Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak napisać pełnomocnictwo?


PełnomocnictwoGdy chcemy, by ktoś załatwił za nas jakieś ważne sprawy w naszym imieniu, to musi on mieć od nas specjalne zezwolenie tzw. pełnomocnictwo.

Jak napisać pełnomocnictwo?Pełnomocnictwa udziela się na piśmie. Możemy to zrobić samodzielnie, pismem odręcznym lub na komputerze. W piśmie jasno określamy do czego będzie upoważniona osoba, która wystąpi w naszym imieniu. Podpis na pełnomocnictwie nie musi zostać potwierdzony notarialnie.

Jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, to jako nasz pełnomocnik może wystąpić każda osoba, która zostanie przez nas wyznaczona. W sytuacji, gdy będziemy chcieli, by ktoś zastąpił nas przed sądem, to wtedy może to być adwokat (radca prawny) lub członek najbliższej rodziny (np. małżonek).

Jakie mamy rodzaje pełnomocnictwa?


pełnomocnictwo ogólne
-  ten rodzaj pełnomocnictwa upoważnia do dokonania czynności tzw. zwykłego zarządu. Znaczy to tyle, że będzie można załatwić bieżące sprawy, które są związane np. z wynajęciem mieszkania (pobieranie czynszu, dokonywanie opłat).

pełnomocnictwo rodzajowe - ten rodzaj pełnomocnictwa upoważnia do wyręczenia w określonych czynnościach (może to być np. podpisywanie za kogoś faktur w firmie).

pełnomocnictwo szczególne - ten rodzaj pełnomocnictwa upoważnia pełnomocnika do reprezentowania w konkretnej  sytuacji (może to być np. sprzedaż domu).

Jeżeli pełnomocnik będzie załatwiał sprawy typu np. kupno lub sprzedaż mieszkania, to pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego. U notariusza potrzebny będzie dowód i dane osoby, którą będziemy chcieli uczynić pełnomocnikiem.

Takie pełnomocnictwo kosztuje 36.60 zł, gdy będzie on zawierało upoważnienie do kilku czynności - 122 zł.

Wzór pełnomocnictwa ogólnego

......................, dnia .......................


Pełnomocnictwo ogólne


Ja, niżej podpisany ......................................................................................................................... .
                             imię i nazwisko
zamieszkały ................................................... ustanawiam swym pełnomocnikiem ..........................................................................................................................
                            imię i nazwisko
stale zamieszkałego w ..........................., przy ul. ..........................., legitymującego się dowodem osobistym ....................... nr ............................. , wydanym w dniu ........................... przez .............................. i oświadczam, że pełnomocnik jest upoważniony do występowania w moim imieniu, w szczególności do:

1. Składania wniosków, egzekwowania długu, regulowania rachunków, spadku, odsetek, dywidendy, występowania w innych sprawach i przyszłych roszczeń;

2. Realizowania, przyznawania i przekazywania umów handlowych, udzielania wskazówek, zawierania umów najmu, zabezpieczania długów i innych zobowiązań, prowadzenia działalności zgodnie z niniejszym upoważnieniem i przekazywania  wszelkich związanych z nim dokumentów;

3. Występowania przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do reprezentowania przed sądami i udzielania pełnomocnictw osobom trzecim.

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie.


.............................................
            Podpis

piątek, 25 czerwca 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: