Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zasiłek opiekuńczy na dziecko


Zasiłek opiekuńczyPracownikowi, który musi zostać w domu, bo ma np. chore dziecko należą się pieniądze. Jest to tzw. zasiłek opiekuńczy.

Mają do niego prawo tylko osoby, które pracują na etacie. Skorzystać z tego przywileju mogą także osoby,które prowadzą firmę< lub są zatrudnione na podstawie umowy-zlecenie lub agencyjnej. Musi tu być jednak spełniony warunek. Osoby te muszą opłacać składkę chorobową, która jest składką dobrowolną. Zasiłek opiekuńczy może być pobierany zarówno przez matkę dziecka i ojca (maż, partner matki dziecka). Wypłacany jest on temu rodzicowi, który ma wystawiony dokument uprawniający do tego świadczenia.

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego?


Zasiłek przysługuje, gdy:

  • dziecko nie ma ukończonych ośmiu lat, jest zdrowe, ale rodzic z jakiś względów musi się nim opiekować. Może to być np. zamknięte przedszkole, współmałżonek, który stale opiekuje się dzieckiem zachorował i nie może sprawować na nim opieki,
  • dziecko nie ma ukończonych 14 lat, jest chore i wymaga opieki.

Trzeba pamiętać o tym, że zasiłek opiekuńczy przysługuje także wtedy, gdy dziecko przebywa w szpitalu, a zdaniem lekarza obecność rodzica jest niezbędna.

Dokumenty potrzebne do zasiłku opiekuńczego na dziecko


Trzeba posiadać:

  • zwolnienie od lekarza, które wystawione jest na formularzu ZUS ZL  (w przypadku dziecka chorego),
  • zaświadczenie od lekarza, które wystawione jest na zwykłym blankiecie (w przypadku choroby współmałżonka opiekującego sie dzieckiem). Zwolnienie musi być dostarczone w ciągu 7 dni od jego wystawienia,
  • spisane oświadczenie (w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły),
  • formularz  ZUS Z-15 (w formularzy należy podać dane swoje oraz dziecka, trzeba tez podać informacje o ojcu dziecka, czy pracuje, czy jest osoba bezrobotną).

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zaopiekować się dzieckiem. Jeżeli w czasie zwolnienia osoba, która pobiera zasiłek będzie np. pracowała, to straci prawo do zasiłku opiekuńczego.

Warto również pamiętać o tym, ze jeżeli dziecko nie ma dwóch lat, to prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje także wtedy, gdy są inne osoby, które mogą zapewnić mu opiekę.

Okres pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko


Zasiłek pobierany jest przez okres zwolnienia od pracy, ale nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym ( dziecko zdrowe do lat 8 i dziecko chore do lat 14).

W przypadku choroby dziecka, które ukończyło 14 lat, ten okres to 14 dni.

Podobne wpisy:


Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych
Czarna lista dłużników - jak na nią nie trafić?

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych - wzór ..
poniedziałek, 28 czerwca 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: