Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Skarga do PIP - wzór


Skarga do Państwowej Inspekcji PracyPracownik, który uważa, że jego pracodawca narusza prawa pracownicze, ma prawo do złożenia skargi do inspektoratu pracy. Pisemna skarga może zostać wysłana pocztą, faksem, mailem lub można złożyć ją osobiście w inspektoracie. Jednak skarga nie powinna być złożona anonimowo.

Pracownik (pracownicy) nie muszą obawiać się, że pracodawca dowie się, kto złożył na niego skargę, która była przyczyną kontroli w zakładzie pracy i ewentualnych kar. Obowiązkiem Państwowej Inspekcji Pracy i inspektorów jest zachowanie w tajemnicy danych osoby (osób), które wnoszą skargę przeciwko swoim pracodawcom ( dane mogą zostać ujawnione, gdy osoba, która składa skargę wyrazi zgodę na ujawnienie danych osobowych).

Jak napisać skargę do PIP?


1. Data sporządzenia skargi - w prawym górnym rogu kartki należy napisać nazwę miejscowości, a także datę złożenia skargi do inspekcji pracy.

2. Adres inspektoratu - pod datą należy napisać, do którego okręgowego inspektoratu kierujemy skargę (piszemy dokładny adres z kodem pocztowym).

3. Dane pracownika - w lewym górnym rogu kartki piszemy swoje imię, nazwisko oraz adres. Jeżeli skarga nie będzie zawierać danych osoby, która ją wnosi, to inspekcja pracy nie zajmie się jej rozpoznaniem.

4. Treść skargi - tutaj zaczynamy od podania nazwy zakładu pracy (firmy), na którą składamy skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. należy wyjaśnić, jakie przepisy, naszym zdaniem, łamie pracodawca.

Krótko opisujemy sytuacje, które miały miejsce w naszym miejscu pracy i które według nas potwierdzają to, że pracodawca postępuje niezgodnie z obowiązującym prawem. Na końcu skargi piszemy też, ze zastrzegamy swoje dane osobowe.

5. Podpis pracownika - na końcu skargi należy podpisać się odręcznie. Odręczny podpis uwiarygodni treść skargi.

Wzór skargi do PIP


Katowice,24.03.2010 r.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice

Anna Nowak
ul. Nowa 80 m. 5
42-019 Katowice

Skarga

Niniejszym składam skargę na mojego pracodawcę - Firmę "Lucek" sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Starej 25 w Katowicach.

W firmie tej nie przestrzega się przepisów prawa pracy w zakresie: czasu pracy, a także nie przeciwdziała mobbingowi.

W firmie 6 miesięcy temu został zatrudniony mój nowy przełożony Piotr Kowalski, który bardzo źle traktuje pracowników. Jego działania przejawiają się m.in. w następujący sposób :
  • zleca pracowników bardzo duża ilość obowiązków i nie są oni w stanie wykonać ich, pracując 40 godzin tygodniowo ( w ostatnich 3 miesiącach,  nadgodziny przekroczyły liczbę dopuszczalną przez kodeks pracy),
  • organizuje niezapowiedziane spotkania po godzinach pracy,
  • zleca jako pilne rożne prace, które później okazują się niepotrzebne,
  • wprowadza stresującą atmosferę w pracy, a także chaos (zleca zadania, które wymagają kilku godzin pracy, a oczekuje ich wykonania w pól godziny).
Po każdym kontakcie z przełożonym pracownicy wpadają w panikę. Wielu pracowników zażywa środki uspokajające, by w ogóle móc przyjść do pracy.

W związku z zastrzeżeniem z art. 44. ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie wyrażam zgody na ujawnienie informacji, że kontrola jest przeprowadzana z związku ze złożoną przeze mnie skargą.

Odręczny podpis
Z poważaniem Anna Nowak

środa, 24 marca 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: januszpawlarczyk1@wp.pl, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/03/13 17:58:20
pracodawca płaci najmiższą krajową od x lat reszte wynagrodzenia w kopercie na czarno bez podatku , mamy cały czas full pracy ,od 3 lat pensie maleją poniważ najnzsza krjowa wzrastala najpierw o 100 zli następnym roku o 130 zł szef zabiera nam z koperty w 20012pęsje zmalały o1/5