Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Stypendium dla studenta - jak otrzymać ?Stypendium studenckie

Studenci mają prawo do pomocy finansowej i nie ma tutaj znaczenia tryb studiów oraz rodzaj uczelni (państwowa, prywatna). Uczelnie ustalają termin, w którym studenci muszą złożyć wniosek. Zwykle należy to zrobić do końca września lub połowy października.Jakie są rodzaje stypendiów studenckich ?

Stypendium socjalne - ten rodzaj pomocy finansowej przeznaczony jest dla studentów, gdzie dochód na członka rodziny waha się w granicach 351 - 602 zł netto. Jeżeli chodzi o wysokość dochodu, to w tych widełkach określa go rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.Stypendium mieszkaniowe - pomoc przysługuje studentom studiów stacjonarnych, którzy mieszkają w akademiku lub na stancji.Stypendium na wyżywienie - w tym przypadku wniosek powinien być złożony wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ( formularz dostępny w dziekanacie).Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie - Ta pomoc przysługuje po zaliczeniu I roku. Warunkiem otrzymania tego stypendium jest wysoka średnia ocen lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Kredyt studencki

Osoby, które chcą studiować, a nie stać ich na to, mogą ubiegać się o
studencki kredyt preferencyjny. Warunkiem tutaj jest określona wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Wymagany dochód w roku 2009/2010 to maksymalnie 2500 zł.


Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, jednak nie na dłużej niż 6 lat. W przypadku kontynuacji nauki np. na studiach doktoranckich - kredyt udzielany jest na kolejne 4 lata.

Środki finansowe wypłacane są przez 10 miesięcy w tzw. transzach. Jeżeli chodzi o wysokość, to jedna transza w roku akademickim 2009/2010 wynosiła 600 zł.

Dużą zaletą kredytu studenckiego jest jego niskie oprocentowanie (poziom połowy stopy redyskontowej NBP - ok. 1,87 %). Student, który go zaciągnie, będzie go spłacał wraz z odsetkami w 2 lata po ukończeniu studiów. Okres spłaty kredytu jest nie krótszy niż dwu krotność okresu na jaki kredyt udzielono. Jeżeli chodzi o ratę, to jej wysokość nie może przekraczać 20 % dochodu kredytobiorcy.

Kto może starać się preferencyjny kredyt studencki ?

Kredyt studencki przeznaczony jest dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wyższych uczelni zawodowych i wojskowych, a także uczestników studiów doktoranckich. Bez znaczenia jest rok studiów oraz ich forma (stacjonarne, niestacjonarne). Jedynym warunkiem jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia.

Co trzeba zrobić ?

Osoba, która chce starać się o
studencki kredyt preferencyjny, powinna udać się do dziekanatu uczelni lub punktu informacji o kredytach na uczelni. Tam można otrzymać zaświadczenie, które poświadczy, że jest studentem oraz, że uzyskał wpis na kolejny semestr.

Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z oferta banków, które oferują takie kredyty. Trzeba tez będzie znaleźć osoby, które będą żyrantami ( 1-2 osoby, zależnie od banku).

Gdy rodzina osoby, która będzie starała się o kredyt ma niskie dochody, to drugim poręczycielem może być Bank Gospodarstwa Krajowego, a gdy o kredyt stara się rolnik - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie uczelni,
  • dokument tożsamości (dowód, legitymacja studencka),
  • oświadczenie o liczbie osób w rodzinie,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, które zostały uzyskane w ostatnim roku podatkowym,
  • dane osób, które będą żyrantami (zwykle podawane są we wniosku o kredyt).
Wnioski należy składać od 1 października do 15 listopada.

Warto przeczytać:


Poradnik studenta - Ebook „Poradnik studenta” wyjaśnia: Jak zdobyć stypendium socjalne i naukowe? Co powinna określać umowa z uczelnią? Co zrobić, gdy szkoła łamie umowę? Kiedy uczelnia może skreślić z listy studenta?...


Podobne wpisy:


Wyjazd do pracy za granicę - bezpieczeństwo ...

Pomoc dla rodziny zastępczej
Jak załatwić sprawę w urzędzie gminy ?
Pozwolenie na budowę na działce
piątek, 20 sierpnia 2010, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: l, h12.ds2.univ.gda.pl
2010/08/21 21:57:29
a czy stypendium socjalne przysługuje studentowi tylko do ukończenia 26 roku życia? czy do ukończenia studiów?
a jak jest w przypadku gdy student podjął drugi kierunek studiów magisterskich i w ich trakcie ukończył 26 lat?
-
2010/08/24 11:01:29
"a czy stypendium socjalne przysługuje studentowi tylko do ukończenia 26 roku życia? czy do ukończenia studiów? "

Do ukończenia studiów..

"a jak jest w przypadku gdy student podjął drugi kierunek studiów magisterskich i w ich trakcie ukończył 26 lat?"

Po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuując naukę na drugim kierunku, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje się studia po ukończeniu wyższych studiów zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.