Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Umowa najmu mieszkania - jak napisać umowę najmu mieszkania ?

Umowa najmu lokalu mieszkalnegoNajnowsze przepisy o tzw. najmie okazjonalnym pozwalają właścicielowi mieszkania na eksmitowanie bez wyroku sądu lokatora, który np. nie płaci czynszu.

Warunkiem jest podpisanie z najemcą odpowiedniej umowy oraz zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego i opłacenie podatku.

Jak napisać umowę najmu mieszkania?


Dane najemcy i wynajmującego - Umowa najmu mieszkania
powinna rozpocząć się od podania daty, kiedy została zawarta, a także dokładnych danych osoby, która wynajmuje mieszkanie i najemcy, ich adresy zamieszkania oraz numery dowodów osobistych.

Informacje o lokalu - W paragrafie 1 umowy najmu podajemy dokładne dane wynajmowanego lokalu : adres oraz usytuowanie (na którym pietrze się znajduje), powierzchnia mieszkania oraz z jakich składa składa się pomieszczeń.

Opis stanu technicznego - W paragrafie 2 umowy najmu, opisujemy jaki jest stan techniczny mieszkania, a także w jakie urządzenia jest ono wyposażone. Jako osobny załącznik do umowy powinna być dołączona lista tych urządzeń.

Wysokość opłaty - Paragraf 3 umowy najmu. Tutaj podajemy, jaką miesięczną opłatę będzie płacił najemca za wynajmowane mieszkanie oraz do którego dnia miesiąca będzie ja regulował.

Koszty eksploatacji - Następnie możemy zaznaczyć, że koszty eksploatacji lokalu będzie ponosił najemca (np. koszty naprawy używanego przez niego sprzętu). Osoba, która wynajmuje mieszkanie może pobrać kaucję.

Termin najmu - umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jednak każda ze stron umowy powinna mieć prawo do jej wypowiedzenia.

Podpis stron umowy - Na końcu umowy, wynajmujący i najemca muszą się odręcznie podpisać.

O czym trzeba pamiętać przy wynajmie mieszkania


Warto przy przekazywaniu mieszkania wykonać zdjęcia lub film, który będzie dokumentować jego stan techniczny. Będzie to dowodem, gdyby doszło do ewentualnego sporu sądowego (jeżeli najemca np. zniszczy sprzęty, które znajdują się w mieszkaniu).

Warto też pobrać kaucje od najemcy. Pieniądze z kaucji będzie można przeznaczyć na remont i przywrócenie poprzedniego stanu mieszkania, gdyby najemca dokonał zniszczeń.

To warto wiedzieć


Umowy najmu mieszkania mogą zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony.

Lepszym rozwiązaniem dla osoby wynajmującej mieszkanie jest zawierać umowy na czas określony i je przedłużać. Jeżeli najemca nie będzie płacił czynszu, można nie przedłużyć umowy.

Jeżeli umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, to osoba, która wynajmuje mieszkanie może dłużej czekać na to, aby najemca opuścił mieszkanie. Więc przy zawieraniu tego typu umowy warto podać krótszy, niż dłuższy okres wypowiedzenia.

Kiedy można eksmitować lokatora?


Wynajmujący ma prawo eksmitować lokatora bez uzyskiwania na to zgody sądu, gdy umowa najmu zostanie uznana za najem okazjonalny.

Aby tak się stało należy spełnić określone warunki:

Między wynajmującym, a najemcą musi zostać podpisana umowa najmu.

Obowiązkiem osoby, która wynajmuje mieszkanie, jest zgłoszenie zawarcie umowy najmu do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Do urzędu skarbowego należy też zabrać:

  • umowę najmu oraz oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się on do opuszczenia mieszkania, gdyby umowa najmu została wypowiedziana.

W oświadczeniu najemca wskazuje adres, pod którym będzie mógł zamieszkać w przypadku, gdy osoba wynajmująca mieszkanie zobowiąże go do opróżnienia lokalu ( można tutaj np. podać adres rodziców, rodzeństwa, znajomych, u których będzie można zamieszkać po opuszczeniu wynajmowanego mieszkania).

Ale najemca musi przedstawić zgodę właściciela wskazanego mieszkania na to, ze może on w nim zamieszkać.

Podobne wpisy:


Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
Dziedziczenie ustawowe - kolejność dziedziczenia ustawowego ..
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - wniosek ..
Alimenty od byłego męża - rozwód z winy męża
czwartek, 11 marca 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: , *.net.stream.pl
2011/03/03 21:38:55
UWAŻAJCIE NAJEMCY. Mieszkam od 8 miesięcy w wynajętym mieszkaniu.Bardzo dobrze właściciel mieszkania wypadł na pierwszym spotkaniu, będąc przezornym pobrał kaucję w wysokości 500zł, oczywiście napisał oświadczenie, że pobrał, że zwróci podwójną kwotę w razie wycofania się , którejś ze stron, lub przejdzie ona na poczet kaucji....itp. Po kilku miesiącach czekania na umowę i wpłacania właścicielowi do ręki kwoty 1200zł co miesiąc, okazało się, że mieszkanie jest zadłużone nie tylko od momentu kiedy mieszkam, ale daleko wcześniej. Na własną rękę wyłudziłam dokumenty/zaległe faktury/ od spółdzielni i wszystkich instytucji zwiazanych z eksploatacją mieszkania,wstydzę się sama za siebie, że tak dałam się oszukać. BĄDŻCIE OSTROŻNI.
Posiadam umowę najmu lokalu, ale nie mam pewności, a właściwie wątpię w to, że właściciel ją zgłosil do US, czy moge to sprawdzić jako najemca?
-
2011/03/04 09:40:26
"Posiadam umowę najmu lokalu, ale nie mam pewności, a właściwie wątpię w to, że właściciel ją zgłosil do US, czy moge to sprawdzić jako najemca?'

Tak.