Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Jak wygląda przesłuchanie świadka?

Przesłuchanie świadka w sądzieSąd przesłuchuje świadków w wyznaczonej przez siebie kolejności. Osoby, które jeszcze nie zeznawały nie mogą przebywać na sali rozpraw przy przesłuchiwaniu innych świadków. Świadek przesłuchiwany jest przez sędziego.

Zanim sędzie zada pytania świadkowi, to pouczy go o jego prawie do odmowy składania zeznań, a także poinformuje o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przesłuchanie rozpocznie się od zadania pytań, które dotyczą osoby świadka (imię, nazwisko, wiek, zawód, miejsce zamieszkania, karalność za składanie fałszywych zeznań) oraz czy świadek jest spokrewniony, zaprzyjaźniony ze stronami postępowania, czy zna strony, a jeśli tak, to jak długo itp.

W sytuacji, gdy świadek może zeznawać, a więc nie przysługuje mu prawo do odmowy zeznań lub nie będzie z niego korzystał - sąd odbierze od niego uroczyste przyrzeczenie.

Sędzia następnie zadaje pytanie ogólne, czyli świadek będzie musiał opowiedzieć co i z jakiego źródła jest mu wiadome w sprawie i po tym pozostali członkowie składu orzekającego (gdy sąd nie orzeka w składzie jednoosobowym), a także strony postępowania będą mogły zadawać świadkowi pytania w tym zakresie.

Jeżeli sąd uzna, że świadek odpowiedział na pytania wyczerpująco, to przesłuchanie zostanie zamknięte. Świadek
będzie wolny i gdy sąd wyrazi na to zgodę, będzie mógł iść do domu.

Nie tylko dla niesłusznie oskarżonych i bezpodstawnie pozwanych przed sąd

Dowiedz się:
  • Jak złożyć zeznanie, aby było przydatne do obrony?
  • Jak pozyskać dowody?
  • Jak zabezpieczyć się przed podrabianiem dokumentów z akt sprawy?
  • Jak nie dopuścić do manipulowania procesem na Twoją szkodę?
  • Jak nie dać się wmanewrować w rzekome czyny karalne?
  • Jak zachowywać się i postępować podczas śledztwa i procesu?
  • Jak samemu sporządzać pisma, wnioski, odwołania, zażalenia, apelacje i inne pisma procesowe?
szczegóły: Praktyczny pomocnik procesowy


Podobne wpisy:


Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Kiedy i jak można zmienić nazwisko ?
Jak starać się o adwokata z urzędu ?
Wszczęcie egzekucji alimentacyjnej
środa, 05 stycznia 2011, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: