Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jakie dokumenty złożyć?

Fundusz alimentacyjnyPierwszym warunkiem jest zaświadczenie, które wystawi komornik. O świadczenia z funduszu alimentacyjnego można się starać, gdy sąd przyznał alimenty na dzieci, a komornik nie może ich wyegzekwować.

Dlatego trzeba posiadać zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji. Obowiązkiem komornika jest wydanie takiego zaświadczenie, gdy przez ostatnie dwa miesiące nie ściągnął alimentów, lub przeprowadzenie egzekucji jest niemożliwe, bo dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.

Drugi warunek to dochód. Jego wysokość nie może przekroczyć 725 zł netto miesięcznie na każda osobę w rodzinie.

Kolejny warunek do wiek dziecka. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują póki dziecko nie ukończy 18 lat, a gdy się nadal uczy lub studiuje - do 25 roku życia. W przypadku dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności prawo do alimentów jest bezterminowe.

Fundusz alimentacyjny - potrzebne dokumenty


Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składa się w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej lub centrum pomocy rodzinie.

Z wnioskiem (gotowy wniosek dostępny na miejscu) należy dołączyć:

  • odpisy aktów urodzenia dzieci,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok poprzedni,
  • odpis wyroku zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji,
  • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej (gdy dziecko się tam uczy).

Trzeba też znać numer PESEL dziecka oraz przy składaniu wniosku trzeba będzie okazać swój dowód osobisty.

Wniosek o pieniądze z funduszu alimentacyjnego może być złożony w każdym czasie. Świadczenia będą przysługiwać od następnego miesiąca po tym, w którym złożono wniosek.

Podstawa prawna: ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów (DzU nr 1/2009, poz. 7).


Jeśli pragniesz:

  • zapewnić godziwe dzieciństwo swojemu dziecku, bez trosk i zamartwiania się o to, jak przeżyć „do pierwszego”,

  • pozbyć się uczucia żalu, że współmałżonek Ci nie pomaga, choć byłby w stanie dokładać się do utrzymania dziecka,

  • raz na zawsze ukrócić wścibskie pytania znajomych: „Czemu on Ci nie płaci?!”,

  • skłonić dzieci, żeby pomogły Ci się utrzymać, ponieważ samemu nie jesteś w stanie

piątek, 08 października 2010, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: