Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Pomoc dla bezrobotnych - rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny

Kiedy do urzędu pracy?Osoby, które otrzymały wypowiedzenie, powinny jak najszybciej zgłosić się do urzędu pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna.>

Udając się do urzędu pracy, należy zabrać ze sobą:

* dowód osobisty,

* dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne,

* zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,

* dokument, który potwierdzi przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (osoby, które posiadają taki dokument),

* ewentualnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osób, które miały firmę, trzeba zabrać ze sobą:

 • decyzję o wykreśleniu firmy z ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z ZUS-u o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Na co można liczyć po rejestracji w urzędzie pracy?

Zasiłek dla bezrobotnych


PO 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy można starać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Ma do niego prawo bezrobotny, gdy:

 • w okresie 18 miesięcy przed rejestracją pracował łącznie co najmniej 365 dni lub prowadził własną firmę i opłacał składki ZUS,
 • urząd pracy nie ma dla niego propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zasiłek przez pierwsze trzy miesiące wypłacany jest wysokości 742,10 zł. Następnie będzie to 582,70 zł.

Wysokość wypłacanego zasiłku zależy też od stażu pracy osoby bezrobotnej.

I tak przy:

 • stażu pracy, który nie przekroczył 5 lat - będzie to 80 % zależnego zasiłku dla bezrobotnych,
 • stażu pracy od 5 do 20 lat - będzie to 100 % należnego zasiłku dla bezrobotnych,
 • stażu pracy ponad 20 lat - będzie to 120 % należnego zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek jest wypłacany przez 6,12 lub 18 miesięcy (zależy to od stopy bezrobocia na danym terenie).


Kursy i szkolenia


Mogą odbywać się grupowo lub indywidualnie. Bezrobotny, który znajdzie kurs, którego nie organizuje urząd pracy, to może wystąpić z wnioskiem o jego sfinansowanie.

Szkolenie trwa 6-12 miesięcy. Podczas tego okresu bezrobotnemu przysługuje stypendium (trzeba pamiętać, że w tym okresie nie ma się prawa do zasiłku dla bezrobotnych).

Wysokość stypendium wynosi 120 % zasiłku dla bezrobotnych (890.60 zł).

Gdy bezrobotny z własnej winy nie ukończy kursu, to będzie musiał zwrócić pieniądze. W przypadku skierowania na kurs i odmowy ze strony bezrobotnego, traci on status osoby bezrobotnej na 90 dni.


Staż zawodowy


Bezrobotny może też zostać skierowany na 6-miesięczny lub 12- miesięczny w przypadku osoby, która nie ukończyła 25 lat staż zawodowy.

Gdy bezrobotny zostanie skierowany na taki staż,l to przysługuje mu stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych (890,60 zł).

Bezrobotny może też zostać skierowany na przygotowanie zawodowe. Polega to na praktycznej nauce zawodu (czas trwania to 12-18 miesięcy) lub przyuczeniu do pracy (3-6 miesięcy).

W trakcie trwania przygotowania zawodowego bezrobotny otrzymuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych.


Dodatek aktywizacyjny


Ma do niego prawo osoba bezrobotna,która pobiera zasiłek dla bezrobotnych i:

 • na podstawie skierowania z UP podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze i otrzyma wynagrodzenie niższe od minimalnej pensji (1317zł),
 • z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie lub inna pracę zarobkową.

Wraz z wnioskiem o dodatek, trzeba dołączyć:

 • umowę o prace lub dokument, który potwierdzi podjęcie innej pracy zarobkowej,
 • zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto z ostatniego miesiąca,
 • kopię skierowania do pracy przez PUP.

Gdy bezrobotny znalazł pracę w wyniku skierowania UP, to ma prawo do dodatku aktywizacyjnego w wysokości różnicy, między jego wynagrodzeniem, a minimalnym wynagrodzeniem za pracę, jednak nie większym niż 50 % zasiłku dla bezrobotnych (371 zł). Dodatek będzie wypłacany przez cały okres, przez który bezrobotny pobierałby zasiłek.

W przypadku, gdy bezrobotny znajdzie pracę na własną rękę, będzie miał prawo do dodatku aktywizacyjnego w wysokości do 50 % zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania, to połowa okresu, w którym bezrobotny dostawałby zasiłek.


Pieniądze na firmę


Bezrobotny, który chce założyć własną firmę, powinien złożyć wniosek o pomoc finansową (np. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji oraz doradztwa, które wiąże się z prowadzeniem działalności.

Bezrobotny może otrzymać do 19 898,28 zł.

Uwaga! Trzeba pamiętać, że na pomoc nie można liczyć, gdy w okresie 12 miesiecy przed złożeniem wniosku prowadziło się firmę lub jeżeli w ostatnich 5 latach otrzymano pomoc z Funduszu Pracy na działalność gospodarczą albo rolniczą.

Pomoc dla samotnej matki


Bezrobotna, która samotnie wychowuje dziecko (dzieci) i podejmie pracę lub zostanie skierowana na staż (szkolenie) ma prawo do ubiegania się o refundacje kosztów opieki na dzieckiem (dziećmi ) do lat 7 . Warunkiem tutaj jest dochód na osobę, który nie przekracza 351 zł netto.

Z wnioskiem o refundację należy dołączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie ze żłobka lub przedszkola, ewentualnie kopię umowy z opiekunką,
 • rachunek, który potwierdzi wydatki na opiekę,
 • kopię skierowania na szkolenie lub staż.

Wysokość refundacji to 371 zł.

Przysługuje na okres:

 • do 6 miesięcy, w przypadku podjęcia zatrudnienia,
 • na cały okres szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego.

Te samy zasady obowiązują przy refundacji kosztów opieki nad osobą, która z uwagi na wiek lub chorobę wymaga opieki bezrobotnego.
Podobne wpisy:

Kiedy traci się prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
Jak leczyć się za granicą ?
Zasiłki na dzieci

Dotacja z Unii Europejskiej na założenie firmy - jak otrzymać

poniedziałek, 27 września 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: Magda, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/03/30 13:30:21
Witam, chciałam zapytać czy to prawda, że zwalniając się z pracy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych tylko na 3 miesiące?
-
2012/03/30 13:45:25
Tak.