Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Dotacje z Unii Europejskiej - skuteczny wniosek o dotacje z Unii Europejskiej


Pieniądze z Unii EuropejskiejOd 2004 roku, a tak naprawdę od lat 90. mamy dostęp do środków pomocowych z Unii Europejskiej. Dostęp mamy, ale czy umiemy z tego korzystać? Jedyna odpowiedź, jaka się nasuwa, to — nie! Posługujemy się w procesie pozyskiwania pieniędzy z UE wiedzą specjalistów. Od wniosku do załączników włącznie. A przecież specjalista niezbędny jest (na dobrą sprawę) tylko w tym, by dobrze przygotować biznesplan lub studium wykonalności projektu.Wniosek powinniśmy już wypełniać sami. To nie jest trudne, co udowodnię, prowadząc Was za rękę przez kolejne tabelki tego formularza. Temu ma służyć ta książka. Zajmuję się funduszami UE nieprzerwanie od 1992 roku i nigdy nie odważyłabym się powiedzieć: „wiem wszystko o funduszach UE”. Część swojej wiedzy chcę Wam przekazać, żeby dalsze Wasze zapoznawanie się z materiałami dotyczącymi funduszy UE „nie bolało”. Sama permanentnie się kształcę, aby nadążyć za zmianami. Pomysłowość urzędników w tworzeniu „schodów” zapewne ma uzasadniać potrzebę ich zatrudnienia w urzędach. Innych przyczyn zmian nie dostrzegam. Od 2006 roku wiemy tak wiele o okresie finansowania 2007–2013, by się można było do tego przygotować do I kwartału 2007 roku. Tymczasem zmiany trwają w najlepsze, zatruwając życie potencjalnym beneficjentom i dając pole radosnej „TFUrczości” nuworyszom na urzędach.

Najważniejsza jest umiejętność przygotowania projektów. Jeśli ją posiądziemy — to zdobędziemy poczucie pewności, że żadne zmiany proceduralne czy zmiana formularzy nie będą dla nas straszne. Jakie będą prawdziwe warunki i zasady uzyskiwania pieniędzy pomocowych z UE w okresie 2007–2013, dowiemy się kiedyś z mediów, a tymczasem uwierzmy, że pieniądze są dla nas. Radzę nie być huraoptymistą, ponieważ pieniądze niestety są tylko dla tych, którzy już je mają albo mogą szybko pożyczyć. Zasadą dotacji unijnych jest bowiem to, że mają formę refundacji. Najpierw trzeba wydać pieniądze na realizację projektu, a potem czekać na ich zwrot. Ma się coś w tej kwestii zmienić (zaliczki), ale potencjalni beneficjenci wciąż są mocno podejrzewani przez wszystkie polskie urzędy o chęć wyłudzenia pieniędzy z UE.

W latach 2007–2013 Polska otrzyma z budżetu unijnego prawie 70 mld euro pomocy strukturalnej. Część zostanie przeznaczona zarówno na bezpośrednie dofinansowanie inwestycji w firmach, jak i na inne pośrednie formy wsparcia. Dla przedsiębiorców interesujący będzie program Innowacyjna Gospodarka, na który przeznaczono około 9,7 mld euro. PO IG — program ogólnokrajowy będzie wspierał duże inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie muszą przygotować projekty o znacznej wartości.

Przykładowo dla projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym (działanie 4.4 PO IG) wartość tzw. wydatków kwalifikowalnych musi przekraczać 8 mln złotych. Ponadto wytwarzane produkty lub świadczone usługi powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie mogą być znane i stosowane na świecie dłużej niż trzy lata. Program przewiduje również wsparcie projektów badawczych oraz związanych z kosztami wdrażania ich wyników do produkcji. Przedsiębiorcy mogą szukać dofinansowania w dwóch działaniach, tj. 1.4 oraz 4.1. PO IG posiada też środki dla firm, które planują działania na rynkach zagranicznych.

Działanie 6.1 — „Paszport do eksportu” — przewiduje zwrot kosztów doradztwa, szkoleń, wyjazdów na międzynarodowe targi i wystawy. Stymulowanie rozwoju rynku e-usług oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej będzie finansowane z działań 8.1 oraz 8.2. Wnioski o dofinansowanie wymienionych projektów będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Należy również pamiętać, że fundusze strukturalne nie mogą finansować inwestycji związanych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Dla przedsiębiorstw z tej branży jest „Program rozwoju obszarów wiejskich” finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje także tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Szansę taką stwarza działanie 3.4., gdzie maksymalna wartość wsparcia może wynieść 300 000 zł.

Z programu „Rozwój obszarów wiejskich” mogą być finansowane mikrofirmy powstające i działające na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 5000. Z kolei firmy działające w sektorze przetwórstwa rybnego, które nie mogą ubiegać się o wsparcie z funduszy strukturalnych, swoich szans rozwojowych mogą upatrywać w programie „Zrównoważony rozwój sektorów rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, finansowanym z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Każde z województw w swoim regionalnym programie operacyjnym zarezerwowało pulę na wsparcie przedsiębiorczości na swoim terenie. Łącznie regiony mają do zagospodarowania 16 mld euro. Programy regionalne powinny najbardziej zainteresować małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców. W latach 2007–2013 dotacje inwestycyjne dla sektora MŚP będą dostępne właśnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przygotowanych przez zarządy województw.

Autor : Anna Szymańska

Jeżeli na poważnie myślisz o pozyskaniu środków unijnych dla firmy, instytucji lub Twojej małej ojczyzny, ta książka będzie dla nieocenionym przewodnikiem.


Podobne wpisy:


Pozew o przywrócenie do pracy

Dodatkowy urlop macierzyński 2010 r.
Jak założyć księgę wieczystą ?
Prawa studenta - jakie prawa ma student ?
środa, 03 lutego 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: