Wpis

czwartek, 07 stycznia 2010

Zasiłek dla bezrobotnych 2014 r. - komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Następnym warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni:

 • na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,
 • na umowę o prace nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej,
 • na umowie zlecenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

 • praca w okresie tymczasowego aresztowania, tutaj warunkiem jest, by podstawę wymiaru składek stanowiła kwota w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • zwolnienie nastąpiło po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,
 • bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego,
 • pracował za granicą i przybył do Polski jako repatriant,
 • pracował w państwach Unii Europejskiej.

Bardzo ważne jest odprowadzanie w tym czasie przez pracodawcę lub samego bezrobotnego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Pracę trzeba udokumentować.


Kiedy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i na jak długo?

Od 1 stycznia 2010 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zmieniła system przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, a także ich wysokość.

Obecnie nowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 717 zł brutto - taka kwota będzie wypłacana tylko przez pierwsze trzy miesiące. Gdy upłyną wysokość zasiłku spadnie do 563 zł brutto. Do końca grudnia 2009 r. podstawowe świadczenie było wypłacane w wysokości 575 zł brutto. Bezrobotny, który zarejestrował się w urzędzie pracy w grudniu 2009 r., otrzyma zasiłek w starej wysokości. (poniżej aktualizacja wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych)


Pamiętaj ! Nie każdy bezrobotny otrzyma zasiłek w kwocie 717 zł, a potem 563 zł (aktualizacja wysokości zasiłku dla bezrobotnych poniżej).

Zasiłek obliczany jest w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

 • gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

 • gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

 • gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy -  zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.


Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

 • 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

 • 180 dni, gdy bezrobotny  6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

Jeżeli bezrobotny otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, będzie musiał poczekać na zasiłek tak długo, na jaki okres otrzymał odszkodowanie.

Jeżeli bezrobotny, który ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych podejmie zatrudnienie lub inna prace zarobkową, to ma prawo ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego .

Wysokość dodatku aktywizacyjnego to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją. Dodatek przysługuje przez okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.


Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje:

 • jeżeli osoba bezrobotna skierowana została do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane,

 • jeżeli osoba bezrobotna podjęła prace z własnej inicjatywy w zakładzie pracy w którym była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w UP,

 • jeżeli osoba bezrobotna sama znalazła sobie prace za granicą.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostaje utracone, gdy:

 • skończył się okres, na który został przyznany,

 • osoba bezrobotna odmawia bez uzasadnienia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,

 • osoba bezrobotna bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia, stażu.

Aktualizacja

Od 1 czerwca 2012 r. o 32,80 zł wzrośnie kwota zasiłku wypłacana bezrobotnemu w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do tego świadczenia.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają od 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2012 r. (MP z 2012 r., poz 23) wskaźnik ten wyniósł w stosunku do 2010 r. 104,3% (wzrost cen o 4,3%).

Os 1 czerwca 2012 r. wskaźnikiem tym zwaloryzowana zostanie kwota zasiłków dla osób bezrobotnych, które zostały przyznane po 31 grudnia 2009 r. i tak ustalony zasiłek będzie wynosił:

 • 794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) – przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,
 • 623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) – przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku.

W górę pójdzie także kwota zasiłków dla bezrobotnych przyznanych do 31 grudnia 2009 r. i osoba bezrobotna, która ma do niego prawo dostanie o 26,30 zł więcej niż dotychczas. Od 1 czerwca 2012 r. zasiłek będzie wynosił:

 • 637 zł (610,70 zł x 104,3 proc.).

Długie zwolnienie lekarskie może pozbawić Cię zasiłku dla bezrobotnych

Jeże będziesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych i zaczniesz chorować, to dostarczysz do urz,edu zwolnienie lekarskie. ..... I tutaj trzeba uważać, bo można stracić zasiłek.

Pamiętaj! Zasiłek dla bezrobotny jest wstrzymywany, gdy osoba bezrobotna dostarczy zwolnienie lekarskie o łącznej długości 90 dni. 

Urząd pracy nie uprzedza o tym, że można stracić zasiłek. Powiadamia o tym bezrobotnego, gdy to już się stanie. Dlatego trzeba liczyć dni zwolnienia i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na stratę zasiłku.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia (DzU nr 69/2008,poz 415).

Zobacz, kiedy stracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych ..»
Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Kategoria:
Autor(ka):
prawocywilneikarne
Czas publikacji:
czwartek, 07 stycznia 2010 09:26

Trackback

Komentarze

Dodaj komentarz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/09 23:09:21:

  "Witam serdecznie, mam pytanie tego typu: Pracuję od ponad 4 lat na pełny etat, w systemie 3 zmianowym, za 1585zł brutto, czyli trochę ponad najniższą. Umowę mam do końca roku i co rok tak jest, że dostaje do końca roku na czas określony. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli w marcu sam złożę wypowiedzenie u mojego "pracodawcy" to czy przysługuje mi prawo do zasiłku ? Bo słyszałem, że prawo do zasiłku mają te osoby które zostały zwolnione przez pracodawców, natomiast te które zwalniają się "same" na porozumieniu stron to wtedy nie przysługuje?"

  Przysługuje, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach...

 • Gość K napisał(a) z mt.pl komentarz datowany na 2012/02/10 09:55:43:

  Witam, pracowałem w firmie 2 lata, byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas okreslony,skończyła sie umowa i niestety praca, zarejestrowałem sie do bezrobotnego, po m-cu kazali przyjśc po zasiłek, ale otrzymałem tylko 245 złoty, a zgodnie z przepisami maiło to byc 609,20? Z czego to wynika?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/10 10:13:02:

  "Witam, pracowałem w firmie 2 lata, byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas okreslony,skończyła sie umowa i niestety praca, zarejestrowałem sie do bezrobotnego, po m-cu kazali przyjśc po zasiłek, ale otrzymałem tylko 245 złoty, a zgodnie z przepisami maiło to byc 609,20? Z czego to wynika?"

  Po prostu był to zasiłek nie za cały miesiąc..

 • marzena238 napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/10 11:41:46:

  Witam, pracuję w firmie już ok 6 lat ostatnią umowę podpisałam w 2009r na czas nieokreślony z kwotą 1350zł netto i jest to 3/4 etatu, czy będzie mi przysługiwał zasiłek jeżeli rozwiążę umowę za porozumieniem stron?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/10 11:46:47:

  Witam, pracuję w firmie już ok 6 lat ostatnią umowę podpisałam w 2009r na czas nieokreślony z kwotą 1350zł netto i jest to 3/4 etatu, czy będzie mi przysługiwał zasiłek jeżeli rozwiążę umowę za porozumieniem stron?

  Warunki są jasno opisane...

  A osoba, która sama rozwiąże umowę, owszem zasiłek otrzyma, ale będzie on wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość MARIE napisał(a) z pc91a16.interpc.pl komentarz datowany na 2012/02/10 12:21:15:

  Witam. Mam pytanie...w tym roku bede miec 50 lat. za soba mam 33 lata pracy. Czy nalezy mi sie zasilek przez rok czy tylko przez pol i w jakiej wysokosci juz na reke. Dziekuje.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/10 12:31:22:

  "Witam. Mam pytanie...w tym roku bede miec 50 lat. za soba mam 33 lata pracy. Czy nalezy mi sie zasilek przez rok czy tylko przez pol i w jakiej wysokosci juz na reke. Dziekuje."

  W dniu rejestracji w UP trzeba mieć ukończone 50 lat.


  A wysokości zasiłków są podane w artykule..

 • paula2611 napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/10 16:47:17:

  Witam, wiem że obecnie pensja minimalna wynosi 1500 brutto, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?.

 • Gość napisał(a) z public-gprs178772.centertel.pl komentarz datowany na 2012/02/10 17:15:17:

  Witam mam pytanie, czy wysokość zasiłku za dany miesiąc jest stała czy jest obliczana za daną liczbę dni od daty rejestracji? Zarejestrowałam się w UP 5 stycznia 2012 z prawem do zasiłku w wysokości 80%. Wpłatę otrzymałam 10 lutego. Jednakże kwota jest niższa od przysługującej wartości. Dziękuję za komentarz.

 • Gość magda napisał(a) z 81.219.181.* komentarz datowany na 2012/02/10 17:17:50:

  witam, pracowałam od 31.12.2010-31.03.2011 roku na cały etat, od 1.04.2011 do chwili obecnej pracuje na 2/3 etatu. czy będzie mi się nalezal zasiłek w razie zwolnienia badz odejścia samej? prosze o odpowiedz jak to wkoncu jest z tymi zasilkami, bo slyszalam ze nalezy tylko dla osob ktore pracuja przy calym etacie, to prawda? z gory dziekuje za odp. Ogolnie rzecz biorac pracowalam caly etat przez 3 miesiace i na 2/3 etatu pracuje juz 10 miesiecy.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/10 17:23:29:

  "Witam, wiem że obecnie pensja minimalna wynosi 1500 brutto, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?."

  Warunki są jasno wytłumaczone w artykule.

  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy + przynajmniej minimalna pensja + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i zasiłek się będzie należał..

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/10 17:26:16:

  "witam, pracowałam od 31.12.2010-31.03.2011 roku na cały etat, od 1.04.2011 do chwili obecnej pracuje na 2/3 etatu. czy będzie mi się nalezal zasiłek w razie zwolnienia badz odejścia samej? prosze o odpowiedz jak to wkoncu jest z tymi zasilkami, bo slyszalam ze nalezy tylko dla osob ktore pracuja przy calym etacie, to prawda? z gory dziekuje za odp. Ogolnie rzecz biorac pracowalam caly etat przez 3 miesiace i na 2/3 etatu pracuje juz 10 miesiecy."

  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy + przynajmniej minimalna pensja + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i zasiłek się będzie należał..

  Nie ma tutaj znaczenia to czy jest to praca na pełny, czy niepełny etat..

  Trzeba pamiętać, że jeżeli pracownik sam się zwolni to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP..

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/10 17:27:26:

  "Witam mam pytanie, czy wysokość zasiłku za dany miesiąc jest stała czy jest obliczana za daną liczbę dni od daty rejestracji? Zarejestrowałam się w UP 5 stycznia 2012 z prawem do zasiłku w wysokości 80%. Wpłatę otrzymałam 10 lutego. Jednakże kwota jest niższa od przysługującej wartości. Dziękuję za komentarz."

  Tak obliczana jest za daną liczbę dni..

 • marzena238 napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/11 11:41:06:

  Witam, mam jeszcze jedno pytanie czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie wychowawczym i czy w takim przypadku też mi przysługuje zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/11 15:38:53:

  "Witam, mam jeszcze jedno pytanie czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie wychowawczym i czy w takim przypadku też mi przysługuje zasiłek?"

  Można, ale w takim przypadku zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość sekob napisał(a) z cpc4-oxfd22-2-0-cust342.4-3.cable.virginmedia.com komentarz datowany na 2012/02/12 15:41:10:

  Witam, mam problem moja partnerka przyjechala do mnie do Anglii, a jej stosunek pracy został rozwiazany 15.09.2011r . za porozumieniem stron, moje pytanie brzmi nastepujaco, do jakiego czasu moze ona ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych jezeli wrocilaby do kraju, przed 15.09 przepracowala nieprzerwanie ponad rok, ogolnie planujemy powrot na lipiec tego roku czy to bedzie juz za pozno? prosze o pomoc z gory dziekuje.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/12 22:20:31:

  "Witam, mam problem moja partnerka przyjechala do mnie do Anglii, a jej stosunek pracy został rozwiazany 15.09.2011r . za porozumieniem stron, moje pytanie brzmi nastepujaco, do jakiego czasu moze ona ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych jezeli wrocilaby do kraju, przed 15.09 przepracowala nieprzerwanie ponad rok, ogolnie planujemy powrot na lipiec tego roku czy to bedzie juz za pozno? prosze o pomoc z gory dziekuje."

  6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.

 • Gość anka_202 napisał(a) z apn-46-169-5-207.dynamic.gprs.plus.pl komentarz datowany na 2012/02/14 06:12:07:

  Witam 28 marca minie dokładnie rok odkąd jestem zatrudniona. wiem juz ze szykuja sie redukcje etatów czy po upływie tego roku kalendarzowego przysługuje mi kuroniówka?? bede wdzieczna za odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/14 07:15:17:

  "Witam 28 marca minie dokładnie rok odkąd jestem zatrudniona. wiem juz ze szykuja sie redukcje etatów czy po upływie tego roku kalendarzowego przysługuje mi kuroniówka?? bede wdzieczna za odpowiedz"

  Jak są spełnione warunki, to oczywiście tak...

 • Gość napisał(a) z afsp15.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/14 23:05:52:

  witam Czy należy mi sie zasiłek jeśli zarejestruje sie na bezrobociu po 1,5 roku urlopu wychowawczego

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/15 06:57:57:

  "witam Czy należy mi sie zasiłek jeśli zarejestruje sie na bezrobociu po 1,5 roku urlopu wychowawczego"

  Jeżeli wszytko gra z warunkami to tak.

 • Gość napisał(a) z acok174.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/15 13:18:37:

  a co to znaczy >wszystko gra> Byłam zatrudnina na 1/4 etatu przez 5miesięcy za 350zł Teraz pracodawca zatrudni mnie na cały etat za minimalne wynagrodzenie Po misiacu pracy mam zamiar iść na 1,5 roku na wychowawcze aż do zakończenia umowy zy bedzie mi się należało wychowawcze? i czy należałoby mi sie gdybym przez ten miesiąc dalej była zatrudnina na 1/4

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/15 13:27:25:

  a co to znaczy >wszystko gra> Byłam zatrudnina na 1/4 etatu przez 5miesięcy za 350zł Teraz pracodawca zatrudni mnie na cały etat za minimalne wynagrodzenie Po misiacu pracy mam zamiar iść na 1,5 roku na wychowawcze aż do zakończenia umowy zy bedzie mi się należało wychowawcze? i czy należałoby mi sie gdybym przez ten miesiąc dalej była zatrudnina na 1/4

  Wszystko gra, czyli:

  przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzeni + opłacane w tym czasie składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne...

 • oliser_2004 napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/15 14:43:34:

  Witam
  14.03.2011 podpisałam umowę zlecenie na okres miesiąca. 14.04.2011 podpisałam umowę o pracę na czas określony do 13.04.2012. Czy gdybym została zwolniona po 14 marca 2012 należałaby mi się zasiłek? czy umowa zlecenie wliczana jest do tych 365dni czy też zasiłek będzie mi się należał dopiero po 14 kwietnia? Z góry dziekuje za pomoc.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/15 15:34:29:

  "Witam
  14.03.2011 podpisałam umowę zlecenie na okres miesiąca. 14.04.2011 podpisałam umowę o pracę na czas określony do 13.04.2012. Czy gdybym została zwolniona po 14 marca 2012 należałaby mi się zasiłek? czy umowa zlecenie wliczana jest do tych 365dni czy też zasiłek będzie mi się należał dopiero po 14 kwietnia? Z góry dziekuje za pomoc."


  Umowa zlecenia też jest wliczana.

 • Gość napisał(a) z acok174.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/15 16:50:02:

  witam czy mogę liczyc na jakas odpowiedź Wystarczy tylko tak lub nie Moją sprawe przedstawiłam wcześniej

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/15 17:08:48:

  "witam czy mogę liczyc na jakas odpowiedź Wystarczy tylko tak lub nie Moją sprawe przedstawiłam wcześniej"

  Przepraszam, ale ja nie jestem jasnowidzem :)

  Nie wiem,czy spełnia Pni warunki to otrzymania zasiłku. Prawo do zasiłku to nie tylko staż pracy, to także inne wymogi, jak wynagrodzenie (musi być przynajmniej minimalna pensja), a także opłacane przez pracodawce składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

  Poza tym warunki są jasno opisane.

 • Gość napisał(a) z acok174.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/15 17:32:36:

  artykuł dokładnie przeczytałam ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie A więc jeszcze raz Od 5 miesięcy jestem zatrudnina na 1/4 etatu stawka 350zł składki opłacane Teraz zostane zatrudnina na cały etat stawka min 1386 Czy jakos tak Po miesiacu mam zamiar przejsc na wychowawcze Czyli bede miec 6 miesięcy przepracowane Na wychowawczym bede 18 miesięcy Nie bede miec wtedy wynagrodzenia bo na wychowawczym wynagrodzenie sie nie należy ale składki są płacone z budżetu państwa tylko nie wiem jakie Licze na to ze pan wie Potem kończy mi sie umowa i mam zamiar pójść na bezrobocie Czy bedzie mi sie należec zasiłek Juz nie wiem co mogłabym jeszce napisac zeby pan był w stanie mi pomóc odpowiedzią

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/15 17:35:29:

  "artykuł dokładnie przeczytałam ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie A więc jeszcze raz Od 5 miesięcy jestem zatrudnina na 1/4 etatu stawka 350zł składki opłacane Teraz zostane zatrudnina na cały etat stawka min 1386 Czy jakos tak Po miesiacu mam zamiar przejsc na wychowawcze Czyli bede miec 6 miesięcy przepracowane Na wychowawczym bede 18 miesięcy Nie bede miec wtedy wynagrodzenia bo na wychowawczym wynagrodzenie sie nie należy ale składki są płacone z budżetu państwa tylko nie wiem jakie Licze na to ze pan wie Potem kończy mi sie umowa i mam zamiar pójść na bezrobocie Czy bedzie mi sie należec zasiłek Juz nie wiem co mogłabym jeszce napisac zeby pan był w stanie mi pomóc odpowiedzią"

  Krótko: Nie.

 • Gość napisał(a) z acok174.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/15 17:37:22:

  czyli wychowawcze nie jest wliczane

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/15 17:41:55:

  czyli wychowawcze nie jest wliczane

  Wlicza się, ale składki musza być płacone od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1500 zł. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

  Jeżeli jest spełniony ten warunek, to zasiłek będzie się należał, a Pani nic o takiej kwocie nie pisała, a więc w takim przypadku nie będzie się należał.

 • Gość napisał(a) z acok174.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/15 17:44:49:

  czyli gdybym tera na ten jeden miesiąc dostała stawkę 1500 zł to bedzie sie należał zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/15 17:47:41:

  czyli gdybym tera na ten jeden miesiąc dostała stawkę 1500 zł to bedzie sie należał zasiłek?

  Nie.

  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalna pensją (1500 zł brutto) i opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

  Takie warunki muszą być spełnione.

 • oliser_2004 napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/16 07:52:39:

  Witam raz jeszcze
  Jeśli pracodawca rozwiąże ze mną umowę za porozumieniem stron to zasiłek będzie wypłacany po upłyiwe 90 dni ale przez okres 6 m-cy czy tylko 3? Dziekuje za pomoc

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/16 08:08:11:

  "Witam raz jeszcze
  Jeśli pracodawca rozwiąże ze mną umowę za porozumieniem stron to zasiłek będzie wypłacany po upłyiwe 90 dni ale przez okres 6 m-cy czy tylko 3? Dziekuje za pomoc"


  Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę o prace, to zasiłek wypłacany jest normalnie. Po 90 dniach wypłacany jest, gdy to pracownik rozwiązuje umowę.

 • oliser_2004 napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/16 08:23:51:

  Czyli gdybym ja rozwiązała umowę za porozumieniem stron wówczas zasiłek należałby mi sie po 90 dniach i tylko na 3 miesiące tak? A jeśli pracodawca za porozumieniem stron wówczas od razu i przez 6 mc-cy?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/16 08:29:24:

  "Czyli gdybym ja rozwiązała umowę za porozumieniem stron wówczas zasiłek należałby mi sie po 90 dniach i tylko na 3 miesiące tak? A jeśli pracodawca za porozumieniem stron wówczas od razu i przez 6 mc-cy?"

  Tak.

 • Gość marcin napisał(a) z user-46-112-154-194.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/02/19 14:34:23:

  Po wojsku, w 2006 roku byłem na zasiłku dla bezrobotnych. Potem PUP skierował mnie do pracy w związku z czym zawieszono mi zasiłek. Pracowałem początkowo na umowę o pracę, potem umowy zlecenie. Pracodawca stosował sprytne zabiegi, bo wypisywał dwie umowy (druga firma była na jego żonę), a składki odprowadzał prawdopodobnie z niższej umowy, dlatego mogło nie być najniższej pensji. Wcześniej jednak pracowałem na umowę czasową o pracę (ponad rok czasu) i najniższą pensję. Od lipca 2010 romku byłem na zwolnieniu i zasiłku rehabilitacyjnym z powodu złamania nogi. Zasiłek skończył się w październiku 2011 roku. Chciałem się zarejestrować jako bezrobotny z prawem do zasiłku, okazało się jednak, że w ZUSie powiedzieli mi, że moje składki były za niskie. Zasiłku nie dostałem, ani też żadnej decyzji z ZUSu czy PUP. Pytanie: Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek i czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/19 22:18:38:

  "Po wojsku, w 2006 roku byłem na zasiłku dla bezrobotnych. Potem PUP skierował mnie do pracy w związku z czym zawieszono mi zasiłek. Pracowałem początkowo na umowę o pracę, potem umowy zlecenie. Pracodawca stosował sprytne zabiegi, bo wypisywał dwie umowy (druga firma była na jego żonę), a składki odprowadzał prawdopodobnie z niższej umowy, dlatego mogło nie być najniższej pensji. Wcześniej jednak pracowałem na umowę czasową o pracę (ponad rok czasu) i najniższą pensję. Od lipca 2010 romku byłem na zwolnieniu i zasiłku rehabilitacyjnym z powodu złamania nogi. Zasiłek skończył się w październiku 2011 roku. Chciałem się zarejestrować jako bezrobotny z prawem do zasiłku, okazało się jednak, że w ZUSie powiedzieli mi, że moje składki były za niskie. Zasiłku nie dostałem, ani też żadnej decyzji z ZUSu czy PUP. Pytanie: Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek i czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy"

  Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek: Nie.

  czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy: Tak. Składki, które są płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia są jednym z warunków, który musi być spełniony.

 • Gość buntownik napisał(a) z 91.231.33.22* komentarz datowany na 2012/02/19 23:05:34:

  Witam.
  Mam przepracowane 43lata. Wiek emerytalny zostanie osiagniety za 5 lat. W marcu ubieglego roku przyznano mi rente z tyt.czesciowej niezdolnosci do pracy na okres roku. W miedzyczasie lekarz zakladowy nie wyrazil zgody na moje dalsze zatrudnienie, gdyz przyznano mi rente. Mam pytanie - jesli renta nie zostanie mi przedluzona czy zasilek dla bezrobotych bedzi mi sie nalezec? Watpie by pracodawca przyjal mnie z powrotem. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/19 23:18:40:

  "Witam.
  Mam przepracowane 43lata. Wiek emerytalny zostanie osiagniety za 5 lat. W marcu ubieglego roku przyznano mi rente z tyt.czesciowej niezdolnosci do pracy na okres roku. W miedzyczasie lekarz zakladowy nie wyrazil zgody na moje dalsze zatrudnienie, gdyz przyznano mi rente. Mam pytanie - jesli renta nie zostanie mi przedluzona czy zasilek dla bezrobotych bedzi mi sie nalezec? Watpie by pracodawca przyjal mnie z powrotem. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp."


  Tak.

 • Gość fkjggjtjr napisał(a) z kats.giment.net komentarz datowany na 2012/02/20 12:50:05:

  jeżeli ktoś pracował przez rok na półetatu czy nalezy się zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/20 12:52:51:

  "jeżeli ktoś pracował przez rok na półetatu czy nalezy się zasiłek?
  "
  Muszą być spełnione wszystkie warunki i wtedy nie będzie problemu.

  Forma zatrudnienia nie ma tutaj znaczenia.

 • Gość Monika napisał(a) z bwl234.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/20 13:20:38:

  Witam. Pracuję na 1/2 etatu i jestem na wypowiedzeniu (pracuję 2 lata) przez ten okres otrzymywałam połowę minimalnego wynagrodzenia + 35% od utargu. W każdym miesiącu przekraczałam najniższą krajową (zarabiałam ok 2100 brutto). Czy mam teraz prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/20 13:23:56:

  "Witam. Pracuję na 1/2 etatu i jestem na wypowiedzeniu (pracuję 2 lata) przez ten okres otrzymywałam połowę minimalnego wynagrodzenia + 35% od utargu. W każdym miesiącu przekraczałam najniższą krajową (zarabiałam ok 2100 brutto). Czy mam teraz prawo do zasiłku?"

  Wszystko zależy od tego od jakiej kwoty odprowadzane były składki. Musi to być przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

 • Gość nrfegrom napisał(a) z acln114.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/20 18:36:51:

  Witam zostałem zwolniony z pracy , z artykułu 53 , tak chorowałem , ale jestem już zdrowy tzn prosiłem pracodawce ,żeby mnie jeszcze nie zwalniali bo na żadną rente nie ide.Ale jednak przyszło mi pismo do domu , z tad moje pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych pracowałem 5 lat w tym zakładzie.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/20 18:59:46:

  "Witam zostałem zwolniony z pracy , z artykułu 53 , tak chorowałem , ale jestem już zdrowy tzn prosiłem pracodawce ,żeby mnie jeszcze nie zwalniali bo na żadną rente nie ide.Ale jednak przyszło mi pismo do domu , z tad moje pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych pracowałem 5 lat w tym zakładzie."

  Tak. Ale muszą być też spełnione pozostałe warunki.

 • Gość szczupla napisał(a) z 84-10-67-225.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/02/22 12:41:06:

  witam mam pytanie czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych jak mam przepracowane od 1.03.10 do 31.o7.2010 1/2 etatu a od 1.08.10 do 31.12.11 caly etat bardzo prosze o odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/22 12:48:32:

  "witam mam pytanie czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych jak mam przepracowane od 1.03.10 do 31.o7.2010 1/2 etatu a od 1.08.10 do 31.12.11 caly etat bardzo prosze o odpowiedz"

  Zasiłek będzie się należał, jak będą spełnione wymagane warunki..

 • Gość justyna napisał(a) z 91-218-60-37.neotrix.pl komentarz datowany na 2012/02/22 18:49:41:

  przez cztery lata pracowalam w firmie na umowe zlecenie. nastepnie dostalam umowe na caly etat na okres 1 roku,umowa sie skonczyla i z powodu redukcji etatu zostalam zwolnona. nalezy mi sie zasilek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/22 18:51:39:

  "przez cztery lata pracowalam w firmie na umowe zlecenie. nastepnie dostalam umowe na caly etat na okres 1 roku,umowa sie skonczyla i z powodu redukcji etatu zostalam zwolnona. nalezy mi sie zasilek?"

  Tak, ja powtarzam to w kółko: będą spełnione warunki - będzie należał się zasiłek.

  Sam staż to nie wszystko..

 • Gość napisał(a) z dynamic-78-8-90-152.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2012/02/27 10:10:05:

  chciałam się dowiedzieć czy to prawda że zasiłek bezrobotny wypłacany jest przez 6 miesiecy

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/27 10:57:29:

  "chciałam się dowiedzieć czy to prawda że zasiłek bezrobotny wypłacany jest przez 6 miesiecy"

  6 lub 12 miesięcy w zależności od stopnia bezrobocia w danym powiecie.

 • Gość qluluq napisał(a) z biu9.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/27 15:58:03:

  czy urząd pracy ma prawo odmówić zarejestrowania jako bezrobotnego z ubezpieczeniem (nie chodzi o zasiłek) osobę, która jest domownikiem a współmałżonek ma 0,8 ha gruntów jako nieruchomość rolną i ma zaświadczenie z urzędu miasta i gminy, że te grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego zgodnie z art.2ust.1 ustawy o podatku rolnym, nadmieniam, że na tych gruntach nikt nigdy nie prowadził działalności rolniczej w świetle ww ustawy.

 • Gość Anna M. napisał(a) z abzu12.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/27 16:05:35:

  Witam, w październiku 2011 rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron, następnie podjęłam pracę w nowym miejscu - w wyniku redukcji etatów, po okresie próbnym nie przedłużono mi umowy. Od tygodnia zarejestrowana jestem w UP. Czy mam prawo do zasiłku wypłacanego 7 dni po dniu rejestracji?

 • 3justek napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/27 20:18:40:

  Witam!
  Proszę o pomoc.
  Przepracowałam 8 lat( z przerwami) na umowę o pracę i minimalnych dochodach. W zeszłym roku w marcu złożyłam wypowiedzenie i nie rejestrowałam się w UP.Następnie podjęłam pracę w sierpniu i po miesiącu musiałam się zwolnić również nie rejestrując się.
  Czy otrzymam zasiłek i jeżeli tak to po jakim okresie?

 • Gość Agnes 123 napisał(a) z 83-238-133-134.ip.netia.com.pl komentarz datowany na 2012/02/27 21:51:08:

  Witam mam pytanko od 2007r do30kwietnia 2012r mam umowę o pracę i już wiem że mi jej nie przedlużą czy po tym czasie dostane zasilek tak zwany kuroniówką

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/27 23:14:11:

  "Witam mam pytanko od 2007r do30kwietnia 2012r mam umowę o pracę i już wiem że mi jej nie przedlużą czy po tym czasie dostane zasilek tak zwany kuroniówką"

  Jeżeli będą spełnione warunki, to oczywiście tak.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/27 23:16:53:

  "Witam!
  Proszę o pomoc.
  Przepracowałam 8 lat( z przerwami) na umowę o pracę i minimalnych dochodach. W zeszłym roku w marcu złożyłam wypowiedzenie i nie rejestrowałam się w UP.Następnie podjęłam pracę w sierpniu i po miesiącu musiałam się zwolnić również nie rejestrując się.
  Czy otrzymam zasiłek i jeżeli tak to po jakim okresie?"


  Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją + opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

  Takie warunki musza być spełnione.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/27 23:19:20:

  "Witam, w październiku 2011 rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron, następnie podjęłam pracę w nowym miejscu - w wyniku redukcji etatów, po okresie próbnym nie przedłużono mi umowy. Od tygodnia zarejestrowana jestem w UP. Czy mam prawo do zasiłku wypłacanego 7 dni po dniu rejestracji?"

  Nie.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/27 23:24:29:

  "czy urząd pracy ma prawo odmówić zarejestrowania jako bezrobotnego z ubezpieczeniem (nie chodzi o zasiłek) osobę, która jest domownikiem a współmałżonek ma 0,8 ha gruntów jako nieruchomość rolną i ma zaświadczenie z urzędu miasta i gminy, że te grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego zgodnie z art.2ust.1 ustawy o podatku rolnym, nadmieniam, że na tych gruntach nikt nigdy nie prowadził działalności rolniczej w świetle ww ustawy."

  To już pytanie do UP o uzasadnienie takiej decyzji.

 • Gość przedsiebiorca przed upadloscia napisał(a) z chp87.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/28 14:15:18:

  Witam,

  Czy dla przedsiębiorcy, który zakończy działalność po roku prowadzenia (preferencyjny ZUS) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/28 14:18:20:

  "Witam,

  Czy dla przedsiębiorcy, który zakończy działalność po roku prowadzenia (preferencyjny ZUS) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?"


  Składki muszą być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • monikab87 napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/28 17:40:04:

  Mam pytanie. Czy przy obliczaniu ilości dni przepracowanych potrzebnych do otrzymania zasiłku stosuje się odliczenie ilości dni zwolnienia chorobowego i zasiłku opiekuńczego na dziecko. Za odpowiedź z góry dziękuję.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/28 17:54:32:

  "Mam pytanie. Czy przy obliczaniu ilości dni przepracowanych potrzebnych do otrzymania zasiłku stosuje się odliczenie ilości dni zwolnienia chorobowego i zasiłku opiekuńczego na dziecko. Za odpowiedź z góry dziękuję."

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość Lidia napisał(a) z hmv10.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/28 18:56:31:

  Od sierpnia 2009 rku prowadze mała firmę i płace ZUS "preferencyjny"- nizszy fb1bc. Czy w tym wypadku mam prawo do zasiłku - musze zrezygnować z własnej działalności.
  Mam 49 lat i przepracowane 29 lat.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/02/28 19:27:12:

  "Od sierpnia 2009 rku prowadze mała firmę i płace ZUS "preferencyjny"- nizszy fb1bc. Czy w tym wypadku mam prawo do zasiłku - musze zrezygnować z własnej działalności.
  Mam 49 lat i przepracowane 29 lat."


  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • krzysiekmaly1717 napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/01 21:31:11:

  Witam,
  mam pyt. jesli moja żona pracowała na 1/2etatu od 1lutego 2010r do 17marca 2011r pózniej była na zwolnieniu do 17wrzesnia 2011r od 17 wrzesnia 2011r do 5marca 2012r jest na macierzyńskim. Czy należy się w tym przypadku zasiłek dla bezrobotnych??? dodam ze składki nie były odprowadzane od najnizszej krajowej lecz od nizszej kwoty. Dziękuje za odp

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/01 23:18:58:

  "Witam,
  mam pyt. jesli moja żona pracowała na 1/2etatu od 1lutego 2010r do 17marca 2011r pózniej była na zwolnieniu do 17wrzesnia 2011r od 17 wrzesnia 2011r do 5marca 2012r jest na macierzyńskim. Czy należy się w tym przypadku zasiłek dla bezrobotnych??? dodam ze składki nie były odprowadzane od najnizszej krajowej lecz od nizszej kwoty. Dziękuje za odp"


  Nie. Warunkiem jest płacenie składek od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • Gość marta napisał(a) z avs58.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/03/02 09:23:45:

  Pracowałam do 1.10.2011 przez 5 lat na umowie o prace z wynagrodzeniem wyższym niż minimalna krajowa po utracie pracy nie zarejestrowałam się jako bezrobotna bo stwierdziłam że szybko znajdę prace natomiast wyszło inaczej. chciała bym się teraz zarejestrować - czy obecnie należy mi się zasiłek ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/02 09:26:41:

  "Pracowałam do 1.10.2011 przez 5 lat na umowie o prace z wynagrodzeniem wyższym niż minimalna krajowa po utracie pracy nie zarejestrowałam się jako bezrobotna bo stwierdziłam że szybko znajdę prace natomiast wyszło inaczej. chciała bym się teraz zarejestrować - czy obecnie należy mi się zasiłek ?"

  Jeżeli od rozwiązania umowy nie minęło więcej niż 6 miesięcy - to tak.

 • tygrysek2013 napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/02 10:50:58:

  dzień dobry byłam zatrudniona ponad 19 lat w firmie na umowę o prace dostałam właśnie wypowiedzenie , firma żle stoi i zlikwidowali moje stanowisko od 4 miesięcy dodatkowo dorabiam na umowe zlecenie czy w tym wypadku dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/02 13:17:40:

  "dzień dobry byłam zatrudniona ponad 19 lat w firmie na umowę o prace dostałam właśnie wypowiedzenie , firma żle stoi i zlikwidowali moje stanowisko od 4 miesięcy dodatkowo dorabiam na umowe zlecenie czy w tym wypadku dostanę zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jak spełnione są warunki, to oczywiście tak.

 • Gość napisał(a) z 138-188.nitka.net.pl komentarz datowany na 2012/03/05 17:05:34:

  mam pytanie po przeprcowaniu 7 lat na umowe na czas nieokreslony zlozylam zwolnienie z pracy dla innej lepszej propozycji przepracowalam tam miesiac ale nie przedluzyli mi umowy czy w takim ukladzie nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/05 17:34:29:

  "mam pytanie po przeprcowaniu 7 lat na umowe na czas nieokreslony zlozylam zwolnienie z pracy dla innej lepszej propozycji przepracowalam tam miesiac ale nie przedluzyli mi umowy czy w takim ukladzie nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych"

  Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość pomocy napisał(a) z apn-77-114-116-4.dynamic.gprs.plus.pl komentarz datowany na 2012/03/07 10:15:40:

  Witam. mam przepracowane mniej niż 5 lat (mianowicie 2 z małym hakiem) dla wyjaśnienia do zasilku wliczany jest to tylko okrez rzeczywistnego zatruydnienia na umowe o prace przy dochodach minimalnych (okres pobierania nauki juz nie ??) w jakiej wysokości netto przysługiiwal by mi zasiłek ??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/07 10:17:45:

  "Witam. mam przepracowane mniej niż 5 lat (mianowicie 2 z małym hakiem) dla wyjaśnienia do zasilku wliczany jest to tylko okrez rzeczywistnego zatruydnienia na umowe o prace przy dochodach minimalnych (okres pobierania nauki juz nie ??) w jakiej wysokości netto przysługiiwal by mi zasiłek ??"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy. Kwoty podane są w artykule.

 • Gość WojciechK napisał(a) z 178-37-96-149.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/03/08 20:14:51:

  Przepracowałem 27lat w służbie zdrowia. Nie pracuję od 1 stycznia 2012. Powiedziano mi w UP że jeżeli żona jest rolnikiem (posiada 2,5 ha przeliczeniowego, otrzymała ziemię jako darowiznę osobistą już podczas trwania małżeństwa) i nie posiadamy rozdzielności majątkowej, to zasiłek dla bezrobotnych mi nie przysługuje. Czy to jest rzeczywiście prawda? Czy ktoś nie wie co mówi?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/08 20:32:43:

  "Przepracowałem 27lat w służbie zdrowia. Nie pracuję od 1 stycznia 2012. Powiedziano mi w UP że jeżeli żona jest rolnikiem (posiada 2,5 ha przeliczeniowego, otrzymała ziemię jako darowiznę osobistą już podczas trwania małżeństwa) i nie posiadamy rozdzielności majątkowej, to zasiłek dla bezrobotnych mi nie przysługuje. Czy to jest rzeczywiście prawda? Czy ktoś nie wie co mówi?"

  Tak to prawda. Nie można wtedy otrzymać statusu osoby bezrobotnej.

 • Gość WojciechK napisał(a) z 178-37-96-149.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/03/09 08:09:10:

  Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź. Ale w przypadku domniemanego naszego rozwodu, ja w związku z tą darowizną osobistą dla żony, nie mam żadnego prawa do tej ziemi. To w końcu jestem współwłaścicielem i nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czy też nie jestem współwłaścicielem i powinienem mieć do zasiłku prawo ???

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/09 08:41:10:

  "Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź. Ale w przypadku domniemanego naszego rozwodu, ja w związku z tą darowizną osobistą dla żony, nie mam żadnego prawa do tej ziemi. To w końcu jestem współwłaścicielem i nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czy też nie jestem współwłaścicielem i powinienem mieć do zasiłku prawo ???"

  A jest Pan rozwiedziony? rozwodzi się?

 • Gość WojciechK napisał(a) z 178-37-96-149.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/03/09 09:03:13:

  Nie,nie jestem rozwiedziony i nie mam zamiaru się rozwodzić. Rozbieżność interpretacji posiadania przez żonę ziemi (fakt że jest ubezpieczonym rolnikiem) w przypadku utraty przeze mnie pracy nie uprawnia mnie do praw dla bezrobotnych. Natomiast gdybyśmy podjęli decyzję o rozwodzie, ewidentnie wskazuje, że nie mam prawa do tej ziemi. To według prawa tę ziemię posiadam, czy też nie? Mam prawo być bezrobotnym, czy nie? Jak mam rozumieć tę prawną rozbieżność?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/09 09:06:11:

  "Nie,nie jestem rozwiedziony i nie mam zamiaru się rozwodzić. Rozbieżność interpretacji posiadania przez żonę ziemi (fakt że jest ubezpieczonym rolnikiem) w przypadku utraty przeze mnie pracy nie uprawnia mnie do praw dla bezrobotnych. Natomiast gdybyśmy podjęli decyzję o rozwodzie, ewidentnie wskazuje, że nie mam prawa do tej ziemi. To według prawa tę ziemię posiadam, czy też nie? Mam prawo być bezrobotnym, czy nie? Jak mam rozumieć tę prawną rozbieżność?"

  Tak stanowi ustawa i jeżeli ktoś posiada ziemię lub posiada ją jego żona/mąż, to nie może otrzymać statusu osoby bezrobotnej.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/09 09:08:52:

  Bezrobotnym może być osoba, która:

  cytat:

  "nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

 • Gość kina napisał(a) z abi13.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/03/09 22:01:37:

  Witam jestem zarejestrowana w UP i przysługuje mi zasiłek w wysokości 761.40 i w związku z tym mam pytanie czy cała ta kwota będzie mi wypłacana, czy też będą od tej kwoty odliczane składki?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/10 08:25:58:

  "Witam jestem zarejestrowana w UP i przysługuje mi zasiłek w wysokości 761.40 i w związku z tym mam pytanie czy cała ta kwota będzie mi wypłacana, czy też będą od tej kwoty odliczane składki?"

  Jest to kwota brutto. Na rękę wychodzi 660,87 zł.

 • Gość kina napisał(a) z abh140.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/03/10 17:31:31:

  Dziękuję bo wczoraj mi wpłynęły pieniążki na konto, ale tylko 460 zł.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/10 22:37:02:

  "Dziękuję bo wczoraj mi wpłynęły pieniążki na konto, ale tylko 460 zł."

  Pewnie za niecały miesiąc.

 • Gość kina napisał(a) z aau38.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/03/11 00:11:15:

  Według pisma od 2.02 jestem uznana za osobę bezrobotną a od 10.02 przyznany mi został zasiłek w wysokosci 100%

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/11 05:55:39:

  "Według pisma od 2.02 jestem uznana za osobę bezrobotną a od 10.02 przyznany mi został zasiłek w wysokosci 100%"

  No to pierwszy zasiłek został wypłacony za 19 dni.

 • Gość Mizus napisał(a) z public31332.cdma.centertel.pl komentarz datowany na 2012/03/11 12:14:04:

  witam ,
  mam pytanie ; w lutym dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę się jeszcze zarejestrować jako bezrobotna i czy otrzymam zaśiłek ??
  dziękuje za odpowiedz , pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/11 12:16:51:

  "witam ,
  mam pytanie ; w lutym dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę się jeszcze zarejestrować jako bezrobotna i czy otrzymam zaśiłek ??
  dziękuje za odpowiedz , pozdrawiam"


  Zarejestrować się można, a zasiłek będzie przyznany, gdy będą spełnione wymagane warunki..

 • Gość damianos210 napisał(a) z host892524631.com-promis.3s.pl komentarz datowany na 2012/03/12 19:23:35:

  Witam, mam takie pytanie czy po swiadczeniu rechabilitacyjnym które trwało 12 mie-cy,przysługije Mi zasiłek dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/12 19:41:48:

  "Witam, mam takie pytanie czy po swiadczeniu rechabilitacyjnym które trwało 12 mie-cy,przysługije Mi zasiłek dla bezrobotnych."

  Tak, jeżeli podstawę wymiaru świadczenia stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Gość damianos210 napisał(a) z host892524631.com-promis.3s.pl komentarz datowany na 2012/03/12 20:01:56:

  chciałem jeszcze zapytac, zakład zatrudnił mnie na 1 rok , i w drugim miesiącu umowy zachorowałem wykozystałem 182 dni zasiłku chorobowego , a pozniej przeszłem na swiadczenie rechabilitacyjne które trwało 12 mie-cy.
  Czy w tym momencie takze przysługuje Mi zaiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/12 20:04:40:

  "chciałem jeszcze zapytac, zakład zatrudnił mnie na 1 rok , i w drugim miesiącu umowy zachorowałem wykozystałem 182 dni zasiłku chorobowego , a pozniej przeszłem na swiadczenie rechabilitacyjne które trwało 12 mie-cy.
  Czy w tym momencie takze przysługuje Mi zaiłek dla bezrobotnych ?"


  Tak.

 • krapkowice2012 napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/13 12:36:24:

  witam,
  Pracowałam na umowę na czas określony od 01.04.2011 do 30.09.2011.za minimalną płacę
  11 wrzesnia urodzilam dziecko i do 26 lutego przebywałam na urlopie macierzyńskim
  Mój pracodawca chce mi przedluzyć umowę o pracę na kolejne 3 miesiące.
  Czy macierzyński jest liczony do okresu zatrudnienie , czy dostane kuroniówkę??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/13 12:48:34:

  "witam,
  Pracowałam na umowę na czas określony od 01.04.2011 do 30.09.2011.za minimalną płacę
  11 wrzesnia urodzilam dziecko i do 26 lutego przebywałam na urlopie macierzyńskim
  Mój pracodawca chce mi przedluzyć umowę o pracę na kolejne 3 miesiące.
  Czy macierzyński jest liczony do okresu zatrudnienie , czy dostane kuroniówkę??


  Zasiłek, nie ma czegoś takiego jak "kuroniówka".

  Tak. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość jaro napisał(a) z dynamic-78-8-3-206.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2012/03/14 14:46:00:

  Witam
  Pracowałem w firmie 15 lat w dniu 12/03/2012 zostałem zwolniony za porozumieniem stron czy przysługuje mi zasiłek. Umowa była na czas nieokreślony

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/14 23:15:25:

  Pracowałem w firmie 15 lat w dniu 12/03/2012 zostałem zwolniony za porozumieniem stron czy przysługuje mi zasiłek. Umowa była na czas nieokreślony.

  Jeżeli są spełnione warunki, to oczywiście tak.

 • Gość 9tg napisał(a) z 195-74-58-73.internetia.net.pl komentarz datowany na 2012/03/16 16:27:00:

  Czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych osobie k która w ciagu 18 miesięcy nie przepracowała 365 dni , zlikwidowano zakład. Staż pracy 28 lat

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/16 21:50:22:

  "Czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych osobie k która w ciagu 18 miesięcy nie przepracowała 365 dni , zlikwidowano zakład. Staż pracy 28 lat"

  Nie.

 • Gość 97magda napisał(a) z rtr-6-134.interkar.pl komentarz datowany na 2012/03/19 21:15:48:

  witam
  od 2006 roku pracowałam na umowę zlecenie z minimalnym wynagrodzeniem i byly odprowadzane wszystkie składki. Po drodze wykorzystałam urlop macierzyński. Ostatni rok 2011 od stycznia do grudnia już nie miałam minimalnego wynagrodzenia, było ono niższe. Zakład pracy rozwiązał się 31.01.2011 i od tego czasu jestem bezrobotna. Rozumiem, że gdybym teraz chciała zarejestrować się w UP to nie otrzymam zasiłku tak? bo nie przepracowałam 1 roku w ciągu 18 miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem? to nie ma znaczenia, że chciałam pracować (pomimo niższego wynagrodzenia) a nie pójść na garnuszek państwa. Nie jest ważne to, że pracowałam 15 lat i, że miałam ciągłość (w 2009 roku byłam na urlopie macierzyńskim) wcześniej i później cały czas miałam ciągłość tylko w 2011 nie podniesiono mi wynagrodzenia. Ten rok przekreśla prawo uzyskania zasiłku tak? to jest chore...

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/19 21:37:17:

  "to jest chore..."

  Taka jest niestety ustawa. Warunki są równe dla wszystkich.

  Pieniądze na zasiłki nie biorą się z powietrza, po to jest Fundusz Pracy, a ustawodawca ustalił, że składki musza być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • Gość napisał(a) z d19-242.static.icpnet.pl komentarz datowany na 2012/03/20 12:45:45:

  witam w czerwu konczy mi sie umowa o praca na czas okreslony mam przepracowane 1,5 roku i nie mam zamiaru przedluzac umowy a pracodawca mi zaoferuje przedluzenie. czy jesli odejde to przysluguje mi zasilek

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/20 12:49:34:

  "witam w czerwu konczy mi sie umowa o praca na czas okreslony mam przepracowane 1,5 roku i nie mam zamiaru przedluzac umowy a pracodawca mi zaoferuje przedluzenie. czy jesli odejde to przysluguje mi zasilek"

  Jeżeli pracownik sam rozwiązuje umowę, to zasiłek przysługuje, ale dopiero będzie wypłacony po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość sylwia napisał(a) z d131-99.icpnet.pl komentarz datowany na 2012/03/23 12:38:33:

  Witam.
  Pracowałam w jednej firmie od marca 2008r, od lipca 2011r byłam na dłuższym zwolnieniu do października 2011r (w tym czasie skończyła mi się umowa w firmie, której pracowałam) od 21 października rozpoczęłam pracę w innej firmie, po zakończeniu okresu próbnego, czyli od 01 lutego już tam nie pracuję. Nie poszłam na bezrobocie od razu sie zarejestrować, czy jak teraz pójdę to bedzie przysługiwał mi zasiłek i czy w ogóle by mi przysługiwał?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/23 13:07:52:

  "Witam.
  Pracowałam w jednej firmie od marca 2008r, od lipca 2011r byłam na dłuższym zwolnieniu do października 2011r (w tym czasie skończyła mi się umowa w firmie, której pracowałam) od 21 października rozpoczęłam pracę w innej firmie, po zakończeniu okresu próbnego, czyli od 01 lutego już tam nie pracuję. Nie poszłam na bezrobocie od razu sie zarejestrować, czy jak teraz pójdę to bedzie przysługiwał mi zasiłek i czy w ogóle by mi przysługiwał?"


  Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne i wtedy wszystko gra..

 • Gość agniesia1807.wp.meil napisał(a) z apn-46-76-140-150.dynamic.gprs.plus.pl komentarz datowany na 2012/03/28 10:44:04:

  pracowalam 11 miesięcy.wczesnie przez ok.9 miesięcy byłam na bezpłatnym zasiłku wychowawczymczy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/28 10:46:26:

  "pracowalam 11 miesięcy.wczesnie przez ok.9 miesięcy byłam na bezpłatnym zasiłku wychowawczymczy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

  Nie.

 • Gość napisał(a) z apn-46-169-23-52.dynamic.gprs.plus.pl komentarz datowany na 2012/03/29 21:10:03:

  czy dostanę zasiłek po dwunastu latach pracy zaznaczam że umowa nastąpiła za porozumieniem stron

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/29 23:22:16:

  "czy dostanę zasiłek po dwunastu latach pracy zaznaczam że umowa nastąpiła za porozumieniem stron"

  Jeżeli spełnione są warunki - to tak.

 • sevenup napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/30 08:00:19:

  Witam, pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie porozumienia stron. - Czy w tej sytuacji otrzymam zasiłek od razu czy też po upływie 90 dni od rejestracji w UP. Jeżeli dopiero po 90 dniach, to jaki przypadek wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron /lub inna forma wypowiedzenia/ spowodowałaby otrzymanie zasiłku od zaraz? Zaznaczam ,że spełniam wszystkie kodeksowe wymogi do otrzymania zasiłku.
  - Czy mogę domagać się od pracodawcy zachowania 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia? /mam umowę na czas nieokreślony/
  - Jaka jest moja sytuacja prawna jeżeli nie podpiszę wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron?
  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/30 08:05:59:

  "Witam, pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie porozumienia stron. - Czy w tej sytuacji otrzymam zasiłek od razu czy też po upływie 90 dni od rejestracji w UP. Jeżeli dopiero po 90 dniach, to jaki przypadek wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron /lub inna forma wypowiedzenia/ spowodowałaby otrzymanie zasiłku od zaraz? Zaznaczam ,że spełniam wszystkie kodeksowe wymogi do otrzymania zasiłku. "

  Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę, to zasiłek wypłacany będzie normalnie.

 • Gość kasiacuki napisał(a) z agip184.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/03/30 21:04:37:

  Od 5 lat jestem zatrudniona na pól etatu moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najnizszego wynagrodzenia. Czy w wypadku utraty pracy z winy pracodawcy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? prosze o odpowiedz tak czy nie?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/03/30 22:09:13:

  "Od 5 lat jestem zatrudniona na pól etatu moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najnizszego wynagrodzenia. Czy w wypadku utraty pracy z winy pracodawcy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? prosze o odpowiedz tak czy nie?"

  Nie.

 • Gość den napisał(a) z 77-252-50-5.ip.netia.com.pl komentarz datowany na 2012/04/01 14:43:32:

  konczę szkołę zawodową. i mam pytanie co po tym mi się należy

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/01 22:27:29:

  "konczę szkołę zawodową. i mam pytanie co po tym mi się należy"

  Z UP po zarejestrowaniu tylko ubezpieczenie zdrowotne.

 • Gość pracuś napisał(a) z 89-73-55-191.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/04/03 10:38:37:

  ''Pracuje rok czasu na umowę o pracę na cały etat ''pracodawca chce zmienić umowe na 1\4 etatu z powodu małej ilości pracy .Wiem że nie chce mnie zwolnić w tej chwili ale nie wiem na jak długo będę pracować na 1/4 etatu .Czy nie stracę prawa do zasiłku z powodu tej zmiany , w sytuacji utraty pracy?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/03 12:15:53:

  ''Pracuje rok czasu na umowę o pracę na cały etat ''pracodawca chce zmienić umowe na 1\4 etatu z powodu małej ilości pracy .Wiem że nie chce mnie zwolnić w tej chwili ale nie wiem na jak długo będę pracować na 1/4 etatu .Czy nie stracę prawa do zasiłku z powodu tej zmiany , w sytuacji utraty pracy?"

  Nie, jeżeli nie będzie to miało wpływu na spełnienie wymaganych warunków.

 • beaca napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/03 12:39:04:

  Mam pytanie od prawie dwóch lat jestem na umowie zleceniu i nie mam minimalnego wynagrodzenia a składki płacone są przez pracodawcę jedynie zdrowotne czy w związku z tym otrzymam zasiłek po rozwązaniu takiej umowy nadmieniam że przed tą umową pracowałam na własnej działalności przez okres dwóch lat a wcześniej byłam na bezrobociu przez okres półtora roku a przedtem przepracowałam na umowę o pracę pkres 18 lat. Czy wobec tego mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w UP

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/03 13:02:57:

  "Mam pytanie od prawie dwóch lat jestem na umowie zleceniu i nie mam minimalnego wynagrodzenia a składki płacone są przez pracodawcę jedynie zdrowotne czy w związku z tym otrzymam zasiłek po rozwązaniu takiej umowy nadmieniam że przed tą umową pracowałam na własnej działalności przez okres dwóch lat a wcześniej byłam na bezrobociu przez okres półtora roku a przedtem przepracowałam na umowę o pracę pkres 18 lat. Czy wobec tego mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w UP"

  Nie. Muszą być opłacane składki na Fundusz Pracy od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 • Gość grabik111 napisał(a) z wifi-239-43.bifrost.is komentarz datowany na 2012/04/04 22:48:27:

  Witam, mam pytanie, czy jesli bede miec przepracowany caly rok na Islandii, i zwolnie sie sam(umowa na czas nieokreslony) to czy jak wroce do Polski to bedzie przyslugiqwał mi zasilek?Dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/05 09:10:55:

  "Witam, mam pytanie, czy jesli bede miec przepracowany caly rok na Islandii, i zwolnie sie sam(umowa na czas nieokreslony) to czy jak wroce do Polski to bedzie przyslugiqwał mi zasilek?Dziekuje za odpowiedz"

  Jeżeli opłacane są składki na Fundusz pracy - tak.

 • Gość mm238 napisał(a) z 82-160-139-46.tktelekom.pl komentarz datowany na 2012/04/05 17:18:58:

  Witam. Ostatniego kwietnia kończy mi się umowa o pracę na czas próbny.
  Nie chcę pracować w tej firmie.
  Czy jeśli pracodawca chciałby ze mną zawrzeć dalszą umowę a ja odmówię to czy może napisać to na świadectwie pracy, że ja odmówiłam dalszej współpracy?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/05 23:19:03:

  "Witam. Ostatniego kwietnia kończy mi się umowa o pracę na czas próbny.
  Nie chcę pracować w tej firmie.
  Czy jeśli pracodawca chciałby ze mną zawrzeć dalszą umowę a ja odmówię to czy może napisać to na świadectwie pracy, że ja odmówiłam dalszej współpracy? "


  Będzie, że umowa została rozwiązana przez pracownika..

 • marek690 napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/06 21:07:34:

  Witam.Od dwóch miesięcy nie dostaję wynagrodzenia .Zatrudniony na czas określony od 2007 do 2017. Staż pracy 26 lat.Chcę rozwiązać umowę z winy pracodawcy art.55 K.p .Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych .od kiedy i w jakiej wysokości.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/06 23:12:11:

  "Witam.Od dwóch miesięcy nie dostaję wynagrodzenia .Zatrudniony na czas określony od 2007 do 2017. Staż pracy 26 lat.Chcę rozwiązać umowę z winy pracodawcy art.55 K.p .Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych .od kiedy i w jakiej wysokości."

  Muszą być spełnione opisane warunki. Jeżeli są, to będzie się należał.

 • Gość napisał(a) z user-164-127-189-249.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/04/11 16:13:55:

  witam.
  Jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę od 2 lat wynagrodzenie minimalne w skali kraju na pełen etat . Pracodawca notorycznie nie płaci wynagrodzenia w terminie . zrywając umowę o pracę z winy pracodawcy - naruszenie kp . czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/11 17:16:49:

  "witam.
  Jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę od 2 lat wynagrodzenie minimalne w skali kraju na pełen etat . Pracodawca notorycznie nie płaci wynagrodzenia w terminie . zrywając umowę o pracę z winy pracodawcy - naruszenie kp . czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych ?"


  Tak.

 • Gość iskra napisał(a) z 152-209-149-91.cpe.marton.net.pl komentarz datowany na 2012/04/11 22:16:13:

  Witam pracowałem 2,5 roku po czym skończyła mi sie umowa i dostałem na konto 362 zł zasiłku za jeden miesiąc czemu tak mało?? a nie 593?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/11 22:34:47:

  "Witam pracowałem 2,5 roku po czym skończyła mi sie umowa i dostałem na konto 362 zł zasiłku za jeden miesiąc czemu tak mało?? a nie 593?"

  Bo nie za cały miesiąc.

 • Gość Danuta napisał(a) z nat-pod3-9.aster.pl komentarz datowany na 2012/04/15 13:45:50:

  Witam. Mam pytanie: Czy, jeżeli w okresie pobierania zasiłku będę kończyć 50 rok życia, to jest możliwość przedłużenia tego zasiłku do roku czasu, czy też musiała bym mieć ukończone 50 lat zanim go będę pobierać?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/15 22:29:59:

  "Witam. Mam pytanie: Czy, jeżeli w okresie pobierania zasiłku będę kończyć 50 rok życia, to jest możliwość przedłużenia tego zasiłku do roku czasu, czy też musiała bym mieć ukończone 50 lat zanim go będę pobierać?"

  Trzeba mieć skończone.

 • natusia871 napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/16 14:49:54:

  Przepracowałam w jednej firmie 5 lat z czego 4 lata pracowałam na cały etat a ostatni rok na 3/4 etatu. Najniższa krajowa wynosiła u mnie 1260zł Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/16 15:37:30:

  "Przepracowałam w jednej firmie 5 lat z czego 4 lata pracowałam na cały etat a ostatni rok na 3/4 etatu. Najniższa krajowa wynosiła u mnie 1260zł Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?"

  Jednym z wymogów jest przynajmniej minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.

 • stokrotka_110 napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/16 18:28:33:

  witam mam pytanie jeśli mam umowe od 30.04.2007-30.04.2012rto należy mi się ten wyższy zasiłek dla bezrobotnych czy umowa musi byc do 01.05.2012

 • Gość Monika napisał(a) z xdsl.101.c82.petrotel.pl komentarz datowany na 2012/04/16 19:10:00:

  Pracuję w jednej firmie od 1999r. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem. Załóżmy, że rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z dn. 30.04.2012, a od 1.05.2012r zaczynam pracę w nowej firmie. Nowa firma na start proponuje umowę na czas określony na 3 miesiące. Czy w razie nie przedłużenia umowy w nowej firmie, będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/16 19:25:43:

  "witam mam pytanie jeśli mam umowe od 30.04.2007-30.04.2012rto należy mi się ten wyższy zasiłek dla bezrobotnych czy umowa musi byc do 01.05.2012"

  80%

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/16 19:28:10:

  "Pracuję w jednej firmie od 1999r. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem. Załóżmy, że rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z dn. 30.04.2012, a od 1.05.2012r zaczynam pracę w nowej firmie. Nowa firma na start proponuje umowę na czas określony na 3 miesiące. Czy w razie nie przedłużenia umowy w nowej firmie, będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

  Tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że jak to pracownik rozwiązuje umowę, to zasiłek wypłacany jest dopiero po 90 dniach..

 • Gość napisał(a) z host8925209211.waldex.3s.pl komentarz datowany na 2012/04/19 18:11:42:

  witam mam pytanie ponieważ pracuje kilka lat w piekarni na 1/2 etatu zarobek brutto wynosił 750 zł lecz teraz likwidują ją i mam pytanie odnośnie tego co mi się należy w czasie zwolnienia i czy w razie czego mam prawo do zasilku dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/19 23:19:06:

  "witam mam pytanie ponieważ pracuje kilka lat w piekarni na 1/2 etatu zarobek brutto wynosił 750 zł lecz teraz likwidują ją i mam pytanie odnośnie tego co mi się należy w czasie zwolnienia i czy w razie czego mam prawo do zasilku dla bezrobotnych ?"

  Zasiłek nie będzie się należał.

 • Gość napisał(a) z 85-202-217-63.internetia.net.pl komentarz datowany na 2012/04/20 12:51:26:

  Witam mam pytanie. Pracowałam od czterech lat moje wynagrodzenie to 1370 zł.
  teraz mam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy należy mi się zasiłek.c

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/20 13:15:05:

  "Witam mam pytanie. Pracowałam od czterech lat moje wynagrodzenie to 1370 zł. teraz mam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy należy mi się zasiłek."

  Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.

 • Gość fryteczka109 napisał(a) z host31-42-29-123.tvkdiana.pl komentarz datowany na 2012/04/20 20:15:47:

  pracowałam od 01.01.2011 do 31.05.2011 na pełen etat i najnizsza krajowa a potem jeszcze od 02.11.2011 do 31.05.2012(konczy mi sie umowa) tez za najnizsza krajowa i na pelen etat. pomiedzy jedna praca a druga bylam zarejstrowana w UP
  czy kiedy z koncem maja skonczy mi sie umowa i zarejstruje sie w UP to czy bedzie mi przysługiwal zasiłek??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/20 21:10:39:

  "pracowałam od 01.01.2011 do 31.05.2011 na pełen etat i najnizsza krajowa a potem jeszcze od 02.11.2011 do 31.05.2012(konczy mi sie umowa) tez za najnizsza krajowa i na pelen etat. pomiedzy jedna praca a druga bylam zarejstrowana w UP
  czy kiedy z koncem maja skonczy mi sie umowa i zarejstruje sie w UP to czy bedzie mi przysługiwal zasiłek??"


  Potrzebne jest minimum 356 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość ciekawa222 napisał(a) z 212-106-17-208.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/04/20 22:45:33:

  Witam, prawdopodobnie w sierpniu dostanę wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. W grudniu kończę 50 lat, przepracowałam ponad 20 lat. Jeśli zarejestruję się w PUP dopiero w grudniu czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych przez 12 m-cy ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/21 07:06:10:

  "Witam, prawdopodobnie w sierpniu dostanę wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. W grudniu kończę 50 lat, przepracowałam ponad 20 lat. Jeśli zarejestruję się w PUP dopiero w grudniu czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych przez 12 m-cy ?"

  Tak.

 • Gość napisał(a) z got210.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/04/23 12:36:49:

  Witam, mam pytanie pobieram zasiłek dla bezrobotnych, czy wracając do tego samego pracodawcy zawieszając zasiłek, mam nadal do niego prawo?

  Dziękuję za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/23 12:48:41:

  "Witam, mam pytanie pobieram zasiłek dla bezrobotnych, czy wracając do tego samego pracodawcy zawieszając zasiłek, mam nadal do niego prawo? "

  Nie.

 • beatamichalik2 napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/24 14:43:06:

  Witam
  Pracowałam 7 miesięcy w restauracji na umowe zlecenie , ale szef sprzedał restauracje i jestem bezrobotna
  Jestem studentką zaoczną
  Czy przysługuje mi zasiłek ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/24 15:35:08:

  "Witam
  Pracowałam 7 miesięcy w restauracji na umowe zlecenie , ale szef sprzedał restauracje i jestem bezrobotna
  Jestem studentką zaoczną
  Czy przysługuje mi zasiłek ?"


  Nie.

 • heelen82 napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/24 18:35:10:

  Czy przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych po bezpłatnym urlopie wychowawczym z którego chce sama zrezygnować po 2 latach przebywania na nim? Umowe mam o prace na 1/2 etatu wynagrodzenie 625 netto.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/24 18:42:29:

  "Czy przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych po bezpłatnym urlopie wychowawczym z którego chce sama zrezygnować po 2 latach przebywania na nim? Umowe mam o prace na 1/2 etatu wynagrodzenie 625 netto."

  Nie.

 • Gość BB napisał(a) z eko187.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/04/30 08:09:12:

  Witam, niestety w dzisiejszych czasach pracodawcy zatrudniają pracowników na umowy-zlecenia a najlepiej na umowy o dzieło i tu już jest problem, bo oczywiście chodzi o nie opłacanie składek ZUS. Już dawno nie słyszałam o możliwości zatrudnienia na umowę o prace. Śmiem twierdzić, że ustawa chroni jedynie budżet Państwa a nie obywateli, ponieważ nie mam żadnych szans na głodowy zasiłek dla bezrobotnych ani na pracę. I tu powraca pytanie co zrobić w tej sytuacji, kobieta 47 lat, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, bez szans na zatrudnienie?

 • Gość nena napisał(a) z gxv193.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/04/30 14:22:02:

  Witam. Miałam ciągłość pracy (25 lat) z prawem do zasiłku do dnia 30 kwietnia 2011 r. Zasiłek pobierałam tylko przez 3 m-ce do 15 lipca 2012 r (przysługiwał mi 6 m-cy) ponieważ w trakcie pobierania zasiłku znalazłam pracę, która została zakończona przez pracodawcę po 9 miesiącach pracy w dniu 30 kwietnia 2012 r. Pytanie: czy zasiłek zostanie mi przyznany na okres 3 m-cy (niewykorzystanych poprzednio)?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/30 14:27:52:

  "Witam. Miałam ciągłość pracy (25 lat) z prawem do zasiłku do dnia 30 kwietnia 2011 r. Zasiłek pobierałam tylko przez 3 m-ce do 15 lipca 2012 r (przysługiwał mi 6 m-cy) ponieważ w trakcie pobierania zasiłku znalazłam pracę, która została zakończona przez pracodawcę po 9 miesiącach pracy w dniu 30 kwietnia 2012 r. Pytanie: czy zasiłek zostanie mi przyznany na okres 3 m-cy (niewykorzystanych poprzednio)?"

  Nie. Musi być minimum 365 dni..

 • Gość nikita napisał(a) z 81-210-14-172.ip.netia.com.pl komentarz datowany na 2012/05/02 10:11:02:

  Witam pracowałam od marca 2010 do stycznia 2012 z tym że od lipca 2011 do konca trwania umowy byłam na zwolnieniu lekarskim, obecnie do 17 czerwca będę przebywać na macierzyńskim, czy po zakończeniu macierzyńskiego mogę się zarejestrować w UP i czy będzie mi przysługiwał zasiłek..? mój mąż ma najniższą krajową.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/02 10:21:23:

  "Witam pracowałam od marca 2010 do stycznia 2012 z tym że od lipca 2011 do konca trwania umowy byłam na zwolnieniu lekarskim, obecnie do 17 czerwca będę przebywać na macierzyńskim, czy po zakończeniu macierzyńskiego mogę się zarejestrować w UP i czy będzie mi przysługiwał zasiłek..? mój mąż ma najniższą krajową."

  Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, to tak. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • ewa32l napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/02 22:48:42:

  Witam. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli byłam zwolniona za porozumieniem stron niedopatrzenie moje nie przeczytałam co podpisuje a miałam mieć normalne świadectwo że pracodawca mnie zwalnia a nie ja sama bo tak było poprostu zaufałam nie przeczytałam zostałam oszukana. Czy dopiero po upływie trzech miesięcy mogę się zarejestrować do UP?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/03 06:22:29:

  "Witam. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli byłam zwolniona za porozumieniem stron niedopatrzenie moje nie przeczytałam co podpisuje a miałam mieć normalne świadectwo że pracodawca mnie zwalnia a nie ja sama bo tak było poprostu zaufałam nie przeczytałam zostałam oszukana. Czy dopiero po upływie trzech miesięcy mogę się zarejestrować do UP?"

  Zarejestrować można się w każdej chwili, ale zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach.

 • Gość Hubert napisał(a) z erj66.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/05/03 09:34:59:

  Witam. Mam Pytanie, byłem zarejestrowany w PUP jako bezrobotny z prawem do zasiłku (miałem ten najniższy) po ok. trzech miesiącach zostałem wyrejestrowany (nie stawiłem się na umówioną datę ponieważ miałem okazje załapać dobra pracę daleko poza miastem) otrzymałem list informujący mnie o nałożonej karze pozbawienia mnie prawa do ponownej rejestracji. Ale najgorsze jest to, że PUP domaga się zwrotu wypłaconego mi zasiłku przez okres tych trzech miesięcy. Czy mają takie prawo ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/03 22:22:20:

  "Witam. Mam Pytanie, byłem zarejestrowany w PUP jako bezrobotny z prawem do zasiłku (miałem ten najniższy) po ok. trzech miesiącach zostałem wyrejestrowany (nie stawiłem się na umówioną datę ponieważ miałem okazje załapać dobra pracę daleko poza miastem) otrzymałem list informujący mnie o nałożonej karze pozbawienia mnie prawa do ponownej rejestracji. Ale najgorsze jest to, że PUP domaga się zwrotu wypłaconego mi zasiłku przez okres tych trzech miesięcy. Czy mają takie prawo ? "

  Tak.

 • Gość Renata napisał(a) z netcom-176-101-130-27.netcominternet.pl komentarz datowany na 2012/05/04 14:54:26:

  Witam, od 03.01.2012r do 30.03.2012r zawiesiłam działalność.30.03.2012r zamknęłam definitywnie działalność.Czy po ponad miesiącu do zamknięcia działalności jeżeli zarejestruję się u UP , będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Działalność prowadziłam 2 lata, składki regularnie opłacane.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/04 18:24:23:

  "Witam, od 03.01.2012r do 30.03.2012r zawiesiłam działalność.30.03.2012r zamknęłam definitywnie działalność.Czy po ponad miesiącu do zamknięcia działalności jeżeli zarejestruję się u UP , będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Działalność prowadziłam 2 lata, składki regularnie opłacane."

  Tak.

 • Gość tina napisał(a) z user-46-112-48-6.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/05/05 16:16:22:

  witam. mam umowe o prace na czas okreslony na 1/4etatu,obecnie przebywam na dwu letnim wychowawczym.zaraz po wychowawcym konczy mi sie umowa. czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych?? prosze o odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/05 17:51:16:

  "witam. mam umowe o prace na czas okreslony na 1/4etatu,obecnie przebywam na dwu letnim wychowawczym.zaraz po wychowawcym konczy mi sie umowa. czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych?? prosze o odpowiedz"

  Wszystko zależy od wynagrodzenia musi być przynajmniej minimalna pensja (1500 zł brutto) no i opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość Janek napisał(a) z nat1.mnc.pl komentarz datowany na 2012/05/10 15:17:36:

  Mam pytanie przepracowałem w firmie 7 lat i rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron ( miałem mieć inną lepiej płatną ale ...) .
  Po jakim czasie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/10 23:14:20:

  "Mam pytanie przepracowałem w firmie 7 lat i rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron ( miałem mieć inną lepiej płatną ale ...) .
  Po jakim czasie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"


  Ale kto rozwiązał ? Pan, czy pracodawca?

 • Gość Marzenna napisał(a) z 95.178.42.11* komentarz datowany na 2012/05/12 10:57:49:

  witam 33lata pracowalam na uczelni zredukowano moj etat dostalam zasilek dla bezrobotnych caly rok poznije dostalam prace pracowalam 8 miesiecy obecnie umowa zlecenie wygasla 30 kwietnia zarejestrowalam sie znowu jako bezrobotna i niestety bez prawa do zasilku! poniewaz nie przepracowalam 365 dni - co ja mam zrobic?? zyc pod mostem?? moja wina ze tylko tyle ptracowalam mam 52 lata 33 lata pracy i bez szans na zycie normalne - co mam dalej robic? oczywiscie prace szukam - bez skutku Marzenna

 • alternativ3 napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/13 13:37:05:

  W ciagu 18 miesiecy mam przepracowane 8 miesiecy na pełny etat i odprowadzane były pełne skladki i 9,5 pól miesiaca na poł etatu, gdzie składki są o polowe mniejsze ale wynagrodzenie jest mniejsze niz najnizsza krajowa. czy w tym przypadku należy mi sie zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/13 22:20:56:

  "W ciagu 18 miesiecy mam przepracowane 8 miesiecy na pełny etat i odprowadzane były pełne skladki i 9,5 pól miesiaca na poł etatu, gdzie składki są o polowe mniejsze ale wynagrodzenie jest mniejsze niz najnizsza krajowa. czy w tym przypadku należy mi sie zasiłek?"

  Musi być przynajmniej 365 dni + przynajmniej minimalne wynagrodzenie i odprowadzane składki.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/13 22:22:45:

  "witam 33lata pracowalam na uczelni zredukowano moj etat dostalam zasilek dla bezrobotnych caly rok poznije dostalam prace pracowalam 8 miesiecy obecnie umowa zlecenie wygasla 30 kwietnia zarejestrowalam sie znowu jako bezrobotna i niestety bez prawa do zasilku! poniewaz nie przepracowalam 365 dni - co ja mam zrobic?? zyc pod mostem?? moja wina ze tylko tyle ptracowalam mam 52 lata 33 lata pracy i bez szans na zycie normalne - co mam dalej robic? oczywiscie prace szukam - bez skutku Marzenna"

  No niestety takie są wymogi. Dla każdego takie same.

 • Gość Kokor napisał(a) z 89-70-46-54.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/05/15 19:44:52:

  Witam,
  Od 2009 roku przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy się 1go czerwca br.
  4go czerwca mam wrócić do pracy, a umowa na czas okreslony kończy mi się 30go czerwca. Jestem zatrudniona w firmie od 2005 roku na pełen etat. Wiem, że pracowadwca nie przedłuzy mi umowy. Czy, jesli wezmę urlop bezpłatny do końca trwania umowy, będzie mi przysługiwał zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/15 19:49:50:

  "Witam,
  Od 2009 roku przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy się 1go czerwca br.
  4go czerwca mam wrócić do pracy, a umowa na czas okreslony kończy mi się 30go czerwca. Jestem zatrudniona w firmie od 2005 roku na pełen etat. Wiem, że pracowadwca nie przedłuzy mi umowy. Czy, jesli wezmę urlop bezpłatny do końca trwania umowy, będzie mi przysługiwał zasiłek? "


  Wymagana jest przynajmniej minimalna pensja (obecnie 1500 zł) i opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość AnnaCh. napisał(a) z 85-222-65-125.home.aster.pl komentarz datowany na 2012/05/16 11:00:02:

  Mam pytanie od 1,5 roku mam własną działalność gospodarczą niestety nie przynosi dochodów. Czy w przypadku gdy jest ona zawiszona również przysługuje mi zasiłek dla bezrbotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/16 11:03:42:

  "Mam pytanie od 1,5 roku mam własną działalność gospodarczą niestety nie przynosi dochodów. Czy w przypadku gdy jest ona zawiszona również przysługuje mi zasiłek dla bezrbotnych?"

  Tak, ale oczywiście muszą być spełnione warunki.

 • 25kinga napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/17 12:51:34:

  Witam
  Od 2009r przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym w czerwcu 2012 kończy mi się umowa o pracę (umowa zawarta była od 2005r.) Czy przysługuje mi zasiłek??? Proszę o odpowiedź

 • Gość szukająca napisał(a) z host-46-175-45-44.wtvk.pl komentarz datowany na 2012/05/17 22:47:03:

  Witam,
  Na koniec Maja konczy mi się umowa o prace mam przepracowane 2 lata,umowy nie chce przedłużać, jeśli chodzi o stawke to umowe podpisywałam jak najnizsza krajowa wynosila 1317 zł brutto ale od nowego roku miałam już składki odliczane od 1386 zł ale nadal na umowie widniało 1317 zł czy należy mi się zasiłek w wysokości 80% wydawany po 7 dniach ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/17 23:25:45:

  "Witam,
  Na koniec Maja konczy mi się umowa o prace mam przepracowane 2 lata,umowy nie chce przedłużać, jeśli chodzi o stawke to umowe podpisywałam jak najnizsza krajowa wynosila 1317 zł brutto ale od nowego roku miałam już składki odliczane od 1386 zł ale nadal na umowie widniało 1317 zł czy należy mi się zasiłek w wysokości 80% wydawany po 7 dniach ?"


  Niestety zasiłek nie będzie przysługiwał. Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja, która obecnie wynosi 1500 zł brutto.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/17 23:31:05:

  "Witam
  Od 2009r przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym w czerwcu 2012 kończy mi się umowa o pracę (umowa zawarta była od 2005r.) Czy przysługuje mi zasiłek??? Proszę o odpowiedź "


  Tak, ale muszą być spełnione podstawowe kryteria odnośnie zasad przyznania zasiłku osobie bezrobotnej.

 • nika2848 napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/18 19:27:29:

  Witam:)
  Czy od razu po ukonczeniu szkoły średniej należy mi się też prawo do zasiłku jak tak to ile i od kiedy?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/18 19:48:37:

  "Witam:)
  Czy od razu po ukonczeniu szkoły średniej należy mi się też prawo do zasiłku jak tak to ile i od kiedy?"


  Nie należy się w ogóle. Zasiłek jest dla osób, które pracowały..

 • Gość Carmen napisał(a) z s-01.wroclaw.dialog.net.pl komentarz datowany na 2012/05/21 13:12:34:

  Witam, mam pytanie, jeżeli zostałam zatrudniona dnia 15.06.2011r. na umowę agencyjną i nastąpi wypowiedzenie umowy z mojej strony lub za porozumieniem stron dnia 28.05.2012r. Następnie podejmę od tego dnia pracę na umowę zlecenie (gdzie będą odprowadzanek składki) w innej firmie na okres 1 miesiąca i zostanę zwolniona, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/21 13:34:04:

  "Witam, mam pytanie, jeżeli zostałam zatrudniona dnia 15.06.2011r. na umowę agencyjną i nastąpi wypowiedzenie umowy z mojej strony lub za porozumieniem stron dnia 28.05.2012r. Następnie podejmę od tego dnia pracę na umowę zlecenie (gdzie będą odprowadzanek składki) w innej firmie na okres 1 miesiąca i zostanę zwolniona, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

  Tak, ale muszą być spełnione wszystkie warunki..

 • Gość Ludwik napisał(a) z 212.160.172.7* komentarz datowany na 2012/05/24 10:32:50:

  Witam
  Moje pytanie dotyczy L4 podczas pobytu na zasiłku. Jaka będzie jego wysokość i jak jest naliczana.
  Czy pobyt na L4 przedłuża okres przebywania na zasiłku ???.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/24 10:59:25:

  "Witam
  Moje pytanie dotyczy L4 podczas pobytu na zasiłku. Jaka będzie jego wysokość i jak jest naliczana.
  Czy pobyt na L4 przedłuża okres przebywania na zasiłku ???."


  L4 nie wpływa na wysokość i okres pobierania zasiłku.

 • Gość KLIMEKJK napisał(a) z nat48.prudnik.net.pl komentarz datowany na 2012/05/24 12:25:36:

  Witam. Zatrudniona jestem w pełnym wymiarze czasu pracy .Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 10 sierpnia br. roku. Niestety nie moge powrócić do pracy i poprostu ją porzucę. Czy w takiej sytuacji bedzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/24 13:04:00:

  'Witam. Zatrudniona jestem w pełnym wymiarze czasu pracy .Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 10 sierpnia br. roku. Niestety nie moge powrócić do pracy i poprostu ją porzucę. Czy w takiej sytuacji bedzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jeżeli są spełnione warunki to tak, ale jak on będzie wypłacany to zależy od sposobu rozwiązania umowy o pracę.

  Jeżeli będzie to dyscyplinarka za porzucenie pracy, to zasiłek będzie wypłacany po 180 dniach od rejestracji, a gdy umowa rozwiązana przez pracownika za porozumieniem stron, to po 90 dniach.

 • Gość BEN napisał(a) z 77-252-234-177.ip.netia.com.pl komentarz datowany na 2012/05/25 09:16:43:

  Witam,
  Przez ostatnie 3 lata pracowałem na 1\4 etatu. Za miesiąc stracę pracę- czy będę miał prawo do zasiłku jeżeli nie zarabiałem minimum z całego etatu ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/25 09:19:01:

  "Witam,
  Przez ostatnie 3 lata pracowałem na 1\4 etatu. Za miesiąc stracę pracę- czy będę miał prawo do zasiłku jeżeli nie zarabiałem minimum z całego etatu ?"


  Jednym z wymogów jest kwota przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł brutto).

 • Gość jaga napisał(a) z evdo-78-30-68-3.subscribers.sferia.net komentarz datowany na 2012/05/30 16:01:59:

  Witam, byłam zatrudniona na pół etatu plus nadgodziny. Rozumiem, że po zakończeniu umowy nie mam szans na zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/30 16:15:54:

  "Witam, byłam zatrudniona na pół etatu plus nadgodziny. Rozumiem, że po zakończeniu umowy nie mam szans na zasiłek?"

  jeżeli nie są spełnione wymogi, to nie..

 • Gość Aga napisał(a) z bot223.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/05/31 11:55:34:

  Witam. Przez ostatnie 4 miesiące byłam zatrudniona na umowę zlecenie (210 zł brutto) a wcześniej przez 1,5 roku na umowę o pracę na najniższą krajową. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek jeżeli zostałam zwolniona z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy? dziękuję za odpowiedź

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/05/31 12:18:43:

  "Czy przysługuje mi jakiś zasiłek jeżeli zostałam zwolniona z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy? dziękuję za odpowiedź"

  Tak. Oczywiście, gdy spełnione są wszystkie warunki.

 • Gość wiadro napisał(a) z 89-76-94-237.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/06/05 18:38:16:

  Witam, jeśli pracowałem od 06.11.2010 do 09.11.2011 w jednej firmie a potem od 01.03.2012-31.05.2012 w drugiej firmie to czy z ta przerwa przysługuje mi prawo do zasiłku? Z tym, że w pierwszej firmie przez pierwsze 3 miesiące pracowałem na 1/8 etatu, oczywiście wszędzie na umowę o pracę. W przerwie między jedna a drugą pracą byłem zarejestrowany w UP, tyle, że bez prawa do zasiłku, bo te pierwsze 3 miesiące w pierwszej pracy nie liczyły mi się. Proszę o odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/05 19:23:03:

  "Witam, jeśli pracowałem od 06.11.2010 do 09.11.2011 w jednej firmie a potem od 01.03.2012-31.05.2012 w drugiej firmie to czy z ta przerwa przysługuje mi prawo do zasiłku? Z tym, że w pierwszej firmie przez pierwsze 3 miesiące pracowałem na 1/8 etatu, oczywiście wszędzie na umowę o pracę. W przerwie między jedna a drugą pracą byłem zarejestrowany w UP, tyle, że bez prawa do zasiłku, bo te pierwsze 3 miesiące w pierwszej pracy nie liczyły mi się. Proszę o odpowiedz"

  Potrzebne jest przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją i opłacanymi składkami.

 • Gość napisał(a) z host-195-189-90-11.miechow.com komentarz datowany na 2012/06/08 14:47:01:

  Witam, od 02.11.2006r do 31.01.2009r pracowałam na 1/4 etatu.Od 01.02.2009r też pracowałam na 1/4 etatu w tej samej firmie. Nastąpiło przejęcie firmy przez nowego właściciela i dlatego dostałam świadectwo pracy na którym nie jest napisane ile wynosiło moje wynagrodzenie.Nadal jestem tam zatrudniona tyle tylko ,że wystąpiło zwolnienie lekarskie i dwa urlopy macierzyńskie.Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Składki są opłacane tylko nie wiem czy minimalne, ciągłość pracy tez jest. Moje pytanie, czy jak przez 3,5 roku byłam na wychowawczym,macierzyńskimi i wychowawczym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy można zsumować te wszystkie składki aby uzyskać minimalną kwote wymogu?Czy prawdą jest że trzeba pracować przy 1/4 etatu ,4 lata aby uzyskać rok pełnego etatu aby uzyskać zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/08 15:20:23:

  "Witam, od 02.11.2006r do 31.01.2009r pracowałam na 1/4 etatu.Od 01.02.2009r też pracowałam na 1/4 etatu w tej samej firmie. Nastąpiło przejęcie firmy przez nowego właściciela i dlatego dostałam świadectwo pracy na którym nie jest napisane ile wynosiło moje wynagrodzenie.Nadal jestem tam zatrudniona tyle tylko ,że wystąpiło zwolnienie lekarskie i dwa urlopy macierzyńskie.Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Składki są opłacane tylko nie wiem czy minimalne, ciągłość pracy tez jest. Moje pytanie, czy jak przez 3,5 roku byłam na wychowawczym,macierzyńskimi i wychowawczym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy można zsumować te wszystkie składki aby uzyskać minimalną kwote wymogu?Czy prawdą jest że trzeba pracować przy 1/4 etatu ,4 lata aby uzyskać rok pełnego etatu aby uzyskać zasiłek? "

  Ważne jest pozostawanie w stosunku pracy.

  Musi to być minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, a składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.

 • Gość haneczka178 napisał(a) z public140696.cdma.centertel.pl komentarz datowany na 2012/06/11 20:40:49:

  Witam. Zatrudniono mnie 21.12.2010 roku na czas określony do 21.03.2012. 6.06.2011 przyniosłam zwolnienie lekarskie gdyż zaszłam w ciąże. Na zwolnieniu byłam do 26.01.2012 roku - tego dnia urodziłam. Przebywałam na urlopie macierzyńskim i 21,03.2012 wypowiedziano mi umowę o pracę za porozumieniem stron. Obecnie macierzyński wypłaca mi ZUS. 5.07. 2012 dostanę ostatnia wypłatę wtedy zarejestruję się w UP jako bezrobotna. Należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  I jeszcze jedno pytanie. Moja znajoma miała podobną sytuację w pracy. Tyle że jej macierzyński skończył się w grudniu 2011. do tej pory nie zarejestrowała się w urzędzie pracy. Gdy zrobi to teraz dostanie zasiłek?

 • Gość mandragora napisał(a) z ejz13.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/06/11 21:04:10:

  no, dla absolwenci którzy nigdzie nie pracowali, maja żreć beton widocznie. nikt nie pomyślał żeby chociaż połowę z tego żebraczego zasiłku im dać, żeby mieli na bilety jak będą jeździć za pracą.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/11 21:13:18:

  "no, dla absolwenci którzy nigdzie nie pracowali, maja żreć beton widocznie. nikt nie pomyślał żeby chociaż połowę z tego żebraczego zasiłku im dać, żeby mieli na bilety jak będą jeździć za pracą. "

  Jak dać? Z czego dać?

  Zasiłek jest dla osób, które pracowały i do tego nie dla wszystkich. Muszą być spełnione określone warunki, jak np. opłacane składki na Fundusz Pracy, bo z tego biorą się pieniądze na ten jako tu powiedziano żebraczy zasiłek.

  Nic nie bierze się z powietrza.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/11 21:17:41:

  Witam. Zatrudniono mnie 21.12.2010 roku na czas określony do 21.03.2012. 6.06.2011 przyniosłam zwolnienie lekarskie gdyż zaszłam w ciąże. Na zwolnieniu byłam do 26.01.2012 roku - tego dnia urodziłam. Przebywałam na urlopie macierzyńskim i 21,03.2012 wypowiedziano mi umowę o pracę za porozumieniem stron. Obecnie macierzyński wypłaca mi ZUS. 5.07. 2012 dostanę ostatnia wypłatę wtedy zarejestruję się w UP jako bezrobotna. Należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  I jeszcze jedno pytanie. Moja znajoma miała podobną sytuację w pracy. Tyle że jej macierzyński skończył się w grudniu 2011. do tej pory nie zarejestrowała się w urzędzie pracy. Gdy zrobi to teraz dostanie zasiłek?


  Jeżeli w dniu rejestracji będa spełnione wszystkie warunki (odpowiedni staż, odpowiednie wynagrodzenie i opłacane składki) to oczywiście tak.

  W przypadku koleżanki podobnie.

  Muszą być spełnione opisane tutaj warunki i wtedy nie ma problemu z przyznaniem zasiłku.

 • Gość Kazimierz napisał(a) z aebh194.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/06/14 16:39:59:

  Mam pytanie.
  Po 4 latach pracy otrzymałem 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy. Jestem zatrudniony na 1/2 etatu i miesięcznie zarabiam brutto 750 złotych czy bedzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/14 23:22:27:

  "Mam pytanie.
  Po 4 latach pracy otrzymałem 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy. Jestem zatrudniony na 1/2 etatu i miesięcznie zarabiam brutto 750 złotych czy bedzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ?"


  Nie.

 • Gość mizeria napisał(a) z 178.180.117.97.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl komentarz datowany na 2012/06/14 23:40:36:

  witam, zawieszam dzialalnosc gospodarcza, ktora prowadze od 4 lat, czy brany jest pod uwage przy udzielaniu zasilku dla bezrobotnych, fakt ze skladki na FP byly oplacane nieterminowo, lub istnieje niedoplata? Czy zus bierze pod uwage tylko skladki na FP? z gory dziekuje

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/14 23:53:17:

  "witam, zawieszam dzialalnosc gospodarcza, ktora prowadze od 4 lat, czy brany jest pod uwage przy udzielaniu zasilku dla bezrobotnych, fakt ze skladki na FP byly oplacane nieterminowo, lub istnieje niedoplata? Czy zus bierze pod uwage tylko skladki na FP? z gory dziekuje"

  Składki na FP muszą być opłacane i to od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. Do tego dochodzą jeszcze składki na ubezpieczenie społeczne.

 • Gość litte napisał(a) z aiq183.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/06/17 17:25:55:

  Witam. Mam takie pytanie, czy jeśli mam opłacane ubezpieczenie u mamy w pracy to czy urząd pracy musi mi również odprowadzać składkę na ubezpieczenie?, czy jest możliwość zrezygnowania z tego w urzędzie pracy jeśli chciałabym aby dalej była opłacana u mamy w firmie.

 • Gość robert napisał(a) z public146681.xdsl.centertel.pl komentarz datowany na 2012/06/17 17:30:53:

  Uczyłem sie w zakladzie 3 lata. teraz nie mam pracy czy moge liczyc na zasilek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/17 18:02:21:

  "Uczyłem sie w zakladzie 3 lata. teraz nie mam pracy czy moge liczyc na zasilek?"

  Nie.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/17 18:03:34:

  "Witam. Mam takie pytanie, czy jeśli mam opłacane ubezpieczenie u mamy w pracy to czy urząd pracy musi mi również odprowadzać składkę na ubezpieczenie?, czy jest możliwość zrezygnowania z tego w urzędzie pracy jeśli chciałabym aby dalej była opłacana u mamy w firmie. "

  Trzeba pytać w UP.

 • Gość ann.. napisał(a) z 87-205-237-27.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/06/19 17:11:49:

  witam.. moja firma ogłosiła upadłosc połowe pracowników poszło na wypowiedzenia ja i kilka kobiet z innych sklepów dostałysmy przeniesienie do sarogardu gdańskieo w moim wypadku jest dojazd nie mozliwy poniewaz mieszkam bardzo daleko *suchy dwór* jezeli sama sie zwolnie to czy przysługuje mi zasiłek ??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/19 23:17:48:

  "witam.. moja firma ogłosiła upadłosc połowe pracowników poszło na wypowiedzenia ja i kilka kobiet z innych sklepów dostałysmy przeniesienie do sarogardu gdańskieo w moim wypadku jest dojazd nie mozliwy poniewaz mieszkam bardzo daleko *suchy dwór* jezeli sama sie zwolnie to czy przysługuje mi zasiłek ?? "

  Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość annaa napisał(a) z dynamic-78-8-62-13.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2012/06/20 19:30:22:

  witam
  mam pytanie następującej treści: przepracowałam dwa lata, w tym : pierwszy rok - płaca minimalna a kolejny czyli ostatni tylko pół etatu i nie mam płacy minimalnej czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry dziękuję

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/20 20:13:34:

  "witam
  mam pytanie następującej treści: przepracowałam dwa lata, w tym : pierwszy rok - płaca minimalna a kolejny czyli ostatni tylko pół etatu i nie mam płacy minimalnej czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry dziękuję"


  Potrzebne jest minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną płacą.

 • Gość annaa napisał(a) z dynamic-78-8-62-13.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2012/06/20 21:31:46:

  czyli nie należy mi się zasiłek ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/20 21:37:55:

  "czyli nie należy mi się zasiłek ?"

  Nie.

 • kkasandraa napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/21 17:59:15:

  Witam, bardzo proszę o pomoc!!!!
  28.05.2012 skończył mi się zasiłek macierzyński, więc 01.06.2012 zarejestrowałam się w PUP jako osoba bezrobotna, której przysługuje prawo do zasiłku. Wczoraj otrzymałam listem potwierdzenie, natomiast dziś decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej. Powód - niestawienie się w umówionym terminie. Okazało się, że 08.06 miałam spotkanie, a ja źle przeczytałam datę biorąc dokumenty i byłam przekonana, że spotkanie jest 06.08. Pierwszy raz rejestrowałam się i tylko z opowieści słyszałam, że ludzie chodzą co miesiąc lub dwa się "odhaczyć". Nie sądziłabym, że już po tygodniu mam się stawić. Teraz jestem w szoku, że mam utracić status i zasiłek na 120 dni. Nie ukrywam, że bez pracy i z 6 miesięcznym dzieckiem dobiła mnie ta informacja. Napisałam szczerze w odwołaniu dlaczego tak się stało i mam czekać 7 dni. Jakie mam szanse, że pozytywnie rozpatrzą moją prośbę o zmianę decyzji????

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/21 19:45:03:

  "Jakie mam szanse, że pozytywnie rozpatrzą moją prośbę o zmianę decyzji????"

  No naprawdę trudno powiedzieć.

  To już niezależna decyzja urzędu pracy. Po prostu trzeba być dobrej myśli.

 • Gość jjarz napisał(a) z public-gprs515254.centertel.pl komentarz datowany na 2012/06/23 16:44:41:

  Mam 25 lat stażu na etacie, w okresie kwiecień 2009-maj 2012 prowadziłem działalność, ale składki mam odprowadzone tylko do września 2011. Czy będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/24 22:32:56:

  "Mam 25 lat stażu na etacie, w okresie kwiecień 2009-maj 2012 prowadziłem działalność, ale składki mam odprowadzone tylko do września 2011. Czy będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku. "

  Musi być minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • aniqa45 napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/25 17:27:13:

  Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, będąc żoną osoby mającej gospodarstwo rolne.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/25 17:34:08:

  "Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, będąc żoną osoby mającej gospodarstwo rolne"

  Nie.

 • Gość Alina napisał(a) z host-86-111-104-108.tvk.torun.pl komentarz datowany na 2012/06/28 08:12:38:

  Witam! Czy pobyt na urlopie wychowawczym wlicza sie do tego okresu, który potrzebny jest do otrzymania zasilku? Pytam, bo od 1 paździerrnika mam wrócić do pracy, ale prawdopodobnie zostanę zwolniona.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/06/28 08:43:47:

  "Witam! Czy pobyt na urlopie wychowawczym wlicza sie do tego okresu, który potrzebny jest do otrzymania zasilku? Pytam, bo od 1 paździerrnika mam wrócić do pracy, ale prawdopodobnie zostanę zwolniona. "

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość m.tg napisał(a) z user-46-113-101-206.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/07/02 17:13:21:

  witam, pracowałam od 1.01.2011-31.03.2011 na cały etat, od 1.04.2011 do 29.02.2012 na 2/3 etatu i od 1.03.2012 do 30.06.2012 na pół etatu. Pracowałam w kazdym roku przy najmniejszym wynagrodzeniu, tj przy całym etacie 1500zł brutto, przy pol etacie 750zł brutto itd. Czy będzie mi się nalezal zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/02 18:40:38:

  "witam, pracowałam od 1.01.2011-31.03.2011 na cały etat, od 1.04.2011 do 29.02.2012 na 2/3 etatu i od 1.03.2012 do 30.06.2012 na pół etatu. Pracowałam w kazdym roku przy najmniejszym wynagrodzeniu, tj przy całym etacie 1500zł brutto, przy pol etacie 750zł brutto itd. Czy będzie mi się nalezal zasiłek?"

  Trzeba mieć przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalna pensją i opłacane składki.

 • Gość m.tg napisał(a) z user-164-127-126-5.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/07/03 10:12:19:

  tzn że przy pół etacie i 2/3 etatu powinnam zarabiac 1500 brutto? czyli niezaleznie od etatu powinnam miec min. 1500 brutto, tak? w innym przypadku nie dostanę zasiłku?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/03 10:23:50:

  "tzn że przy pół etacie i 2/3 etatu powinnam zarabiac 1500 brutto? czyli niezaleznie od etatu powinnam miec min. 1500 brutto, tak? w innym przypadku nie dostanę zasiłku?"

  Chodzi o to, że ustawodawca określił, że składki mają być odprowadzane od przynajmniej minimalnej pensji, czyli 1500 zł

 • Gość Joueur napisał(a) z fiy38.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/07/03 13:57:09:

  Spełniam wszystkie wymagania do wyplacenia zasilku dla bezrobotnych a chce podjac prace na 1/8 etatu przy minimalnym wynagrodzeniu (187,50zl) czy zostanie mi cofniety zasilek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/03 14:06:51:

  "Spełniam wszystkie wymagania do wyplacenia zasilku dla bezrobotnych a chce podjac prace na 1/8 etatu przy minimalnym wynagrodzeniu (187,50zl) czy zostanie mi cofniety zasilek?"

  Podejmując pracę traci się status osoby bezrobotnej, a zarazem zasiłek.

 • stroke123 napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/05 10:14:37:

  Mam 21 lat. Od kilku miesiecy jestem zarejestrowana w PUP jednakowoż nigdy wczesniej nie pracowałam. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/05 23:10:17:

  "Mam 21 lat. Od kilku miesiecy jestem zarejestrowana w PUP jednakowoż nigdy wczesniej nie pracowałam. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek?"

  Nie.

 • Gość ann napisał(a) z 178235188020.radom.vectranet.pl komentarz datowany na 2012/07/07 09:43:39:

  Witam od czerwca 2011 r. byłam na stażu skierowana przez UP, następnie w grudniu 2011 zostałam zatrudniona na zastępstwo, umowa kończy mi się 6 sierpnia, już wiem że marne szanse na przedłużenie tej umowy, chciałam wiedzieć czy w takim przypadku przysługuje zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/07 09:47:56:

  "Witam od czerwca 2011 r. byłam na stażu skierowana przez UP, następnie w grudniu 2011 zostałam zatrudniona na zastępstwo, umowa kończy mi się 6 sierpnia, już wiem że marne szanse na przedłużenie tej umowy, chciałam wiedzieć czy w takim przypadku przysługuje zasiłek?"

  Jak są spełnione warunki, to tak.

 • suz88 napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/10 11:41:43:

  witam, czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnego w przypadku gdy pracuję na umowę zlecenie, umowa kończy mi się w październiku 2012 roku, do tego czasu będę mieć przepracowany dokładnie rok bez przerwy w jednej firmie, moje wynagrodzenie wynosi 600 pln brutto i w dodatku jestem studentką, podatek i zus mam opłacany. Z góry dziękuję za odp.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/10 12:46:04:

  "witam, czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnego w przypadku gdy pracuję na umowę zlecenie, umowa kończy mi się w październiku 2012 roku, do tego czasu będę mieć przepracowany dokładnie rok bez przerwy w jednej firmie, moje wynagrodzenie wynosi 600 pln brutto i w dodatku jestem studentką, podatek i zus mam opłacany. Z góry dziękuję za odp."

  Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja 1500 zł • Gość Fanka Poranka napisał(a) z 37.30.51.158.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl komentarz datowany na 2012/07/10 13:12:26:

  Witam.Ja mam pytanko dotyczące okresu kiedy przysługuje zasiłek.W moim powiecie jest to 6 miesięcy,ale wyczytałam teraz że można go przedłużyć do 12 miesięcy jeżeli są na utrzymaniu dzieci.Ja mam dwoje dzieci w wieku 3 i 7 lat.Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej w tym temacie.Z góry ślicznie dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/10 13:38:12:

  "Witam.Ja mam pytanko dotyczące okresu kiedy przysługuje zasiłek.W moim powiecie jest to 6 miesięcy,ale wyczytałam teraz że można go przedłużyć do 12 miesięcy jeżeli są na utrzymaniu dzieci.Ja mam dwoje dzieci w wieku 3 i 7 lat.Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej w tym temacie.Z góry ślicznie dziękuję za odpowiedź."

  Zasiłek przez 12 miesięcy przysługuje bezrobotnym, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania. Ta utrata musi nastąpić po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego. Czyli okresy pobierania zasiłków przez małżonków muszą się początkowo nakładać, a potem kiedy jeden traci zasiłek z powodu upływu okresu jego pobierania, drugi zyskuje prawo do dłuższego, 12 miesięcznego okresu .

 • Gość asiamu35 napisał(a) z 093105116069.siedlce.vectranet.pl komentarz datowany na 2012/07/10 19:48:10:

  z końcem lipca kończy mi się umowa o pracę.firma nie przedłuża umowy.Do zasiłku czyli pełnego roku pracy brakuje mi 3 miesiace.Czy jeżeli od 1 sierpnia pójdę na zwolnienie lekarskie na 3 miesiące będzie należał mi się zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/10 23:15:14:

  "z końcem lipca kończy mi się umowa o pracę.firma nie przedłuża umowy.Do zasiłku czyli pełnego roku pracy brakuje mi 3 miesiace.Czy jeżeli od 1 sierpnia pójdę na zwolnienie lekarskie na 3 miesiące będzie należał mi się zasiłek?"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość asiamu35 napisał(a) z 093105116069.siedlce.vectranet.pl komentarz datowany na 2012/07/11 13:39:41:

  A jeżeli pójdę na zwolnienie pod koniec lipca tzn.przed końcem umowy ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/11 14:30:55:

  "A jeżeli pójdę na zwolnienie pod koniec lipca tzn.przed końcem umowy ?"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy, a więc do do rozwiązania umowy o pracę.

  Jeżeli pracodawca nie rozwiąże umowy na chorobowym, to jeżeli wszystkie warunki będą spełnione, to zasiłek będzie przysługiwał.

 • dumla napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/16 11:04:58:

  Dzień dobry. Przez okres 10 lat byłam osobą świadomie rezygnującą z pracy, na rzecz dziecka niepełnosprawnego,i pobierałam świadczenie pielegnacyjne z którego było opłacane świadczenia Zus. Okres ten został wliczony do kapitału początkowego. W zeszłym roku dziecko moje zmarło. Zostałam bez środków do życia i psychicznie zlamana cierpieniem. Zarejestrowałam się w U.Pracy ale od 11 m-cy nie ma dla mnie pracy. Co mam dalej robić,bo nie wiem czy mam prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych.Czy nie liczy mi się ten okres sprzed rejestracji gdy byłam objęta przecież ubezpieczeniem,a lata te wliczono mi jako pracę.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/16 11:30:06:

  "Dzień dobry. Przez okres 10 lat byłam osobą świadomie rezygnującą z pracy, na rzecz dziecka niepełnosprawnego,i pobierałam świadczenie pielegnacyjne z którego było opłacane świadczenia Zus. Okres ten został wliczony do kapitału początkowego. W zeszłym roku dziecko moje zmarło. Zostałam bez środków do życia i psychicznie zlamana cierpieniem. Zarejestrowałam się w U.Pracy ale od 11 m-cy nie ma dla mnie pracy. Co mam dalej robić,bo nie wiem czy mam prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych.Czy nie liczy mi się ten okres sprzed rejestracji gdy byłam objęta przecież ubezpieczeniem,a lata te wliczono mi jako pracę."

  Niestety pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego nie uprawnia do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Gość Dawid napisał(a) z 5e0ebdd8.bb.sky.com komentarz datowany na 2012/07/18 12:51:05:

  Witam, moje pytanie brzmi - czy przez pojęcie 365 dni przepracowanych do uzyskania zasiłku mam rozumieć że liczą się dni tylko robocze przepracowane,czy cały czas trwania umowy? Pracowałem dwa lata na umowę na czas nieokreślony,zostałem zwolniony z powodu bankructwa firmy,chcę starać się o zasiłek, umowa została wypowiedziana z dniem 1 kwietnia,obecnie przebywam na terenie UK, 6 sierpnia wracam do kraju i będę chciał złożyć wniosek o zasiłek proszę powiedzieć czy mam jakieś szanse, ponieważ od wypowiedzenia umowy mina prawie 4 miesiace

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/18 12:57:59:

  "Witam, moje pytanie brzmi - czy przez pojęcie 365 dni przepracowanych do uzyskania zasiłku mam rozumieć że liczą się dni tylko robocze przepracowane,czy cały czas trwania umowy? Pracowałem dwa lata na umowę na czas nieokreślony,zostałem zwolniony z powodu bankructwa firmy,chcę starać się o zasiłek, umowa została wypowiedziana z dniem 1 kwietnia,obecnie przebywam na terenie UK, 6 sierpnia wracam do kraju i będę chciał złożyć wniosek o zasiłek proszę powiedzieć czy mam jakieś szanse, ponieważ od wypowiedzenia umowy mina prawie 4 miesiace"

  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy.

 • Gość napisał(a) z h82-143-171-115-static.e-wro.net.pl komentarz datowany na 2012/07/18 21:56:16:

  zamknelam dzialalnosc po 9 latach jej prowadzenia ale od wrzesnia 2011 roku nie place zusu czy nalezy mi sie zasilek

 • Gość Joanna napisał(a) z 89-67-130-209.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/07/19 12:38:56:

  Witam,
  z dniem 30 czerwca br. wygasła moja umowa o pracę (pełny etat, umowa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, potem wychowawczym; wynagrodzenie powyżej minimalnego; przepracowane w tym miejscu 13 miesięcy od maja 2011 do czerwca 2012). Czy jest jakiś obligatoryjny termin rejestracji w UP, abym nie straciła uprawnień do otrzymania zasiłku? Będę bardzo wdzięczna za informację.

  Pozdrawiam,
  Joanna

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/19 23:13:30:

  "Witam,
  z dniem 30 czerwca br. wygasła moja umowa o pracę (pełny etat, umowa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, potem wychowawczym; wynagrodzenie powyżej minimalnego; przepracowane w tym miejscu 13 miesięcy od maja 2011 do czerwca 2012). Czy jest jakiś obligatoryjny termin rejestracji w UP, abym nie straciła uprawnień do otrzymania zasiłku? Będę bardzo wdzięczna za informację.

  Pozdrawiam,
  Joanna"


  Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/19 23:14:56:

  "zamknelam dzialalnosc po 9 latach jej prowadzenia ale od wrzesnia 2011 roku nie place zusu czy nalezy mi sie zasilek "

  Składki muszą być płacone w ciągu przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość gość napisał(a) z user-109-243-235-209.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/07/20 21:33:23:

  witam! Firma w której pracuję została rozwiązana, teraz pracujemy na 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia. mam 47 lat i 28 lat przepracowanych w tej firmie, mam dwójkę dzieci poniżej 15 roku życia ale dodatkowo córkę w liceum (17) oraz dwóch studentów na utrzymaniu (21 i 23 lat). czy należy mi się zasiłek przez 12 miesięcy??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/20 21:43:57:

  "witam! Firma w której pracuję została rozwiązana, teraz pracujemy na 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia. mam 47 lat i 28 lat przepracowanych w tej firmie, mam dwójkę dzieci poniżej 15 roku życia ale dodatkowo córkę w liceum (17) oraz dwóch studentów na utrzymaniu (21 i 23 lat). czy należy mi się zasiłek przez 12 miesięcy?? "

  Nie.

 • Gość agnes2115 napisał(a) z public-gprs197106.centertel.pl komentarz datowany na 2012/07/22 20:46:33:

  witam
  mam pytanie przyznano mi zasilek w ubieglym roku na 12 miesięcy czyli powinnam mnieć od Pazdziernika do pazdziernika
  Niedawno pzzryszlo mi pismo że upłynołmaksymalny czas poboru zasiłku??
  A co z pozostałymi trzema miesiącami ??sierpień .Wrzesień.Pazdziernik??
  Dodam tylko ze czytałam że prawnie osoby ktore maja na utrzymaniu nieletnie dziecko do 15 roku zycia przysługuje im 12 masiecy.
  Ja mam dziecki i zasłek pobieram od 10 PAŻDZIERNIKA 2011ROKU

 • mariuszek1qaz2wsx napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/22 21:06:28:

  umowa o prace na pełny etat od 04.10.2011r (minimalna 1500brutto)
  czy jak zostanę zwolniony 01.08.2012r a od 02.08.2012r podpisze nową umowę i zostanę zwolniony 05.10.2012 to będzie mi przysługiwać zasiłek.
  Czy muszę przepracować 365 dni u jednego pracodawcy
  Czy okres zatrudnienia się sumuje u rożnych pracodawców np. 5 miesięcy u jednego 3 u drugiego itd.
  z góry dziękuję

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/22 22:17:56:

  "

  umowa o prace na pełny etat od 04.10.2011r (minimalna 1500brutto)
  czy jak zostanę zwolniony 01.08.2012r a od 02.08.2012r podpisze nową umowę i zostanę zwolniony 05.10.2012 to będzie mi przysługiwać zasiłek.
  Czy muszę przepracować 365 dni u jednego pracodawcy
  Czy okres zatrudnienia się sumuje u rożnych pracodawców np. 5 miesięcy u jednego 3 u drugiego itd.
  z góry dziękuję "


  Potrzebne jest te minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/22 22:21:13:

  "witam
  mam pytanie przyznano mi zasilek w ubieglym roku na 12 miesięcy czyli powinnam mnieć od Pazdziernika do pazdziernika
  Niedawno pzzryszlo mi pismo że upłynołmaksymalny czas poboru zasiłku??
  A co z pozostałymi trzema miesiącami ??sierpień .Wrzesień.Pazdziernik??
  Dodam tylko ze czytałam że prawnie osoby ktore maja na utrzymaniu nieletnie dziecko do 15 roku zycia przysługuje im 12 masiecy.
  Ja mam dziecki i zasłek pobieram od 10 PAŻDZIERNIKA 2011ROKU "


  Pytać w urzędzie pracy.

 • Gość rm napisał(a) z aczu245.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/07/23 11:44:28:

  Witam
  Mam pytanie od grudnia 2010 do lutego 2012 pracowałem w jednej firmie,natomiast rozwiązano ze mną umowę o pracę,do maja 2012 byłem bez pracy i od maja 2012 do końca lipca 2012 pracowałem na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 3/4 etatu ,jednak nie została mi przedłużona umowa na czas nieokreślony. Czy w związku z tym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jeżeli tak to po jakim okresie je dostane?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/23 12:20:57:

  "Witam
  Mam pytanie od grudnia 2010 do lutego 2012 pracowałem w jednej firmie,natomiast rozwiązano ze mną umowę o pracę,do maja 2012 byłem bez pracy i od maja 2012 do końca lipca 2012 pracowałem na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 3/4 etatu ,jednak nie została mi przedłużona umowa na czas nieokreślony. Czy w związku z tym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jeżeli tak to po jakim okresie je dostane?"


  Aby dostać zasiłek trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tym czasie trzeba zarabiać przynajmniej minimalną pensję (1500 zł ) i pracodawca musi opłacać składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość Zament napisał(a) z host-5db0d079.sileman.net.pl komentarz datowany na 2012/07/26 11:50:42:

  Jeżeli w ciągu ostatnich 18miesięcy przepracowałem 15 miesięcy o umowę o pracę i teraz miesiąc o umowę o pracę gdzie skałaam wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z tytułu wypowiedzenia za "porozumieniem stron" mam jakieś problemy z uzyskaniem zasiłku? czy przysługuje mi pełny zasiłek gdyż mam przepracowane te 365dni prze ostatnie 18 m-cy ??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/26 21:52:58:

  "Jeżeli w ciągu ostatnich 18miesięcy przepracowałem 15 miesięcy o umowę o pracę i teraz miesiąc o umowę o pracę gdzie skałaam wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z tytułu wypowiedzenia za "porozumieniem stron" mam jakieś problemy z uzyskaniem zasiłku? czy przysługuje mi pełny zasiłek gdyż mam przepracowane te 365dni prze ostatnie 18 m-cy ??"

  Zasiłek przysługuje, ale ze względu, że samemu się rozwiązuje umowę, to będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość aniah82 napisał(a) z absm241.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/07/30 10:00:23:

  Witam.
  czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
  Będe wdzieczna za szybką odpowiedz.

 • Gość robbie86 napisał(a) z apn-95-41-1-239.dynamic.gprs.plus.pl komentarz datowany na 2012/07/30 10:02:34:

  Witam,
  z dniem 30 maja skończyło mi sie wypowiedzenie w pracy w której przepracowałem na 3/4 etatu cztery lata. nie zgłosiłem sie do UP gdyz z dniem 1 lipiec podjąłem nowa prace jednak tak sie stało,że nie przedłużono ze mna umowy i i po miesiacu pracy jestem znowu bezrobotnym. czy w takim układzie przysługuje mi zasiłek? miesiac w nowej pracy przepracowalem na umowie na cały etat.
  pozdrawiam
  Robert

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/30 10:08:43:

  "Witam,
  z dniem 30 maja skończyło mi sie wypowiedzenie w pracy w której przepracowałem na 3/4 etatu cztery lata. nie zgłosiłem sie do UP gdyz z dniem 1 lipiec podjąłem nowa prace jednak tak sie stało,że nie przedłużono ze mna umowy i i po miesiacu pracy jestem znowu bezrobotnym. czy w takim układzie przysługuje mi zasiłek? miesiac w nowej pracy przepracowalem na umowie na cały etat.
  pozdrawiam
  Robert"


  Zasiłek nie należy się z urzędu. Jak będą spełnione wymagane warunki, to oczywiście tak.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/30 10:10:35:

  "Witam.
  czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
  Będe wdzieczna za szybką odpowiedz."


  Wszystko jest zależne od tego, czy spełnione są wymagane warunki.

 • Gość aniah82 napisał(a) z absm241.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/07/30 10:14:00:

  "Witam.
  czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
  Będe wdzieczna za szybką odpowiedz."

  Wszystko jest zależne od tego, czy spełnione są wymagane warunki.  a jakie to musza być warunki??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/30 10:23:14:

  "a jakie to musza być warunki??"

  Wszystko jest jasno i klarownie opisane w artykule. Wystarczy przeczytać.

 • Gość Zament napisał(a) z host-5db0d079.sileman.net.pl komentarz datowany na 2012/07/30 14:50:17:

  Zapytam jeszcze raz, bo chyba poprzednio pytanie nie doszło. Czy idąc do UP starając się o zasiłek, muszę informować ich o ostatnim wypowiedzeniu umowy o prace ? czy to jest wymóg? czy mogę to pominąć i pokazać tylko świadectwo pracy z poprzednich 8lat pracy gdzie zostałem zwolniony.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/30 15:08:22:

  "Zapytam jeszcze raz, bo chyba poprzednio pytanie nie doszło. Czy idąc do UP starając się o zasiłek, muszę informować ich o ostatnim wypowiedzeniu umowy o prace ? czy to jest wymóg? czy mogę to pominąć i pokazać tylko świadectwo pracy z poprzednich 8lat pracy gdzie zostałem zwolniony. "

  Liczy się staż pracy z ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tych 18 miesiącach trzeba mieć minimum 365 dni pozostawia w stosunku pracy.

 • Gość ANIA napisał(a) z 80.51.30.2* komentarz datowany na 2012/08/02 12:06:08:

  HEJ;) JAK PRACUJE NA 3/4 ETATU I MAM PRZEPRACOWANE 1 ROK I 6 MIESIĘCY I CHCE SIE ZWOLNIC CZY NALEZY MI SIE ZASIŁEK ?

 • Gość pracownik napisał(a) z host8925186105.static.getin.3s.pl komentarz datowany na 2012/08/02 15:55:01:

  witam,
  czy w ciągu tych 18tu miesięcy musi być zachowana ciągłość pracy?? czy wystarczy przepracowanych 365 dni w ciągu 18tu miesięcy, z przerwą 2 tygodniową??
  (zatrudnienie od 06/08/2008 - 16/09/2012 ----- 2 tyg przerwy ----- zatrudnienie od 01/10/2011 - 31/07/2012)

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/02 21:55:32:

  "witam,
  czy w ciągu tych 18tu miesięcy musi być zachowana ciągłość pracy?? czy wystarczy przepracowanych 365 dni w ciągu 18tu miesięcy, z przerwą 2 tygodniową??
  (zatrudnienie od 06/08/2008 - 16/09/2012 ----- 2 tyg przerwy ----- zatrudnienie od 01/10/2011 - 31/07/2012)"


  Wystarczy.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/02 21:56:29:

  "HEJ;) JAK PRACUJE NA 3/4 ETATU I MAM PRZEPRACOWANE 1 ROK I 6 MIESIĘCY I CHCE SIE ZWOLNIC CZY NALEZY MI SIE ZASIŁEK ?"

  Jak warunki są spełnione, to tak.

 • Gość ola napisał(a) z ip-188-127-8-54.ennet.pl komentarz datowany na 2012/08/07 11:17:32:

  witam
  Z dniem 31.07.2012 zakończyłam pracą w firmie która zlikwidowała moje miejsce pracy. Ile mam czasu na zarejestrowanie się w UP by otrzymać zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/07 11:29:25:

  "witam
  Z dniem 31.07.2012 zakończyłam pracą w firmie która zlikwidowała moje miejsce pracy. Ile mam czasu na zarejestrowanie się w UP by otrzymać zasiłek?"


  Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesiecy.

 • Gość j napisał(a) z eto80.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/08/07 12:59:18:

  a co jesli mam przepracowane 9 miesiecy a od 2 lat jestem bezrobotnym w moim regionie wogole nie ma pracy czy mi sie cos nalezy czy nie?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/07 13:02:56:

  "a co jesli mam przepracowane 9 miesiecy a od 2 lat jestem bezrobotnym w moim regionie wogole nie ma pracy czy mi sie cos nalezy czy nie?"

  Zasiłek nie przysługuje.

 • Gość magda napisał(a) z 37.30.64.154.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl komentarz datowany na 2012/08/08 10:43:37:

  witam mam pytanie kiedy zostanie mi wypłacony zasiłek za sierpień przysługuje mi od 10.08

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/08 10:52:11:

  "witam mam pytanie kiedy zostanie mi wypłacony zasiłek za sierpień przysługuje mi od 10.08"

  Wrzesień

 • rokowania2012 napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/09 11:35:22:

  witam mam pytanie przepracowałem na poł etatu od 1.08.2010 do 21.07.2012 w tym jeszcze 1 miesiąc na caly etat no i powiedziano mi, że nie nalezy mi sie zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/09 22:03:26:

  "witam mam pytanie przepracowałem na poł etatu od 1.08.2010 do 21.07.2012 w tym jeszcze 1 miesiąc na caly etat no i powiedziano mi, że nie nalezy mi sie zasiłek dla bezrobotnych"

  Widocznie nie są spełnione warunki

 • Gość plamka napisał(a) z user-109-243-50-68.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/08/11 13:46:38:

  pracowałam 18miesiecy na 3\4 etatu dzis mnie zwolnili czy bedzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych z góry dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/11 13:52:42:

  "pracowałam 18miesiecy na 3\4 etatu dzis mnie zwolnili czy bedzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych z góry dziekuje za odpowiedz"

  Jeżeli spełnione są warunki to tak.

 • Gość plamka napisał(a) z user-109-243-50-68.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/08/11 14:00:51:

  a jakie warunki musza byc spelnione

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/11 14:02:54:

  "a jakie warunki musza byc spelnione"

  Wystarczy artykuł przeczytać.

 • Gość magdalena napisał(a) z user-164-126-34-104.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/08/13 16:59:21:

  ie odnośnie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych kończy mi się umowa o pracę a pracuje prawie 3 lata na 5/8 etatu z tego tytułu otrzymuje 1350zł brutto czy w związku z tym mam prawo do zasiłku ? Proszę o odpowiedź, z tego co się orientuje nie trzeba pracować na cały etat ale trzeba mieć minimalne wynagrodzenie a raczej wątpię żeby ktoś pracował na 1/2 etatu czy tak jak ja 5/8 etatu otrzymywał całość minimalnego wynagrodzenia.
  Z poważaniem
  Magdalena S.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/13 18:07:52:

  "ie odnośnie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych kończy mi się umowa o pracę a pracuje prawie 3 lata na 5/8 etatu z tego tytułu otrzymuje 1350zł brutto czy w związku z tym mam prawo do zasiłku ? Proszę o odpowiedź, z tego co się orientuje nie trzeba pracować na cały etat ale trzeba mieć minimalne wynagrodzenie a raczej wątpię żeby ktoś pracował na 1/2 etatu czy tak jak ja 5/8 etatu otrzymywał całość minimalnego wynagrodzenia.
  Z poważaniem
  Magdalena S."


  Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie i bez znaczenia jest tutaj rodzaj zatrudnienia.

 • Gość IwonaOlsztyn napisał(a) z 178235225248.olsztyn.vectranet.pl komentarz datowany na 2012/08/14 06:46:21:

  Witam!
  Moja mama ma 56 lat, jest zatrudniona na podstawie umowy aktywizującej jako niania (na razie za 800 netto). Czy jakby kwota zatrudnienia wzrosła do minimalnej krajowej miałaby szansę (po przepracowaniu roku w tych warunkach) na zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny? Mama ma przepracowane ponad 20 lat.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/14 07:13:50:

  " Witam!
  Moja mama ma 56 lat, jest zatrudniona na podstawie umowy aktywizującej jako niania (na razie za 800 netto). Czy jakby kwota zatrudnienia wzrosła do minimalnej krajowej miałaby szansę (po przepracowaniu roku w tych warunkach) na zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny? Mama ma przepracowane ponad 20 lat."


  Zasiłek dla bezrobotnych:

  minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP;
  przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość madi1979 napisał(a) z host-89-229-82-108.szczecin.mm.pl komentarz datowany na 2012/08/14 12:42:08:

  czy jesli mam corke 12 letnia to dostane zasilek na 12 mcy? mieszkam w szczecinie

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/14 12:54:52:

  "czy jesli mam corke 12 letnia to dostane zasilek na 12 mcy? mieszkam w szczecinie"

  Pani mąż też musi być osobą bezrobotną z utraconym prawem do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Panią.

  Wtedy zasiłek byłby wypłacany przez 12 miesięcy.

 • Gość Dastan napisał(a) z static-ip-77-89-73-128.promax.media.pl komentarz datowany na 2012/08/21 14:02:19:

  czy prowadzac dzialalnosc gospodarcza ponad roku czasu i placac nizszy ZUS po zawieszeniu dzialalnosci i okazaniu dowodu w UP, bedzie przyslugiwal mi zasilek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/21 14:03:44:

  "czy prowadzac dzialalnosc gospodarcza ponad roku czasu i placac nizszy ZUS po zawieszeniu dzialalnosci i okazaniu dowodu w UP, bedzie przyslugiwal mi zasilek?"

  Składki musza byc płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)

 • Gość Dastan napisał(a) z static-ip-77-89-73-128.promax.media.pl komentarz datowany na 2012/08/21 14:16:21:

  Zus preferencyjny daje możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012r. min. wynagrodzenie wynosi 1500 zł. brutto, czyli ubezpieczenie liczone jest od kwoty 450zł.). Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne te odprowadzane są na zasadach ogólnych.

  czy moge uzyskac odpowiedz tak lub nie do pytana z poprzednegi wpisu? :) bo nie rozumiem tych wyliczen, wg tego co tu jest napisane minimalny ZUS to kwota 1500zl tej ktora podajecie..

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/21 14:30:34:

  "Zus preferencyjny daje możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012r. min. wynagrodzenie wynosi 1500 zł. brutto, czyli ubezpieczenie liczone jest od kwoty 450zł.). Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne te odprowadzane są na zasadach ogólnych.

  czy moge uzyskac odpowiedz tak lub nie do pytana z poprzednegi wpisu? :) bo nie rozumiem tych wyliczen, wg tego co tu jest napisane minimalny ZUS to kwota 1500zl tej ktora podajecie.."


  Ustawodawca określił, że składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, by móc otrzymywać zasiłek dla bezrobotny.

  Muszą być one odprowadzane przez 12 miesięcy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.

 • 77.marta napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/26 14:30:16:

  Witam. Od 1.01.2012. do 31.12.2012. mam umowę zlecenie. Już teraz wiem, że nie zostanie przedłużona. Jeżeli nie znajdę pracy po zakończeniu umowy, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jeśli sumarycznie za cały ten rok uzyskam 18000zł zł wynagrodzenia brutto (12 x minimalna krajowa), ale nie będzie to równo po 1500zł brutto za każdy miesiąc? Np. za styczeń 2012 miałam wynagrodzenie 3000zł brutto, a za lipiec 250zł. Od każdego wyngrodzenia odprowadzane są składki społeczne i FP.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/26 22:23:41:

  "Witam. Od 1.01.2012. do 31.12.2012. mam umowę zlecenie. Już teraz wiem, że nie zostanie przedłużona. Jeżeli nie znajdę pracy po zakończeniu umowy, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jeśli sumarycznie za cały ten rok uzyskam 18000zł zł wynagrodzenia brutto (12 x minimalna krajowa), ale nie będzie to równo po 1500zł brutto za każdy miesiąc? Np. za styczeń 2012 miałam wynagrodzenie 3000zł brutto, a za lipiec 250zł. Od każdego wyngrodzenia odprowadzane są składki społeczne i FP."

  Jednym z wymogów jest to, żeby pracodawca odprowadzał składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia każdego miesiąca.

  Tak więc zasiłek nie będzie się należał.

 • Gość Luiza napisał(a) z agee85.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/08/28 13:44:06:

  Dzień Dobry
  Mam pytanie. Od 2008 roku byłam zatrudniona na pełny etat z pensją minimalną, od trzech miesięcy pracodawca zmienił umowę na 1/2 etatu i co za tym idzie kwotę wynagrodzenia również o połowę. Czy w związku z tym gdybym została zwolniona będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Dobrze myślę, że jeśli zostałabym zwolniona przed czerwcem 2012 to jeszcze się załapię na te 365 dni a po czerwcu już nie?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/08/28 13:52:21:

  "Dzień Dobry
  Mam pytanie. Od 2008 roku byłam zatrudniona na pełny etat z pensją minimalną, od trzech miesięcy pracodawca zmienił umowę na 1/2 etatu i co za tym idzie kwotę wynagrodzenia również o połowę. Czy w związku z tym gdybym została zwolniona będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Dobrze myślę, że jeśli zostałabym zwolniona przed czerwcem 2012 to jeszcze się załapię na te 365 dni a po czerwcu już nie?"


  Liczy się wynagrodzenie z przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tym okresie składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzone od kwoty przynajmnierj minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)

 • Gość Uparty napisał(a) z user-164-126-106-4.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/08/31 22:42:32:

  Witam,
  mam nie pytanie tylko uwagę, dlaczego ciągle należy spełniać jakieś warunki, chyba dlatego, że gapowe często się płaci, a przez to mamy mniej bezrobotnych. Ja osobiście przepracowałem w jednej firmie 27 lat, zwolniłem się ponieważ już nie mogłem dłużej wytrzymać, szukałem szczęścia za granicą, szukałem pracy w kraju na własną rękę, aż w końcu zdecydowałem się zarejestrować w UP, okazuje się, że nic mi się nie należy, ponieważ zbyt długo miałem nadzieję, że znajdę pracę. Kiedyś wszystko było proste, teraz są tylko przepisy bo człowiek się nie liczy.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/01 08:02:33:

  "Witam,
  mam nie pytanie tylko uwagę, dlaczego ciągle należy spełniać jakieś warunki, chyba dlatego, że gapowe często się płaci, a przez to mamy mniej bezrobotnych. Ja osobiście przepracowałem w jednej firmie 27 lat, zwolniłem się ponieważ już nie mogłem dłużej wytrzymać, szukałem szczęścia za granicą, szukałem pracy w kraju na własną rękę, aż w końcu zdecydowałem się zarejestrować w UP, okazuje się, że nic mi się nie należy, ponieważ zbyt długo miałem nadzieję, że znajdę pracę. Kiedyś wszystko było proste, teraz są tylko przepisy bo człowiek się nie liczy."


  No to już uwagi do ustawodawcy...

 • Gość Uparty napisał(a) z user-164-127-165-209.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/09/01 09:19:53:

  To może podpowiedź jak mam to zrobić.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/01 09:53:04:

  "To może podpowiedź jak mam to zrobić."

  Co zrobić?

 • Gość napisał(a) z 91.238.240.* komentarz datowany na 2012/09/02 22:42:43:

  Jeżeli od maja do września 2011 pracowałam na 3/4 etatu <umowa o prace> i od września 2011 do września 2012 pracowałam na pełnym etacie to czy przysługuje mi prawo do zasiłku. W pierwszej pracy miałam stawke min 1386 w drugiej zwiększyła sie po nowym roku do 1500.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/02 23:05:44:

  "Jeżeli od maja do września 2011 pracowałam na 3/4 etatu <umowa o prace> i od września 2011 do września 2012 pracowałam na pełnym etacie to czy przysługuje mi prawo do zasiłku. W pierwszej pracy miałam stawke min 1386 w drugiej zwiększyła sie po nowym roku do 1500."

  Potrzebne jest przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją.

 • Gość alicja70 napisał(a) z acfg76.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/09/03 14:48:54:

  witam ! mam umowę na 2 lata w tym czasie pracowałam w różnym wymiarze godzin wiem o 365 dniach na najniższej krajowej ale mam inny problem jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim ,może ono potrwać nawet 6 miesięcy ,moja pensja brutto to 1575 zł wiadomo że zasiłek chorobowy to 80% podstawy ,czy po chorobie jeżeli firma zechce mnie zwolnic a tego się obawiam będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych . z góry dziękuję za odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/03 16:01:41:

  "witam ! mam umowę na 2 lata w tym czasie pracowałam w różnym wymiarze godzin wiem o 365 dniach na najniższej krajowej ale mam inny problem jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim ,może ono potrwać nawet 6 miesięcy ,moja pensja brutto to 1575 zł wiadomo że zasiłek chorobowy to 80% podstawy ,czy po chorobie jeżeli firma zechce mnie zwolnic a tego się obawiam będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych . z góry dziękuję za odpowiedz "

  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)

 • Gość artur napisał(a) z 95-178-11-158.belchatow.msk.pl komentarz datowany na 2012/09/03 21:09:17:

  Witam, mam pytanie. Miałem przepracowane ponad pięć lat na pełen etat w firmie ale z dniem 01.03 2012 wygasła mi umowa o prace. Jeszcze podczas pracy w firmie założyłem własną jednoosobową działalność gospodarczą tzn. od 06.01.2011, moja działalność kończy się z dniem 01.10.2012. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/03 21:32:31:

  "Witam, mam pytanie. Miałem przepracowane ponad pięć lat na pełen etat w firmie ale z dniem 01.03 2012 wygasła mi umowa o prace. Jeszcze podczas pracy w firmie założyłem własną jednoosobową działalność gospodarczą tzn. od 06.01.2011, moja działalność kończy się z dniem 01.10.2012. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pozdrawiam. "

  Potrzebne jest przynajmniej 365 dni, a składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne powinny być odprowadzone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)

 • marikac4 napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/03 22:14:57:

  Mój staż pracy wynosi ponad 30 latz roczną przerwą w roku 2007. Od roku 2007 pracowałam na co najmniej pół etatu i miałam opłacane wszystkie składki oprócz okresu od 1.09.2011 do 31.08.2012 w którym nie osiągałam minimalnej płacy. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/03 22:44:37:

  "Mój staż pracy wynosi ponad 30 latz roczną przerwą w roku 2007. Od roku 2007 pracowałam na co najmniej pół etatu i miałam opłacane wszystkie składki oprócz okresu od 1.09.2011 do 31.08.2012 w którym nie osiągałam minimalnej płacy. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

  Wymagane warunki muszą być spełnione w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość napisał(a) z ip-93-154-223-135.multi.internet.cyfrowypolsat.pl komentarz datowany na 2012/09/04 09:37:59:

  cześć mam pytanie jeśli mam umowe od 1 pażdziernika 2011 i zwolnie sie z dniem 1 pażdziernika 2012 to czy mam prawo do zasiłku.pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/04 11:16:23:

  "cześć mam pytanie jeśli mam umowe od 1 pażdziernika 2011 i zwolnie sie z dniem 1 pażdziernika 2012 to czy mam prawo do zasiłku.pozdrawiam

  Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki to tak.

  Ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że jeżeli pracownik sam się zwolni, to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość Turgut napisał(a) z goliat.interkonekt.pl komentarz datowany na 2012/09/17 13:41:47:

  Witam, chciałem zapytać czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli pracowałem w okresie 1 październik 2011 do 30 wrzesień 2012 w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, w tym czasie wykorzystałem również 27 dni urlopu bezpłatnego (licząc wszystkie dni ciągiem a nie tylko robocze). Bardzo proszę o odpowiedz...

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/17 13:45:23:

  "Witam, chciałem zapytać czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli pracowałem w okresie 1 październik 2011 do 30 wrzesień 2012 w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, w tym czasie wykorzystałem również 27 dni urlopu bezpłatnego (licząc wszystkie dni ciągiem a nie tylko robocze). Bardzo proszę o odpowiedz..."

  Wszystko zależy od tego, czy są spełnione wymagane warunki..

 • Gość Turgut napisał(a) z goliat.interkonekt.pl komentarz datowany na 2012/09/17 13:49:01:

  A jakie dodatkowe warunki należy spełnić?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/17 13:51:10:

  "A jakie dodatkowe warunki należy spełnić?"

  Wszystko jest napisane. Wystarczy przeczytać.

 • Gość Gość napisał(a) z public-gprs374415.centertel.pl komentarz datowany na 2012/09/19 13:39:22:

  Witam. mam pytanie byłem zatrudniony od 15.09.2011 do 14.09.2012 w pełnym wymiarze pracy w tym czasie skorzystałem z 3 dni urlopu bezpłatnego. Czy przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/19 14:08:20:

  "Witam. mam pytanie byłem zatrudniony od 15.09.2011 do 14.09.2012 w pełnym wymiarze pracy w tym czasie skorzystałem z 3 dni urlopu bezpłatnego. Czy przysługuje mi zasiłek?"

  Muszą być wszystkie warunki spełnione.

 • koniczyna35 napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/19 14:11:05:

  Witam. Od 26-06-2006 r do 29-02-2012 pracowałam na umowę o prace na czas nieokreślony na pełnym wymiarze czasu pracy. Od dnia 01-03-2012 dostałam aneks do umowy na 1/4 etatu na czas nieokreślony,w maju 2012 dostałam wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy do 31-08-2012. Dzisiaj tj 19-09-2012 byłam zarejestrować się w UP, niestety powiedziano mi że nie mam prawa do zasiłku bo moje 365 dni pracy jest liczone od 18-09-2012, bez sensu bo praca moja ustała 31-08-2012.Zastanawia mnie jedno, jak można zarejestrować się jako osoba bezrobotna nie mając świadectwa pracy? Pani mnie poinformowała, że jakbym przyszła wcześniej ( niestety byłam 03-09-2012 ale nie przyjęto mnie ponieważ nie miałam świadectwa pracy jeszcze) to bym załapała się na zasiłek. Licząc moje 365 dni na umowę o prace na pełnym etacie od 01-03-2011 do 01-03-2012 mam te 365 dni i od 01-03-2012 na 1/4 etatu. Gdzie jest sprawiedliwość? Jak można liczyć okres zatrudnienia do czasu rejestracji? Proszę o pomoc.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/19 14:14:33:

  "Witam. Od 26-06-2006 r do 29-02-2012 pracowałam na umowę o prace na czas nieokreślony na pełnym wymiarze czasu pracy. Od dnia 01-03-2012 dostałam aneks do umowy na 1/4 etatu na czas nieokreślony,w maju 2012 dostałam wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy do 31-08-2012. Dzisiaj tj 19-09-2012 byłam zarejestrować się w UP, niestety powiedziano mi że nie mam prawa do zasiłku bo moje 365 dni pracy jest liczone od 18-09-2012, bez sensu bo praca moja ustała 31-08-2012.Zastanawia mnie jedno, jak można zarejestrować się jako osoba bezrobotna nie mając świadectwa pracy? Pani mnie poinformowała, że jakbym przyszła wcześniej ( niestety byłam 03-09-2012 ale nie przyjęto mnie ponieważ nie miałam świadectwa pracy jeszcze) to bym załapała się na zasiłek. Licząc moje 365 dni na umowę o prace na pełnym etacie od 01-03-2011 do 01-03-2012 mam te 365 dni i od 01-03-2012 na 1/4 etatu. Gdzie jest sprawiedliwość? Jak można liczyć okres zatrudnienia do czasu rejestracji? Proszę o pomoc."

  No to już pozostaje w kwestii Urzędu Pracy.

 • Gość zbyszek napisał(a) z public-gprs434433.centertel.pl komentarz datowany na 2012/09/25 21:54:44:

  witam
  dostałem zawiadomienie o zmianie pracodawcy zgodnie z art.231par.3ustawy z dnia 26 czerwca1974r. kodeksu pracy i zostalem powiadomiony ze jesli nie wyrażam na zmiane pracodawcy zgody to musze powiadomic o tym pracodawce i po tygodniu zostanie rozwiazana zemna umowa ze skutkiemjak przy rozwiazaniu umowy przez pracodawce za wypowiedzeniem-a po zgloszeniu ze nie wyrazam zgody na zmiane pracodawcy dostalem świadectwo pracy i tam jest napisane ze stosunek pracy ustał w wyniku art.30par.1pkt2/wypowiedzenie pracownika/
  czy w tym przypadku dostane zasilek dla bezrobotnych?? i czy pracodawca wlasciwie wpisal w jaki sposob zostala rozwiazana umowa o prace??
  dzieki za odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/26 06:14:36:

  witam
  dostałem zawiadomienie o zmianie pracodawcy zgodnie z art.231par.3ustawy z dnia 26 czerwca1974r. kodeksu pracy i zostalem powiadomiony ze jesli nie wyrażam na zmiane pracodawcy zgody to musze powiadomic o tym pracodawce i po tygodniu zostanie rozwiazana zemna umowa ze skutkiemjak przy rozwiazaniu umowy przez pracodawce za wypowiedzeniem-a po zgloszeniu ze nie wyrazam zgody na zmiane pracodawcy dostalem świadectwo pracy i tam jest napisane ze stosunek pracy ustał w wyniku art.30par.1pkt2/wypowiedzenie pracownika/
  czy w tym przypadku dostane zasilek dla bezrobotnych?? i czy pracodawca wlasciwie wpisal w jaki sposob zostala rozwiazana umowa o prace??
  dzieki za odpowiedz


  Jeżeli są spełnione wszystkie warunki, to oczywiście zasiłek będzie się należał.

 • Gość Anita93 napisał(a) z 31.135.161.2* komentarz datowany na 2012/09/28 13:04:07:

  Witam właśnie ukończyłam szkołe zawodową, w której odbywałam praktykę zawodową cały rok czy należy mi się zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/09/28 16:23:00:

  "Witam właśnie ukończyłam szkołe zawodową, w której odbywałam praktykę zawodową cały rok czy należy mi się zasiłek?"

  Niestety nie.

 • Gość Gość napisał(a) z 77-253-107-147.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/10/02 09:47:41:

  Witam,
  Na mojej umowie mam wpisaną kwotę 1276zł, to minimalne wynagrodzenie jakie było w 2009 roku. Pierwszą podpisałam w październiku 2008 i kolejną już na czas nieokreślony w styczniu 2009 roku.Po urlopie macierzyńskim poszłam na urlop wychowawczy od kwietnia 2010 roku który nadal jeszcze trwa. Czy przy takiej kwocie minimalnej te składki były wystarczające żebym teraz mogła np. ubiegac się o zasiłek jeśli rozwiązałabym umowę? Jak sprawdzić te składki czy były odprowadzane?
  Z góry dziękuję za wyjasnienia, pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/02 10:08:32:

  "

  Witam,
  Na mojej umowie mam wpisaną kwotę 1276zł, to minimalne wynagrodzenie jakie było w 2009 roku. Pierwszą podpisałam w październiku 2008 i kolejną już na czas nieokreślony w styczniu 2009 roku.Po urlopie macierzyńskim poszłam na urlop wychowawczy od kwietnia 2010 roku który nadal jeszcze trwa. Czy przy takiej kwocie minimalnej te składki były wystarczające żebym teraz mogła np. ubiegac się o zasiłek jeśli rozwiązałabym umowę? Jak sprawdzić te składki czy były odprowadzane?
  Z góry dziękuję za wyjasnienia, pozdrawiam."


  Składki muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1500 zł) przez minimum 12 miesięcy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

 • Gość Kamila napisał(a) z 078088250024.wroclaw.vectranet.pl komentarz datowany na 2012/10/05 21:16:53:

  Pracowałam na umowę zlecenie wg najniższej krajowej od kilku lat. Ostatnio uległam wypadkowi i przez 7 miesięcy byłam na zwolnieniu lekarskim. Zostałam zwolniona ( nie przedłużono uomwy zlecenia. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/05 21:48:32:

  "Pracowałam na umowę zlecenie wg najniższej krajowej od kilku lat. Ostatnio uległam wypadkowi i przez 7 miesięcy byłam na zwolnieniu lekarskim. Zostałam zwolniona ( nie przedłużono uomwy zlecenia. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jeżeli spełnione są warunki, to oczywiście tak.

 • Gość tami napisał(a) z host-89-229-168-127.wroclaw.mm.pl komentarz datowany na 2012/10/06 08:21:00:

  Chce sypytac skoro jestem ubezpieczona u meza to urzad ma prawo mnie zmusic aby maz mnie od siebie wypisal.Chce dodac ze sie zarejstrowalam do zasilku.Z tego co mi wiadomo skoro mam juz jedno ubezpieczenie to nie powinni odemnie pobierac.Jak to wyglada od strony prawnej dziekuje

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/06 09:03:47:

  ["Chce sypytac skoro jestem ubezpieczona u meza to urzad ma prawo mnie zmusic aby maz mnie od siebie wypisal.Chce dodac ze sie zarejstrowalam do zasilku.Z tego co mi wiadomo skoro mam juz jedno ubezpieczenie to nie powinni odemnie pobierac.Jak to wyglada od strony prawnej dziekuje"

  Można korzysta z dowolnego ubezpieczenia.

 • mynitka napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/08 17:36:52:

  Witam!Mam pytanie pracowalam na umowie zlecenie od 1 pazdziernika 2011 do sierpnia 2012, obecnie jestem miesiąc zarejestrowana w urzedzie pracy jako bezrobotna, własnie sie dowiedziałam ze gdybym pracowała miesiac dłuzej to pzrysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych, czy jeśli wyrejestrowałam się teraz z urzędu pracy i znów wróciła do pracy za miesiąc czasu i ponownie się zarejestrowała jako bezrobotna, to czy przysługiwałoby mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/08 18:52:30:

  "Witam!Mam pytanie pracowalam na umowie zlecenie od 1 pazdziernika 2011 do sierpnia 2012, obecnie jestem miesiąc zarejestrowana w urzedzie pracy jako bezrobotna, własnie sie dowiedziałam ze gdybym pracowała miesiac dłuzej to pzrysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych, czy jeśli wyrejestrowałam się teraz z urzędu pracy i znów wróciła do pracy za miesiąc czasu i ponownie się zarejestrowała jako bezrobotna, to czy przysługiwałoby mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?"

  Nie. trzeba by przepracować minimum 6 miesięcy.

 • anula1936 napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/10 13:13:44:

  Witam. Mam pytanie: pracowałam na umowę zlecenie od 1maja 2011 do końca października 2011 roku. Potem w tej samej firmie zostałam zatrudniona na umowę o pracę (od 1 listopada 2011) i nagle 24 pażdziernika 2012 zostałam zwolniona. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych????

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/10 13:17:28:

  "Witam. Mam pytanie: pracowałam na umowę zlecenie od 1maja 2011 do końca października 2011 roku. Potem w tej samej firmie zostałam zatrudniona na umowę o pracę (od 1 listopada 2011) i nagle 24 pażdziernika 2012 zostałam zwolniona. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych???? "

  Jeżeli spełnia Pani wszystkie warunki, które trzeba spełnić, to oczywiście tak.

 • Gość Kris napisał(a) z user-164-127-252-226.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/10/14 09:09:48:

  Witam,

  zakończyłem działalnośc gospodarczą prowadzoną od 2003 roku, wcześniej pracowałem od 1985. Ostatni rok nie opłacałem ZUS. Nie opłacanie ZUS i zakończenie działalności było wynikiem problemów finansowych. Czy mogę wystąpic o zasiłek ?

  Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/14 22:14:36:

  "Witam,

  zakończyłem działalnośc gospodarczą prowadzoną od 2003 roku, wcześniej pracowałem od 1985. Ostatni rok nie opłacałem ZUS. Nie opłacanie ZUS i zakończenie działalności było wynikiem problemów finansowych. Czy mogę wystąpic o zasiłek ?

  Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam"


  Składki muszą byc opłacane przez minima 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.

 • Gość Wkrotce bezrobotny napisał(a) z 87-205-255-218.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/10/15 10:16:48:

  Witam,mam pytanie odnośnie zasiłku.
  Czy i po jakim czasie będzie należał mi się zasiłek?
  W jakiej wysokości i na jak długo ?
  Mam 43 lata, staż pracy 23lata,jestem jeszcze zatrudniony na umowę o pracę lecz muszę ją rozwiązać za porozumieniem stron. Chcę dodać że ostatnio przebywalem na zasiłku rehabilitacyjnym w związku z wypadkiem.Z gory dziękuję za pomoc.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/15 10:35:20:

  "Witam,mam pytanie odnośnie zasiłku.

  Czy i po jakim czasie będzie należał mi się zasiłek?
  W jakiej wysokości i na jak długo ?
  Mam 43 lata, staż pracy 23lata,jestem jeszcze zatrudniony na umowę o pracę lecz muszę ją rozwiązać za porozumieniem stron. Chcę dodać że ostatnio przebywalem na zasiłku rehabilitacyjnym w związku z wypadkiem.Z gory dziękuję za pomoc."


  Wsio jest opisane w artykule.

  Cytat:

  "Zasiłek obliczany jest zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

  gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

  gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

  gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

  Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

  Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi."

  Uwaga! Jeżeli pracownik rozwiąże umowę z pracodawca, to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość mietcza napisał(a) z duk82.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/10/15 11:24:22:

  Witam mam pytanie ,czy po przepracowaniu w Angli na umowę o pracę powyżej 365 dni i powrocie do kraju będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/15 11:34:19:

  "Witam mam pytanie ,czy po przepracowaniu w Angli na umowę o pracę powyżej 365 dni i powrocie do kraju będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?"

  Tak, ale musiała być opłacana składka na Fundusz Pracy.

 • Gość mietcza napisał(a) z duk82.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/10/15 13:08:13:

  Rozumiem że pracująć w angli legalnie przez ten rok ,to ta składka odprowadzana tam?i honorowana w naszym kraju

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/15 13:18:47:

  "Rozumiem że pracująć w angli legalnie przez ten rok ,to ta składka odprowadzana tam?i honorowana w naszym kraju"

  Tak, trzeba udowodnić okresy zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą oraz utrzymywanie więzi z Polską.

 • Gość ricardoq7 napisał(a) z s25-05.opera-mini.net komentarz datowany na 2012/10/19 09:23:08:

  Witam serdecznie.
  Mam pytanie, mialem umowe o prace od 1 marca 2011 do 1 marca 2013 pelny etat, minimalne wynagrodzenie skladki itd, lecz rozwiazalem umowe z pracodawca za porozumieniem stron z dniem 1 pazdziernika 2012, co daje mi przepracowane 18 miesiecy. Aktualnie nie ma mnie w Polsce, wroce dopiero powiedzmy w lutym lub marcu 2013 do kraju i tu jest pytanie - Czy bede mogl pojsc np. w lutym 2013 do UP i ubiegac sie o zasilek? Bedzie mi sie on nalezal jesli po wypowiedzeniu i rozwiazaniu umowy droga elektroniczna nie bylo mnie w kraju i nie mialem mozliwosci pojsc do UP toz po rozwiazaniu umowy? Jesli tak to na jaki okres mi sie nalezy?? Dziekuje z gory za odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/19 09:26:57:

  "Witam serdecznie.
  Mam pytanie, mialem umowe o prace od 1 marca 2011 do 1 marca 2013 pelny etat, minimalne wynagrodzenie skladki itd, lecz rozwiazalem umowe z pracodawca za porozumieniem stron z dniem 1 pazdziernika 2012, co daje mi przepracowane 18 miesiecy. Aktualnie nie ma mnie w Polsce, wroce dopiero powiedzmy w lutym lub marcu 2013 do kraju i tu jest pytanie - Czy bede mogl pojsc np. w lutym 2013 do UP i ubiegac sie o zasilek? Bedzie mi sie on nalezal jesli po wypowiedzeniu i rozwiazaniu umowy droga elektroniczna nie bylo mnie w kraju i nie mialem mozliwosci pojsc do UP toz po rozwiazaniu umowy? Jesli tak to na jaki okres mi sie nalezy?? Dziekuje z gory za odpowiedz"


  W UP należy zarejestrował się w ciągu 6 miesiecy od rozwiązania umowy.

 • Gość ricardoq7 napisał(a) z s25-05.opera-mini.net komentarz datowany na 2012/10/19 09:31:39:

  To jesli zarejestruje sie w lutym, bedzie mi sie nalezal ten zasilek? I jak to wyglada jesli np pracowalem 15 dni w miesiacu, ale po 12 h roboczych a nie standardowych 8? To jest jakos przeliczane? Ale najwazniejsze pytanie brzmi co z zasilkiem w mojej sytuacji?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/19 09:36:12:

  "To jesli zarejestruje sie w lutym, bedzie mi sie nalezal ten zasilek? I jak to wyglada jesli np pracowalem 15 dni w miesiacu, ale po 12 h roboczych a nie standardowych 8? To jest jakos przeliczane? Ale najwazniejsze pytanie brzmi co z zasilkiem w mojej sytuacji?"

  Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, w tym czasie zarabiać przynajmniej minimalną pensję (1500 zł) i mieć odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne. Taki jest wymóg.

 • Gość Annaa napisał(a) z user-46-113-163-211.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/10/23 10:47:00:

  jestem mamą 5m-cznego bobasa , pracę rozwiązano mi z dniem porodu. obecnie jestem na zasiłku macierzyńskim. co mi przysługuje jak ten zasiłęk się skończy ? gdzie mam się skierować? przepracowałam ok 10 lat i co teraz?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/23 10:50:37:

  "jestem mamą 5m-cznego bobasa , pracę rozwiązano mi z dniem porodu. obecnie jestem na zasiłku macierzyńskim. co mi przysługuje jak ten zasiłęk się skończy ? gdzie mam się skierować? przepracowałam ok 10 lat i co teraz?"

  Zasiłek będzie przysługiwał jeżeli przepracowała Pani przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP, z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1500zł) i pracodawca odprowadzał w tym czasie składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

 • Gość Annaa napisał(a) z user-46-113-163-211.play-internet.pl komentarz datowany na 2012/10/23 10:53:43:

  dziękuję za informację.

 • malinovvamamba napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/23 11:02:34:

  Witam, od 01-12-2006 do 30-11-2012 mam umowę o pracę. wiem, że nie zostanie przedłużona. Umowa podpisana była z płacą minimalną w tamtym okresie. Od sierpnia 2010 przebywałam na urlopie wychowawczym. W trakcie zaszłam w kolejną ciążę i na wychowawczym jestem od połowy września. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Będę wdzięczna za odpowiedź

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/23 11:06:37:

  "Witam, od 01-12-2006 do 30-11-2012 mam umowę o pracę. wiem, że nie zostanie przedłużona. Umowa podpisana była z płacą minimalną w tamtym okresie. Od sierpnia 2010 przebywałam na urlopie wychowawczym. W trakcie zaszłam w kolejną ciążę i na wychowawczym jestem od połowy września. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
  Będę wdzięczna za odpowiedź"


  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł) przynajmniej przez 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.

  To jest jeden z wymogów.

 • Gość napisał(a) z aekb193.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/10/28 22:07:42:

  Witam pracuję w firmie od 1.05.2011r umowa kończy mi się ostatniego października bieżącego roku wiem że mi jej nie przedłużą i mam przepracowane 17 miesięcy w tej firmie i 3 w innej czy należy mi się zasiłek ?
  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/29 07:12:23:

  "Witam pracuję w firmie od 1.05.2011r umowa kończy mi się ostatniego października bieżącego roku wiem że mi jej nie przedłużą i mam przepracowane 17 miesięcy w tej firmie i 3 w innej czy należy mi się zasiłek ?
  Pozdrawiam "

  Jeżeli spełnione są warunki to tak.

 • Gość qncewa napisał(a) z 37.30.55.18.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl komentarz datowany na 2012/10/29 21:16:51:

  Witam,
  w maju 2011 urodziłam dziecko, wykorzystałam urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy i poszłam na urlop wychowawczy, który skonczył sie z dniem 31.08. We wrześniu, po powrocie do pracy dostałam wypowiedzenie z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy. Z dniem 01.01.2013 bede bezrobotna. CZy w zwiazku z tym, że w ostatnich 18 miesiącach nie przepracowałam tych 365 dni, ale mój pracodawca płacił składki do ZUS-u, należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/10/29 21:36:09:

  "Witam,
  w maju 2011 urodziłam dziecko, wykorzystałam urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy i poszłam na urlop wychowawczy, który skonczył sie z dniem 31.08. We wrześniu, po powrocie do pracy dostałam wypowiedzenie z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy. Z dniem 01.01.2013 bede bezrobotna. CZy w zwiazku z tym, że w ostatnich 18 miesiącach nie przepracowałam tych 365 dni, ale mój pracodawca płacił składki do ZUS-u, należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam"


  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość MARCIN napisał(a) z host100.v50.interkam.pl komentarz datowany na 2012/11/02 16:58:24:

  Z początkiem grudnia kończy mi się umowa. Z tego co wiem, to przysługuje mi zasiłek. Natomiast mam możliwość pracy dorywczej na jeden miesiąc. Czy w takiej sytuacji dalej przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/02 23:13:07:

  "Z początkiem grudnia kończy mi się umowa. Z tego co wiem, to przysługuje mi zasiłek. Natomiast mam możliwość pracy dorywczej na jeden miesiąc. Czy w takiej sytuacji dalej przysługuje mi zasiłek?"

  Podczas pracy nie.

 • Gość napisał(a) z 78.8.206.19* komentarz datowany na 2012/11/04 20:48:50:

  Witam mam takie pytanie.Pracowałem przez 7 lat i po tych 7 latach dałem wypowiedzenie do zakładu.Prace skaczyłem pod koniec miesiaca i od nastepnego miesiaca poszedłem pracowac do innego zakładu.Była ciagłosc w wykonywaniu pracy.W nowym zakładzie dostałem umowe na 3 miesiace.Przepracowałem w nowym zakładzie 3 miesiace i po tych 3 miesiacach nie przedłuzyłem z nimi umowy.Czy moge starac sie o zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/04 22:16:18:

  "Witam mam takie pytanie.Pracowałem przez 7 lat i po tych 7 latach dałem wypowiedzenie do zakładu.Prace skaczyłem pod koniec miesiaca i od nastepnego miesiaca poszedłem pracowac do innego zakładu.Była ciagłosc w wykonywaniu pracy.W nowym zakładzie dostałem umowe na 3 miesiace.Przepracowałem w nowym zakładzie 3 miesiace i po tych 3 miesiacach nie przedłuzyłem z nimi umowy.Czy moge starac sie o zasiłek?"

  Tak.

 • Gość napisał(a) z dynamic-78-8-73-96.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2012/11/05 11:47:19:

  WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/05 11:54:35:

  "WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?"

  Jak są spełnione warunki to tak.

 • Gość zina napisał(a) z 77-254-58-246.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/11/05 20:15:58:

  Witam. Jeżeli mój mąż posiada ziemię czy w takim przypadku ja będę mogła pobierać zasiłek dla bezrobotnych ? Dziękuję z góry za odpowiedź.

 • Gość napisał(a) z 78.8.49.* komentarz datowany na 2012/11/05 20:56:45:

  "WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?"

  Jak są spełnione warunki to tak.

  CZyli jakie warumki maja byc spełnione?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/05 21:33:57:

  "CZyli jakie warumki maja byc spełnione?"

  Wystarczy przeczytać artykuł

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/05 21:34:55:

  "Witam. Jeżeli mój mąż posiada ziemię czy w takim przypadku ja będę mogła pobierać zasiłek dla bezrobotnych ? Dziękuję z góry za odpowiedź."

  Nie.

 • Gość Jacek54 napisał(a) z aazv160.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/11/05 22:33:21:

  Witam!
  Jestem obecnie na wypowiedzeniu umowy o prace przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych, które upłynie 31 grudnia. Mam 58 lat i 41 lat pracy w warunkach szkodliwych (piekarz). W tym roku zmieniłem miejsce zamieszkania i od maja jestem zatrudniony w obecnej firmie a poprzednią umowę rozwiązałem na mocy porozumienia stron. Czy będzie mi przysługiwał zasiłek przez 12 m-cy. A może po zasiłku dla bezrobotnych mam szansę na świadczenie przedemerytalne.
  Czekam na informację i z góry dziękuję!

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/05 22:51:23:

  "Witam!
  Jestem obecnie na wypowiedzeniu umowy o prace przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych, które upłynie 31 grudnia. Mam 58 lat i 41 lat pracy w warunkach szkodliwych (piekarz). W tym roku zmieniłem miejsce zamieszkania i od maja jestem zatrudniony w obecnej firmie a poprzednią umowę rozwiązałem na mocy porozumienia stron. Czy będzie mi przysługiwał zasiłek przez 12 m-cy. A może po zasiłku dla bezrobotnych mam szansę na świadczenie przedemerytalne.
  Czekam na informację i z góry dziękuję! "


  Tak 12 miesięcy.

  Świadczenie emerytalne:
  www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2586

 • Gość napisał(a) z 94.75.122.20* komentarz datowany na 2012/11/09 15:54:31:

  Czy w przypadku gdy długie lata pracowałam na umowę o pracę, ale teraz jestem na 3 miesięcznym urlopie bezpłatnym, po nim zakończyłabym umowę o pracę, czy po zakończeniu urlopu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/09 18:15:37:

  "Czy w przypadku gdy długie lata pracowałam na umowę o pracę, ale teraz jestem na 3 miesięcznym urlopie bezpłatnym, po nim zakończyłabym umowę o pracę, czy po zakończeniu urlopu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?"

  Jak warunki są spełnione to tak.

 • Gość MIRELLA napisał(a) z 188.146.182.244.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl komentarz datowany na 2012/11/10 20:51:30:

  WITAM,MAM PYTANIE,OD 2007 ROKU PRACUJĘ NA 3/4 ETATU,TERAZ DOSTANĘ WYPOWIEDZENIE.WCZEŚNIEJ PRZEZ 20 LAT BYŁAM NA RENCIE CHOROBOWEJ.CZY GDY ZAREJESTRUJĘ SIĘ W URZĘDZIE PRACY DOSTANĘ ZASIŁEK? I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/10 21:28:58:

  "WITAM,MAM PYTANIE,OD 2007 ROKU PRACUJĘ NA 3/4 ETATU,TERAZ DOSTANĘ WYPOWIEDZENIE.WCZEŚNIEJ PRZEZ 20 LAT BYŁAM NA RENCIE CHOROBOWEJ.CZY GDY ZAREJESTRUJĘ SIĘ W URZĘDZIE PRACY DOSTANĘ ZASIŁEK? I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?"

  Jeżeli są spełnione wszystkie wymagane warunki to zasiłek będzie się oczywiście należał.

 • Gość Majka napisał(a) z aabc247.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/11/13 16:22:58:

  Proszę o informację.
  Miałam przyznany zasiłek dla bezrobotnych 120 % (ukończone 50 lat), po miesiącu zostałam zatrudniona w ramach doposażenia z najniższą krajową , 1 listopada minął rok pracy, w tej chwili pracodawca wypowiedział mi umowę (likwidacja stanowiska-pracuję do 30XI) czy należy mi się "nowy zasiłek dla bezrobotnych" i co w sytuacji gdy pracodawca nie odprowadzał składek ZUS.
  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/13 16:39:40:

  "Proszę o informację.
  Miałam przyznany zasiłek dla bezrobotnych 120 % (ukończone 50 lat), po miesiącu zostałam zatrudniona w ramach doposażenia z najniższą krajową , 1 listopada minął rok pracy, w tej chwili pracodawca wypowiedział mi umowę (likwidacja stanowiska-pracuję do 30XI) czy należy mi się "nowy zasiłek dla bezrobotnych" i co w sytuacji gdy pracodawca nie odprowadzał składek ZUS.
  Pozdrawiam"


  Jeżeli pracodawca nie odprowadzał składek, to zasiłek nie przysługuje.

  Odprowadzane składki to jeden z wymogów.

 • Gość Sylwia napisał(a) z 89-68-196-65.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/11/16 10:21:35:

  Witam.
  Czy po przepracowaniu 365 dni, w trakcie których wykorzystało się 20 dni urlopu bezpłatnego oraz 7 dni chorobowego (80%) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/16 10:31:15:

  "Witam.
  Czy po przepracowaniu 365 dni, w trakcie których wykorzystało się 20 dni urlopu bezpłatnego oraz 7 dni chorobowego (80%) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?"


  Liczy się czas pozostawiania w stosunku pracy.

 • Gość Wiola napisał(a) z 85.218.102.15* komentarz datowany na 2012/11/16 11:02:52:

  Mam pytani jeśli w ciagu 24miesiecy przeracowalam12 miesięcy czy należy mi się zasiłek , w tych miesiącach 9 za granica pracowałam reszta w Polsce ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/16 11:59:33:

  "Mam pytani jeśli w ciagu 24miesiecy przeracowalam12 miesięcy czy należy mi się zasiłek , w tych miesiącach 9 za granica pracowałam reszta w Polsce ? "

  Jeżeli spełnione są wszystkie opisane warunki (nie pytać jakie, bo wszystko opisane jest w artykule), to tak.

 • Gość gośka napisał(a) z netcom-176-101-130-27.netcominternet.pl komentarz datowany na 2012/11/16 13:19:20:

  Przez ostatnie 10 lat byłam ubezpieczona w KRUS jako małżonka rolnika obecnie jestem po rozwodzie,nie posiadam gruntów rolnych ,czy dostane zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/16 13:22:03:

  "Przez ostatnie 10 lat byłam ubezpieczona w KRUS jako małżonka rolnika obecnie jestem po rozwodzie,nie posiadam gruntów rolnych ,czy dostane zasiłek dla bezrobotnych?"

  Nie.

 • Gość Sylwia00010 napisał(a) z ckb253.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/11/16 17:38:00:

  Witam, od 08.02.2010 jestem zatrudniona na czas nie okreslony, ale od 13.08.2010 przebywam na urlopie wychowawczym. i powiedzmy jak skonczy sie moj urlop wychowawczy i nie bede juz pracowac to nalezy mi sie zasiłek z UP?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/16 18:43:24:

  "Witam, od 08.02.2010 jestem zatrudniona na czas nie okreslony, ale od 13.08.2010 przebywam na urlopie wychowawczym. i powiedzmy jak skonczy sie moj urlop wychowawczy i nie bede juz pracowac to nalezy mi sie zasiłek z UP?"

  Liczony jest czas pozostawania w stosunku pracy. Jeżeli warunki są spełnione, to tak.

 • Gość Kasia79 napisał(a) z apn-95-41-97-44.dynamic.gprs.plus.pl komentarz datowany na 2012/11/17 12:35:47:

  Witam, od 5 lat pracuję na pełny etat, jednak byłam w ciąży, urodziłam 11.09.2011 i obecnie jestem na urlopie wychowawczym od 12.05. 2012r. umowę mam do 28.08.2013r i już dzisiaj wiem że umowa nie zostanie mi przedłużona, mam trójkę dzieci, czy dostanę zasiłek, jeśli tak to w jakiej wysokości. Mam 13 lat pracy.
  Dziękuję za odpowiedz.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/17 13:28:22:

  "Witam, od 5 lat pracuję na pełny etat, jednak byłam w ciąży, urodziłam 11.09.2011 i obecnie jestem na urlopie wychowawczym od 12.05. 2012r. umowę mam do 28.08.2013r i już dzisiaj wiem że umowa nie zostanie mi przedłużona, mam trójkę dzieci, czy dostanę zasiłek, jeśli tak to w jakiej wysokości. Mam 13 lat pracy.
  Dziękuję za odpowiedz."


  Jeżeli spełnione są warunki, które opisane są w artykule, to oczywiście tak.

  Wysokość zasiłku też jest podana w artykule.

 • Gość barbi napisał(a) z 79.162.133.15* komentarz datowany na 2012/11/19 08:59:35:

  Witam.Mam takie pytanie-obecnie przebywam na zwolnieniu od lekarza rodzinnego.CZy moge złożyc wypowiedzenie z winy pracodawcy z paragrafu 55kp i czy będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?PRACUJE w tej firmie prawie 5 lat na pełen etat.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/19 09:14:41:

  "Witam.Mam takie pytanie-obecnie przebywam na zwolnieniu od lekarza rodzinnego.CZy moge złożyc wypowiedzenie z winy pracodawcy z paragrafu 55kp i czy będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?PRACUJE w tej firmie prawie 5 lat na pełen etat."

  Tak.

 • Gość Majka napisał(a) z awl112.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/11/19 17:35:16:

  Dzień Dobry
  w nawiązaniu do mojego wcześniejszego postu..(chodziło o zasiłek gdy pracodawca nie odprowadza składek) , byłam dzisiaj w Urzędzie Pracy i powiedziano mi, że dla UP liczy się przede wszystkim świadectwo pracy, i zasiłek będzie przyznany, więc nie wiem gdzie jest nieścisłość..
  pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/19 18:53:01:

  "Dzień Dobry
  w nawiązaniu do mojego wcześniejszego postu..(chodziło o zasiłek gdy pracodawca nie odprowadza składek) , byłam dzisiaj w Urzędzie Pracy i powiedziano mi, że dla UP liczy się przede wszystkim świadectwo pracy, i zasiłek będzie przyznany, więc nie wiem gdzie jest nieścisłość..
  pozdrawiam"


  Odprowadzone składki, to wymóg ustawowy, a więc muszą być odprowadzone.

  A jeżeli chodzi o nieścisłość, to w takim kraju żyjemy, że co urząd, to inna interpretacja prawa...

  Chyba że u Pani te składki były odprowadzone...

 • Gość mamma mia napisał(a) z 90-156-28-236.internetia.net.pl komentarz datowany na 2012/11/20 16:34:47:

  Witam,

  13 listopada skonczyl mi się urlop wychowawczy, na którym byłam przez 3 lata. Po tym czasie pracodawca zlikwidował moje miejsce prace i rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku, jesli byłam na tym urlopie wychowawczym? Miałam umowę o pracę na najniższa krajową..
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/20 17:12:58:

  "Witam,

  13 listopada skonczyl mi się urlop wychowawczy, na którym byłam przez 3 lata. Po tym czasie pracodawca zlikwidował moje miejsce prace i rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku, jesli byłam na tym urlopie wychowawczym? Miałam umowę o pracę na najniższa krajową..
  Z góry dziękuję za odpowiedź."


  Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy. Jeżeli spełnione są warunki, to tak.

 • nina1408 napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/22 10:33:32:

  Witam,
  Moje pytanie jest nieco inne od moich poprzedników.
  Przez okres 17.10.2011-30.06.2012 pracowałam na umowie na czas określony. Następnie dostałam kolejną pracę dopiero 12.11.2012, jest to umowa zlecenie. Ile muszę zarabiać, żeby po przepracowaym roku przysługiwał mi zasiłek? Proszę o odpowiedz.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/22 10:48:23:

  "Witam,
  Moje pytanie jest nieco inne od moich poprzedników.
  Przez okres 17.10.2011-30.06.2012 pracowałam na umowie na czas określony. Następnie dostałam kolejną pracę dopiero 12.11.2012, jest to umowa zlecenie. Ile muszę zarabiać, żeby po przepracowaym roku przysługiwał mi zasiłek? Proszę o odpowiedz. "


  Przynajmniej minimalną pensję (1500 zł). Od takiej kwoty muszą być odprowadzane składki.

 • Gość napisał(a) z 87-206-198-156.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/11/23 16:05:37:

  Dzień dobry.
  Opiszę sytuację:
  Moja żona zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawną córką. Przeszła na "świadczenie pielęgnacyjne". Miała przepracowany okres wymagany do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Pobierała "świadczenie pielęgnacyjne" przez okres 1-go roku i zrezygnowała. Po zarejestrowaniu się w U.Pracy nie został jej przyznany zasiłek dla bezrobotnych - bo nie pracowała. Na "świadczeniu pielęgnacyjnym" składki są opłacane i okres jest zaliczany do emerytury. Teoretycznie, gdyby pobierała przez ten sam okres zasiłek dla bezrobotnych, otrzymałaby większą kwotę roczną niż kwota "świadczenia pielęgnacyjnego". Gdzie tu jest sens? Państwo oszczędza kosztem niepełnosprawnych? Nabyte prawo do zasiłku dla bezrobotnych "gdzieś" przepadło.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/23 16:14:46:  "Dzień dobry.
  Opiszę sytuację:
  Moja żona zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawną córką. Przeszła na "świadczenie pielęgnacyjne". Miała przepracowany okres wymagany do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Pobierała "świadczenie pielęgnacyjne" przez okres 1-go roku i zrezygnowała. Po zarejestrowaniu się w U.Pracy nie został jej przyznany zasiłek dla bezrobotnych - bo nie pracowała. Na "świadczeniu pielęgnacyjnym" składki są opłacane i okres jest zaliczany do emerytury. Teoretycznie, gdyby pobierała przez ten sam okres zasiłek dla bezrobotnych, otrzymałaby większą kwotę roczną niż kwota "świadczenia pielęgnacyjnego". Gdzie tu jest sens? Państwo oszczędza kosztem niepełnosprawnych? Nabyte prawo do zasiłku dla bezrobotnych "gdzieś" przepadło."


  Nie przepadło. Po prostu muszą być spełnione określone przez ustawodawcę warunki.

  Jednym z nich jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

  Okres świadczenia pielęgnacyjnego nie jest tutaj zaliczany.

 • Gość winmap napisał(a) z aefv217.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/11/24 13:02:56:

  Witam.
  Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron na moją prośbę.
  Zasiłek otrzymam już teraz 80% po 90 dniach.
  Byłem w biurze i mówili mi że przez 4 miesiące.
  Mam pytanie. Może się pomylili?
  Chyba otrzymuje się przez 3 miesiące jak zwalnia się na swoją prośbę?
  Dla mnie to lepiej ale chciał bym dowiedzieć się jak to jest ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/11/24 13:30:00:

  "Witam.
  Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron na moją prośbę.
  Zasiłek otrzymam już teraz 80% po 90 dniach.
  Byłem w biurze i mówili mi że przez 4 miesiące.
  Mam pytanie. Może się pomylili?
  Chyba otrzymuje się przez 3 miesiące jak zwalnia się na swoją prośbę?
  Dla mnie to lepiej ale chciał bym dowiedzieć się jak to jest ?"


  To już pytanie do UP. Na jakich zasadach zasiłek będzie wypłacany.

 • Gość halina 2 napisał(a) z etw42.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/12/03 23:16:10:

  mam 56 lat ,30 lat pracy i od 8lat na rencie chorobowej do31.12.2011 Renta o wys.1600,-.Odwoływałam się od kolejnych odmownych decyzji zus .Wyrok sądu \na nie bo zdrowa\ padł 29 XI 2012r. -Czy.po zakończeniu postępowania sądowego mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeśli zarejestr. się w up.?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/04 06:39:19:

  "mam 56 lat ,30 lat pracy i od 8lat na rencie chorobowej do31.12.2011 Renta o wys.1600,-.Odwoływałam się od kolejnych odmownych decyzji zus .Wyrok sądu \na nie bo zdrowa\ padł 29 XI 2012r. -Czy.po zakończeniu postępowania sądowego mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeśli zarejestr. się w up.?"

  Tak

 • Gość halina2 napisał(a) z deo148.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/12/04 11:48:00:

  Bardzo dziękuję za odp.Na jaki przepis mam się powołać,ponieważ UP poinformował mnie, że zasiłek mi nie przysługuje ,bo za póżno się zarejestrowałam.Powinnam się zarejestrować do 30 czerwca 2012r.W tym czasie moja sprawa była jeszcze w sądzie.Zatem muszę "walczyć" o zasiłek lecz jak uzasadnić?Bardzo proszę o pomoc.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/04 12:19:59:

  "Bardzo dziękuję za odp.Na jaki przepis mam się powołać,ponieważ UP poinformował mnie, że zasiłek mi nie przysługuje ,bo za póżno się zarejestrowałam.Powinnam się zarejestrować do 30 czerwca 2012r.W tym czasie moja sprawa była jeszcze w sądzie.Zatem muszę "walczyć" o zasiłek lecz jak uzasadnić?Bardzo proszę o pomoc."

  O to niestety nic się nie da tu zrobić. Taki wymóg i raczej nie da się tego przeskoczyć.

  Można dopytać w UP, czy można się odwołać, chyba tylko tyle można tutaj zrobić.

 • Gość Nowa1 napisał(a) z 89-77-28-131.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/12/05 18:36:50:

  Mam pytanie jeśli chodzi o wypłatę zasiłku po 90 dniach od zarejestrowania się w UP Warszawa. Kiedy jest ten zasiłek wypłacany jeśli w UP byłam 12.09.2013 , a Pani w UP poinformowała mnie, że zasiłek będę miała wypłacony 12.12 tego roku. Natomiast następne będą wypłacane już 10 każdego miesiąca. Czy to prawda ? Ponieważ informacje zawarte na stronie UP są bardzo nieczytelne.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/05 23:09:01:

  "Mam pytanie jeśli chodzi o wypłatę zasiłku po 90 dniach od zarejestrowania się w UP Warszawa. Kiedy jest ten zasiłek wypłacany jeśli w UP byłam 12.09.2013 , a Pani w UP poinformowała mnie, że zasiłek będę miała wypłacony 12.12 tego roku. Natomiast następne będą wypłacane już 10 każdego miesiąca. Czy to prawda ? Ponieważ informacje zawarte na stronie UP są bardzo nieczytelne."

  No chyba wtedy co w UP powiedzieli...

 • Gość ar napisał(a) z nat1-155.ghnet.pl komentarz datowany na 2012/12/11 00:41:10:

  Witam,
  mam przepracowane na umowe zlecenie 3 ostatnie lata, ale nie w pelnym wymiarze godzin. stawki 850 brutto w 2010, 950 brutto w 2011, - nie odprowadzalem zus bo bylem studentem. ostatnie 4 miesiace studentem nie jestem i zarabialem 1300brutto, odprowadzam ubezpieczenie.
  czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnego jesli w styczniu trace prace?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/11 07:52:21:

  "Witam,
  mam przepracowane na umowe zlecenie 3 ostatnie lata, ale nie w pelnym wymiarze godzin. stawki 850 brutto w 2010, 950 brutto w 2011, - nie odprowadzalem zus bo bylem studentem. ostatnie 4 miesiace studentem nie jestem i zarabialem 1300brutto, odprowadzam ubezpieczenie.
  czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnego jesli w styczniu trace prace?"


  Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie.

 • Gość anka napisał(a) z gate.krakow.winb.gov.pl komentarz datowany na 2012/12/13 13:08:42:

  Mężczyzna 61 lat zatrudniony na umowę o pracę, zgodnie z przepisami nie jest odprowadzana składka na Fundusz Pracy. Czy jeśli z jakiegoś powodu straci tę pracę to będzie uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/13 13:24:05:

  "Mężczyzna 61 lat zatrudniony na umowę o pracę, zgodnie z przepisami nie jest odprowadzana składka na Fundusz Pracy. Czy jeśli z jakiegoś powodu straci tę pracę to będzie uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych? "

  Jeżeli spełnione są warunki stażowe i płacowe to oczywiście tak.

 • pampola napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/15 16:54:17:

  Witam. Ostatnie trzy lata przepracowałam u jednego pracodawcy, jednakże umowę na cały etat mam dopiero od czerwca tego roku czy należy mi się zasiłek. Dodam że w wcześniejszym okresie moje wynagrodzenie brutto nie przekraczało najniższej krajowej.

 • Gość Michał napisał(a) z a102034.upc-a.chello.nl komentarz datowany na 2012/12/15 22:38:44:

  Witam!

  We wrześniu rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem i wyjechałem za granicę, (nie pracowałem za granicą) na święta wracam do Polski i w styczniu chcę się zarejestrować w UP. Przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych skoro tak długo się nie rejestrowałem w UP?

  ps. Mam przepracowane 15 lat ciągłe do września kiedy się zwolniłem.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/16 22:17:27:

  "Witam!

  We wrześniu rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem i wyjechałem za granicę, (nie pracowałem za granicą) na święta wracam do Polski i w styczniu chcę się zarejestrować w UP. Przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych skoro tak długo się nie rejestrowałem w UP?

  ps. Mam przepracowane 15 lat ciągłe do września kiedy się zwolniłem."


  Trzeba się zarejestrować w ciągu 6 miesięcy od rozwiązania umowy o prace.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/16 22:19:07:

  "Witam. Ostatnie trzy lata przepracowałam u jednego pracodawcy, jednakże umowę na cały etat mam dopiero od czerwca tego roku czy należy mi się zasiłek. Dodam że w wcześniejszym okresie moje wynagrodzenie brutto nie przekraczało najniższej krajowej. "

  Muszą być spełnione opisane w artykule warunki. Jeżeli są, to nie ma przeszkód.

 • Gość obserwator napisał(a) z azy188.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/12/19 11:50:11:

  Po stażu dostałem pracę na umowe 2 latnią ( poprzez dofinansowanie na stanowisko pracy ) moje pytanie brzm - czy kiedy zostanę zwolniony należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.Dodam że składki są opłacane i minimalna krajowa także jest ujęta w umowie.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/19 11:54:05:

  "Po stażu dostałem pracę na umowe 2 latnią ( poprzez dofinansowanie na stanowisko pracy ) moje pytanie brzm - czy kiedy zostanę zwolniony należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.Dodam że składki są opłacane i minimalna krajowa także jest ujęta w umowie."

  Jeżeli warunki są spełnione to tak.

 • Gość napisał(a) z cerber.kal.pl komentarz datowany na 2012/12/19 17:27:02:

  czy jak się sam zwolnię z pracy, to czy wtedy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? (mam cały rok przepracowany)

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2012/12/19 23:11:11:

  "czy jak się sam zwolnię z pracy, to czy wtedy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? (mam cały rok przepracowany)"

  Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość 88 napisał(a) z user-164-126-187-177.play-internet.pl komentarz datowany na 2013/01/02 21:07:30:

  umowa o prace skonczyla mi sie z dniem 31-12-2012 i nie zostala przedluzona czy jest jakis jaki jest termin na zlozenie wniosku o kuroniowke ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/02 21:43:06:

  "umowa o prace skonczyla mi sie z dniem 31-12-2012 i nie zostala przedluzona czy jest jakis jaki jest termin na zlozenie wniosku o kuroniowke ? "

  Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od rozwiązania umowy. Oczywiście zasiłek będzie przysługiwał, gdy spełnione są warunki do jego otrzymania.

 • Gość Podziwiam napisał(a) z 89-68-136-195.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2013/01/16 03:55:17:

  A ja Pana pozdrawiam i podziwiam za cierpliwość :)
  Przez dwa lata odpowiada Pan na identyczne pytania, bo ludziom nie chce się przeczytać artylułu ze zrozumieniem i poświęcić chwili namysłu nad jego treścią.
  Ponadto wszystkie, dosłownie wszystkie odpowiedzi padły już podczas odpowiedzi na powtarzające się i różnorodne pytania pod artykułem.
  Ludzie! dajcie człowiekowi odetchnąć! Myślcie też trochę samodzielnie.
  P.S.
  Plus dla Pana przynajmniej taki, że jest ruch na stronie ;D
  Pozdrawiam

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/16 07:10:54:

  Dzięki:) Większość nie czyta, tylko od razy zadaje pytanie...

  Również pozdrawiam.

 • Gość napisał(a) z ivc234.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/01/17 11:59:42:

  Dzień dobry.umowę o pracę na cały etat i czas nie określony dostałam w lutym 2009r. wcześniej w tej samej firmie od października 2008 miałam umowę zlecenie. obecnie kończy mi się urlop wychowawczy i wiem już że nie mam możliwości powrotu do pracy.na jaką kwotę zasiłku mogę liczyć?Kinga

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/17 12:06:14:

  "Dzień dobry.umowę o pracę na cały etat i czas nie określony dostałam w lutym 2009r. wcześniej w tej samej firmie od października 2008 miałam umowę zlecenie. obecnie kończy mi się urlop wychowawczy i wiem już że nie mam możliwości powrotu do pracy.na jaką kwotę zasiłku mogę liczyć?Kinga"

  Wszystko napisane w artykule. Wystarczy przeczytać.

 • Gość napisał(a) z 80.54.19.25* komentarz datowany na 2013/01/21 14:44:09:

  witam, pracuje na 3/4 etatu, moje wynagrodzene jest zroznicowane, placa na godzine, raz dostaje 1650 zl brutto, raz 1500 zl brutto, jak wyglada sytuacja, czy w takiej sytuacji otrzymam zasiłek???

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/21 16:42:30:

  "witam, pracuje na 3/4 etatu, moje wynagrodzene jest zroznicowane, placa na godzine, raz dostaje 1650 zl brutto, raz 1500 zl brutto, jak wyglada sytuacja, czy w takiej sytuacji otrzymam zasiłek???"

  Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

 • 0alicjaaaa16 napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/24 08:46:53:

  Witam!
  Byłam zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasilku przez okres 6 miesięcy
  Niestety nie wstawiłam się do podpisu w wyznaczonym terminie ,szczerze zapomnialam a na to wszystko wpłyneła choroba moich dzieci i okres przedświąteczny ,kiedy się opamiętałam nie mogłam się zgłosić bo były święta a po świętach wykreślono mnie z listy bezrobotnych.Napisałam odwołanie pisząc w nim jak po wyżej dodając jeszcze iż mój mąż też jest osobą bezrobotrną bez prawa do zasiłku ,i pieniążki które otrzymywałam były moim żródłem urzymania w chwili obecnej.Pan Starosta odpisał mi że nie widzi podstaw dla których może mi przywrócić ten status i nie udokumentowałam choroby dzieci i nic więcej .Wiec moje pytanie brzmi czy mogę sie ponownie odwołać od ostatniego pisma?i co mogę w nim zawrzeć by mieć jakąś szansę na odzyskanie statusu?
  A kolejne pytanie brzmi czy po upływie 120 dni kiedy znów się zarejestruję ,czy należy mi się prawo do wypłacenia pozostałego zasiłku czyli 4 miesiącę czy on już przepada? Bardzo proszę o pomoc

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/24 08:52:07:

  "Witam!
  Byłam zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasilku przez okres 6 miesięcy
  Niestety nie wstawiłam się do podpisu w wyznaczonym terminie ,szczerze zapomnialam a na to wszystko wpłyneła choroba moich dzieci i okres przedświąteczny ,kiedy się opamiętałam nie mogłam się zgłosić bo były święta a po świętach wykreślono mnie z listy bezrobotnych.Napisałam odwołanie pisząc w nim jak po wyżej dodając jeszcze iż mój mąż też jest osobą bezrobotrną bez prawa do zasiłku ,i pieniążki które otrzymywałam były moim żródłem urzymania w chwili obecnej.Pan Starosta odpisał mi że nie widzi podstaw dla których może mi przywrócić ten status i nie udokumentowałam choroby dzieci i nic więcej .Wiec moje pytanie brzmi czy mogę sie ponownie odwołać od ostatniego pisma?i co mogę w nim zawrzeć by mieć jakąś szansę na odzyskanie statusu?
  A kolejne pytanie brzmi czy po upływie 120 dni kiedy znów się zarejestruję ,czy należy mi się prawo do wypłacenia pozostałego zasiłku czyli 4 miesiącę czy on już przepada? Bardzo proszę o pomoc"


  Można spróbować się jeszcze z odwołać. A co zawrzeć. No pisać tylko prawdę...

  Jeżeli nadal po tym czasie będą spełnione warunki do otrzymania zasiłku, to oczywiście będzie on nadal przysługiwał.

 • Gość Pawel17 napisał(a) z 178-36-57-208.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2013/01/25 02:21:52:

  Witam Pracowalem w firmie na umowe o prace przez 3 lata z minimalnym wynagrodzeniem we 1 wrzesnia 2012 roku rozwiazalem umowe z ta firma za porozumieniem stron a od 10 wrzesnia podjalem prace w firmie na umowe zlecenie rowniez z minimalnym wynagrodzeniem czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?? jesli tak to w jakiej kwocie i po jakim uplywie czasu Prosze o odp

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/25 05:36:54:

  "Witam Pracowalem w firmie na umowe o prace przez 3 lata z minimalnym wynagrodzeniem we 1 wrzesnia 2012 roku rozwiazalem umowe z ta firma za porozumieniem stron a od 10 wrzesnia podjalem prace w firmie na umowe zlecenie rowniez z minimalnym wynagrodzeniem czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?? jesli tak to w jakiej kwocie i po jakim uplywie czasu Prosze o odp"

  Wystarczy przeczytać artykuł. Wszystko wyjaśnia.

 • 0alicjaaaa16 napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/25 07:48:15:

  Dziękuję za odpowiedź :)Pozdrawiam

 • agusia1207_73 napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/29 19:37:59:

  Dzien dobry .Mam takie male pytanko jezeli przepracowalam 15 miesiecy na caly etat jako kasjerka chciala sie dowiedziec czy przysluguje mi prawo do zasilku .dziekuje

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/29 19:49:52:

  "Dzien dobry .Mam takie male pytanko jezeli przepracowalam 15 miesiecy na caly etat jako kasjerka chciala sie dowiedziec czy przysluguje mi prawo do zasilku .dziekuje"

  Warunki opisane są w artykule. Trzeba tylko przeczytać.

 • Gość bilbotka napisał(a) z 212-244-136-8.simset.net komentarz datowany na 2013/01/31 11:21:24:

  witam! pracowałam przez 20 miesięcy na umowę zlecenie od 15.04.2011-31.12.2012. Zarabiałam 1400 zł brutto czy należy się zasiłek? z tego co czytam to chyba nie, bo nie maiłam minimalnego wynagrodzenia brutto. Dobrze to rozumiem?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/01/31 11:24:57:

  "witam! pracowałam przez 20 miesięcy na umowę zlecenie od 15.04.2011-31.12.2012. Zarabiałam 1400 zł brutto czy należy się zasiłek? z tego co czytam to chyba nie, bo nie maiłam minimalnego wynagrodzenia brutto. Dobrze to rozumiem?"

  Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie.

 • zuziaczek27 napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/07 11:17:25:

  Witam, obecnie pracodawca rozwiązał ze mną umowę za porozumieniem stron(pełen etat), która trwała od lipca 2009r. do dziś...2013r. Jeśli teraz inny pracodawca zatrudni mnie na miesiąc na pełen etat z najniższym wynagrodzeniem to czy dostanę od razu zasiłek dla bezrobotnych jeśli umowa sama wygaśnie i pracodawca jej nie przedłuży ? i w jakiej kwocie? mam ok 5 lat pracy poproszę o odp pzdr

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/07 11:53:36:

  "Witam, obecnie pracodawca rozwiązał ze mną umowę za porozumieniem stron(pełen etat), która trwała od lipca 2009r. do dziś...2013r. Jeśli teraz inny pracodawca zatrudni mnie na miesiąc na pełen etat z najniższym wynagrodzeniem to czy dostanę od razu zasiłek dla bezrobotnych jeśli umowa sama wygaśnie i pracodawca jej nie przedłuży ? i w jakiej kwocie? mam ok 5 lat pracy poproszę o odp pzdr "

  Pod uwagę brany jest staż pracy z 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

  Poza tym wszystko dokładnie wyjaśnia artykuł. Takę kwoty zasiłku.

 • aniaz.1985 napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/07 14:54:50:

  Witam
  Od 9 marca 2012 zostałam zatrudniona na umowę na czas zastępstwa. Umowa kończy mi się z dniem 6 marca 2013, gdyż wróci już koleżanka którą zastępowałam. by ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych zabraknie mi 3 dni. Czy jeśli po zakończeniu umowy z dniem 7 marca pójdę na zwolnienie lekarskie to czy po zakończeniu jego będę miała prawo do zasiłku?
  bardzo proszę o odpowiedź

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/07 23:20:49:

  "

  Witam
  Od 9 marca 2012 zostałam zatrudniona na umowę na czas zastępstwa. Umowa kończy mi się z dniem 6 marca 2013, gdyż wróci już koleżanka którą zastępowałam. by ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych zabraknie mi 3 dni. Czy jeśli po zakończeniu umowy z dniem 7 marca pójdę na zwolnienie lekarskie to czy po zakończeniu jego będę miała prawo do zasiłku?
  bardzo proszę o odpowiedź"


  Po uwagę brany jest czas pozostawania w stosunku pracy.

 • Gość JoA napisał(a) z 89-74-255-221.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2013/02/12 12:53:29:

  Witam,
  czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które same złożyły wypowiedzenie o pracę? I czy otrzymując zasiłek dla bezrobotnych można podjąć się pracy na umowę o dzieło lub zlecenie?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/12 12:59:02:

  "Witam,
  czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które same złożyły wypowiedzenie o pracę? I czy otrzymując zasiłek dla bezrobotnych można podjąć się pracy na umowę o dzieło lub zlecenie?"


  Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

  Nie, nie można.

 • Gość rajca napisał(a) z 178-212-50-210.lss.net.pl komentarz datowany na 2013/02/13 11:55:14:

  Witam przysługuje mi prawo do zasiłku po 90 dniach (za porozumieniem stron ) po 11 latach pracy , 90 dni mineło , dlaczego mam czekac do kolejnego miesiaca 13 marca na odbiór pieniedzy gdzie to bedzie juz 110 dzien , w urzedzie niema osoby która mogła by mi to wytłumaczyc , bede wdzieczny za odpowiedz pozdrawiam z Międzyrzecza

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/13 12:40:43:

  "Witam przysługuje mi prawo do zasiłku po 90 dniach (za porozumieniem stron ) po 11 latach pracy , 90 dni mineło , dlaczego mam czekac do kolejnego miesiaca 13 marca na odbiór pieniedzy gdzie to bedzie juz 110 dzien , w urzedzie niema osoby która mogła by mi to wytłumaczyc , bede wdzieczny za odpowiedz pozdrawiam z Międzyrzecza"

  No, jeżeli w urzędzie nie potrafią tego wytłumaczyć, to tym bardziej ja tego nie potrafię...

 • Gość napisał(a) z dynamic-78-8-118-212.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2013/02/14 11:06:48:

  Witam czy należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych jeżeli pracowałam przez ostatnie dziewiec miesiecy n a3/4 etatu wcześniej cały czas na pełny etat miałam tylko pare dni przerwy między pracami..

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/14 11:08:35:

  "Witam czy należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych jeżeli pracowałam przez ostatnie dziewiec miesiecy n a3/4 etatu wcześniej cały czas na pełny etat miałam tylko pare dni przerwy między pracami."

  W artykule wszystko wyjaśnione. Nie będę się powtarzał.

 • Gość napisał(a) z dynamic-78-8-118-212.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2013/02/14 11:15:40:

  Witam czy jeżeli pracowałam na trzy czwarte etatu i na umowie mam podaną kwote wynagrodzenia i premię miesieczną. to czy premia bedzie doliczana normalnie do obliczenia zasiłku.czy tylko wynagrodzenie zasadnicze..

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/14 11:35:27:

  "Witam czy jeżeli pracowałam na trzy czwarte etatu i na umowie mam podaną kwote wynagrodzenia i premię miesieczną. to czy premia bedzie doliczana normalnie do obliczenia zasiłku.czy tylko wynagrodzenie zasadnicze.."

  Ważne, by składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne były odprowadzone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 1600 zł ..

 • karolla526 napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/19 19:30:39:

  czy jeśli odejdę z pracy z winy pracodawcy (pracodawca nie wypłaca całości pęsji, wypłaca z opuźnieniem) będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/19 19:46:30:

  "czy jeśli odejdę z pracy z winy pracodawcy (pracodawca nie wypłaca całości pęsji, wypłaca z opuźnieniem) będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych? "

  Jeżeli są spełnione warunki, to oczywiście tak.

 • Gość Grzegorz napisał(a) z pub-133.167.multiplay.pl komentarz datowany na 2013/02/21 15:43:01:

  Witam, po 23 latach pracy w jednym zakładzie zostałem zwolniony dyscyplinarnie 23 stycznia 2012 nabylem prawo do zasilku natomiast 24 stycznia zasilek zostal utracony PUP to ujął tak "Utrata do zasiłku nastapiła z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania" przy czym do dnia dzisiejszego nie otrzymałem ani jednego zasiłku.
  Z góry dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/21 16:19:25:

  "

  Witam, po 23 latach pracy w jednym zakładzie zostałem zwolniony dyscyplinarnie 23 stycznia 2012 nabylem prawo do zasilku natomiast 24 stycznia zasilek zostal utracony PUP to ujął tak "Utrata do zasiłku nastapiła z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania" przy czym do dnia dzisiejszego nie otrzymałem ani jednego zasiłku.
  Z góry dziekuje za odpowiedz"


  Zasiłek był zapewne przyznany na 6 miesięcy. Tyle też wynosi karencja za dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

  Tak więc w ten sposób upłynął maksymalny okres jego pobierania i utracone zostało prawo do zasiłku.

 • Gość MAriusz napisał(a) z abac19.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/02/24 19:59:52:

  ile czasu muszę czekać na zasiłek dla bezrobotnych jeśli umowa o pracę jest za porozumieniem stron? jak rozwiązać umowę by od razu dostać zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/02/24 21:38:43:

  "ile czasu muszę czekać na zasiłek dla bezrobotnych jeśli umowa o pracę jest za porozumieniem stron? jak rozwiązać umowę by od razu dostać zasiłek?"

  Wszystko jest jasno napisane...

 • Gość Ania napisał(a) z 89-75-36-73.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2013/03/02 12:58:05:

  1. Jeśli pracowałam na umowę o pracę na pół etatu przez okres 2 lat i 7 miesięcy i w tym czasie studiowałam dziennie to ile czasu mam przepracowanego? studia liczą się w jakiś sposób?
  2. Jak dostałam zwolnienie ze świadczeń pracy (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) to jestem zobowiązana przez czas wypowiedzenia 14dniowego wybrać bieżący niewykorzystany urlop?
  3. Jak dostałam zwolnienie ze świadczeń pracy (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), pracowałam na pół etatu i studiowałam dziennie to należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  Będę wdzięczna za wyjaśnienie.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/02 13:08:07:

  "Jak dostałam zwolnienie ze świadczeń pracy (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), pracowałam na pół etatu i studiowałam dziennie to należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? "

  W artykule wytłumaczone jest kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Wystarczy przeczytać.

  Inne pytania nie mają nic wspólnego z zasiłkiem dla bezrobotnych.

 • Gość grzesiu911 napisał(a) z acjm11.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/03/04 16:24:24:

  Witam,
  dzisiaj zarejestrowałem się w PUP. Dostałem do podpisania oświadczenie, że nie posiadam żadnego innego dochodu itp.
  Ale...... inwestuję na rynku forex. Czyli mam jakiś dochód albo stratę. No właśnie, może będzie dochód a może strata na koniec roku.
  Czy to również kwalifikuje się jako mój dochód i nie mogę pobierać zasiłku??
  Pozdrawiam,
  Grzesiek.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/04 16:29:18:

  "Witam,
  dzisiaj zarejestrowałem się w PUP. Dostałem do podpisania oświadczenie, że nie posiadam żadnego innego dochodu itp.
  Ale...... inwestuję na rynku forex. Czyli mam jakiś dochód albo stratę. No właśnie, może będzie dochód a może strata na koniec roku.
  Czy to również kwalifikuje się jako mój dochód i nie mogę pobierać zasiłku??
  Pozdrawiam,
  Grzesiek."


  Był Pan w UP, trzeba było zapytać jak oni to traktują..ale raczej będzie traktowane to jako dochód...

 • Gość anasz55 napisał(a) z emo100.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/03/11 13:41:44:

  Witam. Mam pytanie w sprawie zawieszonego zasiłku.Był przyznany na okres roku,ale w połowie został zawieszony z powodu wyjazdu.Od tamtej pory minęło już 2lata i 5 miesięcy. Czy teraz przysługuje mi prawo do odwieszenia i skorzystania z pozostałej części zasiłku?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/11 13:44:10:

  "Witam. Mam pytanie w sprawie zawieszonego zasiłku.Był przyznany na okres roku,ale w połowie został zawieszony z powodu wyjazdu.Od tamtej pory minęło już 2lata i 5 miesięcy. Czy teraz przysługuje mi prawo do odwieszenia i skorzystania z pozostałej części zasiłku?"

  Nie.

 • Gość paula napisał(a) z 109197071200.nowysacz.vectranet.pl komentarz datowany na 2013/03/12 19:47:11:

  Witam, jeżeli pracowałam przez okres nie całych dwóch lat (od lipca 2010 do konca kwietnia 2012) na pełnym etacie, to dlaczego zasilek przysluguje mi tylko przez 3 miesiace a nie przez 6?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/12 19:52:51:

  "Witam, jeżeli pracowałam przez okres nie całych dwóch lat (od lipca 2010 do konca kwietnia 2012) na pełnym etacie, to dlaczego zasilek przysluguje mi tylko przez 3 miesiace a nie przez 6?"

  Pewnie się Pani sama zwolniła z pracy.

 • Gość magdat86 napisał(a) z ip-37-109-11-128.multi.internet.cyfrowypolsat.pl komentarz datowany na 2013/03/13 14:19:07:

  witam , kończy mi sie umowa o pracę którą miałam przez 5 lat ale przez ostatnie 3 lata byłam na urlopie wychowawczym.Mój mąż posiada gospodarstwo rolne.czy należy mi sie kuroniówka??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/13 15:48:18:

  "witam , kończy mi sie umowa o pracę którą miałam przez 5 lat ale przez ostatnie 3 lata byłam na urlopie wychowawczym.Mój mąż posiada gospodarstwo rolne.czy należy mi sie kuroniówka?? "

  W takim przypadku nie.

 • Gość Daria napisał(a) z dynamic-78-8-195-243.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2013/03/16 20:03:16:

  Witam. Prowadziłam 15 lat działalność gospodarczą, byłam współwłaścicielką, opłacałam składki na fundusz pracy. Koncem kwietnia 2012 wystapilam ze spólki, od maja 2012 pracowałam na umowe o prace za 2200zł brutto. Jesli zloze wypowiedzienie czy dostane zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/16 21:02:05:

  "Witam. Prowadziłam 15 lat działalność gospodarczą, byłam współwłaścicielką, opłacałam składki na fundusz pracy. Koncem kwietnia 2012 wystapilam ze spólki, od maja 2012 pracowałam na umowe o prace za 2200zł brutto. Jesli zloze wypowiedzienie czy dostane zasiłek?"

  Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

 • magda261980 napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/21 11:34:12:

  Witam
  Mam pytanie: przez okres od 04.05.2010 -06.03.2013 byłam zatrudniona na umowę zlecenie na podstawie umów cywilnoprawnych.W międzyczasie zaszłam w ciążę i od 18.06.2012 do 20.09.2012 przebywałam na zwolnieniu lekarskim następnie na urlopie macierzyńskim do dnia 06.03.2013 roku a więc do dnia końca umowy zlecenia,składki pracodawca odprowadzał od minimalnej krajowej 1500zł co jest udokumentowane,natomiast ZUS wydał mi zaświadczenie że podstawa wymiaru zasiłku w okresie ubezpieczenia wynosiła 1236,97 skąd ta nieścisłość niestety nie wiem.Każda zawarta umowa z pracodawcą zawiera wynagrodzenie minimalnej krajowej od której były odprowadzane składki.Mam pytanie czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych i jaka będzie jego wysokość.
  Dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/21 11:40:31:

  "Witam
  Mam pytanie: przez okres od 04.05.2010 -06.03.2013 byłam zatrudniona na umowę zlecenie na podstawie umów cywilnoprawnych.W międzyczasie zaszłam w ciążę i od 18.06.2012 do 20.09.2012 przebywałam na zwolnieniu lekarskim następnie na urlopie macierzyńskim do dnia 06.03.2013 roku a więc do dnia końca umowy zlecenia,składki pracodawca odprowadzał od minimalnej krajowej 1500zł co jest udokumentowane,natomiast ZUS wydał mi zaświadczenie że podstawa wymiaru zasiłku w okresie ubezpieczenia wynosiła 1236,97 skąd ta nieścisłość niestety nie wiem.Każda zawarta umowa z pracodawcą zawiera wynagrodzenie minimalnej krajowej od której były odprowadzane składki.Mam pytanie czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych i jaka będzie jego wysokość.
  Dziękuję za odpowiedź."


  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne powinny być odprowadzane od kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1600 zł).

 • magda261980 napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/21 16:44:17:

  "Witam
  Mam pytanie: przez okres od 04.05.2010 -06.03.2013 byłam zatrudniona na umowę zlecenie na podstawie umów cywilnoprawnych.W międzyczasie zaszłam w ciążę i od 18.06.2012 do 20.09.2012 przebywałam na zwolnieniu lekarskim następnie na urlopie macierzyńskim do dnia 06.03.2013 roku a więc do dnia końca umowy zlecenia,składki pracodawca odprowadzał od minimalnej krajowej 1500zł co jest udokumentowane,natomiast ZUS wydał mi zaświadczenie że podstawa wymiaru zasiłku w okresie ubezpieczenia wynosiła 1236,97 skąd ta nieścisłość niestety nie wiem.Każda zawarta umowa z pracodawcą zawiera wynagrodzenie minimalnej krajowej od której były odprowadzane składki.Mam pytanie czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych i jaka będzie jego wysokość.
  Dziękuję za odpowiedź."

  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne powinny być odprowadzane od kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1600 zł).


  Owszem ale minimalne wynagrodzenie brutto w zeszłym roku wynosiło 1500 zł a w tym roku przy zawartej umowie od 01.01.2013 do 06.03.2013 wynosi 1600 zł i od takich wynagrodzeń były odprowadzane składki, czyli wnioskuję że zasiłek dla mnie jako osoby bezrobotnej powinien się należeć przy umowie zleceniu,jeżeli nie to proszę wyprowadzić mnie z błędu.
  Dziękuję i pozdrawiam.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/21 23:13:41:

  "Owszem ale minimalne wynagrodzenie brutto w zeszłym roku wynosiło 1500 zł a w tym roku przy zawartej umowie od 01.01.2013 do 06.03.2013 wynosi 1600 zł i od takich wynagrodzeń były odprowadzane składki, czyli wnioskuję że zasiłek dla mnie jako osoby bezrobotnej powinien się należeć przy umowie zleceniu,jeżeli nie to proszę wyprowadzić mnie z błędu.
  Dziękuję i pozdrawiam"


  Jeżeli składki były odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia to tak.

 • Gość gienia napisał(a) z host_222_144.compower.pl komentarz datowany na 2013/03/22 19:29:37:

  witam, pracowalam przez ostatnie okolo 20 miesciecy na umowie zlecenie, niepracuje juz okolo 2 tyg, pracodawca nie odprowadzal skladek, bylam zatrudniona jako student/uczen (w tym momencie ani nie pracuje ani sie nie ucze). Czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/03/22 19:37:27:

  "witam, pracowalam przez ostatnie okolo 20 miesciecy na umowie zlecenie, niepracuje juz okolo 2 tyg, pracodawca nie odprowadzal skladek, bylam zatrudniona jako student/uczen (w tym momencie ani nie pracuje ani sie nie ucze). Czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?"

  Nie.

 • alutkas2 napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/04 23:37:18:

  CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z PRACY SAMA CZY DOSTANĘ ZASIŁEK .pracuję NA CAŁY ETAT ZA MINIMALNE WYNAGRODZENIE 1,5 ROKU W JEDNEJ FIRMIE

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/05 07:40:57:

  "CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z PRACY SAMA CZY DOSTANĘ ZASIŁEK .pracuję NA CAŁY ETAT ZA MINIMALNE WYNAGRODZENIE 1,5 ROKU W JEDNEJ FIRMIE"

  Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji...

 • Gość Sabina napisał(a) z 178.252.50.136.internetia.net.pl komentarz datowany na 2013/04/05 11:27:13:

  czy jeśli pracowałam w firmie na czas określony do 2018 roku w 2011 poszłam na l4 z powodu ciąży nie wróciłam do porodu i poszłam na półroczny wychowawczya gdy wróciłam pierwszego dnia mnie zwolniono..czy należy mi się zasiłek??

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/05 11:38:38:

  "czy jeśli pracowałam w firmie na czas określony do 2018 roku w 2011 poszłam na l4 z powodu ciąży nie wróciłam do porodu i poszłam na półroczny wychowawczya gdy wróciłam pierwszego dnia mnie zwolniono..czy należy mi się zasiłek??"

  To już zależy od tego, czy wszystkie warunki do jego otrzymania są spełnione...

 • abana0 napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/05 12:55:41:

  Witam, w lipcu 2012 roku otworzyłam działalność gospodarczą korzystając z dotacji z Biura Pracy, część składek na ZUS miałam refundowanych przez Pfron, ponieważ posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Moja działalność jednak nie przynosi dochodów i prawdopodobnie będę musiała ją w lipcu zamknąć. Proszę o informację czy w takiej sytuacji bedzie przysługiwał mi zasiłek.

 • Gość bezrobotna napisał(a) z user-31-174-169-199.play-internet.pl komentarz datowany na 2013/04/05 14:25:07:

  pracowałam od 05.03.2012 do 09.03.2013r odeszłam z pracy za porozumieniem stron czy jesli sie teraz zarejestruje jako bezrobotna czy bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/05 14:47:46:

  "pracowałam od 05.03.2012 do 09.03.2013r odeszłam z pracy za porozumieniem stron czy jesli sie teraz zarejestruje jako bezrobotna czy bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych."

  Jak pozostałe warunki są spełnione, to tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji...

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/05 14:50:06:

  "Witam, w lipcu 2012 roku otworzyłam działalność gospodarczą korzystając z dotacji z Biura Pracy, część składek na ZUS miałam refundowanych przez Pfron, ponieważ posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Moja działalność jednak nie przynosi dochodów i prawdopodobnie będę musiała ją w lipcu zamknąć. Proszę o informację czy w takiej sytuacji bedzie przysługiwał mi zasiłek."

  Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. To jeden z wymogów.

 • Gość Łukasz napisał(a) z host-89-230-194-176.lublin.mm.pl komentarz datowany na 2013/04/08 17:15:23:

  Witam, pracowałem w firmie od 01.09.2011 do 03.23.2013 w tym że od 01.09.2011 do 01.06.2012 na umowie zleceniu a juz od 01.06.2012 do 03.23.2013 na umowie o prace z minimalnym wynagrodzeniem i pelnym etatem, umowa zostala rozwiazana przez pracodawce mialem podpisana do 2015 czy moge ubiegac sie o zasilek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/08 17:21:50:

  "Witam, pracowałem w firmie od 01.09.2011 do 03.23.2013 w tym że od 01.09.2011 do 01.06.2012 na umowie zleceniu a juz od 01.06.2012 do 03.23.2013 na umowie o prace z minimalnym wynagrodzeniem i pelnym etatem, umowa zostala rozwiazana przez pracodawce mialem podpisana do 2015 czy moge ubiegac sie o zasilek?"

  Tak.

 • Gość Agatuu napisał(a) z 178.212.122.13* komentarz datowany na 2013/04/09 11:14:30:

  Witam! Od kwietnia do czerwca 2012 roku pracowałam w dwóch różnych szkołach, oczywiście na dwie różne umowy. Łącznie wyszło 74 dni. Czy tą ilość dni mnoży się x2 (czyli 148dni) w związku z tym, że była to praca na dwie różne umowy czy to nie ma żadnego znaczenia? z góry dziękuję za odpowiedź

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/09 11:23:38:

  "Witam! Od kwietnia do czerwca 2012 roku pracowałam w dwóch różnych szkołach, oczywiście na dwie różne umowy. Łącznie wyszło 74 dni. Czy tą ilość dni mnoży się x2 (czyli 148dni) w związku z tym, że była to praca na dwie różne umowy czy to nie ma żadnego znaczenia? z góry dziękuję za odpowiedź"

  Nic się nie mnoży, to nie matematyka :)

 • Gość mirek napisał(a) z 178-216-25-119.ms-net.eu komentarz datowany na 2013/04/10 18:55:47:

  zostałem zwolniony dyscyplinarnie po 13 mieś pracy i podjełem prace w nowej firmie na okres próbny po upływie miesiąca jak bym nie miał przedłózonej czy mogę sie starać o zasiłek i na jakiez zasadzie będzie mi przyznany

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/10 19:29:14:

  "zostałem zwolniony dyscyplinarnie po 13 mieś pracy i podjełem prace w nowej firmie na okres próbny po upływie miesiąca jak bym nie miał przedłózonej czy mogę sie starać o zasiłek i na jakiez zasadzie będzie mi przyznany"

  Tak, ale w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy wypłacany jest po 180 dniach od rejestracji w UP.

 • Gość Piter napisał(a) z charlotte.static.korbank.pl komentarz datowany na 2013/04/25 13:07:54:

  Pracowałem na umowę o pracę (pełny etat, minimalne wynagrodzenie) od 16.04.2012. Zmuszono mnie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron z dniem 26.03.2013 - zabrakło mi równo 3 tygodni do przepracowania całego roku. Mam na utrzymaniu dwójkę kilkuletnich dzieci. Czy przysługuje mi jakikolwiek zasiłek z urzędu pracy?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/25 13:23:59:

  "Pracowałem na umowę o pracę (pełny etat, minimalne wynagrodzenie) od 16.04.2012. Zmuszono mnie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron z dniem 26.03.2013 - zabrakło mi równo 3 tygodni do przepracowania całego roku. Mam na utrzymaniu dwójkę kilkuletnich dzieci. Czy przysługuje mi jakikolwiek zasiłek z urzędu pracy?"

  Jeżeli nie są spełnione warunki, to niestety nie.

 • Gość bb napisał(a) z 89-74-238-187.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2013/05/01 15:38:46:

  Witam
  pracowałam u jednego pracodawcy 5 lat wypowiedziałam pracę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dwa tygodnie przed zakończeniem okresu wypowiedzenia podjęłam pracę w drugiej firmie na okres próbny trzech miesięcy, czy jeśli nie dostanę kolejnej umowy będzie mi się należał zasiłek ?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/05/01 16:02:22:

  "Witam
  pracowałam u jednego pracodawcy 5 lat wypowiedziałam pracę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dwa tygodnie przed zakończeniem okresu wypowiedzenia podjęłam pracę w drugiej firmie na okres próbny trzech miesięcy, czy jeśli nie dostanę kolejnej umowy będzie mi się należał zasiłek ?"


  Tak.

 • Gość rozamunda napisał(a) z 94-229-215-163.static.espol.com.pl komentarz datowany na 2013/05/08 00:04:10:

  Witam, pracuje od wrzesnia 2012 na umowe na czas nie okreslony (wczesniej mialam umowe na 3m-sc i druga na 9m-c, to moja trzecia umowa w tej samej firmie).
  Z powodu bardzo zlego traktowania, mobbingu chce rozwiazac umowe za porozumieniem stron, z dnia na dzien, czy bedzie mi przyslugiwalo prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy to oni sami musieli by mnie dzwonic? I pracuje w miescie oddalonym od swojego zameldowania 300km, czy zarejstrowac jako bezrobotna moge sie w innym miescie niz jestem zameldowana? Z gory dziekuje za odpowiedz

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/05/08 06:50:09:

  "Witam, pracuje od wrzesnia 2012 na umowe na czas nie okreslony (wczesniej mialam umowe na 3m-sc i druga na 9m-c, to moja trzecia umowa w tej samej firmie).
  Z powodu bardzo zlego traktowania, mobbingu chce rozwiazac umowe za porozumieniem stron, z dnia na dzien, czy bedzie mi przyslugiwalo prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy to oni sami musieli by mnie dzwonic? I pracuje w miescie oddalonym od swojego zameldowania 300km, czy zarejstrowac jako bezrobotna moge sie w innym miescie niz jestem zameldowana? Z gory dziekuje za odpowiedz"


  Będzie się należał, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji.

  Rejestracja w miejscu zameldowania.

 • kasia31handlowiec napisał(a) komentarz datowany na 2013/05/28 13:09:09:

  Witam. Pracuje w firmie od maja 2010 roku. Umowę mam na czas nieokreślony, wynagrodzenie minimalne. Od 1 marca do 22 kwietnia 2013 roku byłam na bezpłatnym urlopie. Prawdopodobnie w połowie czerwca rozwiąże umowę za porozumieniem stron.
  Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?
  Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź.

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/05/28 23:17:49:

  "Witam. Pracuje w firmie od maja 2010 roku. Umowę mam na czas nieokreślony, wynagrodzenie minimalne. Od 1 marca do 22 kwietnia 2013 roku byłam na bezpłatnym urlopie. Prawdopodobnie w połowie czerwca rozwiąże umowę za porozumieniem stron.
  Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?
  Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź."


  Wymagane warunki muszą być spełnione przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją.

 • Gość bezrobotna napisał(a) z 77-45-36-7.sta.asta-net.com.pl komentarz datowany na 2013/05/30 17:40:39:

  witam mam pytanko,w grudniu 2012 pracodawca mnie zwolnił ,przepracowałam 2 lata i teraz chciała bym sie zarejestrowac w urzedzie pracy czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/05/30 17:50:58:

  "witam mam pytanko,w grudniu 2012 pracodawca mnie zwolnił ,przepracowałam 2 lata i teraz chciała bym sie zarejestrowac w urzedzie pracy czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych"

  Wszystko zależy od tego, czy spełnione są warunki..

 • Gość Ola napisał(a) z apn-46-169-241-59.dynamic.gprs.plus.pl komentarz datowany na 2013/05/31 21:14:07:

  Od października ubiegłego roku pracuję na 1/4 etatu, wcześniej przez 5lat pracowałam na umowę o prace pełen etat, pensja najniższa krajowa. Pracodawca planuje zwolnienia, czy dostanę zasiłek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/05/31 22:14:41:

  "Od października ubiegłego roku pracuję na 1/4 etatu, wcześniej przez 5lat pracowałam na umowę o prace pełen etat, pensja najniższa krajowa. Pracodawca planuje zwolnienia, czy dostanę zasiłek? "

  Tak.

 • ble232 napisał(a) komentarz datowany na 2013/07/09 21:07:23:

  Witam, ostatnio procowałam wyłącznie na umowę zlecenie, czy do okresu dni przepracowanych w ciągu 18 miesięcy liczy się okres zatrudnienia czy dni przepracowanych? Liczy się wszystkie dni w miesiącu czy ustawowo wolne od pracy już nie?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/07/09 22:25:31:

  "Witam, ostatnio procowałam wyłącznie na umowę zlecenie, czy do okresu dni przepracowanych w ciągu 18 miesięcy liczy się okres zatrudnienia czy dni przepracowanych? Liczy się wszystkie dni w miesiącu czy ustawowo wolne od pracy już nie?"

  Liczy się czas trwania umowy.

 • Gość megan. napisał(a) z byc237.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/07/10 11:09:08:

  mam pytanie od czego zależy wysokość zasiłku , na koncie mi wyszczególnili ze pobierają podatek i placa skladke zdrowotna
  czy to jest w porządku mam przepracowane powyżej 5lat a zasiłek bardzo niski
  nie miałam ani razu 717 zl brutto , tylko 632, 678, 680 , potem 540 ,550. a ostatni miesiac 500zl ktoś może mi wytlumaczyc

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/07/10 11:23:48:

  "mam pytanie od czego zależy wysokość zasiłku , na koncie mi wyszczególnili ze pobierają podatek i placa skladke zdrowotna
  czy to jest w porządku mam przepracowane powyżej 5lat a zasiłek bardzo niski
  nie miałam ani razu 717 zl brutto , tylko 632, 678, 680 , potem 540 ,550. a ostatni miesiac 500zl ktoś może mi wytlumaczyc "


  Iść (zadzwonić) do UP i po prostu zapytać... jak w danym miesiącu jest wyliczany zasiłek. Nikt nie jest wszystkowiedzący. szczególnie jeżeli chodzi o nasze urzędy...

 • Gość iwa napisał(a) z host-89-229-115-179.dynamic.mm.pl komentarz datowany na 2013/08/17 10:07:04:

  witam,mam pytanie. jesli pracowalam prawie rok czasu w jednym zakladzie pracy,na umowe o prace,odeszlam za porozumieniem stron i po miesiacu zaczelam prace w innej firmie rowniez na umowe o prace i ro pracowalam rok czasu,w tym miesiacu czasu czasu nie bylam zarejestrowana w urzedzie pracy,czy jest liczone jako 18 miesiecy?moge starac sie o zasilek?

 • prawocywilneikarne napisał(a) komentarz datowany na 2013/08/18 22:27:37:

  "witam,mam pytanie. jesli pracowalam prawie rok czasu w jednym zakladzie pracy,na umowe o prace,odeszlam za porozumieniem stron i po miesiacu zaczelam prace w innej firmie rowniez na umowe o prace i ro pracowalam rok czasu,w tym miesiacu czasu czasu nie bylam zarejestrowana w urzedzie pracy,czy jest liczone jako 18 miesiecy?moge starac sie o zasilek?"

  Tak

 • aagataj94 napisał(a) komentarz datowany na 2013/08/26 20:16:00:

  Witam mam pytanie jak ukonczyłam praktyke szkolna 3 letnią to czy należy mi sie zasiłek ?

Dodaj komentarz