Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Ile kosztuje rozwód?

Koszt rozwoduOsoby, które wnoszą do sądu pozew o rozwód lub separację, muszą liczyć się koniecznością poniesienia opłaty sądowej.

Pieniądze będzie też trzeba wydać na pomoc adwokata lub radcy prawnego. Gdy sąd uwzględni w całości żądania, które osoba wniosła w pozwie, to przyzna jej zwrot wszystkich poniesionych wydatków.

Pozew o rozwód i separację to jednakowy koszt. Stała opłata sądowa wynosi 600 zł. Taką samą kwotę będzie musiał uiścić małżonek, który będzie chciał wnieść apelacje od wyroku, z którego nie jest zadowolony. Oprócz tego będzie też trzeba ponieść inne koszty sądowe.

Koszty alimentów i podziału majątku


Gdy sąd zasądzi
alimenty od jednego z małżonków w wyroku, który orzeka rozwód lub separację, to małżonek, który zostanie obciążony alimentami na rzecz byłej żony czy męża musi wnieść opłatę od zasadzonych alimentów, a jej wysokość będzie wynosiła 5 % przyznanej kwoty. Jeżeli chodzi o alimenty na dzieci, to tutaj nie trzeba wnosić żadnych opłat.

Sąd orzekając eksmisje jednego z małżonków zobowiąże także  do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł. Gdy w wyroku, który orzeka rozwód lub separację sąd przeprowadzi podział majątku wspólnego, to będzie trzeba wnieść opłatę w wysokości 1000 zł (taka sama opłata jak od wniosku o ten podział).  W przypadku, gdy wniosek będzie zawierał zgodny projekt podziału majątku, to opłata stała wynosi 300 zł.

Opłata sądowa powinna być wniesiona w ciągu siedmiu dni. Jeżeli tak się nie stanie, to sąd zwróci pozew lub wniosek.Należy też tutaj pamiętać o ewentualnych kosztach, które będą związane z opinią (np. rzeczoznawców majątkowych, która będzie dotyczyła wartości domu jednorodzinnego wchodzącego w skład majątku dorobkowego, a będzie ona potrzebna, gdy małżonkowie nie będą zgodni co do wyceny).

Zwolnienie z kosztów sądowych


Według przepisów można skorzystać z tzw. prawa ubogich, a więc ze zwolnienia z kosztów sądowych. Z tego prawa może skorzystać osoba, która złoży oświadczenie, w który oznajmi, że nie jest w stanie ponieść tych opłat bez uszczerbku  utrzymania, które jest konieczne dla tej osoby i jej rodziny. W oświadczeniu należy podać dokładne dane o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach. Wzór takiego oświadczenie można otrzymać w sądzie.

Trzeba pamiętać o tym, że sąd może zażądać od osoby, która ubiega się o zwolnienie z kosztów sadowych złożenia przyrzeczenia, ze składane oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach jest zgodne z prawdą i rzetelne. Gdyby okazało się, że dane podane w oświadczeniu są nieprawdziwe - wtedy grozi za to grzywna w wysokości 1000 zł.Niezależnie od tego będzie tez trzeba uiścić wszystkie opłaty i pokryć wydatki.

Gdy osoba, która ubiega się o zwolnienie z kosztów sadowych, świadomie poda we wniosku nieprawdziwe informacje, to sąd nie tylko odrzuci taki wniosek, ale także wymierzy karę grzywny w wysokości 2000 zł.

Koszt adwokata


Można także (jest to niezależne od tego czy ubiegamy się o zwolnienie z kosztów sądowych i od ich otrzymania) zwrócić się do sądu o przyznanie adwokata z urzędu.

Wniosek należy skierować do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę o rozwód lub separację. Czy będzie nam przysługiwał adwokat oceni sąd. Zasadniczo jest to jego obowiązek, gdy uzna, ze udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie jest niezbędny.

Także w tym przypadku, osoba, która będzie się ubiegała o przyznanie adwokata z urzędu - musi wykazać, ze bez uszczerbku utrzymania  siebie i swoje rodziny nie może ponieść kosztów opłacenia fachowej pomocy prawnej.

Adwokat lub radca prawny kosztuje. Cena takiej pomocy jest zwykle umowna między adwokatem (radcą prawnym) a klientem.

Zwrot kosztów dla osoby, która wygra sprawę ..


Po uwzględnieniu przez sąd  żądania rozwodu lub separacji, będzie można liczyć na zwrot poniesionych wydatków od byłego małżonka. W przypadku oddalenia całości, to osoba, która wnosi o rozwód lub separacje, będzie musiała na żądanie zwrócić koszty sądowe poniesione przez druga stronę.

Chodzi tu głównie o opłaty sądowe, wynagrodzenie i wydatki adwokata (radcy prawnego), zwrot należności świadków i biegłych. W zasadzie małżonkowi, który wygrywa sprawę należy sie tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia adwokata (radcy prawnego) kwota, która została ustalona z nim w umowie.

Zwrot nie może być jedna wyższy niż wynagrodzenie, które wynika z obowiązującej oficjalnej taksy z czynności prawniczych. jako podstawę zwrotu przyjmowane są stawki minimalne i tak dla rozwodu jest to 360 zł i mogą być przez sad przyznane adwokatowi z urzędu (uwzględniając nakład jego pracy oraz charakter sprawy i wkład pracy w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy). Opłata nie może przekroczyć 6 x stawki minimalnej.

Gdy żądania małżonka, który wnosi pozew nie zostaną w całości uwzględnione (sąd orzekła rozwód z winy obojga małżonków, a nie z wyłącznej winy pozwanego), to w takiej sytuacji możliwe jest wzajemne zniesienie kosztów lub nakazanie pozwanemu małżonkowi zwrotu tylko części kosztów.

Gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba, to sąd zasądza od małżonka, który przegra sprawę tylko część kosztów, może też w ogóle go nimi nie obciążać.

Trzeba też pamiętać o tym, ze osoba, która została zwolniona z kosztów sądowych w sytuacji, gdy przegra sprawę, będzie musiała zwrócić koszty stronie przeciwnej. Zwolnienie z kosztów, nie daje prawa do zwolnienia z tego obowiązku.

To ci może pomóc

Nieznajomość prawa szkodzi. Co musisz wiedzieć, aby "przeżyć" rozwód i poradzić sobie z załatwieniem wszystkich spraw -  łącznie z podziałem majątku i alimentami?»

Jak dokonać korzystnego PODZIAŁU MAJĄTKU, a do tego zachować dla siebie dom lub mieszkanie!»
poniedziałek, 07 czerwca 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: