako bezrobotna i niestety bez prawa do zasilku! poniewaz nie przepracowalam 365 dni - co ja mam zrobic?? zyc pod mostem?? moja wina ze tylko tyle ptracowalam mam 52 lata 33 lata pracy i bez szans na zycie normalne - co mam dalej robic? oczywiscie prace szukam - bez skutku Marzenna"

  No niestety takie są wymogi. Dla każdego takie same.

 • Gość: [Kokor] *.dynamic.chello.pl

  Witam,
  Od 2009 roku przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy się 1go czerwca br.
  4go czerwca mam wrócić do pracy, a umowa na czas okreslony kończy mi się 30go czerwca. Jestem zatrudniona w firmie od 2005 roku na pełen etat. Wiem, że pracowadwca nie przedłuzy mi umowy. Czy, jesli wezmę urlop bezpłatny do końca trwania umowy, będzie mi przysługiwał zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  Od 2009 roku przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy się 1go czerwca br.
  4go czerwca mam wrócić do pracy, a umowa na czas okreslony kończy mi się 30go czerwca. Jestem zatrudniona w firmie od 2005 roku na pełen etat. Wiem, że pracowadwca nie przedłuzy mi umowy. Czy, jesli wezmę urlop bezpłatny do końca trwania umowy, będzie mi przysługiwał zasiłek? "


  Wymagana jest przynajmniej minimalna pensja (obecnie 1500 zł) i opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [AnnaCh.] *.home.aster.pl

  Mam pytanie od 1,5 roku mam własną działalność gospodarczą niestety nie przynosi dochodów. Czy w przypadku gdy jest ona zawiszona również przysługuje mi zasiłek dla bezrbotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie od 1,5 roku mam własną działalność gospodarczą niestety nie przynosi dochodów. Czy w przypadku gdy jest ona zawiszona również przysługuje mi zasiłek dla bezrbotnych?"

  Tak, ale oczywiście muszą być spełnione warunki.

 • 25kinga

  Witam
  Od 2009r przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym w czerwcu 2012 kończy mi się umowa o pracę (umowa zawarta była od 2005r.) Czy przysługuje mi zasiłek??? Proszę o odpowiedź

 • Gość: [szukająca] *.wtvk.pl

  Witam,
  Na koniec Maja konczy mi się umowa o prace mam przepracowane 2 lata,umowy nie chce przedłużać, jeśli chodzi o stawke to umowe podpisywałam jak najnizsza krajowa wynosila 1317 zł brutto ale od nowego roku miałam już składki odliczane od 1386 zł ale nadal na umowie widniało 1317 zł czy należy mi się zasiłek w wysokości 80% wydawany po 7 dniach ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  Na koniec Maja konczy mi się umowa o prace mam przepracowane 2 lata,umowy nie chce przedłużać, jeśli chodzi o stawke to umowe podpisywałam jak najnizsza krajowa wynosila 1317 zł brutto ale od nowego roku miałam już składki odliczane od 1386 zł ale nadal na umowie widniało 1317 zł czy należy mi się zasiłek w wysokości 80% wydawany po 7 dniach ?"


  Niestety zasiłek nie będzie przysługiwał. Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja, która obecnie wynosi 1500 zł brutto.

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Od 2009r przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym w czerwcu 2012 kończy mi się umowa o pracę (umowa zawarta była od 2005r.) Czy przysługuje mi zasiłek??? Proszę o odpowiedź "


  Tak, ale muszą być spełnione podstawowe kryteria odnośnie zasad przyznania zasiłku osobie bezrobotnej.

 • nika2848

  Witam:)
  Czy od razu po ukonczeniu szkoły średniej należy mi się też prawo do zasiłku jak tak to ile i od kiedy?

 • prawocywilneikarne

  "Witam:)
  Czy od razu po ukonczeniu szkoły średniej należy mi się też prawo do zasiłku jak tak to ile i od kiedy?"


  Nie należy się w ogóle. Zasiłek jest dla osób, które pracowały..

 • Gość: [Carmen] *.wroclaw.dialog.net.pl

  Witam, mam pytanie, jeżeli zostałam zatrudniona dnia 15.06.2011r. na umowę agencyjną i nastąpi wypowiedzenie umowy z mojej strony lub za porozumieniem stron dnia 28.05.2012r. Następnie podejmę od tego dnia pracę na umowę zlecenie (gdzie będą odprowadzanek składki) w innej firmie na okres 1 miesiąca i zostanę zwolniona, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam pytanie, jeżeli zostałam zatrudniona dnia 15.06.2011r. na umowę agencyjną i nastąpi wypowiedzenie umowy z mojej strony lub za porozumieniem stron dnia 28.05.2012r. Następnie podejmę od tego dnia pracę na umowę zlecenie (gdzie będą odprowadzanek składki) w innej firmie na okres 1 miesiąca i zostanę zwolniona, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

  Tak, ale muszą być spełnione wszystkie warunki..

 • Gość: [Ludwik] 212.160.172.*

  Witam
  Moje pytanie dotyczy L4 podczas pobytu na zasiłku. Jaka będzie jego wysokość i jak jest naliczana.
  Czy pobyt na L4 przedłuża okres przebywania na zasiłku ???.

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Moje pytanie dotyczy L4 podczas pobytu na zasiłku. Jaka będzie jego wysokość i jak jest naliczana.
  Czy pobyt na L4 przedłuża okres przebywania na zasiłku ???."


  L4 nie wpływa na wysokość i okres pobierania zasiłku.

 • Gość: [KLIMEKJK] *.prudnik.net.pl

  Witam. Zatrudniona jestem w pełnym wymiarze czasu pracy .Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 10 sierpnia br. roku. Niestety nie moge powrócić do pracy i poprostu ją porzucę. Czy w takiej sytuacji bedzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  'Witam. Zatrudniona jestem w pełnym wymiarze czasu pracy .Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 10 sierpnia br. roku. Niestety nie moge powrócić do pracy i poprostu ją porzucę. Czy w takiej sytuacji bedzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jeżeli są spełnione warunki to tak, ale jak on będzie wypłacany to zależy od sposobu rozwiązania umowy o pracę.

  Jeżeli będzie to dyscyplinarka za porzucenie pracy, to zasiłek będzie wypłacany po 180 dniach od rejestracji, a gdy umowa rozwiązana przez pracownika za porozumieniem stron, to po 90 dniach.

 • Gość: [BEN] *.ip.netia.com.pl

  Witam,
  Przez ostatnie 3 lata pracowałem na 1\4 etatu. Za miesiąc stracę pracę- czy będę miał prawo do zasiłku jeżeli nie zarabiałem minimum z całego etatu ?

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  Przez ostatnie 3 lata pracowałem na 1\4 etatu. Za miesiąc stracę pracę- czy będę miał prawo do zasiłku jeżeli nie zarabiałem minimum z całego etatu ?"


  Jednym z wymogów jest kwota przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł brutto).

 • Gość: [jaga] *.subscribers.sferia.net

  Witam, byłam zatrudniona na pół etatu plus nadgodziny. Rozumiem, że po zakończeniu umowy nie mam szans na zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, byłam zatrudniona na pół etatu plus nadgodziny. Rozumiem, że po zakończeniu umowy nie mam szans na zasiłek?"

  jeżeli nie są spełnione wymogi, to nie..

 • Gość: [Aga] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam. Przez ostatnie 4 miesiące byłam zatrudniona na umowę zlecenie (210 zł brutto) a wcześniej przez 1,5 roku na umowę o pracę na najniższą krajową. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek jeżeli zostałam zwolniona z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy? dziękuję za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "Czy przysługuje mi jakiś zasiłek jeżeli zostałam zwolniona z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy? dziękuję za odpowiedź"

  Tak. Oczywiście, gdy spełnione są wszystkie warunki.

 • Gość: [wiadro] *.dynamic.chello.pl

  Witam, jeśli pracowałem od 06.11.2010 do 09.11.2011 w jednej firmie a potem od 01.03.2012-31.05.2012 w drugiej firmie to czy z ta przerwa przysługuje mi prawo do zasiłku? Z tym, że w pierwszej firmie przez pierwsze 3 miesiące pracowałem na 1/8 etatu, oczywiście wszędzie na umowę o pracę. W przerwie między jedna a drugą pracą byłem zarejestrowany w UP, tyle, że bez prawa do zasiłku, bo te pierwsze 3 miesiące w pierwszej pracy nie liczyły mi się. Proszę o odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "Witam, jeśli pracowałem od 06.11.2010 do 09.11.2011 w jednej firmie a potem od 01.03.2012-31.05.2012 w drugiej firmie to czy z ta przerwa przysługuje mi prawo do zasiłku? Z tym, że w pierwszej firmie przez pierwsze 3 miesiące pracowałem na 1/8 etatu, oczywiście wszędzie na umowę o pracę. W przerwie między jedna a drugą pracą byłem zarejestrowany w UP, tyle, że bez prawa do zasiłku, bo te pierwsze 3 miesiące w pierwszej pracy nie liczyły mi się. Proszę o odpowiedz"

  Potrzebne jest przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją i opłacanymi składkami.

 • Gość *.miechow.com

  Witam, od 02.11.2006r do 31.01.2009r pracowałam na 1/4 etatu.Od 01.02.2009r też pracowałam na 1/4 etatu w tej samej firmie. Nastąpiło przejęcie firmy przez nowego właściciela i dlatego dostałam świadectwo pracy na którym nie jest napisane ile wynosiło moje wynagrodzenie.Nadal jestem tam zatrudniona tyle tylko ,że wystąpiło zwolnienie lekarskie i dwa urlopy macierzyńskie.Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Składki są opłacane tylko nie wiem czy minimalne, ciągłość pracy tez jest. Moje pytanie, czy jak przez 3,5 roku byłam na wychowawczym,macierzyńskimi i wychowawczym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy można zsumować te wszystkie składki aby uzyskać minimalną kwote wymogu?Czy prawdą jest że trzeba pracować przy 1/4 etatu ,4 lata aby uzyskać rok pełnego etatu aby uzyskać zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam, od 02.11.2006r do 31.01.2009r pracowałam na 1/4 etatu.Od 01.02.2009r też pracowałam na 1/4 etatu w tej samej firmie. Nastąpiło przejęcie firmy przez nowego właściciela i dlatego dostałam świadectwo pracy na którym nie jest napisane ile wynosiło moje wynagrodzenie.Nadal jestem tam zatrudniona tyle tylko ,że wystąpiło zwolnienie lekarskie i dwa urlopy macierzyńskie.Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Składki są opłacane tylko nie wiem czy minimalne, ciągłość pracy tez jest. Moje pytanie, czy jak przez 3,5 roku byłam na wychowawczym,macierzyńskimi i wychowawczym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy można zsumować te wszystkie składki aby uzyskać minimalną kwote wymogu?Czy prawdą jest że trzeba pracować przy 1/4 etatu ,4 lata aby uzyskać rok pełnego etatu aby uzyskać zasiłek? "

  Ważne jest pozostawanie w stosunku pracy.

  Musi to być minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, a składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.

 • Gość: [haneczka178] *.cdma.centertel.pl

  Witam. Zatrudniono mnie 21.12.2010 roku na czas określony do 21.03.2012. 6.06.2011 przyniosłam zwolnienie lekarskie gdyż zaszłam w ciąże. Na zwolnieniu byłam do 26.01.2012 roku - tego dnia urodziłam. Przebywałam na urlopie macierzyńskim i 21,03.2012 wypowiedziano mi umowę o pracę za porozumieniem stron. Obecnie macierzyński wypłaca mi ZUS. 5.07. 2012 dostanę ostatnia wypłatę wtedy zarejestruję się w UP jako bezrobotna. Należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  I jeszcze jedno pytanie. Moja znajoma miała podobną sytuację w pracy. Tyle że jej macierzyński skończył się w grudniu 2011. do tej pory nie zarejestrowała się w urzędzie pracy. Gdy zrobi to teraz dostanie zasiłek?

 • Gość: [mandragora] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  no, dla absolwenci którzy nigdzie nie pracowali, maja żreć beton widocznie. nikt nie pomyślał żeby chociaż połowę z tego żebraczego zasiłku im dać, żeby mieli na bilety jak będą jeździć za pracą.

 • prawocywilneikarne

  "no, dla absolwenci którzy nigdzie nie pracowali, maja żreć beton widocznie. nikt nie pomyślał żeby chociaż połowę z tego żebraczego zasiłku im dać, żeby mieli na bilety jak będą jeździć za pracą. "

  Jak dać? Z czego dać?

  Zasiłek jest dla osób, które pracowały i do tego nie dla wszystkich. Muszą być spełnione określone warunki, jak np. opłacane składki na Fundusz Pracy, bo z tego biorą się pieniądze na ten jako tu powiedziano żebraczy zasiłek.

  Nic nie bierze się z powietrza.

 • prawocywilneikarne

  Witam. Zatrudniono mnie 21.12.2010 roku na czas określony do 21.03.2012. 6.06.2011 przyniosłam zwolnienie lekarskie gdyż zaszłam w ciąże. Na zwolnieniu byłam do 26.01.2012 roku - tego dnia urodziłam. Przebywałam na urlopie macierzyńskim i 21,03.2012 wypowiedziano mi umowę o pracę za porozumieniem stron. Obecnie macierzyński wypłaca mi ZUS. 5.07. 2012 dostanę ostatnia wypłatę wtedy zarejestruję się w UP jako bezrobotna. Należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  I jeszcze jedno pytanie. Moja znajoma miała podobną sytuację w pracy. Tyle że jej macierzyński skończył się w grudniu 2011. do tej pory nie zarejestrowała się w urzędzie pracy. Gdy zrobi to teraz dostanie zasiłek?


  Jeżeli w dniu rejestracji będa spełnione wszystkie warunki (odpowiedni staż, odpowiednie wynagrodzenie i opłacane składki) to oczywiście tak.

  W przypadku koleżanki podobnie.

  Muszą być spełnione opisane tutaj warunki i wtedy nie ma problemu z przyznaniem zasiłku.

 • Gość: [Kazimierz] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Mam pytanie.
  Po 4 latach pracy otrzymałem 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy. Jestem zatrudniony na 1/2 etatu i miesięcznie zarabiam brutto 750 złotych czy bedzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne

  "Mam pytanie.
  Po 4 latach pracy otrzymałem 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy. Jestem zatrudniony na 1/2 etatu i miesięcznie zarabiam brutto 750 złotych czy bedzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ?"


  Nie.

 • Gość: [mizeria] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  witam, zawieszam dzialalnosc gospodarcza, ktora prowadze od 4 lat, czy brany jest pod uwage przy udzielaniu zasilku dla bezrobotnych, fakt ze skladki na FP byly oplacane nieterminowo, lub istnieje niedoplata? Czy zus bierze pod uwage tylko skladki na FP? z gory dziekuje

 • prawocywilneikarne

  "witam, zawieszam dzialalnosc gospodarcza, ktora prowadze od 4 lat, czy brany jest pod uwage przy udzielaniu zasilku dla bezrobotnych, fakt ze skladki na FP byly oplacane nieterminowo, lub istnieje niedoplata? Czy zus bierze pod uwage tylko skladki na FP? z gory dziekuje"

  Składki na FP muszą być opłacane i to od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. Do tego dochodzą jeszcze składki na ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [litte] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam. Mam takie pytanie, czy jeśli mam opłacane ubezpieczenie u mamy w pracy to czy urząd pracy musi mi również odprowadzać składkę na ubezpieczenie?, czy jest możliwość zrezygnowania z tego w urzędzie pracy jeśli chciałabym aby dalej była opłacana u mamy w firmie.

 • Gość: [robert] *.xdsl.centertel.pl

  Uczyłem sie w zakladzie 3 lata. teraz nie mam pracy czy moge liczyc na zasilek?

 • prawocywilneikarne

  "Uczyłem sie w zakladzie 3 lata. teraz nie mam pracy czy moge liczyc na zasilek?"

  Nie.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam takie pytanie, czy jeśli mam opłacane ubezpieczenie u mamy w pracy to czy urząd pracy musi mi również odprowadzać składkę na ubezpieczenie?, czy jest możliwość zrezygnowania z tego w urzędzie pracy jeśli chciałabym aby dalej była opłacana u mamy w firmie. "

  Trzeba pytać w UP.

 • Gość: [ann..] *.adsl.inetia.pl

  witam.. moja firma ogłosiła upadłosc połowe pracowników poszło na wypowiedzenia ja i kilka kobiet z innych sklepów dostałysmy przeniesienie do sarogardu gdańskieo w moim wypadku jest dojazd nie mozliwy poniewaz mieszkam bardzo daleko *suchy dwór* jezeli sama sie zwolnie to czy przysługuje mi zasiłek ??

 • prawocywilneikarne

  "witam.. moja firma ogłosiła upadłosc połowe pracowników poszło na wypowiedzenia ja i kilka kobiet z innych sklepów dostałysmy przeniesienie do sarogardu gdańskieo w moim wypadku jest dojazd nie mozliwy poniewaz mieszkam bardzo daleko *suchy dwór* jezeli sama sie zwolnie to czy przysługuje mi zasiłek ?? "

  Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [annaa] *.ssp.dialog.net.pl

  witam
  mam pytanie następującej treści: przepracowałam dwa lata, w tym : pierwszy rok - płaca minimalna a kolejny czyli ostatni tylko pół etatu i nie mam płacy minimalnej czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry dziękuję

 • prawocywilneikarne

  "witam
  mam pytanie następującej treści: przepracowałam dwa lata, w tym : pierwszy rok - płaca minimalna a kolejny czyli ostatni tylko pół etatu i nie mam płacy minimalnej czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry dziękuję"


  Potrzebne jest minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną płacą.

 • Gość: [annaa] *.ssp.dialog.net.pl

  czyli nie należy mi się zasiłek ?

 • prawocywilneikarne

  "czyli nie należy mi się zasiłek ?"

  Nie.

 • kkasandraa

  Witam, bardzo proszę o pomoc!!!!
  28.05.2012 skończył mi się zasiłek macierzyński, więc 01.06.2012 zarejestrowałam się w PUP jako osoba bezrobotna, której przysługuje prawo do zasiłku. Wczoraj otrzymałam listem potwierdzenie, natomiast dziś decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej. Powód - niestawienie się w umówionym terminie. Okazało się, że 08.06 miałam spotkanie, a ja źle przeczytałam datę biorąc dokumenty i byłam przekonana, że spotkanie jest 06.08. Pierwszy raz rejestrowałam się i tylko z opowieści słyszałam, że ludzie chodzą co miesiąc lub dwa się "odhaczyć". Nie sądziłabym, że już po tygodniu mam się stawić. Teraz jestem w szoku, że mam utracić status i zasiłek na 120 dni. Nie ukrywam, że bez pracy i z 6 miesięcznym dzieckiem dobiła mnie ta informacja. Napisałam szczerze w odwołaniu dlaczego tak się stało i mam czekać 7 dni. Jakie mam szanse, że pozytywnie rozpatrzą moją prośbę o zmianę decyzji????

 • prawocywilneikarne

  "Jakie mam szanse, że pozytywnie rozpatrzą moją prośbę o zmianę decyzji????"

  No naprawdę trudno powiedzieć.

  To już niezależna decyzja urzędu pracy. Po prostu trzeba być dobrej myśli.

 • Gość: [jjarz] *.centertel.pl

  Mam 25 lat stażu na etacie, w okresie kwiecień 2009-maj 2012 prowadziłem działalność, ale składki mam odprowadzone tylko do września 2011. Czy będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku.

 • prawocywilneikarne

  "Mam 25 lat stażu na etacie, w okresie kwiecień 2009-maj 2012 prowadziłem działalność, ale składki mam odprowadzone tylko do września 2011. Czy będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku. "

  Musi być minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • aniqa45

  Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, będąc żoną osoby mającej gospodarstwo rolne.

 • prawocywilneikarne

  "Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, będąc żoną osoby mającej gospodarstwo rolne"

  Nie.

 • Gość: [Alina] *.tvk.torun.pl

  Witam! Czy pobyt na urlopie wychowawczym wlicza sie do tego okresu, który potrzebny jest do otrzymania zasilku? Pytam, bo od 1 paździerrnika mam wrócić do pracy, ale prawdopodobnie zostanę zwolniona.

 • prawocywilneikarne

  "Witam! Czy pobyt na urlopie wychowawczym wlicza sie do tego okresu, który potrzebny jest do otrzymania zasilku? Pytam, bo od 1 paździerrnika mam wrócić do pracy, ale prawdopodobnie zostanę zwolniona. "

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [m.tg] *.play-internet.pl

  witam, pracowałam od 1.01.2011-31.03.2011 na cały etat, od 1.04.2011 do 29.02.2012 na 2/3 etatu i od 1.03.2012 do 30.06.2012 na pół etatu. Pracowałam w kazdym roku przy najmniejszym wynagrodzeniu, tj przy całym etacie 1500zł brutto, przy pol etacie 750zł brutto itd. Czy będzie mi się nalezal zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "witam, pracowałam od 1.01.2011-31.03.2011 na cały etat, od 1.04.2011 do 29.02.2012 na 2/3 etatu i od 1.03.2012 do 30.06.2012 na pół etatu. Pracowałam w kazdym roku przy najmniejszym wynagrodzeniu, tj przy całym etacie 1500zł brutto, przy pol etacie 750zł brutto itd. Czy będzie mi się nalezal zasiłek?"

  Trzeba mieć przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalna pensją i opłacane składki.

 • Gość: [m.tg] *.play-internet.pl

  tzn że przy pół etacie i 2/3 etatu powinnam zarabiac 1500 brutto? czyli niezaleznie od etatu powinnam miec min. 1500 brutto, tak? w innym przypadku nie dostanę zasiłku?

 • prawocywilneikarne

  "tzn że przy pół etacie i 2/3 etatu powinnam zarabiac 1500 brutto? czyli niezaleznie od etatu powinnam miec min. 1500 brutto, tak? w innym przypadku nie dostanę zasiłku?"

  Chodzi o to, że ustawodawca określił, że składki mają być odprowadzane od przynajmniej minimalnej pensji, czyli 1500 zł

 • Gość: [Joueur] *.internetdsl.tpnet.pl

  Spełniam wszystkie wymagania do wyplacenia zasilku dla bezrobotnych a chce podjac prace na 1/8 etatu przy minimalnym wynagrodzeniu (187,50zl) czy zostanie mi cofniety zasilek?

 • prawocywilneikarne

  "Spełniam wszystkie wymagania do wyplacenia zasilku dla bezrobotnych a chce podjac prace na 1/8 etatu przy minimalnym wynagrodzeniu (187,50zl) czy zostanie mi cofniety zasilek?"

  Podejmując pracę traci się status osoby bezrobotnej, a zarazem zasiłek.

 • stroke123

  Mam 21 lat. Od kilku miesiecy jestem zarejestrowana w PUP jednakowoż nigdy wczesniej nie pracowałam. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Mam 21 lat. Od kilku miesiecy jestem zarejestrowana w PUP jednakowoż nigdy wczesniej nie pracowałam. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek?"

  Nie.

 • Gość: [ann] *.radom.vectranet.pl

  Witam od czerwca 2011 r. byłam na stażu skierowana przez UP, następnie w grudniu 2011 zostałam zatrudniona na zastępstwo, umowa kończy mi się 6 sierpnia, już wiem że marne szanse na przedłużenie tej umowy, chciałam wiedzieć czy w takim przypadku przysługuje zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam od czerwca 2011 r. byłam na stażu skierowana przez UP, następnie w grudniu 2011 zostałam zatrudniona na zastępstwo, umowa kończy mi się 6 sierpnia, już wiem że marne szanse na przedłużenie tej umowy, chciałam wiedzieć czy w takim przypadku przysługuje zasiłek?"

  Jak są spełnione warunki, to tak.

 • suz88

  witam, czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnego w przypadku gdy pracuję na umowę zlecenie, umowa kończy mi się w październiku 2012 roku, do tego czasu będę mieć przepracowany dokładnie rok bez przerwy w jednej firmie, moje wynagrodzenie wynosi 600 pln brutto i w dodatku jestem studentką, podatek i zus mam opłacany. Z góry dziękuję za odp.

 • prawocywilneikarne

  "witam, czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnego w przypadku gdy pracuję na umowę zlecenie, umowa kończy mi się w październiku 2012 roku, do tego czasu będę mieć przepracowany dokładnie rok bez przerwy w jednej firmie, moje wynagrodzenie wynosi 600 pln brutto i w dodatku jestem studentką, podatek i zus mam opłacany. Z góry dziękuję za odp."

  Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja 1500 zł • Gość: [Fanka Poranka] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  Witam.Ja mam pytanko dotyczące okresu kiedy przysługuje zasiłek.W moim powiecie jest to 6 miesięcy,ale wyczytałam teraz że można go przedłużyć do 12 miesięcy jeżeli są na utrzymaniu dzieci.Ja mam dwoje dzieci w wieku 3 i 7 lat.Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej w tym temacie.Z góry ślicznie dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne

  "Witam.Ja mam pytanko dotyczące okresu kiedy przysługuje zasiłek.W moim powiecie jest to 6 miesięcy,ale wyczytałam teraz że można go przedłużyć do 12 miesięcy jeżeli są na utrzymaniu dzieci.Ja mam dwoje dzieci w wieku 3 i 7 lat.Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej w tym temacie.Z góry ślicznie dziękuję za odpowiedź."

  Zasiłek przez 12 miesięcy przysługuje bezrobotnym, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania. Ta utrata musi nastąpić po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego. Czyli okresy pobierania zasiłków przez małżonków muszą się początkowo nakładać, a potem kiedy jeden traci zasiłek z powodu upływu okresu jego pobierania, drugi zyskuje prawo do dłuższego, 12 miesięcznego okresu .

 • Gość: [asiamu35] *.siedlce.vectranet.pl

  z końcem lipca kończy mi się umowa o pracę.firma nie przedłuża umowy.Do zasiłku czyli pełnego roku pracy brakuje mi 3 miesiace.Czy jeżeli od 1 sierpnia pójdę na zwolnienie lekarskie na 3 miesiące będzie należał mi się zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "z końcem lipca kończy mi się umowa o pracę.firma nie przedłuża umowy.Do zasiłku czyli pełnego roku pracy brakuje mi 3 miesiace.Czy jeżeli od 1 sierpnia pójdę na zwolnienie lekarskie na 3 miesiące będzie należał mi się zasiłek?"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [asiamu35] *.siedlce.vectranet.pl

  A jeżeli pójdę na zwolnienie pod koniec lipca tzn.przed końcem umowy ?

 • prawocywilneikarne

  "A jeżeli pójdę na zwolnienie pod koniec lipca tzn.przed końcem umowy ?"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy, a więc do do rozwiązania umowy o pracę.

  Jeżeli pracodawca nie rozwiąże umowy na chorobowym, to jeżeli wszystkie warunki będą spełnione, to zasiłek będzie przysługiwał.

 • dumla

  Dzień dobry. Przez okres 10 lat byłam osobą świadomie rezygnującą z pracy, na rzecz dziecka niepełnosprawnego,i pobierałam świadczenie pielegnacyjne z którego było opłacane świadczenia Zus. Okres ten został wliczony do kapitału początkowego. W zeszłym roku dziecko moje zmarło. Zostałam bez środków do życia i psychicznie zlamana cierpieniem. Zarejestrowałam się w U.Pracy ale od 11 m-cy nie ma dla mnie pracy. Co mam dalej robić,bo nie wiem czy mam prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych.Czy nie liczy mi się ten okres sprzed rejestracji gdy byłam objęta przecież ubezpieczeniem,a lata te wliczono mi jako pracę.

 • prawocywilneikarne

  "Dzień dobry. Przez okres 10 lat byłam osobą świadomie rezygnującą z pracy, na rzecz dziecka niepełnosprawnego,i pobierałam świadczenie pielegnacyjne z którego było opłacane świadczenia Zus. Okres ten został wliczony do kapitału początkowego. W zeszłym roku dziecko moje zmarło. Zostałam bez środków do życia i psychicznie zlamana cierpieniem. Zarejestrowałam się w U.Pracy ale od 11 m-cy nie ma dla mnie pracy. Co mam dalej robić,bo nie wiem czy mam prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych.Czy nie liczy mi się ten okres sprzed rejestracji gdy byłam objęta przecież ubezpieczeniem,a lata te wliczono mi jako pracę."

  Niestety pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego nie uprawnia do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Gość: [Dawid] *.bb.sky.com

  Witam, moje pytanie brzmi - czy przez pojęcie 365 dni przepracowanych do uzyskania zasiłku mam rozumieć że liczą się dni tylko robocze przepracowane,czy cały czas trwania umowy? Pracowałem dwa lata na umowę na czas nieokreślony,zostałem zwolniony z powodu bankructwa firmy,chcę starać się o zasiłek, umowa została wypowiedziana z dniem 1 kwietnia,obecnie przebywam na terenie UK, 6 sierpnia wracam do kraju i będę chciał złożyć wniosek o zasiłek proszę powiedzieć czy mam jakieś szanse, ponieważ od wypowiedzenia umowy mina prawie 4 miesiace

 • prawocywilneikarne

  "Witam, moje pytanie brzmi - czy przez pojęcie 365 dni przepracowanych do uzyskania zasiłku mam rozumieć że liczą się dni tylko robocze przepracowane,czy cały czas trwania umowy? Pracowałem dwa lata na umowę na czas nieokreślony,zostałem zwolniony z powodu bankructwa firmy,chcę starać się o zasiłek, umowa została wypowiedziana z dniem 1 kwietnia,obecnie przebywam na terenie UK, 6 sierpnia wracam do kraju i będę chciał złożyć wniosek o zasiłek proszę powiedzieć czy mam jakieś szanse, ponieważ od wypowiedzenia umowy mina prawie 4 miesiace"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy.

 • Gość *.e-wro.net.pl

  zamknelam dzialalnosc po 9 latach jej prowadzenia ale od wrzesnia 2011 roku nie place zusu czy nalezy mi sie zasilek

 • Gość: [Joanna] *.dynamic.chello.pl

  Witam,
  z dniem 30 czerwca br. wygasła moja umowa o pracę (pełny etat, umowa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, potem wychowawczym; wynagrodzenie powyżej minimalnego; przepracowane w tym miejscu 13 miesięcy od maja 2011 do czerwca 2012). Czy jest jakiś obligatoryjny termin rejestracji w UP, abym nie straciła uprawnień do otrzymania zasiłku? Będę bardzo wdzięczna za informację.

  Pozdrawiam,
  Joanna

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  z dniem 30 czerwca br. wygasła moja umowa o pracę (pełny etat, umowa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, potem wychowawczym; wynagrodzenie powyżej minimalnego; przepracowane w tym miejscu 13 miesięcy od maja 2011 do czerwca 2012). Czy jest jakiś obligatoryjny termin rejestracji w UP, abym nie straciła uprawnień do otrzymania zasiłku? Będę bardzo wdzięczna za informację.

  Pozdrawiam,
  Joanna"


  Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy.

 • prawocywilneikarne

  "zamknelam dzialalnosc po 9 latach jej prowadzenia ale od wrzesnia 2011 roku nie place zusu czy nalezy mi sie zasilek "

  Składki muszą być płacone w ciągu przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [gość] *.play-internet.pl

  witam! Firma w której pracuję została rozwiązana, teraz pracujemy na 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia. mam 47 lat i 28 lat przepracowanych w tej firmie, mam dwójkę dzieci poniżej 15 roku życia ale dodatkowo córkę w liceum (17) oraz dwóch studentów na utrzymaniu (21 i 23 lat). czy należy mi się zasiłek przez 12 miesięcy??

 • prawocywilneikarne

  "witam! Firma w której pracuję została rozwiązana, teraz pracujemy na 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia. mam 47 lat i 28 lat przepracowanych w tej firmie, mam dwójkę dzieci poniżej 15 roku życia ale dodatkowo córkę w liceum (17) oraz dwóch studentów na utrzymaniu (21 i 23 lat). czy należy mi się zasiłek przez 12 miesięcy?? "

  Nie.

 • Gość: [agnes2115] *.centertel.pl

  witam
  mam pytanie przyznano mi zasilek w ubieglym roku na 12 miesięcy czyli powinnam mnieć od Pazdziernika do pazdziernika
  Niedawno pzzryszlo mi pismo że upłynołmaksymalny czas poboru zasiłku??
  A co z pozostałymi trzema miesiącami ??sierpień .Wrzesień.Pazdziernik??
  Dodam tylko ze czytałam że prawnie osoby ktore maja na utrzymaniu nieletnie dziecko do 15 roku zycia przysługuje im 12 masiecy.
  Ja mam dziecki i zasłek pobieram od 10 PAŻDZIERNIKA 2011ROKU

 • mariuszek1qaz2wsx

  umowa o prace na pełny etat od 04.10.2011r (minimalna 1500brutto)
  czy jak zostanę zwolniony 01.08.2012r a od 02.08.2012r podpisze nową umowę i zostanę zwolniony 05.10.2012 to będzie mi przysługiwać zasiłek.
  Czy muszę przepracować 365 dni u jednego pracodawcy
  Czy okres zatrudnienia się sumuje u rożnych pracodawców np. 5 miesięcy u jednego 3 u drugiego itd.
  z góry dziękuję

 • prawocywilneikarne

  "

  umowa o prace na pełny etat od 04.10.2011r (minimalna 1500brutto)
  czy jak zostanę zwolniony 01.08.2012r a od 02.08.2012r podpisze nową umowę i zostanę zwolniony 05.10.2012 to będzie mi przysługiwać zasiłek.
  Czy muszę przepracować 365 dni u jednego pracodawcy
  Czy okres zatrudnienia się sumuje u rożnych pracodawców np. 5 miesięcy u jednego 3 u drugiego itd.
  z góry dziękuję "


  Potrzebne jest te minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • prawocywilneikarne

  "witam
  mam pytanie przyznano mi zasilek w ubieglym roku na 12 miesięcy czyli powinnam mnieć od Pazdziernika do pazdziernika
  Niedawno pzzryszlo mi pismo że upłynołmaksymalny czas poboru zasiłku??
  A co z pozostałymi trzema miesiącami ??sierpień .Wrzesień.Pazdziernik??
  Dodam tylko ze czytałam że prawnie osoby ktore maja na utrzymaniu nieletnie dziecko do 15 roku zycia przysługuje im 12 masiecy.
  Ja mam dziecki i zasłek pobieram od 10 PAŻDZIERNIKA 2011ROKU "


  Pytać w urzędzie pracy.

 • Gość: [rm] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam
  Mam pytanie od grudnia 2010 do lutego 2012 pracowałem w jednej firmie,natomiast rozwiązano ze mną umowę o pracę,do maja 2012 byłem bez pracy i od maja 2012 do końca lipca 2012 pracowałem na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 3/4 etatu ,jednak nie została mi przedłużona umowa na czas nieokreślony. Czy w związku z tym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jeżeli tak to po jakim okresie je dostane?

 • prawocywilneikarne

  "Witam
  Mam pytanie od grudnia 2010 do lutego 2012 pracowałem w jednej firmie,natomiast rozwiązano ze mną umowę o pracę,do maja 2012 byłem bez pracy i od maja 2012 do końca lipca 2012 pracowałem na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 3/4 etatu ,jednak nie została mi przedłużona umowa na czas nieokreślony. Czy w związku z tym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jeżeli tak to po jakim okresie je dostane?"


  Aby dostać zasiłek trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tym czasie trzeba zarabiać przynajmniej minimalną pensję (1500 zł ) i pracodawca musi opłacać składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [Zament] *.sileman.net.pl

  Jeżeli w ciągu ostatnich 18miesięcy przepracowałem 15 miesięcy o umowę o pracę i teraz miesiąc o umowę o pracę gdzie skałaam wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z tytułu wypowiedzenia za "porozumieniem stron" mam jakieś problemy z uzyskaniem zasiłku? czy przysługuje mi pełny zasiłek gdyż mam przepracowane te 365dni prze ostatnie 18 m-cy ??

 • prawocywilneikarne

  "Jeżeli w ciągu ostatnich 18miesięcy przepracowałem 15 miesięcy o umowę o pracę i teraz miesiąc o umowę o pracę gdzie skałaam wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z tytułu wypowiedzenia za "porozumieniem stron" mam jakieś problemy z uzyskaniem zasiłku? czy przysługuje mi pełny zasiłek gdyż mam przepracowane te 365dni prze ostatnie 18 m-cy ??"

  Zasiłek przysługuje, ale ze względu, że samemu się rozwiązuje umowę, to będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [aniah82] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam.
  czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
  Będe wdzieczna za szybką odpowiedz.

 • Gość: [robbie86] *.dynamic.gprs.plus.pl

  Witam,
  z dniem 30 maja skończyło mi sie wypowiedzenie w pracy w której przepracowałem na 3/4 etatu cztery lata. nie zgłosiłem sie do UP gdyz z dniem 1 lipiec podjąłem nowa prace jednak tak sie stało,że nie przedłużono ze mna umowy i i po miesiacu pracy jestem znowu bezrobotnym. czy w takim układzie przysługuje mi zasiłek? miesiac w nowej pracy przepracowalem na umowie na cały etat.
  pozdrawiam
  Robert

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  z dniem 30 maja skończyło mi sie wypowiedzenie w pracy w której przepracowałem na 3/4 etatu cztery lata. nie zgłosiłem sie do UP gdyz z dniem 1 lipiec podjąłem nowa prace jednak tak sie stało,że nie przedłużono ze mna umowy i i po miesiacu pracy jestem znowu bezrobotnym. czy w takim układzie przysługuje mi zasiłek? miesiac w nowej pracy przepracowalem na umowie na cały etat.
  pozdrawiam
  Robert"


  Zasiłek nie należy się z urzędu. Jak będą spełnione wymagane warunki, to oczywiście tak.

 • prawocywilneikarne

  "Witam.
  czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
  Będe wdzieczna za szybką odpowiedz."


  Wszystko jest zależne od tego, czy spełnione są wymagane warunki.

 • Gość: [aniah82] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  "Witam.
  czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
  Będe wdzieczna za szybką odpowiedz."

  Wszystko jest zależne od tego, czy spełnione są wymagane warunki.  a jakie to musza być warunki??

 • prawocywilneikarne

  "a jakie to musza być warunki??"

  Wszystko jest jasno i klarownie opisane w artykule. Wystarczy przeczytać.

 • Gość: [Zament] *.sileman.net.pl

  Zapytam jeszcze raz, bo chyba poprzednio pytanie nie doszło. Czy idąc do UP starając się o zasiłek, muszę informować ich o ostatnim wypowiedzeniu umowy o prace ? czy to jest wymóg? czy mogę to pominąć i pokazać tylko świadectwo pracy z poprzednich 8lat pracy gdzie zostałem zwolniony.

 • prawocywilneikarne

  "Zapytam jeszcze raz, bo chyba poprzednio pytanie nie doszło. Czy idąc do UP starając się o zasiłek, muszę informować ich o ostatnim wypowiedzeniu umowy o prace ? czy to jest wymóg? czy mogę to pominąć i pokazać tylko świadectwo pracy z poprzednich 8lat pracy gdzie zostałem zwolniony. "

  Liczy się staż pracy z ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tych 18 miesiącach trzeba mieć minimum 365 dni pozostawia w stosunku pracy.

 • Gość: [ANIA] 80.51.30.*

  HEJ;) JAK PRACUJE NA 3/4 ETATU I MAM PRZEPRACOWANE 1 ROK I 6 MIESIĘCY I CHCE SIE ZWOLNIC CZY NALEZY MI SIE ZASIŁEK ?

 • Gość: [pracownik] *.static.getin.3s.pl

  witam,
  czy w ciągu tych 18tu miesięcy musi być zachowana ciągłość pracy?? czy wystarczy przepracowanych 365 dni w ciągu 18tu miesięcy, z przerwą 2 tygodniową??
  (zatrudnienie od 06/08/2008 - 16/09/2012 ----- 2 tyg przerwy ----- zatrudnienie od 01/10/2011 - 31/07/2012)

 • prawocywilneikarne

  "witam,
  czy w ciągu tych 18tu miesięcy musi być zachowana ciągłość pracy?? czy wystarczy przepracowanych 365 dni w ciągu 18tu miesięcy, z przerwą 2 tygodniową??
  (zatrudnienie od 06/08/2008 - 16/09/2012 ----- 2 tyg przerwy ----- zatrudnienie od 01/10/2011 - 31/07/2012)"


  Wystarczy.

 • prawocywilneikarne

  "HEJ;) JAK PRACUJE NA 3/4 ETATU I MAM PRZEPRACOWANE 1 ROK I 6 MIESIĘCY I CHCE SIE ZWOLNIC CZY NALEZY MI SIE ZASIŁEK ?"

  Jak warunki są spełnione, to tak.

 • Gość: [ola] *.ennet.pl

  witam
  Z dniem 31.07.2012 zakończyłam pracą w firmie która zlikwidowała moje miejsce pracy. Ile mam czasu na zarejestrowanie się w UP by otrzymać zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "witam
  Z dniem 31.07.2012 zakończyłam pracą w firmie która zlikwidowała moje miejsce pracy. Ile mam czasu na zarejestrowanie się w UP by otrzymać zasiłek?"


  Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesiecy.

 • Gość: [j] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  a co jesli mam przepracowane 9 miesiecy a od 2 lat jestem bezrobotnym w moim regionie wogole nie ma pracy czy mi sie cos nalezy czy nie?

 • prawocywilneikarne

  "a co jesli mam przepracowane 9 miesiecy a od 2 lat jestem bezrobotnym w moim regionie wogole nie ma pracy czy mi sie cos nalezy czy nie?"

  Zasiłek nie przysługuje.

 • Gość: [magda] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  witam mam pytanie kiedy zostanie mi wypłacony zasiłek za sierpień przysługuje mi od 10.08

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie kiedy zostanie mi wypłacony zasiłek za sierpień przysługuje mi od 10.08"

  Wrzesień

 • rokowania2012

  witam mam pytanie przepracowałem na poł etatu od 1.08.2010 do 21.07.2012 w tym jeszcze 1 miesiąc na caly etat no i powiedziano mi, że nie nalezy mi sie zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne

  "witam mam pytanie przepracowałem na poł etatu od 1.08.2010 do 21.07.2012 w tym jeszcze 1 miesiąc na caly etat no i powiedziano mi, że nie nalezy mi sie zasiłek dla bezrobotnych"

  Widocznie nie są spełnione warunki

 • Gość: [plamka] *.play-internet.pl

  pracowałam 18miesiecy na 3\4 etatu dzis mnie zwolnili czy bedzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych z góry dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "pracowałam 18miesiecy na 3\4 etatu dzis mnie zwolnili czy bedzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych z góry dziekuje za odpowiedz"

  Jeżeli spełnione są warunki to tak.

 • Gość: [plamka] *.play-internet.pl

  a jakie warunki musza byc spelnione

 • prawocywilneikarne

  "a jakie warunki musza byc spelnione"

  Wystarczy artykuł przeczytać.

 • Gość: [magdalena] *.play-internet.pl

  ie odnośnie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych kończy mi się umowa o pracę a pracuje prawie 3 lata na 5/8 etatu z tego tytułu otrzymuje 1350zł brutto czy w związku z tym mam prawo do zasiłku ? Proszę o odpowiedź, z tego co się orientuje nie trzeba pracować na cały etat ale trzeba mieć minimalne wynagrodzenie a raczej wątpię żeby ktoś pracował na 1/2 etatu czy tak jak ja 5/8 etatu otrzymywał całość minimalnego wynagrodzenia.
  Z poważaniem
  Magdalena S.

 • prawocywilneikarne

  "ie odnośnie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych kończy mi się umowa o pracę a pracuje prawie 3 lata na 5/8 etatu z tego tytułu otrzymuje 1350zł brutto czy w związku z tym mam prawo do zasiłku ? Proszę o odpowiedź, z tego co się orientuje nie trzeba pracować na cały etat ale trzeba mieć minimalne wynagrodzenie a raczej wątpię żeby ktoś pracował na 1/2 etatu czy tak jak ja 5/8 etatu otrzymywał całość minimalnego wynagrodzenia.
  Z poważaniem
  Magdalena S."


  Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie i bez znaczenia jest tutaj rodzaj zatrudnienia.

 • Gość: [IwonaOlsztyn] *.olsztyn.vectranet.pl

  Witam!
  Moja mama ma 56 lat, jest zatrudniona na podstawie umowy aktywizującej jako niania (na razie za 800 netto). Czy jakby kwota zatrudnienia wzrosła do minimalnej krajowej miałaby szansę (po przepracowaniu roku w tych warunkach) na zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny? Mama ma przepracowane ponad 20 lat.

 • prawocywilneikarne

  " Witam!
  Moja mama ma 56 lat, jest zatrudniona na podstawie umowy aktywizującej jako niania (na razie za 800 netto). Czy jakby kwota zatrudnienia wzrosła do minimalnej krajowej miałaby szansę (po przepracowaniu roku w tych warunkach) na zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny? Mama ma przepracowane ponad 20 lat."


  Zasiłek dla bezrobotnych:

  minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP;
  przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [madi1979] *.szczecin.mm.pl

  czy jesli mam corke 12 letnia to dostane zasilek na 12 mcy? mieszkam w szczecinie

 • prawocywilneikarne

  "czy jesli mam corke 12 letnia to dostane zasilek na 12 mcy? mieszkam w szczecinie"

  Pani mąż też musi być osobą bezrobotną z utraconym prawem do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Panią.

  Wtedy zasiłek byłby wypłacany przez 12 miesięcy.

 • Gość: [Dastan] *.promax.media.pl

  czy prowadzac dzialalnosc gospodarcza ponad roku czasu i placac nizszy ZUS po zawieszeniu dzialalnosci i okazaniu dowodu w UP, bedzie przyslugiwal mi zasilek?

 • prawocywilneikarne

  "czy prowadzac dzialalnosc gospodarcza ponad roku czasu i placac nizszy ZUS po zawieszeniu dzialalnosci i okazaniu dowodu w UP, bedzie przyslugiwal mi zasilek?"

  Składki musza byc płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)

 • Gość: [Dastan] *.promax.media.pl

  Zus preferencyjny daje możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012r. min. wynagrodzenie wynosi 1500 zł. brutto, czyli ubezpieczenie liczone jest od kwoty 450zł.). Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne te odprowadzane są na zasadach ogólnych.

  czy moge uzyskac odpowiedz tak lub nie do pytana z poprzednegi wpisu? :) bo nie rozumiem tych wyliczen, wg tego co tu jest napisane minimalny ZUS to kwota 1500zl tej ktora podajecie..

 • prawocywilneikarne

  "Zus preferencyjny daje możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012r. min. wynagrodzenie wynosi 1500 zł. brutto, czyli ubezpieczenie liczone jest od kwoty 450zł.). Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne te odprowadzane są na zasadach ogólnych.

  czy moge uzyskac odpowiedz tak lub nie do pytana z poprzednegi wpisu? :) bo nie rozumiem tych wyliczen, wg tego co tu jest napisane minimalny ZUS to kwota 1500zl tej ktora podajecie.."


  Ustawodawca określił, że składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, by móc otrzymywać zasiłek dla bezrobotny.

  Muszą być one odprowadzane przez 12 miesięcy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.

 • 77.marta

  Witam. Od 1.01.2012. do 31.12.2012. mam umowę zlecenie. Już teraz wiem, że nie zostanie przedłużona. Jeżeli nie znajdę pracy po zakończeniu umowy, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jeśli sumarycznie za cały ten rok uzyskam 18000zł zł wynagrodzenia brutto (12 x minimalna krajowa), ale nie będzie to równo po 1500zł brutto za każdy miesiąc? Np. za styczeń 2012 miałam wynagrodzenie 3000zł brutto, a za lipiec 250zł. Od każdego wyngrodzenia odprowadzane są składki społeczne i FP.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Od 1.01.2012. do 31.12.2012. mam umowę zlecenie. Już teraz wiem, że nie zostanie przedłużona. Jeżeli nie znajdę pracy po zakończeniu umowy, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jeśli sumarycznie za cały ten rok uzyskam 18000zł zł wynagrodzenia brutto (12 x minimalna krajowa), ale nie będzie to równo po 1500zł brutto za każdy miesiąc? Np. za styczeń 2012 miałam wynagrodzenie 3000zł brutto, a za lipiec 250zł. Od każdego wyngrodzenia odprowadzane są składki społeczne i FP."

  Jednym z wymogów jest to, żeby pracodawca odprowadzał składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia każdego miesiąca.

  Tak więc zasiłek nie będzie się należał.

 • Gość: [Luiza] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Dzień Dobry
  Mam pytanie. Od 2008 roku byłam zatrudniona na pełny etat z pensją minimalną, od trzech miesięcy pracodawca zmienił umowę na 1/2 etatu i co za tym idzie kwotę wynagrodzenia również o połowę. Czy w związku z tym gdybym została zwolniona będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Dobrze myślę, że jeśli zostałabym zwolniona przed czerwcem 2012 to jeszcze się załapię na te 365 dni a po czerwcu już nie?

 • prawocywilneikarne

  "Dzień Dobry
  Mam pytanie. Od 2008 roku byłam zatrudniona na pełny etat z pensją minimalną, od trzech miesięcy pracodawca zmienił umowę na 1/2 etatu i co za tym idzie kwotę wynagrodzenia również o połowę. Czy w związku z tym gdybym została zwolniona będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Dobrze myślę, że jeśli zostałabym zwolniona przed czerwcem 2012 to jeszcze się załapię na te 365 dni a po czerwcu już nie?"


  Liczy się wynagrodzenie z przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tym okresie składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzone od kwoty przynajmnierj minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)

 • Gość: [Uparty] *.play-internet.pl

  Witam,
  mam nie pytanie tylko uwagę, dlaczego ciągle należy spełniać jakieś warunki, chyba dlatego, że gapowe często się płaci, a przez to mamy mniej bezrobotnych. Ja osobiście przepracowałem w jednej firmie 27 lat, zwolniłem się ponieważ już nie mogłem dłużej wytrzymać, szukałem szczęścia za granicą, szukałem pracy w kraju na własną rękę, aż w końcu zdecydowałem się zarejestrować w UP, okazuje się, że nic mi się nie należy, ponieważ zbyt długo miałem nadzieję, że znajdę pracę. Kiedyś wszystko było proste, teraz są tylko przepisy bo człowiek się nie liczy.

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  mam nie pytanie tylko uwagę, dlaczego ciągle należy spełniać jakieś warunki, chyba dlatego, że gapowe często się płaci, a przez to mamy mniej bezrobotnych. Ja osobiście przepracowałem w jednej firmie 27 lat, zwolniłem się ponieważ już nie mogłem dłużej wytrzymać, szukałem szczęścia za granicą, szukałem pracy w kraju na własną rękę, aż w końcu zdecydowałem się zarejestrować w UP, okazuje się, że nic mi się nie należy, ponieważ zbyt długo miałem nadzieję, że znajdę pracę. Kiedyś wszystko było proste, teraz są tylko przepisy bo człowiek się nie liczy."


  No to już uwagi do ustawodawcy...

 • Gość: [Uparty] *.play-internet.pl

  To może podpowiedź jak mam to zrobić.

 • prawocywilneikarne

  "To może podpowiedź jak mam to zrobić."

  Co zrobić?

 • Gość 91.238.240.*

  Jeżeli od maja do września 2011 pracowałam na 3/4 etatu <umowa o prace> i od września 2011 do września 2012 pracowałam na pełnym etacie to czy przysługuje mi prawo do zasiłku. W pierwszej pracy miałam stawke min 1386 w drugiej zwiększyła sie po nowym roku do 1500.

 • prawocywilneikarne

  "Jeżeli od maja do września 2011 pracowałam na 3/4 etatu <umowa o prace> i od września 2011 do września 2012 pracowałam na pełnym etacie to czy przysługuje mi prawo do zasiłku. W pierwszej pracy miałam stawke min 1386 w drugiej zwiększyła sie po nowym roku do 1500."

  Potrzebne jest przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją.

 • Gość: [alicja70] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  witam ! mam umowę na 2 lata w tym czasie pracowałam w różnym wymiarze godzin wiem o 365 dniach na najniższej krajowej ale mam inny problem jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim ,może ono potrwać nawet 6 miesięcy ,moja pensja brutto to 1575 zł wiadomo że zasiłek chorobowy to 80% podstawy ,czy po chorobie jeżeli firma zechce mnie zwolnic a tego się obawiam będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych . z góry dziękuję za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "witam ! mam umowę na 2 lata w tym czasie pracowałam w różnym wymiarze godzin wiem o 365 dniach na najniższej krajowej ale mam inny problem jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim ,może ono potrwać nawet 6 miesięcy ,moja pensja brutto to 1575 zł wiadomo że zasiłek chorobowy to 80% podstawy ,czy po chorobie jeżeli firma zechce mnie zwolnic a tego się obawiam będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych . z góry dziękuję za odpowiedz "

  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)

 • Gość: [artur] *.belchatow.msk.pl

  Witam, mam pytanie. Miałem przepracowane ponad pięć lat na pełen etat w firmie ale z dniem 01.03 2012 wygasła mi umowa o prace. Jeszcze podczas pracy w firmie założyłem własną jednoosobową działalność gospodarczą tzn. od 06.01.2011, moja działalność kończy się z dniem 01.10.2012. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  "Witam, mam pytanie. Miałem przepracowane ponad pięć lat na pełen etat w firmie ale z dniem 01.03 2012 wygasła mi umowa o prace. Jeszcze podczas pracy w firmie założyłem własną jednoosobową działalność gospodarczą tzn. od 06.01.2011, moja działalność kończy się z dniem 01.10.2012. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pozdrawiam. "

  Potrzebne jest przynajmniej 365 dni, a składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne powinny być odprowadzone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)

 • marikac4

  Mój staż pracy wynosi ponad 30 latz roczną przerwą w roku 2007. Od roku 2007 pracowałam na co najmniej pół etatu i miałam opłacane wszystkie składki oprócz okresu od 1.09.2011 do 31.08.2012 w którym nie osiągałam minimalnej płacy. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Mój staż pracy wynosi ponad 30 latz roczną przerwą w roku 2007. Od roku 2007 pracowałam na co najmniej pół etatu i miałam opłacane wszystkie składki oprócz okresu od 1.09.2011 do 31.08.2012 w którym nie osiągałam minimalnej płacy. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

  Wymagane warunki muszą być spełnione w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl

  cześć mam pytanie jeśli mam umowe od 1 pażdziernika 2011 i zwolnie sie z dniem 1 pażdziernika 2012 to czy mam prawo do zasiłku.pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "cześć mam pytanie jeśli mam umowe od 1 pażdziernika 2011 i zwolnie sie z dniem 1 pażdziernika 2012 to czy mam prawo do zasiłku.pozdrawiam

  Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki to tak.

  Ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że jeżeli pracownik sam się zwolni, to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [Turgut] *.interkonekt.pl

  Witam, chciałem zapytać czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli pracowałem w okresie 1 październik 2011 do 30 wrzesień 2012 w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, w tym czasie wykorzystałem również 27 dni urlopu bezpłatnego (licząc wszystkie dni ciągiem a nie tylko robocze). Bardzo proszę o odpowiedz...

 • prawocywilneikarne

  "Witam, chciałem zapytać czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli pracowałem w okresie 1 październik 2011 do 30 wrzesień 2012 w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, w tym czasie wykorzystałem również 27 dni urlopu bezpłatnego (licząc wszystkie dni ciągiem a nie tylko robocze). Bardzo proszę o odpowiedz..."

  Wszystko zależy od tego, czy są spełnione wymagane warunki..

 • Gość: [Turgut] *.interkonekt.pl

  A jakie dodatkowe warunki należy spełnić?

 • prawocywilneikarne

  "A jakie dodatkowe warunki należy spełnić?"

  Wszystko jest napisane. Wystarczy przeczytać.

 • Gość: [Gość] *.centertel.pl

  Witam. mam pytanie byłem zatrudniony od 15.09.2011 do 14.09.2012 w pełnym wymiarze pracy w tym czasie skorzystałem z 3 dni urlopu bezpłatnego. Czy przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam. mam pytanie byłem zatrudniony od 15.09.2011 do 14.09.2012 w pełnym wymiarze pracy w tym czasie skorzystałem z 3 dni urlopu bezpłatnego. Czy przysługuje mi zasiłek?"

  Muszą być wszystkie warunki spełnione.

 • koniczyna35

  Witam. Od 26-06-2006 r do 29-02-2012 pracowałam na umowę o prace na czas nieokreślony na pełnym wymiarze czasu pracy. Od dnia 01-03-2012 dostałam aneks do umowy na 1/4 etatu na czas nieokreślony,w maju 2012 dostałam wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy do 31-08-2012. Dzisiaj tj 19-09-2012 byłam zarejestrować się w UP, niestety powiedziano mi że nie mam prawa do zasiłku bo moje 365 dni pracy jest liczone od 18-09-2012, bez sensu bo praca moja ustała 31-08-2012.Zastanawia mnie jedno, jak można zarejestrować się jako osoba bezrobotna nie mając świadectwa pracy? Pani mnie poinformowała, że jakbym przyszła wcześniej ( niestety byłam 03-09-2012 ale nie przyjęto mnie ponieważ nie miałam świadectwa pracy jeszcze) to bym załapała się na zasiłek. Licząc moje 365 dni na umowę o prace na pełnym etacie od 01-03-2011 do 01-03-2012 mam te 365 dni i od 01-03-2012 na 1/4 etatu. Gdzie jest sprawiedliwość? Jak można liczyć okres zatrudnienia do czasu rejestracji? Proszę o pomoc.

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Od 26-06-2006 r do 29-02-2012 pracowałam na umowę o prace na czas nieokreślony na pełnym wymiarze czasu pracy. Od dnia 01-03-2012 dostałam aneks do umowy na 1/4 etatu na czas nieokreślony,w maju 2012 dostałam wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy do 31-08-2012. Dzisiaj tj 19-09-2012 byłam zarejestrować się w UP, niestety powiedziano mi że nie mam prawa do zasiłku bo moje 365 dni pracy jest liczone od 18-09-2012, bez sensu bo praca moja ustała 31-08-2012.Zastanawia mnie jedno, jak można zarejestrować się jako osoba bezrobotna nie mając świadectwa pracy? Pani mnie poinformowała, że jakbym przyszła wcześniej ( niestety byłam 03-09-2012 ale nie przyjęto mnie ponieważ nie miałam świadectwa pracy jeszcze) to bym załapała się na zasiłek. Licząc moje 365 dni na umowę o prace na pełnym etacie od 01-03-2011 do 01-03-2012 mam te 365 dni i od 01-03-2012 na 1/4 etatu. Gdzie jest sprawiedliwość? Jak można liczyć okres zatrudnienia do czasu rejestracji? Proszę o pomoc."

  No to już pozostaje w kwestii Urzędu Pracy.

 • Gość: [zbyszek] *.centertel.pl

  witam
  dostałem zawiadomienie o zmianie pracodawcy zgodnie z art.231par.3ustawy z dnia 26 czerwca1974r. kodeksu pracy i zostalem powiadomiony ze jesli nie wyrażam na zmiane pracodawcy zgody to musze powiadomic o tym pracodawce i po tygodniu zostanie rozwiazana zemna umowa ze skutkiemjak przy rozwiazaniu umowy przez pracodawce za wypowiedzeniem-a po zgloszeniu ze nie wyrazam zgody na zmiane pracodawcy dostalem świadectwo pracy i tam jest napisane ze stosunek pracy ustał w wyniku art.30par.1pkt2/wypowiedzenie pracownika/
  czy w tym przypadku dostane zasilek dla bezrobotnych?? i czy pracodawca wlasciwie wpisal w jaki sposob zostala rozwiazana umowa o prace??
  dzieki za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  witam
  dostałem zawiadomienie o zmianie pracodawcy zgodnie z art.231par.3ustawy z dnia 26 czerwca1974r. kodeksu pracy i zostalem powiadomiony ze jesli nie wyrażam na zmiane pracodawcy zgody to musze powiadomic o tym pracodawce i po tygodniu zostanie rozwiazana zemna umowa ze skutkiemjak przy rozwiazaniu umowy przez pracodawce za wypowiedzeniem-a po zgloszeniu ze nie wyrazam zgody na zmiane pracodawcy dostalem świadectwo pracy i tam jest napisane ze stosunek pracy ustał w wyniku art.30par.1pkt2/wypowiedzenie pracownika/
  czy w tym przypadku dostane zasilek dla bezrobotnych?? i czy pracodawca wlasciwie wpisal w jaki sposob zostala rozwiazana umowa o prace??
  dzieki za odpowiedz


  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki, to oczywiście zasiłek będzie się należał.

 • Gość: [Anita93] 31.135.161.*

  Witam właśnie ukończyłam szkołe zawodową, w której odbywałam praktykę zawodową cały rok czy należy mi się zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam właśnie ukończyłam szkołe zawodową, w której odbywałam praktykę zawodową cały rok czy należy mi się zasiłek?"

  Niestety nie.

 • Gość: [Gość] *.adsl.inetia.pl

  Witam,
  Na mojej umowie mam wpisaną kwotę 1276zł, to minimalne wynagrodzenie jakie było w 2009 roku. Pierwszą podpisałam w październiku 2008 i kolejną już na czas nieokreślony w styczniu 2009 roku.Po urlopie macierzyńskim poszłam na urlop wychowawczy od kwietnia 2010 roku który nadal jeszcze trwa. Czy przy takiej kwocie minimalnej te składki były wystarczające żebym teraz mogła np. ubiegac się o zasiłek jeśli rozwiązałabym umowę? Jak sprawdzić te składki czy były odprowadzane?
  Z góry dziękuję za wyjasnienia, pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne

  "

  Witam,
  Na mojej umowie mam wpisaną kwotę 1276zł, to minimalne wynagrodzenie jakie było w 2009 roku. Pierwszą podpisałam w październiku 2008 i kolejną już na czas nieokreślony w styczniu 2009 roku.Po urlopie macierzyńskim poszłam na urlop wychowawczy od kwietnia 2010 roku który nadal jeszcze trwa. Czy przy takiej kwocie minimalnej te składki były wystarczające żebym teraz mogła np. ubiegac się o zasiłek jeśli rozwiązałabym umowę? Jak sprawdzić te składki czy były odprowadzane?
  Z góry dziękuję za wyjasnienia, pozdrawiam."


  Składki muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1500 zł) przez minimum 12 miesięcy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [Kamila] *.wroclaw.vectranet.pl

  Pracowałam na umowę zlecenie wg najniższej krajowej od kilku lat. Ostatnio uległam wypadkowi i przez 7 miesięcy byłam na zwolnieniu lekarskim. Zostałam zwolniona ( nie przedłużono uomwy zlecenia. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Pracowałam na umowę zlecenie wg najniższej krajowej od kilku lat. Ostatnio uległam wypadkowi i przez 7 miesięcy byłam na zwolnieniu lekarskim. Zostałam zwolniona ( nie przedłużono uomwy zlecenia. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jeżeli spełnione są warunki, to oczywiście tak.

 • Gość: [tami] *.wroclaw.mm.pl

  Chce sypytac skoro jestem ubezpieczona u meza to urzad ma prawo mnie zmusic aby maz mnie od siebie wypisal.Chce dodac ze sie zarejstrowalam do zasilku.Z tego co mi wiadomo skoro mam juz jedno ubezpieczenie to nie powinni odemnie pobierac.Jak to wyglada od strony prawnej dziekuje

 • prawocywilneikarne

  ["Chce sypytac skoro jestem ubezpieczona u meza to urzad ma prawo mnie zmusic aby maz mnie od siebie wypisal.Chce dodac ze sie zarejstrowalam do zasilku.Z tego co mi wiadomo skoro mam juz jedno ubezpieczenie to nie powinni odemnie pobierac.Jak to wyglada od strony prawnej dziekuje"

  Można korzysta z dowolnego ubezpieczenia.

 • mynitka

  Witam!Mam pytanie pracowalam na umowie zlecenie od 1 pazdziernika 2011 do sierpnia 2012, obecnie jestem miesiąc zarejestrowana w urzedzie pracy jako bezrobotna, własnie sie dowiedziałam ze gdybym pracowała miesiac dłuzej to pzrysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych, czy jeśli wyrejestrowałam się teraz z urzędu pracy i znów wróciła do pracy za miesiąc czasu i ponownie się zarejestrowała jako bezrobotna, to czy przysługiwałoby mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam!Mam pytanie pracowalam na umowie zlecenie od 1 pazdziernika 2011 do sierpnia 2012, obecnie jestem miesiąc zarejestrowana w urzedzie pracy jako bezrobotna, własnie sie dowiedziałam ze gdybym pracowała miesiac dłuzej to pzrysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych, czy jeśli wyrejestrowałam się teraz z urzędu pracy i znów wróciła do pracy za miesiąc czasu i ponownie się zarejestrowała jako bezrobotna, to czy przysługiwałoby mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?"

  Nie. trzeba by przepracować minimum 6 miesięcy.

 • anula1936

  Witam. Mam pytanie: pracowałam na umowę zlecenie od 1maja 2011 do końca października 2011 roku. Potem w tej samej firmie zostałam zatrudniona na umowę o pracę (od 1 listopada 2011) i nagle 24 pażdziernika 2012 zostałam zwolniona. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych????

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Mam pytanie: pracowałam na umowę zlecenie od 1maja 2011 do końca października 2011 roku. Potem w tej samej firmie zostałam zatrudniona na umowę o pracę (od 1 listopada 2011) i nagle 24 pażdziernika 2012 zostałam zwolniona. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych???? "

  Jeżeli spełnia Pani wszystkie warunki, które trzeba spełnić, to oczywiście tak.

 • Gość: [Kris] *.play-internet.pl

  Witam,

  zakończyłem działalnośc gospodarczą prowadzoną od 2003 roku, wcześniej pracowałem od 1985. Ostatni rok nie opłacałem ZUS. Nie opłacanie ZUS i zakończenie działalności było wynikiem problemów finansowych. Czy mogę wystąpic o zasiłek ?

  Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam,

  zakończyłem działalnośc gospodarczą prowadzoną od 2003 roku, wcześniej pracowałem od 1985. Ostatni rok nie opłacałem ZUS. Nie opłacanie ZUS i zakończenie działalności było wynikiem problemów finansowych. Czy mogę wystąpic o zasiłek ?

  Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam"


  Składki muszą byc opłacane przez minima 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.

 • Gość: [Wkrotce bezrobotny] *.adsl.inetia.pl

  Witam,mam pytanie odnośnie zasiłku.
  Czy i po jakim czasie będzie należał mi się zasiłek?
  W jakiej wysokości i na jak długo ?
  Mam 43 lata, staż pracy 23lata,jestem jeszcze zatrudniony na umowę o pracę lecz muszę ją rozwiązać za porozumieniem stron. Chcę dodać że ostatnio przebywalem na zasiłku rehabilitacyjnym w związku z wypadkiem.Z gory dziękuję za pomoc.

 • prawocywilneikarne

  "Witam,mam pytanie odnośnie zasiłku.

  Czy i po jakim czasie będzie należał mi się zasiłek?
  W jakiej wysokości i na jak długo ?
  Mam 43 lata, staż pracy 23lata,jestem jeszcze zatrudniony na umowę o pracę lecz muszę ją rozwiązać za porozumieniem stron. Chcę dodać że ostatnio przebywalem na zasiłku rehabilitacyjnym w związku z wypadkiem.Z gory dziękuję za pomoc."


  Wsio jest opisane w artykule.

  Cytat:

  "Zasiłek obliczany jest zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

  gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

  gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

  gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

  Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

  Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi."

  Uwaga! Jeżeli pracownik rozwiąże umowę z pracodawca, to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość: [mietcza] *.internetdsl.tpnet.pl

  Witam mam pytanie ,czy po przepracowaniu w Angli na umowę o pracę powyżej 365 dni i powrocie do kraju będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam pytanie ,czy po przepracowaniu w Angli na umowę o pracę powyżej 365 dni i powrocie do kraju będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?"

  Tak, ale musiała być opłacana składka na Fundusz Pracy.

 • Gość: [mietcza] *.internetdsl.tpnet.pl

  Rozumiem że pracująć w angli legalnie przez ten rok ,to ta składka odprowadzana tam?i honorowana w naszym kraju

 • prawocywilneikarne

  "Rozumiem że pracująć w angli legalnie przez ten rok ,to ta składka odprowadzana tam?i honorowana w naszym kraju"

  Tak, trzeba udowodnić okresy zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą oraz utrzymywanie więzi z Polską.

 • Gość: [ricardoq7] *.opera-mini.net

  Witam serdecznie.
  Mam pytanie, mialem umowe o prace od 1 marca 2011 do 1 marca 2013 pelny etat, minimalne wynagrodzenie skladki itd, lecz rozwiazalem umowe z pracodawca za porozumieniem stron z dniem 1 pazdziernika 2012, co daje mi przepracowane 18 miesiecy. Aktualnie nie ma mnie w Polsce, wroce dopiero powiedzmy w lutym lub marcu 2013 do kraju i tu jest pytanie - Czy bede mogl pojsc np. w lutym 2013 do UP i ubiegac sie o zasilek? Bedzie mi sie on nalezal jesli po wypowiedzeniu i rozwiazaniu umowy droga elektroniczna nie bylo mnie w kraju i nie mialem mozliwosci pojsc do UP toz po rozwiazaniu umowy? Jesli tak to na jaki okres mi sie nalezy?? Dziekuje z gory za odpowiedz

 • prawocywilneikarne

  "Witam serdecznie.
  Mam pytanie, mialem umowe o prace od 1 marca 2011 do 1 marca 2013 pelny etat, minimalne wynagrodzenie skladki itd, lecz rozwiazalem umowe z pracodawca za porozumieniem stron z dniem 1 pazdziernika 2012, co daje mi przepracowane 18 miesiecy. Aktualnie nie ma mnie w Polsce, wroce dopiero powiedzmy w lutym lub marcu 2013 do kraju i tu jest pytanie - Czy bede mogl pojsc np. w lutym 2013 do UP i ubiegac sie o zasilek? Bedzie mi sie on nalezal jesli po wypowiedzeniu i rozwiazaniu umowy droga elektroniczna nie bylo mnie w kraju i nie mialem mozliwosci pojsc do UP toz po rozwiazaniu umowy? Jesli tak to na jaki okres mi sie nalezy?? Dziekuje z gory za odpowiedz"


  W UP należy zarejestrował się w ciągu 6 miesiecy od rozwiązania umowy.

 • Gość: [ricardoq7] *.opera-mini.net

  To jesli zarejestruje sie w lutym, bedzie mi sie nalezal ten zasilek? I jak to wyglada jesli np pracowalem 15 dni w miesiacu, ale po 12 h roboczych a nie standardowych 8? To jest jakos przeliczane? Ale najwazniejsze pytanie brzmi co z zasilkiem w mojej sytuacji?

 • prawocywilneikarne

  "To jesli zarejestruje sie w lutym, bedzie mi sie nalezal ten zasilek? I jak to wyglada jesli np pracowalem 15 dni w miesiacu, ale po 12 h roboczych a nie standardowych 8? To jest jakos przeliczane? Ale najwazniejsze pytanie brzmi co z zasilkiem w mojej sytuacji?"

  Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, w tym czasie zarabiać przynajmniej minimalną pensję (1500 zł) i mieć odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne. Taki jest wymóg.

 • Gość: [Annaa] *.play-internet.pl

  jestem mamą 5m-cznego bobasa , pracę rozwiązano mi z dniem porodu. obecnie jestem na zasiłku macierzyńskim. co mi przysługuje jak ten zasiłęk się skończy ? gdzie mam się skierować? przepracowałam ok 10 lat i co teraz?

 • prawocywilneikarne

  "jestem mamą 5m-cznego bobasa , pracę rozwiązano mi z dniem porodu. obecnie jestem na zasiłku macierzyńskim. co mi przysługuje jak ten zasiłęk się skończy ? gdzie mam się skierować? przepracowałam ok 10 lat i co teraz?"

  Zasiłek będzie przysługiwał jeżeli przepracowała Pani przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP, z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1500zł) i pracodawca odprowadzał w tym czasie składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość: [Annaa] *.play-internet.pl

  dziękuję za informację.

 • malinovvamamba

  Witam, od 01-12-2006 do 30-11-2012 mam umowę o pracę. wiem, że nie zostanie przedłużona. Umowa podpisana była z płacą minimalną w tamtym okresie. Od sierpnia 2010 przebywałam na urlopie wychowawczym. W trakcie zaszłam w kolejną ciążę i na wychowawczym jestem od połowy września. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Będę wdzięczna za odpowiedź

 • prawocywilneikarne

  "Witam, od 01-12-2006 do 30-11-2012 mam umowę o pracę. wiem, że nie zostanie przedłużona. Umowa podpisana była z płacą minimalną w tamtym okresie. Od sierpnia 2010 przebywałam na urlopie wychowawczym. W trakcie zaszłam w kolejną ciążę i na wychowawczym jestem od połowy września. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Będę wdzięczna za odpowiedź"


  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł) przynajmniej przez 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.

  To jest jeden z wymogów.

 • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam pracuję w firmie od 1.05.2011r umowa kończy mi się ostatniego października bieżącego roku wiem że mi jej nie przedłużą i mam przepracowane 17 miesięcy w tej firmie i 3 w innej czy należy mi się zasiłek ?
  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam pracuję w firmie od 1.05.2011r umowa kończy mi się ostatniego października bieżącego roku wiem że mi jej nie przedłużą i mam przepracowane 17 miesięcy w tej firmie i 3 w innej czy należy mi się zasiłek ?
  Pozdrawiam "

  Jeżeli spełnione są warunki to tak.

 • Gość: [qncewa] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  Witam,
  w maju 2011 urodziłam dziecko, wykorzystałam urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy i poszłam na urlop wychowawczy, który skonczył sie z dniem 31.08. We wrześniu, po powrocie do pracy dostałam wypowiedzenie z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy. Z dniem 01.01.2013 bede bezrobotna. CZy w zwiazku z tym, że w ostatnich 18 miesiącach nie przepracowałam tych 365 dni, ale mój pracodawca płacił składki do ZUS-u, należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Witam,
  w maju 2011 urodziłam dziecko, wykorzystałam urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy i poszłam na urlop wychowawczy, który skonczył sie z dniem 31.08. We wrześniu, po powrocie do pracy dostałam wypowiedzenie z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy. Z dniem 01.01.2013 bede bezrobotna. CZy w zwiazku z tym, że w ostatnich 18 miesiącach nie przepracowałam tych 365 dni, ale mój pracodawca płacił składki do ZUS-u, należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam"


  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość: [MARCIN] *.v50.interkam.pl

  Z początkiem grudnia kończy mi się umowa. Z tego co wiem, to przysługuje mi zasiłek. Natomiast mam możliwość pracy dorywczej na jeden miesiąc. Czy w takiej sytuacji dalej przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Z początkiem grudnia kończy mi się umowa. Z tego co wiem, to przysługuje mi zasiłek. Natomiast mam możliwość pracy dorywczej na jeden miesiąc. Czy w takiej sytuacji dalej przysługuje mi zasiłek?"

  Podczas pracy nie.

 • Gość 78.8.206.*

  Witam mam takie pytanie.Pracowałem przez 7 lat i po tych 7 latach dałem wypowiedzenie do zakładu.Prace skaczyłem pod koniec miesiaca i od nastepnego miesiaca poszedłem pracowac do innego zakładu.Była ciagłosc w wykonywaniu pracy.W nowym zakładzie dostałem umowe na 3 miesiace.Przepracowałem w nowym zakładzie 3 miesiace i po tych 3 miesiacach nie przedłuzyłem z nimi umowy.Czy moge starac sie o zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "Witam mam takie pytanie.Pracowałem przez 7 lat i po tych 7 latach dałem wypowiedzenie do zakładu.Prace skaczyłem pod koniec miesiaca i od nastepnego miesiaca poszedłem pracowac do innego zakładu.Była ciagłosc w wykonywaniu pracy.W nowym zakładzie dostałem umowe na 3 miesiace.Przepracowałem w nowym zakładzie 3 miesiace i po tych 3 miesiacach nie przedłuzyłem z nimi umowy.Czy moge starac sie o zasiłek?"

  Tak.

 • Gość *.ssp.dialog.net.pl

  WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne

  "WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?"

  Jak są spełnione warunki to tak.

 • Gość: [zina] *.adsl.inetia.pl

  Witam. Jeżeli mój mąż posiada ziemię czy w takim przypadku ja będę mogła pobierać zasiłek dla bezrobotnych ? Dziękuję z góry za odpowiedź.

 • Gość 78.8.49.*

  "WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?"

  Jak są spełnione warunki to tak.

  CZyli jakie warumki maja byc spełnione?

 • prawocywilneikarne

  "CZyli jakie warumki maja byc spełnione?"

  Wystarczy przeczytać artykuł

 • prawocywilneikarne

  "Witam. Jeżeli mój mąż posiada ziemię czy w takim przypadku ja będę mogła pobierać zasiłek dla bezrobotnych ? Dziękuję z góry za odpowiedź."

  Nie.

 • Gość: [Jacek54] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Witam!
  Jestem obecnie na wypowiedzeniu umowy o prace przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych, które upłynie 31 grudnia. Mam 58 lat i 41 lat pracy w warunkach szkodliwych (piekarz). W tym roku zmieniłem miejsce zamieszkania i od maja jestem zatrudniony w obecnej firmie a poprzednią umowę rozwiązałem na mocy porozumienia stron. Czy będzie mi przysługiwał zasiłek przez 12 m-cy. A może po zasiłku dla bezrobotnych mam szansę na świadczenie przedemerytalne.
  Czekam na informację i z góry dziękuję!

 • prawocywilneikarne

  "Witam!
  Jestem obecnie na wypowiedzeniu umowy o prace przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych, które upłynie 31 grudnia. Mam 58 lat i 41 lat pracy w warunkach szkodliwych (piekarz). W tym roku zmieniłem miejsce zamieszkania i od maja jestem zatrudniony w obecnej firmie a poprzednią umowę rozwiązałem na mocy porozumienia stron. Czy będzie mi przysługiwał zasiłek przez 12 m-cy. A może po zasiłku dla bezrobotnych mam szansę na świadczenie przedemerytalne.
  Czekam na informację i z góry dziękuję! "


  Tak 12 miesięcy.

  Świadczenie emerytalne:
  www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2586

 • Gość 94.75.122.*

  Czy w przypadku gdy długie lata pracowałam na umowę o pracę, ale teraz jestem na 3 miesięcznym urlopie bezpłatnym, po nim zakończyłabym umowę o pracę, czy po zakończeniu urlopu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne

  "Czy w przypadku gdy długie lata pracowałam na umowę o pracę, ale teraz jestem na 3 miesięcznym urlopie bezpłatnym, po nim zakończyłabym umowę o pracę, czy po zakończeniu urlopu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jak warunki są spełnione to tak.

 • Gość: [MIRELLA] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  WITAM,MAM PYTANIE,OD 2007 ROKU PRACUJĘ NA 3/4 ETATU,TERAZ DOSTANĘ WYPOWIEDZENIE.WCZEŚNIEJ PRZEZ 20 LAT BYŁAM NA RENCIE CHOROBOWEJ.CZY GDY ZAREJESTRUJĘ SIĘ W URZĘDZIE PRACY DOSTANĘ ZASIŁEK? I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

 • prawocywilneikarne

  "WITAM,MAM PYTANIE,OD 2007 ROKU PRACUJĘ NA 3/4 ETATU,TERAZ DOSTANĘ WYPOWIEDZENIE.WCZEŚNIEJ PRZEZ 20 LAT BYŁAM NA RENCIE CHOROBOWEJ.CZY GDY ZAREJESTRUJĘ SIĘ W URZĘDZIE PRACY DOSTANĘ ZASIŁEK? I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?"

  Jeżeli są spełnione wszystkie wymagane warunki to zasiłek będzie się oczywiście należał.

 • Gość: [Majka] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Proszę o informację.
  Miałam przyznany zasiłek dla bezrobotnych 120 % (ukończone 50 lat), po miesiącu zostałam zatrudniona w ramach doposażenia z najniższą krajową , 1 listopada minął rok pracy, w tej chwili pracodawca wypowiedział mi umowę (likwidacja stanowiska-pracuję do 30XI) czy należy mi się "nowy zasiłek dla bezrobotnych" i co w sytuacji gdy pracodawca nie odprowadzał składek ZUS.
  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne

  "Proszę o informację.
  Miałam przyznany zasiłek dla bezrobotnych 120 % (ukończone 50 lat), po miesiącu zostałam zatrudniona w ramach doposażenia z najniższą krajową , 1 listopada minął rok pracy, w tej chwili pracodawca wypowiedział mi umowę (likwidacja stanowiska-pracuję do 30XI) czy należy mi się "nowy zasiłek dla bezrobotnych" i co w sytuacji gdy pracodawca nie odprowadzał