Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Stypendium dla studenta - jak otrzymać?


Stypendium studenckieStudenci mają prawo do pomocy finansowej i nie ma tutaj znaczenia tryb studiów oraz rodzaj uczelni (państwowa, prywatna). Uczelnie ustalają termin, w którym studenci muszą złożyć wniosek. Zwykle należy to zrobić do końca września lub połowy października.

Jakie są rodzaje stypendiów studenckich?Stypendium socjalne - ten rodzaj pomocy finansowej przeznaczony jest dla studentów, gdzie dochód na członka rodziny waha się w granicach 351 - 602 zł netto. Jeżeli chodzi o wysokość dochodu, to w tych widełkach określa go rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.

Stypendium mieszkaniowe - pomoc przysługuje studentom studiów stacjonarnych, którzy mieszkają w akademiku lub na stancji.

Stypendium na wyżywienie - w tym przypadku wniosek powinien być złożony wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ( formularz dostępny w dziekanacie).

Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie - Ta pomoc przysługuje po zaliczeniu I roku. Warunkiem otrzymania tego stypendium jest wysoka średnia ocen lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Kredyt studencki


Osoby, które chcą studiować, a nie stać ich na to, mogą ubiegać się o studencki kredyt preferencyjny. Warunkiem tutaj jest określona wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Wymagany dochód w roku 2009/2010 to maksymalnie 2500 zł.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, jednak nie na dłużej niż 6 lat. W przypadku kontynuacji nauki np. na studiach doktoranckich - kredyt udzielany jest na kolejne 4 lata.

Środki finansowe wypłacane są przez 10 miesięcy w tzw. transzach. Jeżeli chodzi o wysokość, to jedna transza w roku akademickim 2009/2010 wynosiła 600 zł.

Dużą zaletą kredytu studenckiego jest jego niskie oprocentowanie (poziom połowy stopy redyskontowej NBP - ok. 1,87 %). Student, który go zaciągnie, będzie go spłacał wraz z odsetkami w 2 lata po ukończeniu studiów. Okres spłaty kredytu jest nie krótszy niż dwu krotność okresu na jaki kredyt udzielono. Jeżeli chodzi o ratę, to jej wysokość nie może przekraczać 20 % dochodu kredytobiorcy.


Kto może starać się preferencyjny kredyt studencki?


Kredyt studencki przeznaczony jest dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wyższych uczelni zawodowych i wojskowych, a także uczestników studiów doktoranckich. Bez znaczenia jest rok studiów oraz ich forma (stacjonarne, niestacjonarne). Jedynym warunkiem jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia.

Co trzeba zrobić?


Osoba, która chce starać się o studencki kredyt preferencyjny, powinna udać się do dziekanatu uczelni lub punktu informacji o kredytach na uczelni. Tam można otrzymać zaświadczenie, które poświadczy, że jest studentem oraz, że uzyskał wpis na kolejny semestr.

Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z oferta banków, które oferują takie kredyty. Trzeba tez będzie znaleźć osoby, które będą żyrantami (1-2 osoby, zależnie od banku).

Gdy rodzina osoby, która będzie starała się o kredyt ma niskie dochody, to drugim poręczycielem może być Bank Gospodarstwa Krajowego, a gdy o kredyt stara się rolnik - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie uczelni,
  • dokument tożsamości (dowód, legitymacja studencka),
  • oświadczenie o liczbie osób w rodzinie,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, które zostały uzyskane w ostatnim roku podatkowym,
  • dane osób, które będą żyrantami (zwykle podawane są we wniosku o kredyt).

Wnioski należy składać od 1 października do 15 listopada.


Podobne wpisy:


Wyjazd do pracy za granicę - bezpieczeństwo ...

Pomoc dla rodziny zastępczej
Jak załatwić sprawę w urzędzie gminy ?
Pozwolenie na budowę na działce
piątek, 20 sierpnia 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: l, *.ds2.univ.gda.pl
2010/08/21 21:57:29
a czy stypendium socjalne przysługuje studentowi tylko do ukończenia 26 roku życia? czy do ukończenia studiów?
a jak jest w przypadku gdy student podjął drugi kierunek studiów magisterskich i w ich trakcie ukończył 26 lat?
-
2010/08/24 11:01:29
"a czy stypendium socjalne przysługuje studentowi tylko do ukończenia 26 roku życia? czy do ukończenia studiów? "

Do ukończenia studiów..

"a jak jest w przypadku gdy student podjął drugi kierunek studiów magisterskich i w ich trakcie ukończył 26 lat?"

Po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuując naukę na drugim kierunku, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje się studia po ukończeniu wyższych studiów zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.