Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zasiłek dla bezrobotnych 2016 r. - komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?


Zasiłek dla bezrobotnychPrawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Następnym warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni:
 • na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,
 • na umowę o prace nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej,
 • na umowie zlecenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

 • praca w okresie tymczasowego aresztowania, tutaj warunkiem jest, by podstawę wymiaru składek stanowiła kwota w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • zwolnienie nastąpiło po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,
 • bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego,
 • pracował za granicą i przybył do Polski jako repatriant,
 • pracował w państwach Unii Europejskiej.


Bardzo ważne jest odprowadzanie w tym czasie przez pracodawcę lub samego bezrobotnego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Pracę trzeba udokumentować.

Kiedy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i na jak długo?

Od 1 stycznia 2010 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zmieniła system przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, a także ich wysokość.

Obecnie nowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 717 zł brutto - taka kwota będzie wypłacana tylko przez pierwsze trzy miesiące. Gdy upłyną wysokość zasiłku spadnie do 563 zł brutto. Do końca grudnia 2009 r. podstawowe świadczenie było wypłacane w wysokości 575 zł brutto. Bezrobotny, który zarejestrował się w urzędzie pracy w grudniu 2009 r., otrzyma zasiłek w starej wysokości. (poniżej aktualizacja wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych)


Pamiętaj ! Nie każdy bezrobotny otrzyma zasiłek w kwocie 717 zł, a potem 563 zł (aktualizacja wysokości zasiłku dla bezrobotnych poniżej).

 

Zasiłek obliczany jest w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

 • gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

 • gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

 • gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.


Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

 • 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

 • 180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

Jeżeli bezrobotny otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, będzie musiał poczekać na zasiłek tak długo, na jaki okres otrzymał odszkodowanie.

Jeżeli bezrobotny, który ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych podejmie zatrudnienie lub inna prace zarobkową, to ma prawo ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego .

Wysokość dodatku aktywizacyjnego to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją. Dodatek przysługuje przez okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje:

 • jeżeli osoba bezrobotna skierowana została do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane,

 • jeżeli osoba bezrobotna podjęła prace z własnej inicjatywy w zakładzie pracy w którym była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w UP,

 • jeżeli osoba bezrobotna sama znalazła sobie prace za granicą.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostaje utracone, gdy:

 • skończył się okres, na który został przyznany,

 • osoba bezrobotna odmawia bez uzasadnienia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,

 • osoba bezrobotna bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia, stażu.

Aktualizacja

Od 1 czerwca 2012 r. o 32,80 zł wzrośnie kwota zasiłku wypłacana bezrobotnemu w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do tego świadczenia.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają od 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2012 r. (MP z 2012 r., poz 23) wskaźnik ten wyniósł w stosunku do 2010 r. 104,3% (wzrost cen o 4,3%).

Os 1 czerwca 2012 r. wskaźnikiem tym zwaloryzowana zostanie kwota zasiłków dla osób bezrobotnych, które zostały przyznane po 31 grudnia 2009 r. i tak ustalony zasiłek będzie wynosił:

 • 794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) – przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,
 • 623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) – przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku.

W górę pójdzie także kwota zasiłków dla bezrobotnych przyznanych do 31 grudnia 2009 r. i osoba bezrobotna, która ma do niego prawo dostanie o 26,30 zł więcej niż dotychczas. Od 1 czerwca 2012 r. zasiłek będzie wynosił:

 • 637 zł (610,70 zł x 104,3 proc.).

Długie zwolnienie lekarskie może pozbawić Cię zasiłku dla bezrobotnych

Jeże będziesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych i zaczniesz chorować, to dostarczysz do urz,edu zwolnienie lekarskie. ..... I tutaj trzeba uważać, bo można stracić zasiłek.

Pamiętaj! Zasiłek dla bezrobotny jest wstrzymywany, gdy osoba bezrobotna dostarczy zwolnienie lekarskie o łącznej długości 90 dni.

Urząd pracy nie uprzedza o tym, że można stracić zasiłek. Powiadamia o tym bezrobotnego, gdy to już się stanie. Dlatego trzeba liczyć dni zwolnienia i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na stratę zasiłku.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia (DzU nr 69/2008,poz 415).

czwartek, 07 stycznia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2012/02/09 23:09:21
"Witam serdecznie, mam pytanie tego typu: Pracuję od ponad 4 lat na pełny etat, w systemie 3 zmianowym, za 1585zł brutto, czyli trochę ponad najniższą. Umowę mam do końca roku i co rok tak jest, że dostaje do końca roku na czas określony. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli w marcu sam złożę wypowiedzenie u mojego "pracodawcy" to czy przysługuje mi prawo do zasiłku ? Bo słyszałem, że prawo do zasiłku mają te osoby które zostały zwolnione przez pracodawców, natomiast te które zwalniają się "same" na porozumieniu stron to wtedy nie przysługuje?"

Przysługuje, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach...
-
Gość: K, *.pl
2012/02/10 09:55:43
Witam, pracowałem w firmie 2 lata, byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas okreslony,skończyła sie umowa i niestety praca, zarejestrowałem sie do bezrobotnego, po m-cu kazali przyjśc po zasiłek, ale otrzymałem tylko 245 złoty, a zgodnie z przepisami maiło to byc 609,20? Z czego to wynika?
-
2012/02/10 10:13:02
"Witam, pracowałem w firmie 2 lata, byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas okreslony,skończyła sie umowa i niestety praca, zarejestrowałem sie do bezrobotnego, po m-cu kazali przyjśc po zasiłek, ale otrzymałem tylko 245 złoty, a zgodnie z przepisami maiło to byc 609,20? Z czego to wynika?"

Po prostu był to zasiłek nie za cały miesiąc..
-
2012/02/10 11:41:46
Witam, pracuję w firmie już ok 6 lat ostatnią umowę podpisałam w 2009r na czas nieokreślony z kwotą 1350zł netto i jest to 3/4 etatu, czy będzie mi przysługiwał zasiłek jeżeli rozwiążę umowę za porozumieniem stron?
-
2012/02/10 11:46:47
Witam, pracuję w firmie już ok 6 lat ostatnią umowę podpisałam w 2009r na czas nieokreślony z kwotą 1350zł netto i jest to 3/4 etatu, czy będzie mi przysługiwał zasiłek jeżeli rozwiążę umowę za porozumieniem stron?

Warunki są jasno opisane...

A osoba, która sama rozwiąże umowę, owszem zasiłek otrzyma, ale będzie on wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: MARIE, *.interpc.pl
2012/02/10 12:21:15
Witam. Mam pytanie...w tym roku bede miec 50 lat. za soba mam 33 lata pracy. Czy nalezy mi sie zasilek przez rok czy tylko przez pol i w jakiej wysokosci juz na reke. Dziekuje.
-
2012/02/10 12:31:22
"Witam. Mam pytanie...w tym roku bede miec 50 lat. za soba mam 33 lata pracy. Czy nalezy mi sie zasilek przez rok czy tylko przez pol i w jakiej wysokosci juz na reke. Dziekuje."

W dniu rejestracji w UP trzeba mieć ukończone 50 lat.


A wysokości zasiłków są podane w artykule..
-
2012/02/10 16:47:17
Witam, wiem że obecnie pensja minimalna wynosi 1500 brutto, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?.
-
Gość: , *.centertel.pl
2012/02/10 17:15:17
Witam mam pytanie, czy wysokość zasiłku za dany miesiąc jest stała czy jest obliczana za daną liczbę dni od daty rejestracji? Zarejestrowałam się w UP 5 stycznia 2012 z prawem do zasiłku w wysokości 80%. Wpłatę otrzymałam 10 lutego. Jednakże kwota jest niższa od przysługującej wartości. Dziękuję za komentarz.
-
Gość: magda, 81.219.181.*
2012/02/10 17:17:50
witam, pracowałam od 31.12.2010-31.03.2011 roku na cały etat, od 1.04.2011 do chwili obecnej pracuje na 2/3 etatu. czy będzie mi się nalezal zasiłek w razie zwolnienia badz odejścia samej? prosze o odpowiedz jak to wkoncu jest z tymi zasilkami, bo slyszalam ze nalezy tylko dla osob ktore pracuja przy calym etacie, to prawda? z gory dziekuje za odp. Ogolnie rzecz biorac pracowalam caly etat przez 3 miesiace i na 2/3 etatu pracuje juz 10 miesiecy.
-
2012/02/10 17:23:29
"Witam, wiem że obecnie pensja minimalna wynosi 1500 brutto, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?."

Warunki są jasno wytłumaczone w artykule.

Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy + przynajmniej minimalna pensja + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i zasiłek się będzie należał..
-
2012/02/10 17:26:16
"witam, pracowałam od 31.12.2010-31.03.2011 roku na cały etat, od 1.04.2011 do chwili obecnej pracuje na 2/3 etatu. czy będzie mi się nalezal zasiłek w razie zwolnienia badz odejścia samej? prosze o odpowiedz jak to wkoncu jest z tymi zasilkami, bo slyszalam ze nalezy tylko dla osob ktore pracuja przy calym etacie, to prawda? z gory dziekuje za odp. Ogolnie rzecz biorac pracowalam caly etat przez 3 miesiace i na 2/3 etatu pracuje juz 10 miesiecy."

Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy + przynajmniej minimalna pensja + opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne i zasiłek się będzie należał..

Nie ma tutaj znaczenia to czy jest to praca na pełny, czy niepełny etat..

Trzeba pamiętać, że jeżeli pracownik sam się zwolni to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP..
-
2012/02/10 17:27:26
"Witam mam pytanie, czy wysokość zasiłku za dany miesiąc jest stała czy jest obliczana za daną liczbę dni od daty rejestracji? Zarejestrowałam się w UP 5 stycznia 2012 z prawem do zasiłku w wysokości 80%. Wpłatę otrzymałam 10 lutego. Jednakże kwota jest niższa od przysługującej wartości. Dziękuję za komentarz."

Tak obliczana jest za daną liczbę dni..
-
2012/02/11 11:41:06
Witam, mam jeszcze jedno pytanie czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie wychowawczym i czy w takim przypadku też mi przysługuje zasiłek?
-
2012/02/11 15:38:53
"Witam, mam jeszcze jedno pytanie czy mogę wypowiedzieć umowę na urlopie wychowawczym i czy w takim przypadku też mi przysługuje zasiłek?"

Można, ale w takim przypadku zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: sekob, *.4-3.cable.virginmedia.com
2012/02/12 15:41:10
Witam, mam problem moja partnerka przyjechala do mnie do Anglii, a jej stosunek pracy został rozwiazany 15.09.2011r . za porozumieniem stron, moje pytanie brzmi nastepujaco, do jakiego czasu moze ona ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych jezeli wrocilaby do kraju, przed 15.09 przepracowala nieprzerwanie ponad rok, ogolnie planujemy powrot na lipiec tego roku czy to bedzie juz za pozno? prosze o pomoc z gory dziekuje.
-
2012/02/12 22:20:31
"Witam, mam problem moja partnerka przyjechala do mnie do Anglii, a jej stosunek pracy został rozwiazany 15.09.2011r . za porozumieniem stron, moje pytanie brzmi nastepujaco, do jakiego czasu moze ona ubiegac sie o zasilek dla bezrobotnych jezeli wrocilaby do kraju, przed 15.09 przepracowala nieprzerwanie ponad rok, ogolnie planujemy powrot na lipiec tego roku czy to bedzie juz za pozno? prosze o pomoc z gory dziekuje."

6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.
-
2012/02/14 06:12:07
Witam 28 marca minie dokładnie rok odkąd jestem zatrudniona. wiem juz ze szykuja sie redukcje etatów czy po upływie tego roku kalendarzowego przysługuje mi kuroniówka?? bede wdzieczna za odpowiedz
-
2012/02/14 07:15:17
"Witam 28 marca minie dokładnie rok odkąd jestem zatrudniona. wiem juz ze szykuja sie redukcje etatów czy po upływie tego roku kalendarzowego przysługuje mi kuroniówka?? bede wdzieczna za odpowiedz"

Jak są spełnione warunki, to oczywiście tak...
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/14 23:05:52
witam Czy należy mi sie zasiłek jeśli zarejestruje sie na bezrobociu po 1,5 roku urlopu wychowawczego
-
2012/02/15 06:57:57
"witam Czy należy mi sie zasiłek jeśli zarejestruje sie na bezrobociu po 1,5 roku urlopu wychowawczego"

Jeżeli wszytko gra z warunkami to tak.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/15 13:18:37
a co to znaczy >wszystko gra> Byłam zatrudnina na 1/4 etatu przez 5miesięcy za 350zł Teraz pracodawca zatrudni mnie na cały etat za minimalne wynagrodzenie Po misiacu pracy mam zamiar iść na 1,5 roku na wychowawcze aż do zakończenia umowy zy bedzie mi się należało wychowawcze? i czy należałoby mi sie gdybym przez ten miesiąc dalej była zatrudnina na 1/4
-
2012/02/15 13:27:25
a co to znaczy >wszystko gra> Byłam zatrudnina na 1/4 etatu przez 5miesięcy za 350zł Teraz pracodawca zatrudni mnie na cały etat za minimalne wynagrodzenie Po misiacu pracy mam zamiar iść na 1,5 roku na wychowawcze aż do zakończenia umowy zy bedzie mi się należało wychowawcze? i czy należałoby mi sie gdybym przez ten miesiąc dalej była zatrudnina na 1/4

Wszystko gra, czyli:

przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzeni + opłacane w tym czasie składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne...
-
2012/02/15 14:43:34
Witam
14.03.2011 podpisałam umowę zlecenie na okres miesiąca. 14.04.2011 podpisałam umowę o pracę na czas określony do 13.04.2012. Czy gdybym została zwolniona po 14 marca 2012 należałaby mi się zasiłek? czy umowa zlecenie wliczana jest do tych 365dni czy też zasiłek będzie mi się należał dopiero po 14 kwietnia? Z góry dziekuje za pomoc.
-
2012/02/15 15:34:29
"Witam
14.03.2011 podpisałam umowę zlecenie na okres miesiąca. 14.04.2011 podpisałam umowę o pracę na czas określony do 13.04.2012. Czy gdybym została zwolniona po 14 marca 2012 należałaby mi się zasiłek? czy umowa zlecenie wliczana jest do tych 365dni czy też zasiłek będzie mi się należał dopiero po 14 kwietnia? Z góry dziekuje za pomoc."


Umowa zlecenia też jest wliczana.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/15 16:50:02
witam czy mogę liczyc na jakas odpowiedź Wystarczy tylko tak lub nie Moją sprawe przedstawiłam wcześniej
-
2012/02/15 17:08:48
"witam czy mogę liczyc na jakas odpowiedź Wystarczy tylko tak lub nie Moją sprawe przedstawiłam wcześniej"

Przepraszam, ale ja nie jestem jasnowidzem :)

Nie wiem,czy spełnia Pni warunki to otrzymania zasiłku. Prawo do zasiłku to nie tylko staż pracy, to także inne wymogi, jak wynagrodzenie (musi być przynajmniej minimalna pensja), a także opłacane przez pracodawce składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

Poza tym warunki są jasno opisane.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/15 17:32:36
artykuł dokładnie przeczytałam ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie A więc jeszcze raz Od 5 miesięcy jestem zatrudnina na 1/4 etatu stawka 350zł składki opłacane Teraz zostane zatrudnina na cały etat stawka min 1386 Czy jakos tak Po miesiacu mam zamiar przejsc na wychowawcze Czyli bede miec 6 miesięcy przepracowane Na wychowawczym bede 18 miesięcy Nie bede miec wtedy wynagrodzenia bo na wychowawczym wynagrodzenie sie nie należy ale składki są płacone z budżetu państwa tylko nie wiem jakie Licze na to ze pan wie Potem kończy mi sie umowa i mam zamiar pójść na bezrobocie Czy bedzie mi sie należec zasiłek Juz nie wiem co mogłabym jeszce napisac zeby pan był w stanie mi pomóc odpowiedzią
-
2012/02/15 17:35:29
"artykuł dokładnie przeczytałam ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie A więc jeszcze raz Od 5 miesięcy jestem zatrudnina na 1/4 etatu stawka 350zł składki opłacane Teraz zostane zatrudnina na cały etat stawka min 1386 Czy jakos tak Po miesiacu mam zamiar przejsc na wychowawcze Czyli bede miec 6 miesięcy przepracowane Na wychowawczym bede 18 miesięcy Nie bede miec wtedy wynagrodzenia bo na wychowawczym wynagrodzenie sie nie należy ale składki są płacone z budżetu państwa tylko nie wiem jakie Licze na to ze pan wie Potem kończy mi sie umowa i mam zamiar pójść na bezrobocie Czy bedzie mi sie należec zasiłek Juz nie wiem co mogłabym jeszce napisac zeby pan był w stanie mi pomóc odpowiedzią"

Krótko: Nie.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/15 17:37:22
czyli wychowawcze nie jest wliczane
-
2012/02/15 17:41:55
czyli wychowawcze nie jest wliczane

Wlicza się, ale składki musza być płacone od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1500 zł. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.

Jeżeli jest spełniony ten warunek, to zasiłek będzie się należał, a Pani nic o takiej kwocie nie pisała, a więc w takim przypadku nie będzie się należał.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/15 17:44:49
czyli gdybym tera na ten jeden miesiąc dostała stawkę 1500 zł to bedzie sie należał zasiłek?
-
2012/02/15 17:47:41
czyli gdybym tera na ten jeden miesiąc dostała stawkę 1500 zł to bedzie sie należał zasiłek?

Nie.

Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalna pensją (1500 zł brutto) i opłacane składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

Takie warunki muszą być spełnione.
-
2012/02/16 07:52:39
Witam raz jeszcze
Jeśli pracodawca rozwiąże ze mną umowę za porozumieniem stron to zasiłek będzie wypłacany po upłyiwe 90 dni ale przez okres 6 m-cy czy tylko 3? Dziekuje za pomoc
-
2012/02/16 08:08:11
"Witam raz jeszcze
Jeśli pracodawca rozwiąże ze mną umowę za porozumieniem stron to zasiłek będzie wypłacany po upłyiwe 90 dni ale przez okres 6 m-cy czy tylko 3? Dziekuje za pomoc"


Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę o prace, to zasiłek wypłacany jest normalnie. Po 90 dniach wypłacany jest, gdy to pracownik rozwiązuje umowę.
-
2012/02/16 08:23:51
Czyli gdybym ja rozwiązała umowę za porozumieniem stron wówczas zasiłek należałby mi sie po 90 dniach i tylko na 3 miesiące tak? A jeśli pracodawca za porozumieniem stron wówczas od razu i przez 6 mc-cy?
-
2012/02/16 08:29:24
"Czyli gdybym ja rozwiązała umowę za porozumieniem stron wówczas zasiłek należałby mi sie po 90 dniach i tylko na 3 miesiące tak? A jeśli pracodawca za porozumieniem stron wówczas od razu i przez 6 mc-cy?"

Tak.
-
Gość: marcin, *.play-internet.pl
2012/02/19 14:34:23
Po wojsku, w 2006 roku byłem na zasiłku dla bezrobotnych. Potem PUP skierował mnie do pracy w związku z czym zawieszono mi zasiłek. Pracowałem początkowo na umowę o pracę, potem umowy zlecenie. Pracodawca stosował sprytne zabiegi, bo wypisywał dwie umowy (druga firma była na jego żonę), a składki odprowadzał prawdopodobnie z niższej umowy, dlatego mogło nie być najniższej pensji. Wcześniej jednak pracowałem na umowę czasową o pracę (ponad rok czasu) i najniższą pensję. Od lipca 2010 romku byłem na zwolnieniu i zasiłku rehabilitacyjnym z powodu złamania nogi. Zasiłek skończył się w październiku 2011 roku. Chciałem się zarejestrować jako bezrobotny z prawem do zasiłku, okazało się jednak, że w ZUSie powiedzieli mi, że moje składki były za niskie. Zasiłku nie dostałem, ani też żadnej decyzji z ZUSu czy PUP. Pytanie: Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek i czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy
-
2012/02/19 22:18:38
"Po wojsku, w 2006 roku byłem na zasiłku dla bezrobotnych. Potem PUP skierował mnie do pracy w związku z czym zawieszono mi zasiłek. Pracowałem początkowo na umowę o pracę, potem umowy zlecenie. Pracodawca stosował sprytne zabiegi, bo wypisywał dwie umowy (druga firma była na jego żonę), a składki odprowadzał prawdopodobnie z niższej umowy, dlatego mogło nie być najniższej pensji. Wcześniej jednak pracowałem na umowę czasową o pracę (ponad rok czasu) i najniższą pensję. Od lipca 2010 romku byłem na zwolnieniu i zasiłku rehabilitacyjnym z powodu złamania nogi. Zasiłek skończył się w październiku 2011 roku. Chciałem się zarejestrować jako bezrobotny z prawem do zasiłku, okazało się jednak, że w ZUSie powiedzieli mi, że moje składki były za niskie. Zasiłku nie dostałem, ani też żadnej decyzji z ZUSu czy PUP. Pytanie: Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek i czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy"

Czy mogę wrócić na zawieszony w 2006 roku zasiłek: Nie.

czy słusznie urzędnicy mówią, że aktualnie zasiłek mi się nie należy: Tak. Składki, które są płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia są jednym z warunków, który musi być spełniony.

-
Gość: buntownik, 91.231.33.*
2012/02/19 23:05:34
Witam.
Mam przepracowane 43lata. Wiek emerytalny zostanie osiagniety za 5 lat. W marcu ubieglego roku przyznano mi rente z tyt.czesciowej niezdolnosci do pracy na okres roku. W miedzyczasie lekarz zakladowy nie wyrazil zgody na moje dalsze zatrudnienie, gdyz przyznano mi rente. Mam pytanie - jesli renta nie zostanie mi przedluzona czy zasilek dla bezrobotych bedzi mi sie nalezec? Watpie by pracodawca przyjal mnie z powrotem. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp.
-
2012/02/19 23:18:40
"Witam.
Mam przepracowane 43lata. Wiek emerytalny zostanie osiagniety za 5 lat. W marcu ubieglego roku przyznano mi rente z tyt.czesciowej niezdolnosci do pracy na okres roku. W miedzyczasie lekarz zakladowy nie wyrazil zgody na moje dalsze zatrudnienie, gdyz przyznano mi rente. Mam pytanie - jesli renta nie zostanie mi przedluzona czy zasilek dla bezrobotych bedzi mi sie nalezec? Watpie by pracodawca przyjal mnie z powrotem. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp."


Tak.
-
Gość: fkjggjtjr, *.giment.net
2012/02/20 12:50:05
jeżeli ktoś pracował przez rok na półetatu czy nalezy się zasiłek?
-
2012/02/20 12:52:51
"jeżeli ktoś pracował przez rok na półetatu czy nalezy się zasiłek?
"
Muszą być spełnione wszystkie warunki i wtedy nie będzie problemu.

Forma zatrudnienia nie ma tutaj znaczenia.
-
Gość: Monika, *.internetdsl.tpnet.pl
2012/02/20 13:20:38
Witam. Pracuję na 1/2 etatu i jestem na wypowiedzeniu (pracuję 2 lata) przez ten okres otrzymywałam połowę minimalnego wynagrodzenia + 35% od utargu. W każdym miesiącu przekraczałam najniższą krajową (zarabiałam ok 2100 brutto). Czy mam teraz prawo do zasiłku?
-
2012/02/20 13:23:56
"Witam. Pracuję na 1/2 etatu i jestem na wypowiedzeniu (pracuję 2 lata) przez ten okres otrzymywałam połowę minimalnego wynagrodzenia + 35% od utargu. W każdym miesiącu przekraczałam najniższą krajową (zarabiałam ok 2100 brutto). Czy mam teraz prawo do zasiłku?"

Wszystko zależy od tego od jakiej kwoty odprowadzane były składki. Musi to być przynajmniej minimalne wynagrodzenie.
-
Gość: nrfegrom, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/20 18:36:51
Witam zostałem zwolniony z pracy , z artykułu 53 , tak chorowałem , ale jestem już zdrowy tzn prosiłem pracodawce ,żeby mnie jeszcze nie zwalniali bo na żadną rente nie ide.Ale jednak przyszło mi pismo do domu , z tad moje pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych pracowałem 5 lat w tym zakładzie.
-
2012/02/20 18:59:46
"Witam zostałem zwolniony z pracy , z artykułu 53 , tak chorowałem , ale jestem już zdrowy tzn prosiłem pracodawce ,żeby mnie jeszcze nie zwalniali bo na żadną rente nie ide.Ale jednak przyszło mi pismo do domu , z tad moje pytanie czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych pracowałem 5 lat w tym zakładzie."

Tak. Ale muszą być też spełnione pozostałe warunki.
-
Gość: szczupla, *.dynamic.chello.pl
2012/02/22 12:41:06
witam mam pytanie czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych jak mam przepracowane od 1.03.10 do 31.o7.2010 1/2 etatu a od 1.08.10 do 31.12.11 caly etat bardzo prosze o odpowiedz
-
2012/02/22 12:48:32
"witam mam pytanie czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych jak mam przepracowane od 1.03.10 do 31.o7.2010 1/2 etatu a od 1.08.10 do 31.12.11 caly etat bardzo prosze o odpowiedz"

Zasiłek będzie się należał, jak będą spełnione wymagane warunki..
-
Gość: justyna, *.neotrix.pl
2012/02/22 18:49:41
przez cztery lata pracowalam w firmie na umowe zlecenie. nastepnie dostalam umowe na caly etat na okres 1 roku,umowa sie skonczyla i z powodu redukcji etatu zostalam zwolnona. nalezy mi sie zasilek?
-
2012/02/22 18:51:39
"przez cztery lata pracowalam w firmie na umowe zlecenie. nastepnie dostalam umowe na caly etat na okres 1 roku,umowa sie skonczyla i z powodu redukcji etatu zostalam zwolnona. nalezy mi sie zasilek?"

Tak, ja powtarzam to w kółko: będą spełnione warunki - będzie należał się zasiłek.

Sam staż to nie wszystko..
-
Gość: , *.ssp.dialog.net.pl
2012/02/27 10:10:05
chciałam się dowiedzieć czy to prawda że zasiłek bezrobotny wypłacany jest przez 6 miesiecy
-
2012/02/27 10:57:29
"chciałam się dowiedzieć czy to prawda że zasiłek bezrobotny wypłacany jest przez 6 miesiecy"

6 lub 12 miesięcy w zależności od stopnia bezrobocia w danym powiecie.

-
Gość: qluluq, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/27 15:58:03
czy urząd pracy ma prawo odmówić zarejestrowania jako bezrobotnego z ubezpieczeniem (nie chodzi o zasiłek) osobę, która jest domownikiem a współmałżonek ma 0,8 ha gruntów jako nieruchomość rolną i ma zaświadczenie z urzędu miasta i gminy, że te grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego zgodnie z art.2ust.1 ustawy o podatku rolnym, nadmieniam, że na tych gruntach nikt nigdy nie prowadził działalności rolniczej w świetle ww ustawy.
-
Gość: Anna M., *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/27 16:05:35
Witam, w październiku 2011 rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron, następnie podjęłam pracę w nowym miejscu - w wyniku redukcji etatów, po okresie próbnym nie przedłużono mi umowy. Od tygodnia zarejestrowana jestem w UP. Czy mam prawo do zasiłku wypłacanego 7 dni po dniu rejestracji?
-
2012/02/27 20:18:40
Witam!
Proszę o pomoc.
Przepracowałam 8 lat( z przerwami) na umowę o pracę i minimalnych dochodach. W zeszłym roku w marcu złożyłam wypowiedzenie i nie rejestrowałam się w UP.Następnie podjęłam pracę w sierpniu i po miesiącu musiałam się zwolnić również nie rejestrując się.
Czy otrzymam zasiłek i jeżeli tak to po jakim okresie?
-
Gość: Agnes 123, *.ip.netia.com.pl
2012/02/27 21:51:08
Witam mam pytanko od 2007r do30kwietnia 2012r mam umowę o pracę i już wiem że mi jej nie przedlużą czy po tym czasie dostane zasilek tak zwany kuroniówką
-
2012/02/27 23:14:11
"Witam mam pytanko od 2007r do30kwietnia 2012r mam umowę o pracę i już wiem że mi jej nie przedlużą czy po tym czasie dostane zasilek tak zwany kuroniówką"

Jeżeli będą spełnione warunki, to oczywiście tak.
-
2012/02/27 23:16:53
"Witam!
Proszę o pomoc.
Przepracowałam 8 lat( z przerwami) na umowę o pracę i minimalnych dochodach. W zeszłym roku w marcu złożyłam wypowiedzenie i nie rejestrowałam się w UP.Następnie podjęłam pracę w sierpniu i po miesiącu musiałam się zwolnić również nie rejestrując się.
Czy otrzymam zasiłek i jeżeli tak to po jakim okresie?"


Przynajmniej 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją + opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

Takie warunki musza być spełnione.
-
2012/02/27 23:19:20
"Witam, w październiku 2011 rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron, następnie podjęłam pracę w nowym miejscu - w wyniku redukcji etatów, po okresie próbnym nie przedłużono mi umowy. Od tygodnia zarejestrowana jestem w UP. Czy mam prawo do zasiłku wypłacanego 7 dni po dniu rejestracji?"

Nie.
-
2012/02/27 23:24:29
"czy urząd pracy ma prawo odmówić zarejestrowania jako bezrobotnego z ubezpieczeniem (nie chodzi o zasiłek) osobę, która jest domownikiem a współmałżonek ma 0,8 ha gruntów jako nieruchomość rolną i ma zaświadczenie z urzędu miasta i gminy, że te grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego zgodnie z art.2ust.1 ustawy o podatku rolnym, nadmieniam, że na tych gruntach nikt nigdy nie prowadził działalności rolniczej w świetle ww ustawy."

To już pytanie do UP o uzasadnienie takiej decyzji.
-
Gość: przedsiebiorca przed upadloscia, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/02/28 14:15:18
Witam,

Czy dla przedsiębiorcy, który zakończy działalność po roku prowadzenia (preferencyjny ZUS) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/02/28 14:18:20
"Witam,

Czy dla przedsiębiorcy, który zakończy działalność po roku prowadzenia (preferencyjny ZUS) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?"


Składki muszą być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.
-
2012/02/28 17:40:04
Mam pytanie. Czy przy obliczaniu ilości dni przepracowanych potrzebnych do otrzymania zasiłku stosuje się odliczenie ilości dni zwolnienia chorobowego i zasiłku opiekuńczego na dziecko. Za odpowiedź z góry dziękuję.
-
2012/02/28 17:54:32
"Mam pytanie. Czy przy obliczaniu ilości dni przepracowanych potrzebnych do otrzymania zasiłku stosuje się odliczenie ilości dni zwolnienia chorobowego i zasiłku opiekuńczego na dziecko. Za odpowiedź z góry dziękuję."

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: Lidia, *.internetdsl.tpnet.pl
2012/02/28 18:56:31
Od sierpnia 2009 rku prowadze mała firmę i płace ZUS "preferencyjny"- nizszy fb1bc. Czy w tym wypadku mam prawo do zasiłku - musze zrezygnować z własnej działalności.
Mam 49 lat i przepracowane 29 lat.
-
2012/02/28 19:27:12
"Od sierpnia 2009 rku prowadze mała firmę i płace ZUS "preferencyjny"- nizszy fb1bc. Czy w tym wypadku mam prawo do zasiłku - musze zrezygnować z własnej działalności.
Mam 49 lat i przepracowane 29 lat."


Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.
-
2012/03/01 21:31:11
Witam,
mam pyt. jesli moja żona pracowała na 1/2etatu od 1lutego 2010r do 17marca 2011r pózniej była na zwolnieniu do 17wrzesnia 2011r od 17 wrzesnia 2011r do 5marca 2012r jest na macierzyńskim. Czy należy się w tym przypadku zasiłek dla bezrobotnych??? dodam ze składki nie były odprowadzane od najnizszej krajowej lecz od nizszej kwoty. Dziękuje za odp
-
2012/03/01 23:18:58
"Witam,
mam pyt. jesli moja żona pracowała na 1/2etatu od 1lutego 2010r do 17marca 2011r pózniej była na zwolnieniu do 17wrzesnia 2011r od 17 wrzesnia 2011r do 5marca 2012r jest na macierzyńskim. Czy należy się w tym przypadku zasiłek dla bezrobotnych??? dodam ze składki nie były odprowadzane od najnizszej krajowej lecz od nizszej kwoty. Dziękuje za odp"


Nie. Warunkiem jest płacenie składek od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.
-
Gość: marta, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/03/02 09:23:45
Pracowałam do 1.10.2011 przez 5 lat na umowie o prace z wynagrodzeniem wyższym niż minimalna krajowa po utracie pracy nie zarejestrowałam się jako bezrobotna bo stwierdziłam że szybko znajdę prace natomiast wyszło inaczej. chciała bym się teraz zarejestrować - czy obecnie należy mi się zasiłek ?
-
2012/03/02 09:26:41
"Pracowałam do 1.10.2011 przez 5 lat na umowie o prace z wynagrodzeniem wyższym niż minimalna krajowa po utracie pracy nie zarejestrowałam się jako bezrobotna bo stwierdziłam że szybko znajdę prace natomiast wyszło inaczej. chciała bym się teraz zarejestrować - czy obecnie należy mi się zasiłek ?"

Jeżeli od rozwiązania umowy nie minęło więcej niż 6 miesięcy - to tak.
-
2012/03/02 10:50:58
dzień dobry byłam zatrudniona ponad 19 lat w firmie na umowę o prace dostałam właśnie wypowiedzenie , firma żle stoi i zlikwidowali moje stanowisko od 4 miesięcy dodatkowo dorabiam na umowe zlecenie czy w tym wypadku dostanę zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/03/02 13:17:40
"dzień dobry byłam zatrudniona ponad 19 lat w firmie na umowę o prace dostałam właśnie wypowiedzenie , firma żle stoi i zlikwidowali moje stanowisko od 4 miesięcy dodatkowo dorabiam na umowe zlecenie czy w tym wypadku dostanę zasiłek dla bezrobotnych?"

Jak spełnione są warunki, to oczywiście tak.
-
Gość: , *.nitka.net.pl
2012/03/05 17:05:34
mam pytanie po przeprcowaniu 7 lat na umowe na czas nieokreslony zlozylam zwolnienie z pracy dla innej lepszej propozycji przepracowalam tam miesiac ale nie przedluzyli mi umowy czy w takim ukladzie nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych
-
2012/03/05 17:34:29
"mam pytanie po przeprcowaniu 7 lat na umowe na czas nieokreslony zlozylam zwolnienie z pracy dla innej lepszej propozycji przepracowalam tam miesiac ale nie przedluzyli mi umowy czy w takim ukladzie nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych"

Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: pomocy, *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/03/07 10:15:40
Witam. mam przepracowane mniej niż 5 lat (mianowicie 2 z małym hakiem) dla wyjaśnienia do zasilku wliczany jest to tylko okrez rzeczywistnego zatruydnienia na umowe o prace przy dochodach minimalnych (okres pobierania nauki juz nie ??) w jakiej wysokości netto przysługiiwal by mi zasiłek ??
-
2012/03/07 10:17:45
"Witam. mam przepracowane mniej niż 5 lat (mianowicie 2 z małym hakiem) dla wyjaśnienia do zasilku wliczany jest to tylko okrez rzeczywistnego zatruydnienia na umowe o prace przy dochodach minimalnych (okres pobierania nauki juz nie ??) w jakiej wysokości netto przysługiiwal by mi zasiłek ??"

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy. Kwoty podane są w artykule.
-
2012/03/08 20:14:51
Przepracowałem 27lat w służbie zdrowia. Nie pracuję od 1 stycznia 2012. Powiedziano mi w UP że jeżeli żona jest rolnikiem (posiada 2,5 ha przeliczeniowego, otrzymała ziemię jako darowiznę osobistą już podczas trwania małżeństwa) i nie posiadamy rozdzielności majątkowej, to zasiłek dla bezrobotnych mi nie przysługuje. Czy to jest rzeczywiście prawda? Czy ktoś nie wie co mówi?
-
2012/03/08 20:32:43
"Przepracowałem 27lat w służbie zdrowia. Nie pracuję od 1 stycznia 2012. Powiedziano mi w UP że jeżeli żona jest rolnikiem (posiada 2,5 ha przeliczeniowego, otrzymała ziemię jako darowiznę osobistą już podczas trwania małżeństwa) i nie posiadamy rozdzielności majątkowej, to zasiłek dla bezrobotnych mi nie przysługuje. Czy to jest rzeczywiście prawda? Czy ktoś nie wie co mówi?"

Tak to prawda. Nie można wtedy otrzymać statusu osoby bezrobotnej.
-
2012/03/09 08:09:10
Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź. Ale w przypadku domniemanego naszego rozwodu, ja w związku z tą darowizną osobistą dla żony, nie mam żadnego prawa do tej ziemi. To w końcu jestem współwłaścicielem i nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czy też nie jestem współwłaścicielem i powinienem mieć do zasiłku prawo ???
-
2012/03/09 08:41:10
"Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź. Ale w przypadku domniemanego naszego rozwodu, ja w związku z tą darowizną osobistą dla żony, nie mam żadnego prawa do tej ziemi. To w końcu jestem współwłaścicielem i nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czy też nie jestem współwłaścicielem i powinienem mieć do zasiłku prawo ???"

A jest Pan rozwiedziony? rozwodzi się?
-
2012/03/09 09:03:13
Nie,nie jestem rozwiedziony i nie mam zamiaru się rozwodzić. Rozbieżność interpretacji posiadania przez żonę ziemi (fakt że jest ubezpieczonym rolnikiem) w przypadku utraty przeze mnie pracy nie uprawnia mnie do praw dla bezrobotnych. Natomiast gdybyśmy podjęli decyzję o rozwodzie, ewidentnie wskazuje, że nie mam prawa do tej ziemi. To według prawa tę ziemię posiadam, czy też nie? Mam prawo być bezrobotnym, czy nie? Jak mam rozumieć tę prawną rozbieżność?
-
2012/03/09 09:06:11
"Nie,nie jestem rozwiedziony i nie mam zamiaru się rozwodzić. Rozbieżność interpretacji posiadania przez żonę ziemi (fakt że jest ubezpieczonym rolnikiem) w przypadku utraty przeze mnie pracy nie uprawnia mnie do praw dla bezrobotnych. Natomiast gdybyśmy podjęli decyzję o rozwodzie, ewidentnie wskazuje, że nie mam prawa do tej ziemi. To według prawa tę ziemię posiadam, czy też nie? Mam prawo być bezrobotnym, czy nie? Jak mam rozumieć tę prawną rozbieżność?"

Tak stanowi ustawa i jeżeli ktoś posiada ziemię lub posiada ją jego żona/mąż, to nie może otrzymać statusu osoby bezrobotnej.
-
2012/03/09 09:08:52
Bezrobotnym może być osoba, która:

cytat:

"nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
-
2012/03/09 22:01:37
Witam jestem zarejestrowana w UP i przysługuje mi zasiłek w wysokości 761.40 i w związku z tym mam pytanie czy cała ta kwota będzie mi wypłacana, czy też będą od tej kwoty odliczane składki?
-
2012/03/10 08:25:58
"Witam jestem zarejestrowana w UP i przysługuje mi zasiłek w wysokości 761.40 i w związku z tym mam pytanie czy cała ta kwota będzie mi wypłacana, czy też będą od tej kwoty odliczane składki?"

Jest to kwota brutto. Na rękę wychodzi 660,87 zł.
-
2012/03/10 17:31:31
Dziękuję bo wczoraj mi wpłynęły pieniążki na konto, ale tylko 460 zł.
-
2012/03/10 22:37:02
"Dziękuję bo wczoraj mi wpłynęły pieniążki na konto, ale tylko 460 zł."

Pewnie za niecały miesiąc.
-
2012/03/11 00:11:15
Według pisma od 2.02 jestem uznana za osobę bezrobotną a od 10.02 przyznany mi został zasiłek w wysokosci 100%
-
2012/03/11 05:55:39
"Według pisma od 2.02 jestem uznana za osobę bezrobotną a od 10.02 przyznany mi został zasiłek w wysokosci 100%"

No to pierwszy zasiłek został wypłacony za 19 dni.
-
Gość: Mizus, *.cdma.centertel.pl
2012/03/11 12:14:04
witam ,
mam pytanie ; w lutym dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę się jeszcze zarejestrować jako bezrobotna i czy otrzymam zaśiłek ??
dziękuje za odpowiedz , pozdrawiam
-
2012/03/11 12:16:51
"witam ,
mam pytanie ; w lutym dostałam wypowiedzenie z pracy czy mogę się jeszcze zarejestrować jako bezrobotna i czy otrzymam zaśiłek ??
dziękuje za odpowiedz , pozdrawiam"


Zarejestrować się można, a zasiłek będzie przyznany, gdy będą spełnione wymagane warunki..
-
Gość: damianos210, *.com-promis.3s.pl
2012/03/12 19:23:35
Witam, mam takie pytanie czy po swiadczeniu rechabilitacyjnym które trwało 12 mie-cy,przysługije Mi zasiłek dla bezrobotnych.
-
2012/03/12 19:41:48
"Witam, mam takie pytanie czy po swiadczeniu rechabilitacyjnym które trwało 12 mie-cy,przysługije Mi zasiłek dla bezrobotnych."

Tak, jeżeli podstawę wymiaru świadczenia stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne.
-
Gość: damianos210, *.com-promis.3s.pl
2012/03/12 20:01:56
chciałem jeszcze zapytac, zakład zatrudnił mnie na 1 rok , i w drugim miesiącu umowy zachorowałem wykozystałem 182 dni zasiłku chorobowego , a pozniej przeszłem na swiadczenie rechabilitacyjne które trwało 12 mie-cy.
Czy w tym momencie takze przysługuje Mi zaiłek dla bezrobotnych ?
-
2012/03/12 20:04:40
"chciałem jeszcze zapytac, zakład zatrudnił mnie na 1 rok , i w drugim miesiącu umowy zachorowałem wykozystałem 182 dni zasiłku chorobowego , a pozniej przeszłem na swiadczenie rechabilitacyjne które trwało 12 mie-cy.
Czy w tym momencie takze przysługuje Mi zaiłek dla bezrobotnych ?"


Tak.
-
2012/03/13 12:36:24
witam,
Pracowałam na umowę na czas określony od 01.04.2011 do 30.09.2011.za minimalną płacę
11 wrzesnia urodzilam dziecko i do 26 lutego przebywałam na urlopie macierzyńskim
Mój pracodawca chce mi przedluzyć umowę o pracę na kolejne 3 miesiące.
Czy macierzyński jest liczony do okresu zatrudnienie , czy dostane kuroniówkę??
-
2012/03/13 12:48:34
"witam,
Pracowałam na umowę na czas określony od 01.04.2011 do 30.09.2011.za minimalną płacę
11 wrzesnia urodzilam dziecko i do 26 lutego przebywałam na urlopie macierzyńskim
Mój pracodawca chce mi przedluzyć umowę o pracę na kolejne 3 miesiące.
Czy macierzyński jest liczony do okresu zatrudnienie , czy dostane kuroniówkę??


Zasiłek, nie ma czegoś takiego jak "kuroniówka".

Tak. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: jaro, *.ssp.dialog.net.pl
2012/03/14 14:46:00
Witam
Pracowałem w firmie 15 lat w dniu 12/03/2012 zostałem zwolniony za porozumieniem stron czy przysługuje mi zasiłek. Umowa była na czas nieokreślony
-
2012/03/14 23:15:25
Pracowałem w firmie 15 lat w dniu 12/03/2012 zostałem zwolniony za porozumieniem stron czy przysługuje mi zasiłek. Umowa była na czas nieokreślony.

Jeżeli są spełnione warunki, to oczywiście tak.
-
Gość: 9tg, *.internetia.net.pl
2012/03/16 16:27:00
Czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych osobie k która w ciagu 18 miesięcy nie przepracowała 365 dni , zlikwidowano zakład. Staż pracy 28 lat
-
2012/03/16 21:50:22
"Czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych osobie k która w ciagu 18 miesięcy nie przepracowała 365 dni , zlikwidowano zakład. Staż pracy 28 lat"

Nie.
-
2012/03/19 21:15:48
witam
od 2006 roku pracowałam na umowę zlecenie z minimalnym wynagrodzeniem i byly odprowadzane wszystkie składki. Po drodze wykorzystałam urlop macierzyński. Ostatni rok 2011 od stycznia do grudnia już nie miałam minimalnego wynagrodzenia, było ono niższe. Zakład pracy rozwiązał się 31.01.2011 i od tego czasu jestem bezrobotna. Rozumiem, że gdybym teraz chciała zarejestrować się w UP to nie otrzymam zasiłku tak? bo nie przepracowałam 1 roku w ciągu 18 miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem? to nie ma znaczenia, że chciałam pracować (pomimo niższego wynagrodzenia) a nie pójść na garnuszek państwa. Nie jest ważne to, że pracowałam 15 lat i, że miałam ciągłość (w 2009 roku byłam na urlopie macierzyńskim) wcześniej i później cały czas miałam ciągłość tylko w 2011 nie podniesiono mi wynagrodzenia. Ten rok przekreśla prawo uzyskania zasiłku tak? to jest chore...
-
2012/03/19 21:37:17
"to jest chore..."

Taka jest niestety ustawa. Warunki są równe dla wszystkich.

Pieniądze na zasiłki nie biorą się z powietrza, po to jest Fundusz Pracy, a ustawodawca ustalił, że składki musza być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.
-
Gość: , *.static.icpnet.pl
2012/03/20 12:45:45
witam w czerwu konczy mi sie umowa o praca na czas okreslony mam przepracowane 1,5 roku i nie mam zamiaru przedluzac umowy a pracodawca mi zaoferuje przedluzenie. czy jesli odejde to przysluguje mi zasilek
-
2012/03/20 12:49:34
"witam w czerwu konczy mi sie umowa o praca na czas okreslony mam przepracowane 1,5 roku i nie mam zamiaru przedluzac umowy a pracodawca mi zaoferuje przedluzenie. czy jesli odejde to przysluguje mi zasilek"

Jeżeli pracownik sam rozwiązuje umowę, to zasiłek przysługuje, ale dopiero będzie wypłacony po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: sylwia, *.icpnet.pl
2012/03/23 12:38:33
Witam.
Pracowałam w jednej firmie od marca 2008r, od lipca 2011r byłam na dłuższym zwolnieniu do października 2011r (w tym czasie skończyła mi się umowa w firmie, której pracowałam) od 21 października rozpoczęłam pracę w innej firmie, po zakończeniu okresu próbnego, czyli od 01 lutego już tam nie pracuję. Nie poszłam na bezrobocie od razu sie zarejestrować, czy jak teraz pójdę to bedzie przysługiwał mi zasiłek i czy w ogóle by mi przysługiwał?
-
2012/03/23 13:07:52
"Witam.
Pracowałam w jednej firmie od marca 2008r, od lipca 2011r byłam na dłuższym zwolnieniu do października 2011r (w tym czasie skończyła mi się umowa w firmie, której pracowałam) od 21 października rozpoczęłam pracę w innej firmie, po zakończeniu okresu próbnego, czyli od 01 lutego już tam nie pracuję. Nie poszłam na bezrobocie od razu sie zarejestrować, czy jak teraz pójdę to bedzie przysługiwał mi zasiłek i czy w ogóle by mi przysługiwał?"


Minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP + przynajmniej minimalne wynagrodzenie + opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne i wtedy wszystko gra..
-
Gość: agniesia1807.wp.meil, *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/03/28 10:44:04
pracowalam 11 miesięcy.wczesnie przez ok.9 miesięcy byłam na bezpłatnym zasiłku wychowawczymczy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/03/28 10:46:26
"pracowalam 11 miesięcy.wczesnie przez ok.9 miesięcy byłam na bezpłatnym zasiłku wychowawczymczy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

Nie.
-
Gość: , *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/03/29 21:10:03
czy dostanę zasiłek po dwunastu latach pracy zaznaczam że umowa nastąpiła za porozumieniem stron
-
2012/03/29 23:22:16
"czy dostanę zasiłek po dwunastu latach pracy zaznaczam że umowa nastąpiła za porozumieniem stron"

Jeżeli spełnione są warunki - to tak.
-
2012/03/30 08:00:19
Witam, pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie porozumienia stron. - Czy w tej sytuacji otrzymam zasiłek od razu czy też po upływie 90 dni od rejestracji w UP. Jeżeli dopiero po 90 dniach, to jaki przypadek wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron /lub inna forma wypowiedzenia/ spowodowałaby otrzymanie zasiłku od zaraz? Zaznaczam ,że spełniam wszystkie kodeksowe wymogi do otrzymania zasiłku.
- Czy mogę domagać się od pracodawcy zachowania 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia? /mam umowę na czas nieokreślony/
- Jaka jest moja sytuacja prawna jeżeli nie podpiszę wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron?
Pozdrawiam
-
2012/03/30 08:05:59
"Witam, pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie porozumienia stron. - Czy w tej sytuacji otrzymam zasiłek od razu czy też po upływie 90 dni od rejestracji w UP. Jeżeli dopiero po 90 dniach, to jaki przypadek wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron /lub inna forma wypowiedzenia/ spowodowałaby otrzymanie zasiłku od zaraz? Zaznaczam ,że spełniam wszystkie kodeksowe wymogi do otrzymania zasiłku. "

Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę, to zasiłek wypłacany będzie normalnie.
-
Gość: kasiacuki, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/03/30 21:04:37
Od 5 lat jestem zatrudniona na pól etatu moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najnizszego wynagrodzenia. Czy w wypadku utraty pracy z winy pracodawcy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? prosze o odpowiedz tak czy nie?
-
2012/03/30 22:09:13
"Od 5 lat jestem zatrudniona na pól etatu moje wynagrodzenie wynosi 1/2 najnizszego wynagrodzenia. Czy w wypadku utraty pracy z winy pracodawcy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? prosze o odpowiedz tak czy nie?"

Nie.
-
Gość: den, *.ip.netia.com.pl
2012/04/01 14:43:32
konczę szkołę zawodową. i mam pytanie co po tym mi się należy
-
2012/04/01 22:27:29
"konczę szkołę zawodową. i mam pytanie co po tym mi się należy"

Z UP po zarejestrowaniu tylko ubezpieczenie zdrowotne.
-
Gość: pracuś, *.dynamic.chello.pl
2012/04/03 10:38:37
''Pracuje rok czasu na umowę o pracę na cały etat ''pracodawca chce zmienić umowe na 1\4 etatu z powodu małej ilości pracy .Wiem że nie chce mnie zwolnić w tej chwili ale nie wiem na jak długo będę pracować na 1/4 etatu .Czy nie stracę prawa do zasiłku z powodu tej zmiany , w sytuacji utraty pracy?
-
2012/04/03 12:15:53
''Pracuje rok czasu na umowę o pracę na cały etat ''pracodawca chce zmienić umowe na 1\4 etatu z powodu małej ilości pracy .Wiem że nie chce mnie zwolnić w tej chwili ale nie wiem na jak długo będę pracować na 1/4 etatu .Czy nie stracę prawa do zasiłku z powodu tej zmiany , w sytuacji utraty pracy?"

Nie, jeżeli nie będzie to miało wpływu na spełnienie wymaganych warunków.
-
2012/04/03 12:39:04
Mam pytanie od prawie dwóch lat jestem na umowie zleceniu i nie mam minimalnego wynagrodzenia a składki płacone są przez pracodawcę jedynie zdrowotne czy w związku z tym otrzymam zasiłek po rozwązaniu takiej umowy nadmieniam że przed tą umową pracowałam na własnej działalności przez okres dwóch lat a wcześniej byłam na bezrobociu przez okres półtora roku a przedtem przepracowałam na umowę o pracę pkres 18 lat. Czy wobec tego mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w UP
-
2012/04/03 13:02:57
"Mam pytanie od prawie dwóch lat jestem na umowie zleceniu i nie mam minimalnego wynagrodzenia a składki płacone są przez pracodawcę jedynie zdrowotne czy w związku z tym otrzymam zasiłek po rozwązaniu takiej umowy nadmieniam że przed tą umową pracowałam na własnej działalności przez okres dwóch lat a wcześniej byłam na bezrobociu przez okres półtora roku a przedtem przepracowałam na umowę o pracę pkres 18 lat. Czy wobec tego mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w UP"

Nie. Muszą być opłacane składki na Fundusz Pracy od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.
-
Gość: grabik111, *.bifrost.is
2012/04/04 22:48:27
Witam, mam pytanie, czy jesli bede miec przepracowany caly rok na Islandii, i zwolnie sie sam(umowa na czas nieokreslony) to czy jak wroce do Polski to bedzie przyslugiqwał mi zasilek?Dziekuje za odpowiedz
-
2012/04/05 09:10:55
"Witam, mam pytanie, czy jesli bede miec przepracowany caly rok na Islandii, i zwolnie sie sam(umowa na czas nieokreslony) to czy jak wroce do Polski to bedzie przyslugiqwał mi zasilek?Dziekuje za odpowiedz"

Jeżeli opłacane są składki na Fundusz pracy - tak.
-
Gość: mm238, *.tktelekom.pl
2012/04/05 17:18:58
Witam. Ostatniego kwietnia kończy mi się umowa o pracę na czas próbny.
Nie chcę pracować w tej firmie.
Czy jeśli pracodawca chciałby ze mną zawrzeć dalszą umowę a ja odmówię to czy może napisać to na świadectwie pracy, że ja odmówiłam dalszej współpracy?
-
2012/04/05 23:19:03
"Witam. Ostatniego kwietnia kończy mi się umowa o pracę na czas próbny.
Nie chcę pracować w tej firmie.
Czy jeśli pracodawca chciałby ze mną zawrzeć dalszą umowę a ja odmówię to czy może napisać to na świadectwie pracy, że ja odmówiłam dalszej współpracy? "


Będzie, że umowa została rozwiązana przez pracownika..
-
2012/04/06 21:07:34
Witam.Od dwóch miesięcy nie dostaję wynagrodzenia .Zatrudniony na czas określony od 2007 do 2017. Staż pracy 26 lat.Chcę rozwiązać umowę z winy pracodawcy art.55 K.p .Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych .od kiedy i w jakiej wysokości.
-
2012/04/06 23:12:11
"Witam.Od dwóch miesięcy nie dostaję wynagrodzenia .Zatrudniony na czas określony od 2007 do 2017. Staż pracy 26 lat.Chcę rozwiązać umowę z winy pracodawcy art.55 K.p .Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych .od kiedy i w jakiej wysokości."

Muszą być spełnione opisane warunki. Jeżeli są, to będzie się należał.
-
Gość: , *.play-internet.pl
2012/04/11 16:13:55
witam.
Jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę od 2 lat wynagrodzenie minimalne w skali kraju na pełen etat . Pracodawca notorycznie nie płaci wynagrodzenia w terminie . zrywając umowę o pracę z winy pracodawcy - naruszenie kp . czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych ?
-
2012/04/11 17:16:49
"witam.
Jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę od 2 lat wynagrodzenie minimalne w skali kraju na pełen etat . Pracodawca notorycznie nie płaci wynagrodzenia w terminie . zrywając umowę o pracę z winy pracodawcy - naruszenie kp . czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych ?"


Tak.
-
Gość: iskra, *.cpe.marton.net.pl
2012/04/11 22:16:13
Witam pracowałem 2,5 roku po czym skończyła mi sie umowa i dostałem na konto 362 zł zasiłku za jeden miesiąc czemu tak mało?? a nie 593?
-
2012/04/11 22:34:47
"Witam pracowałem 2,5 roku po czym skończyła mi sie umowa i dostałem na konto 362 zł zasiłku za jeden miesiąc czemu tak mało?? a nie 593?"

Bo nie za cały miesiąc.
-
Gość: Danuta, *.aster.pl
2012/04/15 13:45:50
Witam. Mam pytanie: Czy, jeżeli w okresie pobierania zasiłku będę kończyć 50 rok życia, to jest możliwość przedłużenia tego zasiłku do roku czasu, czy też musiała bym mieć ukończone 50 lat zanim go będę pobierać?
-
2012/04/15 22:29:59
"Witam. Mam pytanie: Czy, jeżeli w okresie pobierania zasiłku będę kończyć 50 rok życia, to jest możliwość przedłużenia tego zasiłku do roku czasu, czy też musiała bym mieć ukończone 50 lat zanim go będę pobierać?"

Trzeba mieć skończone.
-
2012/04/16 14:49:54
Przepracowałam w jednej firmie 5 lat z czego 4 lata pracowałam na cały etat a ostatni rok na 3/4 etatu. Najniższa krajowa wynosiła u mnie 1260zł Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?
-
2012/04/16 15:37:30
"Przepracowałam w jednej firmie 5 lat z czego 4 lata pracowałam na cały etat a ostatni rok na 3/4 etatu. Najniższa krajowa wynosiła u mnie 1260zł Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?"

Jednym z wymogów jest przynajmniej minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.
-
2012/04/16 18:28:33
witam mam pytanie jeśli mam umowe od 30.04.2007-30.04.2012rto należy mi się ten wyższy zasiłek dla bezrobotnych czy umowa musi byc do 01.05.2012
-
Gość: Monika, *.101.c82.petrotel.pl
2012/04/16 19:10:00
Pracuję w jednej firmie od 1999r. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem. Załóżmy, że rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z dn. 30.04.2012, a od 1.05.2012r zaczynam pracę w nowej firmie. Nowa firma na start proponuje umowę na czas określony na 3 miesiące. Czy w razie nie przedłużenia umowy w nowej firmie, będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/04/16 19:25:43
"witam mam pytanie jeśli mam umowe od 30.04.2007-30.04.2012rto należy mi się ten wyższy zasiłek dla bezrobotnych czy umowa musi byc do 01.05.2012"

80%
-
2012/04/16 19:28:10
"Pracuję w jednej firmie od 1999r. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem. Załóżmy, że rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z dn. 30.04.2012, a od 1.05.2012r zaczynam pracę w nowej firmie. Nowa firma na start proponuje umowę na czas określony na 3 miesiące. Czy w razie nie przedłużenia umowy w nowej firmie, będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

Tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że jak to pracownik rozwiązuje umowę, to zasiłek wypłacany jest dopiero po 90 dniach..
-
Gość: , *.waldex.3s.pl
2012/04/19 18:11:42
witam mam pytanie ponieważ pracuje kilka lat w piekarni na 1/2 etatu zarobek brutto wynosił 750 zł lecz teraz likwidują ją i mam pytanie odnośnie tego co mi się należy w czasie zwolnienia i czy w razie czego mam prawo do zasilku dla bezrobotnych ?
-
2012/04/19 23:19:06
"witam mam pytanie ponieważ pracuje kilka lat w piekarni na 1/2 etatu zarobek brutto wynosił 750 zł lecz teraz likwidują ją i mam pytanie odnośnie tego co mi się należy w czasie zwolnienia i czy w razie czego mam prawo do zasilku dla bezrobotnych ?"

Zasiłek nie będzie się należał.
-
Gość: , *.internetia.net.pl
2012/04/20 12:51:26
Witam mam pytanie. Pracowałam od czterech lat moje wynagrodzenie to 1370 zł.
teraz mam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy należy mi się zasiłek.c
-
2012/04/20 13:15:05
"Witam mam pytanie. Pracowałam od czterech lat moje wynagrodzenie to 1370 zł. teraz mam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy należy mi się zasiłek."

Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.
-
Gość: fryteczka109, *.tvkdiana.pl
2012/04/20 20:15:47
pracowałam od 01.01.2011 do 31.05.2011 na pełen etat i najnizsza krajowa a potem jeszcze od 02.11.2011 do 31.05.2012(konczy mi sie umowa) tez za najnizsza krajowa i na pelen etat. pomiedzy jedna praca a druga bylam zarejstrowana w UP
czy kiedy z koncem maja skonczy mi sie umowa i zarejstruje sie w UP to czy bedzie mi przysługiwal zasiłek??
-
2012/04/20 21:10:39
"pracowałam od 01.01.2011 do 31.05.2011 na pełen etat i najnizsza krajowa a potem jeszcze od 02.11.2011 do 31.05.2012(konczy mi sie umowa) tez za najnizsza krajowa i na pelen etat. pomiedzy jedna praca a druga bylam zarejstrowana w UP
czy kiedy z koncem maja skonczy mi sie umowa i zarejstruje sie w UP to czy bedzie mi przysługiwal zasiłek??"


Potrzebne jest minimum 356 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: ciekawa222, *.adsl.inetia.pl
2012/04/20 22:45:33
Witam, prawdopodobnie w sierpniu dostanę wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. W grudniu kończę 50 lat, przepracowałam ponad 20 lat. Jeśli zarejestruję się w PUP dopiero w grudniu czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych przez 12 m-cy ?
-
2012/04/21 07:06:10
"Witam, prawdopodobnie w sierpniu dostanę wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. W grudniu kończę 50 lat, przepracowałam ponad 20 lat. Jeśli zarejestruję się w PUP dopiero w grudniu czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych przez 12 m-cy ?"

Tak.
-
Gość: , *.internetdsl.tpnet.pl
2012/04/23 12:36:49
Witam, mam pytanie pobieram zasiłek dla bezrobotnych, czy wracając do tego samego pracodawcy zawieszając zasiłek, mam nadal do niego prawo?

Dziękuję za odpowiedz.
-
2012/04/23 12:48:41
"Witam, mam pytanie pobieram zasiłek dla bezrobotnych, czy wracając do tego samego pracodawcy zawieszając zasiłek, mam nadal do niego prawo? "

Nie.
-
2012/04/24 14:43:06
Witam
Pracowałam 7 miesięcy w restauracji na umowe zlecenie , ale szef sprzedał restauracje i jestem bezrobotna
Jestem studentką zaoczną
Czy przysługuje mi zasiłek ?
-
2012/04/24 15:35:08
"Witam
Pracowałam 7 miesięcy w restauracji na umowe zlecenie , ale szef sprzedał restauracje i jestem bezrobotna
Jestem studentką zaoczną
Czy przysługuje mi zasiłek ?"


Nie.
-
2012/04/24 18:35:10
Czy przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych po bezpłatnym urlopie wychowawczym z którego chce sama zrezygnować po 2 latach przebywania na nim? Umowe mam o prace na 1/2 etatu wynagrodzenie 625 netto.
-
2012/04/24 18:42:29
"Czy przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych po bezpłatnym urlopie wychowawczym z którego chce sama zrezygnować po 2 latach przebywania na nim? Umowe mam o prace na 1/2 etatu wynagrodzenie 625 netto."

Nie.
-
Gość: BB, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/04/30 08:09:12
Witam, niestety w dzisiejszych czasach pracodawcy zatrudniają pracowników na umowy-zlecenia a najlepiej na umowy o dzieło i tu już jest problem, bo oczywiście chodzi o nie opłacanie składek ZUS. Już dawno nie słyszałam o możliwości zatrudnienia na umowę o prace. Śmiem twierdzić, że ustawa chroni jedynie budżet Państwa a nie obywateli, ponieważ nie mam żadnych szans na głodowy zasiłek dla bezrobotnych ani na pracę. I tu powraca pytanie co zrobić w tej sytuacji, kobieta 47 lat, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, bez szans na zatrudnienie?
-
Gość: nena, *.internetdsl.tpnet.pl
2012/04/30 14:22:02
Witam. Miałam ciągłość pracy (25 lat) z prawem do zasiłku do dnia 30 kwietnia 2011 r. Zasiłek pobierałam tylko przez 3 m-ce do 15 lipca 2012 r (przysługiwał mi 6 m-cy) ponieważ w trakcie pobierania zasiłku znalazłam pracę, która została zakończona przez pracodawcę po 9 miesiącach pracy w dniu 30 kwietnia 2012 r. Pytanie: czy zasiłek zostanie mi przyznany na okres 3 m-cy (niewykorzystanych poprzednio)?
-
2012/04/30 14:27:52
"Witam. Miałam ciągłość pracy (25 lat) z prawem do zasiłku do dnia 30 kwietnia 2011 r. Zasiłek pobierałam tylko przez 3 m-ce do 15 lipca 2012 r (przysługiwał mi 6 m-cy) ponieważ w trakcie pobierania zasiłku znalazłam pracę, która została zakończona przez pracodawcę po 9 miesiącach pracy w dniu 30 kwietnia 2012 r. Pytanie: czy zasiłek zostanie mi przyznany na okres 3 m-cy (niewykorzystanych poprzednio)?"

Nie. Musi być minimum 365 dni..
-
Gość: nikita, *.ip.netia.com.pl
2012/05/02 10:11:02
Witam pracowałam od marca 2010 do stycznia 2012 z tym że od lipca 2011 do konca trwania umowy byłam na zwolnieniu lekarskim, obecnie do 17 czerwca będę przebywać na macierzyńskim, czy po zakończeniu macierzyńskiego mogę się zarejestrować w UP i czy będzie mi przysługiwał zasiłek..? mój mąż ma najniższą krajową.
-
2012/05/02 10:21:23
"Witam pracowałam od marca 2010 do stycznia 2012 z tym że od lipca 2011 do konca trwania umowy byłam na zwolnieniu lekarskim, obecnie do 17 czerwca będę przebywać na macierzyńskim, czy po zakończeniu macierzyńskiego mogę się zarejestrować w UP i czy będzie mi przysługiwał zasiłek..? mój mąż ma najniższą krajową."

Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, to tak. Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.
-
2012/05/02 22:48:42
Witam. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli byłam zwolniona za porozumieniem stron niedopatrzenie moje nie przeczytałam co podpisuje a miałam mieć normalne świadectwo że pracodawca mnie zwalnia a nie ja sama bo tak było poprostu zaufałam nie przeczytałam zostałam oszukana. Czy dopiero po upływie trzech miesięcy mogę się zarejestrować do UP?
-
2012/05/03 06:22:29
"Witam. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli byłam zwolniona za porozumieniem stron niedopatrzenie moje nie przeczytałam co podpisuje a miałam mieć normalne świadectwo że pracodawca mnie zwalnia a nie ja sama bo tak było poprostu zaufałam nie przeczytałam zostałam oszukana. Czy dopiero po upływie trzech miesięcy mogę się zarejestrować do UP?"

Zarejestrować można się w każdej chwili, ale zasiłek będzie wypłacany po 90 dniach.
-
Gość: Hubert, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/05/03 09:34:59
Witam. Mam Pytanie, byłem zarejestrowany w PUP jako bezrobotny z prawem do zasiłku (miałem ten najniższy) po ok. trzech miesiącach zostałem wyrejestrowany (nie stawiłem się na umówioną datę ponieważ miałem okazje załapać dobra pracę daleko poza miastem) otrzymałem list informujący mnie o nałożonej karze pozbawienia mnie prawa do ponownej rejestracji. Ale najgorsze jest to, że PUP domaga się zwrotu wypłaconego mi zasiłku przez okres tych trzech miesięcy. Czy mają takie prawo ?
-
2012/05/03 22:22:20
"Witam. Mam Pytanie, byłem zarejestrowany w PUP jako bezrobotny z prawem do zasiłku (miałem ten najniższy) po ok. trzech miesiącach zostałem wyrejestrowany (nie stawiłem się na umówioną datę ponieważ miałem okazje załapać dobra pracę daleko poza miastem) otrzymałem list informujący mnie o nałożonej karze pozbawienia mnie prawa do ponownej rejestracji. Ale najgorsze jest to, że PUP domaga się zwrotu wypłaconego mi zasiłku przez okres tych trzech miesięcy. Czy mają takie prawo ? "

Tak.
-
Gość: Renata, *.netcominternet.pl
2012/05/04 14:54:26
Witam, od 03.01.2012r do 30.03.2012r zawiesiłam działalność.30.03.2012r zamknęłam definitywnie działalność.Czy po ponad miesiącu do zamknięcia działalności jeżeli zarejestruję się u UP , będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Działalność prowadziłam 2 lata, składki regularnie opłacane.
-
2012/05/04 18:24:23
"Witam, od 03.01.2012r do 30.03.2012r zawiesiłam działalność.30.03.2012r zamknęłam definitywnie działalność.Czy po ponad miesiącu do zamknięcia działalności jeżeli zarejestruję się u UP , będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Działalność prowadziłam 2 lata, składki regularnie opłacane."

Tak.
-
Gość: tina, *.play-internet.pl
2012/05/05 16:16:22
witam. mam umowe o prace na czas okreslony na 1/4etatu,obecnie przebywam na dwu letnim wychowawczym.zaraz po wychowawcym konczy mi sie umowa. czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych?? prosze o odpowiedz
-
2012/05/05 17:51:16
"witam. mam umowe o prace na czas okreslony na 1/4etatu,obecnie przebywam na dwu letnim wychowawczym.zaraz po wychowawcym konczy mi sie umowa. czy przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych?? prosze o odpowiedz"

Wszystko zależy od wynagrodzenia musi być przynajmniej minimalna pensja (1500 zł brutto) no i opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: Janek, *.mnc.pl
2012/05/10 15:17:36
Mam pytanie przepracowałem w firmie 7 lat i rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron ( miałem mieć inną lepiej płatną ale ...) .
Po jakim czasie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych
-
2012/05/10 23:14:20
"Mam pytanie przepracowałem w firmie 7 lat i rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron ( miałem mieć inną lepiej płatną ale ...) .
Po jakim czasie należy mi się zasiłek dla bezrobotnych"


Ale kto rozwiązał ? Pan, czy pracodawca?
-
2012/05/12 10:57:49
witam 33lata pracowalam na uczelni zredukowano moj etat dostalam zasilek dla bezrobotnych caly rok poznije dostalam prace pracowalam 8 miesiecy obecnie umowa zlecenie wygasla 30 kwietnia zarejestrowalam sie znowu jako bezrobotna i niestety bez prawa do zasilku! poniewaz nie przepracowalam 365 dni - co ja mam zrobic?? zyc pod mostem?? moja wina ze tylko tyle ptracowalam mam 52 lata 33 lata pracy i bez szans na zycie normalne - co mam dalej robic? oczywiscie prace szukam - bez skutku Marzenna
-
2012/05/13 13:37:05
W ciagu 18 miesiecy mam przepracowane 8 miesiecy na pełny etat i odprowadzane były pełne skladki i 9,5 pól miesiaca na poł etatu, gdzie składki są o polowe mniejsze ale wynagrodzenie jest mniejsze niz najnizsza krajowa. czy w tym przypadku należy mi sie zasiłek?
-
2012/05/13 22:20:56
"W ciagu 18 miesiecy mam przepracowane 8 miesiecy na pełny etat i odprowadzane były pełne skladki i 9,5 pól miesiaca na poł etatu, gdzie składki są o polowe mniejsze ale wynagrodzenie jest mniejsze niz najnizsza krajowa. czy w tym przypadku należy mi sie zasiłek?"

Musi być przynajmniej 365 dni + przynajmniej minimalne wynagrodzenie i odprowadzane składki.
-
2012/05/13 22:22:45
"witam 33lata pracowalam na uczelni zredukowano moj etat dostalam zasilek dla bezrobotnych caly rok poznije dostalam prace pracowalam 8 miesiecy obecnie umowa zlecenie wygasla 30 kwietnia zarejestrowalam sie znowu jako bezrobotna i niestety bez prawa do zasilku! poniewaz nie przepracowalam 365 dni - co ja mam zrobic?? zyc pod mostem?? moja wina ze tylko tyle ptracowalam mam 52 lata 33 lata pracy i bez szans na zycie normalne - co mam dalej robic? oczywiscie prace szukam - bez skutku Marzenna"

No niestety takie są wymogi. Dla każdego takie same.
-
Gość: Kokor, *.dynamic.chello.pl
2012/05/15 19:44:52
Witam,
Od 2009 roku przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy się 1go czerwca br.
4go czerwca mam wrócić do pracy, a umowa na czas okreslony kończy mi się 30go czerwca. Jestem zatrudniona w firmie od 2005 roku na pełen etat. Wiem, że pracowadwca nie przedłuzy mi umowy. Czy, jesli wezmę urlop bezpłatny do końca trwania umowy, będzie mi przysługiwał zasiłek?
-
2012/05/15 19:49:50
"Witam,
Od 2009 roku przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy się 1go czerwca br.
4go czerwca mam wrócić do pracy, a umowa na czas okreslony kończy mi się 30go czerwca. Jestem zatrudniona w firmie od 2005 roku na pełen etat. Wiem, że pracowadwca nie przedłuzy mi umowy. Czy, jesli wezmę urlop bezpłatny do końca trwania umowy, będzie mi przysługiwał zasiłek? "


Wymagana jest przynajmniej minimalna pensja (obecnie 1500 zł) i opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: AnnaCh., *.home.aster.pl
2012/05/16 11:00:02
Mam pytanie od 1,5 roku mam własną działalność gospodarczą niestety nie przynosi dochodów. Czy w przypadku gdy jest ona zawiszona również przysługuje mi zasiłek dla bezrbotnych?
-
2012/05/16 11:03:42
"Mam pytanie od 1,5 roku mam własną działalność gospodarczą niestety nie przynosi dochodów. Czy w przypadku gdy jest ona zawiszona również przysługuje mi zasiłek dla bezrbotnych?"

Tak, ale oczywiście muszą być spełnione warunki.
-
2012/05/17 12:51:34
Witam
Od 2009r przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym w czerwcu 2012 kończy mi się umowa o pracę (umowa zawarta była od 2005r.) Czy przysługuje mi zasiłek??? Proszę o odpowiedź
-
Gość: szukająca, *.wtvk.pl
2012/05/17 22:47:03
Witam,
Na koniec Maja konczy mi się umowa o prace mam przepracowane 2 lata,umowy nie chce przedłużać, jeśli chodzi o stawke to umowe podpisywałam jak najnizsza krajowa wynosila 1317 zł brutto ale od nowego roku miałam już składki odliczane od 1386 zł ale nadal na umowie widniało 1317 zł czy należy mi się zasiłek w wysokości 80% wydawany po 7 dniach ?
-
2012/05/17 23:25:45
"Witam,
Na koniec Maja konczy mi się umowa o prace mam przepracowane 2 lata,umowy nie chce przedłużać, jeśli chodzi o stawke to umowe podpisywałam jak najnizsza krajowa wynosila 1317 zł brutto ale od nowego roku miałam już składki odliczane od 1386 zł ale nadal na umowie widniało 1317 zł czy należy mi się zasiłek w wysokości 80% wydawany po 7 dniach ?"


Niestety zasiłek nie będzie przysługiwał. Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja, która obecnie wynosi 1500 zł brutto.
-
2012/05/17 23:31:05
"Witam
Od 2009r przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym w czerwcu 2012 kończy mi się umowa o pracę (umowa zawarta była od 2005r.) Czy przysługuje mi zasiłek??? Proszę o odpowiedź "


Tak, ale muszą być spełnione podstawowe kryteria odnośnie zasad przyznania zasiłku osobie bezrobotnej.
-
2012/05/18 19:27:29
Witam:)
Czy od razu po ukonczeniu szkoły średniej należy mi się też prawo do zasiłku jak tak to ile i od kiedy?
-
2012/05/18 19:48:37
"Witam:)
Czy od razu po ukonczeniu szkoły średniej należy mi się też prawo do zasiłku jak tak to ile i od kiedy?"


Nie należy się w ogóle. Zasiłek jest dla osób, które pracowały..
-
Gość: Carmen, *.wroclaw.dialog.net.pl
2012/05/21 13:12:34
Witam, mam pytanie, jeżeli zostałam zatrudniona dnia 15.06.2011r. na umowę agencyjną i nastąpi wypowiedzenie umowy z mojej strony lub za porozumieniem stron dnia 28.05.2012r. Następnie podejmę od tego dnia pracę na umowę zlecenie (gdzie będą odprowadzanek składki) w innej firmie na okres 1 miesiąca i zostanę zwolniona, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/05/21 13:34:04
"Witam, mam pytanie, jeżeli zostałam zatrudniona dnia 15.06.2011r. na umowę agencyjną i nastąpi wypowiedzenie umowy z mojej strony lub za porozumieniem stron dnia 28.05.2012r. Następnie podejmę od tego dnia pracę na umowę zlecenie (gdzie będą odprowadzanek składki) w innej firmie na okres 1 miesiąca i zostanę zwolniona, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

Tak, ale muszą być spełnione wszystkie warunki..
-
Gość: Ludwik, 212.160.172.*
2012/05/24 10:32:50
Witam
Moje pytanie dotyczy L4 podczas pobytu na zasiłku. Jaka będzie jego wysokość i jak jest naliczana.
Czy pobyt na L4 przedłuża okres przebywania na zasiłku ???.
-
2012/05/24 10:59:25
"Witam
Moje pytanie dotyczy L4 podczas pobytu na zasiłku. Jaka będzie jego wysokość i jak jest naliczana.
Czy pobyt na L4 przedłuża okres przebywania na zasiłku ???."


L4 nie wpływa na wysokość i okres pobierania zasiłku.
-
Gość: KLIMEKJK, *.prudnik.net.pl
2012/05/24 12:25:36
Witam. Zatrudniona jestem w pełnym wymiarze czasu pracy .Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 10 sierpnia br. roku. Niestety nie moge powrócić do pracy i poprostu ją porzucę. Czy w takiej sytuacji bedzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/05/24 13:04:00
'Witam. Zatrudniona jestem w pełnym wymiarze czasu pracy .Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 10 sierpnia br. roku. Niestety nie moge powrócić do pracy i poprostu ją porzucę. Czy w takiej sytuacji bedzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych?"

Jeżeli są spełnione warunki to tak, ale jak on będzie wypłacany to zależy od sposobu rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli będzie to dyscyplinarka za porzucenie pracy, to zasiłek będzie wypłacany po 180 dniach od rejestracji, a gdy umowa rozwiązana przez pracownika za porozumieniem stron, to po 90 dniach.
-
Gość: BEN, *.ip.netia.com.pl
2012/05/25 09:16:43
Witam,
Przez ostatnie 3 lata pracowałem na 1\4 etatu. Za miesiąc stracę pracę- czy będę miał prawo do zasiłku jeżeli nie zarabiałem minimum z całego etatu ?
-
2012/05/25 09:19:01
"Witam,
Przez ostatnie 3 lata pracowałem na 1\4 etatu. Za miesiąc stracę pracę- czy będę miał prawo do zasiłku jeżeli nie zarabiałem minimum z całego etatu ?"


Jednym z wymogów jest kwota przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł brutto).
-
Gość: jaga, *.subscribers.sferia.net
2012/05/30 16:01:59
Witam, byłam zatrudniona na pół etatu plus nadgodziny. Rozumiem, że po zakończeniu umowy nie mam szans na zasiłek?
-
2012/05/30 16:15:54
"Witam, byłam zatrudniona na pół etatu plus nadgodziny. Rozumiem, że po zakończeniu umowy nie mam szans na zasiłek?"

jeżeli nie są spełnione wymogi, to nie..
-
Gość: Aga, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/05/31 11:55:34
Witam. Przez ostatnie 4 miesiące byłam zatrudniona na umowę zlecenie (210 zł brutto) a wcześniej przez 1,5 roku na umowę o pracę na najniższą krajową. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek jeżeli zostałam zwolniona z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy? dziękuję za odpowiedź
-
2012/05/31 12:18:43
"Czy przysługuje mi jakiś zasiłek jeżeli zostałam zwolniona z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy? dziękuję za odpowiedź"

Tak. Oczywiście, gdy spełnione są wszystkie warunki.
-
Gość: wiadro, *.dynamic.chello.pl
2012/06/05 18:38:16
Witam, jeśli pracowałem od 06.11.2010 do 09.11.2011 w jednej firmie a potem od 01.03.2012-31.05.2012 w drugiej firmie to czy z ta przerwa przysługuje mi prawo do zasiłku? Z tym, że w pierwszej firmie przez pierwsze 3 miesiące pracowałem na 1/8 etatu, oczywiście wszędzie na umowę o pracę. W przerwie między jedna a drugą pracą byłem zarejestrowany w UP, tyle, że bez prawa do zasiłku, bo te pierwsze 3 miesiące w pierwszej pracy nie liczyły mi się. Proszę o odpowiedz
-
2012/06/05 19:23:03
"Witam, jeśli pracowałem od 06.11.2010 do 09.11.2011 w jednej firmie a potem od 01.03.2012-31.05.2012 w drugiej firmie to czy z ta przerwa przysługuje mi prawo do zasiłku? Z tym, że w pierwszej firmie przez pierwsze 3 miesiące pracowałem na 1/8 etatu, oczywiście wszędzie na umowę o pracę. W przerwie między jedna a drugą pracą byłem zarejestrowany w UP, tyle, że bez prawa do zasiłku, bo te pierwsze 3 miesiące w pierwszej pracy nie liczyły mi się. Proszę o odpowiedz"

Potrzebne jest przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją i opłacanymi składkami.
-
Gość: , *.miechow.com
2012/06/08 14:47:01
Witam, od 02.11.2006r do 31.01.2009r pracowałam na 1/4 etatu.Od 01.02.2009r też pracowałam na 1/4 etatu w tej samej firmie. Nastąpiło przejęcie firmy przez nowego właściciela i dlatego dostałam świadectwo pracy na którym nie jest napisane ile wynosiło moje wynagrodzenie.Nadal jestem tam zatrudniona tyle tylko ,że wystąpiło zwolnienie lekarskie i dwa urlopy macierzyńskie.Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Składki są opłacane tylko nie wiem czy minimalne, ciągłość pracy tez jest. Moje pytanie, czy jak przez 3,5 roku byłam na wychowawczym,macierzyńskimi i wychowawczym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy można zsumować te wszystkie składki aby uzyskać minimalną kwote wymogu?Czy prawdą jest że trzeba pracować przy 1/4 etatu ,4 lata aby uzyskać rok pełnego etatu aby uzyskać zasiłek?
-
2012/06/08 15:20:23
"Witam, od 02.11.2006r do 31.01.2009r pracowałam na 1/4 etatu.Od 01.02.2009r też pracowałam na 1/4 etatu w tej samej firmie. Nastąpiło przejęcie firmy przez nowego właściciela i dlatego dostałam świadectwo pracy na którym nie jest napisane ile wynosiło moje wynagrodzenie.Nadal jestem tam zatrudniona tyle tylko ,że wystąpiło zwolnienie lekarskie i dwa urlopy macierzyńskie.Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Składki są opłacane tylko nie wiem czy minimalne, ciągłość pracy tez jest. Moje pytanie, czy jak przez 3,5 roku byłam na wychowawczym,macierzyńskimi i wychowawczym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy można zsumować te wszystkie składki aby uzyskać minimalną kwote wymogu?Czy prawdą jest że trzeba pracować przy 1/4 etatu ,4 lata aby uzyskać rok pełnego etatu aby uzyskać zasiłek? "

Ważne jest pozostawanie w stosunku pracy.

Musi to być minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, a składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1500 zł brutto.
-
Gość: haneczka178, *.cdma.centertel.pl
2012/06/11 20:40:49
Witam. Zatrudniono mnie 21.12.2010 roku na czas określony do 21.03.2012. 6.06.2011 przyniosłam zwolnienie lekarskie gdyż zaszłam w ciąże. Na zwolnieniu byłam do 26.01.2012 roku - tego dnia urodziłam. Przebywałam na urlopie macierzyńskim i 21,03.2012 wypowiedziano mi umowę o pracę za porozumieniem stron. Obecnie macierzyński wypłaca mi ZUS. 5.07. 2012 dostanę ostatnia wypłatę wtedy zarejestruję się w UP jako bezrobotna. Należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
I jeszcze jedno pytanie. Moja znajoma miała podobną sytuację w pracy. Tyle że jej macierzyński skończył się w grudniu 2011. do tej pory nie zarejestrowała się w urzędzie pracy. Gdy zrobi to teraz dostanie zasiłek?
-
Gość: mandragora, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/06/11 21:04:10
no, dla absolwenci którzy nigdzie nie pracowali, maja żreć beton widocznie. nikt nie pomyślał żeby chociaż połowę z tego żebraczego zasiłku im dać, żeby mieli na bilety jak będą jeździć za pracą.
-
2012/06/11 21:13:18
"no, dla absolwenci którzy nigdzie nie pracowali, maja żreć beton widocznie. nikt nie pomyślał żeby chociaż połowę z tego żebraczego zasiłku im dać, żeby mieli na bilety jak będą jeździć za pracą. "

Jak dać? Z czego dać?

Zasiłek jest dla osób, które pracowały i do tego nie dla wszystkich. Muszą być spełnione określone warunki, jak np. opłacane składki na Fundusz Pracy, bo z tego biorą się pieniądze na ten jako tu powiedziano żebraczy zasiłek.

Nic nie bierze się z powietrza.
-
2012/06/11 21:17:41
Witam. Zatrudniono mnie 21.12.2010 roku na czas określony do 21.03.2012. 6.06.2011 przyniosłam zwolnienie lekarskie gdyż zaszłam w ciąże. Na zwolnieniu byłam do 26.01.2012 roku - tego dnia urodziłam. Przebywałam na urlopie macierzyńskim i 21,03.2012 wypowiedziano mi umowę o pracę za porozumieniem stron. Obecnie macierzyński wypłaca mi ZUS. 5.07. 2012 dostanę ostatnia wypłatę wtedy zarejestruję się w UP jako bezrobotna. Należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
I jeszcze jedno pytanie. Moja znajoma miała podobną sytuację w pracy. Tyle że jej macierzyński skończył się w grudniu 2011. do tej pory nie zarejestrowała się w urzędzie pracy. Gdy zrobi to teraz dostanie zasiłek?


Jeżeli w dniu rejestracji będa spełnione wszystkie warunki (odpowiedni staż, odpowiednie wynagrodzenie i opłacane składki) to oczywiście tak.

W przypadku koleżanki podobnie.

Muszą być spełnione opisane tutaj warunki i wtedy nie ma problemu z przyznaniem zasiłku.
-
Gość: Kazimierz, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/06/14 16:39:59
Mam pytanie.
Po 4 latach pracy otrzymałem 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy. Jestem zatrudniony na 1/2 etatu i miesięcznie zarabiam brutto 750 złotych czy bedzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ?
-
2012/06/14 23:22:27
"Mam pytanie.
Po 4 latach pracy otrzymałem 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy. Jestem zatrudniony na 1/2 etatu i miesięcznie zarabiam brutto 750 złotych czy bedzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ?"


Nie.
-
Gość: mizeria, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2012/06/14 23:40:36
witam, zawieszam dzialalnosc gospodarcza, ktora prowadze od 4 lat, czy brany jest pod uwage przy udzielaniu zasilku dla bezrobotnych, fakt ze skladki na FP byly oplacane nieterminowo, lub istnieje niedoplata? Czy zus bierze pod uwage tylko skladki na FP? z gory dziekuje
-
2012/06/14 23:53:17
"witam, zawieszam dzialalnosc gospodarcza, ktora prowadze od 4 lat, czy brany jest pod uwage przy udzielaniu zasilku dla bezrobotnych, fakt ze skladki na FP byly oplacane nieterminowo, lub istnieje niedoplata? Czy zus bierze pod uwage tylko skladki na FP? z gory dziekuje"

Składki na FP muszą być opłacane i to od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. Do tego dochodzą jeszcze składki na ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: litte, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/06/17 17:25:55
Witam. Mam takie pytanie, czy jeśli mam opłacane ubezpieczenie u mamy w pracy to czy urząd pracy musi mi również odprowadzać składkę na ubezpieczenie?, czy jest możliwość zrezygnowania z tego w urzędzie pracy jeśli chciałabym aby dalej była opłacana u mamy w firmie.
-
Gość: robert, *.xdsl.centertel.pl
2012/06/17 17:30:53
Uczyłem sie w zakladzie 3 lata. teraz nie mam pracy czy moge liczyc na zasilek?
-
2012/06/17 18:02:21
"Uczyłem sie w zakladzie 3 lata. teraz nie mam pracy czy moge liczyc na zasilek?"

Nie.
-
2012/06/17 18:03:34
"Witam. Mam takie pytanie, czy jeśli mam opłacane ubezpieczenie u mamy w pracy to czy urząd pracy musi mi również odprowadzać składkę na ubezpieczenie?, czy jest możliwość zrezygnowania z tego w urzędzie pracy jeśli chciałabym aby dalej była opłacana u mamy w firmie. "

Trzeba pytać w UP.
-
Gość: ann.., *.adsl.inetia.pl
2012/06/19 17:11:49
witam.. moja firma ogłosiła upadłosc połowe pracowników poszło na wypowiedzenia ja i kilka kobiet z innych sklepów dostałysmy przeniesienie do sarogardu gdańskieo w moim wypadku jest dojazd nie mozliwy poniewaz mieszkam bardzo daleko *suchy dwór* jezeli sama sie zwolnie to czy przysługuje mi zasiłek ??
-
2012/06/19 23:17:48
"witam.. moja firma ogłosiła upadłosc połowe pracowników poszło na wypowiedzenia ja i kilka kobiet z innych sklepów dostałysmy przeniesienie do sarogardu gdańskieo w moim wypadku jest dojazd nie mozliwy poniewaz mieszkam bardzo daleko *suchy dwór* jezeli sama sie zwolnie to czy przysługuje mi zasiłek ?? "

Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: annaa, *.ssp.dialog.net.pl
2012/06/20 19:30:22
witam
mam pytanie następującej treści: przepracowałam dwa lata, w tym : pierwszy rok - płaca minimalna a kolejny czyli ostatni tylko pół etatu i nie mam płacy minimalnej czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry dziękuję
-
2012/06/20 20:13:34
"witam
mam pytanie następującej treści: przepracowałam dwa lata, w tym : pierwszy rok - płaca minimalna a kolejny czyli ostatni tylko pół etatu i nie mam płacy minimalnej czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry dziękuję"


Potrzebne jest minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną płacą.
-
Gość: annaa, *.ssp.dialog.net.pl
2012/06/20 21:31:46
czyli nie należy mi się zasiłek ?
-
2012/06/20 21:37:55
"czyli nie należy mi się zasiłek ?"

Nie.
-
2012/06/21 17:59:15
Witam, bardzo proszę o pomoc!!!!
28.05.2012 skończył mi się zasiłek macierzyński, więc 01.06.2012 zarejestrowałam się w PUP jako osoba bezrobotna, której przysługuje prawo do zasiłku. Wczoraj otrzymałam listem potwierdzenie, natomiast dziś decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej. Powód - niestawienie się w umówionym terminie. Okazało się, że 08.06 miałam spotkanie, a ja źle przeczytałam datę biorąc dokumenty i byłam przekonana, że spotkanie jest 06.08. Pierwszy raz rejestrowałam się i tylko z opowieści słyszałam, że ludzie chodzą co miesiąc lub dwa się "odhaczyć". Nie sądziłabym, że już po tygodniu mam się stawić. Teraz jestem w szoku, że mam utracić status i zasiłek na 120 dni. Nie ukrywam, że bez pracy i z 6 miesięcznym dzieckiem dobiła mnie ta informacja. Napisałam szczerze w odwołaniu dlaczego tak się stało i mam czekać 7 dni. Jakie mam szanse, że pozytywnie rozpatrzą moją prośbę o zmianę decyzji????
-
2012/06/21 19:45:03
"Jakie mam szanse, że pozytywnie rozpatrzą moją prośbę o zmianę decyzji????"

No naprawdę trudno powiedzieć.

To już niezależna decyzja urzędu pracy. Po prostu trzeba być dobrej myśli.
-
Gość: jjarz, *.centertel.pl
2012/06/23 16:44:41
Mam 25 lat stażu na etacie, w okresie kwiecień 2009-maj 2012 prowadziłem działalność, ale składki mam odprowadzone tylko do września 2011. Czy będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku.
-
2012/06/24 22:32:56
"Mam 25 lat stażu na etacie, w okresie kwiecień 2009-maj 2012 prowadziłem działalność, ale składki mam odprowadzone tylko do września 2011. Czy będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku. "

Musi być minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
2012/06/25 17:27:13
Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, będąc żoną osoby mającej gospodarstwo rolne.
-
2012/06/25 17:34:08
"Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, będąc żoną osoby mającej gospodarstwo rolne"

Nie.
-
Gość: Alina, *.tvk.torun.pl
2012/06/28 08:12:38
Witam! Czy pobyt na urlopie wychowawczym wlicza sie do tego okresu, który potrzebny jest do otrzymania zasilku? Pytam, bo od 1 paździerrnika mam wrócić do pracy, ale prawdopodobnie zostanę zwolniona.
-
2012/06/28 08:43:47
"Witam! Czy pobyt na urlopie wychowawczym wlicza sie do tego okresu, który potrzebny jest do otrzymania zasilku? Pytam, bo od 1 paździerrnika mam wrócić do pracy, ale prawdopodobnie zostanę zwolniona. "

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: m.tg, *.play-internet.pl
2012/07/02 17:13:21
witam, pracowałam od 1.01.2011-31.03.2011 na cały etat, od 1.04.2011 do 29.02.2012 na 2/3 etatu i od 1.03.2012 do 30.06.2012 na pół etatu. Pracowałam w kazdym roku przy najmniejszym wynagrodzeniu, tj przy całym etacie 1500zł brutto, przy pol etacie 750zł brutto itd. Czy będzie mi się nalezal zasiłek?
-
2012/07/02 18:40:38
"witam, pracowałam od 1.01.2011-31.03.2011 na cały etat, od 1.04.2011 do 29.02.2012 na 2/3 etatu i od 1.03.2012 do 30.06.2012 na pół etatu. Pracowałam w kazdym roku przy najmniejszym wynagrodzeniu, tj przy całym etacie 1500zł brutto, przy pol etacie 750zł brutto itd. Czy będzie mi się nalezal zasiłek?"

Trzeba mieć przynajmniej 365 dni z przynajmniej minimalna pensją i opłacane składki.
-
Gość: m.tg, *.play-internet.pl
2012/07/03 10:12:19
tzn że przy pół etacie i 2/3 etatu powinnam zarabiac 1500 brutto? czyli niezaleznie od etatu powinnam miec min. 1500 brutto, tak? w innym przypadku nie dostanę zasiłku?
-
2012/07/03 10:23:50
"tzn że przy pół etacie i 2/3 etatu powinnam zarabiac 1500 brutto? czyli niezaleznie od etatu powinnam miec min. 1500 brutto, tak? w innym przypadku nie dostanę zasiłku?"

Chodzi o to, że ustawodawca określił, że składki mają być odprowadzane od przynajmniej minimalnej pensji, czyli 1500 zł
-
Gość: Joueur, *.internetdsl.tpnet.pl
2012/07/03 13:57:09
Spełniam wszystkie wymagania do wyplacenia zasilku dla bezrobotnych a chce podjac prace na 1/8 etatu przy minimalnym wynagrodzeniu (187,50zl) czy zostanie mi cofniety zasilek?
-
2012/07/03 14:06:51
"Spełniam wszystkie wymagania do wyplacenia zasilku dla bezrobotnych a chce podjac prace na 1/8 etatu przy minimalnym wynagrodzeniu (187,50zl) czy zostanie mi cofniety zasilek?"

Podejmując pracę traci się status osoby bezrobotnej, a zarazem zasiłek.

-
2012/07/05 10:14:37
Mam 21 lat. Od kilku miesiecy jestem zarejestrowana w PUP jednakowoż nigdy wczesniej nie pracowałam. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek?
-
2012/07/05 23:10:17
"Mam 21 lat. Od kilku miesiecy jestem zarejestrowana w PUP jednakowoż nigdy wczesniej nie pracowałam. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek?"

Nie.
-
Gość: ann, *.radom.vectranet.pl
2012/07/07 09:43:39
Witam od czerwca 2011 r. byłam na stażu skierowana przez UP, następnie w grudniu 2011 zostałam zatrudniona na zastępstwo, umowa kończy mi się 6 sierpnia, już wiem że marne szanse na przedłużenie tej umowy, chciałam wiedzieć czy w takim przypadku przysługuje zasiłek?
-
2012/07/07 09:47:56
"Witam od czerwca 2011 r. byłam na stażu skierowana przez UP, następnie w grudniu 2011 zostałam zatrudniona na zastępstwo, umowa kończy mi się 6 sierpnia, już wiem że marne szanse na przedłużenie tej umowy, chciałam wiedzieć czy w takim przypadku przysługuje zasiłek?"

Jak są spełnione warunki, to tak.
-
2012/07/10 11:41:43
witam, czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnego w przypadku gdy pracuję na umowę zlecenie, umowa kończy mi się w październiku 2012 roku, do tego czasu będę mieć przepracowany dokładnie rok bez przerwy w jednej firmie, moje wynagrodzenie wynosi 600 pln brutto i w dodatku jestem studentką, podatek i zus mam opłacany. Z góry dziękuję za odp.
-
2012/07/10 12:46:04
"witam, czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnego w przypadku gdy pracuję na umowę zlecenie, umowa kończy mi się w październiku 2012 roku, do tego czasu będę mieć przepracowany dokładnie rok bez przerwy w jednej firmie, moje wynagrodzenie wynosi 600 pln brutto i w dodatku jestem studentką, podatek i zus mam opłacany. Z góry dziękuję za odp."

Zbyt niskie wynagrodzenie. Musi być przynajmniej minimalna pensja 1500 zł-
Gość: Fanka Poranka, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2012/07/10 13:12:26
Witam.Ja mam pytanko dotyczące okresu kiedy przysługuje zasiłek.W moim powiecie jest to 6 miesięcy,ale wyczytałam teraz że można go przedłużyć do 12 miesięcy jeżeli są na utrzymaniu dzieci.Ja mam dwoje dzieci w wieku 3 i 7 lat.Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej w tym temacie.Z góry ślicznie dziękuję za odpowiedź.
-
2012/07/10 13:38:12
"Witam.Ja mam pytanko dotyczące okresu kiedy przysługuje zasiłek.W moim powiecie jest to 6 miesięcy,ale wyczytałam teraz że można go przedłużyć do 12 miesięcy jeżeli są na utrzymaniu dzieci.Ja mam dwoje dzieci w wieku 3 i 7 lat.Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej w tym temacie.Z góry ślicznie dziękuję za odpowiedź."

Zasiłek przez 12 miesięcy przysługuje bezrobotnym, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania. Ta utrata musi nastąpić po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego. Czyli okresy pobierania zasiłków przez małżonków muszą się początkowo nakładać, a potem kiedy jeden traci zasiłek z powodu upływu okresu jego pobierania, drugi zyskuje prawo do dłuższego, 12 miesięcznego okresu .
-
Gość: asiamu35, *.siedlce.vectranet.pl
2012/07/10 19:48:10
z końcem lipca kończy mi się umowa o pracę.firma nie przedłuża umowy.Do zasiłku czyli pełnego roku pracy brakuje mi 3 miesiace.Czy jeżeli od 1 sierpnia pójdę na zwolnienie lekarskie na 3 miesiące będzie należał mi się zasiłek?
-
2012/07/10 23:15:14
"z końcem lipca kończy mi się umowa o pracę.firma nie przedłuża umowy.Do zasiłku czyli pełnego roku pracy brakuje mi 3 miesiace.Czy jeżeli od 1 sierpnia pójdę na zwolnienie lekarskie na 3 miesiące będzie należał mi się zasiłek?"

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: asiamu35, *.siedlce.vectranet.pl
2012/07/11 13:39:41
A jeżeli pójdę na zwolnienie pod koniec lipca tzn.przed końcem umowy ?
-
2012/07/11 14:30:55
"A jeżeli pójdę na zwolnienie pod koniec lipca tzn.przed końcem umowy ?"

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy, a więc do do rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli pracodawca nie rozwiąże umowy na chorobowym, to jeżeli wszystkie warunki będą spełnione, to zasiłek będzie przysługiwał.
-
2012/07/16 11:04:58
Dzień dobry. Przez okres 10 lat byłam osobą świadomie rezygnującą z pracy, na rzecz dziecka niepełnosprawnego,i pobierałam świadczenie pielegnacyjne z którego było opłacane świadczenia Zus. Okres ten został wliczony do kapitału początkowego. W zeszłym roku dziecko moje zmarło. Zostałam bez środków do życia i psychicznie zlamana cierpieniem. Zarejestrowałam się w U.Pracy ale od 11 m-cy nie ma dla mnie pracy. Co mam dalej robić,bo nie wiem czy mam prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych.Czy nie liczy mi się ten okres sprzed rejestracji gdy byłam objęta przecież ubezpieczeniem,a lata te wliczono mi jako pracę.
-
2012/07/16 11:30:06
"Dzień dobry. Przez okres 10 lat byłam osobą świadomie rezygnującą z pracy, na rzecz dziecka niepełnosprawnego,i pobierałam świadczenie pielegnacyjne z którego było opłacane świadczenia Zus. Okres ten został wliczony do kapitału początkowego. W zeszłym roku dziecko moje zmarło. Zostałam bez środków do życia i psychicznie zlamana cierpieniem. Zarejestrowałam się w U.Pracy ale od 11 m-cy nie ma dla mnie pracy. Co mam dalej robić,bo nie wiem czy mam prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych.Czy nie liczy mi się ten okres sprzed rejestracji gdy byłam objęta przecież ubezpieczeniem,a lata te wliczono mi jako pracę."

Niestety pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego nie uprawnia do zasiłku dla bezrobotnych.
-
Gość: Dawid, *.bb.sky.com
2012/07/18 12:51:05
Witam, moje pytanie brzmi - czy przez pojęcie 365 dni przepracowanych do uzyskania zasiłku mam rozumieć że liczą się dni tylko robocze przepracowane,czy cały czas trwania umowy? Pracowałem dwa lata na umowę na czas nieokreślony,zostałem zwolniony z powodu bankructwa firmy,chcę starać się o zasiłek, umowa została wypowiedziana z dniem 1 kwietnia,obecnie przebywam na terenie UK, 6 sierpnia wracam do kraju i będę chciał złożyć wniosek o zasiłek proszę powiedzieć czy mam jakieś szanse, ponieważ od wypowiedzenia umowy mina prawie 4 miesiace
-
2012/07/18 12:57:59
"Witam, moje pytanie brzmi - czy przez pojęcie 365 dni przepracowanych do uzyskania zasiłku mam rozumieć że liczą się dni tylko robocze przepracowane,czy cały czas trwania umowy? Pracowałem dwa lata na umowę na czas nieokreślony,zostałem zwolniony z powodu bankructwa firmy,chcę starać się o zasiłek, umowa została wypowiedziana z dniem 1 kwietnia,obecnie przebywam na terenie UK, 6 sierpnia wracam do kraju i będę chciał złożyć wniosek o zasiłek proszę powiedzieć czy mam jakieś szanse, ponieważ od wypowiedzenia umowy mina prawie 4 miesiace"

Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy.
-
Gość: , *.e-wro.net.pl
2012/07/18 21:56:16
zamknelam dzialalnosc po 9 latach jej prowadzenia ale od wrzesnia 2011 roku nie place zusu czy nalezy mi sie zasilek

-
Gość: Joanna, *.dynamic.chello.pl
2012/07/19 12:38:56
Witam,
z dniem 30 czerwca br. wygasła moja umowa o pracę (pełny etat, umowa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, potem wychowawczym; wynagrodzenie powyżej minimalnego; przepracowane w tym miejscu 13 miesięcy od maja 2011 do czerwca 2012). Czy jest jakiś obligatoryjny termin rejestracji w UP, abym nie straciła uprawnień do otrzymania zasiłku? Będę bardzo wdzięczna za informację.

Pozdrawiam,
Joanna
-
2012/07/19 23:13:30
"Witam,
z dniem 30 czerwca br. wygasła moja umowa o pracę (pełny etat, umowa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, potem wychowawczym; wynagrodzenie powyżej minimalnego; przepracowane w tym miejscu 13 miesięcy od maja 2011 do czerwca 2012). Czy jest jakiś obligatoryjny termin rejestracji w UP, abym nie straciła uprawnień do otrzymania zasiłku? Będę bardzo wdzięczna za informację.

Pozdrawiam,
Joanna"


Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy.
-
2012/07/19 23:14:56
"zamknelam dzialalnosc po 9 latach jej prowadzenia ale od wrzesnia 2011 roku nie place zusu czy nalezy mi sie zasilek "

Składki muszą być płacone w ciągu przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: gość, *.play-internet.pl
2012/07/20 21:33:23
witam! Firma w której pracuję została rozwiązana, teraz pracujemy na 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia. mam 47 lat i 28 lat przepracowanych w tej firmie, mam dwójkę dzieci poniżej 15 roku życia ale dodatkowo córkę w liceum (17) oraz dwóch studentów na utrzymaniu (21 i 23 lat). czy należy mi się zasiłek przez 12 miesięcy??
-
2012/07/20 21:43:57
"witam! Firma w której pracuję została rozwiązana, teraz pracujemy na 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia. mam 47 lat i 28 lat przepracowanych w tej firmie, mam dwójkę dzieci poniżej 15 roku życia ale dodatkowo córkę w liceum (17) oraz dwóch studentów na utrzymaniu (21 i 23 lat). czy należy mi się zasiłek przez 12 miesięcy?? "

Nie.
-
Gość: agnes2115, *.centertel.pl
2012/07/22 20:46:33
witam
mam pytanie przyznano mi zasilek w ubieglym roku na 12 miesięcy czyli powinnam mnieć od Pazdziernika do pazdziernika
Niedawno pzzryszlo mi pismo że upłynołmaksymalny czas poboru zasiłku??
A co z pozostałymi trzema miesiącami ??sierpień .Wrzesień.Pazdziernik??
Dodam tylko ze czytałam że prawnie osoby ktore maja na utrzymaniu nieletnie dziecko do 15 roku zycia przysługuje im 12 masiecy.
Ja mam dziecki i zasłek pobieram od 10 PAŻDZIERNIKA 2011ROKU
-
2012/07/22 21:06:28
umowa o prace na pełny etat od 04.10.2011r (minimalna 1500brutto)
czy jak zostanę zwolniony 01.08.2012r a od 02.08.2012r podpisze nową umowę i zostanę zwolniony 05.10.2012 to będzie mi przysługiwać zasiłek.
Czy muszę przepracować 365 dni u jednego pracodawcy
Czy okres zatrudnienia się sumuje u rożnych pracodawców np. 5 miesięcy u jednego 3 u drugiego itd.
z góry dziękuję
-
2012/07/22 22:17:56
"

umowa o prace na pełny etat od 04.10.2011r (minimalna 1500brutto)
czy jak zostanę zwolniony 01.08.2012r a od 02.08.2012r podpisze nową umowę i zostanę zwolniony 05.10.2012 to będzie mi przysługiwać zasiłek.
Czy muszę przepracować 365 dni u jednego pracodawcy
Czy okres zatrudnienia się sumuje u rożnych pracodawców np. 5 miesięcy u jednego 3 u drugiego itd.
z góry dziękuję "


Potrzebne jest te minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
2012/07/22 22:21:13
"witam
mam pytanie przyznano mi zasilek w ubieglym roku na 12 miesięcy czyli powinnam mnieć od Pazdziernika do pazdziernika
Niedawno pzzryszlo mi pismo że upłynołmaksymalny czas poboru zasiłku??
A co z pozostałymi trzema miesiącami ??sierpień .Wrzesień.Pazdziernik??
Dodam tylko ze czytałam że prawnie osoby ktore maja na utrzymaniu nieletnie dziecko do 15 roku zycia przysługuje im 12 masiecy.
Ja mam dziecki i zasłek pobieram od 10 PAŻDZIERNIKA 2011ROKU "


Pytać w urzędzie pracy.
-
Gość: rm, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/07/23 11:44:28
Witam
Mam pytanie od grudnia 2010 do lutego 2012 pracowałem w jednej firmie,natomiast rozwiązano ze mną umowę o pracę,do maja 2012 byłem bez pracy i od maja 2012 do końca lipca 2012 pracowałem na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 3/4 etatu ,jednak nie została mi przedłużona umowa na czas nieokreślony. Czy w związku z tym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jeżeli tak to po jakim okresie je dostane?
-
2012/07/23 12:20:57
"Witam
Mam pytanie od grudnia 2010 do lutego 2012 pracowałem w jednej firmie,natomiast rozwiązano ze mną umowę o pracę,do maja 2012 byłem bez pracy i od maja 2012 do końca lipca 2012 pracowałem na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 3/4 etatu ,jednak nie została mi przedłużona umowa na czas nieokreślony. Czy w związku z tym mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jeżeli tak to po jakim okresie je dostane?"


Aby dostać zasiłek trzeba pozostawać w stosunku pracy minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tym czasie trzeba zarabiać przynajmniej minimalną pensję (1500 zł ) i pracodawca musi opłacać składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: Zament, *.sileman.net.pl
2012/07/26 11:50:42
Jeżeli w ciągu ostatnich 18miesięcy przepracowałem 15 miesięcy o umowę o pracę i teraz miesiąc o umowę o pracę gdzie skałaam wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z tytułu wypowiedzenia za "porozumieniem stron" mam jakieś problemy z uzyskaniem zasiłku? czy przysługuje mi pełny zasiłek gdyż mam przepracowane te 365dni prze ostatnie 18 m-cy ??
-
2012/07/26 21:52:58
"Jeżeli w ciągu ostatnich 18miesięcy przepracowałem 15 miesięcy o umowę o pracę i teraz miesiąc o umowę o pracę gdzie skałaam wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z tytułu wypowiedzenia za "porozumieniem stron" mam jakieś problemy z uzyskaniem zasiłku? czy przysługuje mi pełny zasiłek gdyż mam przepracowane te 365dni prze ostatnie 18 m-cy ??"

Zasiłek przysługuje, ale ze względu, że samemu się rozwiązuje umowę, to będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: aniah82, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/07/30 10:00:23
Witam.
czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
Będe wdzieczna za szybką odpowiedz.
-
Gość: robbie86, *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/07/30 10:02:34
Witam,
z dniem 30 maja skończyło mi sie wypowiedzenie w pracy w której przepracowałem na 3/4 etatu cztery lata. nie zgłosiłem sie do UP gdyz z dniem 1 lipiec podjąłem nowa prace jednak tak sie stało,że nie przedłużono ze mna umowy i i po miesiacu pracy jestem znowu bezrobotnym. czy w takim układzie przysługuje mi zasiłek? miesiac w nowej pracy przepracowalem na umowie na cały etat.
pozdrawiam
Robert
-
2012/07/30 10:08:43
"Witam,
z dniem 30 maja skończyło mi sie wypowiedzenie w pracy w której przepracowałem na 3/4 etatu cztery lata. nie zgłosiłem sie do UP gdyz z dniem 1 lipiec podjąłem nowa prace jednak tak sie stało,że nie przedłużono ze mna umowy i i po miesiacu pracy jestem znowu bezrobotnym. czy w takim układzie przysługuje mi zasiłek? miesiac w nowej pracy przepracowalem na umowie na cały etat.
pozdrawiam
Robert"


Zasiłek nie należy się z urzędu. Jak będą spełnione wymagane warunki, to oczywiście tak.
-
2012/07/30 10:10:35
"Witam.
czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
Będe wdzieczna za szybką odpowiedz."


Wszystko jest zależne od tego, czy spełnione są wymagane warunki.
-
Gość: aniah82, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/07/30 10:14:00
"Witam.
czy po zasiłku macierzyńskim należeć mi sie będzie zasiłek dla bezrobotnych. W 2011 roku pw lipcu zostałam zatrudniona na okres próbny, pracowałam przez około 3 miesiące nastepnie poszłam na chorobowe z powodu ciąży i pracodawca był zmuszony przdłużyć mi umowe do dnia porodutj 21.01 2012, teraz pobierałam zasiłek macierzyński. Czy mam prawo strać sie zasiłek dla bezrobotnych ??
Będe wdzieczna za szybką odpowiedz."

Wszystko jest zależne od tego, czy spełnione są wymagane warunki.a jakie to musza być warunki??
-
2012/07/30 10:23:14
"a jakie to musza być warunki??"

Wszystko jest jasno i klarownie opisane w artykule. Wystarczy przeczytać.
-
Gość: Zament, *.sileman.net.pl
2012/07/30 14:50:17
Zapytam jeszcze raz, bo chyba poprzednio pytanie nie doszło. Czy idąc do UP starając się o zasiłek, muszę informować ich o ostatnim wypowiedzeniu umowy o prace ? czy to jest wymóg? czy mogę to pominąć i pokazać tylko świadectwo pracy z poprzednich 8lat pracy gdzie zostałem zwolniony.
-
2012/07/30 15:08:22
"Zapytam jeszcze raz, bo chyba poprzednio pytanie nie doszło. Czy idąc do UP starając się o zasiłek, muszę informować ich o ostatnim wypowiedzeniu umowy o prace ? czy to jest wymóg? czy mogę to pominąć i pokazać tylko świadectwo pracy z poprzednich 8lat pracy gdzie zostałem zwolniony. "

Liczy się staż pracy z ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tych 18 miesiącach trzeba mieć minimum 365 dni pozostawia w stosunku pracy.
-
Gość: ANIA, 80.51.30.*
2012/08/02 12:06:08
HEJ;) JAK PRACUJE NA 3/4 ETATU I MAM PRZEPRACOWANE 1 ROK I 6 MIESIĘCY I CHCE SIE ZWOLNIC CZY NALEZY MI SIE ZASIŁEK ?
-
Gość: pracownik, *.static.getin.3s.pl
2012/08/02 15:55:01
witam,
czy w ciągu tych 18tu miesięcy musi być zachowana ciągłość pracy?? czy wystarczy przepracowanych 365 dni w ciągu 18tu miesięcy, z przerwą 2 tygodniową??
(zatrudnienie od 06/08/2008 - 16/09/2012 ----- 2 tyg przerwy ----- zatrudnienie od 01/10/2011 - 31/07/2012)
-
2012/08/02 21:55:32
"witam,
czy w ciągu tych 18tu miesięcy musi być zachowana ciągłość pracy?? czy wystarczy przepracowanych 365 dni w ciągu 18tu miesięcy, z przerwą 2 tygodniową??
(zatrudnienie od 06/08/2008 - 16/09/2012 ----- 2 tyg przerwy ----- zatrudnienie od 01/10/2011 - 31/07/2012)"


Wystarczy.
-
2012/08/02 21:56:29
"HEJ;) JAK PRACUJE NA 3/4 ETATU I MAM PRZEPRACOWANE 1 ROK I 6 MIESIĘCY I CHCE SIE ZWOLNIC CZY NALEZY MI SIE ZASIŁEK ?"

Jak warunki są spełnione, to tak.
-
Gość: ola, *.ennet.pl
2012/08/07 11:17:32
witam
Z dniem 31.07.2012 zakończyłam pracą w firmie która zlikwidowała moje miejsce pracy. Ile mam czasu na zarejestrowanie się w UP by otrzymać zasiłek?
-
2012/08/07 11:29:25
"witam
Z dniem 31.07.2012 zakończyłam pracą w firmie która zlikwidowała moje miejsce pracy. Ile mam czasu na zarejestrowanie się w UP by otrzymać zasiłek?"


Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesiecy.
-
Gość: j, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/08/07 12:59:18
a co jesli mam przepracowane 9 miesiecy a od 2 lat jestem bezrobotnym w moim regionie wogole nie ma pracy czy mi sie cos nalezy czy nie?
-
2012/08/07 13:02:56
"a co jesli mam przepracowane 9 miesiecy a od 2 lat jestem bezrobotnym w moim regionie wogole nie ma pracy czy mi sie cos nalezy czy nie?"

Zasiłek nie przysługuje.
-
Gość: magda, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2012/08/08 10:43:37
witam mam pytanie kiedy zostanie mi wypłacony zasiłek za sierpień przysługuje mi od 10.08
-
2012/08/08 10:52:11
"witam mam pytanie kiedy zostanie mi wypłacony zasiłek za sierpień przysługuje mi od 10.08"

Wrzesień
-
2012/08/09 11:35:22
witam mam pytanie przepracowałem na poł etatu od 1.08.2010 do 21.07.2012 w tym jeszcze 1 miesiąc na caly etat no i powiedziano mi, że nie nalezy mi sie zasiłek dla bezrobotnych
-
2012/08/09 22:03:26
"witam mam pytanie przepracowałem na poł etatu od 1.08.2010 do 21.07.2012 w tym jeszcze 1 miesiąc na caly etat no i powiedziano mi, że nie nalezy mi sie zasiłek dla bezrobotnych"

Widocznie nie są spełnione warunki
-
Gość: plamka, *.play-internet.pl
2012/08/11 13:46:38
pracowałam 18miesiecy na 3\4 etatu dzis mnie zwolnili czy bedzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych z góry dziekuje za odpowiedz
-
2012/08/11 13:52:42
"pracowałam 18miesiecy na 3\4 etatu dzis mnie zwolnili czy bedzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych z góry dziekuje za odpowiedz"

Jeżeli spełnione są warunki to tak.
-
Gość: plamka, *.play-internet.pl
2012/08/11 14:00:51
a jakie warunki musza byc spelnione
-
2012/08/11 14:02:54
"a jakie warunki musza byc spelnione"

Wystarczy artykuł przeczytać.
-
Gość: magdalena, *.play-internet.pl
2012/08/13 16:59:21
ie odnośnie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych kończy mi się umowa o pracę a pracuje prawie 3 lata na 5/8 etatu z tego tytułu otrzymuje 1350zł brutto czy w związku z tym mam prawo do zasiłku ? Proszę o odpowiedź, z tego co się orientuje nie trzeba pracować na cały etat ale trzeba mieć minimalne wynagrodzenie a raczej wątpię żeby ktoś pracował na 1/2 etatu czy tak jak ja 5/8 etatu otrzymywał całość minimalnego wynagrodzenia.
Z poważaniem
Magdalena S.
-
2012/08/13 18:07:52
"ie odnośnie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych kończy mi się umowa o pracę a pracuje prawie 3 lata na 5/8 etatu z tego tytułu otrzymuje 1350zł brutto czy w związku z tym mam prawo do zasiłku ? Proszę o odpowiedź, z tego co się orientuje nie trzeba pracować na cały etat ale trzeba mieć minimalne wynagrodzenie a raczej wątpię żeby ktoś pracował na 1/2 etatu czy tak jak ja 5/8 etatu otrzymywał całość minimalnego wynagrodzenia.
Z poważaniem
Magdalena S."


Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie i bez znaczenia jest tutaj rodzaj zatrudnienia.
-
Gość: IwonaOlsztyn, *.olsztyn.vectranet.pl
2012/08/14 06:46:21
Witam!
Moja mama ma 56 lat, jest zatrudniona na podstawie umowy aktywizującej jako niania (na razie za 800 netto). Czy jakby kwota zatrudnienia wzrosła do minimalnej krajowej miałaby szansę (po przepracowaniu roku w tych warunkach) na zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny? Mama ma przepracowane ponad 20 lat.
-
2012/08/14 07:13:50
" Witam!
Moja mama ma 56 lat, jest zatrudniona na podstawie umowy aktywizującej jako niania (na razie za 800 netto). Czy jakby kwota zatrudnienia wzrosła do minimalnej krajowej miałaby szansę (po przepracowaniu roku w tych warunkach) na zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny? Mama ma przepracowane ponad 20 lat."


Zasiłek dla bezrobotnych:

minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP;
przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
opłacane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: madi1979, *.szczecin.mm.pl
2012/08/14 12:42:08
czy jesli mam corke 12 letnia to dostane zasilek na 12 mcy? mieszkam w szczecinie
-
2012/08/14 12:54:52
"czy jesli mam corke 12 letnia to dostane zasilek na 12 mcy? mieszkam w szczecinie"

Pani mąż też musi być osobą bezrobotną z utraconym prawem do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Panią.

Wtedy zasiłek byłby wypłacany przez 12 miesięcy.
-
Gość: Dastan, *.promax.media.pl
2012/08/21 14:02:19
czy prowadzac dzialalnosc gospodarcza ponad roku czasu i placac nizszy ZUS po zawieszeniu dzialalnosci i okazaniu dowodu w UP, bedzie przyslugiwal mi zasilek?
-
2012/08/21 14:03:44
"czy prowadzac dzialalnosc gospodarcza ponad roku czasu i placac nizszy ZUS po zawieszeniu dzialalnosci i okazaniu dowodu w UP, bedzie przyslugiwal mi zasilek?"

Składki musza byc płacone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)
-
Gość: Dastan, *.promax.media.pl
2012/08/21 14:16:21
Zus preferencyjny daje możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012r. min. wynagrodzenie wynosi 1500 zł. brutto, czyli ubezpieczenie liczone jest od kwoty 450zł.). Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne te odprowadzane są na zasadach ogólnych.

czy moge uzyskac odpowiedz tak lub nie do pytana z poprzednegi wpisu? :) bo nie rozumiem tych wyliczen, wg tego co tu jest napisane minimalny ZUS to kwota 1500zl tej ktora podajecie..
-
2012/08/21 14:30:34
"Zus preferencyjny daje możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012r. min. wynagrodzenie wynosi 1500 zł. brutto, czyli ubezpieczenie liczone jest od kwoty 450zł.). Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne te odprowadzane są na zasadach ogólnych.

czy moge uzyskac odpowiedz tak lub nie do pytana z poprzednegi wpisu? :) bo nie rozumiem tych wyliczen, wg tego co tu jest napisane minimalny ZUS to kwota 1500zl tej ktora podajecie.."


Ustawodawca określił, że składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, by móc otrzymywać zasiłek dla bezrobotny.

Muszą być one odprowadzane przez 12 miesięcy w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.
-
2012/08/26 14:30:16
Witam. Od 1.01.2012. do 31.12.2012. mam umowę zlecenie. Już teraz wiem, że nie zostanie przedłużona. Jeżeli nie znajdę pracy po zakończeniu umowy, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jeśli sumarycznie za cały ten rok uzyskam 18000zł zł wynagrodzenia brutto (12 x minimalna krajowa), ale nie będzie to równo po 1500zł brutto za każdy miesiąc? Np. za styczeń 2012 miałam wynagrodzenie 3000zł brutto, a za lipiec 250zł. Od każdego wyngrodzenia odprowadzane są składki społeczne i FP.
-
2012/08/26 22:23:41
"Witam. Od 1.01.2012. do 31.12.2012. mam umowę zlecenie. Już teraz wiem, że nie zostanie przedłużona. Jeżeli nie znajdę pracy po zakończeniu umowy, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jeśli sumarycznie za cały ten rok uzyskam 18000zł zł wynagrodzenia brutto (12 x minimalna krajowa), ale nie będzie to równo po 1500zł brutto za każdy miesiąc? Np. za styczeń 2012 miałam wynagrodzenie 3000zł brutto, a za lipiec 250zł. Od każdego wyngrodzenia odprowadzane są składki społeczne i FP."

Jednym z wymogów jest to, żeby pracodawca odprowadzał składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia każdego miesiąca.

Tak więc zasiłek nie będzie się należał.
-
Gość: Luiza, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/08/28 13:44:06
Dzień Dobry
Mam pytanie. Od 2008 roku byłam zatrudniona na pełny etat z pensją minimalną, od trzech miesięcy pracodawca zmienił umowę na 1/2 etatu i co za tym idzie kwotę wynagrodzenia również o połowę. Czy w związku z tym gdybym została zwolniona będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Dobrze myślę, że jeśli zostałabym zwolniona przed czerwcem 2012 to jeszcze się załapię na te 365 dni a po czerwcu już nie?
-
2012/08/28 13:52:21
"Dzień Dobry
Mam pytanie. Od 2008 roku byłam zatrudniona na pełny etat z pensją minimalną, od trzech miesięcy pracodawca zmienił umowę na 1/2 etatu i co za tym idzie kwotę wynagrodzenia również o połowę. Czy w związku z tym gdybym została zwolniona będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? Dobrze myślę, że jeśli zostałabym zwolniona przed czerwcem 2012 to jeszcze się załapię na te 365 dni a po czerwcu już nie?"


Liczy się wynagrodzenie z przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP. W tym okresie składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzone od kwoty przynajmnierj minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)
-
Gość: Uparty, *.play-internet.pl
2012/08/31 22:42:32
Witam,
mam nie pytanie tylko uwagę, dlaczego ciągle należy spełniać jakieś warunki, chyba dlatego, że gapowe często się płaci, a przez to mamy mniej bezrobotnych. Ja osobiście przepracowałem w jednej firmie 27 lat, zwolniłem się ponieważ już nie mogłem dłużej wytrzymać, szukałem szczęścia za granicą, szukałem pracy w kraju na własną rękę, aż w końcu zdecydowałem się zarejestrować w UP, okazuje się, że nic mi się nie należy, ponieważ zbyt długo miałem nadzieję, że znajdę pracę. Kiedyś wszystko było proste, teraz są tylko przepisy bo człowiek się nie liczy.
-
2012/09/01 08:02:33
"Witam,
mam nie pytanie tylko uwagę, dlaczego ciągle należy spełniać jakieś warunki, chyba dlatego, że gapowe często się płaci, a przez to mamy mniej bezrobotnych. Ja osobiście przepracowałem w jednej firmie 27 lat, zwolniłem się ponieważ już nie mogłem dłużej wytrzymać, szukałem szczęścia za granicą, szukałem pracy w kraju na własną rękę, aż w końcu zdecydowałem się zarejestrować w UP, okazuje się, że nic mi się nie należy, ponieważ zbyt długo miałem nadzieję, że znajdę pracę. Kiedyś wszystko było proste, teraz są tylko przepisy bo człowiek się nie liczy."


No to już uwagi do ustawodawcy...
-
Gość: Uparty, *.play-internet.pl
2012/09/01 09:19:53
To może podpowiedź jak mam to zrobić.
-
2012/09/01 09:53:04
"To może podpowiedź jak mam to zrobić."

Co zrobić?
-
Gość: , 91.238.240.*
2012/09/02 22:42:43
Jeżeli od maja do września 2011 pracowałam na 3/4 etatu <umowa o prace> i od września 2011 do września 2012 pracowałam na pełnym etacie to czy przysługuje mi prawo do zasiłku. W pierwszej pracy miałam stawke min 1386 w drugiej zwiększyła sie po nowym roku do 1500.
-
2012/09/02 23:05:44
"Jeżeli od maja do września 2011 pracowałam na 3/4 etatu <umowa o prace> i od września 2011 do września 2012 pracowałam na pełnym etacie to czy przysługuje mi prawo do zasiłku. W pierwszej pracy miałam stawke min 1386 w drugiej zwiększyła sie po nowym roku do 1500."

Potrzebne jest przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP z przynajmniej minimalną pensją.
-
Gość: alicja70, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/09/03 14:48:54
witam ! mam umowę na 2 lata w tym czasie pracowałam w różnym wymiarze godzin wiem o 365 dniach na najniższej krajowej ale mam inny problem jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim ,może ono potrwać nawet 6 miesięcy ,moja pensja brutto to 1575 zł wiadomo że zasiłek chorobowy to 80% podstawy ,czy po chorobie jeżeli firma zechce mnie zwolnic a tego się obawiam będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych . z góry dziękuję za odpowiedz
-
2012/09/03 16:01:41
"witam ! mam umowę na 2 lata w tym czasie pracowałam w różnym wymiarze godzin wiem o 365 dniach na najniższej krajowej ale mam inny problem jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim ,może ono potrwać nawet 6 miesięcy ,moja pensja brutto to 1575 zł wiadomo że zasiłek chorobowy to 80% podstawy ,czy po chorobie jeżeli firma zechce mnie zwolnic a tego się obawiam będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych . z góry dziękuję za odpowiedz "

Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)
-
Gość: artur, *.belchatow.msk.pl
2012/09/03 21:09:17
Witam, mam pytanie. Miałem przepracowane ponad pięć lat na pełen etat w firmie ale z dniem 01.03 2012 wygasła mi umowa o prace. Jeszcze podczas pracy w firmie założyłem własną jednoosobową działalność gospodarczą tzn. od 06.01.2011, moja działalność kończy się z dniem 01.10.2012. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pozdrawiam.
-
2012/09/03 21:32:31
"Witam, mam pytanie. Miałem przepracowane ponad pięć lat na pełen etat w firmie ale z dniem 01.03 2012 wygasła mi umowa o prace. Jeszcze podczas pracy w firmie założyłem własną jednoosobową działalność gospodarczą tzn. od 06.01.2011, moja działalność kończy się z dniem 01.10.2012. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pozdrawiam. "

Potrzebne jest przynajmniej 365 dni, a składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne powinny być odprowadzone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł)
-
2012/09/03 22:14:57
Mój staż pracy wynosi ponad 30 latz roczną przerwą w roku 2007. Od roku 2007 pracowałam na co najmniej pół etatu i miałam opłacane wszystkie składki oprócz okresu od 1.09.2011 do 31.08.2012 w którym nie osiągałam minimalnej płacy. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/09/03 22:44:37
"Mój staż pracy wynosi ponad 30 latz roczną przerwą w roku 2007. Od roku 2007 pracowałam na co najmniej pół etatu i miałam opłacane wszystkie składki oprócz okresu od 1.09.2011 do 31.08.2012 w którym nie osiągałam minimalnej płacy. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?"

Wymagane warunki muszą być spełnione w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: , *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
2012/09/04 09:37:59
cześć mam pytanie jeśli mam umowe od 1 pażdziernika 2011 i zwolnie sie z dniem 1 pażdziernika 2012 to czy mam prawo do zasiłku.pozdrawiam
-
2012/09/04 11:16:23
"cześć mam pytanie jeśli mam umowe od 1 pażdziernika 2011 i zwolnie sie z dniem 1 pażdziernika 2012 to czy mam prawo do zasiłku.pozdrawiam

Jeżeli będą spełnione wszystkie warunki to tak.

Ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że jeżeli pracownik sam się zwolni, to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: Turgut, *.interkonekt.pl
2012/09/17 13:41:47
Witam, chciałem zapytać czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli pracowałem w okresie 1 październik 2011 do 30 wrzesień 2012 w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, w tym czasie wykorzystałem również 27 dni urlopu bezpłatnego (licząc wszystkie dni ciągiem a nie tylko robocze). Bardzo proszę o odpowiedz...
-
2012/09/17 13:45:23
"Witam, chciałem zapytać czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli pracowałem w okresie 1 październik 2011 do 30 wrzesień 2012 w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, w tym czasie wykorzystałem również 27 dni urlopu bezpłatnego (licząc wszystkie dni ciągiem a nie tylko robocze). Bardzo proszę o odpowiedz..."

Wszystko zależy od tego, czy są spełnione wymagane warunki..
-
Gość: Turgut, *.interkonekt.pl
2012/09/17 13:49:01
A jakie dodatkowe warunki należy spełnić?
-
2012/09/17 13:51:10
"A jakie dodatkowe warunki należy spełnić?"

Wszystko jest napisane. Wystarczy przeczytać.
-
Gość: Gość, *.centertel.pl
2012/09/19 13:39:22
Witam. mam pytanie byłem zatrudniony od 15.09.2011 do 14.09.2012 w pełnym wymiarze pracy w tym czasie skorzystałem z 3 dni urlopu bezpłatnego. Czy przysługuje mi zasiłek?
-
2012/09/19 14:08:20
"Witam. mam pytanie byłem zatrudniony od 15.09.2011 do 14.09.2012 w pełnym wymiarze pracy w tym czasie skorzystałem z 3 dni urlopu bezpłatnego. Czy przysługuje mi zasiłek?"

Muszą być wszystkie warunki spełnione.
-
2012/09/19 14:11:05
Witam. Od 26-06-2006 r do 29-02-2012 pracowałam na umowę o prace na czas nieokreślony na pełnym wymiarze czasu pracy. Od dnia 01-03-2012 dostałam aneks do umowy na 1/4 etatu na czas nieokreślony,w maju 2012 dostałam wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy do 31-08-2012. Dzisiaj tj 19-09-2012 byłam zarejestrować się w UP, niestety powiedziano mi że nie mam prawa do zasiłku bo moje 365 dni pracy jest liczone od 18-09-2012, bez sensu bo praca moja ustała 31-08-2012.Zastanawia mnie jedno, jak można zarejestrować się jako osoba bezrobotna nie mając świadectwa pracy? Pani mnie poinformowała, że jakbym przyszła wcześniej ( niestety byłam 03-09-2012 ale nie przyjęto mnie ponieważ nie miałam świadectwa pracy jeszcze) to bym załapała się na zasiłek. Licząc moje 365 dni na umowę o prace na pełnym etacie od 01-03-2011 do 01-03-2012 mam te 365 dni i od 01-03-2012 na 1/4 etatu. Gdzie jest sprawiedliwość? Jak można liczyć okres zatrudnienia do czasu rejestracji? Proszę o pomoc.
-
2012/09/19 14:14:33
"Witam. Od 26-06-2006 r do 29-02-2012 pracowałam na umowę o prace na czas nieokreślony na pełnym wymiarze czasu pracy. Od dnia 01-03-2012 dostałam aneks do umowy na 1/4 etatu na czas nieokreślony,w maju 2012 dostałam wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy do 31-08-2012. Dzisiaj tj 19-09-2012 byłam zarejestrować się w UP, niestety powiedziano mi że nie mam prawa do zasiłku bo moje 365 dni pracy jest liczone od 18-09-2012, bez sensu bo praca moja ustała 31-08-2012.Zastanawia mnie jedno, jak można zarejestrować się jako osoba bezrobotna nie mając świadectwa pracy? Pani mnie poinformowała, że jakbym przyszła wcześniej ( niestety byłam 03-09-2012 ale nie przyjęto mnie ponieważ nie miałam świadectwa pracy jeszcze) to bym załapała się na zasiłek. Licząc moje 365 dni na umowę o prace na pełnym etacie od 01-03-2011 do 01-03-2012 mam te 365 dni i od 01-03-2012 na 1/4 etatu. Gdzie jest sprawiedliwość? Jak można liczyć okres zatrudnienia do czasu rejestracji? Proszę o pomoc."

No to już pozostaje w kwestii Urzędu Pracy.
-
Gość: zbyszek, *.centertel.pl
2012/09/25 21:54:44
witam
dostałem zawiadomienie o zmianie pracodawcy zgodnie z art.231par.3ustawy z dnia 26 czerwca1974r. kodeksu pracy i zostalem powiadomiony ze jesli nie wyrażam na zmiane pracodawcy zgody to musze powiadomic o tym pracodawce i po tygodniu zostanie rozwiazana zemna umowa ze skutkiemjak przy rozwiazaniu umowy przez pracodawce za wypowiedzeniem-a po zgloszeniu ze nie wyrazam zgody na zmiane pracodawcy dostalem świadectwo pracy i tam jest napisane ze stosunek pracy ustał w wyniku art.30par.1pkt2/wypowiedzenie pracownika/
czy w tym przypadku dostane zasilek dla bezrobotnych?? i czy pracodawca wlasciwie wpisal w jaki sposob zostala rozwiazana umowa o prace??
dzieki za odpowiedz
-
2012/09/26 06:14:36
witam
dostałem zawiadomienie o zmianie pracodawcy zgodnie z art.231par.3ustawy z dnia 26 czerwca1974r. kodeksu pracy i zostalem powiadomiony ze jesli nie wyrażam na zmiane pracodawcy zgody to musze powiadomic o tym pracodawce i po tygodniu zostanie rozwiazana zemna umowa ze skutkiemjak przy rozwiazaniu umowy przez pracodawce za wypowiedzeniem-a po zgloszeniu ze nie wyrazam zgody na zmiane pracodawcy dostalem świadectwo pracy i tam jest napisane ze stosunek pracy ustał w wyniku art.30par.1pkt2/wypowiedzenie pracownika/
czy w tym przypadku dostane zasilek dla bezrobotnych?? i czy pracodawca wlasciwie wpisal w jaki sposob zostala rozwiazana umowa o prace??
dzieki za odpowiedz


Jeżeli są spełnione wszystkie warunki, to oczywiście zasiłek będzie się należał.
-
Gość: Anita93, 31.135.161.*
2012/09/28 13:04:07
Witam właśnie ukończyłam szkołe zawodową, w której odbywałam praktykę zawodową cały rok czy należy mi się zasiłek?
-
2012/09/28 16:23:00
"Witam właśnie ukończyłam szkołe zawodową, w której odbywałam praktykę zawodową cały rok czy należy mi się zasiłek?"

Niestety nie.
-
Gość: Gość, *.adsl.inetia.pl
2012/10/02 09:47:41
Witam,
Na mojej umowie mam wpisaną kwotę 1276zł, to minimalne wynagrodzenie jakie było w 2009 roku. Pierwszą podpisałam w październiku 2008 i kolejną już na czas nieokreślony w styczniu 2009 roku.Po urlopie macierzyńskim poszłam na urlop wychowawczy od kwietnia 2010 roku który nadal jeszcze trwa. Czy przy takiej kwocie minimalnej te składki były wystarczające żebym teraz mogła np. ubiegac się o zasiłek jeśli rozwiązałabym umowę? Jak sprawdzić te składki czy były odprowadzane?
Z góry dziękuję za wyjasnienia, pozdrawiam.
-
2012/10/02 10:08:32
"

Witam,
Na mojej umowie mam wpisaną kwotę 1276zł, to minimalne wynagrodzenie jakie było w 2009 roku. Pierwszą podpisałam w październiku 2008 i kolejną już na czas nieokreślony w styczniu 2009 roku.Po urlopie macierzyńskim poszłam na urlop wychowawczy od kwietnia 2010 roku który nadal jeszcze trwa. Czy przy takiej kwocie minimalnej te składki były wystarczające żebym teraz mogła np. ubiegac się o zasiłek jeśli rozwiązałabym umowę? Jak sprawdzić te składki czy były odprowadzane?
Z góry dziękuję za wyjasnienia, pozdrawiam."


Składki muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1500 zł) przez minimum 12 miesięcy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.
-
Gość: Kamila, *.wroclaw.vectranet.pl
2012/10/05 21:16:53
Pracowałam na umowę zlecenie wg najniższej krajowej od kilku lat. Ostatnio uległam wypadkowi i przez 7 miesięcy byłam na zwolnieniu lekarskim. Zostałam zwolniona ( nie przedłużono uomwy zlecenia. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/10/05 21:48:32
"Pracowałam na umowę zlecenie wg najniższej krajowej od kilku lat. Ostatnio uległam wypadkowi i przez 7 miesięcy byłam na zwolnieniu lekarskim. Zostałam zwolniona ( nie przedłużono uomwy zlecenia. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?"

Jeżeli spełnione są warunki, to oczywiście tak.
-
Gość: tami, *.wroclaw.mm.pl
2012/10/06 08:21:00
Chce sypytac skoro jestem ubezpieczona u meza to urzad ma prawo mnie zmusic aby maz mnie od siebie wypisal.Chce dodac ze sie zarejstrowalam do zasilku.Z tego co mi wiadomo skoro mam juz jedno ubezpieczenie to nie powinni odemnie pobierac.Jak to wyglada od strony prawnej dziekuje
-
2012/10/06 09:03:47
["Chce sypytac skoro jestem ubezpieczona u meza to urzad ma prawo mnie zmusic aby maz mnie od siebie wypisal.Chce dodac ze sie zarejstrowalam do zasilku.Z tego co mi wiadomo skoro mam juz jedno ubezpieczenie to nie powinni odemnie pobierac.Jak to wyglada od strony prawnej dziekuje"

Można korzysta z dowolnego ubezpieczenia.
-
2012/10/08 17:36:52
Witam!Mam pytanie pracowalam na umowie zlecenie od 1 pazdziernika 2011 do sierpnia 2012, obecnie jestem miesiąc zarejestrowana w urzedzie pracy jako bezrobotna, własnie sie dowiedziałam ze gdybym pracowała miesiac dłuzej to pzrysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych, czy jeśli wyrejestrowałam się teraz z urzędu pracy i znów wróciła do pracy za miesiąc czasu i ponownie się zarejestrowała jako bezrobotna, to czy przysługiwałoby mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
-
2012/10/08 18:52:30
"Witam!Mam pytanie pracowalam na umowie zlecenie od 1 pazdziernika 2011 do sierpnia 2012, obecnie jestem miesiąc zarejestrowana w urzedzie pracy jako bezrobotna, własnie sie dowiedziałam ze gdybym pracowała miesiac dłuzej to pzrysługiwał by mi zasiłek dla bezrobotnych, czy jeśli wyrejestrowałam się teraz z urzędu pracy i znów wróciła do pracy za miesiąc czasu i ponownie się zarejestrowała jako bezrobotna, to czy przysługiwałoby mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?"

Nie. trzeba by przepracować minimum 6 miesięcy.
-
2012/10/10 13:13:44
Witam. Mam pytanie: pracowałam na umowę zlecenie od 1maja 2011 do końca października 2011 roku. Potem w tej samej firmie zostałam zatrudniona na umowę o pracę (od 1 listopada 2011) i nagle 24 pażdziernika 2012 zostałam zwolniona. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych????
-
2012/10/10 13:17:28
"Witam. Mam pytanie: pracowałam na umowę zlecenie od 1maja 2011 do końca października 2011 roku. Potem w tej samej firmie zostałam zatrudniona na umowę o pracę (od 1 listopada 2011) i nagle 24 pażdziernika 2012 zostałam zwolniona. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych???? "

Jeżeli spełnia Pani wszystkie warunki, które trzeba spełnić, to oczywiście tak.
-
Gość: Kris, *.play-internet.pl
2012/10/14 09:09:48
Witam,

zakończyłem działalnośc gospodarczą prowadzoną od 2003 roku, wcześniej pracowałem od 1985. Ostatni rok nie opłacałem ZUS. Nie opłacanie ZUS i zakończenie działalności było wynikiem problemów finansowych. Czy mogę wystąpic o zasiłek ?

Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam
-
2012/10/14 22:14:36
"Witam,

zakończyłem działalnośc gospodarczą prowadzoną od 2003 roku, wcześniej pracowałem od 1985. Ostatni rok nie opłacałem ZUS. Nie opłacanie ZUS i zakończenie działalności było wynikiem problemów finansowych. Czy mogę wystąpic o zasiłek ?

Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam"


Składki muszą byc opłacane przez minima 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.
-
Gość: Wkrotce bezrobotny, *.adsl.inetia.pl
2012/10/15 10:16:48
Witam,mam pytanie odnośnie zasiłku.
Czy i po jakim czasie będzie należał mi się zasiłek?
W jakiej wysokości i na jak długo ?
Mam 43 lata, staż pracy 23lata,jestem jeszcze zatrudniony na umowę o pracę lecz muszę ją rozwiązać za porozumieniem stron. Chcę dodać że ostatnio przebywalem na zasiłku rehabilitacyjnym w związku z wypadkiem.Z gory dziękuję za pomoc.
-
2012/10/15 10:35:20
"Witam,mam pytanie odnośnie zasiłku.

Czy i po jakim czasie będzie należał mi się zasiłek?
W jakiej wysokości i na jak długo ?
Mam 43 lata, staż pracy 23lata,jestem jeszcze zatrudniony na umowę o pracę lecz muszę ją rozwiązać za porozumieniem stron. Chcę dodać że ostatnio przebywalem na zasiłku rehabilitacyjnym w związku z wypadkiem.Z gory dziękuję za pomoc."


Wsio jest opisane w artykule.

Cytat:

"Zasiłek obliczany jest zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi."

Uwaga! Jeżeli pracownik rozwiąże umowę z pracodawca, to zasiłek będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
2012/10/15 11:24:22
Witam mam pytanie ,czy po przepracowaniu w Angli na umowę o pracę powyżej 365 dni i powrocie do kraju będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/10/15 11:34:19
"Witam mam pytanie ,czy po przepracowaniu w Angli na umowę o pracę powyżej 365 dni i powrocie do kraju będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?"

Tak, ale musiała być opłacana składka na Fundusz Pracy.
-
2012/10/15 13:08:13
Rozumiem że pracująć w angli legalnie przez ten rok ,to ta składka odprowadzana tam?i honorowana w naszym kraju
-
2012/10/15 13:18:47
"Rozumiem że pracująć w angli legalnie przez ten rok ,to ta składka odprowadzana tam?i honorowana w naszym kraju"

Tak, trzeba udowodnić okresy zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą oraz utrzymywanie więzi z Polską.
-
Gość: ricardoq7, *.opera-mini.net
2012/10/19 09:23:08
Witam serdecznie.
Mam pytanie, mialem umowe o prace od 1 marca 2011 do 1 marca 2013 pelny etat, minimalne wynagrodzenie skladki itd, lecz rozwiazalem umowe z pracodawca za porozumieniem stron z dniem 1 pazdziernika 2012, co daje mi przepracowane 18 miesiecy. Aktualnie nie ma mnie w Polsce, wroce dopiero powiedzmy w lutym lub marcu 2013 do kraju i tu jest pytanie - Czy bede mogl pojsc np. w lutym 2013 do UP i ubiegac sie o zasilek? Bedzie mi sie on nalezal jesli po wypowiedzeniu i rozwiazaniu umowy droga elektroniczna nie bylo mnie w kraju i nie mialem mozliwosci pojsc do UP toz po rozwiazaniu umowy? Jesli tak to na jaki okres mi sie nalezy?? Dziekuje z gory za odpowiedz
-
2012/10/19 09:26:57
"Witam serdecznie.
Mam pytanie, mialem umowe o prace od 1 marca 2011 do 1 marca 2013 pelny etat, minimalne wynagrodzenie skladki itd, lecz rozwiazalem umowe z pracodawca za porozumieniem stron z dniem 1 pazdziernika 2012, co daje mi przepracowane 18 miesiecy. Aktualnie nie ma mnie w Polsce, wroce dopiero powiedzmy w lutym lub marcu 2013 do kraju i tu jest pytanie - Czy bede mogl pojsc np. w lutym 2013 do UP i ubiegac sie o zasilek? Bedzie mi sie on nalezal jesli po wypowiedzeniu i rozwiazaniu umowy droga elektroniczna nie bylo mnie w kraju i nie mialem mozliwosci pojsc do UP toz po rozwiazaniu umowy? Jesli tak to na jaki okres mi sie nalezy?? Dziekuje z gory za odpowiedz"


W UP należy zarejestrował się w ciągu 6 miesiecy od rozwiązania umowy.
-
Gość: ricardoq7, *.opera-mini.net
2012/10/19 09:31:39
To jesli zarejestruje sie w lutym, bedzie mi sie nalezal ten zasilek? I jak to wyglada jesli np pracowalem 15 dni w miesiacu, ale po 12 h roboczych a nie standardowych 8? To jest jakos przeliczane? Ale najwazniejsze pytanie brzmi co z zasilkiem w mojej sytuacji?
-
2012/10/19 09:36:12
"To jesli zarejestruje sie w lutym, bedzie mi sie nalezal ten zasilek? I jak to wyglada jesli np pracowalem 15 dni w miesiacu, ale po 12 h roboczych a nie standardowych 8? To jest jakos przeliczane? Ale najwazniejsze pytanie brzmi co z zasilkiem w mojej sytuacji?"

Trzeba mieć minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP, w tym czasie zarabiać przynajmniej minimalną pensję (1500 zł) i mieć odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne. Taki jest wymóg.
-
Gość: Annaa, *.play-internet.pl
2012/10/23 10:47:00
jestem mamą 5m-cznego bobasa , pracę rozwiązano mi z dniem porodu. obecnie jestem na zasiłku macierzyńskim. co mi przysługuje jak ten zasiłęk się skończy ? gdzie mam się skierować? przepracowałam ok 10 lat i co teraz?
-
2012/10/23 10:50:37
"jestem mamą 5m-cznego bobasa , pracę rozwiązano mi z dniem porodu. obecnie jestem na zasiłku macierzyńskim. co mi przysługuje jak ten zasiłęk się skończy ? gdzie mam się skierować? przepracowałam ok 10 lat i co teraz?"

Zasiłek będzie przysługiwał jeżeli przepracowała Pani przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP, z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem (1500zł) i pracodawca odprowadzał w tym czasie składki na Fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.
-
Gość: Annaa, *.play-internet.pl
2012/10/23 10:53:43
dziękuję za informację.
-
2012/10/23 11:02:34
Witam, od 01-12-2006 do 30-11-2012 mam umowę o pracę. wiem, że nie zostanie przedłużona. Umowa podpisana była z płacą minimalną w tamtym okresie. Od sierpnia 2010 przebywałam na urlopie wychowawczym. W trakcie zaszłam w kolejną ciążę i na wychowawczym jestem od połowy września. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
Będę wdzięczna za odpowiedź
-
2012/10/23 11:06:37
"Witam, od 01-12-2006 do 30-11-2012 mam umowę o pracę. wiem, że nie zostanie przedłużona. Umowa podpisana była z płacą minimalną w tamtym okresie. Od sierpnia 2010 przebywałam na urlopie wychowawczym. W trakcie zaszłam w kolejną ciążę i na wychowawczym jestem od połowy września. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
Będę wdzięczna za odpowiedź"


Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (1500 zł) przynajmniej przez 365 dni w ciągu 18 miesiecy przed rejestracją w UP.

To jest jeden z wymogów.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/10/28 22:07:42
Witam pracuję w firmie od 1.05.2011r umowa kończy mi się ostatniego października bieżącego roku wiem że mi jej nie przedłużą i mam przepracowane 17 miesięcy w tej firmie i 3 w innej czy należy mi się zasiłek ?
Pozdrawiam
-
2012/10/29 07:12:23
"Witam pracuję w firmie od 1.05.2011r umowa kończy mi się ostatniego października bieżącego roku wiem że mi jej nie przedłużą i mam przepracowane 17 miesięcy w tej firmie i 3 w innej czy należy mi się zasiłek ?
Pozdrawiam "

Jeżeli spełnione są warunki to tak.
-
Gość: qncewa, *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
2012/10/29 21:16:51
Witam,
w maju 2011 urodziłam dziecko, wykorzystałam urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy i poszłam na urlop wychowawczy, który skonczył sie z dniem 31.08. We wrześniu, po powrocie do pracy dostałam wypowiedzenie z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy. Z dniem 01.01.2013 bede bezrobotna. CZy w zwiazku z tym, że w ostatnich 18 miesiącach nie przepracowałam tych 365 dni, ale mój pracodawca płacił składki do ZUS-u, należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam
-
2012/10/29 21:36:09
"Witam,
w maju 2011 urodziłam dziecko, wykorzystałam urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy i poszłam na urlop wychowawczy, który skonczył sie z dniem 31.08. We wrześniu, po powrocie do pracy dostałam wypowiedzenie z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy. Z dniem 01.01.2013 bede bezrobotna. CZy w zwiazku z tym, że w ostatnich 18 miesiącach nie przepracowałam tych 365 dni, ale mój pracodawca płacił składki do ZUS-u, należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych? Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam"


Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: MARCIN, *.v50.interkam.pl
2012/11/02 16:58:24
Z początkiem grudnia kończy mi się umowa. Z tego co wiem, to przysługuje mi zasiłek. Natomiast mam możliwość pracy dorywczej na jeden miesiąc. Czy w takiej sytuacji dalej przysługuje mi zasiłek?
-
2012/11/02 23:13:07
"Z początkiem grudnia kończy mi się umowa. Z tego co wiem, to przysługuje mi zasiłek. Natomiast mam możliwość pracy dorywczej na jeden miesiąc. Czy w takiej sytuacji dalej przysługuje mi zasiłek?"

Podczas pracy nie.
-
Gość: , 78.8.206.*
2012/11/04 20:48:50
Witam mam takie pytanie.Pracowałem przez 7 lat i po tych 7 latach dałem wypowiedzenie do zakładu.Prace skaczyłem pod koniec miesiaca i od nastepnego miesiaca poszedłem pracowac do innego zakładu.Była ciagłosc w wykonywaniu pracy.W nowym zakładzie dostałem umowe na 3 miesiace.Przepracowałem w nowym zakładzie 3 miesiace i po tych 3 miesiacach nie przedłuzyłem z nimi umowy.Czy moge starac sie o zasiłek?
-
2012/11/04 22:16:18
"Witam mam takie pytanie.Pracowałem przez 7 lat i po tych 7 latach dałem wypowiedzenie do zakładu.Prace skaczyłem pod koniec miesiaca i od nastepnego miesiaca poszedłem pracowac do innego zakładu.Była ciagłosc w wykonywaniu pracy.W nowym zakładzie dostałem umowe na 3 miesiace.Przepracowałem w nowym zakładzie 3 miesiace i po tych 3 miesiacach nie przedłuzyłem z nimi umowy.Czy moge starac sie o zasiłek?"

Tak.
-
Gość: , *.ssp.dialog.net.pl
2012/11/05 11:47:19
WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?
-
2012/11/05 11:54:35
"WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?"

Jak są spełnione warunki to tak.
-
Gość: zina, *.adsl.inetia.pl
2012/11/05 20:15:58
Witam. Jeżeli mój mąż posiada ziemię czy w takim przypadku ja będę mogła pobierać zasiłek dla bezrobotnych ? Dziękuję z góry za odpowiedź.
-
Gość: , 78.8.49.*
2012/11/05 20:56:45
"WITAM.Mam takie pytanie.Pracowałem w zakładzie od 02.04.2007 do 28.07.2012 roku.Złozyłem wypowiedzenie z 2 tygodniwym wypowiedzenim.Pracowałem do 28.07.2012 roku.Podjełem prace nowa od 1.08.2012 i pracowałem do 31.10.2012.Umowe dostałem na 3 miesiace.Umowa mi sie skaczyła i nie przedłuzyłem z zakładem umowy.Chce sie dowiedziec czy przysługuje mi zasiłek?"

Jak są spełnione warunki to tak.

CZyli jakie warumki maja byc spełnione?
-
2012/11/05 21:33:57
"CZyli jakie warumki maja byc spełnione?"

Wystarczy przeczytać artykuł
-
2012/11/05 21:34:55
"Witam. Jeżeli mój mąż posiada ziemię czy w takim przypadku ja będę mogła pobierać zasiłek dla bezrobotnych ? Dziękuję z góry za odpowiedź."

Nie.
-
Gość: Jacek54, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/11/05 22:33:21
Witam!
Jestem obecnie na wypowiedzeniu umowy o prace przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych, które upłynie 31 grudnia. Mam 58 lat i 41 lat pracy w warunkach szkodliwych (piekarz). W tym roku zmieniłem miejsce zamieszkania i od maja jestem zatrudniony w obecnej firmie a poprzednią umowę rozwiązałem na mocy porozumienia stron. Czy będzie mi przysługiwał zasiłek przez 12 m-cy. A może po zasiłku dla bezrobotnych mam szansę na świadczenie przedemerytalne.
Czekam na informację i z góry dziękuję!
-
2012/11/05 22:51:23
"Witam!
Jestem obecnie na wypowiedzeniu umowy o prace przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych, które upłynie 31 grudnia. Mam 58 lat i 41 lat pracy w warunkach szkodliwych (piekarz). W tym roku zmieniłem miejsce zamieszkania i od maja jestem zatrudniony w obecnej firmie a poprzednią umowę rozwiązałem na mocy porozumienia stron. Czy będzie mi przysługiwał zasiłek przez 12 m-cy. A może po zasiłku dla bezrobotnych mam szansę na świadczenie przedemerytalne.
Czekam na informację i z góry dziękuję! "


Tak 12 miesięcy.

Świadczenie emerytalne:
www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2586
-
Gość: , 94.75.122.*
2012/11/09 15:54:31
Czy w przypadku gdy długie lata pracowałam na umowę o pracę, ale teraz jestem na 3 miesięcznym urlopie bezpłatnym, po nim zakończyłabym umowę o pracę, czy po zakończeniu urlopu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/11/09 18:15:37
"Czy w przypadku gdy długie lata pracowałam na umowę o pracę, ale teraz jestem na 3 miesięcznym urlopie bezpłatnym, po nim zakończyłabym umowę o pracę, czy po zakończeniu urlopu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?"

Jak warunki są spełnione to tak.
-
2012/11/10 20:51:30
WITAM,MAM PYTANIE,OD 2007 ROKU PRACUJĘ NA 3/4 ETATU,TERAZ DOSTANĘ WYPOWIEDZENIE.WCZEŚNIEJ PRZEZ 20 LAT BYŁAM NA RENCIE CHOROBOWEJ.CZY GDY ZAREJESTRUJĘ SIĘ W URZĘDZIE PRACY DOSTANĘ ZASIŁEK? I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?
-
2012/11/10 21:28:58
"WITAM,MAM PYTANIE,OD 2007 ROKU PRACUJĘ NA 3/4 ETATU,TERAZ DOSTANĘ WYPOWIEDZENIE.WCZEŚNIEJ PRZEZ 20 LAT BYŁAM NA RENCIE CHOROBOWEJ.CZY GDY ZAREJESTRUJĘ SIĘ W URZĘDZIE PRACY DOSTANĘ ZASIŁEK? I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?"

Jeżeli są spełnione wszystkie wymagane warunki to zasiłek będzie się oczywiście należał.
-
Gość: Majka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/11/13 16:22:58
Proszę o informację.
Miałam przyznany zasiłek dla bezrobotnych 120 % (ukończone 50 lat), po miesiącu zostałam zatrudniona w ramach doposażenia z najniższą krajową , 1 listopada minął rok pracy, w tej chwili pracodawca wypowiedział mi umowę (likwidacja stanowiska-pracuję do 30XI) czy należy mi się "nowy zasiłek dla bezrobotnych" i co w sytuacji gdy pracodawca nie odprowadzał składek ZUS.
Pozdrawiam
-
2012/11/13 16:39:40
"Proszę o informację.
Miałam przyznany zasiłek dla bezrobotnych 120 % (ukończone 50 lat), po miesiącu zostałam zatrudniona w ramach doposażenia z najniższą krajową , 1 listopada minął rok pracy, w tej chwili pracodawca wypowiedział mi umowę (likwidacja stanowiska-pracuję do 30XI) czy należy mi się "nowy zasiłek dla bezrobotnych" i co w sytuacji gdy pracodawca nie odprowadzał składek ZUS.
Pozdrawiam"


Jeżeli pracodawca nie odprowadzał składek, to zasiłek nie przysługuje.

Odprowadzane składki to jeden z wymogów.
-
Gość: Sylwia, *.dynamic.chello.pl
2012/11/16 10:21:35
Witam.
Czy po przepracowaniu 365 dni, w trakcie których wykorzystało się 20 dni urlopu bezpłatnego oraz 7 dni chorobowego (80%) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/11/16 10:31:15
"Witam.
Czy po przepracowaniu 365 dni, w trakcie których wykorzystało się 20 dni urlopu bezpłatnego oraz 7 dni chorobowego (80%) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?"


Liczy się czas pozostawiania w stosunku pracy.
-
Gość: Wiola, 85.218.102.*
2012/11/16 11:02:52
Mam pytani jeśli w ciagu 24miesiecy przeracowalam12 miesięcy czy należy mi się zasiłek , w tych miesiącach 9 za granica pracowałam reszta w Polsce ?
-
2012/11/16 11:59:33
"Mam pytani jeśli w ciagu 24miesiecy przeracowalam12 miesięcy czy należy mi się zasiłek , w tych miesiącach 9 za granica pracowałam reszta w Polsce ? "

Jeżeli spełnione są wszystkie opisane warunki (nie pytać jakie, bo wszystko opisane jest w artykule), to tak.
-
Gość: gośka, *.netcominternet.pl
2012/11/16 13:19:20
Przez ostatnie 10 lat byłam ubezpieczona w KRUS jako małżonka rolnika obecnie jestem po rozwodzie,nie posiadam gruntów rolnych ,czy dostane zasiłek dla bezrobotnych?
-
2012/11/16 13:22:03
"Przez ostatnie 10 lat byłam ubezpieczona w KRUS jako małżonka rolnika obecnie jestem po rozwodzie,nie posiadam gruntów rolnych ,czy dostane zasiłek dla bezrobotnych?"

Nie.
-
Gość: Sylwia00010, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/11/16 17:38:00
Witam, od 08.02.2010 jestem zatrudniona na czas nie okreslony, ale od 13.08.2010 przebywam na urlopie wychowawczym. i powiedzmy jak skonczy sie moj urlop wychowawczy i nie bede juz pracowac to nalezy mi sie zasiłek z UP?
-
2012/11/16 18:43:24
"Witam, od 08.02.2010 jestem zatrudniona na czas nie okreslony, ale od 13.08.2010 przebywam na urlopie wychowawczym. i powiedzmy jak skonczy sie moj urlop wychowawczy i nie bede juz pracowac to nalezy mi sie zasiłek z UP?"

Liczony jest czas pozostawania w stosunku pracy. Jeżeli warunki są spełnione, to tak.
-
Gość: Kasia79, *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/11/17 12:35:47
Witam, od 5 lat pracuję na pełny etat, jednak byłam w ciąży, urodziłam 11.09.2011 i obecnie jestem na urlopie wychowawczym od 12.05. 2012r. umowę mam do 28.08.2013r i już dzisiaj wiem że umowa nie zostanie mi przedłużona, mam trójkę dzieci, czy dostanę zasiłek, jeśli tak to w jakiej wysokości. Mam 13 lat pracy.
Dziękuję za odpowiedz.
-
2012/11/17 13:28:22
"Witam, od 5 lat pracuję na pełny etat, jednak byłam w ciąży, urodziłam 11.09.2011 i obecnie jestem na urlopie wychowawczym od 12.05. 2012r. umowę mam do 28.08.2013r i już dzisiaj wiem że umowa nie zostanie mi przedłużona, mam trójkę dzieci, czy dostanę zasiłek, jeśli tak to w jakiej wysokości. Mam 13 lat pracy.
Dziękuję za odpowiedz."


Jeżeli spełnione są warunki, które opisane są w artykule, to oczywiście tak.

Wysokość zasiłku też jest podana w artykule.
-
Gość: barbi, 79.162.133.*
2012/11/19 08:59:35
Witam.Mam takie pytanie-obecnie przebywam na zwolnieniu od lekarza rodzinnego.CZy moge złożyc wypowiedzenie z winy pracodawcy z paragrafu 55kp i czy będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?PRACUJE w tej firmie prawie 5 lat na pełen etat.
-
2012/11/19 09:14:41
"Witam.Mam takie pytanie-obecnie przebywam na zwolnieniu od lekarza rodzinnego.CZy moge złożyc wypowiedzenie z winy pracodawcy z paragrafu 55kp i czy będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?PRACUJE w tej firmie prawie 5 lat na pełen etat."

Tak.
-
Gość: Majka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/11/19 17:35:16
Dzień Dobry
w nawiązaniu do mojego wcześniejszego postu..(chodziło o zasiłek gdy pracodawca nie odprowadza składek) , byłam dzisiaj w Urzędzie Pracy i powiedziano mi, że dla UP liczy się przede wszystkim świadectwo pracy, i zasiłek będzie przyznany, więc nie wiem gdzie jest nieścisłość..
pozdrawiam
-
2012/11/19 18:53:01
"Dzień Dobry
w nawiązaniu do mojego wcześniejszego postu..(chodziło o zasiłek gdy pracodawca nie odprowadza składek) , byłam dzisiaj w Urzędzie Pracy i powiedziano mi, że dla UP liczy się przede wszystkim świadectwo pracy, i zasiłek będzie przyznany, więc nie wiem gdzie jest nieścisłość..
pozdrawiam"


Odprowadzone składki, to wymóg ustawowy, a więc muszą być odprowadzone.

A jeżeli chodzi o nieścisłość, to w takim kraju żyjemy, że co urząd, to inna interpretacja prawa...

Chyba że u Pani te składki były odprowadzone...
-
Gość: mamma mia, *.internetia.net.pl
2012/11/20 16:34:47
Witam,

13 listopada skonczyl mi się urlop wychowawczy, na którym byłam przez 3 lata. Po tym czasie pracodawca zlikwidował moje miejsce prace i rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku, jesli byłam na tym urlopie wychowawczym? Miałam umowę o pracę na najniższa krajową..
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
2012/11/20 17:12:58
"Witam,

13 listopada skonczyl mi się urlop wychowawczy, na którym byłam przez 3 lata. Po tym czasie pracodawca zlikwidował moje miejsce prace i rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku, jesli byłam na tym urlopie wychowawczym? Miałam umowę o pracę na najniższa krajową..
Z góry dziękuję za odpowiedź."


Liczy się czas pozostawania w stosunku pracy. Jeżeli spełnione są warunki, to tak.
-
2012/11/22 10:33:32
Witam,
Moje pytanie jest nieco inne od moich poprzedników.
Przez okres 17.10.2011-30.06.2012 pracowałam na umowie na czas określony. Następnie dostałam kolejną pracę dopiero 12.11.2012, jest to umowa zlecenie. Ile muszę zarabiać, żeby po przepracowaym roku przysługiwał mi zasiłek? Proszę o odpowiedz.
-
2012/11/22 10:48:23
"Witam,
Moje pytanie jest nieco inne od moich poprzedników.
Przez okres 17.10.2011-30.06.2012 pracowałam na umowie na czas określony. Następnie dostałam kolejną pracę dopiero 12.11.2012, jest to umowa zlecenie. Ile muszę zarabiać, żeby po przepracowaym roku przysługiwał mi zasiłek? Proszę o odpowiedz. "


Przynajmniej minimalną pensję (1500 zł). Od takiej kwoty muszą być odprowadzane składki.
-
Gość: , *.dynamic.chello.pl
2012/11/23 16:05:37
Dzień dobry.
Opiszę sytuację:
Moja żona zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawną córką. Przeszła na "świadczenie pielęgnacyjne". Miała przepracowany okres wymagany do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Pobierała "świadczenie pielęgnacyjne" przez okres 1-go roku i zrezygnowała. Po zarejestrowaniu się w U.Pracy nie został jej przyznany zasiłek dla bezrobotnych - bo nie pracowała. Na "świadczeniu pielęgnacyjnym" składki są opłacane i okres jest zaliczany do emerytury. Teoretycznie, gdyby pobierała przez ten sam okres zasiłek dla bezrobotnych, otrzymałaby większą kwotę roczną niż kwota "świadczenia pielęgnacyjnego". Gdzie tu jest sens? Państwo oszczędza kosztem niepełnosprawnych? Nabyte prawo do zasiłku dla bezrobotnych "gdzieś" przepadło.
-
2012/11/23 16:14:46


"Dzień dobry.
Opiszę sytuację:
Moja żona zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawną córką. Przeszła na "świadczenie pielęgnacyjne". Miała przepracowany okres wymagany do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Pobierała "świadczenie pielęgnacyjne" przez okres 1-go roku i zrezygnowała. Po zarejestrowaniu się w U.Pracy nie został jej przyznany zasiłek dla bezrobotnych - bo nie pracowała. Na "świadczeniu pielęgnacyjnym" składki są opłacane i okres jest zaliczany do emerytury. Teoretycznie, gdyby pobierała przez ten sam okres zasiłek dla bezrobotnych, otrzymałaby większą kwotę roczną niż kwota "świadczenia pielęgnacyjnego". Gdzie tu jest sens? Państwo oszczędza kosztem niepełnosprawnych? Nabyte prawo do zasiłku dla bezrobotnych "gdzieś" przepadło."


Nie przepadło. Po prostu muszą być spełnione określone przez ustawodawcę warunki.

Jednym z nich jest minimum 365 dni pozostawania w stosunku pracy w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

Okres świadczenia pielęgnacyjnego nie jest tutaj zaliczany.
-
Gość: winmap, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/11/24 13:02:56
Witam.
Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron na moją prośbę.
Zasiłek otrzymam już teraz 80% po 90 dniach.
Byłem w biurze i mówili mi że przez 4 miesiące.
Mam pytanie. Może się pomylili?
Chyba otrzymuje się przez 3 miesiące jak zwalnia się na swoją prośbę?
Dla mnie to lepiej ale chciał bym dowiedzieć się jak to jest ?
-
2012/11/24 13:30:00
"Witam.
Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron na moją prośbę.
Zasiłek otrzymam już teraz 80% po 90 dniach.
Byłem w biurze i mówili mi że przez 4 miesiące.
Mam pytanie. Może się pomylili?
Chyba otrzymuje się przez 3 miesiące jak zwalnia się na swoją prośbę?
Dla mnie to lepiej ale chciał bym dowiedzieć się jak to jest ?"


To już pytanie do UP. Na jakich zasadach zasiłek będzie wypłacany.
-
Gość: halina 2, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/12/03 23:16:10
mam 56 lat ,30 lat pracy i od 8lat na rencie chorobowej do31.12.2011 Renta o wys.1600,-.Odwoływałam się od kolejnych odmownych decyzji zus .Wyrok sądu \na nie bo zdrowa\ padł 29 XI 2012r. -Czy.po zakończeniu postępowania sądowego mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeśli zarejestr. się w up.?
-
2012/12/04 06:39:19
"mam 56 lat ,30 lat pracy i od 8lat na rencie chorobowej do31.12.2011 Renta o wys.1600,-.Odwoływałam się od kolejnych odmownych decyzji zus .Wyrok sądu \na nie bo zdrowa\ padł 29 XI 2012r. -Czy.po zakończeniu postępowania sądowego mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeśli zarejestr. się w up.?"

Tak
-
Gość: halina2, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/12/04 11:48:00
Bardzo dziękuję za odp.Na jaki przepis mam się powołać,ponieważ UP poinformował mnie, że zasiłek mi nie przysługuje ,bo za póżno się zarejestrowałam.Powinnam się zarejestrować do 30 czerwca 2012r.W tym czasie moja sprawa była jeszcze w sądzie.Zatem muszę "walczyć" o zasiłek lecz jak uzasadnić?Bardzo proszę o pomoc.
-
2012/12/04 12:19:59
"Bardzo dziękuję za odp.Na jaki przepis mam się powołać,ponieważ UP poinformował mnie, że zasiłek mi nie przysługuje ,bo za póżno się zarejestrowałam.Powinnam się zarejestrować do 30 czerwca 2012r.W tym czasie moja sprawa była jeszcze w sądzie.Zatem muszę "walczyć" o zasiłek lecz jak uzasadnić?Bardzo proszę o pomoc."

O to niestety nic się nie da tu zrobić. Taki wymóg i raczej nie da się tego przeskoczyć.

Można dopytać w UP, czy można się odwołać, chyba tylko tyle można tutaj zrobić.
-
Gość: Nowa1, *.dynamic.chello.pl
2012/12/05 18:36:50
Mam pytanie jeśli chodzi o wypłatę zasiłku po 90 dniach od zarejestrowania się w UP Warszawa. Kiedy jest ten zasiłek wypłacany jeśli w UP byłam 12.09.2013 , a Pani w UP poinformowała mnie, że zasiłek będę miała wypłacony 12.12 tego roku. Natomiast następne będą wypłacane już 10 każdego miesiąca. Czy to prawda ? Ponieważ informacje zawarte na stronie UP są bardzo nieczytelne.
-
2012/12/05 23:09:01
"Mam pytanie jeśli chodzi o wypłatę zasiłku po 90 dniach od zarejestrowania się w UP Warszawa. Kiedy jest ten zasiłek wypłacany jeśli w UP byłam 12.09.2013 , a Pani w UP poinformowała mnie, że zasiłek będę miała wypłacony 12.12 tego roku. Natomiast następne będą wypłacane już 10 każdego miesiąca. Czy to prawda ? Ponieważ informacje zawarte na stronie UP są bardzo nieczytelne."

No chyba wtedy co w UP powiedzieli...
-
Gość: ar, *.ghnet.pl
2012/12/11 00:41:10
Witam,
mam przepracowane na umowe zlecenie 3 ostatnie lata, ale nie w pelnym wymiarze godzin. stawki 850 brutto w 2010, 950 brutto w 2011, - nie odprowadzalem zus bo bylem studentem. ostatnie 4 miesiace studentem nie jestem i zarabialem 1300brutto, odprowadzam ubezpieczenie.
czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnego jesli w styczniu trace prace?
-
2012/12/11 07:52:21
"Witam,
mam przepracowane na umowe zlecenie 3 ostatnie lata, ale nie w pelnym wymiarze godzin. stawki 850 brutto w 2010, 950 brutto w 2011, - nie odprowadzalem zus bo bylem studentem. ostatnie 4 miesiace studentem nie jestem i zarabialem 1300brutto, odprowadzam ubezpieczenie.
czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnego jesli w styczniu trace prace?"


Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie.
-
Gość: anka, *.krakow.winb.gov.pl
2012/12/13 13:08:42
Mężczyzna 61 lat zatrudniony na umowę o pracę, zgodnie z przepisami nie jest odprowadzana składka na Fundusz Pracy. Czy jeśli z jakiegoś powodu straci tę pracę to będzie uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych?
-
2012/12/13 13:24:05
"Mężczyzna 61 lat zatrudniony na umowę o pracę, zgodnie z przepisami nie jest odprowadzana składka na Fundusz Pracy. Czy jeśli z jakiegoś powodu straci tę pracę to będzie uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych? "

Jeżeli spełnione są warunki stażowe i płacowe to oczywiście tak.

-
2012/12/15 16:54:17
Witam. Ostatnie trzy lata przepracowałam u jednego pracodawcy, jednakże umowę na cały etat mam dopiero od czerwca tego roku czy należy mi się zasiłek. Dodam że w wcześniejszym okresie moje wynagrodzenie brutto nie przekraczało najniższej krajowej.
-
Gość: Michał, *.upc-a.chello.nl
2012/12/15 22:38:44
Witam!

We wrześniu rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem i wyjechałem za granicę, (nie pracowałem za granicą) na święta wracam do Polski i w styczniu chcę się zarejestrować w UP. Przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych skoro tak długo się nie rejestrowałem w UP?

ps. Mam przepracowane 15 lat ciągłe do września kiedy się zwolniłem.
-
2012/12/16 22:17:27
"Witam!

We wrześniu rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem i wyjechałem za granicę, (nie pracowałem za granicą) na święta wracam do Polski i w styczniu chcę się zarejestrować w UP. Przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych skoro tak długo się nie rejestrowałem w UP?

ps. Mam przepracowane 15 lat ciągłe do września kiedy się zwolniłem."


Trzeba się zarejestrować w ciągu 6 miesięcy od rozwiązania umowy o prace.
-
2012/12/16 22:19:07
"Witam. Ostatnie trzy lata przepracowałam u jednego pracodawcy, jednakże umowę na cały etat mam dopiero od czerwca tego roku czy należy mi się zasiłek. Dodam że w wcześniejszym okresie moje wynagrodzenie brutto nie przekraczało najniższej krajowej. "

Muszą być spełnione opisane w artykule warunki. Jeżeli są, to nie ma przeszkód.
-
Gość: obserwator, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/12/19 11:50:11
Po stażu dostałem pracę na umowe 2 latnią ( poprzez dofinansowanie na stanowisko pracy ) moje pytanie brzm - czy kiedy zostanę zwolniony należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.Dodam że składki są opłacane i minimalna krajowa także jest ujęta w umowie.
-
2012/12/19 11:54:05
"Po stażu dostałem pracę na umowe 2 latnią ( poprzez dofinansowanie na stanowisko pracy ) moje pytanie brzm - czy kiedy zostanę zwolniony należy mi się zasiłek dla bezrobotnych.Dodam że składki są opłacane i minimalna krajowa także jest ujęta w umowie."

Jeżeli warunki są spełnione to tak.
-
Gość: , *.kal.pl
2012/12/19 17:27:02
czy jak się sam zwolnię z pracy, to czy wtedy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? (mam cały rok przepracowany)
-
2012/12/19 23:11:11
"czy jak się sam zwolnię z pracy, to czy wtedy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? (mam cały rok przepracowany)"

Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: 88, *.play-internet.pl
2013/01/02 21:07:30
umowa o prace skonczyla mi sie z dniem 31-12-2012 i nie zostala przedluzona czy jest jakis jaki jest termin na zlozenie wniosku o kuroniowke ?
-
2013/01/02 21:43:06
"umowa o prace skonczyla mi sie z dniem 31-12-2012 i nie zostala przedluzona czy jest jakis jaki jest termin na zlozenie wniosku o kuroniowke ? "

Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od rozwiązania umowy. Oczywiście zasiłek będzie przysługiwał, gdy spełnione są warunki do jego otrzymania.
-
Gość: Podziwiam, *.dynamic.chello.pl
2013/01/16 03:55:17
A ja Pana pozdrawiam i podziwiam za cierpliwość :)
Przez dwa lata odpowiada Pan na identyczne pytania, bo ludziom nie chce się przeczytać artylułu ze zrozumieniem i poświęcić chwili namysłu nad jego treścią.
Ponadto wszystkie, dosłownie wszystkie odpowiedzi padły już podczas odpowiedzi na powtarzające się i różnorodne pytania pod artykułem.
Ludzie! dajcie człowiekowi odetchnąć! Myślcie też trochę samodzielnie.
P.S.
Plus dla Pana przynajmniej taki, że jest ruch na stronie ;D
Pozdrawiam
-
2013/01/16 07:10:54
Dzięki:) Większość nie czyta, tylko od razy zadaje pytanie...

Również pozdrawiam.
-
Gość: , *.internetdsl.tpnet.pl
2013/01/17 11:59:42
Dzień dobry.umowę o pracę na cały etat i czas nie określony dostałam w lutym 2009r. wcześniej w tej samej firmie od października 2008 miałam umowę zlecenie. obecnie kończy mi się urlop wychowawczy i wiem już że nie mam możliwości powrotu do pracy.na jaką kwotę zasiłku mogę liczyć?Kinga
-
2013/01/17 12:06:14
"Dzień dobry.umowę o pracę na cały etat i czas nie określony dostałam w lutym 2009r. wcześniej w tej samej firmie od października 2008 miałam umowę zlecenie. obecnie kończy mi się urlop wychowawczy i wiem już że nie mam możliwości powrotu do pracy.na jaką kwotę zasiłku mogę liczyć?Kinga"

Wszystko napisane w artykule. Wystarczy przeczytać.
-
Gość: , 80.54.19.*
2013/01/21 14:44:09
witam, pracuje na 3/4 etatu, moje wynagrodzene jest zroznicowane, placa na godzine, raz dostaje 1650 zl brutto, raz 1500 zl brutto, jak wyglada sytuacja, czy w takiej sytuacji otrzymam zasiłek???
-
2013/01/21 16:42:30
"witam, pracuje na 3/4 etatu, moje wynagrodzene jest zroznicowane, placa na godzine, raz dostaje 1650 zl brutto, raz 1500 zl brutto, jak wyglada sytuacja, czy w takiej sytuacji otrzymam zasiłek???"

Musi być przynajmniej minimalne wynagrodzenie.
-
2013/01/24 08:46:53
Witam!
Byłam zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasilku przez okres 6 miesięcy
Niestety nie wstawiłam się do podpisu w wyznaczonym terminie ,szczerze zapomnialam a na to wszystko wpłyneła choroba moich dzieci i okres przedświąteczny ,kiedy się opamiętałam nie mogłam się zgłosić bo były święta a po świętach wykreślono mnie z listy bezrobotnych.Napisałam odwołanie pisząc w nim jak po wyżej dodając jeszcze iż mój mąż też jest osobą bezrobotrną bez prawa do zasiłku ,i pieniążki które otrzymywałam były moim żródłem urzymania w chwili obecnej.Pan Starosta odpisał mi że nie widzi podstaw dla których może mi przywrócić ten status i nie udokumentowałam choroby dzieci i nic więcej .Wiec moje pytanie brzmi czy mogę sie ponownie odwołać od ostatniego pisma?i co mogę w nim zawrzeć by mieć jakąś szansę na odzyskanie statusu?
A kolejne pytanie brzmi czy po upływie 120 dni kiedy znów się zarejestruję ,czy należy mi się prawo do wypłacenia pozostałego zasiłku czyli 4 miesiącę czy on już przepada? Bardzo proszę o pomoc
-
2013/01/24 08:52:07
"Witam!
Byłam zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasilku przez okres 6 miesięcy
Niestety nie wstawiłam się do podpisu w wyznaczonym terminie ,szczerze zapomnialam a na to wszystko wpłyneła choroba moich dzieci i okres przedświąteczny ,kiedy się opamiętałam nie mogłam się zgłosić bo były święta a po świętach wykreślono mnie z listy bezrobotnych.Napisałam odwołanie pisząc w nim jak po wyżej dodając jeszcze iż mój mąż też jest osobą bezrobotrną bez prawa do zasiłku ,i pieniążki które otrzymywałam były moim żródłem urzymania w chwili obecnej.Pan Starosta odpisał mi że nie widzi podstaw dla których może mi przywrócić ten status i nie udokumentowałam choroby dzieci i nic więcej .Wiec moje pytanie brzmi czy mogę sie ponownie odwołać od ostatniego pisma?i co mogę w nim zawrzeć by mieć jakąś szansę na odzyskanie statusu?
A kolejne pytanie brzmi czy po upływie 120 dni kiedy znów się zarejestruję ,czy należy mi się prawo do wypłacenia pozostałego zasiłku czyli 4 miesiącę czy on już przepada? Bardzo proszę o pomoc"


Można spróbować się jeszcze z odwołać. A co zawrzeć. No pisać tylko prawdę...

Jeżeli nadal po tym czasie będą spełnione warunki do otrzymania zasiłku, to oczywiście będzie on nadal przysługiwał.
-
Gość: Pawel17, *.adsl.inetia.pl
2013/01/25 02:21:52
Witam Pracowalem w firmie na umowe o prace przez 3 lata z minimalnym wynagrodzeniem we 1 wrzesnia 2012 roku rozwiazalem umowe z ta firma za porozumieniem stron a od 10 wrzesnia podjalem prace w firmie na umowe zlecenie rowniez z minimalnym wynagrodzeniem czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?? jesli tak to w jakiej kwocie i po jakim uplywie czasu Prosze o odp
-
2013/01/25 05:36:54
"Witam Pracowalem w firmie na umowe o prace przez 3 lata z minimalnym wynagrodzeniem we 1 wrzesnia 2012 roku rozwiazalem umowe z ta firma za porozumieniem stron a od 10 wrzesnia podjalem prace w firmie na umowe zlecenie rowniez z minimalnym wynagrodzeniem czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?? jesli tak to w jakiej kwocie i po jakim uplywie czasu Prosze o odp"

Wystarczy przeczytać artykuł. Wszystko wyjaśnia.
-
2013/01/25 07:48:15
Dziękuję za odpowiedź :)Pozdrawiam
-
2013/01/29 19:37:59
Dzien dobry .Mam takie male pytanko jezeli przepracowalam 15 miesiecy na caly etat jako kasjerka chciala sie dowiedziec czy przysluguje mi prawo do zasilku .dziekuje
-
2013/01/29 19:49:52
"Dzien dobry .Mam takie male pytanko jezeli przepracowalam 15 miesiecy na caly etat jako kasjerka chciala sie dowiedziec czy przysluguje mi prawo do zasilku .dziekuje"

Warunki opisane są w artykule. Trzeba tylko przeczytać.
-
Gość: bilbotka, *.simset.net
2013/01/31 11:21:24
witam! pracowałam przez 20 miesięcy na umowę zlecenie od 15.04.2011-31.12.2012. Zarabiałam 1400 zł brutto czy należy się zasiłek? z tego co czytam to chyba nie, bo nie maiłam minimalnego wynagrodzenia brutto. Dobrze to rozumiem?
-
2013/01/31 11:24:57
"witam! pracowałam przez 20 miesięcy na umowę zlecenie od 15.04.2011-31.12.2012. Zarabiałam 1400 zł brutto czy należy się zasiłek? z tego co czytam to chyba nie, bo nie maiłam minimalnego wynagrodzenia brutto. Dobrze to rozumiem?"

Nie. Zbyt niskie wynagrodzenie.

-
2013/02/07 11:17:25
Witam, obecnie pracodawca rozwiązał ze mną umowę za porozumieniem stron(pełen etat), która trwała od lipca 2009r. do dziś...2013r. Jeśli teraz inny pracodawca zatrudni mnie na miesiąc na pełen etat z najniższym wynagrodzeniem to czy dostanę od razu zasiłek dla bezrobotnych jeśli umowa sama wygaśnie i pracodawca jej nie przedłuży ? i w jakiej kwocie? mam ok 5 lat pracy poproszę o odp pzdr
-
2013/02/07 11:53:36
"Witam, obecnie pracodawca rozwiązał ze mną umowę za porozumieniem stron(pełen etat), która trwała od lipca 2009r. do dziś...2013r. Jeśli teraz inny pracodawca zatrudni mnie na miesiąc na pełen etat z najniższym wynagrodzeniem to czy dostanę od razu zasiłek dla bezrobotnych jeśli umowa sama wygaśnie i pracodawca jej nie przedłuży ? i w jakiej kwocie? mam ok 5 lat pracy poproszę o odp pzdr "

Pod uwagę brany jest staż pracy z 18 miesięcy przed rejestracją w UP.

Poza tym wszystko dokładnie wyjaśnia artykuł. Takę kwoty zasiłku.
-
2013/02/07 14:54:50
Witam
Od 9 marca 2012 zostałam zatrudniona na umowę na czas zastępstwa. Umowa kończy mi się z dniem 6 marca 2013, gdyż wróci już koleżanka którą zastępowałam. by ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych zabraknie mi 3 dni. Czy jeśli po zakończeniu umowy z dniem 7 marca pójdę na zwolnienie lekarskie to czy po zakończeniu jego będę miała prawo do zasiłku?
bardzo proszę o odpowiedź
-
2013/02/07 23:20:49
"

Witam
Od 9 marca 2012 zostałam zatrudniona na umowę na czas zastępstwa. Umowa kończy mi się z dniem 6 marca 2013, gdyż wróci już koleżanka którą zastępowałam. by ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych zabraknie mi 3 dni. Czy jeśli po zakończeniu umowy z dniem 7 marca pójdę na zwolnienie lekarskie to czy po zakończeniu jego będę miała prawo do zasiłku?
bardzo proszę o odpowiedź"


Po uwagę brany jest czas pozostawania w stosunku pracy.
-
Gość: JoA, *.dynamic.chello.pl
2013/02/12 12:53:29
Witam,
czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które same złożyły wypowiedzenie o pracę? I czy otrzymując zasiłek dla bezrobotnych można podjąć się pracy na umowę o dzieło lub zlecenie?
-
2013/02/12 12:59:02
"Witam,
czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które same złożyły wypowiedzenie o pracę? I czy otrzymując zasiłek dla bezrobotnych można podjąć się pracy na umowę o dzieło lub zlecenie?"


Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.

Nie, nie można.
-
Gość: rajca, *.lss.net.pl
2013/02/13 11:55:14
Witam przysługuje mi prawo do zasiłku po 90 dniach (za porozumieniem stron ) po 11 latach pracy , 90 dni mineło , dlaczego mam czekac do kolejnego miesiaca 13 marca na odbiór pieniedzy gdzie to bedzie juz 110 dzien , w urzedzie niema osoby która mogła by mi to wytłumaczyc , bede wdzieczny za odpowiedz pozdrawiam z Międzyrzecza
-
2013/02/13 12:40:43
"Witam przysługuje mi prawo do zasiłku po 90 dniach (za porozumieniem stron ) po 11 latach pracy , 90 dni mineło , dlaczego mam czekac do kolejnego miesiaca 13 marca na odbiór pieniedzy gdzie to bedzie juz 110 dzien , w urzedzie niema osoby która mogła by mi to wytłumaczyc , bede wdzieczny za odpowiedz pozdrawiam z Międzyrzecza"

No, jeżeli w urzędzie nie potrafią tego wytłumaczyć, to tym bardziej ja tego nie potrafię...
-
Gość: , *.ssp.dialog.net.pl
2013/02/14 11:06:48
Witam czy należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych jeżeli pracowałam przez ostatnie dziewiec miesiecy n a3/4 etatu wcześniej cały czas na pełny etat miałam tylko pare dni przerwy między pracami..
-
2013/02/14 11:08:35
"Witam czy należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych jeżeli pracowałam przez ostatnie dziewiec miesiecy n a3/4 etatu wcześniej cały czas na pełny etat miałam tylko pare dni przerwy między pracami."

W artykule wszystko wyjaśnione. Nie będę się powtarzał.
-
Gość: , *.ssp.dialog.net.pl
2013/02/14 11:15:40
Witam czy jeżeli pracowałam na trzy czwarte etatu i na umowie mam podaną kwote wynagrodzenia i premię miesieczną. to czy premia bedzie doliczana normalnie do obliczenia zasiłku.czy tylko wynagrodzenie zasadnicze..
-
2013/02/14 11:35:27
"Witam czy jeżeli pracowałam na trzy czwarte etatu i na umowie mam podaną kwote wynagrodzenia i premię miesieczną. to czy premia bedzie doliczana normalnie do obliczenia zasiłku.czy tylko wynagrodzenie zasadnicze.."

Ważne, by składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne były odprowadzone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 1600 zł ..
-
2013/02/19 19:30:39
czy jeśli odejdę z pracy z winy pracodawcy (pracodawca nie wypłaca całości pęsji, wypłaca z opuźnieniem) będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych?
-
2013/02/19 19:46:30
"czy jeśli odejdę z pracy z winy pracodawcy (pracodawca nie wypłaca całości pęsji, wypłaca z opuźnieniem) będzie należał mi sie zasiłek dla bezrobotnych? "

Jeżeli są spełnione warunki, to oczywiście tak.
-
Gość: Grzegorz, *.167.multiplay.pl
2013/02/21 15:43:01
Witam, po 23 latach pracy w jednym zakładzie zostałem zwolniony dyscyplinarnie 23 stycznia 2012 nabylem prawo do zasilku natomiast 24 stycznia zasilek zostal utracony PUP to ujął tak "Utrata do zasiłku nastapiła z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania" przy czym do dnia dzisiejszego nie otrzymałem ani jednego zasiłku.
Z góry dziekuje za odpowiedz
-
2013/02/21 16:19:25
"

Witam, po 23 latach pracy w jednym zakładzie zostałem zwolniony dyscyplinarnie 23 stycznia 2012 nabylem prawo do zasilku natomiast 24 stycznia zasilek zostal utracony PUP to ujął tak "Utrata do zasiłku nastapiła z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania" przy czym do dnia dzisiejszego nie otrzymałem ani jednego zasiłku.
Z góry dziekuje za odpowiedz"


Zasiłek był zapewne przyznany na 6 miesięcy. Tyle też wynosi karencja za dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Tak więc w ten sposób upłynął maksymalny okres jego pobierania i utracone zostało prawo do zasiłku.
-
Gość: MAriusz, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/02/24 19:59:52
ile czasu muszę czekać na zasiłek dla bezrobotnych jeśli umowa o pracę jest za porozumieniem stron? jak rozwiązać umowę by od razu dostać zasiłek?
-
2013/02/24 21:38:43
"ile czasu muszę czekać na zasiłek dla bezrobotnych jeśli umowa o pracę jest za porozumieniem stron? jak rozwiązać umowę by od razu dostać zasiłek?"

Wszystko jest jasno napisane...
-
Gość: Ania, *.dynamic.chello.pl
2013/03/02 12:58:05
1. Jeśli pracowałam na umowę o pracę na pół etatu przez okres 2 lat i 7 miesięcy i w tym czasie studiowałam dziennie to ile czasu mam przepracowanego? studia liczą się w jakiś sposób?
2. Jak dostałam zwolnienie ze świadczeń pracy (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) to jestem zobowiązana przez czas wypowiedzenia 14dniowego wybrać bieżący niewykorzystany urlop?
3. Jak dostałam zwolnienie ze świadczeń pracy (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), pracowałam na pół etatu i studiowałam dziennie to należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

Będę wdzięczna za wyjaśnienie.
-
2013/03/02 13:08:07
"Jak dostałam zwolnienie ze świadczeń pracy (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), pracowałam na pół etatu i studiowałam dziennie to należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? "

W artykule wytłumaczone jest kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Wystarczy przeczytać.

Inne pytania nie mają nic wspólnego z zasiłkiem dla bezrobotnych.
-
Gość: grzesiu911, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/03/04 16:24:24
Witam,
dzisiaj zarejestrowałem się w PUP. Dostałem do podpisania oświadczenie, że nie posiadam żadnego innego dochodu itp.
Ale...... inwestuję na rynku forex. Czyli mam jakiś dochód albo stratę. No właśnie, może będzie dochód a może strata na koniec roku.
Czy to również kwalifikuje się jako mój dochód i nie mogę pobierać zasiłku??
Pozdrawiam,
Grzesiek.
-
2013/03/04 16:29:18
"Witam,
dzisiaj zarejestrowałem się w PUP. Dostałem do podpisania oświadczenie, że nie posiadam żadnego innego dochodu itp.
Ale...... inwestuję na rynku forex. Czyli mam jakiś dochód albo stratę. No właśnie, może będzie dochód a może strata na koniec roku.
Czy to również kwalifikuje się jako mój dochód i nie mogę pobierać zasiłku??
Pozdrawiam,
Grzesiek."


Był Pan w UP, trzeba było zapytać jak oni to traktują..ale raczej będzie traktowane to jako dochód...
-
Gość: anasz55, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/03/11 13:41:44
Witam. Mam pytanie w sprawie zawieszonego zasiłku.Był przyznany na okres roku,ale w połowie został zawieszony z powodu wyjazdu.Od tamtej pory minęło już 2lata i 5 miesięcy. Czy teraz przysługuje mi prawo do odwieszenia i skorzystania z pozostałej części zasiłku?
-
2013/03/11 13:44:10
"Witam. Mam pytanie w sprawie zawieszonego zasiłku.Był przyznany na okres roku,ale w połowie został zawieszony z powodu wyjazdu.Od tamtej pory minęło już 2lata i 5 miesięcy. Czy teraz przysługuje mi prawo do odwieszenia i skorzystania z pozostałej części zasiłku?"

Nie.
-
Gość: paula, *.nowysacz.vectranet.pl
2013/03/12 19:47:11
Witam, jeżeli pracowałam przez okres nie całych dwóch lat (od lipca 2010 do konca kwietnia 2012) na pełnym etacie, to dlaczego zasilek przysluguje mi tylko przez 3 miesiace a nie przez 6?
-
2013/03/12 19:52:51
"Witam, jeżeli pracowałam przez okres nie całych dwóch lat (od lipca 2010 do konca kwietnia 2012) na pełnym etacie, to dlaczego zasilek przysluguje mi tylko przez 3 miesiace a nie przez 6?"

Pewnie się Pani sama zwolniła z pracy.
-
2013/03/13 14:19:07
witam , kończy mi sie umowa o pracę którą miałam przez 5 lat ale przez ostatnie 3 lata byłam na urlopie wychowawczym.Mój mąż posiada gospodarstwo rolne.czy należy mi sie kuroniówka??
-
2013/03/13 15:48:18
"witam , kończy mi sie umowa o pracę którą miałam przez 5 lat ale przez ostatnie 3 lata byłam na urlopie wychowawczym.Mój mąż posiada gospodarstwo rolne.czy należy mi sie kuroniówka?? "

W takim przypadku nie.
-
Gość: Daria, *.ssp.dialog.net.pl
2013/03/16 20:03:16
Witam. Prowadziłam 15 lat działalność gospodarczą, byłam współwłaścicielką, opłacałam składki na fundusz pracy. Koncem kwietnia 2012 wystapilam ze spólki, od maja 2012 pracowałam na umowe o prace za 2200zł brutto. Jesli zloze wypowiedzienie czy dostane zasiłek?
-
2013/03/16 21:02:05
"Witam. Prowadziłam 15 lat działalność gospodarczą, byłam współwłaścicielką, opłacałam składki na fundusz pracy. Koncem kwietnia 2012 wystapilam ze spólki, od maja 2012 pracowałam na umowe o prace za 2200zł brutto. Jesli zloze wypowiedzienie czy dostane zasiłek?"

Tak, ale będzie wypłacany dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP.
-
2013/03/21 11:34:12
Witam
Mam pytanie: przez okres od 04.05.2010 -06.03.2013 byłam zatrudniona na umowę zlecenie na podstawie umów cywilnoprawnych.W międzyczasie zaszłam w ciążę i od 18.06.2012 do 20.09.2012 przebywałam na zwolnieniu lekarskim następnie na urlopie macierzyńskim do dnia 06.03.2013 roku a więc do dnia końca umowy zlecenia,składki pracodawca odprowadzał od minimalnej krajowej 1500zł co jest udokumentowane,natomiast ZUS wydał mi zaświadczenie że podstawa wymiaru zasiłku w okresie ubezpieczenia wynosiła 1236,97 skąd ta nieścisłość niestety nie wiem.Każda zawarta umowa z pracodawcą zawiera wynagrodzenie minimalnej krajowej od której były odprowadzane składki.Mam pytanie czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych i jaka będzie jego wysokość.
Dziękuję za odpowiedź.
-
2013/03/21 11:40:31
"Witam
Mam pytanie: przez okres od 04.05.2010 -06.03.2013 byłam zatrudniona na umowę zlecenie na podstawie umów cywilnoprawnych.W międzyczasie zaszłam w ciążę i od 18.06.2012 do 20.09.2012 przebywałam na zwolnieniu lekarskim następnie na urlopie macierzyńskim do dnia 06.03.2013 roku a więc do dnia końca umowy zlecenia,składki pracodawca odprowadzał od minimalnej krajowej 1500zł co jest udokumentowane,natomiast ZUS wydał mi zaświadczenie że podstawa wymiaru zasiłku w okresie ubezpieczenia wynosiła 1236,97 skąd ta nieścisłość niestety nie wiem.Każda zawarta umowa z pracodawcą zawiera wynagrodzenie minimalnej krajowej od której były odprowadzane składki.Mam pytanie czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych i jaka będzie jego wysokość.
Dziękuję za odpowiedź."


Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne powinny być odprowadzane od kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1600 zł).
-
2013/03/21 16:44:17
"Witam
Mam pytanie: przez okres od 04.05.2010 -06.03.2013 byłam zatrudniona na umowę zlecenie na podstawie umów cywilnoprawnych.W międzyczasie zaszłam w ciążę i od 18.06.2012 do 20.09.2012 przebywałam na zwolnieniu lekarskim następnie na urlopie macierzyńskim do dnia 06.03.2013 roku a więc do dnia końca umowy zlecenia,składki pracodawca odprowadzał od minimalnej krajowej 1500zł co jest udokumentowane,natomiast ZUS wydał mi zaświadczenie że podstawa wymiaru zasiłku w okresie ubezpieczenia wynosiła 1236,97 skąd ta nieścisłość niestety nie wiem.Każda zawarta umowa z pracodawcą zawiera wynagrodzenie minimalnej krajowej od której były odprowadzane składki.Mam pytanie czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych i jaka będzie jego wysokość.
Dziękuję za odpowiedź."

Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne powinny być odprowadzane od kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1600 zł).


Owszem ale minimalne wynagrodzenie brutto w zeszłym roku wynosiło 1500 zł a w tym roku przy zawartej umowie od 01.01.2013 do 06.03.2013 wynosi 1600 zł i od takich wynagrodzeń były odprowadzane składki, czyli wnioskuję że zasiłek dla mnie jako osoby bezrobotnej powinien się należeć przy umowie zleceniu,jeżeli nie to proszę wyprowadzić mnie z błędu.
Dziękuję i pozdrawiam.
-
2013/03/21 23:13:41
"Owszem ale minimalne wynagrodzenie brutto w zeszłym roku wynosiło 1500 zł a w tym roku przy zawartej umowie od 01.01.2013 do 06.03.2013 wynosi 1600 zł i od takich wynagrodzeń były odprowadzane składki, czyli wnioskuję że zasiłek dla mnie jako osoby bezrobotnej powinien się należeć przy umowie zleceniu,jeżeli nie to proszę wyprowadzić mnie z błędu.
Dziękuję i pozdrawiam"


Jeżeli składki były odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia to tak.
-
Gość: gienia, *.compower.pl
2013/03/22 19:29:37
witam, pracowalam przez ostatnie okolo 20 miesciecy na umowie zlecenie, niepracuje juz okolo 2 tyg, pracodawca nie odprowadzal skladek, bylam zatrudniona jako student/uczen (w tym momencie ani nie pracuje ani sie nie ucze). Czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?
-
2013/03/22 19:37:27
"witam, pracowalam przez ostatnie okolo 20 miesciecy na umowie zlecenie, niepracuje juz okolo 2 tyg, pracodawca nie odprowadzal skladek, bylam zatrudniona jako student/uczen (w tym momencie ani nie pracuje ani sie nie ucze). Czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?"

Nie.
-
2013/04/04 23:37:18
CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z PRACY SAMA CZY DOSTANĘ ZASIŁEK .pracuję NA CAŁY ETAT ZA MINIMALNE WYNAGRODZENIE 1,5 ROKU W JEDNEJ FIRMIE
-
2013/04/05 07:40:57
"CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z PRACY SAMA CZY DOSTANĘ ZASIŁEK .pracuję NA CAŁY ETAT ZA MINIMALNE WYNAGRODZENIE 1,5 ROKU W JEDNEJ FIRMIE"

Tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji...
-
Gość: Sabina, *.internetia.net.pl
2013/04/05 11:27:13
czy jeśli pracowałam w firmie na czas określony do 2018 roku w 2011 poszłam na l4 z powodu ciąży nie wróciłam do porodu i poszłam na półroczny wychowawczya gdy wróciłam pierwszego dnia mnie zwolniono..czy należy mi się zasiłek??
-
2013/04/05 11:38:38
"czy jeśli pracowałam w firmie na czas określony do 2018 roku w 2011 poszłam na l4 z powodu ciąży nie wróciłam do porodu i poszłam na półroczny wychowawczya gdy wróciłam pierwszego dnia mnie zwolniono..czy należy mi się zasiłek??"

To już zależy od tego, czy wszystkie warunki do jego otrzymania są spełnione...
-
2013/04/05 12:55:41
Witam, w lipcu 2012 roku otworzyłam działalność gospodarczą korzystając z dotacji z Biura Pracy, część składek na ZUS miałam refundowanych przez Pfron, ponieważ posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Moja działalność jednak nie przynosi dochodów i prawdopodobnie będę musiała ją w lipcu zamknąć. Proszę o informację czy w takiej sytuacji bedzie przysługiwał mi zasiłek.
-
Gość: bezrobotna, *.play-internet.pl
2013/04/05 14:25:07
pracowałam od 05.03.2012 do 09.03.2013r odeszłam z pracy za porozumieniem stron czy jesli sie teraz zarejestruje jako bezrobotna czy bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych.
-
2013/04/05 14:47:46
"pracowałam od 05.03.2012 do 09.03.2013r odeszłam z pracy za porozumieniem stron czy jesli sie teraz zarejestruje jako bezrobotna czy bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych."

Jak pozostałe warunki są spełnione, to tak, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji...
-
2013/04/05 14:50:06
"Witam, w lipcu 2012 roku otworzyłam działalność gospodarczą korzystając z dotacji z Biura Pracy, część składek na ZUS miałam refundowanych przez Pfron, ponieważ posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Moja działalność jednak nie przynosi dochodów i prawdopodobnie będę musiała ją w lipcu zamknąć. Proszę o informację czy w takiej sytuacji bedzie przysługiwał mi zasiłek."

Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. To jeden z wymogów.
-
Gość: Łukasz, *.lublin.mm.pl
2013/04/08 17:15:23
Witam, pracowałem w firmie od 01.09.2011 do 03.23.2013 w tym że od 01.09.2011 do 01.06.2012 na umowie zleceniu a juz od 01.06.2012 do 03.23.2013 na umowie o prace z minimalnym wynagrodzeniem i pelnym etatem, umowa zostala rozwiazana przez pracodawce mialem podpisana do 2015 czy moge ubiegac sie o zasilek?
-
2013/04/08 17:21:50
"Witam, pracowałem w firmie od 01.09.2011 do 03.23.2013 w tym że od 01.09.2011 do 01.06.2012 na umowie zleceniu a juz od 01.06.2012 do 03.23.2013 na umowie o prace z minimalnym wynagrodzeniem i pelnym etatem, umowa zostala rozwiazana przez pracodawce mialem podpisana do 2015 czy moge ubiegac sie o zasilek?"

Tak.
-
Gość: Agatuu, 178.212.122.*
2013/04/09 11:14:30
Witam! Od kwietnia do czerwca 2012 roku pracowałam w dwóch różnych szkołach, oczywiście na dwie różne umowy. Łącznie wyszło 74 dni. Czy tą ilość dni mnoży się x2 (czyli 148dni) w związku z tym, że była to praca na dwie różne umowy czy to nie ma żadnego znaczenia? z góry dziękuję za odpowiedź
-
2013/04/09 11:23:38
"Witam! Od kwietnia do czerwca 2012 roku pracowałam w dwóch różnych szkołach, oczywiście na dwie różne umowy. Łącznie wyszło 74 dni. Czy tą ilość dni mnoży się x2 (czyli 148dni) w związku z tym, że była to praca na dwie różne umowy czy to nie ma żadnego znaczenia? z góry dziękuję za odpowiedź"

Nic się nie mnoży, to nie matematyka :)
-
Gość: mirek, *.ms-net.eu
2013/04/10 18:55:47
zostałem zwolniony dyscyplinarnie po 13 mieś pracy i podjełem prace w nowej firmie na okres próbny po upływie miesiąca jak bym nie miał przedłózonej czy mogę sie starać o zasiłek i na jakiez zasadzie będzie mi przyznany
-
2013/04/10 19:29:14
"zostałem zwolniony dyscyplinarnie po 13 mieś pracy i podjełem prace w nowej firmie na okres próbny po upływie miesiąca jak bym nie miał przedłózonej czy mogę sie starać o zasiłek i na jakiez zasadzie będzie mi przyznany"

Tak, ale w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy wypłacany jest po 180 dniach od rejestracji w UP.
-
Gość: Piter, *.static.korbank.pl
2013/04/25 13:07:54
Pracowałem na umowę o pracę (pełny etat, minimalne wynagrodzenie) od 16.04.2012. Zmuszono mnie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron z dniem 26.03.2013 - zabrakło mi równo 3 tygodni do przepracowania całego roku. Mam na utrzymaniu dwójkę kilkuletnich dzieci. Czy przysługuje mi jakikolwiek zasiłek z urzędu pracy?
-
2013/04/25 13:23:59
"Pracowałem na umowę o pracę (pełny etat, minimalne wynagrodzenie) od 16.04.2012. Zmuszono mnie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron z dniem 26.03.2013 - zabrakło mi równo 3 tygodni do przepracowania całego roku. Mam na utrzymaniu dwójkę kilkuletnich dzieci. Czy przysługuje mi jakikolwiek zasiłek z urzędu pracy?"

Jeżeli nie są spełnione warunki, to niestety nie.
-
Gość: bb, *.dynamic.chello.pl
2013/05/01 15:38:46
Witam
pracowałam u jednego pracodawcy 5 lat wypowiedziałam pracę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dwa tygodnie przed zakończeniem okresu wypowiedzenia podjęłam pracę w drugiej firmie na okres próbny trzech miesięcy, czy jeśli nie dostanę kolejnej umowy będzie mi się należał zasiłek ?
-
2013/05/01 16:02:22
"Witam
pracowałam u jednego pracodawcy 5 lat wypowiedziałam pracę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dwa tygodnie przed zakończeniem okresu wypowiedzenia podjęłam pracę w drugiej firmie na okres próbny trzech miesięcy, czy jeśli nie dostanę kolejnej umowy będzie mi się należał zasiłek ?"


Tak.
-
Gość: rozamunda, *.static.espol.com.pl
2013/05/08 00:04:10
Witam, pracuje od wrzesnia 2012 na umowe na czas nie okreslony (wczesniej mialam umowe na 3m-sc i druga na 9m-c, to moja trzecia umowa w tej samej firmie).
Z powodu bardzo zlego traktowania, mobbingu chce rozwiazac umowe za porozumieniem stron, z dnia na dzien, czy bedzie mi przyslugiwalo prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy to oni sami musieli by mnie dzwonic? I pracuje w miescie oddalonym od swojego zameldowania 300km, czy zarejstrowac jako bezrobotna moge sie w innym miescie niz jestem zameldowana? Z gory dziekuje za odpowiedz
-
2013/05/08 06:50:09
"Witam, pracuje od wrzesnia 2012 na umowe na czas nie okreslony (wczesniej mialam umowe na 3m-sc i druga na 9m-c, to moja trzecia umowa w tej samej firmie).
Z powodu bardzo zlego traktowania, mobbingu chce rozwiazac umowe za porozumieniem stron, z dnia na dzien, czy bedzie mi przyslugiwalo prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy to oni sami musieli by mnie dzwonic? I pracuje w miescie oddalonym od swojego zameldowania 300km, czy zarejstrowac jako bezrobotna moge sie w innym miescie niz jestem zameldowana? Z gory dziekuje za odpowiedz"


Będzie się należał, ale będzie wypłacany po 90 dniach od rejestracji.

Rejestracja w miejscu zameldowania.
-
2013/05/28 13:09:09
Witam. Pracuje w firmie od maja 2010 roku. Umowę mam na czas nieokreślony, wynagrodzenie minimalne. Od 1 marca do 22 kwietnia 2013 roku byłam na bezpłatnym urlopie. Prawdopodobnie w połowie czerwca rozwiąże umowę za porozumieniem stron.
Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?
Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź.
-
2013/05/28 23:17:49
"Witam. Pracuje w firmie od maja 2010 roku. Umowę mam na czas nieokreślony, wynagrodzenie minimalne. Od 1 marca do 22 kwietnia 2013 roku byłam na bezpłatnym urlopie. Prawdopodobnie w połowie czerwca rozwiąże umowę za porozumieniem stron.
Czy przysługuje mi prawo do zasiłku?
Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź."


Wymagane warunki muszą być spełnione przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją.
-
Gość: bezrobotna, *.sta.asta-net.com.pl
2013/05/30 17:40:39
witam mam pytanko,w grudniu 2012 pracodawca mnie zwolnił ,przepracowałam 2 lata i teraz chciała bym sie zarejestrowac w urzedzie pracy czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych
-
2013/05/30 17:50:58
"witam mam pytanko,w grudniu 2012 pracodawca mnie zwolnił ,przepracowałam 2 lata i teraz chciała bym sie zarejestrowac w urzedzie pracy czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych"

Wszystko zależy od tego, czy spełnione są warunki..

-
Gość: Ola, *.dynamic.gprs.plus.pl
2013/05/31 21:14:07
Od października ubiegłego roku pracuję na 1/4 etatu, wcześniej przez 5lat pracowałam na umowę o prace pełen etat, pensja najniższa krajowa. Pracodawca planuje zwolnienia, czy dostanę zasiłek?
-
2013/05/31 22:14:41
"Od października ubiegłego roku pracuję na 1/4 etatu, wcześniej przez 5lat pracowałam na umowę o prace pełen etat, pensja najniższa krajowa. Pracodawca planuje zwolnienia, czy dostanę zasiłek? "

Tak.
-
2013/07/09 21:07:23
Witam, ostatnio procowałam wyłącznie na umowę zlecenie, czy do okresu dni przepracowanych w ciągu 18 miesięcy liczy się okres zatrudnienia czy dni przepracowanych? Liczy się wszystkie dni w miesiącu czy ustawowo wolne od pracy już nie?
-
2013/07/09 22:25:31
"Witam, ostatnio procowałam wyłącznie na umowę zlecenie, czy do okresu dni przepracowanych w ciągu 18 miesięcy liczy się okres zatrudnienia czy dni przepracowanych? Liczy się wszystkie dni w miesiącu czy ustawowo wolne od pracy już nie?"

Liczy się czas trwania umowy.
-
Gość: megan., *.internetdsl.tpnet.pl
2013/07/10 11:09:08
mam pytanie od czego zależy wysokość zasiłku , na koncie mi wyszczególnili ze pobierają podatek i placa skladke zdrowotna
czy to jest w porządku mam przepracowane powyżej 5lat a zasiłek bardzo niski
nie miałam ani razu 717 zl brutto , tylko 632, 678, 680 , potem 540 ,550. a ostatni miesiac 500zl ktoś może mi wytlumaczyc
-
2013/07/10 11:23:48
"mam pytanie od czego zależy wysokość zasiłku , na koncie mi wyszczególnili ze pobierają podatek i placa skladke zdrowotna
czy to jest w porządku mam przepracowane powyżej 5lat a zasiłek bardzo niski
nie miałam ani razu 717 zl brutto , tylko 632, 678, 680 , potem 540 ,550. a ostatni miesiac 500zl ktoś może mi wytlumaczyc "


Iść (zadzwonić) do UP i po prostu zapytać... jak w danym miesiącu jest wyliczany zasiłek. Nikt nie jest wszystkowiedzący. szczególnie jeżeli chodzi o nasze urzędy...
-
Gość: iwa, *.dynamic.mm.pl
2013/08/17 10:07:04
witam,mam pytanie. jesli pracowalam prawie rok czasu w jednym zakladzie pracy,na umowe o prace,odeszlam za porozumieniem stron i po miesiacu zaczelam prace w innej firmie rowniez na umowe o prace i ro pracowalam rok czasu,w tym miesiacu czasu czasu nie bylam zarejestrowana w urzedzie pracy,czy jest liczone jako 18 miesiecy?moge starac sie o zasilek?
-
2013/08/18 22:27:37
"witam,mam pytanie. jesli pracowalam prawie rok czasu w jednym zakladzie pracy,na umowe o prace,odeszlam za porozumieniem stron i po miesiacu zaczelam prace w innej firmie rowniez na umowe o prace i ro pracowalam rok czasu,w tym miesiacu czasu czasu nie bylam zarejestrowana w urzedzie pracy,czy jest liczone jako 18 miesiecy?moge starac sie o zasilek?"

Tak
-
2013/08/26 20:16:00
Witam mam pytanie jak ukonczyłam praktyke szkolna 3 letnią to czy należy mi sie zasiłek ?