Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o podział majątku wspólnego - wzór


Wzór wniosku o podział majątku wspólnego małżonkówKwestia podziału majątku wspólnego małżonków pojawia się wtedy, gdy ustaje wspólność majątkowa małżeńska, a więc przede wszystkim w razie:

1. rozwodu,

2. separacji,

3. zawarcia przez małżonków, w trakcie trwania małżeństwa, umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej rozdzielność majątkową (w tym rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków),

4. orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

W każdym z wyżej podanych przypadków małżonek (były małżonek) może stanąć przed następującymi problemami:

 Jaki był skład majątku wspólnego? (Co podlega podziałowi?)

 Do jakiej części tego majątku mam prawo?

Jak mogę wyegzekwować swoje prawa, w sytuacji gdy porozumienie ze współmałżonkiem (byłym współmałżonkiem) nie jest możliwe?

Niniejszy poradnik zawiera odpowiedzi nie tylko na tak zadane pytania, ale również na wiele innych, które mogą pojawić się podczas podziału majątku.

W końcowej części poradnika zamieściłem nadto wzory dokumentów przydatnych w procesie dzielenia majątku wspólnego. Ich treść dotyczy sytuacji najczęstszej w praktyce, czyli powstałej wskutek rozwodu małżonków. Wspomniane dokumenty można jednak stosować z niewielkimi modyfikacjami również podczas podziału majątku wspólnego małżonków wynikającego z innych powodów.

Z uwagi na przeznaczenie oraz główny cel
niniejszego poradnika – czyli możliwie proste przedstawienie skomplikowanej materii podziału majątku wspólnego – nie omówiono tu wszystkich występujących w praktyce kwestii spornych, gdyż jest to zwyczajnie niemożliwe. Mam jednak nadzieję, i mocno w to wierzę, że poradnik, który oddaję w Państwa ręce, okaże się pomocny, a w szczególności przysłuży się sprawnemu, niekonfliktowemu oraz możliwie niedrogiemu przeprowadzeniu podziału majątku wspólnego.

Karol Jokiel - Podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o podział majątku wspólnego.To jest tylko przykład, a dane są fikcyjne. Oczywiście wniosek można modyfikować wedle własnych potrzeb..


Kraków,8 czerwca 2010r.

Sąd Rejonowy w Krakowie
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków


Wnioskodawczyni:

Anna Kowalska
ul. Radosna 12 m 1
00-111 Kraków

Uczestnik postępowania:

Mirosław Kowalski
Nowa 58 m 14
00-111 Kraków

Wartość przedmiotu sprawy: ............


Wniosek o podział majątku wspólnego


Wnoszę:

1. o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni Anny Kowalskiej i uczestnika postępowania Mirosława Kowalskiego wchodzą następujące składniki majątkowe:

a. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, który położony jest w Krakowie ul. Radosna 12 m 1 o pow. 50mkw, składającego się z dwóch pokoi kuchni, łazienki z WC oraz garderoby, o wartości ...........,

b. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, który położony jest w Krakowie ul. Nowa 58 m 14 o pow. 88 mkw, składającego się z trzech pokoi kuchni, łazienki, WC oraz garderoby, o wartości ........ ,

c. samochód marki Peugeot 407 Coupe o numerze rejestracyjnym KR 981MH o wartości .........,

d. komplet mebli stołowych o wartości ..............

e. komplet wypoczynkowy o wartości ..............

f. komplet mebli sypialnych o wartości ...........

g. sprzęt elektroniczny wartości ..........

2. o dokonanie podziału majątku wspólnego przez:
    • przyznanie na własność wnioskodawczyni Annie Kowalskiej przedmiotów, które zostały wymienione w punktach 1a, 1d, 1e, 1f
    • przystanie uczestnikowi postępowania Mirosławowi Kowalskiemu przedmiotów, które zostały wymienione w punktach 1b,1c,1g;
3. o zasądzenie o uczestnika postępowania Mirosława  Kowalskiego na rzecz wnioskodawczyni Anny Kowalskiej dopłaty w kwocie .............. z ustawowymi odsetkami od dnia wydania orzeczenia tytułem wyrównania jej udziału w majątku wspólnym.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krakowie w wyroku z 15 kwietnia 2008 r. (sygn.I C 511/03) orzekł rozwód małżeństwa wnioskodawczyni Anny Kowalskiej i uczestnika postępowania Mirosława Kowalskiego.

Dowód: odpis wyroku rozwodowego

W trakcie małżeństwa strony nabyły m.in. przedmioty, które wymienione zostały w punktach 1a-1g (łączna wartość .........). Między stronami nie została zawarta umowa majątkowa małżeńska i przez cały czas małżeństwa pozostawały we wspólności majątkowej małżeńskiej. Udziały zatem każdego z małżonków w tym majątku są równe.

Jeżeli chodzi o inne składniki majątku, to strony podzieliły się zgodnie, a do podziału przez sąd pozostawiły składniki, które zostały wskazane we wniosku.

Propozycja wnioskodawczyni Anny Kowalskiej, to przyznanie jej spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania przy ul. Radosna 12 m 1 i znajdujących się w nim mebli, ponieważ mieszka w nim z małoletnim dzieckiem (łączna wartość .....)

Uczestnikowi postępowania Mirosławowi Kowalskiemu przyznanie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania przy ul. Nowa 58 m 14 oraz samochodu i sprzętu elektronicznego (łączna wartość ......).

Wnioskodawczyni Anna Kowalska domaga się też zasądzenia od uczestnika postępowania Mirosława Kowalskiego na jej rzecz spłaty w kwocie ......., która wyrówna jej udział w majątku wspólnym.

Anna Kowalska

Załączniki:

1. Odpis wyroku rozwodowego
2. Odpis wniosku o podział
3. Odpisy z ksiąg wieczystych

To ci może pomóc

Nieznajomość prawa szkodzi. Co musisz wiedzieć, aby "przeżyć" rozwód i poradzić sobie z załatwieniem wszystkich spraw -  łącznie z podziałem majątku i alimentami?»

Jak dokonać korzystnego PODZIAŁU MAJĄTKU, a do tego zachować dla siebie dom lub mieszkanie!»

wtorek, 08 czerwca 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: