Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Jak rozliczyć PIT 2010 ?Warto pamiętać o tym, że im szybciej złoży się PIT, tym szybciej urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku.Wypełnienie PIT-u nie jest trudne, obliczeń może za nas dokonać program komputerowy. Jednak, by uniknąć dopłaty podatku - należy wykorzystać wszystkie przysługujące nam ulgi. A by z nich skorzystać należy spełnić odpowiednie warunki.Co i ile można odliczyć od dochodów ?

Wybór odpowiedniego formularza PIT

Za 2010 r rozliczeń dokonujemy na podobnych formularzach jak za rok 2009.

PIT-37


Większość osób będzie musiało wypełnić PIT-37, który dotyczy osób, które uzyskały przychody z:
  • wynagrodzeń za pracę na etacie,
  • umów zleceń i umów o dzieło,
  • emerytur i rent (i jeśli chcą skorzystać z odliczeń)
Pamiętaj ! Formularz PIT-37 wypełniają osoby, które rozliczają się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, lub wspólnie z dzieckiem.

PIT-36

Ten formularz muszą wypełnić osoby, które miały dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (pozarolniczej) i same odprowadzały do urzędu skarbowego zaliczki na podatek.

Pamiętaj ! PIT-36 nie może zostać złożony wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, gdy przychody z działalności były opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Załączniki do PIT-ów

PIT-0

Ten załącznik służy do wyszczególnienia tzw. zwykłych ulg: ulgi za internet, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi za darowizny (m.in. na działalność charytatywną Kościołów, za oddaną krew, która dotyczy honorowych krwiodawców) oraz ulgę na dzieci.

PIT-D

Tutaj umieszcza się ulgi mieszkaniowe, gdy nabyło się do nich prawo, np. za spłatę odsetek od kredytu (PIT-2K dla osób, które odliczają tę ulgę pierwszy raz).

PIT-M

Jest to załącznik do PIT-36 i wypełniają go rodzice, których małoletnie dzieci osiągnęły dochody (np. z tytułu renty, najmu mieszkania). Te dochody są opodatkowane z dochodami rodziców.

Korzystne formy rozliczenia

Wspólne rozliczenie z małżonkiem


Ta forma rozliczenia z fiskusem jest opłacalna, gdy np. żona nie pracowała w 2010 r., a dochody męża były wysokie i grozi mu 32 % podatek. Jeżeli małżonkowie rozliczą się wspólnie - podatek może wynieść 18 %.

Pamiętaj ! Wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe, gdy  przez cały 2010 r. pozostawali oni w związku i mają wspólność majątkową.

Pamiętaj ! Małżonkowie nie mogą się wspólnie rozliczyć, gdy maż lub żona prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem, liniowo lub kartą podatkową.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem samotnej mamy

Jest to forma rozliczenia z fiskusem, która zawsze jest korzystna, bo podatek dzielony jest na pół, a wtedy istnieje szansa na większy zwrot z urzędu skarbowego.

Prawo do takie rozliczenia przysługuje, gdy:
  • dziecko nie ma ukończonych 18 lat,
  • dziecko jest dorosłe (ale ma nie więcej niż 25 lat) i nadal się uczy lub studiuje,
  • dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wtedy w ten sposób można rozliczyć się zawsze, bez względu na wiek dziecka).
Pamiętaj ! Wspólne rozliczenie z dzieckiem jest możliwe tylko wtedy, gdy nie miało ono dochodów powyżej 3 091 zł (do dochodu nie wlicza się renty rodzinnej).

Pamiętaj ! Mamy, które żyją w konkubinacie, są mamami samotnie wychowującymi dzieci, gdy ich partner nie mieszka pod tym samym adresem. Wtedy będzie można skorzystać ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jest to zgodne z przepisami podatkowymi.

Gdy osoby żyjące w konkubinacie mieszkają razem, to mama nie może skorzystać z takiego rozliczenia - urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy w jej miejscu zamieszkania.

Jak wypełnić formularz ?

Rozliczenie przez internet


Dowolny PIT można pobrać na stronach internetowych. W sieci można też znaleźć bezpłatne programy do wypełniania PIT-ów.

Pamiętaj ! Przez internet można także wysłać swój PIT do urzędu. W tym celu należy wejść  na stronę internetową Ministerstwa Finansów: http://www.e-deklaracje.gov.pl/ .

Trzeba wtedy wybrać elektroniczny PIT-37 lub PIT-36. Do ich wypełnienia nie wymagany jest podpis elektroniczny.

Plusem takiego rozliczenia jest to, że od razu otrzymamy potwierdzenie nadania. Nie trzeba też tracić czasu na poczcie ani w urzędzie skarbowym.

Minus, to samodzielne wyliczenia, bo na str. Ministerstwa Finansów nie ma kalkulatorów.

PIT wysyłamy pocztą ...

Przed włożenie PIT-u do koperty koniecznie trzeba zrobić jego kopię. Przyda się, gdyby urząd skarbowy nas wezwał.

Na kopercie, oprócz adresu urzędu, wpisujemy PIT-37 lub PIT-36 (zależnie od tego co wysyłamy).

PIT wysyłamy listem poleconym (za potwierdzeniem nadania, koszt 3,75 zł i zachowujemy je).

Pamiętaj ! PIT można złożyć także w biurze podawczym urzędu skarbowego. W urzędach znajdują się także tzw. pitomaty (skrzynka do wrzucania PIT-ów.

Plusem wysłania formularza PIT pocztą jest to, ze można go nadać nawet 2 maja 2010 r. bo data stempla pocztowego oznacza też datę dostarczenia  PIT do urzędu.

Wadą jest stanie w kolejce na poczcie. W urzędzie też stracimy trochę czasu, gdy będziemy chcieli, by urzędnik sprawdził PIT.

Terminy


Do 28 lutego 2010 r. pracodawcy muszą wydać na PIT-11. Jest on podstawą naszych rozliczeń.

Ostateczny termin złożenia PIT-37 i PIT-36 za 2010 r., to 2 maja 2011.

Kto nie musi składa PIT-ów ?

Nie musi tego robić osoba, która w 2010 r. nie osiągnęła żadnego dochodu oraz osoby, które zarobiły przez 2010 r. nie więcej niż 3 091 zł (jest to kwota wolna od podatku). Jednak warto wtedy złożyć PIT, bo fiskus zwróci pobrane zaliczki.


Podobne wpisy:

Świadczenie rehabilitacyjne - kiedy przysługuje ?

Wzór skargi na przewlekłość postępowania
Nowe przepisy drogowe 2011 r.
Rozliczenia podatkowe za 2010 r
środa, 26 stycznia 2011, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: