Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zasiłek dla bezrobotnych 2016 r. - komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?


Zasiłek dla bezrobotnychPrawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Następnym warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni:
 • na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,
 • na umowę o prace nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej,
 • na umowie zlecenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

 • praca w okresie tymczasowego aresztowania, tutaj warunkiem jest, by podstawę wymiaru składek stanowiła kwota w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • zwolnienie nastąpiło po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,
 • bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego,
 • pracował za granicą i przybył do Polski jako repatriant,
 • pracował w państwach Unii Europejskiej.


Bardzo ważne jest odprowadzanie w tym czasie przez pracodawcę lub samego bezrobotnego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Pracę trzeba udokumentować.

Kiedy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i na jak długo?

Od 1 stycznia 2010 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zmieniła system przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, a także ich wysokość.

Obecnie nowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 717 zł brutto - taka kwota będzie wypłacana tylko przez pierwsze trzy miesiące. Gdy upłyną wysokość zasiłku spadnie do 563 zł brutto. Do końca grudnia 2009 r. podstawowe świadczenie było wypłacane w wysokości 575 zł brutto. Bezrobotny, który zarejestrował się w urzędzie pracy w grudniu 2009 r., otrzyma zasiłek w starej wysokości. (poniżej aktualizacja wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych)


Pamiętaj ! Nie każdy bezrobotny otrzyma zasiłek w kwocie 717 zł, a potem 563 zł (aktualizacja wysokości zasiłku dla bezrobotnych poniżej).

 

Zasiłek obliczany jest w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

 • gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

 • gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

 • gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.


Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

 • 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

 • 180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

Jeżeli bezrobotny otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, będzie musiał poczekać na zasiłek tak długo, na jaki okres otrzymał odszkodowanie.

Jeżeli bezrobotny, który ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych podejmie zatrudnienie lub inna prace zarobkową, to ma prawo ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego .

Wysokość dodatku aktywizacyjnego to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją. Dodatek przysługuje przez okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje:

 • jeżeli osoba bezrobotna skierowana została do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane,

 • jeżeli osoba bezrobotna podjęła prace z własnej inicjatywy w zakładzie pracy w którym była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w UP,

 • jeżeli osoba bezrobotna sama znalazła sobie prace za granicą.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostaje utracone, gdy:

 • skończył się okres, na który został przyznany,

 • osoba bezrobotna odmawia bez uzasadnienia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,

 • osoba bezrobotna bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia, stażu.

Aktualizacja

Od 1 czerwca 2012 r. o 32,80 zł wzrośnie kwota zasiłku wypłacana bezrobotnemu w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do tego świadczenia.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają od 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2012 r. (MP z 2012 r., poz 23) wskaźnik ten wyniósł w stosunku do 2010 r. 104,3% (wzrost cen o 4,3%).

Os 1 czerwca 2012 r. wskaźnikiem tym zwaloryzowana zostanie kwota zasiłków dla osób bezrobotnych, które zostały przyznane po 31 grudnia 2009 r. i tak ustalony zasiłek będzie wynosił:

 • 794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) – przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,
 • 623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) – przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku.

W górę pójdzie także kwota zasiłków dla bezrobotnych przyznanych do 31 grudnia 2009 r. i osoba bezrobotna, która ma do niego prawo dostanie o 26,30 zł więcej niż dotychczas. Od 1 czerwca 2012 r. zasiłek będzie wynosił:

 • 637 zł (610,70 zł x 104,3 proc.).

Długie zwolnienie lekarskie może pozbawić Cię zasiłku dla bezrobotnych

Jeże będziesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych i zaczniesz chorować, to dostarczysz do urz,edu zwolnienie lekarskie. ..... I tutaj trzeba uważać, bo można stracić zasiłek.

Pamiętaj! Zasiłek dla bezrobotny jest wstrzymywany, gdy osoba bezrobotna dostarczy zwolnienie lekarskie o łącznej długości 90 dni.

Urząd pracy nie uprzedza o tym, że można stracić zasiłek. Powiadamia o tym bezrobotnego, gdy to już się stanie. Dlatego trzeba liczyć dni zwolnienia i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na stratę zasiłku.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia (DzU nr 69/2008,poz 415).

czwartek, 07 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2011/02/23 13:55:31
"Proszę o przedstawienie mi dokładnych wytycznych jaką kwotę powinnam miec aby dostać zasiłek. prosze o szybką odpowiedź.
Z góry Dziekujęę bardzo"


Kwota minimalnego wynagrodzenia to obecnie 1386 zł
-
2011/02/23 15:54:51
Witam i prosze o pomoc...
Podjelam prace w marcu 2010 roku umowa zostala przedluzona do dnia porodu czyli do grudnia 2010. Teraz przebywam na urlopie macierzysnkim z zusu. Czy po ukonczeniu urlopu moge ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych??
-
2011/02/23 16:10:47
"Podjelam prace w marcu 2010 roku umowa zostala przedluzona do dnia porodu czyli do grudnia 2010. Teraz przebywam na urlopie macierzysnkim z zusu."

Nie ma minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy .
-
Gość: Dotka, *.bialnet.com.pl
2011/02/23 17:56:57
Składki były odprowadzane przez pracodawcę, ale z wynagrodzeniem minimalnym to niestety nie bylo go :( zarabiałam mniej niz wynagrodzenie minimalne. Czy w zwiazku z tym nalezy mi się zasiłek?? I po jakim przepracowanym czasie?
-
2011/02/23 19:04:57
"Składki były odprowadzane przez pracodawcę, ale z wynagrodzeniem minimalnym to niestety nie bylo go :( zarabiałam mniej niz wynagrodzenie minimalne. Czy w zwiazku z tym nalezy mi się zasiłek??"

Bez przynajmniej minimalnej pensji zasiłek nie przysługuje ...
-
2011/02/24 15:01:33
Dzień dobry, mam przepracowane równe 13 miesięcy w tym okresie nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy nie były płacone składki na ubezpieczenie. Czy w związku z powyzszym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
-
2011/02/24 15:11:06
"Dzień dobry, mam przepracowane równe 13 miesięcy w tym okresie nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy nie były płacone składki na ubezpieczenie. Czy w związku z powyzszym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?"

W stosunku pracy trzeba pozostawać przynajmniej 365 dni i w tym czasie zarabiać minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
Gość: , *.igloonet.pl
2011/02/25 11:14:46
Witam! 10.01.2011 rozwiązałam umowę o pracę na czas nieokreślony z winy pracodawcy bez wypowiedzenia. Wcześniej przebywałam na urlopie wychowawczym przez 3 lata. Czy przysługuje mi zasiłek i przez jaki okres? Czy ma znaczenie fakt,że pracodawca pomimo comiesięcznego ewidencjonowania nie opłacał składek w ZUS?
-
2011/02/25 13:55:27
"Czy ma znaczenie fakt,że pracodawca pomimo comiesięcznego ewidencjonowania nie opłacał składek w ZUS?"

Opłacane składki to jeden z warunków..

Bez tego zasiłek nie będzie się należał.
-
2011/02/26 12:06:12
witam moje pytanie dotyczy komu przysługuje zasiłek stały i jakie są wymagania
-
2011/02/26 12:21:20
"witam moje pytanie dotyczy komu przysługuje zasiłek stały i jakie są wymagania"

Nie ma czegoś takiego, jak zasiłek stały.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres 6 lub 12 miesięcy, w zależności od stopy bezrobocia w danym powiecie.

Przez 12 miesięcy wypłacany jest także osobom, które ukończyły 50 lat oraz tym osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.
-
Gość: edytk1727, *.robbo.pl
2011/02/27 21:11:27
Witam. Pracę rozpoczęłam 1 marca 2008 roku na 3/4 etatu, umowa mi się kończy w tym roku 1 marca (równe 3 lata) i wiem, że nie będę miała przedłużonej umowy. Czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Jeśli tak to jakie dokumenty muszę złożyć aby ten zasiłek dostać i w ciągu jakiego czasu muszę się zarejestrować? Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2011/02/28 09:41:19
"Jeśli tak to jakie dokumenty muszę złożyć aby ten zasiłek dostać i w ciągu jakiego czasu muszę się zarejestrować? Z góry dziękuję za odpowiedź. "

Wszystko zależne jest od tego, czy spełnione są wszystkie warunki do otrzymania zasiłku, a więc: staż przynajmniej minimalne wynagrodzenie i opłacane przez pracodawce składki.
-
Gość: edytk1727, *.robbo.pl
2011/02/28 16:16:53
A czy urlop wypoczynkowy wlicza się w dni pracy?
-
2011/02/28 17:04:14
"A czy urlop wypoczynkowy wlicza się w dni pracy?"

Tak. Liczy się minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: edytk1727, *.robbo.pl
2011/02/28 18:00:24
A jak mam obliczyć płacę minimalną, jeśli miałam stawkę godzinową?
-
2011/02/28 19:14:17
"A jak mam obliczyć płacę minimalną, jeśli miałam stawkę godzinową?"

Minimalne wynagrodzenie to obecnie 1386 zł. Tyle trzeba przynajmniej zarabiać.
-
Gość: edytk1727, *.robbo.pl
2011/02/28 19:28:12
W takim razie jeśli mam te 365 dni, płacę minimalną również, składki opłacane przez pracodawcę to mogę się starać o zasiłek dla bezrobotnych? I jakie dokumenty trzeba złożyć?
-
2011/02/28 19:32:35
"W takim razie jeśli mam te 365 dni, płacę minimalną również, składki opłacane przez pracodawcę to mogę się starać o zasiłek dla bezrobotnych? I jakie dokumenty trzeba złożyć?

Tak. Iść do po kwestionariusz do UP i tam już wsio powiedzą.
-
Gość: dorota, *.dynamic.chello.pl
2011/03/01 11:12:19
Witam,
w maju kończy mi się urlop wychowawczy. Do firmy nie mam zamiaru wracać (12 lat pracy). Czy po rozwiązaniu umowy o pracę będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?
-
Gość: edytk1727, *.robbo.pl
2011/03/01 12:30:57
A czy zwolnienie lekarskie też się wlicza?
-
2011/03/01 13:44:01
"A czy zwolnienie lekarskie też się wlicza? "

Powtarzam - liczy się czas pozostawania w stosunku pracy..
-
2011/03/01 13:46:41
"Czy po rozwiązaniu umowy o pracę będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?"

Jeżeli pracownik sam rozwiąże umowę za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,to zasiłek się należy, ale po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: Tom, *.xdsl.centertel.pl
2011/03/01 19:14:02
Jesli pracowalem w pewnej firmie od 10.01.2010 do 30.09.2010 i rozwiązałem umowe za porozumieniem stron, a od 01.10.2010 pracuje w nowej firmie i zostałbym zwolniony to przysluguje mi zasiłek ?
Słyszałem że jeśli poprzednia prace zakonczylem za porozumieniem stron a w aktualnej nie przepracowalem 6 miesięcy a zostałbym zwolniony to zasiłek przysługuje mi dopiero po 90 dniach, czy to prawda ?
-
2011/03/01 19:56:04
"Słyszałem że jeśli poprzednia prace zakonczylem za porozumieniem stron a w aktualnej nie przepracowalem 6 miesięcy a zostałbym zwolniony to zasiłek przysługuje mi dopiero po 90 dniach, czy to prawda ?"

Tak. Jeżeli pracownik rozwiązuje uowe za porozumieniem stron, to zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach.
-
Gość: Tom, *.xdsl.centertel.pl
2011/03/02 21:34:43
Jesli pracowalem w pewnej firmie od 10.01.2010 do 30.09.2010 i rozwiązałem umowe za porozumieniem stron, a od 01.10.2010 pracuje w nowej firmie i zostałbym zwolniony to przysluguje mi zasiłek ?
Słyszałem że jeśli poprzednia prace zakonczylem za porozumieniem stron a w aktualnej nie przepracowalem 6 miesięcy a zostałbym zwolniony ( ie za porozumieniem stron ) to zasiłek przysługuje mi dopiero po 90 dniach, czy to prawda ?
-
2011/03/03 08:57:00
"Słyszałem że jeśli poprzednia prace zakonczylem za porozumieniem stron a w aktualnej nie przepracowalem 6 miesięcy a zostałbym zwolniony ( ie za porozumieniem stron ) to zasiłek przysługuje mi dopiero po 90 dniach, czy to prawda ?"

Przecież już odpowiadałem, że jeżeli w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,to zasiłek będzie przysługiwał dopiero po 90 dniach.

Czyli jeżeli po zwolnieniu z jednej firmy, w drugiej nie przepracuje się ponad pół roku, to zasiłek będzie przysługiwał po 90 dniach.
-
Gość: halinka-46, *.eltronik.net.pl
2011/03/03 12:38:56
Witam
Mam problem który nie bardzo wiem jak dobrze rozegrać otóż w mojej pracy zaczyna się dziać nieciekawie, mam prawo do urlopu wychowawczego i zastanawiam się czy z niego nie skorzystać ale w związku z tym mam pewne wątpliwości czy po wychowawczym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych (warunek min wynagrodzenia spełniony), czy w trakcie wychowawczego mogę złożyć wypowiedzenie i starać się o dotację unijną bądź z PUP na założenie własnej działalności czy muszę być już zarejestrowana jako bezrobotna?czy opcja zwolnienia z pracy będzie dla mnie korzystniejsza i uzyskanie dotacji na własną działalność?
-
2011/03/03 13:47:35
"Mam problem który nie bardzo wiem jak dobrze rozegrać otóż w mojej pracy zaczyna się dziać nieciekawie, mam prawo do urlopu wychowawczego i zastanawiam się czy z niego nie skorzystać ale w związku z tym mam pewne wątpliwości czy po wychowawczym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych (warunek min wynagrodzenia spełniony), czy w trakcie wychowawczego mogę złożyć wypowiedzenie i starać się o dotację unijną bądź z PUP na założenie własnej działalności czy muszę być już zarejestrowana jako bezrobotna?czy opcja zwolnienia z pracy będzie dla mnie korzystniejsza i uzyskanie dotacji na własną działalność?"

Aby otrzymać zasiłek, bezrobotny musiał pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. Będąc na wychowawczym pozostaje się w stosunku pracy, tak wiec zasiłek będzie się należał, oczywiście przy spełnieniu wszystkich warunków.

Na temat dotacji się nie wypowiadam, bo temat dotyczy zasiłku dla bezrobotnych. O dotacje pytać w urzędzie albo szukać informacji w sieci..
-
Gość: Tom, *.xdsl.centertel.pl
2011/03/03 18:06:55
Aby otrzymać zasiłek, bezrobotny musiał pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP

więc jest to nie do konca poprawne sformułowanie , powinno być wyszczególnione ze trzeba przepracować co najmniej rok w jednej firmie. Bo jesli przepracuje sie przykladowo 11 miesiecy w jednej i czlowiek sie zwolni za porozumieniem stron i tym samym zmieni prace w której bedzie 5 miesiecy i zostanie zwolniony przykladowo z powodu redukcji etatu, to wówczas i tak trzeba będzie czekać 90 dni na otrzymanie zasiłku, czli w takim wypadku 16 miesiecy to za malo
-
Gość: agu54, *.centertel.pl
2011/03/06 14:12:53
Czy przysługujemi zasiłek jesli byłam zatrudniona na 1/4 etatu od stycznia do pazdziernika a potem na poł etatu i przepracowałam rok i 3 miesiące z tym,ze byłam na L4 2 razy po tygodniu... licze na odpowiedz..
-
2011/03/07 11:48:28
"Czy przysługujemi zasiłek jesli byłam zatrudniona na 1/4 etatu od stycznia do pazdziernika a potem na poł etatu i przepracowałam rok i 3 miesiące z tym,ze byłam na L4 2 razy po tygodniu... licze na odpowiedz.."

Jeżeli w tym czasie zarabiała Pani przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca odprowadzał składki, to tak..
-
Gość: klaudia1207, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2011/03/07 20:16:16
czy jezeli otrzymuje rente rodzinna (ucze sie jeszcze) mogę zapisac sie na bezrobocie i czy otrzymam pieniadze? mam przepracowany rok w 18 miesiacach.
-
2011/03/08 08:47:52
"czy jezeli otrzymuje rente rodzinna (ucze sie jeszcze) mogę zapisac sie na bezrobocie i czy otrzymam pieniadze? mam przepracowany rok w 18 miesiacach."

Osoba bezrobotna traci status bezrobotnego, gdy ma prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę....

-
Gość: , *.acn.waw.pl
2011/03/09 08:51:03
Przez rok prowadziłem działalność opłacając ulgowe składki dla osób zakładających działalność po raz pierwszy. Po roku działalność musiałem zawiesić. W tej chwili to już mi chyba zostaje tylko likwidacja działalności. Okres zawieszenia to w tej chwili jakieś 6-7 miesięcy. Wiem, że kiedyś dla osób korzystających z tej ulgi nie było szans na zasiłek. Czy może coś zmieniło się już w tym temacie?
-
Gość: Annap, *.tktelekom.pl
2011/03/09 12:07:34
Witam pracowalam od 05,10,2009 roku do 31,12,2010 na 3/4 etatu moje wynagrodzenie brutto bylo 1245 czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych w miedzyczasie bylam od 02,03,2010 do 08,09,2010 na zwolnieniu lekarskim (ciaza) i od 09,09,2010 bylam na urlopie macierzynskim
z gory dziekuje za odpowiedz
-
2011/03/09 13:51:50
"Czy może coś zmieniło się już w tym temacie?"

Muszą być pełne składki..
-
2011/03/09 13:53:45
"czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych w miedzyczasie bylam od 02,03,2010 do 08,09,2010 na zwolnieniu lekarskim (ciaza) i od 09,09,2010 bylam na urlopie macierzynskim "

Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1386 zł.
-
2011/03/10 13:57:15
Witam. Przysługuje mi zasiłek 80%. Zarejestrowałem się w UP 02.02.2011 i za luty otrzymałem 355zł ??? dlaczego?
-
2011/03/10 14:12:22
"Zarejestrowałem się w UP 02.02.2011 i za luty otrzymałem 355zł ??? dlaczego?"

Luty jest krótkim miesiącem. Zasiłek został wypłacony za 26 dni lutego. Widocznie tyle wynosi 80 % zasiłku podstawowego za 26 dni..
-
2011/03/10 14:47:13
Witam!!! Mam umowę o pracę od dnia 04,05,2010 do 30,04,2011. czy należy mi sie zasiłek ????
-
2011/03/10 15:17:19
"Witam!!! Mam umowę o pracę od dnia 04,05,2010 do 30,04,2011. czy należy mi sie zasiłek ????"

Nie.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/10 20:59:33
witam! Dostałam właśnie pierwszy zasiłek dla bezrobotnych i wynosi on tylko 432 zł mam niewiele ponad 6 lat pracy więc należy mi się 100%. Więc nie rozumiem dlaczego dostałam tak mało skoro wg informacji zamieszczonych na tej str powinien on wynosic więcej?
-
2011/03/11 09:18:28
"witam! Dostałam właśnie pierwszy zasiłek dla bezrobotnych i wynosi on tylko 432 zł mam niewiele ponad 6 lat pracy więc należy mi się 100%. Więc nie rozumiem dlaczego dostałam tak mało skoro wg informacji zamieszczonych na tej str powinien on wynosic więcej?"

Wszystko zależy od tego kiedy dokonano rejestracji w Up..

Zasiłek pewnie został wypłacony za niepełny miesiąc. Trzeba pytać się o takie rzeczy w UP. Tam nie gryzą :)
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/11 14:44:38
Witam!pisałam już tu 2011/03/10 20:59:33 o pierwszym zasiłku i dzisiaj pytałam Pani tej co się tym zajmuje ile powinien wynosic zasiłek dla mnie i dlaczego dostałam 432 zł a pani mi powiedziała że dla każdego jest wyliczany osobno(mam z tego rozumieć że każdy ma inne 100% zasiłku jeżeli każdemu wyliczają indywidualnie)?
-
2011/03/11 14:52:35
co się tym zajmuje ile powinien wynosic zasiłek dla mnie i dlaczego dostałam 432 zł a pani mi powiedziała że dla każdego jest wyliczany osobno(mam z tego rozumieć że każdy ma inne 100% zasiłku jeżeli każdemu wyliczają indywidualnie)?

Tak jak już pisałem. Wszystko zależy od dnia w którym dokonano rejestracji w UP. Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień kalendarzowy, dlatego wyliczany osobno. Już następny zasiłek będzie wypłacony za cały miesiąc .
-
Gość: gosc, *.limes.com.pl
2011/03/14 18:33:33
moja firma przeszla pod urząd miejski teraz przechodzi od maja pod oswiate a kierownik obiektu grozi zwolnieniem czycha na jakis bląd aby zwolnic dyscyplinarnie mam 56 lat 23 lata pracy stazu czy w takim przypadku bede mogła starac sie o zasiłek dla bezrobotnych
-
2011/03/14 18:36:42
"mam 56 lat 23 lata pracy stazu czy w takim przypadku bede mogła starac sie o zasiłek dla bezrobotnych.."

Tak..
-
Gość: gosc, *.limes.com.pl
2011/03/14 19:25:40
mam pytanie jeszcze jedno czy przy dyscyplinarnym zwolnieniu gdzie kierownik obiektu probuje na sile zwolnic jedna pracownice bo chce sie pozbyc czy zasilek bedzie sie przyslugiwał po 23 lata pracy stazu 56 lat w jakiej wysokosci
-
2011/03/14 19:42:46
"mam pytanie jeszcze jedno czy przy dyscyplinarnym zwolnieniu gdzie kierownik obiektu probuje na sile zwolnic jedna pracownice bo chce sie pozbyc czy zasilek bedzie sie przyslugiwał po 23 lata pracy stazu 56 lat w jakiej wysokosci"

Przy dyscyplinarce zasiłek przysługuje po 180 dniach od rejestracji w UP.

Wszystko jest w artykule...
-
2011/03/14 20:26:08
Witam
Od maja 2007r jestem zatrudniona u jednego pracodawcy.Od lutego 2009 do końca lutego 2011 przebywałam na urolpie wychowawczym. Od 1 marca pracuje, ale szykuje mi się zwolnienie z powodu likwidacji etatu. Czy wykorzystany przezemnie urlop ma wpływ na przyznanie mi zasiłku???
-
2011/03/15 08:21:59
"Czy wykorzystany przezemnie urlop ma wpływ na przyznanie mi zasiłku???"

Nie.

Liczy się minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy..
-
Gość: Emil, *.play-internet.pl
2011/03/17 17:22:52
Czy jak rozwiążę umowę z pracodawcą to bedę musiał być min 90dni bezrobotny aby starać się o zasiłek czy będzie on przysługiwał mi od razu?
-
2011/03/17 18:51:26
"Czy jak rozwiążę umowę z pracodawcą to bedę musiał być min 90dni bezrobotny aby starać się o zasiłek czy będzie on przysługiwał mi od razu?"

Cytat:

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,
-
Gość: bea30, *.alfanet24.pl
2011/03/24 12:30:30
zatrudniłam się w firmie 15.07.2010, przez pierwszy miesiąc byłam zatrudniona na najniższą krajową, pózniej szef zmienił etat z 1\1 na 1\8, jestem w tej chwili na urlopie wychowawczym, czy zasiłek będzie mi się należał po zakończeniu urlopu. Dodam że wcześniej prowadziłam własną działalność na ulgowym zusie.
-
2011/03/24 14:06:02
"zatrudniłam się w firmie 15.07.2010, przez pierwszy miesiąc byłam zatrudniona na najniższą krajową, pózniej szef zmienił etat z 1\1 na 1\8, jestem w tej chwili na urlopie wychowawczym, czy zasiłek będzie mi się należał po zakończeniu urlopu. Dodam że wcześniej prowadziłam własną działalność na ulgowym zusie. "

Zasiłek będzie przysługiwał, gdy osoba bezrobotna pozostawała minimum 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP i w tym czasie zarabiała przynajmniej minimalna pensje (1386 zł), a pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
2011/03/24 20:00:09
Mam 61 lat, ponad 20 lat pracy. Odebrałem zasiłek w wysokości 207,80 zł. Czy to prawidłowa kwota, bo według wcześniej przeczytanych danych, kwota jest wyższa. Jeśli ta kwota, którą podałem jest błędna, to do kogo trzeba się zwrócić, aby to wyjaśnić. Zarejestrowany jestem w Warszawie na ul. Ciołka.
pozdrawiam
-
2011/03/25 09:22:16
"Mam 61 lat, ponad 20 lat pracy. Odebrałem zasiłek w wysokości 207,80 zł."

Pewnie jest to zasiłek za niepełny miesiąc.

Wszystko zależy od dnia. w którym dokonano rejestracji w UP.

-
Gość: kamilaaa, *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/03/25 17:09:58
mam umowę na okres próbny, czy jeżeli jej nie przedłużę dostanę zasiłek? pozostałe warunki oczywiście spełniam. z góry dziękuję za odpowiedź
-
2011/03/25 17:25:34
"mam umowę na okres próbny, czy jeżeli jej nie przedłużę dostanę zasiłek? pozostałe warunki oczywiście spełniam. z góry dziękuję za odpowiedź"

Trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni..
-
Gość: kamilaaa, *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/03/25 17:32:15
mam przepracowane dwa lata, mam ciągłość, zmienił mi się pracodawca i mam umowe na okres próbny, i chodzi o to czy jeżeli jej nie przedłużę to czy dostanę zaiłek od razu czy dopiero po jakimś okresie?
-
2011/03/25 17:45:38
"mam przepracowane dwa lata, mam ciągłość, zmienił mi się pracodawca i mam umowe na okres próbny, i chodzi o to czy jeżeli jej nie przedłużę to czy dostanę zaiłek od razu czy dopiero po jakimś okresie?"

W ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP trzeba było pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni.

Jeżeli pracownik sam w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy rozwiąże stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, to zasiłek będzie wypłacony po upływie 90 dni...
-
Gość: Szymon, *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/03/29 07:39:41
Witam. W listopadzie 2010 zwolniłem sie z pracy za porozumieniem stron, miałem dostać inną pracę lecz nie dostałem, nie zarejestrowałem sie takze jako bezrobotny w urzędzie pracy- od tego czasu minęło ok 5 miesięcy- pytanie brzmi czy mogę się zarejestrować po takim czasie w urzędzie pracy?? i czy będę musiał czekać 3 miesiące na otrzymanie zasiłku?? czy te 3 miesiące minęły juz od tego listopada mimo że sie nie zarejestrowałem??Pozdrawiam
-
2011/03/29 10:48:26
Witam
01.03.2010 r. podpisałam umowę o pracę na okres próbny 3 miesięczny, wynagrodzenie za pracę na kwotę minimalną. Dnia 07.04.2010 r. poszłam na zwolnienie, gdyż zaszłam w ciążę i dalsze wykonywanie pracy nie było możliwe. 08.10.2010 urodziłam dziecko i wtedy też ustał stosunek pracy jednocześnie otrzymałam zasiłek macierzyński. Zasiłek miałam do dnia 10.03.2011r. Po tym czasie poszłam się zarejestrować do Urzędu Pracy. Niestety Pani z urzędu poinformowała mnie, że w związku z tym iż od stycznia 2011r. zwiekszyła się stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę,a wypłacany mi zasiłek macierzyński był liczony od podstawy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010r. to nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pani z Urzędu wyraźnie mi powiedziała, że gdyby stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę nie zwiększyła się od 2011r. to byłabym osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku, a ponieważ minimalne wynagrodzenia od 2011 r się zwiększyło to może mnie zarejestrować jako bezrobotną, ale bez prawa do zasiłku. Czy to jest zgodne z prawem?
-
2011/03/29 11:10:14
"Witam. W listopadzie 2010 zwolniłem sie z pracy za porozumieniem stron, miałem dostać inną pracę lecz nie dostałem, nie zarejestrowałem sie takze jako bezrobotny w urzędzie pracy- od tego czasu minęło ok 5 miesięcy- pytanie brzmi czy mogę się zarejestrować po takim czasie w urzędzie pracy?? i czy będę musiał czekać 3 miesiące na otrzymanie zasiłku?? czy te 3 miesiące minęły juz od tego listopada mimo że sie nie zarejestrowałem??Pozdrawiam"

Zasiłek wypłacany jest po 90 dniach, jeżeli osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy za porozumieniem stron w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
2011/03/29 11:12:12
"Witam
01.03.2010 r. podpisałam umowę o pracę na okres próbny 3 miesięczny, wynagrodzenie za pracę na kwotę minimalną. Dnia 07.04.2010 r. poszłam na zwolnienie, gdyż zaszłam w ciążę i dalsze wykonywanie pracy nie było możliwe. 08.10.2010 urodziłam dziecko i wtedy też ustał stosunek pracy jednocześnie otrzymałam zasiłek macierzyński. Zasiłek miałam do dnia 10.03.2011r. Po tym czasie poszłam się zarejestrować do Urzędu Pracy. Niestety Pani z urzędu poinformowała mnie, że w związku z tym iż od stycznia 2011r. zwiekszyła się stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę,a wypłacany mi zasiłek macierzyński był liczony od podstawy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010r. to nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pani z Urzędu wyraźnie mi powiedziała, że gdyby stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę nie zwiększyła się od 2011r. to byłabym osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku, a ponieważ minimalne wynagrodzenia od 2011 r się zwiększyło to może mnie zarejestrować jako bezrobotną, ale bez prawa do zasiłku. Czy to jest zgodne z prawem? "


Tak...

-
Gość: tusia86, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/29 12:40:32
witam, mam takie pytanie 5.03.2009 podpisałam umowę o pracę, z dniem 15.06.2009 odeszłam na urlop macierzyński a zaraz po skończonym macierzyńskim na bezpłatny wychowawczy do końca umowy czyli do 31.03.2011. czy należy mi się teraz zasiłek z up?
-
2011/03/29 13:44:17
"witam, mam takie pytanie 5.03.2009 podpisałam umowę o pracę, z dniem 15.06.2009 odeszłam na urlop macierzyński a zaraz po skończonym macierzyńskim na bezpłatny wychowawczy do końca umowy czyli do 31.03.2011. czy należy mi się teraz zasiłek z up?

Zasiłek przysługuje osobie bezrobotnej, która pozostawała w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP i w tym czasie zarabiał minimalne wynagrodzenie za pracę (1386 zł) i pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
Gość: Monika, *.icpnet.pl
2011/03/29 17:27:54
Od 1 września 2010r jestem zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat, jednak od grudnia ze względu na ciąże przebywał na L4 które prawdopodobnie będzie trwało aż do porodu w sierpniu. Umowę mam do końca sierpnia 2011r, przysługuje mi oczywiście urlop i zasiłek macierzyński do ok stycznia 2012r wypłacane przez ZUS, umowa nie zostanie mi przedłużona. Czy będzie należał mi się zasiłek?
-
Gość: krenty93, *.adsl.inetia.pl
2011/03/29 18:51:55
Witam, mam pytanie pracuję 19 lat w tym zakładzie pracy' jestem na wypowiedzeniu 3-miesięcznym związanym z reorganizacją zakładu pracy.Mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jestem właścicielem pola ornego o pow. 2,60 ha (pole jest nieuprawiane i nie mam z niego żadnych dochodów) czy w takiej sytuacji będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych.
-
2011/03/29 18:52:53
"Umowę mam do końca sierpnia 2011r, przysługuje mi oczywiście urlop i zasiłek macierzyński do ok stycznia 2012r wypłacane przez ZUS, umowa nie zostanie mi przedłużona. Czy będzie należał mi się zasiłek?"

Przy spełnieniu wszystkich warunków - tak.
-
2011/03/29 19:12:08
"Mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jestem właścicielem pola ornego o pow. 2,60 ha (pole jest nieuprawiane i nie mam z niego żadnych dochodów) czy w takiej sytuacji będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych. "

Bezrobotnym może być osoba, która nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych,
-
2011/04/05 14:34:30
Witam!

Mam pytanie,czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli:

-od połowy września 2010 r. do końca grudnia 2010 r. byłam zarejestrowana w UP i pobierałam zasiłek
-od 01.01.2010 r, pracowałam na 3/4 etatu, otrzymywałam wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto. Od 01.04.2010 umowa została mi przedłużona (dalej na 3/4 etatu) i zarazem wynagrodzenie podniesione do 1320 zł brutto
-14.08.2010 r, zakończyłam pracę (złożyłam wypowiedzenie)
-16.08.2010 rozpoczęłam pracę w nowym miejscu,gdzie pracuję do dnia dzisiejszego i otrzymuję wynagrodzenie w kwocie 1700 zł brutto.
Czy w sytuacji kiedy pracodawca mnie zwolni będę miała prawo do zasiłku?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
-
2011/04/05 14:48:07
Czy w sytuacji kiedy pracodawca mnie zwolni będę miała prawo do zasiłku?

Zasiłek będzie przysługiwał przy przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...

W tym czasie trzeba zarabiać przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i pracodawca musi odprowadzać składki n a ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
2011/04/05 21:54:44
Dziękuję za odpowiedz.Mam jeszcze jedno pytanie co do tego tematu.Piszą Państwo o minimalnym wynagrodzeniu 1389 zł, w zeszłym roku wynosiło ono 1317 zł. Jeżeli mam dwie umowy,to czy można je "połączyć" czyli częśc z zeszłego roku gdzie minimalne wynagrodzenie wynosiło 1317 zł i cześć z bieżacego przy minimalnym 1389?
-
2011/04/06 09:46:51
Jeżeli mam dwie umowy,to czy można je "połączyć" czyli częśc z zeszłego roku gdzie minimalne wynagrodzenie wynosiło 1317 zł i cześć z bieżacego przy minimalnym 1389?'

Musi to być stosunek pracy z obecnym minimalnym wynagrodzeniem, które wynosi 1386 zł
-
2011/04/06 10:03:23
Nadal jest to niezrozumiałe, jeżeli muszę mieć min.przepracownych 365 dni (i mam-z tymże na przełomie 2010/2011 r.) i jeżeli w zeszłym roku miałam minimalne wynagrodzenie brutto i były odprowadzne od tego składki, teraz także, to dlaczego zasiłek miałby mi nie przysługiwać?
-
2011/04/06 11:59:39
"jeżeli w zeszłym roku miałam minimalne wynagrodzenie brutto i były odprowadzne od tego składki, teraz także, to dlaczego zasiłek miałby mi nie przysługiwać?"

Bo liczy się obecne minimalne wynagrodzenie a nie te ze zeszłego roku .

-
2011/04/07 09:41:31
Prosiłabym zatem o podanie podstawy prawnej,która o tym mówi?
-
Gość: bunc, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/04/07 10:20:14
przepracowalam ponad 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem. czy jesli dostane wypowiedzenie od szefa to dostane zasilek na 6 miesiecy czy na 3 ?
-
2011/04/07 13:39:10
"Prosiłabym zatem o podanie podstawy prawnej,która o tym mówi?"

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
-
2011/04/07 13:41:24
"przepracowalam ponad 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem. czy jesli dostane wypowiedzenie od szefa to dostane zasilek na 6 miesiecy czy na 3 ?

Zasiłek przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy. Długość pobierania zasiłku zależna jest od stopy bezrobocia w powiecie.
-
Gość: ufoooo, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/08 08:33:27
W maju kończę 50 lat, natomiast już w kwietniu zakład rozwiązuje umowę o pracę. Czy przysługuje mi 12-miesięczny okres pobierania zasiłku?
-
Gość: , *.net.stream.pl
2011/04/08 09:08:41
Jestem na zasiłku czy moge podjąśc prace dodatkowo na 1/4 etatu.
-
2011/04/08 10:00:46
"Jestem na zasiłku czy moge podjąśc prace dodatkowo na 1/4 etatu."

Podejmując pracę, traci się zasiłek, który jest dla osób bezrobotnych.
-
2011/04/08 10:02:22
"W maju kończę 50 lat, natomiast już w kwietniu zakład rozwiązuje umowę o pracę. Czy przysługuje mi 12-miesięczny okres pobierania zasiłku?"

12-miesięczny zasiłek przysługuje osobom, które mają ukończone 50 lat.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/12 20:30:59
Witam
Rozwiązałem umowe o prace,na mocy porozumienia stron 7 kwietnia 2011r,ile mam dni na zarejestrowanie sie jako bezrobotny???
-
2011/04/13 14:01:08
"Rozwiązałem umowe o prace,na mocy porozumienia stron 7 kwietnia 2011r,ile mam dni na zarejestrowanie sie jako bezrobotny???"

Rejestrować można się od razu, ale zasiłek będzie wypłacany po upływie 90 dni od dnia rejestracji w UP, ze względu na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron..
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/13 21:19:55
Witam,
Przepracowałam 11 m-cy stażu, po tym okresie firma zatrudnila mnie na umowe zlecenie na pół etatu na 4 miesiące (w maju kończy mi się umowa) Czy należy mi się zasiłek. Dodam że opłacałam wszystkie składki.
-
2011/04/14 13:48:36
"Przepracowałam 11 m-cy stażu, po tym okresie firma zatrudnila mnie na umowe zlecenie na pół etatu na 4 miesiące (w maju kończy mi się umowa) Czy należy mi się zasiłek. Dodam że opłacałam wszystkie składki."

Musi być minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł) i opłacane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
Gość: magda, 95.155.125.*
2011/04/18 15:05:15
Czy skrucony okres wypowiedzenia z art.36 par. 1 KP o 2 mies.za ktore było wyplacone odszkodowanie wlicza sie do zatrudnienia przy ustalaniu zasiłku dla bezrobotnych
Jak liczony jest okres 18 mies.chodzi o ilość dni 547.5 czy też 18 pełnych mies.poprzedzających rejestracje.
-
2011/04/18 15:20:28
"Czy skrucony okres wypowiedzenia z art.36 par. 1 KP o 2 mies.za ktore było wyplacone odszkodowanie wlicza sie do zatrudnienia przy ustalaniu zasiłku dla bezrobotnych
Jak liczony jest okres 18 mies.chodzi o ilość dni 547.5 czy też 18 pełnych mies.poprzedzających rejestracje.|"


Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..
-
Gość: Jonek, *.adsl.inetia.pl
2011/04/22 19:37:22
Witam serdecznie.

Czy jeśli nie pracowałem 365 dni, lecz tylko powiedzmy 100 to dostane jakies pieniązki z urzedu pracy jeśli zarejestruje się jako bezrobotny ?
-
2011/04/22 19:46:04
"Czy jeśli nie pracowałem 365 dni, lecz tylko powiedzmy 100 to dostane jakies pieniązki z urzedu pracy jeśli zarejestruje się jako bezrobotny ? "

Nie.
-
Gość: babsita, *.cdma.centertel.pl
2011/04/28 14:47:24
Witam
mialam umowę o pracę od 15.03.2010 do 31.03.2011, w tym czasie tez byłam na zwolnieniu lekarskim od końca maja (ciąża) dostawalam najniższą krajową
czy należy mi sie kuroniówka, dodam, że mąż wynajmuje pole, ok 14 hektarów, słyszałam, że grunty rolne powyżej 2ha dyskwalifikują otrzymanie zasiłku, czy to prawda?
-
2011/04/28 15:18:05
"dodam, że mąż wynajmuje pole, ok 14 hektarów, słyszałam, że grunty rolne powyżej 2ha dyskwalifikują otrzymanie zasiłku, czy to prawda?"

Bezrobotnym nie może być osoba (a zarazem nie może otrzymać zasiłku), która:

jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych..

-
2011/04/28 16:53:27
Czy wysokość wynagrodzenia ma wpływ na to czy dostaniemy zasiłek?
-
2011/04/28 16:56:13
"Czy wysokość wynagrodzenia ma wpływ na to czy dostaniemy zasiłek?"

Tak. Musi to być przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł)
-
Gość: Honorata, *.internetia.net.pl
2011/04/29 16:55:44
przepracowałam 31 lat pełny etat,a od 2006- 09.2010 przebywałam na rencie,której mi nie przedłużono,obecnie jestem na zasiłku dla bezrobotnych do 10.2011r w czerwcu 2011 kończę 55 lat czy w pażdzierniku mogę zlożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne,czy koniecznie muszę być zatrudniona i ile ? Bardzo proszę o informację
-
2011/04/29 16:59:07
"przepracowałam 31 lat pełny etat,a od 2006- 09.2010 przebywałam na rencie,której mi nie przedłużono,obecnie jestem na zasiłku dla bezrobotnych do 10.2011r w czerwcu 2011 kończę 55 lat czy w pażdzierniku mogę zlożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne,czy koniecznie muszę być zatrudniona i ile ? Bardzo proszę o informację"

Google prawdę Ci powie :)

www.google.pl/search?source=ig&hl=pl&rlz=&=&q=%C5%9Bwiadczenie+przedemerytalne&btnG=Szukaj+w+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=
-
Gość: , *.internetdsl.tpnet.pl
2011/05/05 09:23:01
W artykule "Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych ?"
Moim zdaniem zakradł się błąd.
Jest:
"Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz tym osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki"
Powinno być:
powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-
letni okres uprawniający do zasiłku

USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Art. 73. p1. pp2. lit b i c
-
2011/05/05 09:44:39
"Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz tym osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki"
Powinno być:
powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-
letni okres uprawniający do zasiłku "


Ukończenie 50 lat jest równoznaczne z byciem w grupie osób powyżej 50 roku życia...
-
Gość: qbaqba20, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/05/06 10:39:32
Witam mam nastepujace pytanie jak wyglada okres rozliczeniowy za ktory wyplacany jest zasilek tj. Czy jezeli zostal mi przyznany od 19 IV to znaczy ze w miesiacu V dostane tylko czesc za 11 dni
-
2011/05/06 10:42:55
"Witam mam nastepujace pytanie jak wyglada okres rozliczeniowy za ktory wyplacany jest zasilek tj. Czy jezeli zostal mi przyznany od 19 IV to znaczy ze w miesiacu V dostane tylko czesc za 11 dni"

Tak.
-
2011/05/06 11:16:22
Witam, chciałabym uzyskać informację czy jeśli nie pracowałam a uczyłam się tylko (mam 21 lat) a teraz wychowuje corke która ma prawie 2 lata to czy mogę starć się w urzedzie pracy o jakis zasiłek? Dodam że jestem zarejestrowana , ale nie ma dla mnie żadnej pracy, tak powiedziala mi Pani w UP że słabo z praca dla młodych kobiet. . . Z góry dziekuje za odpowiedz
-
2011/05/06 11:32:48
"wychowuje corke która ma prawie 2 lata to czy mogę starć się w urzedzie pracy o jakis zasiłek? Dodam że jestem zarejestrowana , ale nie ma dla mnie żadnej pracy, tak powiedziala mi Pani w UP że słabo z praca dla młodych kobiet. . . Z góry dziekuje za odpowiedz"

Zasiłek jest dla osób, które pracowały, aby go otrzymać trzeba spełnić określone wymogi ...
-
2011/05/09 18:28:59
Witam!Mam pytanie- od pazdziernika 2008r. do lutego 2010r pracowałam na 1/2 etatu umowa o prace(wynogodzenie ok 1000zl netto), od marca 2010r. do grudnia 2010r umowa zastepstwo( wynagrodzenie ok 1300netto), pozniej umowa zlecenie od marca 2011 do maja 2011r.(wynagrodzenie ok 1100 netto), ale po 2 m-cach zostala rozwiazana za porozumieniem stron. Czy przysluguje w takim wypadku zasilek?Dziekuje za odpowiedz.
-
2011/05/09 18:35:48
"Witam!Mam pytanie- od pazdziernika 2008r. do lutego 2010r pracowałam na 1/2 etatu umowa o prace(wynogodzenie ok 1000zl netto), od marca 2010r. do grudnia 2010r umowa zastepstwo( wynagrodzenie ok 1300netto), pozniej umowa zlecenie od marca 2011 do maja 2011r.(wynagrodzenie ok 1100 netto), ale po 2 m-cach zostala rozwiazana za porozumieniem stron. Czy przysluguje w takim wypadku zasilek?Dziekuje za odpowiedz. "

Nie. Nie jest spełniony warunek przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1386 zł
-
Gość: jarecki666, *.iwacom.net.pl
2011/05/11 20:11:24
Witam,
moja sytuacja jest taka, jestem maturzystą lecz z przyczyn osobistych nie ukończyłem ostatniej klasy technikum i nie podszedłem do matury. Czy w takiej sytuacji nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych jako absolwent szkoły średniej ?
-
2011/05/11 20:53:45
"Witam,
moja sytuacja jest taka, jestem maturzystą lecz z przyczyn osobistych nie ukończyłem ostatniej klasy technikum i nie podszedłem do matury. Czy w takiej sytuacji nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych jako absolwent szkoły średniej ?"


Nie. Nie ma żadnych podstaw.
-
2011/05/12 12:58:11
od maja 2004 jestem zatrudniona na 1/2 etatu, moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najniższego wynagrodzenia,mam 55 lat i chcę przejść na zasiłek przedemerytalny,mam ponad 20 lat pracy,czy mi przysługuje ten zasiłek!
-
2011/05/12 13:11:00
"od maja 2004 jestem zatrudniona na 1/2 etatu, moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najniższego wynagrodzenia,mam 55 lat i chcę przejść na zasiłek przedemerytalny,mam ponad 20 lat pracy,czy mi przysługuje ten zasiłek!"

emerytury.wieszjak.pl/swiadczenie-przedemerytalne/260367,Komu-przysluguje-zasilek-przedemerytalny.html
-
Gość: rafał, *.54.188-79.spray.net.pl
2011/05/16 12:03:17
Witam,

31 marca konczyła mi sie umowa i tak sie niefortrunnie stało ze od 31 marca byłem na zwolnieniu bo złamałem noge lecz firma mi nie przedłuzyła umowy i mam teraz zwolnienie do 20 maja. Wiec czy moge po zwolnieniu starać sie o zasilek ? Dodam ze wczesniej pracowałem w tej firmie 4 lata. Dziekuje i prosze o odpowiedz.
-
2011/05/16 12:48:27
"Wiec czy moge po zwolnieniu starać sie o zasilek ? Dodam ze wczesniej pracowałem w tej firmie 4 lata. Dziekuje i prosze o odpowiedz."

Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i pracodawca odprowadzał składni na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy..
-
2011/05/17 09:48:38
byłam zatrudniona na 1/8 etatu czy należy mi się zasiłek? jesli tak to w jakiej kwocie?
-
2011/05/17 09:55:16
"byłam zatrudniona na 1/8 etatu czy należy mi się zasiłek? jesli tak to w jakiej kwocie? "

Raczej nie, bo pewnie na takim etacie było niskie wynagrodzenie...a musi być przynajmniej minimalne, które obecnie wynosi 1386 zł ....
-
2011/05/17 11:02:21
Witam ,mam pytanie, jesli zalegam w ZUS ze składkami za zamkniętą działalność, po której przepracowałam tylko 212 dni (zaległość za okres sierpień 2010-wrzesień 2011), to nie nalezy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Spłacam te składki, staram się o układ ratalny, czy to ma jakis wpływ na przyznanie zasiłku?
-
2011/05/17 11:06:07
Witam ,mam pytanie, jesli zalegam w ZUS ze składkami za zamkniętą działalność, po której przepracowałam tylko 212 dni (zaległość za okres sierpień 2010-wrzesień 2011), to nie nalezy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Spłacam te składki, staram się o układ ratalny, czy to ma jakis wpływ na przyznanie zasiłku?

Składki muszą być opłacone, to jest jeden z wymogów..
-
2011/05/17 11:22:48
Dziekuję za odpowiedź.
-
Gość: endriu19.76, *.adsl.inetia.pl
2011/05/17 11:27:12
witam czy jak w roku tz.365 dni trwania pracy będę na chorobowym 1 miesiąc to otrzymam zasiłek ?
-
2011/05/17 11:37:01
"witam czy jak w roku tz.365 dni trwania pracy będę na chorobowym 1 miesiąc to otrzymam zasiłek ?"

Liczy się okres pozostawania w stosunku pracy...
-
2011/05/17 11:51:41
A czy należałby mi się zasiłek, gdybym opłaciła składki za brakujące 155 dni?
-
2011/05/17 11:53:43
"A czy należałby mi się zasiłek, gdybym opłaciła składki za brakujące 155 dni?"

Jeżeli będą opłacone, a zarazem będą spełnione pozostałe warunki, to tak....
-
Gość: katarina23L, *.nowogard.vectranet.pl
2011/05/19 11:17:15
Mam od 3 miesięcy własną działalność, która nie przynosi dochodów. Chcę ja zaiwesić. Wcześniej miałam przepracowany rok na etacie. Czy po zarejestrowaniu sie w UP dostane od razu zasiłek?
-
2011/05/19 11:21:50
"Mam od 3 miesięcy własną działalność, która nie przynosi dochodów. Chcę ja zaiwesić. Wcześniej miałam przepracowany rok na etacie. Czy po zarejestrowaniu sie w UP dostane od razu zasiłek?"

Jak są spełnione wymogi, to oczywiście tak...
-
Gość: anija_2008, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/22 12:55:03
witam, mam pytanie. Czy ktos sie orientuje czy jak mam umowę zlecenie na warunkach cywilno prawnych czyli są odprowadzane wszystkie składki itd. lecz nie jest to umowa z określoną kwotą zarobku miesiecznie i to są kwoty małe. Dokłądnie jest to umowa zlecenie z Avon jako Lider sprzedaży, czy wtedy po upływie roku czasu z taką umową jak pójdę do urzędu pracy się zarejestrować , ponieważ dłużej nie będzie przedłużana czy dostane zasiłek dla bezrobotnych??? dodam że wcześniej nigdzie nie pracowałam prowadziłam 2 miesiące działaność gospodarczą i odbywawałam staż tylko. Proszę o odpowiedź.
-
2011/05/22 13:37:17
"witam, mam pytanie. Czy ktos sie orientuje czy jak mam umowę zlecenie na warunkach cywilno prawnych czyli są odprowadzane wszystkie składki itd. lecz nie jest to umowa z określoną kwotą zarobku miesiecznie i to są kwoty małe"

Powinno to być przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie to 1386 zł) i od tej kwoty powinny być odprowadzone składki .
-
Gość: mariusz, *.adsl.inetia.pl
2011/05/23 19:15:08
Dzień dobry. Mam pytanie, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli przez ostatnie 2 i pół roku pracowałem na umowę na czas nieokreślony, stawka godzinowa, odchodzę z firmy za porozumieniem stron i w ostatnim miesiącu byłem na urlopie bezpłatnym??
-
2011/05/24 07:02:27
"Dzień dobry. Mam pytanie, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli przez ostatnie 2 i pół roku pracowałem na umowę na czas nieokreślony, stawka godzinowa, odchodzę z firmy za porozumieniem stron i w ostatnim miesiącu byłem na urlopie bezpłatnym??"

Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała przynajmniej 365 dni w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1386 zł) i pracodawca odprowadzał za niego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy. Jeśli pracownik sam rozwiązał umowę za porozumieniem stron, to zasiłek będzie wypłacony dopiero po 90 dniach od dnia rejestracji w UP.
-
Gość: mariusz2, *.adsl.inetia.pl
2011/05/24 22:46:19
A czy do tego "stosunku pracy w ciągu 18 m-c.", zalicza się zwolnienie lekarskie lub urlop bezpłatny, czy to jest przepracowanie od "deski do deski" bez jakichkolwiek przerw 365 dni?
-
2011/05/25 06:53:57
"A czy do tego "stosunku pracy w ciągu 18 m-c.", zalicza się zwolnienie lekarskie lub urlop bezpłatny, czy to jest przepracowanie od "deski do deski" bez jakichkolwiek przerw 365 dni?"

Stosunek pracy = trwająca, nierozwiązana umowa o pracę ...
-
Gość: , *.suwalki.vectranet.pl
2011/05/31 11:15:06
Witam od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r. byłam zatrudniona na 3/4 etatu a od 01.10.2010 do 31.03.2011 roku w pełnym wymiarze pracy, umowa o pracę jako pracownik tymczasowy, natomiast od 01.10.2010 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim gdyż byłam w ciąży umowa z 31.03.2011 roku mi wygasła, nie została przedłużona czy będzie należał mi się zasiłek?
-
2011/05/31 11:18:26
"Witam od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r. byłam zatrudniona na 3/4 etatu a od 01.10.2010 do 31.03.2011 roku w pełnym wymiarze pracy, umowa o pracę jako pracownik tymczasowy, natomiast od 01.10.2010 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim gdyż byłam w ciąży umowa z 31.03.2011 roku mi wygasła, nie została przedłużona czy będzie należał mi się zasiłek?"

Potrzeba przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalną pensją (1386 zł) i pracodawca opłacał w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
-
Gość: wiesiu3101, *.play-internet.pl
2011/06/02 11:20:52
zostałem właśnie zwolniony pracodawca rozwiązał umowe za porozumieniem stron kiedy dostane zasiłek pracowałem od 05 02 1985 do 31 05 2011
-
2011/06/02 12:06:07
"zostałem właśnie zwolniony pracodawca rozwiązał umowe za porozumieniem stron kiedy dostane zasiłek pracowałem od 05 02 1985 do 31 05 2011"

Cytat:

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

7 dni od rejestracji w urzędzie pracy
-
Gość: wiesiu3101, *.play-internet.pl
2011/06/02 12:11:15
dziękuje
-
2011/06/03 12:09:20
Mam pytanie zatrudniona byłam 16 miesiecy po upływie umowy przeszłam na zasiłek macierzyński zarabiałam 1250 netto czy należy mi sie zasiłek dla bez robotnych.
-
2011/06/03 12:29:35
Mam pytanie zatrudniona byłam 16 miesiecy po upływie umowy przeszłam na zasiłek macierzyński zarabiałam 1250 netto czy należy mi sie zasiłek dla bez robotnych.

Nie. Za niskie wynagrodzenie. Musi to być przynajmniej minimalna pensja, która obecnie wynosi 1386 zł
-
Gość: pomidoreq, 213.156.123.*
2011/06/06 13:47:00
Witam
22 stycznia 2011 skończyłem pracę był to nieprzerwany okres prawie 3 lat pracy w dwóch firmach. W kwietniu 2011 podjąłem pracę, lecz po miesiącu nie przedłużono ze mną umowy. Czy nic nie szkodzi na przeszkodzie abym dostał zasiłek dla bezrobotnych???Dodam że skończyłem studia do tej pory nie mam obronionej pracy magisterskiej. Proszę o poradę.
-
2011/06/06 14:04:43
22 stycznia 2011 skończyłem pracę był to nieprzerwany okres prawie 3 lat pracy w dwóch firmach. W kwietniu 2011 podjąłem pracę, lecz po miesiącu nie przedłużono ze mną umowy. Czy nic nie szkodzi na przeszkodzie abym dostał zasiłek dla bezrobotnych???Dodam że skończyłem studia do tej pory nie mam obronionej pracy magisterskiej. Proszę o poradę.

Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 365 dni przed rejestracją w UP, przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacane składki przez pracodawcę i zasiłek będzie się należał...
-
Gość: pomidoreq, 213.156.123.*
2011/06/06 14:15:27
Czy nie ma wpływu to że jeszcze nie mam tytułu magistra? Już byłem raz w UP i powiedziano mi że jeżeli jeszcze studiuję to nie mogę ubiegać się o zasiłek. Sęk w tym gdzie jest granica ubiegania sie o prawo do zasiłku bo wychodzi że teraz mam statut osoby z wykształceniem niepełnym wyższym i nie wiem o dalej począć.
-
2011/06/06 14:24:17
"Czy nie ma wpływu to że jeszcze nie mam tytułu magistra? Już byłem raz w UP i powiedziano mi że jeżeli jeszcze studiuję to nie mogę ubiegać się o zasiłek. Sęk w tym gdzie jest granica ubiegania sie o prawo do zasiłku bo wychodzi że teraz mam statut osoby z wykształceniem niepełnym wyższym i nie wiem o dalej począć. "

Jeżeli studia są skończone, to nie powinno być problemu. Trzeba dopytać się w UP.
-
Gość: andre, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/06/08 20:47:03
Witam.
Jestem zatrudniony na czas określony,przepracowałem w danej firmie 4 lata na pełen etat,czy gdy rozwiążę umowę za porozumieniem stron mam szanse na zasiłek dla bezrobotnych? Z góry dziękuję za odpowiedz.
-
2011/06/09 06:54:10
"Jestem zatrudniony na czas określony,przepracowałem w danej firmie 4 lata na pełen etat,czy gdy rozwiążę umowę za porozumieniem stron mam szanse na zasiłek dla bezrobotnych? Z góry dziękuję za odpowiedz."

Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od dnia rejestracji w UP...
-
Gość: szafranek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/06/09 11:45:07
No dobrze, ale mi powiedzieli w UP, że te 90 dni, które należało odczekać po rozwiązaniu umowy o pracę wlicza mi się do okresu otrzymywania zasiłku, czyli teraz po 6 miesiącach od rozwiązania umowy, a po 3 miesiącach otrzymywania zasiłku pani w Up poinformowała mnie, że właśnie otrzymałam ostatnią kwotę. Dodam, że były to kwoty w wysokości 563 zł , a nie jak to jest określone, że przez pierwsze 3 miesiące 717zł. Mam rozumieć, że przez to, że rozwiązałam umowę za porozumieniem stron przepadły mi pierwsze 3 miesiące zasiłku właśnie w tej wyższej kwocie?
-
2011/06/09 12:36:53
"Mam rozumieć, że przez to, że rozwiązałam umowę za porozumieniem stron przepadły mi pierwsze 3 miesiące zasiłku właśnie w tej wyższej kwocie?"

Tak.
-
Gość: , *.ip.netia.com.pl
2011/06/09 15:18:46
Mam umowe na czas określony od 11.08.2010 do 31.07.2011. Wcześniej nie pracowałem tzn byłem zarejstrowany jako bezrobotny. Czy w takim przypadku przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych po skończeniu umowy?
-
2011/06/10 07:02:55
"Mam umowe na czas określony od 11.08.2010 do 31.07.2011. Wcześniej nie pracowałem tzn byłem zarejstrowany jako bezrobotny. Czy w takim przypadku przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych po skończeniu umowy?"

W stosunku pracy trzeba pozostawać minimum 365 dni..
-
Gość: , *.ip.netia.com.pl
2011/06/10 08:59:37
do maja 2010 roku pobierałem rentę,w czerwcu zarejestrowałem się w UP i otrzymałem zasiłek dla bezrobotnych.Od lipca do grudnia ub.roku pracowałem na umowę o dzieło.
Od stycznia tego roku nie mogę znaleźć pracy,.Zarejestrowałem się w UP w lutym,poinformowano mnie że otrzymam zasiłek w czerwcu lecz dostałem decyzję odmowną,że nie przepracowałem 365 dni.Ale umowa o dzieło była z inicjatywy UP i uważam,że zasiłek mi się należy.Proszę o odpowiedź
-
2011/06/10 09:14:14
"do maja 2010 roku pobierałem rentę,w czerwcu zarejestrowałem się w UP i otrzymałem zasiłek dla bezrobotnych.Od lipca do grudnia ub.roku pracowałem na umowę o dzieło. "

Za pracę na umowę o dzieło nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, bo od tej umowy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, co jest wymagane. No i oczywiście zbyt krótki czas trwania tej umowy. Ale to nie ma tutaj znaczenia..
-
Gość: maniek, *.threembb.co.uk
2011/06/12 22:35:45
mam pytanie wliczaja sie tylko dni przepracowane a urlopy tez? bo mi brakuje 5 dni i szukam jakiegos rozwiazania prosze o pomoc moze uda sie to w jakis sposob zalatwic
-
2011/06/13 06:56:09
"mam pytanie wliczaja sie tylko dni przepracowane a urlopy tez? bo mi brakuje 5 dni i szukam jakiegos rozwiazania prosze o pomoc moze uda sie to w jakis sposob zalatwic"

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy...
-
Gość: ewelina, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/06/14 09:48:43
Mam pytanie
Otóż pracowałam od 01.07.2009 do 28.10.2010r umow została rozwiązana za porozumieniem stron. Później podjełam pracę od 01.11.2010 i teraz w obecnej chwili pracuję do 30.06.2011 gdyż firma zostaje zlikwidowana. W obecnej chwili jestem zatrudniona na 3/4 etatu. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Jeżeli między jedną a drugą pracą była przerwa 4 dni?
-
2011/06/14 09:52:40
"Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Jeżeli między jedną a drugą pracą była przerwa 4 dni? "

Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..
-
Gość: Monika, *.dynamic.chello.pl
2011/06/14 19:02:07
Witam serdecznie
Jestem na urlopie macierzyńskim,z końcem lipca kończy mi się umowa o pracę.
Zastanawiam się czy do lat pracy liczą się ukończone studia wyższe.
Ponieważ po skończeniu szkoły i przepracowaniu kilku lat otrzymuje urlop pełnowymiarowy.
-
2011/06/15 07:08:27
"Zastanawiam się czy do lat pracy liczą się ukończone studia wyższe.
Ponieważ po skończeniu szkoły i przepracowaniu kilku lat otrzymuje urlop pełnowymiarowy. "


Skończone studia = 8 lat pracy ...
-
2011/06/20 07:13:56
"Witam, jestem słuchaczem drugie roku studiów doktoranckich. Od razu po studiach magisterskich podjęłam pracę zawodową, przez równe dwa lata pracowała na pół etatu (stawka: 1 049,50 zł), czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? "

Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie.

"Kto, po stracie pracy, opłacać mi będzie ubezpieczenie zdrowotne: uczelnia czy państwo? Z góry dziękuję za informacje. Ola"

Po rejestracji jako bezrobotny będzie przysługiwało prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.
-
Gość: monimacio, *.play-internet.pl
2011/06/24 20:52:11
czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych,jeżeli sama zwolniłam się z pracy,bez porozumienia stron?
-
2011/06/24 22:06:45
"czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych,jeżeli sama zwolniłam się z pracy,bez porozumienia stron?"

Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach...
-
Gość: monic, *.play-internet.pl
2011/06/25 13:29:15
mam pytanie jestem zarejestrowana w urzedzie pracy. przez pierwsze 3 miesiace nie otrzymywałam zasiłku , pozniej został mi on przyznany na 6 miesiecy i teraz znowu nie mam, czy dostane go ponownie?? zgłaszam sie na wizyty i przyjmuje oferty pracy oc urzedu, tylko ze sa odmowy. bo słyszałam ze po upływie 6 miesiecy zasiłek mi zostanie znowu przyznany.
-
2011/06/25 13:46:22
"mam pytanie jestem zarejestrowana w urzedzie pracy. przez pierwsze 3 miesiace nie otrzymywałam zasiłku , pozniej został mi on przyznany na 6 miesiecy i teraz znowu nie mam, czy dostane go ponownie??"

Nie.
-
Gość: gosc777, *.toya.net.pl
2011/06/28 09:14:23
Mam pytanie w sprawie prawa do zasiłku. Pracowałam przez 4 lata w jednej firmie na etacie 3/4, zostałam zwolniona przez wypowiedzenie umowy przez pracodawce. Obecnie jestem na urlopie dwutygodniowym przymusowym, podpisałam juz wypowiedzenie. Moje pytanie:
Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli pracowałam na 3/4 i nie zawsze zarabiałam minimalnej pensji ???
Czy jeżeli teraz sie rozchoruje to mam prawo do zwolnienia lekarskiego jezeli tak to gdzie mam dostarczyc zwolnienie lekarskie??
z gory dziękuje za odpowiedz!!
-
2011/06/28 09:23:15
"Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli pracowałam na 3/4 i nie zawsze zarabiałam minimalnej pensji ??? "

Prawo do zasiłku przysługuje, gdy pozostawało się w stosunku pracy minimum 365 dni przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (obecnie 1386 zł)..
-
Gość: Sliwek, *.adsl.inetia.pl
2011/06/29 00:00:54
Witam
Przez ostatnie 9mc pracowałem na 1/2 etatu (umowa o pracę, kwota to 1/2 najniższej krajowej), wcześniej 3 mc na 3/4 etatu (umowa o pracę, kwota to 3/4 najniższej krajowej), wcześniej 7mc (umowa zlecenie kwota około średnia krajowa[przeważnie więcej]) wcześniej 7mc (umowa o pracę, cały etat, około 2000 brutto), wcześniej ponad 2 lata (umowa o pracę, cały etat, 2550brutto)
Przez cały okres zachowałem ciągłość pracy.
Czy w taki wypadku należy mi się zasiłek?
-
2011/06/29 06:58:43
"Czy w taki wypadku należy mi się zasiłek?"

Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalną pensją (obecnie 1386 zł )
-
Gość: , *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2011/06/29 13:26:27
Witam.
Mam pytanie. Od grudnia 2009r. do końca czerwca 2011r. prowadzę własną działalność. Z dniem 30 czerwca 2011r działalność zostanie zamknięta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku jeżeli przez ten okres korzystałem z ulgowego ZUS-u tzn. opłacane były tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne?
-
2011/06/29 13:30:42
Z dniem 30 czerwca 2011r działalność zostanie zamknięta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku jeżeli przez ten okres korzystałem z ulgowego ZUS-u tzn. opłacane były tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne..

Na Fundusz Pracy też muszą być opłacone.
-
Gość: mads, *.tktelekom.pl
2011/07/01 11:31:55
Witam, Jeżeli skończyłam studia w czerwcu, dyplom dostanę lada dzień i szukam równocześnie pracy to czy mogę się zarejestrować w UP i czy przysługuje mi zasiłek?
-
2011/07/01 11:34:20
"Witam, Jeżeli skończyłam studia w czerwcu, dyplom dostanę lada dzień i szukam równocześnie pracy to czy mogę się zarejestrować w UP i czy przysługuje mi zasiłek?"

Zarejestrować się można, al,e bez prawa do zasiłku. Zasiłek jest dla osób, które pracowały.
-
Gość: moni, *.adsl.inetia.pl
2011/07/03 19:21:46
Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.02.2011 roku do 31.08.2011 roku, do lutego pracowałam na umowę zlecenie. Czy po przepracowaniu tego okresu będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuję za odpowiedź!
-
Gość: kinga, 194.181.62.*
2011/07/03 22:50:09
witam, po urlopie wychowawczym wrocilam do pracy na pol etatu ze stawka brutto 600 zl, czy jak przepracowalam juz rok nalezy mi sie zasilek? dziekuje za odpowiedz
-
2011/07/04 06:52:21
"witam, po urlopie wychowawczym wrocilam do pracy na pol etatu ze stawka brutto 600 zl, czy jak przepracowalam juz rok nalezy mi sie zasilek? dziekuje za odpowiedz "

Trzeba pozostawać w stosunku pracy przynajmniej 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem za pracę (1386 zł).
-
2011/07/04 06:54:39
"Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.02.2011 roku do 31.08.2011 roku, do lutego pracowałam na umowę zlecenie. Czy po przepracowaniu tego okresu będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuję za odpowiedź!"

żeby otrzymać zasiłek trzeba spełnić wszystkie wymogi, a więc: odpowiedni okres pozostawania w stosunku pracy, wynagrodzenie i opłacane składki..
-
Gość: macgaver89@o2.pl, *.darnet.pl
2011/07/06 10:27:13
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć czy należy mi się jakikolwiek zasiłek, gdy pracowałem ciągiem 19 miesięcy na jednym zakładzie, ale pierwszy miesiąc był na umowie o dzieło czyli 12.styczeń do 30stycznia 2010, kolejne 11 miesięcy o zlecenie 01.luty 2010 do 31.grudnia 2010 i trzecia umowa na 7 miesięcy o prace 1 stycznia 2011 do 23 lipca 2011. w sumie zatrudniony byłem od 12 stycznia 2010r do 23.lipca 2011r jestem w czasie dwutygodniowym wypowiedzeniu.

Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedz.
-
2011/07/06 10:36:58
"Chciałbym się dowiedzieć czy należy mi się jakikolwiek zasiłek, gdy pracowałem ciągiem 19 miesięcy na jednym zakładzie, ale pierwszy miesiąc był na umowie o dzieło czyli 12.styczeń do 30stycznia 2010, kolejne 11 miesięcy o zlecenie 01.luty 2010 do 31.grudnia 2010 i trzecia umowa na 7 miesięcy o prace 1 stycznia 2011 do 23 lipca 2011. w sumie zatrudniony byłem od 12 stycznia 2010r do 23.lipca 2011r jestem w czasie dwutygodniowym wypowiedzeniu.

Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedz"


Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem, które obecnie wynosi 1386 zł.
-
Gość: Nowaa, *.home.aster.pl
2011/07/06 11:27:29
Witam,
Przepracowałam 4 lata, w pażdziernku 3 lata temu zwolniłam sie i rozpoczęłam studia licencjackie dzienne, niedawno sie obroniłam, niestety nie mogę znaleźć pracy. Czy mogę zarejestrować sie jako bezrobotna i czy bedzie przysługiwał mi zasiłek??
-
2011/07/06 11:42:18
"Czy mogę zarejestrować sie jako bezrobotna i czy bedzie przysługiwał mi zasiłek?? "

Zarejestrować się oczywiście można.

Zasiłek przysługuje bezrobotnemu, gdy ten pozostawał w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: ewika, *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/07/06 19:37:12
Witam. Przez ostatnie 15 lat prowadziłam firmę.Ze względu na trudności finansowe od 2009roku nie mam opłacanych żadnych składek ZUS.Czy po zamknięciu działalności będzie przysługiwał mi zasiłek.
-
2011/07/06 19:45:49
"Witam. Przez ostatnie 15 lat prowadziłam firmę.Ze względu na trudności finansowe od 2009roku nie mam opłacanych żadnych składek ZUS.Czy po zamknięciu działalności będzie przysługiwał mi zasiłek."

Nie. Opłacane składki są jednym z warunków...
-
Gość: maniek, *.threembb.co.uk
2011/07/07 20:41:20
Mam pytanie , aby dostac zasilek dla bezrobotnych trzeba przepracowac pelen rok w jednej firmie czy tez nie?i czy staz takze sie wlicza? w wypadku kiedy nie ma koniecznosci pracy w jadnym miejscu.
-
2011/07/08 07:04:39
"Mam pytanie , aby dostac zasilek dla bezrobotnych trzeba przepracowac pelen rok w jednej firmie czy tez nie?i czy staz takze sie wlicza? w wypadku kiedy nie ma koniecznosci pracy w jadnym miejscu."

Trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracja UP..
-
Gość: , *.oswiecim.vectranet.pl
2011/07/10 11:54:45
witam! mam pytanie jestem zarejestrowana w UP dostalam zasiłek na okres 6 miesiecy moje pytanie jest takie, jestem samotna matka i wychowuje 2 dzieci, ostatnio czytałam ze moge dostac zasiłek na 12 miesiecy ale UP powiedzieli ze tylko na 6 miesiecy. prosze o porade jakie jest to prawo
-
2011/07/11 07:23:48
"witam! mam pytanie jestem zarejestrowana w UP dostalam zasiłek na okres 6 miesiecy moje pytanie jest takie, jestem samotna matka i wychowuje 2 dzieci, ostatnio czytałam ze moge dostac zasiłek na 12 miesiecy ale UP powiedzieli ze tylko na 6 miesiecy. prosze o porade jakie jest to prawo"

Do zasiłku przez 12 miesięcy mają także prawo osoby, które mają na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.
-
2011/07/11 07:53:39
Chciałam spytać,pozostało mi 2 dni zasiłku 3 lata temu,a jeżeli przepracuje obecnie rok dostane nowy zasiłek.jak to wyglada.mam skonczone 50 lat ale nie mam 20 lat pracy ile czasu bedzie wynosił ten zasilek ?dziekuje
-
2011/07/11 08:07:48
"Chciałam spytać,pozostało mi 2 dni zasiłku 3 lata temu,a jeżeli przepracuje obecnie rok dostane nowy zasiłek.jak to wyglada.mam skonczone 50 lat ale nie mam 20 lat pracy ile czasu bedzie wynosił ten zasilek ?dziekuje"

Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz tym osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki
-
Gość: lillllijeczka, *.poleczki.dialup.inetia.pl
2011/07/11 13:15:27
Witam. Mam pytanie, od dnia 30-11-2009 do 01-06-2010 pracowalam na umowe zlecenie z minimalna stawka na 3/4 etatu, pozniej przeszlam z firmy agencyjnej do tej ktora mnie zatrudniala i od 01-06-2010 do 31-05-2011 pracowalam na 3/4etatu na umowe o prace. teraz skonczylam studia i nie mam pracy od miesiaca. Czy bedzie mi przyslugiwal zasilek ?
-
2011/07/11 13:23:10
"Witam. Mam pytanie, od dnia 30-11-2009 do 01-06-2010 pracowalam na umowe zlecenie z minimalna stawka na 3/4 etatu, pozniej przeszlam z firmy agencyjnej do tej ktora mnie zatrudniala i od 01-06-2010 do 31-05-2011 pracowalam na 3/4etatu na umowe o prace. teraz skonczylam studia i nie mam pracy od miesiaca. Czy bedzie mi przyslugiwal zasilek ?"

Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała w stosunku pracy minimum 365 dni i zarabiała w tym czasie przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł).
-
Gość: Dorota, *.intan.pl
2011/07/11 16:22:19
witam. Co wlicza się do stażu pracy starając się o zasiłek? czy wlicza się technikum? bo jeśli tak to mój staż wynosi 7,5 roku a jak nie to 3,5 a zatem 80% zasiłku a nie 100%. jak to wygląda
-
2011/07/11 16:27:54
"witam. Co wlicza się do stażu pracy starając się o zasiłek? czy wlicza się technikum? bo jeśli tak to mój staż wynosi 7,5 roku a jak nie to 3,5 a zatem 80% zasiłku a nie 100%. jak to wygląda"

Technikum nie jest wliczane ..
-
Gość: Dorota, *.intan.pl
2011/07/11 16:35:32
dziekuje za szybka odpowiedz.Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jesli mam 11 miesieczne dziecko i jestem panna to czy przysługuje mi 12 miesieczny zasiłek?
-
2011/07/11 16:38:39
"dziekuje za szybka odpowiedz.Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jesli mam 11 miesieczne dziecko i jestem panna to czy przysługuje mi 12 miesieczny zasiłek? "

Do zasiłku przez 12 miesięcy ma prawo bezrobotny, który ma na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat.
-
Gość: Angelika, *.play-internet.pl
2011/07/11 17:45:06
Witam! Mam następujące pytanie( bardzo liczę na odpowiedź) : jestem w 5 miesiącu ciąży i wybieram sie do UP, pracowałam wcześniej ponad 1,5 roku. Czy UP może mi odmówić rejestracji i zasiłku z powodu tak zaawansowanej ciąży? Angela
-
2011/07/11 18:35:44
"Czy UP może mi odmówić rejestracji i zasiłku z powodu tak zaawansowanej ciąży?"

Tak, bo nie może być Pani potencjalnym pracownikiem ...
-
Gość: Emi, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/07/18 19:03:07
Witam. Przez ostatnie 3 lata mieszkałam i pracowałam w Anglii. Niedawno wróciłam do Polski i zaczynam szukać pracy. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/07/18 20:07:44
'Witam. Przez ostatnie 3 lata mieszkałam i pracowałam w Anglii. Niedawno wróciłam do Polski i zaczynam szukać pracy. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

Zasiłek przysługuje, gdy:

bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego,
-
Gość: iksa, *.teoc.pl
2011/07/20 14:43:26
Witam.
Od 11.01.2011 posiadam prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy.
Do tej pory dostawałam zasiłek regularnie na konto co miesiąc.
28.06.2011 miałam wyznaczona wizytę w PUP na której się nie stawiłam. Czy dostanę pieniądze za okres 01.06-28.06?
-
2011/07/21 06:58:19
"Witam.
Od 11.01.2011 posiadam prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy.
Do tej pory dostawałam zasiłek regularnie na konto co miesiąc.
28.06.2011 miałam wyznaczona wizytę w PUP na której się nie stawiłam. Czy dostanę pieniądze za okres 01.06-28.06?"


Nie stawienie się na wyznaczoną wizytę oznacza utratę statusu bezrobotnego, a czy zostaną wypłacone pieniądze, to już pytanie do UP...
-
Gość: maciekzam, *.89-161.tel.tkb.net.pl
2011/07/22 20:15:51
Witam. Czy do stażu pracy wlicza się okres studiów?
-
2011/07/22 20:37:01
"Czy do stażu pracy wlicza się okres studiów?"

Nie.
-
2011/07/23 08:02:13
pisze ponownie bo nie otrzymalam odpowiedzi.
Bylam w urzedzie i powiedziano mi ze nie przysluguje mi 12 miesieczny zasilek mmo że mam 50 lat a nie skonczone 20 lat pracy,a Pan napisal mi że sie nalezy ,prosze odniesc sie do tego pozdrawiam z poszanowaniem
-
2011/07/23 08:06:44
"Bylam w urzedzie i powiedziano mi ze nie przysluguje mi 12 miesieczny zasilek mmo że mam 50 lat a nie skonczone 20 lat pracy,a Pan napisal mi że sie nalezy ,prosze odniesc sie do tego pozdrawiam z poszanowaniem"

Pewnie nie jest spełniony jakiś warunek (np. pracodawca nie odprowadzał w tym czasie wszystkich składek). W UP powinni to wytłumaczyć..
-
2011/07/23 16:49:46
Ja jeszcze pracuje ,tylko chciałam się spytac jaki mi bedzie przysługiwał zasiłek i powiedziano mi żę 6 miesięcy ,a nie 12 ponieważ nie mam 20 lat pracy.Przecież przepisy chyba wszedzie obowiązują jednakowe prawda.Powiedziała mi że nie ważne że mam 50 lat ale nie mam 20 lat pracy.Ale przecież wyraźnie pan mi napisał że przysługuje prawda.Na co moge sie powołać,dziekuje i przepraszam że to draże ale lubie dokładnie wiedzieć
-
2011/07/23 22:27:17
"Ja jeszcze pracuje ,tylko chciałam się spytac jaki mi bedzie przysługiwał zasiłek i powiedziano mi żę 6 miesięcy ,a nie 12 ponieważ nie mam 20 lat pracy.Przecież przepisy chyba wszedzie obowiązują jednakowe prawda.Powiedziała mi że nie ważne że mam 50 lat ale nie mam 20 lat pracy.Ale przecież wyraźnie pan mi napisał że przysługuje prawda.Na co moge sie powołać,dziekuje i przepraszam że to draże ale lubie dokładnie wiedzieć"

Potrzebny jest też minimum 20 letni staż pracy..
-
Gość: J, *.dynamic.chello.pl
2011/07/29 17:31:33
Czy 3 letnie Liceum Profilowane liczy się do lat pracy?
-
Gość: evka, 195.117.141.*
2011/07/29 22:10:53
kończy mi się umowa o pracę na czas określony, wiem że nie zostanie mi ona dalej przedłużona pracowałam ponad 2 lata w tej firmie lacznz staz pracz mam ponad 10 lat, pytanie mam takie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeżeli jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 2,4 hektara, nie opłacałam żadnych składek w KRUSie tylko wszystko do ZUSu bylo odprowadzane
-
2011/07/30 08:44:20
"Czy 3 letnie Liceum Profilowane liczy się do lat pracy?"

Do stażu pracy tak, ale nie do tego, od którego zależy wysokość wypłacanego zasiłku,..
-
2011/07/30 08:55:57
"kończy mi się umowa o pracę na czas określony, wiem że nie zostanie mi ona dalej przedłużona pracowałam ponad 2 lata w tej firmie lacznz staz pracz mam ponad 10 lat, pytanie mam takie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeżeli jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 2,4 hektara, nie opłacałam żadnych składek w KRUSie tylko wszystko do ZUSu bylo odprowadzane"

Nie.

Status osoby bezrobotnej nie może nabyć:

właściciel lub posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych.
-
Gość: iga, *.rybnik.vectranet.pl
2011/08/01 14:08:38
Witam serdecznie,
Od października 2006 r. jestem zatrudniona na pełny etat z płacą minimalną, przez okres dwóch lat przebywałam na urlopie wychowawczym, z dniem 1 lipca 2011r. wróciłam do pracy, lecz na pół etatu i na chwilę obecną moja pensja to połowa z płacy minimalnej. Sytuacja w firmie jest niepewna, dlatego czy w razie zwolnienia będę mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, skoro teraz mam umowę na pół etatu i nie otrzymuję minimalnego wynagrodzenia ?
-
2011/08/01 14:42:04
"Od października 2006 r. jestem zatrudniona na pełny etat z płacą minimalną, przez okres dwóch lat przebywałam na urlopie wychowawczym, z dniem 1 lipca 2011r. wróciłam do pracy, lecz na pół etatu i na chwilę obecną moja pensja to połowa z płacy minimalnej. Sytuacja w firmie jest niepewna, dlatego czy w razie zwolnienia będę mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, skoro teraz mam umowę na pół etatu i nie otrzymuję minimalnego wynagrodzenia ?"

Zasiłek przysługuje osobie, która w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, pozostawała w stosunku pracy minimum 365 dni z przynajmniej minimalną płacą i pracodawca odprowadzał w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
Gość: , *.internetunion.pl
2011/08/01 17:32:00
Witam. Mam pytanie.

Czy jeżeli podjęłam pracę a jestem na zasiłku czy jeszcze przysługuje mi w sierpniu zasiłek ?
-
2011/08/01 20:32:51
"Czy jeżeli podjęłam pracę a jestem na zasiłku czy jeszcze przysługuje mi w sierpniu zasiłek ?"

Nie.
-
Gość: , *.dynamic.chello.pl
2011/08/08 19:30:10
WITAM
PRACOWAŁAM PONAD ROK W JEDNEJ FIRMIE NA UMOWĘ O PRACE NA CZAS NIEOKREŚLONY, ROZWIĄZAŁAM UMOWĘ ZA POROZUMIENIEM STRON, PO CZYM MIAŁAM TYLKO KILKA DNI PRZERWY I PODPISAŁAM UMOWĘ Z NOWYM PRACODAWCĄ. CZY BRAK CIĄGŁOŚCI PRACY TZN. TA KILKUDNIOWA PRZERWA MA WPŁYW NA TO CZY MOGĘ LICZYĆ NA ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ
-
Gość: roksana, *.jeleniagora.hypnet.pl
2011/08/08 22:23:52
Witam.
2.08.11 skonczyla mi sie umowa o prace. Dzis (8.08.11.) dostalam pocztą swiadectwo pracy. Zatrudniona bylam od 02.12.2009r. tak wiec mam przepracowane 20 miesiecy u jednego pracodawcy. kiedy powinam zapisac sie do UP po zasilek?? i w jakim okresie od zapisania bylby mi udzielony.
Dziekuje za odpowiedz.
-
2011/08/08 22:28:31
"WITAM
PRACOWAŁAM PONAD ROK W JEDNEJ FIRMIE NA UMOWĘ O PRACE NA CZAS NIEOKREŚLONY, ROZWIĄZAŁAM UMOWĘ ZA POROZUMIENIEM STRON, PO CZYM MIAŁAM TYLKO KILKA DNI PRZERWY I PODPISAŁAM UMOWĘ Z NOWYM PRACODAWCĄ. CZY BRAK CIĄGŁOŚCI PRACY TZN. TA KILKUDNIOWA PRZERWA MA WPŁYW NA TO CZY MOGĘ LICZYĆ NA ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ"


Nie.
-
2011/08/08 22:31:57
"Witam.
2.08.11 skonczyla mi sie umowa o prace. Dzis (8.08.11.) dostalam pocztą swiadectwo pracy. Zatrudniona bylam od 02.12.2009r. tak wiec mam przepracowane 20 miesiecy u jednego pracodawcy. kiedy powinam zapisac sie do UP po zasilek?? i w jakim okresie od zapisania bylby mi udzielony.
Dziekuje za odpowiedz."


Zarejestrować można się w każdej chwili.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

7 dni od rejestracji w urzędzie pracy...
-
Gość: sylwia, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/08/09 11:54:02
takie pytanie:
- od 20.07.2010 do 19.12.2010 byłam na robotach publicznych
- od 01.01.2011 do 31.08.2011 umowa o pracę
co łącznie daje przepracowanych 13 miesięcy
należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ?
bo nie wiem czy dobrze rozumiem, 18 miesięcy przed zarejestrowaniem, czyli zasiłek należałby mi się, ale dopiero w styczniu ?
Proszę o radę :)
-
2011/08/09 12:24:51
"bo nie wiem czy dobrze rozumiem, 18 miesięcy przed zarejestrowaniem, czyli zasiłek należałby mi się, ale dopiero w styczniu ? "

minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP..
-
Gość: Misia, *.zielonagora.hypnet.pl
2011/08/10 09:34:10
Jestem współwłaścicielką /razem z mężem/ 4 ha ziemi, ponadto mój mąż jest dzierżawcą ok. 7 ha gruntów rolnych, przepracowałam na umowę o pracę 13 m-cy w ciągu ostatnich 18 m-cy. Czy będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych ?
-
2011/08/10 09:40:03
"Jestem współwłaścicielką /razem z mężem/ 4 ha ziemi, ponadto mój mąż jest dzierżawcą ok. 7 ha gruntów rolnych, przepracowałam na umowę o pracę 13 m-cy w ciągu ostatnich 18 m-cy. Czy będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych ?"

Nie.

Status osoby bezrobotnej nie może nabyć:

właściciel lub posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych.
-
Gość: ann, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2011/08/10 12:16:36
W jakim terminie od momentu rozwiązania umowy o pracę, trzeba się zgłosić do urzędu pracy żeby zarejestrować się na zasiłek dla bezrobotnych? Po rozwiązaniu umowy nie chcę się od razu rejestrować bo wyjeżdżam. Jak długo mogę z tym zwlekać żeby nie stracić całkiem prawa do zasiłku? Proszę o odpowiedź
-
2011/08/10 12:22:55
"Jak długo mogę z tym zwlekać żeby nie stracić całkiem prawa do zasiłku? Proszę o odpowiedź"

Zarejestrować się tak, żeby mieć minimum te 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją UP..
-
Gość: ann, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2011/08/10 12:55:15
czyli nie mogę czekać dłużej niż pół roku? Bo moja sytuacja wygląda tak, dwa lata na rencie i teraz pięć mc na umowie o prace. To zasiłek będzie się należał ?
-
2011/08/10 13:09:01
"czyli nie mogę czekać dłużej niż pół roku? Bo moja sytuacja wygląda tak, dwa lata na rencie i teraz pięć mc na umowie o prace. To zasiłek będzie się należał ?"

Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, zarabiała w trym czasie przynajmniej minimalną pensję i pracodawca odprowadzał za nią składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
2011/08/12 13:46:06
witam
W tym tygodniu zarejestrowałam się w urzędzie. Mam roczne dziecko i nie udalo mi się załatwić dla niego żłobka więc mogę pracować tylko w wyznaczonych godzinach, podczas gdy z dzieckiem zostanie jego ojciec. Czy muszę przyjąć każdą ofertę pracy jaką dostanę z urzędu?
-
2011/08/12 14:06:20
"W tym tygodniu zarejestrowałam się w urzędzie. Mam roczne dziecko i nie udalo mi się załatwić dla niego żłobka więc mogę pracować tylko w wyznaczonych godzinach, podczas gdy z dzieckiem zostanie jego ojciec. Czy muszę przyjąć każdą ofertę pracy jaką dostanę z urzędu?"

Można odmówić, ale trzeba liczyć się z tym, ze straci sie status osoby bezrobotnej.
-
Gość: , *.static.rdi.pl
2011/08/14 15:59:24
Jeśli wypowiedzenie otrzymałam w listopadzie po przepracowanych 2,5 latach na umowie o pracę na czas nieokreślony, a od grudnia do teraz pracowalam na umowie zlecenie to czy nadal przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/08/15 22:49:37
"Jeśli wypowiedzenie otrzymałam w listopadzie po przepracowanych 2,5 latach na umowie o pracę na czas nieokreślony, a od grudnia do teraz pracowalam na umowie zlecenie to czy nadal przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

Tak.
-
Gość: opti, *.wiakom.pl
2011/08/16 08:29:16
Zacząłem pobierać zasiłek dla bezrobotnych . Mam przyznany na 12-mcy. Chciałbym wyjechać w tym czasie za granicę. Czy mogę ten zasiłek zawiesić i na jak długo ?
Nadmienię ,że przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny przez 6-mcy pobierałem zasiłek chorobowy.
-
2011/08/16 08:39:20
"Zacząłem pobierać zasiłek dla bezrobotnych . Mam przyznany na 12-mcy. Chciałbym wyjechać w tym czasie za granicę. Czy mogę ten zasiłek zawiesić i na jak długo ? "

Trzeba pytać się w UP, czy jest taka możliwość...
-
Gość: , *.adsl.inetia.pl
2011/08/17 16:24:50
Witam
Mam jednoosobową działalnośc gospodarczą, mąż pracuję ze mna jako osoba współpracująca, odprowadzam składki zus za nas oboje. Prosze mi powiedzieć czy należy nam się zasiłek dla bezrobotnych z chwilą zamknięcia działalności. dziekuję:))
-
2011/08/18 07:03:51
"Mam jednoosobową działalnośc gospodarczą, mąż pracuję ze mna jako osoba współpracująca, odprowadzam składki zus za nas oboje. Prosze mi powiedzieć czy należy nam się zasiłek dla bezrobotnych z chwilą zamknięcia działalności. dziekuję:))"

Tak, jeżeli są spełnione wszystkie warunki ...
-
Gość: Paweł, *.play-internet.pl
2011/08/18 16:47:17
witam, na jaki okres powinien być mi przyznany zasiłek jeżeli przepracowałem w Anglii 3,5roku i opłacałem wszystkie wymagane składki, a tuż po powrocie zarejestrowałem się w Urzędzie Pracy?
-
2011/08/19 07:06:50
"witam, na jaki okres powinien być mi przyznany zasiłek jeżeli przepracowałem w Anglii 3,5roku i opłacałem wszystkie wymagane składki, a tuż po powrocie zarejestrowałem się w Urzędzie Pracy?"

Zasiłek pobiera się przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.
-
2011/08/21 21:44:52
Mam 29 staż pracy, od 2 lat i 7 miesięcy prowadzę własną działalność gospodarczą . Przez 2 lata płaciłam niższe składki ZUS, od lutego 2011 płace pełne składki, 31.08 rezygnuje z działalności, czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ?
-
2011/08/22 07:02:50
"Mam 29 staż pracy, od 2 lat i 7 miesięcy prowadzę własną działalność gospodarczą . Przez 2 lata płaciłam niższe składki ZUS, od lutego 2011 płace pełne składki, 31.08 rezygnuje z działalności, czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ? "

Składki muszą być płacone minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/08/26 17:04:10
pracowalam od 4 lutego 2010 do 31 grudnia2010 pozniej mialam przerwe i zaczelam pracowac od 27 czerwca2011 do 10 wrzesnia 2011 konczy mi sie umowa czy dostane zasilek bezrobotny
-
2011/08/26 17:09:59
"pracowalam od 4 lutego 2010 do 31 grudnia2010 pozniej mialam przerwe i zaczelam pracowac od 27 czerwca2011 do 10 wrzesnia 2011 konczy mi sie umowa czy dostane zasilek bezrobotny"

W stosunku pracy trzeba pozostawać minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP...
-
Gość: foka09, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/08/26 20:26:11
Mam pytanie. Czy osoba bezrobotna po odbyciu 2 letnich praktyk ktore liczą sie do stażu pracy może starać się o zasiłek? Z góry dziękuje za odpowiedz.
-
2011/08/26 20:39:20
"Mam pytanie. Czy osoba bezrobotna po odbyciu 2 letnich praktyk ktore liczą sie do stażu pracy może starać się o zasiłek? Z góry dziękuje za odpowiedz."

Przy spełnieniu pozostałych warunków - tak..
-
Gość: rubia25, *.play-internet.pl
2011/08/30 11:24:11
Witam,
od 01.09.2010 do 31.08.2011 pracowałam jako nauczyciel. Przez pierwsze półrocze miałam cały etat, ale później tylko 10/18. Chciałabym dodać, że przez 2 miesiące otrzymałam wynagrodzenie niższe od minimalnego o 20 zł. Jednakże wszystkie składki wraz z Funduszem Pracy zostały wówczas odprowadzone. Czy należy mi się zasiłek? Czy do wynagrodzenia wliczane są również świadczenia wakacyjne i tzw. "13"?
-
2011/08/30 12:46:43
"od 01.09.2010 do 31.08.2011 pracowałam jako nauczyciel. Przez pierwsze półrocze miałam cały etat, ale później tylko 10/18. Chciałabym dodać, że przez 2 miesiące otrzymałam wynagrodzenie niższe od minimalnego o 20 zł. Jednakże wszystkie składki wraz z Funduszem Pracy zostały wówczas odprowadzone. Czy należy mi się zasiłek? Czy do wynagrodzenia wliczane są również świadczenia wakacyjne i tzw. "13"?"

W stosunku pracy trzeba było pozostawać minimum 365 w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną płacą (1386 zł).
-
Gość: Ania, 78.133.164.*
2011/08/30 17:24:48
Witam,
Chcę skrócić urlop wychowawczy i wrócić do pracy we wrześniu, obawiam się jednak, że pracodawca wręczy mi zwolnienie z powodu braku stanowiska. Chciałam zapytać czy będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych. Jestem zatrudniona od 2006 roku na umowę o pracę do lutego 2012( wynagrodzenie to najniższa krajowa). Na urlop wychowawczy poszłam od 15 lipca 2009, przedtem korzystałam z urlopu macierzyńskiego, w okresie ciąży przebywałam na L4 przez 182 dni i korzystałam z urlopu z tytułu opieki na dzieckiem. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
-
2011/08/30 17:29:24
"Chcę skrócić urlop wychowawczy i wrócić do pracy we wrześniu, obawiam się jednak, że pracodawca wręczy mi zwolnienie z powodu braku stanowiska. Chciałam zapytać czy będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych. Jestem zatrudniona od 2006 roku na umowę o pracę do lutego 2012( wynagrodzenie to najniższa krajowa). Na urlop wychowawczy poszłam od 15 lipca 2009, przedtem korzystałam z urlopu macierzyńskiego, w okresie ciąży przebywałam na L4 przez 182 dni i korzystałam z urlopu z tytułu opieki na dzieckiem. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam."

Tak.
-
2011/09/01 15:13:52
Witam. Chcialam zapytac co to znaczy dokladnie przepracowane 365 dni. Pracowalam od 01.09.2010 do 31.08.2011 jako nauczyciel. (Wczesniej bylam bezrobotna) Skladki byly odprowadzane, bylo rowniez minimalne wynagrodzenie. Pani w urzedzie powiedziala, ze brakuje mi 1 dnia, aby przyslugiwal mi zasilek, bo powinnam pracowac "od pierwszego do pierwszego". Wedlug moich obliczen przepracowalam dokladnie 365 dni poniewaz pracowalam i 1 wrzesnia i 31 sierpnia. Prosze mi powiedziec czy mam race? A jezeli tak, to czy moge zlozyc jakies "odwolanie" od decyzji nie przydzielenia mi zasilku? Z gory dziekuje za odpowiedz.
-
2011/09/01 15:40:02
"Witam. Chcialam zapytac co to znaczy dokladnie przepracowane 365 dni. Pracowalam od 01.09.2010 do 31.08.2011 jako nauczyciel. (Wczesniej bylam bezrobotna) Skladki byly odprowadzane, bylo rowniez minimalne wynagrodzenie. Pani w urzedzie powiedziala, ze brakuje mi 1 dnia, aby przyslugiwal mi zasilek, bo powinnam pracowac "od pierwszego do pierwszego". Wedlug moich obliczen przepracowalam dokladnie 365 dni poniewaz pracowalam i 1 wrzesnia i 31 sierpnia. Prosze mi powiedziec czy mam race? A jezeli tak, to czy moge zlozyc jakies "odwolanie" od decyzji nie przydzielenia mi zasilku? Z gory dziekuje za odpowiedz. "

Chodzi o minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, a więc zasiłek by przysługiwał, gdyby umowa trwała 01.09.2010 do 01.09.2011 ..
-
Gość: miron, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/09/01 18:13:17
Jeśli mój łączny staż pracy wynosi 5 lat i 8 miesięcy, w tym 9 miesięcy to praca w ramach robut publicznych , to czy otrzymam 100% zasiłek czy 80%?
-
2011/09/01 19:10:55
"Jeśli mój łączny staż pracy wynosi 5 lat i 8 miesięcy, w tym 9 miesięcy to praca w ramach robut publicznych , to czy otrzymam 100% zasiłek czy 80%?"|

Zasiłek 100 % wypłacany jest przy stażu od 5 do 20 lat pracy
-
Gość: pytajaca, *.dip.t-dialin.net
2011/09/01 21:11:21
prosze o odpowiedz: co z osobami ktore skonczyly nauke w szkole zawodowej czy sredniej, chodzac do szkoly nie pracowaly, po ukonczeniu szkoly pracy nie ma, wiec dalej na garnuszku mamusi i tatusia....czy sa moze jakies odrebne przepisy w takich wypadkach
-
Gość: stefan, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/09/01 21:15:19
Witam, jeśli mam na utrzymaniu 1 dziecko do lat 15 i jestem osobą samotną, to na jaki okres mogę otrzymać zasiłek 6 czy 12 miesięcy?
-
2011/09/01 22:29:14
Ja w zwiazku z odpowiedzia: "Chodzi o minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy, a więc zasiłek by przysługiwał, gdyby umowa trwała 01.09.2010 do 01.09.2011 .." Przeciez wtedy jest 366 dni. Jezeli jest napisane od 1 wrzesnia to znaczy ze pracuje 1 wrzesnia, a jezeli napisane do 31 sierpnia to znaczy ze pracuje jeszcze 31 sierpnia. Juz zglupialam i policzylam dokladnie dni, kazdy dzien po kolei, i wyszlo mi 365 dni stosunku pracy. Gdzie jest napisana taka interpretacja "od pierwszego do do pierwszego"?
-
Gość: agaiernest, 62.87.208.*
2011/09/02 08:28:57
Dzień dobry, jeżeli jestem zatrudniona od 01.09.2010, w tym momencie jestem w okresie wypowiedzenia, a w okresie tego roku pracy chorowałam łącznie ok. 3 miesięcy, to czy też mi się należy zasiłek??? Pytam bo nie wiem czy chorobowe wlicza się do tych 365dni. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
-
2011/09/02 09:01:22
"Dzień dobry, jeżeli jestem zatrudniona od 01.09.2010, w tym momencie jestem w okresie wypowiedzenia, a w okresie tego roku pracy chorowałam łącznie ok. 3 miesięcy, to czy też mi się należy zasiłek??? Pytam bo nie wiem czy chorobowe wlicza się do tych 365dni. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam"

Liczy się okres pozostawania w stosunku pracy
-
2011/09/02 09:04:04
"Witam, jeśli mam na utrzymaniu 1 dziecko do lat 15 i jestem osobą samotną, to na jaki okres mogę otrzymać zasiłek 6 czy 12 miesięcy?"

Jeżeli dziecko nie jest starsze niż 15 lat, to 12 miesięcy.
-
2011/09/02 09:06:19
"prosze o odpowiedz: co z osobami ktore skonczyly nauke w szkole zawodowej czy sredniej, chodzac do szkoly nie pracowaly, po ukonczeniu szkoly pracy nie ma, wiec dalej na garnuszku mamusi i tatusia....czy sa moze jakies odrebne przepisy w takich wypadkach"

Zasiłek jest dla osób, które pracowały bo trzeba spełnić określone przepisami warunki, żeby go dostać (staż pracy, wynagrodzenie, odprowadzane składki)
-
Gość: , *.adsl.inetia.pl
2011/09/02 18:42:14
Witam, przepracowałam jeden rok na pół etatu w szkole (umowa na czas określony) z minimalnym wynagrodzeniem, czy należy mi się zasiłek.
Dziękuję za odpowiedź.
-
2011/09/02 18:49:46
"Witam, przepracowałam jeden rok na pół etatu w szkole (umowa na czas określony) z minimalnym wynagrodzeniem, czy należy mi się zasiłek.
Dziękuję za odpowiedź."


Musi być minimum 365 dni pozostawania w stosunku prazy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i pracodawca w tym czasie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-
Gość: Marcin, *.7-4.cable.virginmedia.com
2011/09/02 19:52:42
Witam pracowalem w polsce przez 22 miesiace, zostalem zwolniony dyscyplinarnie po czym wyjechalem do angli i tu pracowalem 18 miesiecy. Rozwiazalem umowe za porozumieniem stron. Czy teraz rejstrujac sie w UP bede mogl starac sie o zasilek?
i jak to bedzie wygladac bo nie rozumie czy ostatnia moja praca bedzie praca w angli czy tego nie beda brac pod uwage i bedzie wazna tylko praca w polsce.
?
-
2011/09/02 20:05:20
"Witam pracowalem w polsce przez 22 miesiace, zostalem zwolniony dyscyplinarnie po czym wyjechalem do angli i tu pracowalem 18 miesiecy. Rozwiazalem umowe za porozumieniem stron. Czy teraz rejstrujac sie w UP bede mogl starac sie o zasilek?
i jak to bedzie wygladac bo nie rozumie czy ostatnia moja praca bedzie praca w angli czy tego nie beda brac pod uwage i bedzie wazna tylko praca w polsce.
?"


Praca za granicą będzie się liczyć, gdy opłacało sie składkę na Fundusz Pracy
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/09/02 20:35:01
Witam,
W ciągu ostatnich 2 lat pracowałam w dwóch firmach, w każdej miałam 1/2 etatu. Łączne wynagrodzenie netto w tych firmach wynosiło 1630 zł. Umowa została rozwiązana z terminem na jaki została zawarta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?
-
2011/09/02 20:42:32
"Witam,
W ciągu ostatnich 2 lat pracowałam w dwóch firmach, w każdej miałam 1/2 etatu. Łączne wynagrodzenie netto w tych firmach wynosiło 1630 zł. Umowa została rozwiązana z terminem na jaki została zawarta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku? "


Wszystko zależy od kwoty, od której odprowadzane były składki na Fundusz Pracy. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie - 1386 zł
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/09/02 21:12:06
"Witam,
W ciągu ostatnich 2 lat pracowałam w dwóch firmach, w każdej miałam 1/2 etatu. Łączne wynagrodzenie netto w tych firmach wynosiło 1630 zł. Umowa została rozwiązana z terminem na jaki została zawarta. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku? "

Wszystko zależy od kwoty, od której odprowadzane były składki na Fundusz Pracy. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie - 1386 zł

***Czy w tym przypadku to minimalne wynagrodzenie musi być w jednej firmie czy łącznie z dwóch? Wiem, że z tych dwóch firm były odprowadzane składki na FP.
-
2011/09/03 06:39:52
"Czy w tym przypadku to minimalne wynagrodzenie musi być w jednej firmie czy łącznie z dwóch? Wiem, że z tych dwóch firm były odprowadzane składki na FP."

Od jednej umowy składki muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia...
-
Gość: gosc2333454, *.xdsl.centertel.pl
2011/09/05 20:14:44
Witam. Mam przepracowane 4 pełne lata na 3/4 etatu z płacą minimalną na tą chwilę 1349 zł. Mam zamiar zwolnić sie z pracy za porozumieniem stron z końcem miesiąca. Czy należy mi sie zasiłek?
-
2011/09/06 08:31:12
"Witam. Mam przepracowane 4 pełne lata na 3/4 etatu z płacą minimalną na tą chwilę 1349 zł. Mam zamiar zwolnić sie z pracy za porozumieniem stron z końcem miesiąca. Czy należy mi sie zasiłek?"

Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 1386 zł.
-
2011/09/07 06:31:12
witam, jeśli chodzi o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, czy do stażu pracy wliczają się studia?
-
2011/09/07 06:57:48
"witam, jeśli chodzi o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, czy do stażu pracy wliczają się studia? "

Nie
-
Gość: GRABIK, *.bifrost.is
2011/09/07 19:31:19
Pracujac w Islandii na umowe o prace przez 7mscy, czy po powrocie bedzie mi przyslugiwal zasilek dla bezrobotnych? Przed wyjazdem bylam na zasilku przez 5 miesiecy. A wczesniej pracowalam w Polsce wiecej niz rok (rowniez umowa o prace).Prosze o odpowiedz
-
2011/09/07 19:38:02
"Pracujac w Islandii na umowe o prace przez 7mscy, czy po powrocie bedzie mi przyslugiwal zasilek dla bezrobotnych? Przed wyjazdem bylam na zasilku przez 5 miesiecy. A wczesniej pracowalam w Polsce wiecej niz rok (rowniez umowa o prace).Prosze o odpowiedz"

W stosunku pracy trzeba pozostawać przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: annika, *.devs.futuro.pl
2011/09/10 10:42:16
Witam.
Został mi przyznany zasiłek dla bezrobotnych od 10.08.2011 przez pół roku.
Jeśli pobiore go na przykład przez 2 miesiące a potem pojde do pracy,to co z tym zasiłkiem ?,czy bede go mogla pobierac dalej przez te reszte miesiecy ,czy zostanie mi odebrany?.W urzedzie mi cos kreca i nie wiem jak to w koncu jest.
Prosze o odpowiedz,dziekuje.
-
2011/09/10 10:53:30
"Został mi przyznany zasiłek dla bezrobotnych od 10.08.2011 przez pół roku.
Jeśli pobiore go na przykład przez 2 miesiące a potem pojde do pracy,to co z tym zasiłkiem ?,czy bede go mogla pobierac dalej przez te reszte miesiecy ,czy zostanie mi odebrany?.W urzedzie mi cos kreca i nie wiem jak to w koncu jest.
Prosze o odpowiedz,dziekuje.


Zasiłek jest dla osób bezrobotnych, jak sama nazwa wskazuje, wiec po znalezieniu pracy pewnie zostanie odebrany.
-
Gość: emily01, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/09/12 10:16:34
Dzień dobry.Proszę o poradę.Jestem w okresie wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31.10.2011r. Pracowałam od 2.02.2009 -31.10.2010 na 1/2 etatu w branży farmaceutycznej następnie z dniem 1.11.2010 przeszłam na cały etat( wynagrodzenie minimalne było spełnione tylko w przyp.całego etatu ).
Składki były odprowadzane Czy mam podstawy by ubiegać się o zasiłek?
Jeśli tak to kiedy mogę najwcześniej zgłosić się do UP?
Dziękuję za pomoc.
-
2011/09/12 11:13:09
"Dzień dobry.Proszę o poradę.Jestem w okresie wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31.10.2011r. Pracowałam od 2.02.2009 -31.10.2010 na 1/2 etatu w branży farmaceutycznej następnie z dniem 1.11.2010 przeszłam na cały etat( wynagrodzenie minimalne było spełnione tylko w przyp.całego etatu ).
Składki były odprowadzane Czy mam podstawy by ubiegać się o zasiłek?
Jeśli tak to kiedy mogę najwcześniej zgłosić się do UP?
Dziękuję za pomoc."


Zasiłek przysługuje, gdy osoba bezrobotna pozostawała w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP i w tym czasie zarabiała przynajmniej minimalne wynagrodzenie i pracodawca odprowadzał za nią składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
-
2011/09/12 11:36:28
Witam,
mam pytanie odnośnie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Od 1995 r.do 31.08.2010 r.byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż najniższa krajowa. Jednocześnie od 11/2009r. do nadal prowadzę działalność gospodarczą ( z tak zwanym "małym ZUS-em" ). Działalność jest jednak nieopłacalna, więc będę ją likwidowała.
Czy wobec powyższego będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/09/12 12:02:40
"mam pytanie odnośnie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Od 1995 r.do 31.08.2010 r.byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż najniższa krajowa. Jednocześnie od 11/2009r. do nadal prowadzę działalność gospodarczą ( z tak zwanym "małym ZUS-em" ). Działalność jest jednak nieopłacalna, więc będę ją likwidowała.
Czy wobec powyższego będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych? "


Zasiłek będzie przysługiwał, gdy przez minimum te 365 dni składki były odprowadzane od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.
-
Gość: Robert, *.adsl.inetia.pl
2011/09/15 01:47:36
Witam
Chciałem zapytac czy zasiłek dla bezrobotnych 100% dostane w wysokości 761,40 zł, czy od tej kwoty są jakieś potrącenia. Dziękuję
-
2011/09/15 08:47:58
"Chciałem zapytac czy zasiłek dla bezrobotnych 100% dostane w wysokości 761,40 zł, czy od tej kwoty są jakieś potrącenia. Dziękuję"

To jest kwota brutto. Netto będzie to: 660,87 zł
-
Gość: tes, *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/09/15 18:02:48
Witam . mam trzydziesci lat starzu w jednym zakładzie,którego częsc wraz ze mną i innymi pracownikami Syndyk "sprzedał" innemu pracodawcy. Pracodawca ten po dwóch miesiacach wypłacania pensji [pażdiernik i listopad 2010] postanowił wycofać sie z umowy kupna i przestał płacic wszelkie swiadczenia.Do 5-go wrzesnia 2011 toczyły sie spory w sądzie. Przejął nas na powrót Syndyk i czeka mnie wypowiedzenie [grupowe?] jeszcze we wrześniu lub nieco pózniej z jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia. Składki Zus i Funduszu Pracy nie sa opłacone przez poprzedniego pracodawcę. Co będzie z zasiłkiem?
-
2011/09/15 19:35:31
"Witam . mam trzydziesci lat starzu w jednym zakładzie,którego częsc wraz ze mną i innymi pracownikami Syndyk "sprzedał" innemu pracodawcy. Pracodawca ten po dwóch miesiacach wypłacania pensji [pażdiernik i listopad 2010] postanowił wycofać sie z umowy kupna i przestał płacic wszelkie swiadczenia.Do 5-go wrzesnia 2011 toczyły sie spory w sądzie. Przejął nas na powrót Syndyk i czeka mnie wypowiedzenie [grupowe?] jeszcze we wrześniu lub nieco pózniej z jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia. Składki Zus i Funduszu Pracy nie sa opłacone przez poprzedniego pracodawcę. Co będzie z zasiłkiem? "

Jeżeli nie będą spełnione warunki, to zasiłek nie będzie przyznany.
-
Gość: Kazio, *.sta.asta-net.com.pl
2011/09/22 23:31:00
Witam!
Zatrudniony jestem od 30.12.2010r i umowa mi wygasa do 30.12.2011r. czyli niby te 365dni jest, umowy juz nie bede przedluzal. Ponadto chce isc w miedzyczasie jezcze przed wygasnieciem umowy wziac urlop bezplatny. Czy zatem bedzie to mialo wplyw na warunek 365dni pozostawania w stosunku pracy i ewentualnej odmowy lub przyznania zasilku?
-
2011/09/23 06:55:41
"Zatrudniony jestem od 30.12.2010r i umowa mi wygasa do 30.12.2011r. czyli niby te 365dni jest, umowy juz nie bede przedluzal. Ponadto chce isc w miedzyczasie jezcze przed wygasnieciem umowy wziac urlop bezplatny. Czy zatem bedzie to mialo wplyw na warunek 365dni pozostawania w stosunku pracy i ewentualnej odmowy lub przyznania zasilku?"

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: student, 217.153.152.*
2011/09/29 10:56:39
Właśnie skończyłem studia i pracowałem na umowy zlecenia, czy przysługuje mi zasiłek??
-
2011/09/29 11:05:43
"Właśnie skończyłem studia i pracowałem na umowy zlecenia, czy przysługuje mi zasiłek?? "

Przy spełnieniu wszystkich warunków - tak.
-
2011/09/29 11:37:59
Witam!

Miałam zawartą umowę na czas określony na 1/2 etatu, dwa tygodnie temu dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/09/29 11:47:17
"Miałam zawartą umowę na czas określony na 1/2 etatu, dwa tygodnie temu dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?"

Jeżeli są spełnione warunki, to tak ...
-
Gość: Tymon, 80.53.23.*
2011/10/03 19:22:08
Witam, dostałem wypowiedzenie za porozumieniem stron 27 lipca 2011r. po przepracowaniu prawie 3 lat (umowa na czas nieokreślony) Nie jestem jeszcze zarejestrowany w UP a nie pracuje już ok 3 miesięcy. Czy mam szanse się jeszcze zarejestrować? A co z zasiłkiem? co z ubezpieczeniem?

Pozdrawiam.
-
2011/10/03 19:43:50
"Witam, dostałem wypowiedzenie za porozumieniem stron 27 lipca 2011r. po przepracowaniu prawie 3 lat (umowa na czas nieokreślony) Nie jestem jeszcze zarejestrowany w UP a nie pracuje już ok 3 miesięcy. Czy mam szanse się jeszcze zarejestrować? A co z zasiłkiem? co z ubezpieczeniem? "

Zarejestrować można się w każdej chwili. Ubezpieczenie zdrowotne ma każdy zarejestrowany bezrobotny.

A zasiłek biedzie przysługiwał, gdy w chwili rejestracji bezrobotny ma minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.
-
Gość: kamil, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/04 18:04:04
witam...zostałem zwolniony po 4 latach pracy,ale mineło juz 7 miesiecy od zwolnienia i teraz chciałbym sie zarejestrowac w UP i moje pytanie czy po takim czasie bedzie nalezał mi sie zasiłek dla bezrobotnych...dodam ze wszystkie składki były odprowadzane
-
2011/10/04 18:42:03
"witam...zostałem zwolniony po 4 latach pracy,ale mineło juz 7 miesiecy od zwolnienia i teraz chciałbym sie zarejestrowac w UP i moje pytanie czy po takim czasie bedzie nalezał mi sie zasiłek dla bezrobotnych...dodam ze wszystkie składki były odprowadzane"

Jak będą spełnione warunki to tak
-
2011/10/04 22:29:58
Witam ponownie! Myślę właśnie jak to jest na prawdę z tym okresem pracy spełniającym warunki do otrzymania zasiłku te magiczne "365 dni" jak to jest liczone bo przypuszczam że nie chodzi o to że np: przepracowałam np; od września 2010 do września 2011 bo tak faktycznie to musi być chyba przepracowane ponad 1 rok żeby było te 365 pełnych dni!- bo w miesiącu roboczym nie pracujemy 30 czy 31 dni? to czegoś tu nie rozumiem? Przecież na umowie każdego miesiąca ma zatrudniony od 01.10.2011- 31.10.2011r na umowie jest tylko data od i do.....ale pracuje faktycznie 22-23 dni w miesiącu roboczym, czyli chyba porażka zasiłku nie dostanę......
-
2011/10/04 22:33:10
Witam ponownie! Myślę właśnie jak to jest na prawdę z tym okresem pracy spełniającym warunki do otrzymania zasiłku te magiczne "365 dni" jak to jest liczone bo przypuszczam że nie chodzi o to że np: przepracowałam np; od września 2010 do września 2011 bo tak faktycznie to musi być chyba przepracowane ponad 1 rok żeby było te 365 pełnych dni!- bo w miesiącu roboczym nie pracujemy 30 czy 31 dni? to czegoś tu nie rozumiem? Przecież na umowie każdego miesiąca ma zatrudniony od 01.10.2011- 31.10.2011r na umowie jest tylko data od i do.....ale pracuje faktycznie 22-23 dni w miesiącu roboczym, czyli chyba porażka zasiłku nie dostanę......

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy
-
Gość: , *.torun.mm.pl
2011/10/05 08:15:26
witam, mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek jeżeli pracowałam od sierpnia do grudnia i skończyła mi się umowa ale zaszłam w ciąże i zakład nie podpisał ze mną dalszej umowy przy czym byłam do samego porodu na chorobowym?
-
2011/10/05 08:40:23
"witam, mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek jeżeli pracowałam od sierpnia do grudnia i skończyła mi się umowa ale zaszłam w ciąże i zakład nie podpisał ze mną dalszej umowy przy czym byłam do samego porodu na chorobowym?"

Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP i w tym czasie zarabiała przynajmniej minimalne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.
-
Gość: Emilia, *.t-mobile.pl
2011/10/05 08:42:49
Witam
Czy jeżeli sama zwolnie sie z pracy ( um. o prace cz. nieokreslony przez 4lata) to będzie przysługiwał mi jakikolwiek zasiłek?
Czy z powodu tego, że to była moja decyzja nie dostane go?
-
2011/10/05 08:49:39
"Witam
Czy jeżeli sama zwolnie sie z pracy ( um. o prace cz. nieokreslony przez 4lata) to będzie przysługiwał mi jakikolwiek zasiłek?
Czy z powodu tego, że to była moja decyzja nie dostane go?"


Będzie się należała, ale z tego powodu będzie wypłacany dopiero po upływie 90 dni.
-
Gość: Emilia, *.t-mobile.pl
2011/10/05 13:33:12
"Witam
Czy jeżeli sama zwolnie sie z pracy ( um. o prace cz. nieokreslony przez 4lata) to będzie przysługiwał mi jakikolwiek zasiłek?
Czy z powodu tego, że to była moja decyzja nie dostane go?"

Będzie się należała, ale z tego powodu będzie wypłacany dopiero po upływie 90 dni"
Dziękuje bardzo za odpowiedz i pomoc.
Czy jeżeli pracodawca sam zwalnia - to zasilek jest wczesniej?
-
2011/10/05 13:36:26
"Czy jeżeli pracodawca sam zwalnia - to zasilek jest wczesniej? "

Tak. Wtedy przysługuje po upływie 7 dni od dnia rejestracji w UP.
-
Gość: luka, 78.10.32.*
2011/10/05 15:21:31
witam .
od 09.2009 r byłam na urlopie macierzyńskim,a teraz jestem na bezpłatnym wychowawczym do 31.12.1011 r z tym dniem kończy mi się umowa o pracę
czy w takim przypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ?
-
2011/10/05 15:51:39
"witam .
od 09.2009 r byłam na urlopie macierzyńskim,a teraz jestem na bezpłatnym wychowawczym do 31.12.1011 r z tym dniem kończy mi się umowa o pracę
czy w takim przypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych ?"


Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy, musi być przynajmniej minimalna pensja i muszą być opłacane składki.
-
Gość: saga_, *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/10/10 12:59:10
Witam, byłam zatrudniona w okresie od 05.01.2009 - 31.05.2011 r. na pełny etat, rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem pracodawcy z uwagi na likwidację stanowiska pracy, z uwagi na sytuację osobistą i zmianę miejsca zamieszkania do tej pory nie zarejestrowałam się jako bezrobotna. Czy przysługuje mi zasiłek?
-
2011/10/10 13:30:38
"Witam, byłam zatrudniona w okresie od 05.01.2009 - 31.05.2011 r. na pełny etat, rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem pracodawcy z uwagi na likwidację stanowiska pracy, z uwagi na sytuację osobistą i zmianę miejsca zamieszkania do tej pory nie zarejestrowałam się jako bezrobotna. Czy przysługuje mi zasiłek?"

jeżeli są spełnione wszystkie warunki, tak. Trzeba też jak najszybciej się zarejestrować.
-
Gość: anna, *.toya.net.pl
2011/10/10 15:46:33
czy zwolnienie lekarskie( ciąza) wlicza sie do lat pracy i dostane zasiłek?
-
2011/10/11 07:14:22
"czy zwolnienie lekarskie( ciąza) wlicza sie do lat pracy i dostane zasiłek? "

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy...
-
Gość: BASIA, *.komputerlan.pl
2011/10/12 16:32:53
WITAM chciałam sie dowiedzieć czy KRUS jest wliczany do stazu pracy przy wypłacie kuroniowki
-
2011/10/13 07:01:19
"WITAM chciałam sie dowiedzieć czy KRUS jest wliczany do stazu pracy przy wypłacie kuroniowki"

Nie.
-
Gość: Adam, *.adsl.inetia.pl
2011/10/13 20:59:34
Witam obecnie pracuje w firmie 1 rok i 4 mies. czy po zwolnieniu się z tej pracy i podjęciu pracy w innej firmie na 1 mies. próbny nie przedłuży mi umowy to czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?. Wiem że po upływie 90 dni od rozwiązania z mojej winy... ale czy jak zwolnią mnie następnie w innej firmie to czy ten okres też się liczy.? Pozdrawiam
-
2011/10/14 07:01:45
"Witam obecnie pracuje w firmie 1 rok i 4 mies. czy po zwolnieniu się z tej pracy i podjęciu pracy w innej firmie na 1 mies. próbny nie przedłuży mi umowy to czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?. Wiem że po upływie 90 dni od rozwiązania z mojej winy... ale czy jak zwolnią mnie następnie w innej firmie to czy ten okres też się liczy.? Pozdrawiam "

Liczy się minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/16 21:49:39
Mam pytanie.Ponieważ nie zarabiam minimalnej kwoty potrzebnej do otrzymania zasiłku ,pracuję na pół etatu,czy ja mogłabym sama płacić składki na fundusz pracy ?Czy to by wystarczyło do otrzymania zasiłku?Gdybym płaciła te 365 dni?
-
2011/10/17 07:18:11
"Mam pytanie.Ponieważ nie zarabiam minimalnej kwoty potrzebnej do otrzymania zasiłku ,pracuję na pół etatu,czy ja mogłabym sama płacić składki na fundusz pracy ?Czy to by wystarczyło do otrzymania zasiłku?Gdybym płaciła te 365 dni?"

Tak
-
Gość: BASIA, *.komputerlan.pl
2011/10/17 15:52:45
od 01.10.2011r jestem bezrobotna do 21.10.jestem na zwolnieniu lekarskim od 23.10 zarejestruje sie jako bezrobotna czy przy zarejestrowaniu dostane kuroniowke na 1 rok dodam ze 17.04.2012 skoncze 50 lat czy tylko na 6 miesiecy z gory bardzo dz za odp
-
2011/10/18 07:01:52
"od 01.10.2011r jestem bezrobotna do 21.10.jestem na zwolnieniu lekarskim od 23.10 zarejestruje sie jako bezrobotna czy przy zarejestrowaniu dostane kuroniowke na 1 rok dodam ze 17.04.2012 skoncze 50 lat czy tylko na 6 miesiecy z gory bardzo dz za odp"

W dniu rejestracji nie ma ukończonych 50 lat, a wiec na 6 miesięcy.
-
2011/10/18 11:18:13
Czy jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z art.55 z winy pracodawcy to należy się zasiłek??
-
2011/10/18 11:27:23
"Czy jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z art.55 z winy pracodawcy to należy się zasiłek??"

Tak
-
Gość: gość, *.probit.pl
2011/10/18 12:21:50
Witam, mam pytanie czy jeżeli pracowałam od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku, a teraz pracuje od 9 maja i dziś chcę złożyć wypowiedzenie o pracę (mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia) to czy po 90 dniach będzie mi się należał zasiłek? wg moich obliczeń to będzie to równe 365 dni, ale to tak na styk i chciałabym się upewnić. Zaznaczam, że w obydwu pracach osiągałam powyżej minimalnej płacy. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
-
2011/10/18 13:13:39
"Witam, mam pytanie czy jeżeli pracowałam od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku, a teraz pracuje od 9 maja i dziś chcę złożyć wypowiedzenie o pracę (mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia) to czy po 90 dniach będzie mi się należał zasiłek? wg moich obliczeń to będzie to równe 365 dni, ale to tak na styk i chciałabym się upewnić. Zaznaczam, że w obydwu pracach osiągałam powyżej minimalnej płacy. Bardzo dziękuję za odpowiedź."

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: gość, *.probit.pl
2011/10/18 13:24:32
Czyli okres wypowiedzenia się nie liczy jako pozostawanie w stosunku pracy? I czy dobrze myślę, że jeśli dziś złożę wypowiedzenie to umowa ustaje z dniem 5 listopada (sobota)?
-
2011/10/18 13:31:07
"Czyli okres wypowiedzenia się nie liczy jako pozostawanie w stosunku pracy? I czy dobrze myślę, że jeśli dziś złożę wypowiedzenie to umowa ustaje z dniem 5 listopada (sobota)?"

Umowa zostaje rozwiązana z dniem zakończenia okresu wypowiedzenia.
-
2011/10/18 20:49:59
Witam serdecznie. Sprawa wygląda tak: pracowałam w firmie 14 miesięcy na umowę zlecenie, na tej "niby" umowie napisane jest że zarabiałam 500zł brutto a w rzeczywistości było tak, że zatrudniona byłam na pełny etat i takie też dostawałam wynagrodzenie. Czy po tym okresie czasu przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych??
Proszę o szybką odpowiedź
-
2011/10/19 09:29:56
"Witam serdecznie. Sprawa wygląda tak: pracowałam w firmie 14 miesięcy na umowę zlecenie, na tej "niby" umowie napisane jest że zarabiałam 500zł brutto a w rzeczywistości było tak, że zatrudniona byłam na pełny etat i takie też dostawałam wynagrodzenie. Czy po tym okresie czasu przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych??
Proszę o szybką odpowiedź"


Muszą być spełnione wszystkie warunki, jeżeli a zasiłek będzie się należał.
-
Gość: Radosław, *.cdma.centertel.pl
2011/10/19 17:52:47
Witam! Mam taki dylemat. Pracowałem od 20-03-2010 r do 31-10-2010 roku, potem byłem zarejestrowany jako bezrobotny, ale bez prawa do zasiłku. W tym roku znów sezonowo pracuję od 15-04-2011 i tylko do 20-10-2011.Jeśli zarejestruję się w PUP na drugi dzień po ustaniu stosunku pracy to w sumie wyjdzie ponad 380 dni przepracowanych w ciągu 18 miesięcy czy w związku z tym otrzymam zasiłek dla bezrobotnych, mimo iż w między czasie byłem zarejestrowany w PUP???
-
2011/10/20 07:06:36
"Witam! Mam taki dylemat. Pracowałem od 20-03-2010 r do 31-10-2010 roku, potem byłem zarejestrowany jako bezrobotny, ale bez prawa do zasiłku. W tym roku znów sezonowo pracuję od 15-04-2011 i tylko do 20-10-2011.Jeśli zarejestruję się w PUP na drugi dzień po ustaniu stosunku pracy to w sumie wyjdzie ponad 380 dni przepracowanych w ciągu 18 miesięcy czy w związku z tym otrzymam zasiłek dla bezrobotnych, mimo iż w między czasie byłem zarejestrowany w PUP???"

Liczy się minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: Bolek, *.komputerlan.pl
2011/10/20 12:48:28
witam mam pytanie posiadam gospodarstwo rolne w sumie 1,75 ha teraz dostalam wypowiedzenie z pracy czy nalezy mi sie kuroniowka
-
2011/10/20 12:57:07
"witam mam pytanie posiadam gospodarstwo rolne w sumie 1,75 ha teraz dostalam wypowiedzenie z pracy czy nalezy mi sie kuroniowka"

Osobą bezrobotną nie może być:

osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
-
Gość: , *.ostrowiec-sw.vectranet.pl
2011/10/20 15:36:46
ja pracowałam mniałam umowe od01-04-2010 do 31-10-2010 potem przerwe 6 miesiecy równe a potem znowu od 01-05-2011 do 31-10-2011 i chce sie dowiedziec czy mi sie nalezy zasilek prosze o podpowied
-
2011/10/20 16:33:54
"ja pracowałam mniałam umowe od01-04-2010 do 31-10-2010 potem przerwe 6 miesiecy równe a potem znowu od 01-05-2011 do 31-10-2011 i chce sie dowiedziec czy mi sie nalezy zasilek prosze o podpowiedz"

Zbyt krótki okres pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: will, *.m3-connect.de
2011/10/20 19:59:56
Witam
3 marca 2009 roku rozpocząłem działalność gospodarczą i płaciłem przez 2 lata tzw. "mniejszy ZUS". Od kwietnia tego roku płacę normalne składki,teraz od listopada jestem zmuszony zamknąć działalnosc. Czy mogę się starać o zasiłek? Ktoś mi mówil, że przez te mniejsze składki nie dostanę zasiłku... jezeli to prawda to niezłe oszustwo
-
2011/10/21 07:03:48
"Witam
3 marca 2009 roku rozpocząłem działalność gospodarczą i płaciłem przez 2 lata tzw. "mniejszy ZUS". Od kwietnia tego roku płacę normalne składki,teraz od listopada jestem zmuszony zamknąć działalnosc. Czy mogę się starać o zasiłek? Ktoś mi mówil, że przez te mniejsze składki nie dostanę zasiłku... jezeli to prawda to niezłe oszustwo"


Składki muszą być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1386zł) i to nie oszustwo tylko ustawa, która jest równa dla wszystkich.
-
Gość: iwonka, *.cdma.centertel.pl
2011/10/21 19:32:39
07.11.2011 kończy mi się urlop wychowawczy,chciałabym się zwolmic z pracy gdyż zmieniłam miejsce zamieszkania i nie mam za bardzo z kim dziecka zostawić, czy jeśli zarejestruje się w UP to przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych..
-
2011/10/23 12:36:11
"07.11.2011 kończy mi się urlop wychowawczy,chciałabym się zwolmic z pracy gdyż zmieniłam miejsce zamieszkania i nie mam za bardzo z kim dziecka zostawić, czy jeśli zarejestruje się w UP to przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych.."

Jeżeli są spełnione warunki do jego otrzymania, to tak...
-
Gość: marta, *.play-internet.pl
2011/10/24 10:24:31
Jestem zatrudniona od 01.09.2007 na cały etat. Od 01.02.2009-15.09.2009 okres ciąży na L4, do 30.11.2011 na urlopie wychowawczym bezpłatnym. Po powrocie do pracy dostanę wypowiedzenie, czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/10/24 10:29:48
"Jestem zatrudniona od 01.09.2007 na cały etat. Od 01.02.2009-15.09.2009 okres ciąży na L4, do 30.11.2011 na urlopie wychowawczym bezpłatnym. Po powrocie do pracy dostanę wypowiedzenie, czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych?"

Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku z przynajmniej minimalną pensją (1386 zł).

W tym czasie muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.
-
Gość: Gosia, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/24 11:23:25
Witam
Pracuję od 7,5 roku z pensją minimalną + dodatek funkcyjny. W tej chwili firma w ramach umowy cywilno - prawnej (zlecenia) stawia przede mną takie wymagania, którym człowiek nie jest w stanie sprostać. Firma umowy mi nie wypowie, gdyż będzie notorycznie potrącać z mojej wypłaty więc jest to dla nich "na rękę". Czy jeśli wypowiem umowę będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku?
-
2011/10/24 11:27:08
"Witam
Pracuję od 7,5 roku z pensją minimalną + dodatek funkcyjny. W tej chwili firma w ramach umowy cywilno - prawnej (zlecenia) stawia przede mną takie wymagania, którym człowiek nie jest w stanie sprostać. Firma umowy mi nie wypowie, gdyż będzie notorycznie potrącać z mojej wypłaty więc jest to dla nich "na rękę". Czy jeśli wypowiem umowę będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku? "


Tak, ale po upływie 90 dni od rejestracji w UP.
-
Gość: Posejdon, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/10/25 10:06:14
Pracowałem 8 miesięcy na umowie o prace na pełny etat, firma pod koniec miesiąca ogłasza upadłość i zwalnia wszystkich pracowników, czy należny mi się zasiłek,
-
2011/10/25 10:13:28
"Pracowałem 8 miesięcy na umowie o prace na pełny etat, firma pod koniec miesiąca ogłasza upadłość i zwalnia wszystkich pracowników, czy należny mi się zasiłek, "

Wymogiem jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy..
-
2011/10/27 10:10:46
Witam, Mam pytanie odnośnie zasiłku dla bezrobotnych. Od marca byłam na urlopie wychowawczym który mi się obecnie kończy i wracam do pracy na 7/8 etatu. Czy w przypadku zwolnienia mnie (przez pracodawcę lub mnie samą) należeć mi się będzie zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/10/27 10:12:28
"Witam, Mam pytanie odnośnie zasiłku dla bezrobotnych. Od marca byłam na urlopie wychowawczym który mi się obecnie kończy i wracam do pracy na 7/8 etatu. Czy w przypadku zwolnienia mnie (przez pracodawcę lub mnie samą) należeć mi się będzie zasiłek dla bezrobotnych? "

Jak są spełnione warunki, to tak.
-
Gość: DOTUNIA, *.ssp.dialog.net.pl
2011/10/29 07:33:46
Jestem samotna matka pracuje na pół etatu i dostaje wynagrodzenie za pół etatu czy dostane zasiłek
-
2011/10/30 12:18:45
"Jestem samotna matka pracuje na pół etatu i dostaje wynagrodzenie za pół etatu czy dostane zasiłek"

Muszą być spełnione warunki do jego otrzymania,
-
Gość: Michalina, *.play-internet.pl
2011/10/31 09:53:19
Witam,
Aktualnie jestem na urlopie macierzyńskim czy po nim będę miałą prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Pracowałam od 2010.01.04 do 2010.07.03 w wymiarze 1/2 etatu, od 2010.07.04 do 2011.08.05 w wymiarze pełnego etatu cały czas na umowę o prace. Z dniem 2011.08.05 umowa została rozwiązana. (była podpisana do dnia porodu). Bo urlop wychowawczy mi nie przysługuje?
-
2011/10/31 09:58:07
"Witam,
Aktualnie jestem na urlopie macierzyńskim czy po nim będę miałą prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Pracowałam od 2010.01.04 do 2010.07.03 w wymiarze 1/2 etatu, od 2010.07.04 do 2011.08.05 w wymiarze pełnego etatu cały czas na umowę o prace. Z dniem 2011.08.05 umowa została rozwiązana. (była podpisana do dnia porodu). Bo urlop wychowawczy mi nie przysługuje? "


Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem.

Urlop wychowawczy nie przysługuje.
-
Gość: Viola, *.dynamic.chello.pl
2011/11/03 09:53:07
Witam
Interesuje mnie zagadnienie dotyczace zasilki otrzymywanego na okres 12 miesiecy jesli wychowuje sie dziecko do 15 roku zycia.
Bardzo prosze o przyblizenie tego tematu.
Jestem mezatka, pracuje w firmie na umowe o prace z placa minimalna od poltorej roku.
W grudniu konczy mi sie umowa i nic nie wskazuje na to zeby szefowa chciala mi ja przedluzyc.
Wychowuje syna mojego meza ktory ma 14 lat(nie mam przyznanego prawa sadaownie) oraz swojego syna z pierwszego zwiazku ktory ma 12 lat. Czy w takim razie bedzie mi przyslugiwal 12 miesieczny okres zasilkowy ?

Pozdrawiam
-
2011/11/03 10:31:32
"Wychowuje syna mojego meza ktory ma 14 lat(nie mam przyznanego prawa sadaownie) oraz swojego syna z pierwszego zwiazku ktory ma 12 lat. Czy w takim razie bedzie mi przyslugiwal 12 miesieczny okres zasilkowy ? "

Zasiłek przez 12 miesiecy przysługuje także osobom, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
-
Gość: Bolek, *.komputerlan.pl
2011/11/04 15:49:23
witam od 1.11.2011r jestem na zasilku dla bezrobotnych przyznano mi zasilek na pol roku mimo ze zglosilam ze mam dziecko w wieku 12 lat jak to wlasciwie jest bo pani w biurze pracy mowila ze to nie jest brane pod uwage prosze o wyjasnienie tej kwesti z góry dziekuje
-
2011/11/05 09:41:21
"witam od 1.11.2011r jestem na zasilku dla bezrobotnych przyznano mi zasilek na pol roku mimo ze zglosilam ze mam dziecko w wieku 12 lat jak to wlasciwie jest bo pani w biurze pracy mowila ze to nie jest brane pod uwage prosze o wyjasnienie tej kwesti z góry dziekuje"

Zasiłek przez 12 miesiecy przysługuje także osobom, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
-
2011/11/09 21:51:10
witam od dnia17list2010 podjelam prace na 3/4etatu zaszlam w ciaze i mialam przedluzona umowe do dnia porodu do 25czerwca od 26czerwca2011 pobieram zasilek maciezynski do 26listopada2011.czy bedzie mi sie nalezal zasilek dla bezrobotnych?
-
2011/11/09 22:15:20
Od lotego 2010r do końca lipca 2011r pracowałem na cały etata a od sierpnia 2011r jestem na umowie na pól etatu. czy przysługuje mi zasiłek dla bezrootnych? prosze o odp.
-
2011/11/10 07:06:48
"witam od dnia17list2010 podjelam prace na 3/4etatu zaszlam w ciaze i mialam przedluzona umowe do dnia porodu do 25czerwca od 26czerwca2011 pobieram zasilek maciezynski do 26listopada2011.czy bedzie mi sie nalezal zasilek dla bezrobotnych?"

Wszystko zależy od tego, czy spełnione są wszystkie warunki..
-
2011/11/10 07:09:22
"Od lotego 2010r do końca lipca 2011r pracowałem na cały etata a od sierpnia 2011r jestem na umowie na pól etatu. czy przysługuje mi zasiłek dla bezrootnych? prosze o odp."

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku, to oczywiście tak...
-
Gość: michał, *.ostrowmaz.mm.pl
2011/11/11 16:46:42
Prowadzę własną działalność gospodarczą od 1 grudnia 2009r. Opłacałem obniżone stawki ZUS zdrowotną i społeczną, nie opłacałem składki na Fundusz Pracy. Mam ponad trzydzieści lat stażu pracy. Czy po wyrejestrowaniu działalności przysługiwał mi będzie zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/11/12 12:52:46
"Prowadzę własną działalność gospodarczą od 1 grudnia 2009r. Opłacałem obniżone stawki ZUS zdrowotną i społeczną, nie opłacałem składki na Fundusz Pracy. Mam ponad trzydzieści lat stażu pracy. Czy po wyrejestrowaniu działalności przysługiwał mi będzie zasiłek dla bezrobotnych?"

Nie.
-
Gość: Marcin82, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/11/13 13:30:12
Pracowalem w jednej firmie od marca 2005 roku na umowie zlecenie przedluzana co miesiac przez okolo 1,5roku w pazdzierniku 2006 roku dostalem umowe o prace na 5 lat 31 pazdziernika 2011 roku umowa wygasla. Moje pytanie brzmi czy otrzymam 100% zasilku dla bezrobotnych w zwiazku z czasem pracy czy bedzie brane pod uwage tylko 5 lat umowy o prace i otrzymam 80%.

Pozdrawiam
-
2011/11/14 07:01:24
"Moje pytanie brzmi czy otrzymam 100% zasilku dla bezrobotnych w zwiazku z czasem pracy czy bedzie brane pod uwage tylko 5 lat umowy o prace i otrzymam 80%."

5 lat umowy o pracę.
-
2011/11/14 09:38:05
w kwietniu skończyłem technikum. Od tamtej pory nie mogę znaleźć pracy. jestem zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Chciałbym dowiedzieć się czy mam prawo do innego rodzaju zasiłku niż ten dla bezrobotnych.
-
2011/11/14 10:07:27
"w kwietniu skończyłem technikum. Od tamtej pory nie mogę znaleźć pracy. jestem zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Chciałbym dowiedzieć się czy mam prawo do innego rodzaju zasiłku niż ten dla bezrobotnych."

Trzeba pytać w MOPS...
-
Gość: Dawid, *.zicom.pl
2011/11/14 18:32:45
Witam!
Zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron.
Następnie zatrudniłem się w innej firmie.
Pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia.
Czy jeśli zwolnię się z winy pracodawcy to należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
Dodam, iż w nowej pracy nie mam przepracowanych 6 miesięcy.
-
2011/11/14 19:19:29
Jeżeli rozwiąże pracę za porozumieniem stron zasiłek będzie przysługiwał mi dopiero za 90 dni...Czy to jednak prawda?Załóżmy że zwolnie się dnia 16 listopada 2011 odczekałbym te 90 dni do 16 lutego 2012...ale zasiłek dostał bym tylko za okres 16.02.2012 do 28.02.2012 dopiero w marcu?Prosze o oppowiedz pozdrawiam.
-
Gość: iga, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/11/14 22:07:54
Witam. obecnie otrzymuję zasiłek dla bezrobotnych...jeśli teraz znajdę pracę i pracodawca mnie zarejestruje, a przypuśćmy po miesiącu rozwiążemy umowę i znów będę bezrobotna.. czy w takim przypadku niewykorzystany zasiłek przepada?
-
2011/11/15 07:05:52
"Witam. obecnie otrzymuję zasiłek dla bezrobotnych...jeśli teraz znajdę pracę i pracodawca mnie zarejestruje, a przypuśćmy po miesiącu rozwiążemy umowę i znów będę bezrobotna.. czy w takim przypadku niewykorzystany zasiłek przepada?"

Tak.
-
2011/11/15 07:11:14
"Jeżeli rozwiąże pracę za porozumieniem stron zasiłek będzie przysługiwał mi dopiero za 90 dni...Czy to jednak prawda?Załóżmy że zwolnie się dnia 16 listopada 2011 odczekałbym te 90 dni do 16 lutego 2012...ale zasiłek dostał bym tylko za okres 16.02.2012 do 28.02.2012 dopiero w marcu?Prosze o oppowiedz pozdrawiam."

Jeżeli pracownik sam rozwiąże umowę za porozumieniem stron, to zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach i tylko przez 3.
-
2011/11/15 07:13:15
"Witam!
Zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron.
Następnie zatrudniłem się w innej firmie.
Pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia.
Czy jeśli zwolnię się z winy pracodawcy to należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
Dodam, iż w nowej pracy nie mam przepracowanych 6 miesięcy."


W stosunku pracy trzeba było pozostawać minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: tonietak, *.dsl.dynamic.t-mobile.pl
2011/11/16 19:33:55
Pracowałam prawie dwa lata w jednej firmie, umowa o pracę rozwiązała się z dniem urodzenia przeze mnie dziecka,potem przez cztery miesiące dostawałam macierzyńskie, no a później przez 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych. Wszystko niby okey tylko jedno mnie dręczy zasiłek dla mnie powinien wynosić 593.70 przez 3 miesiące a potem 466.2 przez kolejne 3 miesiące, taką dostałam decyzję.A tym czasem na konto przychodziły mi kwoty różnie o 60 zł mniejsze, o 30zł, o 40zł to tak w zaokrągleniu. Nie wierzę żeby banki pobierały sobie takie prowizje i to jeszcze tak różne w sumie brakuje 320 złotych. Ostatni zasiłek pobrałam we wrześniu a wpadłam na to dopiero teraz przypadkowo przeglądając moje dokumenty. Do głowy by mi nie przyszło, że kwoty przelewane na moje konto są mniejsze o tych niż powinny być. No i co teraz mam zrobić?
-
2011/11/17 07:00:07
"Pracowałam prawie dwa lata w jednej firmie, umowa o pracę rozwiązała się z dniem urodzenia przeze mnie dziecka,potem przez cztery miesiące dostawałam macierzyńskie, no a później przez 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych. Wszystko niby okey tylko jedno mnie dręczy zasiłek dla mnie powinien wynosić 593.70 przez 3 miesiące a potem 466.2 przez kolejne 3 miesiące, taką dostałam decyzję.A tym czasem na konto przychodziły mi kwoty różnie o 60 zł mniejsze, o 30zł, o 40zł to tak w zaokrągleniu. Nie wierzę żeby banki pobierały sobie takie prowizje i to jeszcze tak różne w sumie brakuje 320 złotych. Ostatni zasiłek pobrałam we wrześniu a wpadłam na to dopiero teraz przypadkowo przeglądając moje dokumenty. Do głowy by mi nie przyszło, że kwoty przelewane na moje konto są mniejsze o tych niż powinny być. No i co teraz mam zrobić?"

Trzeba pytać w UP...
-
Gość: mag, *.centertel.pl
2011/11/17 15:21:16
Mam umowe o prace do 2013 roku ( na umowie mam najniższą krajową) - tydzien temu dałam dwutygodniowe wypowiedzenie. Czy przysługuje mi zasiłek po rejestracji w PUP?
-
2011/11/18 07:20:00
"Mam umowe o prace do 2013 roku ( na umowie mam najniższą krajową) - tydzien temu dałam dwutygodniowe wypowiedzenie. Czy przysługuje mi zasiłek po rejestracji w PUP? "

Jeżeli są spełnione warunki (minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP, przynajmniej minimalna pensja i opłacane składki) to tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach.
-
Gość: bezrobotna, *.docsis.tczew.net.pl
2011/11/18 17:17:27
witam,

Czy jesli zostałam zwolniona dyscyplinarnie mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych??????????
-
2011/11/18 17:39:00
"witam,

Czy jesli zostałam zwolniona dyscyplinarnie mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych??????????"


Tgak, ale będzie wypłacany po 180 dniach od rejestracji w UP.
-
2011/11/21 19:35:17
Proszę o podpowiedz.Zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron.Przysługuje mi prawo do zasiłku ale za 3 miesiące.Jeśli dziś mamy 21 listopada to czy pierwsze pieniądze otrzymam równo za trzy miesiące czyli 21 lutego czy tylko za kilka dni tych pozostałych i dopiero w marcu ?To bardzo ważne dla mnie.Pozdrawiam
-
2011/11/21 19:37:11
"Proszę o podpowiedz.Zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron.Przysługuje mi prawo do zasiłku ale za 3 miesiące.Jeśli dziś mamy 21 listopada to czy pierwsze pieniądze otrzymam równo za trzy miesiące czyli 21 lutego czy tylko za kilka dni tych pozostałych i dopiero w marcu ?To bardzo ważne dla mnie.Pozdrawiam"

W marcu.
-
Gość: Tomek, *.xdsl.centertel.pl
2011/11/22 20:42:52
Witam
Czy jeżeli zarejestruje się w UP i znajdę pracę np w ciągu 3 tyg. czy za ten okres dostanę zasiłek?
-
Gość: , *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2011/11/23 00:44:22
Mam pytanie.Pracowałam na czas określony i zaszłam w ciąże.Pracodawca przedłużył mi umowę do dnia porodu.Czyli pracowałam 11 miesięcy i 7 dni,następnie przeszłam na urlop macierzyński i płacił mi ZUS.Czy po tym okresie jak pójdę się zarejestrować w urzędzie pracy to czy należy mi się również zasiłek dla bezrobotnych?
-
2011/11/23 07:06:31
"Mam pytanie.Pracowałam na czas określony i zaszłam w ciąże.Pracodawca przedłużył mi umowę do dnia porodu.Czyli pracowałam 11 miesięcy i 7 dni,następnie przeszłam na urlop macierzyński i płacił mi ZUS.Czy po tym okresie jak pójdę się zarejestrować w urzędzie pracy to czy należy mi się również zasiłek dla bezrobotnych?"

W stosunku pracy trzeba pozostawać minimum 365 dni, a pracodawca w tym czasie musi opłacać składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne. Składki muszą być opłacane.
-
2011/11/23 07:08:08
"Witam
Czy jeżeli zarejestruje się w UP i znajdę pracę np w ciągu 3 tyg. czy za ten okres dostanę zasiłek?"


Nie.
-
Gość: xemo17, *.chelm.mm.pl
2011/11/23 15:46:55
Witam , mam Pytanie . Czy jak mam 21 lat i nie udalo mi sie ukonczyc 4 klasy technikum i jak sie zarejestruje Czy przysluguje mi jakiś zasilek ? Bo znajomi mowia ze tak . Proszę od odpowiedz .
-
2011/11/24 07:03:35
"Witam , mam Pytanie . Czy jak mam 21 lat i nie udalo mi sie ukonczyc 4 klasy technikum i jak sie zarejestruje Czy przysluguje mi jakiś zasilek ? Bo znajomi mowia ze tak . Proszę od odpowiedz ."

A z jakiej racji ? Zasiłek jest dla osób, które pracowały. Muszą być spełnione określone warunki, by go otrzymać ( odpowiedni staż pracy i wynagrodzenie, opłacane składki przez pracodawcę).
-
Gość: iwi, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/11/25 16:17:11
Witam, chciałabym uzyskać informację czy przysługuje mi zasiłek- od 9.07.2007 do 10.08.2010 r. byłam zatrudniona na 3/ etatu i każda moja wypłata przekraczała najniższą krajową. 20 sierpnia podjęłam pracę w innej firmie także na 3/4 etatu.Sumy wynagrodzeń za sierpień przekraczają najniższą krajową. w listopadzie była to kwota niższa. W grudniu musiałam iść na L4 i przebywałam na nim do dnia porodu(13.06.2011r.) i w tym okresie nie miałam najniższe krajowej. Wynagrodzenie za czerwiec(zasiłek, urlop macierzyński i ekwiwalent za urlop) było wyższe od najniższej krajowej. 30.6. wygasła mi umowa i do 13.11 otrzymywałam zasiłek macierzyński z zus o podstawie równej najniższemu wynagrodzeniu. 15.11 zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna, po tygodni dostałam decyzję o przyznaniu mi zasiłku dla bezrobotnych. Dziś otrzymałam telefon z PUP z poleceniem stawienia się w poniedziałek am z decyzją ponieważ jednak zasiłek mi nie przysługuje. czy słusznie? Bardzo proszę o odpowiedź.
-
2011/11/25 17:19:41
"Witam, chciałabym uzyskać informację czy przysługuje mi zasiłek- od 9.07.2007 do 10.08.2010 r. byłam zatrudniona na 3/ etatu i każda moja wypłata przekraczała najniższą krajową. 20 sierpnia podjęłam pracę w innej firmie także na 3/4 etatu.Sumy wynagrodzeń za sierpień przekraczają najniższą krajową. w listopadzie była to kwota niższa. W grudniu musiałam iść na L4 i przebywałam na nim do dnia porodu(13.06.2011r.) i w tym okresie nie miałam najniższe krajowej. Wynagrodzenie za czerwiec(zasiłek, urlop macierzyński i ekwiwalent za urlop) było wyższe od najniższej krajowej. 30.6. wygasła mi umowa i do 13.11 otrzymywałam zasiłek macierzyński z zus o podstawie równej najniższemu wynagrodzeniu. 15.11 zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna, po tygodni dostałam decyzję o przyznaniu mi zasiłku dla bezrobotnych. Dziś otrzymałam telefon z PUP z poleceniem stawienia się w poniedziałek am z decyzją ponieważ jednak zasiłek mi nie przysługuje. czy słusznie? Bardzo proszę o odpowiedź. "

Widocznie nie jest spełniony któryś z warunków. W UP powinni wszystko wytłumaczyć.
-
Gość: jola, 85.219.143.*
2011/11/25 17:45:05
pracowałam na pełny etat 17 miesięcy , za najniższą krajową , byłam na 2 tygodniowym wypowiedzeniu , w trakcie wypowiedzenia miałam chorobowe 80 % , które trwało 90 dni , czy po tym chorobowym należy mi się zasiłek (mam 13 lat pracy)?
Dziękuję za odpowiedź.
-
2011/11/25 17:48:01
"pracowałam na pełny etat 17 miesięcy , za najniższą krajową , byłam na 2 tygodniowym wypowiedzeniu , w trakcie wypowiedzenia miałam chorobowe 80 % , które trwało 90 dni , czy po tym chorobowym należy mi się zasiłek (mam 13 lat pracy)?
Dziękuję za odpowiedź. "


Tak
-
Gość: Kajka, 85.219.143.*
2011/11/25 17:57:02
W moim przypadku jest podobnie jak u poprzedniczki Joli , tyle , że ja jestem jeszcze na chorobowym też 80 % , które w sumie wyniesie około 130 dni , czy też dostanę zasiłek ?
-
2011/11/25 19:01:43
"W moim przypadku jest podobnie jak u poprzedniczki Joli , tyle , że ja jestem jeszcze na chorobowym też 80 % , które w sumie wyniesie około 130 dni , czy też dostanę zasiłek ?"

Trzeba mieć minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: Berta, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/11/25 20:03:24
Witam :) Czy zarejestrowany bezrobotny bez prawa do zasiłku może ubiegać sie o dofinansowanie w rozpoczęciu działalności gospodarczej ?
Dobrych kilka lat temu zakończyłam działalnośc gospodarczą i byłam na utrzymaniu męza.
-
2011/11/25 20:04:49
"Witam :) Czy zarejestrowany bezrobotny bez prawa do zasiłku może ubiegać sie o dofinansowanie w rozpoczęciu działalności gospodarczej ?
Dobrych kilka lat temu zakończyłam działalnośc gospodarczą i byłam na utrzymaniu męza. "


Tak.
-
Gość: Joanna, 195.117.214.*
2011/11/27 22:32:25
Mam pytanka:)Jestem po studiach magisterskich i pracowałam 13 miesiecy na umowę zlecenie.Wypowiedziałam tę umowę na miesiąc przed jej wygaśnięciem.Zarejestrowałam się w UP ale mimo ,że spełniam wszystkie warunki do otrzymania zasiłku to poddano pod wątpliwośc termin wypłacenia mi zasiłku tzn.zasugerowano ,że może to być z karencją 90 dni.Jestem zdziwiona gdyż to była umowa -zlecenie i chyba nie podlega takim przepisom jak umowa o pracę.Jak jest faktycznie ?A drugie pytanie dotyczy lat pracy.Czy studia liczą się do stażu i tym samym kwalifiowałabym się do 100% zasiłku?Bardzo proszę o odp.Joanna
-
2011/11/28 07:03:20
"Mam pytanka:)Jestem po studiach magisterskich i pracowałam 13 miesiecy na umowę zlecenie.Wypowiedziałam tę umowę na miesiąc przed jej wygaśnięciem.Zarejestrowałam się w UP ale mimo ,że spełniam wszystkie warunki do otrzymania zasiłku to poddano pod wątpliwośc termin wypłacenia mi zasiłku tzn.zasugerowano ,że może to być z karencją 90 dni.Jestem zdziwiona gdyż to była umowa -zlecenie i chyba nie podlega takim przepisom jak umowa o pracę.Jak jest faktycznie ?A drugie pytanie dotyczy lat pracy.Czy studia liczą się do stażu i tym samym kwalifiowałabym się do 100% zasiłku?Bardzo proszę o odp.Joanna"

Jeżeli umowę rozwiąże się samemu za wypowiedzeniem, to zasiłek wypłacany jest po 90 dniach. Widocznie umowa-zlecenia też jest tak traktowana.
Studia nie są zaliczane.
-
2011/11/28 20:17:42
Witam, może opiszę swoją sytuację. od 1.10.10 byłam zatrudniona w dwóch firmach (małżeństwo prowadziło własne firmy) najpierw na 1/2 w jednej firmie i 1/2 etatu w drugiej firmie tak było do końca grudnia 2011 od 1.01.2011 byłam zatrudniona na 1/4 etatu w jednej firmie i 3/4 w drugiej po czym 30.04.2011 w jednej firmie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z tym dniem też przeszłam na cały etat do tej drugiej firmy i pracowałam do 18,06.2011 przy czym na okresie wypowiedzenia poszłam na chorobowe ( tj od 13,06,2011-18,06,2011) nie przerwałam i byłam na nim do któregoś października. Podsumowując: od 1.10.2010 do 13.06.2011 1 etat w dwóch firmach potem do 10.2011 chorobowe czyli przepracowany rok. Przy czym była to moja pierwsza praca i pracowałam za 80% najniższej krajowej tj. oraz drugą umowę rozwiązano z powodu wypowiedzenia przez pracodawcę.
Podstawa wymiaru:
Firma A (październik,listopad,grudzień 2010 530 zł,01/02/03/04.2011 278 zł) Firma B (październik,listopad,grudzień 2010 530 zł,01/02/03/04.2011 832 zł,05.2011 1110 zł, 06.2011 578 zł) oraz informacja z ZUS że w tych okresach składki na FP nie były wymagane, ale w momencie kiedy przeszłam na cały etat do jednej firmy(B) tj miesiąc z hakiem składki te były opłacane od kwoty wynoszącej minimalne wynagrodzenie. W PUP mają problem czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych czy nie. Pragnę dodać, że od października 2010 roku jestem studentką zaoczna, jeśli ma to jakiś wpływ na decyzję oraz to, że przed zatrudnieniem byłam na stażu(4 miesiące ) w firmie B.
Jeśli nie należy mi się ten zasiłek mogę odwołać się od decyzji, ponieważ bez niego będę musiała zrezygnować ze studiowania i kilka tysięcy pójdzie w błoto :(
-
2011/11/29 07:02:57
"Witam, może opiszę swoją sytuację. od 1.10.10 byłam zatrudniona w dwóch firmach (małżeństwo prowadziło własne firmy) najpierw na 1/2 w jednej firmie i 1/2 etatu w drugiej firmie tak było do końca grudnia 2011 od 1.01.2011 byłam zatrudniona na 1/4 etatu w jednej firmie i 3/4 w drugiej po czym 30.04.2011 w jednej firmie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z tym dniem też przeszłam na cały etat do tej drugiej firmy i pracowałam do 18,06.2011 przy czym na okresie wypowiedzenia poszłam na chorobowe ( tj od 13,06,2011-18,06,2011) nie przerwałam i byłam na nim do któregoś października. Podsumowując: od 1.10.2010 do 13.06.2011 1 etat w dwóch firmach potem do 10.2011 chorobowe czyli przepracowany rok. Przy czym była to moja pierwsza praca i pracowałam za 80% najniższej krajowej tj. oraz drugą umowę rozwiązano z powodu wypowiedzenia przez pracodawcę.
Podstawa wymiaru:
Firma A (październik,listopad,grudzień 2010 530 zł,01/02/03/04.2011 278 zł) Firma B (październik,listopad,grudzień 2010 530 zł,01/02/03/04.2011 832 zł,05.2011 1110 zł, 06.2011 578 zł) oraz informacja z ZUS że w tych okresach składki na FP nie były wymagane, ale w momencie kiedy przeszłam na cały etat do jednej firmy(B) tj miesiąc z hakiem składki te były opłacane od kwoty wynoszącej minimalne wynagrodzenie. W PUP mają problem czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych czy nie. Pragnę dodać, że od października 2010 roku jestem studentką zaoczna, jeśli ma to jakiś wpływ na decyzję oraz to, że przed zatrudnieniem byłam na stażu(4 miesiące ) w firmie B.
Jeśli nie należy mi się ten zasiłek mogę odwołać się od decyzji, ponieważ bez niego będę musiała zrezygnować ze studiowania i kilka tysięcy pójdzie w błoto :( "


Ciężko mi powiedzieć, ale raczej nie..
-
Gość: , *.ingbank.pl
2011/11/29 17:45:31
Witam, moje pytanie: rozwiazałam umowe o prace za porozuminiem stron( pracowałam u tego pracodawcy 1,5 roku) czy w takim razie moge liczyć na zasiłek dla bezrobotnych?
<br/><br/>
-
2011/11/30 07:17:46
"Witam, moje pytanie: rozwiazałam umowe o prace za porozuminiem stron( pracowałam u tego pracodawcy 1,5 roku) czy w takim razie moge liczyć na zasiłek dla bezrobotnych? "

Jeżeli pracownik sam rozwiązuje umowę za porozumieniem stron, to zasiłek przysługuje, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: Maniutek, *.onninen.pl
2011/12/01 08:23:59
Witam. Mam przepracowane z niewielkimi przerwami ponad 7 lat. W ciągu ostatnich 18miesięcy mam przepracowany rok. Z końcem stycznia firma nie przedłuża mi umowy, która była na pełny etat na czas określony ze stawką dużo większą niż minimalna. Jestem w związku partnerskim w którym mam 6 miesięczną córkę przy czym moja partnerka pracuje.
<br/>Na jakich warunkach i na jaki okres przysługuje mi zasiłek?
<br/>Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2011/12/01 08:40:57
"Witam. Mam przepracowane z niewielkimi przerwami ponad 7 lat. W ciągu ostatnich 18miesięcy mam przepracowany rok. Z końcem stycznia firma nie przedłuża mi umowy, która była na pełny etat na czas określony ze stawką dużo większą niż minimalna. Jestem w związku partnerskim w którym mam 6 miesięczną córkę przy czym moja partnerka pracuje."

100 % zasiłku podstawowego. Zasiłek jest wypłacany przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie.
-
Gość: proszę o odpowiedź, 87.204.251.*
2011/12/01 10:16:28
Witam:)
Od 2.11.2010r do 3.07.2011 miałam umowę o pracę. 3 lipca w dzień porodu rozwiązano ze mną umowę. Do 19 listopada byłam na zasiłku macierzyńskim. Mam pytanie, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych??
-
2011/12/01 10:20:54
"Od 2.11.2010r do 3.07.2011 miałam umowę o pracę. 3 lipca w dzień porodu rozwiązano ze mną umowę. Do 19 listopada byłam na zasiłku macierzyńskim. Mam pytanie, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych??"

Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem i opłacanymi w tym czasie składkami na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: zinio, *.realestate.net.pl
2011/12/01 18:12:54
Witam.Jeśli pracowałam od 1.03.2008r.do 31.10.2011r ale na 1/2 etatu 693zł brutto wynagrodzenie i odprowadzane były składki zarejestrowałam się jako bezrobotna w dn.30.11.2011r. to czy i kiedy dostanę zasiłek?
-
2011/12/01 18:32:38
"Witam.Jeśli pracowałam od 1.03.2008r.do 31.10.2011r ale na 1/2 etatu 693zł brutto wynagrodzenie i odprowadzane były składki zarejestrowałam się jako bezrobotna w dn.30.11.2011r. to czy i kiedy dostanę zasiłek?"

Zasiłek nie będzie się należał. Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1386 zł)
-
2011/12/01 22:03:40
Witam! Zwolniłam się z firmy na własną prośbę wiem, że muszę poczekać na zasiłek 90 dni. Moje pytanie dotyczy innej kwestii a mianowicie pani w PUP powiedziała, że od stycznia obowiązują nowe przepisy i rejestrują na styczeń w związku z tymi zasiłek będzie mi przysługiwał przez trzy miesiące a nie przez 9 miesięcy. Chodzi mi o to czy rejestrując się na początku grudnia obowiązują mnie z racji oczekiwania na zasiłek przepisy, które wejdą w życie w styczniu 2012?
-
2011/12/02 07:09:27
"Witam! Zwolniłam się z firmy na własną prośbę wiem, że muszę poczekać na zasiłek 90 dni. Moje pytanie dotyczy innej kwestii a mianowicie pani w PUP powiedziała, że od stycznia obowiązują nowe przepisy i rejestrują na styczeń w związku z tymi zasiłek będzie mi przysługiwał przez trzy miesiące a nie przez 9 miesięcy. Chodzi mi o to czy rejestrując się na początku grudnia obowiązują mnie z racji oczekiwania na zasiłek przepisy, które wejdą w życie w styczniu 2012?"

To już pytanie do UP.
-
Gość: , *.realestate.net.pl
2011/12/05 13:25:45
Witam.Jeśli pracowałam w okresach:
<br/>02.01.2006r.-15.02.2006r.-1/1 etat
<br/>20.03.2007r.-31.08.2007r.-1/4 etat
<br/>01.03.2008r.-31.10.2011r.-1/2 etat
<br/>24.10.2011r.-23.11.2011r.-1/1 etat,składki były odprowadzane
<br/>a w dn.30.11.2011r. zarejestrowałam się w UP jako bezrobotna to czy i kiedy dostanę zasiłek?
-
2011/12/05 13:31:11
"Witam.Jeśli pracowałam w okresach:
<br/>02.01.2006r.-15.02.2006r.-1/1 etat
<br/>20.03.2007r.-31.08.2007r.-1/4 etat
<br/>01.03.2008r.-31.10.2011r.-1/2 etat
<br/>24.10.2011r.-23.11.2011r.-1/1 etat,składki były odprowadzane
<br/>a w dn.30.11.2011r. zarejestrowałam się w UP jako bezrobotna to czy i kiedy dostanę zasiłek?"


Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalna pensją (1386 zł) i opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne - jak te warunki są spełnione to zasiłek będzie się należał.
-
Gość: bombel, 81.219.189.*
2011/12/07 07:20:32
Mój teść starał się o rentę dwa lata się sądził i wyczerpał wszelkie procedury .Świadczenia nie dostał.W PUP-ie odmówili mu prawa do zasiłku. Czy słusznie?
-
2011/12/07 09:21:08
"Mój teść starał się o rentę dwa lata się sądził i wyczerpał wszelkie procedury .Świadczenia nie dostał.W PUP-ie odmówili mu prawa do zasiłku. Czy słusznie?"

Nie wiem jaki był powód odmowy...
-
Gość: , *.realestate.net.pl
2011/12/07 09:50:38
witam.jestem zarejestrowana jako bezrobotna lecz mam możliwość podjęcia pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.Czy pracując jw. nadal będę otrzymywać zasiłek?
-
2011/12/07 09:55:54
"witam.jestem zarejestrowana jako bezrobotna lecz mam możliwość podjęcia pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.Czy pracując jw. nadal będę otrzymywać zasiłek?"

Nie. Zasiłek jest dla osób bezrobotnych.
-
Gość: agsze, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/12/08 09:58:24
Witam,
pracuję na umowie zlecenie 12 miesięcy (wcześniej 5 miesięcy umowa o pracę z najniższą krajową). Jestem samotną matką. Czy gdybym nie dostała umowy zlecenie nr 13 należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
-
2011/12/08 10:27:08
"Witam,
pracuję na umowie zlecenie 12 miesięcy (wcześniej 5 miesięcy umowa o pracę z najniższą krajową). Jestem samotną matką. Czy gdybym nie dostała umowy zlecenie nr 13 należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź."


Jak spełnione są wszystkie warunki, to tak...
-
Gość: Bany, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/12/08 15:46:56
Witam, chciałabym się poradzić w sprawie zasiłku dla bezrobotnych a mianowicie moja sytuacja wygląda następująco: skończyłam szkołę średnią, mam maturę, skończyłam studia. Po skończeniu szkoły zarejestrowałam się w PUP, przez 2 lata szukałam pracy w kraju w końcu wyjechałam zagranice na 4 miesiące legalnie, rok później znowu wyjechałam na 3 miesiące legalnie. Następnie dostałam się na staż w kraju który trwał 3 miesiące, po stażu zostałam zatrudniona w tej firmie na umowę zlecenie na okres 7 miesięcy na cały etat. Po stracie pracy zarejestrowałam się ponownie w urzędzie. Po miesiącu znalazłam sobie prace na 3/4 etatu, umowa o prace na okres 3 miesiące. Od 2 miesięcy jestem na bezrobociu ( ponownie zarejestrowałam się w PUP). Czy jest szansa na to żebym dostała zasiłek z Urzędu Pracy ? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
-
2011/12/08 15:50:20
"Witam, chciałabym się poradzić w sprawie zasiłku dla bezrobotnych a mianowicie moja sytuacja wygląda następująco: skończyłam szkołę średnią, mam maturę, skończyłam studia. Po skończeniu szkoły zarejestrowałam się w PUP, przez 2 lata szukałam pracy w kraju w końcu wyjechałam zagranice na 4 miesiące legalnie, rok później znowu wyjechałam na 3 miesiące legalnie. Następnie dostałam się na staż w kraju który trwał 3 miesiące, po stażu zostałam zatrudniona w tej firmie na umowę zlecenie na okres 7 miesięcy na cały etat. Po stracie pracy zarejestrowałam się ponownie w urzędzie. Po miesiącu znalazłam sobie prace na 3/4 etatu, umowa o prace na okres 3 miesiące. Od 2 miesięcy jestem na bezrobociu ( ponownie zarejestrowałam się w PUP). Czy jest szansa na to żebym dostała zasiłek z Urzędu Pracy ? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam"

Jeżeli jest już Pani zarejestrowana od dwóch miesięcy i nie otrzymuje zasiłku, to zarejestrowano Panią jako osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
-
Gość: Aniula, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/12/12 13:32:31
Witam. Moja mama dostała wypowiedzenie na 1 stycznia 2012. Pracowała ponad 5 lat na pół etatu. Czy nalezy sie jej zasiłek dla bezrobotnych i jesli tak to w jakiej wysokosci?Bo nie wiem czy 1/2 etatu jest tak samo liczone jak cały etat przy wydawaniu zasiłku.
Pozdrawiam
-
2011/12/12 14:09:03
"Witam. Moja mama dostała wypowiedzenie na 1 stycznia 2012. Pracowała ponad 5 lat na pół etatu. Czy nalezy sie jej zasiłek dla bezrobotnych i jesli tak to w jakiej wysokosci?Bo nie wiem czy 1/2 etatu jest tak samo liczone jak cały etat przy wydawaniu zasiłku.
Pozdrawiam"


Potrzebne jest przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalna pensją (1386 zł) i opłacanymi składkami na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: , *.eltronik.net.pl
2011/12/12 23:24:57
nie liczy się dni przepracowanych tylko dni w których jesteśmy zatrudnieni czyli włącznie z dniami wolnymi np. mamy umowe na 2miesiące to licy sie nam 61 dni
-
Gość: wooow, *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/12/14 09:36:35
po ukończeniu szkoły nie mogę znaleźć pracy. Nie pomagają częste wizyty w urzędzie pracy. Jestem zarejestrowany w urzędzie bez prawa do zasiłku. Wiem, że jest coś takiego jak zasiłek okresowy. moje pytanie brzmi czy mogę starać się o ten zasiłek?
-
2011/12/14 09:42:11
"po ukończeniu szkoły nie mogę znaleźć pracy. Nie pomagają częste wizyty w urzędzie pracy. Jestem zarejestrowany w urzędzie bez prawa do zasiłku. Wiem, że jest coś takiego jak zasiłek okresowy. moje pytanie brzmi czy mogę starać się o ten zasiłek?"

Trzeba pytać w MOPS ...

Zasiłek okresowy wypłacany jest w następujących sytuacjach:

długotrwała choroba,
niepełnosprawność,
bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
-
Gość: lena, *.ibd.gtsenergis.pl
2011/12/14 13:32:55
witam mam pytanie czy po dostaniu wypowiedzenia umowy zlecenia należy się zasiłek dla osoby bezrobotnej
-
2011/12/14 13:35:52
"witam mam pytanie czy po dostaniu wypowiedzenia umowy zlecenia należy się zasiłek dla osoby bezrobotnej"

Jak są spełnione wszystkie warunki do jego otrzymania - to tak.
-
2011/12/14 18:15:09
pracowałam 15misięcy na pół etatu plus staż 5 miesięcy w jednej firmie teraz nie chcą mi przedłużyć umowy:/ czy mogę się starać o zasiłek?
-
2011/12/14 18:39:26
"pracowałam 15misięcy na pół etatu plus staż 5 miesięcy w jednej firmie teraz nie chcą mi przedłużyć umowy:/ czy mogę się starać o zasiłek?"

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki, to oczywiście tak.
-
Gość: justyn, 194.181.128.*
2011/12/29 14:02:31
2lata byłam na małym zus 9m-cy na pełnym zus3m-cy na chorobowym pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych
-
2011/12/29 14:14:10
"2lata byłam na małym zus 9m-cy na pełnym zus3m-cy na chorobowym pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"

Potrzebne jest minimum 365 dni z opłacanymi pełnymi składkami...
-
2011/12/29 14:14:23
"2lata byłam na małym zus 9m-cy na pełnym zus3m-cy na chorobowym pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"

Potrzebne jest minimum 365 dni z opłacanymi pełnymi składkami...
-
Gość: edyska, *.home.aster.pl
2012/01/02 17:57:08
Witam,
byłabym ogromnie wdzięczna, gdybym uzyskała odpowiedź na nurtujące mnie pytania:

1. Chciałabym się dowiedzieć czy mogę się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych, gdyż nie do końca rozumiem jak to jest z tymi 18 miesiącami wstecz. W moim przypadku:
- pierwsza praca od 15.07.2010 do 20.11.2010r
- druga praca od 01.01.2011 do 26.07.2011r umowa o pracę ustała w dniu porodu dziecka - 26.07.2011
- zasiłek macierzyński (wypłacany przez ZUS) od 27.07.2011 do 26.12.2011r

kwota wynagrodzenia powyżej 3000zł

2. Jeśli dostanę zasiłek dla bezrobotnych to będę musiała zgłaszać się na różne spotkania w sprawie pracy wyznaczone przez UP. Jestem po dobrych studiach i mam duże wymagania finansowe. Czy mogę odmówić przyjęcia jakiejś pracy tłumacząc się np. zbyt małą proponowaną pensją? Czy w takiej sytuacji straciłabym zasiłek?

-
2012/01/02 20:15:58
witam

moja umowa o pracę na cały etat zaczeła się w marcu 2010r i trwała do 20 listopada 2011r ale w tym czasie otworzyłem działalność gospodarczą od sierpnia 2011 do 30 listopada 2011r , zamknełem tą działalność ponieważ straciłem pracę i bym musiał płacić cały zus , czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.

dziękuję za odpowiedź
-
2012/01/03 07:00:42
"witam

moja umowa o pracę na cały etat zaczeła się w marcu 2010r i trwała do 20 listopada 2011r ale w tym czasie otworzyłem działalność gospodarczą od sierpnia 2011 do 30 listopada 2011r , zamknełem tą działalność ponieważ straciłem pracę i bym musiał płacić cały zus , czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.


dziękuję za odpowiedź "

Chyba nie, bo nie wiem, czy są spełnione wszystkie warunki....
-
2012/01/03 07:08:37
"Witam,
byłabym ogromnie wdzięczna, gdybym uzyskała odpowiedź na nurtujące mnie pytania:

1. Chciałabym się dowiedzieć czy mogę się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych, gdyż nie do końca rozumiem jak to jest z tymi 18 miesiącami wstecz. W moim przypadku:
- pierwsza praca od 15.07.2010 do 20.11.2010r
- druga praca od 01.01.2011 do 26.07.2011r umowa o pracę ustała w dniu porodu dziecka - 26.07.2011
- zasiłek macierzyński (wypłacany przez ZUS) od 27.07.2011 do 26.12.2011r

kwota wynagrodzenia powyżej 3000zł

2. Jeśli dostanę zasiłek dla bezrobotnych to będę musiała zgłaszać się na różne spotkania w sprawie pracy wyznaczone przez UP. Jestem po dobrych studiach i mam duże wymagania finansowe. Czy mogę odmówić przyjęcia jakiejś pracy tłumacząc się np. zbyt małą proponowaną pensją? Czy w takiej sytuacji straciłabym zasiłek? "


Zasiłek przysługuje osobie, która pozostawała w stosunku pracy przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (obecnie jest to 1500 zł ) i pracodawca powinien opłacać w tym czasie składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

Tak trzeba zgłaszać się do UP raz w miesięcy, no i za odmowę podjęcia pracy można utracić status bezrobotnego i zasiłek. Wszystko dokładnie wytłumaczą w UP.
-
Gość: evi, *.ssp.dialog.net.pl
2012/01/03 11:26:44
witam
mam dwa pytaia
1.Do ilu dni muszę się zarejestrować na bezrobociu, chcąc pobierać zasiłek dla bezrobotnych? (czy są to dni robocze?)
2.Jeżeli końcem października minął mi okres wypowiedzenia z wcześniejszej umowy o pracę (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), potem około miesiąca szukałam pracy i znalazłam ją ale była to tylko umowa zlecenie na 2tygodnie, to czy zasiłek zostanie mi wypłacany po upływie 7dni od rejestracji w UP, czy upływie 90dni dopiero?
-
2012/01/03 11:35:28
"witam
mam dwa pytaia
1.Do ilu dni muszę się zarejestrować na bezrobociu, chcąc pobierać zasiłek dla bezrobotnych? (czy są to dni robocze?)
2.Jeżeli końcem października minął mi okres wypowiedzenia z wcześniejszej umowy o pracę (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), potem około miesiąca szukałam pracy i znalazłam ją ale była to tylko umowa zlecenie na 2tygodnie, to czy zasiłek zostanie mi wypłacany po upływie 7dni od rejestracji w UP, czy upływie 90dni dopiero?"

1) Tak by mieć wymagany staż pracy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją, czyli te minimum 365 dni...

2) Po 90 dniach...
-
Gość: polon77, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/01/03 17:15:06
Witam
Spełniam warunki do rejestracji i otrzymania kuroniówki.Czy pobierając zasiłek mogę wykonywać drobne prace na umowę zlecenie(konkretnie jest to praca w święta,które obowiązuje zakaz handlu)
-
Gość: , *.ip.netia.com.pl
2012/01/03 17:35:06
Witam
Jestem zatrudniona na pół etatu od 2004 u mojego pracodawcy.Od półtora roku ,jestem na urlopie wychowawczym. Czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie i czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o pomoc co mam z robić w mojej sytuacji. Obawiam się ,że jest to jedyne rozwiązanie w mojej sytuacji gdyż nie mam zapewnionej opieki do synka.
Kasia
-
2012/01/04 07:02:01
"Witam
Spełniam warunki do rejestracji i otrzymania kuroniówki.Czy pobierając zasiłek mogę wykonywać drobne prace na umowę zlecenie(konkretnie jest to praca w święta,które obowiązuje zakaz handlu)"


Nie.
-
2012/01/04 07:04:07
"Witam
Jestem zatrudniona na pół etatu od 2004 u mojego pracodawcy.Od półtora roku ,jestem na urlopie wychowawczym. Czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie i czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o pomoc co mam z robić w mojej sytuacji. Obawiam się ,że jest to jedyne rozwiązanie w mojej sytuacji gdyż nie mam zapewnionej opieki do synka.
Kasia"


Umowę można wypowiedzieć, a czy zasiłek będzie się należał ?

Wszystko zależy od tego, czy będą spełnione wymagane warunki do jego otrzymania.
-
Gość: Agnieszka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/01/04 16:07:52
Witam.Od04.06.2009-31.12.2009pracowałam na3/4wynagrodzenie957brutto od01.01.2010-31.12.2010 3/4wynagrodzenie990brutto od01.01.2011-31.12.2011 3/4wynagrodzenie1050brutto.Odprowadzane składki od tych wynagrodzeń były wszystkie pytanie moje brzmi czy należy mi się zasiłek.Dodam że rozwiązanie art.30 2 pkt.4 kp z upływem czasu,na który była zawarta.(wygaśnięcia).
-
Gość: Piotr, *.adsl.inetia.pl
2012/01/04 19:16:51
Będąc płatnikiem tzw "małego ZUS " czyli korzystając przez 16 miesięcy z ulg przysługujących po raz pierwszy prowadzącemu działalność gospodarczą-czy nabywam prawa do zasiłku dla bezrobotnych liczonego za ten okres składkowy?
-
Gość: basia123, *.play-internet.pl
2012/01/04 20:07:59
31 marca rozwiązują ze mną umowę o pracę likwidacja stanowiska , otrzymam 2 miesięczne odszkodowanie.KIEDY muszę zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

\
-
2012/01/05 06:55:40
"31 marca rozwiązują ze mną umowę o pracę likwidacja stanowiska , otrzymam 2 miesięczne odszkodowanie.KIEDY muszę zarejestrować się w Urzędzie Pracy? "

Tak, by mieć wymagany staż pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją, czyli te minimum 365 dni...
-
2012/01/05 06:57:06
"Będąc płatnikiem tzw "małego ZUS " czyli korzystając przez 16 miesięcy z ulg przysługujących po raz pierwszy prowadzącemu działalność gospodarczą-czy nabywam prawa do zasiłku dla bezrobotnych liczonego za ten okres składkowy?"

Muszą być opłacane składki od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia...
-
2012/01/05 07:00:01
"Witam.Od04.06.2009-31.12.2009pracowałam na3/4wynagrodzenie957brutto od01.01.2010-31.12.2010 3/4wynagrodzenie990brutto od01.01.2011-31.12.2011 3/4wynagrodzenie1050brutto.Odprowadzane składki od tych wynagrodzeń były wszystkie pytanie moje brzmi czy należy mi się zasiłek.Dodam że rozwiązanie art.30 2 pkt.4 kp z upływem czasu,na który była zawarta.(wygaśnięcia)."

Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie.
-
Gość: , 46.151.77.*
2012/01/05 13:43:02
Pracowałam do 18 grudnia 2011 , do urzędu pracy poszłam zarejestrować się dopiero 5 stycznia 2012, pani w urzędzie stwierdziła, że minęło już 14 dni od zakończenia pracy i nie przysługuje mi zasiłek, który miałam zawieszony na okres zatrudnienia, czy tak może być? urzędy nie pracują w niedziele ani w święta więc dlaczego liczą dni kalendarzowe a nie robocze?
-
2012/01/05 14:17:39
"Pracowałam do 18 grudnia 2011 , do urzędu pracy poszłam zarejestrować się dopiero 5 stycznia 2012, pani w urzędzie stwierdziła, że minęło już 14 dni od zakończenia pracy i nie przysługuje mi zasiłek, który miałam zawieszony na okres zatrudnienia, czy tak może być? urzędy nie pracują w niedziele ani w święta więc dlaczego liczą dni kalendarzowe a nie robocze?"

To już pytanie do UP... Tam wszystko wyjaśnią...

Ja nie jestem ustawodawcą...
-
Gość: Zbyszek14110, *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
2012/01/06 02:29:02
Witam. Niedługo kończy mi się umowa o pracę. Umowa zawarta jest na okres od 10.02.2010r. do 31.01.2012r. Na czas określony. Pytanie moje jest takie;
Czy mogę być spokojny o to że dostane zasiłek??
Rejestrując się 01.02.2012r kiedy otrzymam pierwszą wpłatę??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2012/01/06 18:00:52
"P8b125otrzebuję informacji czy jest prawdą ,że jeśli zakład pracy nie odprowadzał składek do ZUS to pracownik nie ma prawa do otrzymania zasiłku .proszę o wyjaśnienie."

Tak odprowadzane składki to jeden z warunków..
-
2012/01/06 18:03:34
"Witam. Niedługo kończy mi się umowa o pracę. Umowa zawarta jest na okres od 10.02.2010r. do 31.01.2012r. Na czas określony. Pytanie moje jest takie;
Czy mogę być spokojny o to że dostane zasiłek??
Rejestrując się 01.02.2012r kiedy otrzymam pierwszą wpłatę??
Z góry dziękuję za odpowiedź. "


Jeżeli są spełnione wszystkie wymogi, to nie ma się o co martwić.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.
-
Gość: knati, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2012/01/09 08:56:54
Witam,

mam pytanie

mąż od grudnia 2008 do kwietnia 2010 był zatrudniony na pełny etat na umowę o prace (wyższą nią minimalna krajowa)

potem

od kwietnia 2010 do grudnia 2011 prowadził własną działalność gospodarczą (niski ZUS)

Mamy w domu dziecko niepełnosprawne i drugie zdrowe czy będzie mu się należało bezrobocie?
-
2012/01/09 09:29:38
"Witam,

mam pytanie

mąż od grudnia 2008 do kwietnia 2010 był zatrudniony na pełny etat na umowę o prace (wyższą nią minimalna krajowa)

potem

od kwietnia 2010 do grudnia 2011 prowadził własną działalność gospodarczą (niski ZUS)

Mamy w domu dziecko niepełnosprawne i drugie zdrowe czy będzie mu się należało bezrobocie?"


Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy (prowadzenie działalności), przynajmniej minimalna pensja, opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne (podstawą musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie) - to są warunki otrzymania zasiłku...
-
Gość: Gosiaczek14131, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/01/09 18:44:55
Witam, jestem obecnie na urlopie wychowawczym, w lutym kończy mi się umowa o prace. w firmie nie chcą mi jej przedłużyć nawet jak bym chciała wrócić do pracy. pracuje od 2008roku. czy należy mi się zasiłek?
-
2012/01/10 07:07:45
"Witam, jestem obecnie na urlopie wychowawczym, w lutym kończy mi się umowa o prace. w firmie nie chcą mi jej przedłużyć nawet jak bym chciała wrócić do pracy. pracuje od 2008roku. czy należy mi się zasiłek?"

Tak, jak odpowiedziałem już tu setki razy: jeżeli będą spełnione wszystkie warunki to otrzymania zasiłku, a więc odpowiedni staż pracy, przynajmniej minimalne wynagrodzenie i opłacane składki, to oczywiście tak.
-
Gość: Piotr, *.xdsl.centertel.pl
2012/01/10 17:00:58
Witam.
Jesli posiadam jednocześnie dwie umowy na 1/2 etatu w tej samej firmie (ale inne oddzialy), i każda jest na 1000 zł brutto, to czy w przypadku utraty pracy należy mi się zasiłek? Wynagrodzenie otrzymuje łączne z tych dwóch umów (czyli 2000 brutto).
-
2012/01/11 07:01:56
"Witam.
Jesli posiadam jednocześnie dwie umowy na 1/2 etatu w tej samej firmie (ale inne oddzialy), i każda jest na 1000 zł brutto, to czy w przypadku utraty pracy należy mi się zasiłek? Wynagrodzenie otrzymuje łączne z tych dwóch umów (czyli 2000 brutto)."


Chodzi o to, ze składki maja być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli są płacone od tych 2000 zł, to zasiłek będzie się należał...
-
Gość: aneska5, *.play-internet.pl
2012/01/11 16:24:51
Witam, przepracowałam 9 m-cy na umowę o pracę 1500 brutto, następnie 4 m-ce urlopu bezpłatnego, 4 miesiące na umowę o pracę 1500 brutto. Czy w związku z tym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/01/11 17:26:08
"Witam, przepracowałam 9 m-cy na umowę o pracę 1500 brutto, następnie 4 m-ce urlopu bezpłatnego, 4 miesiące na umowę o pracę 1500 brutto. Czy w związku z tym należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"

Tak.
-
Gość: , *.dynamic.chello.pl
2012/01/12 09:09:21
Witam

Posiadam umowe na czas określony na rok czasu (do 01.03 2012 ) .Pracodawca dał do zrozumienia iz nie zamierza podpisywac nowej umowy ze mną i z wieloma innymi pracownikami - powód -w firmie nie dzieje sie najlepiej.Moje pytanie -czy w wypadku w którym pracodawca nie podpisze ze mną nowej umowy nalezy mi się prawo do zasiłku,czy muszę przedstawić w urzędzie pracy inne dodatkowe dokumenty od pracodawcy że stałem się bezrobotny nie ze swojej winy ?
-
2012/01/12 09:29:06
"Witam

Posiadam umowe na czas określony na rok czasu (do 01.03 2012 ) .Pracodawca dał do zrozumienia iz nie zamierza podpisywac nowej umowy ze mną i z wieloma innymi pracownikami - powód -w firmie nie dzieje sie najlepiej.Moje pytanie -czy w wypadku w którym pracodawca nie podpisze ze mną nowej umowy nalezy mi się prawo do zasiłku,czy muszę przedstawić w urzędzie pracy inne dodatkowe dokumenty od pracodawcy że stałem się bezrobotny nie ze swojej winy ?"


Warunki otrzymania zasiłku są opisane. Jeżeli będą spełnione, to zasiłek będzie przysługiwał..
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/01/12 11:01:37
Witam . Od kilku lat prowadziłam z mężem gospodarstwo agroturystyczne. Gospodarstwo jest własnością męża. W tej chwili przestało przynosić nawet minimalny dochód. Ja osobiście jestem płatnikiem kru-s. Czy mam prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? dziękuję.
-
2012/01/12 11:06:57
"Witam . Od kilku lat prowadziłam z mężem gospodarstwo agroturystyczne. Gospodarstwo jest własnością męża. W tej chwili przestało przynosić nawet minimalny dochód. Ja osobiście jestem płatnikiem kru-s. Czy mam prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? dziękuję."

Nie.
-
Gość: Alex, *.static.sitel.net.pl
2012/01/12 14:07:43
Witam, według decyzji Urzędu Pracy zasiłek przysługuje mi od 10 stycznia 2012r. Mam pytanie - kiedy zasiłek zostanie przelany na konto?
-
2012/01/12 14:27:42
"Witam, według decyzji Urzędu Pracy zasiłek przysługuje mi od 10 stycznia 2012r. Mam pytanie - kiedy zasiłek zostanie przelany na konto?"

W przyszłym miesiącu...
-
Gość: mxv1, *.ip.netia.com.pl
2012/01/13 12:23:00
Witam, mam takie pytanie czy przysługuje mi się zasiłek nowy jak pójdę się zarejestrować 16.01.2012r mój przypadek jest troche inny więc napiszę kolejno jak było pracowałem tak:

---- inne prace były nie napiszę bo sa nie potrzebne przed 1.12.2006r
--- 1.12.2006r do 26.03.2010r(praca - umowa o pracę pełen etat)
15.04.2010r do 3.05.2010r (zasiłek)
--- 04.05.2010r do 31.05.2010r (praca -umowa zlecenie)
dodatek aktywizacyjny PUP
--- 7.06.2010r do 18.07.2010r (zasiłek kontynuacja)
--- 19.07.2010r do 18.10.2010r (umowa o pracę "okres próbny" 130h miesięcznie czyli 3/4 etatu wszystko co na umowie brutto zarobek 1275zł miesięcznie)
dodatek aktywizacyjny PUP
19.10.2010r do 3.04.2011r ( ta sama praca przedłuzona umowa lecz sam sie zwolniłem za porozumieniem stron , umowa o prace 3/4 etatu brutto 1388zł
---14.04.2011r do 6.07.2011r (zasiłek kontynuacja)
--- 7.07.2011r do 31.12.2011r ( umowa o pracę pełen etat brutto 3000tyś)
nie przedłużono umowy (wygasła dnia 31.12.2011r)


od 30.12.2011r do 13.01.2012r chorobowe

mam pond 10 lat ...

dziekuję za odpowiedź
-
2012/01/13 13:17:40
"Witam, mam takie pytanie czy przysługuje mi się zasiłek nowy jak pójdę się zarejestrować 16.01.2012r mój przypadek jest troche inny więc napiszę kolejno jak było pracowałem tak:

---- inne prace były nie napiszę bo sa nie potrzebne przed 1.12.2006r
--- 1.12.2006r do 26.03.2010r(praca - umowa o pracę pełen etat)
15.04.2010r do 3.05.2010r (zasiłek)
--- 04.05.2010r do 31.05.2010r (praca -umowa zlecenie)
dodatek aktywizacyjny PUP
--- 7.06.2010r do 18.07.2010r (zasiłek kontynuacja)
--- 19.07.2010r do 18.10.2010r (umowa o pracę "okres próbny" 130h miesięcznie czyli 3/4 etatu wszystko co na umowie brutto zarobek 1275zł miesięcznie)
dodatek aktywizacyjny PUP
19.10.2010r do 3.04.2011r ( ta sama praca przedłuzona umowa lecz sam sie zwolniłem za porozumieniem stron , umowa o prace 3/4 etatu brutto 1388zł
---14.04.2011r do 6.07.2011r (zasiłek kontynuacja)
--- 7.07.2011r do 31.12.2011r ( umowa o pracę pełen etat brutto 3000tyś)
nie przedłużono umowy (wygasła dnia 31.12.2011r)


od 30.12.2011r do 13.01.2012r chorobowe

mam pond 10 lat ...

dziekuję za odpowiedź"


Potrzebne jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, w tym czasie trzeba było zarabiać przynajmniej minimalna pensje i pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne.
-
2012/01/17 21:44:46
Witam,

Od 14 września 2009 do 13 stycznia 2012 pracowałam na umowę zlecenie w wymiarze 3/4 etatu. Zostałam zwolniona za porozumieniem stron - czy przysługuje mi bezrobocie ?
Czy zgłoszenie się na bezrobocie jest równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego?

pozdrawiam
-
2012/01/18 08:13:58
"Witam,

Od 14 września 2009 do 13 stycznia 2012 pracowałam na umowę zlecenie w wymiarze 3/4 etatu. Zostałam zwolniona za porozumieniem stron - czy przysługuje mi bezrobocie ?
Czy zgłoszenie się na bezrobocie jest równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego?

pozdrawiam"


Jeżeli są spełnione wszystkie warunki do otrzymania zasiłku, to tak. Tak osobie zarejestrowanej w UO przysługuje ubezpieczenie zdrowotne.
-
Gość: wolny234567, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/01/18 08:44:29
Majac prawo do zasilku moge zamienic go na staz w miejscu gdzie ja sobie wybiore....
Czy UP bedzie widzial jakies problemy ?
Bo pracodawca powiedzial ze jesli odbede u niego staz to mnie pozniej zatrudni ale chce najpierw zebym sie nauczyl....
-
2012/01/18 09:02:48
"Majac prawo do zasilku moge zamienic go na staz w miejscu gdzie ja sobie wybiore....
Czy UP bedzie widzial jakies problemy ?
Bo pracodawca powiedzial ze jesli odbede u niego staz to mnie pozniej zatrudni ale chce najpierw zebym sie nauczyl...."


Trzeba pytać w UP...
-
Gość: sylwia, *.ssp.dialog.net.pl
2012/01/19 12:11:34
Jestem na dodatkowym urlopie wychowawczym na orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do końca maja wiem że od czerwca dostanę wypowiedzenie ponieważ nie ma etatu dla mnie.Wfirmie jestem zatrudniona od 7 lat na umowę na czas nieokreślony a w sumie lat pracy mam 11.czy mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/01/19 12:13:15
"Jestem na dodatkowym urlopie wychowawczym na orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do końca maja wiem że od czerwca dostanę wypowiedzenie ponieważ nie ma etatu dla mnie.Wfirmie jestem zatrudniona od 7 lat na umowę na czas nieokreślony a w sumie lat pracy mam 11.czy mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych?"

Opisane są warunki. Jeżeli będą spełnione, to oczywiście tak..
-
Gość: Grzegorz, *.play-internet.pl
2012/01/22 13:56:08
Witam, jeśli pracowałem 2 lata na 1/8 etatu a wczesniej pół roku na cały etat z minimalnym wynagr. i pare miesiecy z odstepami w roznych pracach to czy nalezy mi sie zasilek gdy teraz chcialbym sie zwolnic bo nie moge wytrzymac atmosfery jaka panuje w pracy i wykancza mnie to juz psychicznie:(?
-
2012/01/22 14:01:22
Witam, jeśli pracowałem 2 lata na 1/8 etatu a wczesniej pół roku na cały etat z minimalnym wynagr. i pare miesiecy z odstepami w roznych pracach to czy nalezy mi sie zasilek gdy teraz chcialbym sie zwolnic bo nie moge wytrzymac atmosfery jaka panuje w pracy i wykancza mnie to juz psychicznie:(?"

Potrzebne jest przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. Pracodawca powinien też opłacać składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

No i od razu zaznaczam, że bezrobotnemu, który sam zwolnił się z pracy, zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji.
-
2012/01/24 21:14:41
WITAM OBECNIE JUZ PONAD 10 LAT OPIEKUJE SIE CORKOM NIEPELNOSPRAWNOM I Z TEGO TYTULU POBIERAM SWIADCZENIE 520 ZL W MAJU KACZY SIE ORZECZENIE CHCIALBYM WIEDZIEC CZY BEDZIE MI PSZYSLUGIWAL ZASILEK DLA BEZROBOTNYCH.
-
2012/01/24 21:36:49
"WITAM OBECNIE JUZ PONAD 10 LAT OPIEKUJE SIE CORKOM NIEPELNOSPRAWNOM I Z TEGO TYTULU POBIERAM SWIADCZENIE 520 ZL W MAJU KACZY SIE ORZECZENIE CHCIALBYM WIEDZIEC CZY BEDZIE MI PSZYSLUGIWAL ZASILEK DLA BEZROBOTNYCH."

Niestety nie.
-
Gość: Sławek, *.home.aster.pl
2012/01/25 00:32:36
Witam,
Byłem zatrudniony na pełen etat (umowa o pracę na czas nie określony) od 3 stycznia 2011 roku do 5 stycznia 2012 roku (umowę rozwiązaliśmy za porozumieniem stron). W tym czasie wykorzystałem wszystkie dni urlopowe (20) i byłem na zwolnieniu lekarskim łącznie ok. 3 tygodni. Poza tym rozpocząłem studia na nowym kierunku (pierwsze studia już skończyłem). Czy w takiej sytuacji przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Sławek
-
2012/01/25 08:03:50
"Witam,
Byłem zatrudniony na pełen etat (umowa o pracę na czas nie określony) od 3 stycznia 2011 roku do 5 stycznia 2012 roku (umowę rozwiązaliśmy za porozumieniem stron). W tym czasie wykorzystałem wszystkie dni urlopowe (20) i byłem na zwolnieniu lekarskim łącznie ok. 3 tygodni. Poza tym rozpocząłem studia na nowym kierunku (pierwsze studia już skończyłem). Czy w takiej sytuacji przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Sławek"


Jeżeli są spełnione pozostałe warunki do otrzymania zasiłku , to tak...
-
Gość: , *.btk.net.pl
2012/01/25 19:07:01
Witam pracuje na 7/8 etatu wynagrodzenie w tamtym roku to 1450 zł. Od tego roku najniższa się podniosla więc nie mam najniższej. Mam pytanie czy jeżeli zatrudnie się na 1/8 etatu w innej firmie czy dostane zasiłek np. we wrześniu
-
2012/01/25 19:14:59
"Witam pracuje na 7/8 etatu wynagrodzenie w tamtym roku to 1450 zł. Od tego roku najniższa się podniosla więc nie mam najniższej. Mam pytanie czy jeżeli zatrudnie się na 1/8 etatu w innej firmie czy dostane zasiłek np. we wrześniu"

Warunkiem jest to, że składki mają być płacone od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.
-
2012/01/25 20:28:22
witam,
obecnie jestem studentką, przez dwa lata pracowałam na zasadzie umowy o pracę na 3/4 etatu (prócz tego na samym początku 3 miesiące byłam na okresie próbnym) po czym umowa wygasła.przed wygaśnięciem umowy o pracę podjęłam prace na zasadzie umowy zlecenie na 1/2 etatu z tym, że mój pracodawca odprowadza tylko podatek dochodowy.Jeśli bym rozwiązała umowę zlecenie czy przysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych?? Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Z góry bardzo dziękuje!!!
-
2012/01/25 20:38:46
"witam,
obecnie jestem studentką, przez dwa lata pracowałam na zasadzie umowy o pracę na 3/4 etatu (prócz tego na samym początku 3 miesiące byłam na okresie próbnym) po czym umowa wygasła.przed wygaśnięciem umowy o pracę podjęłam prace na zasadzie umowy zlecenie na 1/2 etatu z tym, że mój pracodawca odprowadza tylko podatek dochodowy.Jeśli bym rozwiązała umowę zlecenie czy przysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych?? Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Z góry bardzo dziękuje!!!"


Potrzeba przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy + przynajmniej minimalna pensja + opłacane składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
2012/01/27 19:30:58
Witam mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek ? umowa na cały etat składka najniższa oczywiście od 12.01.2009 do 2.12.2011(z zachowaniem 2-wu tygoniowego okresu wypowiedzenia) i od 01.02.2011-28.02.2011czyli cały miesiąc luty urlop bezpłatny
Dziękuje i Pozdrawiam
-
2012/01/27 19:41:55
"Witam mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek ? umowa na cały etat składka najniższa oczywiście od 12.01.2009 do 2.12.2011(z zachowaniem 2-wu tygoniowego okresu wypowiedzenia) i od 01.02.2011-28.02.2011czyli cały miesiąc luty urlop bezpłatny
Dziękuje i Pozdrawiam"


Potrzeba przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składni na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: , *.broadband.greenlan.pl
2012/01/31 09:51:50
Witam,pracowalam prawie trzy lata w Holandii w czerwcu 2011 roku wrócilam do kraju i pracowałam jeszcze pod koniec roku dwa miesiace.Teraz jestem bezrobotna,czy w tym momencie moge sie starac o zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/01/31 10:35:02
"Witam,pracowalam prawie trzy lata w Holandii w czerwcu 2011 roku wrócilam do kraju i pracowałam jeszcze pod koniec roku dwa miesiace.Teraz jestem bezrobotna,czy w tym momencie moge sie starac o zasiłek dla bezrobotnych?"

Jak był opłacane w tym czasie składki na Fundusz pracy, to tak...
-
2012/01/31 15:52:06
Witam chciałbym zapytać o taką sprawę pracowałem od 17.09.2009 na umowę o pracę na czas nieokreślony i rozwiązałem umowę za porozumieniem stron. Po jakim okresie mogę uzyskać prawo do zasiłku. Czy dopiero po 90 dniach?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2012/01/31 15:58:36
"Witam chciałbym zapytać o taką sprawę pracowałem od 17.09.2009 na umowę o pracę na czas nieokreślony i rozwiązałem umowę za porozumieniem stron. Po jakim okresie mogę uzyskać prawo do zasiłku. Czy dopiero po 90 dniach?
Z góry dziękuję za odpowiedź."


Po 90 dniach od rejestracji w UP...
-
Gość: K2103, *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/02/01 14:04:50
PRACOWAŁAM OD 9.11.2011- 31.01.2012 R NA 3/4 ETATU PRZY ZAROBKU 1350 ZŁ. NA UMOWE O PRACE NA CZAS OKRESLONY DO 31.06.2012 R. pRACODACA ZWALNIE GDZYZ JEST REDUKCJA ETATÓW, ALE UMOWA ROZWIAZANA ZA POROZUMIENIEM STRON. czy należy mi sie zasiłek , OD KIEDY i w jakiej wysokości? wczesniej pobierałam zasiłek przez 10 miesiecy. PROSZE O ODPOWIEDZ. Z GÓRY DZIĘKUJĘ
-
2012/02/01 14:14:38
"PRACOWAŁAM OD 9.11.2011- 31.01.2012 R NA 3/4 ETATU PRZY ZAROBKU 1350 ZŁ. NA UMOWE O PRACE NA CZAS OKRESLONY DO 31.06.2012 R. pRACODACA ZWALNIE GDZYZ JEST REDUKCJA ETATÓW, ALE UMOWA ROZWIAZANA ZA POROZUMIENIEM STRON. czy należy mi sie zasiłek , OD KIEDY i w jakiej wysokości? wczesniej pobierałam zasiłek przez 10 miesiecy. PROSZE O ODPOWIEDZ. Z GÓRY DZIĘKUJĘ"

Potrzeba przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: aga, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2012/02/02 10:10:36
Witam,
jestem w chwili obecnej na urlopie wychowawczym, z tego co mi wiadomo pracodawca ma ogłosić upadłość spółki czy w tym przypadku należy mi się zasiłek?
Drugim moim pytaniem jest czy jeśli umowa kończy mi się w 2013 roku i nie powróce do tego czasu do pracy to czy po wygaśnięciu stosunku pracy należy mi się zasiłek?
Serdecznie dziękuje za odpowiedź
-
2012/02/02 10:54:10
"Witam,
jestem w chwili obecnej na urlopie wychowawczym, z tego co mi wiadomo pracodawca ma ogłosić upadłość spółki czy w tym przypadku należy mi się zasiłek?
Drugim moim pytaniem jest czy jeśli umowa kończy mi się w 2013 roku i nie powróce do tego czasu do pracy to czy po wygaśnięciu stosunku pracy należy mi się zasiłek?
Serdecznie dziękuje za odpowiedź"


Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalna pensja i do tego opłacane składki an Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i zasiłek się należy... takie warunki trzeba spełnić.
-
Gość: hancura, *.adsl.inetia.pl
2012/02/02 11:34:18
Witam..
umowe o prace miałam od 01.04.2011r. do 31.01.2012r. .W poprzedniej pracy zostałam zwolniona 05.03.2011.Czy należy mi się zasiłek .
-
2012/02/02 11:50:47
"Witam..
umowe o prace miałam od 01.04.2011r. do 31.01.2012r. .W poprzedniej pracy zostałam zwolniona 05.03.2011.Czy należy mi się zasiłek ."


Tek pierwszy okres jest zbyt krótki...
-
2012/02/02 11:51:32
Witam,
mam duży problem... 16.07.2011 rozwiązałam umowę o pracę z pracodawcą za porozumieniem stron, 03.10.2011 zarejestrowałam się w UP jako bezrobotna i zasiłek dla bezrobotnych należał mi się po 90 dniach od zarejestrowania, a już 24.10.2011 zalazłam sobie pracę i pracowałam tam do 20.12.2011 r umowa wygasła, od 20-28.12.2011 byłam na chorobowym, 16.01.2012 zarejestrowałam się w UP i miła pani powiedziała,że zasiłek mi się należy ponieważ okres 90 dni przez który nie należał mi się zasiłek już minął( a okres kiedy pracowałam się w niego wlicza), a dziś jednak dostałam decyzję, w której odmówili mi przyznania zasiłku. Dlatego nie jestem pewna czy mam się odwoływać czy też moje odwołanie nie ma sensu bo zasiłek mi się nie należy...?
-
2012/02/02 12:09:26
"Witam,
mam duży problem... 16.07.2011 rozwiązałam umowę o pracę z pracodawcą za porozumieniem stron, 03.10.2011 zarejestrowałam się w UP jako bezrobotna i zasiłek dla bezrobotnych należał mi się po 90 dniach od zarejestrowania, a już 24.10.2011 zalazłam sobie pracę i pracowałam tam do 20.12.2011 r umowa wygasła, od 20-28.12.2011 byłam na chorobowym, 16.01.2012 zarejestrowałam się w UP i miła pani powiedziała,że zasiłek mi się należy ponieważ okres 90 dni przez który nie należał mi się zasiłek już minął( a okres kiedy pracowałam się w niego wlicza), a dziś jednak dostałam decyzję, w której odmówili mi przyznania zasiłku. Dlatego nie jestem pewna czy mam się odwoływać czy też moje odwołanie nie ma sensu bo zasiłek mi się nie należy...?"


Pewnie podano przyczynę ?
-
2012/02/02 12:43:16
Przyczyną było to, że przez okres ostatnich 6 miesięcy sama rozwiązałam umowę o pracę,( ale ten okres minął dokładnie 16 stycznia kiedy się po raz drugi zarejestrowałam w urzędzie pracy)
-
2012/02/02 13:02:20
"Przyczyną było to, że przez okres ostatnich 6 miesięcy sama rozwiązałam umowę o pracę,( ale ten okres minął dokładnie 16 stycznia kiedy się po raz drugi zarejestrowałam w urzędzie pracy)"

To już muszą to w UP wytłumaczyć...
-
Gość: renata, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2012/02/03 10:16:04
jezeli pracowalam na umowe zlecenie przez 6 miesiecy to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych tzw kuroniuwka
-
2012/02/03 10:57:28
"jezeli pracowalam na umowe zlecenie przez 6 miesiecy to czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych tzw kuroniuwka"

Nie.
-
Gość: , *.ssp.dialog.net.pl
2012/02/06 14:17:15
Przebywam obecnie na wychowawczym. Umowa o pracę kończy mi się w dniu, gdy mam koniec urlopu wychowawczego. Czy dostane zasiłek bezrobotny po zakończeniu urlopu?
-
2012/02/06 14:20:13
"Przebywam obecnie na wychowawczym. Umowa o pracę kończy mi się w dniu, gdy mam koniec urlopu wychowawczego. Czy dostane zasiłek bezrobotny po zakończeniu urlopu?"

Tak, jak tu już wielokrotnie powtarzam: przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w Up + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i wtedy nie ma problemu z zasiłkiem..
-
Gość: , *.zabrze.vectranet.pl
2012/02/07 15:27:44
Witam,
Mam pytanie pracuje na 3/4 etatu od sierpnia 2010r do teraz chciała bym sie dowiedzieć czy przysługuje mi zasiłek?
-
2012/02/07 15:33:58
"Witam,
Mam pytanie pracuje na 3/4 etatu od sierpnia 2010r do teraz chciała bym sie dowiedzieć czy przysługuje mi zasiłek?"


Warunki są jasno opisane w artykule...
-
Gość: , *.stargardszczecinski.vectranet.pl
2012/02/09 12:45:34
W sobotę 4 lutego 2012 r upłynął mi okres wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracodawcy, przepracowałem w tej firmie prawie 7 lat. Teraz oczekuję na świadectwo pracy, które zostanie przysłane mi poczta listem poleconym. W jakim czasie mam się zarejestrować po upływie okresu wypowiedzenia, abym mógł nabyc praw bezrobotnego? Słyszalem od znajomych, że ponoć siedem dni kalendarzowych, a telefonicznie od pana w PUP, że pół roku. Proszę o odpowiedź.
-
2012/02/09 13:16:09
"W sobotę 4 lutego 2012 r upłynął mi okres wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracodawcy, przepracowałem w tej firmie prawie 7 lat. Teraz oczekuję na świadectwo pracy, które zostanie przysłane mi poczta listem poleconym. W jakim czasie mam się zarejestrować po upływie okresu wypowiedzenia, abym mógł nabyc praw bezrobotnego? Słyszalem od znajomych, że ponoć siedem dni kalendarzowych, a telefonicznie od pana w PUP, że pół roku. Proszę o odpowiedź."

Pól roku..
-
Gość: nikkaz, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/09 15:08:35
Z dniem 31.01 12r wykreśliłam działalność gospodarczą po7 latach działalności i mam zamiar zarejestrować sie na bezrobociu czy będzie mi się należał zasiłek dziekiuje za odpowieć
-
Gość: Yogi, *.adsl.inetia.pl
2012/02/09 15:34:43
Witam serdecznie, mam pytanie tego typu: Pracuję od ponad 4 lat na pełny etat, w systemie 3 zmianowym, za 1585zł brutto, czyli trochę ponad najniższą. Umowę mam do końca roku i co rok tak jest, że dostaje do końca roku na czas określony. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli w marcu sam złożę wypowiedzenie u mojego "pracodawcy" to czy przysługuje mi prawo do zasiłku ? Bo słyszałem, że prawo do zasiłku mają te osoby które zostały zwolnione przez pracodawców, natomiast te które zwalniają się "same" na porozumieniu stron to wtedy nie przysługuje?
-
2012/02/09 18:28:49
Witam,
mam pytanie, od 24.01.2011do 31.09.2011 pracowałam na umowę o pracę na pełny etat przy minimalnym wynagrodzeniu, od 01.10.2011 jestem na zasiłku chorobowym z ZUS, chciałabym zarejestrować się w UP na bezrobociu, czy należy mi się zasiłek dla osób bezrobotnych? Czy ten zasiłek, który mi wypłacał ZUS jest równy minimalnemu wynagrodzeniu?. Np. ostanio za chorobowe od 03.01.2012 d0 31.01.2011 wyniosło 1033, 27 , zaliczka na podatek 186,00. Do rękli dostałam 847,27. W związku z tym czy przy takim dochodzie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.

Pomocy, bo nie wiem czy opłaca mi sie rejestrować.
-
2012/02/09 23:05:33
Z dniem 31.01 12r wykreśliłam działalność gospodarczą po7 latach działalności i mam zamiar zarejestrować sie na bezrobociu czy będzie mi się należał zasiłek dziekiuje za odpowieć"

Jak są spełnione warunki do jego otrzymania, to oczywiście tak...
-
2012/02/09 23:06:58
"Witam,
mam pytanie, od 24.01.2011do 31.09.2011 pracowałam na umowę o pracę na pełny etat przy minimalnym wynagrodzeniu, od 01.10.2011 jestem na zasiłku chorobowym z ZUS, chciałabym zarejestrować się w UP na bezrobociu, czy należy mi się zasiłek dla osób bezrobotnych? Czy ten zasiłek, który mi wypłacał ZUS jest równy minimalnemu wynagrodzeniu?. Np. ostanio za chorobowe od 03.01.2012 d0 31.01.2011 wyniosło 1033, 27 , zaliczka na podatek 186,00. Do rękli dostałam 847,27. W związku z tym czy przy takim dochodzie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.

Pomocy, bo nie wiem czy opłaca mi sie rejestrować."


Obecnie minimalna pensja to 1500 zł brutto.