Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór testamentu


Co to jest testament?Testament jest dokumentem, w którym dana osoba spisuje informacje o tym, kto i w jakich częściach będzie po niej dziedziczył na wypadek jej śmierci. W ten sposób można zgodnie z prawem samu określić grupę spadkobierców.

Pamiętaj!  Żaden inny dokument nie będzie miał mocy prawnej (nie będzie ważny).

Testament oraz jego postanowienia nie mogą być realizowane przed śmiercią osoby, która go napisała. Tak więc wszystkie życzenia spadkodawcy będzie można spełnić dopiero wtedy, kiedy umrze (nie można np. podzielić spadku jeśli ktoś jeszcze żyje, bez względu na stan w jakim się on znajduje).


Pamiętaj ! Spadkodawca nie może także zawrzeć za życia umowy ze spadkobiercami, że gdy on umrze to właśnie im przypadnie spadek po nim.

Co powinien zawierać testament?

Przede wszystkim powinny znaleźć się w nim postanowienia, które dotyczą losów majątku  po śmierci osoby, która go napisała. Szczególnie należy w nim zapisać informacje o tym, kto dziedziczy spadek, w jakiej kolejności, w jakiej części, czy chcemy pozbawić kogoś zachowku lub wskazać, ze ktoś jest niegodny dziedziczenia.


Ponadto w testamencie można zapisać:

  • postanowienia o tym kto ma być wykonawca testamentu;
  • polecenia dla pewnych osób;
  • sugestie, przeprosiny, pożegnanie, wyjaśnienia itp. (nie będzie to powodem nieważności testamentu).

Pamiętaj! Testament musi być dokładny. Nie można spisać w nim ogólnych stwierdzeń - tylko konkretne imiona i nazwiska oraz stwierdzenia, na których podstawie będzie jasno wynikać, kto otrzyma jaką część spadku.


Kto może sporządzić testament?


Może to zrobić tylko:

  • osoba fizyczna (testamentu nie może sporządzić np. zarząd spółki albo rada gminy);
  • osoba pełnoletnia, czyli mająca 18 lat (wyjątkiem jest tutaj kobieta, która przed ukończeniem 18 lat zawarła związek małżeński, która traktowana jest wtedy jakby była pełnoletnia);
  • osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona (osoba, nad którą nikt nie sprawuje opieki z powodu np. choroby psychicznej, czy niedorozwoju umysłowego).

Pamiętaj!
Jeśli osoba, która pisze testament nie spełnia wyżej określonych warunków to testament będzie nieważny!


Jak odwołać testament?


Testament może być odwołany przez jego autora w każdej chwili za jego życia. Nie musi on podawać żadnego uzasadnienia.

Pamiętaj! Testament można odwołać najpóźniej w momencie swojej śmierci. Potem odwołanie testamentu jest niemożliwe (chociaż jest wyjątek od tej reguły).

Testament odwołać można zazwyczaj na dwa sposoby. Można go zniszczyć lub sporządzić nowy testament. W pierwszym przypadku po prostu trzeba go podrzeć, spalić lub pociąć, można go także przekreślić i napisać na nim: "unieważniony". Pozbawi to testament cech, jakie musi mieć żeby był ważny.

Testament nie będzie nieważny, gdy zostanie zniszczony przypadkowo. Jednak spowoduje to problemy z otworzeniem tego, co było zawarte w testamencie.

W drugim przypadku należy napisać: „odwołuję poprzedni testament” albo „odwołuję poprzednie testamenty”.

Pamiętaj! Nie trzeba od razu odwoływać całego testamentu. Można odwołać tylko jedno postanowienie poprzez napisanie w nowym testamencie:

„odwołuję postanowienie poprzedniego testamentu dotyczące mojego mieszkania w Katowicach” itp.

W przypadku sporządzenia przez spadkodawcę nowego testamentu, w którym nie zaznaczył on, że odwołuje poprzedni, odwołaniu ulegną tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, które są sprzeczne z nowym testamentem. Nie ulega automatycznie odwołaniu cały poprzedni testament.


Wzory testamentów własnoręcznych


Przedstawione poniżej wzory testamentów są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne. Jeżeli chcesz sporządzić testament,to pamiętaj, że należy zrobić to własnoręcznie. Testament, nie może być spisany na maszynie lub komputerze, wydrukowany, a potem tylko podpisany.

Katowice, dnia 25.04.2006 r.

Testament

Ja, Anna Kowalska z domu Rogal, córka Jana i Janiny, urodzona w dniu 20.02.1946 r. w Warszawie, sporządzając tę ostatnią wolę, oświadczam, iż powołuje do spadku po mnie :

1. w części równej 1/3 spadku mojego męża Waldemara Kowalskiego,
2. w części równej 1/3 spadku moją córkę Mariolę Nowak,
3. w części równej 1/3 spadku moją córkę Magdalenę Wnyk.

Anna Kowalska


Katowice, dnia 20.03.2004 r.

Testament

Ja, Marian Kalita, syn Andrzeja i Ewy, urodzony w dniu 04.11.1952 r. w Toruniu, oświadczam, iże powołuje do spadku po mnie:

1.    w części równej ½ spadku mojego syna Roberta Kalitę,

2.    w części równej ½ spadku moja córkę Annę Kalitę.

Jednocześnie mojemu serdecznemu przyjacielowi Kazimierzowi Nowakowi, który mieszka w Toruniu przy ulicy Klonowej 30, kolekcjonującemu monety, zapisuje mój zbiór monet.

Z kolei mojej siostrze, Bronisławie Molendzie, urodzonej w dniu 11.08.56 r., zapisuje pamiątki, które odziedziczyłem po naszych rodzicach  Andrzeju i Ewie.

Marian Kalita

Katowice, dnia 18.06.2002 r.

Testament

Ja, Małgorzata Lipa z domu Kowalska, córka Edwarda i Bronisławy, urodzona w dniu 03.11.1948 r. w Krakowie, oświadczam, iż:

1. Powołuje do całości spadku mojego męża Radosława Lipę, syna Władysława i Zofii.

2 Gdyby mój mąż nie mógł lun nie chciał dziedziczyć, powołuje do całości spadku Fundację Pomocy Biednym Dzieciom, która działa w Krakowie przy ulicy Nowej 1.

3. Wydziedziczam mojego jedynego syna Roberta Lipę, który od 8 lat nie interesuje się życiem naszej rodziny, nie uczestniczy w nim, mimo iż ja i mój mąż zmagamy się z ciężkimi chorobami. Mimo usilnych prób syn nie chce utrzymywać z nami kontaktu i prowadzi niewłaściwy tryb życia. Nadużywa ustawicznie alkoholu u przebywa w środowisku przestępczym. Był tez skazany wyrokiem sądowym za kradzież i rozbój.

Małgorzata Lipa

Wzór testamentu notarialnego


Katowice, dnia 12.02 2004 r.
Repertorium A nr 123/2002

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego czerwca dwa tysiące drugiego roku (02.06.2002 r.) przed Krzysztofem Wilkiem,
notariuszem Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Prostej 48/9 stawił się:
Jan Nowak, syn Gabriela i Grażyny, Zamieszkały w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 12/4. Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego AKZ637284
(PESEL 54043463324).

TESTAMENT

§ 1

Jan Nowak oświadcza, że do całości spadku powołuje Rafała Nowaka, syna swojego
i żony Danuty Nowak, urodzonego 23 kwietnia 1976 roku w Katowicach, zamieszkałego w
Katowicach przy ul. Myśliwskiej 45/1.

§ 2

Jan Nowak oświadcza, iż gdyby powołany do spadku Rafał Nowak nie chciał bądź nie
mógł być spadkobiercą, do całości spadku powołuje żonę Danutę Nowak, córkę Mieczysława i Krystyny, urodzoną dnia 4 maja 1951 r., zamieszkałą w Katowicach przy ul. Prostej 48/9.

§ 3

Jan Nowak powołuje jako wykonawcę testamentu przyjaciela Roberta Barana, syna
Bogusława i Ewy, zamieszkałego w Katowicach przy ul Prostej. 48/36

§ 4

Koszty sporządzenia testamentu ponosi stawający.

§ 5

Pobrano:

- taksę notarialną na podstawie § 8 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r. nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),

- 22% VAT-u na podstawie art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) w kwocie 11,00 zł (jedenaście złotych)

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan Nowak (podpis)   Krzysztof Wilk – notariusz (podpis)


Zobacz też: Spadek i testament 2011 - nowe przepisy»


Podobne wpisy:

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości
Jak wyegzekwować alimenty ?
Postępowanie spadkowe - jak długo trwa ?
Lokator nie chce się wyprowadzić - co zrobić ?

środa, 28 kwietnia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: