Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Podwyższenie alimentów - jak podwyższyć alimenty?

Podwyższenie alimentów - wzórPotrzeby Twojego dziecka (dzieci) rosną, nie będzie problemu z udowodnieniem tego, tak więc trzeba zażądać podwyższenia alimentów. Jak to zrobić?

Kiedy sąd może przyznać wyższe alimenty?Pozew o podwyższenie alimentów składamy, gdy znajdziemy się w jednej z trzech następujących sytuacji:

* wydatki na dziecko (dzieci) są większe w związku z jego wiekiem, nauką lub stanem zdrowia,

* ojciec dziecka (dzieci) ma lepszą sytuację majątkową np. w związku z otrzymaniem lepiej płatnej pracy, awansu, otrzymania dużego spadku lub darowizny itp.,

* matka dziecka (dzieci) ma obecnie gorszą sytuację majątkową np. straciła pracę, poważnie zachorowała - wtedy ma prawo zażądać zwiększenia udziału ojca w kosztach utrzymania dziecka (dzieci)

Musisz pamiętać!
Do sądu należy złożyć dwa egzemplarze pozwu o podwyższenie alimentów wraz z podwójną liczbą załączników. Jeden pozew zostanie przesłany przez sąd stronie pozwanej.

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?


Data, adres sądu - pozew powinien być złożony do sądu rodzinnego, który jest właściwy dla miejsca pobytu dzieci, a więc waszego miejsca zamieszkania. Adres tego sadu wpisuje się w prawym górnym rogu kartki.

Dane powodów (dziecko, dzieci), twoje i pozwanej strony - tutaj należy podać imiona i nazwisko dzieci (są powodami pozwu), swoje dane (występujesz w ich imieniu do sądu). Wpisz także nazwisko oraz adres strony pozwanej.

Żądania - Pozew powinien zawierać kwotę podwyższenia alimentów o jaką się ubiegasz. Trzeba pamiętać o podaniu sygnatury akt poprzedniego wyroku, który zasadził alimenty oraz jego datę, a także miejsce wydania.

Uzasadnienie - pozew krótko uzasadnij, wyjaśnij dlaczego żądasz wyższych alimentów. Przedstaw także dowody i dołącz odpowiednie dokumenty na ich potwierdzenie.

Podpis - Pozew na końcu należy podpisać odręcznie.

Załączniki - na końcu pozwu wymień załączniki, a więc dokumenty, które składasz wraz z pozwem.


Wzór pozwu o podwyższenie alimentów


Kraków 9 lipca 2010r

Sąd Rejonowy tutaj wpisujesz adres sądu


Powodowie: małoletni Tomasz i Piotr Nowak reprezentowani
przez matkę Monikę Nowak zam. ul. Stara 12/103; 00-000 Kraków
Pozwany: Andrzej Nowak
zam. ul. Balowa 2/20
00-000 Kraków

Pozew o podwyższenie alimentów

Wnoszę o:

podwyższenie alimentów od pozwanego Andrzeja Nowaka na rzecz małoletnich Tomasza i Piotra Nowaków zasądzonych w kwocie po 350 zł miesiecznie na każde z dzieci prawomocnym wyrokiem ........... do kwoty 450 zł miesiecznie na dziecko, płatnych do 10. każdego miesiąca do rąk matki, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności rat.

Uzasadnienie

Prawomocnym wyrokiem ................................. zasądził od pozwanego Andrzeja Nowaka alimenty po 350 zł miesiecznie na każde z jego dzieci.

Dowód: odpis wyroku ..............., o dołączenie których wnoszę.

Od daty wydania tego wyroku sytuacja małoletnich dzieci uległa zmianie. Syn Tomasz Nowak choruje. W 2008 r. zdiagnozowano u niego chorobę serca (stale zażywa leki). Syn Piotr Nowak rozpoczął od września 2010 r. naukę w szkole sportowej i uczęszcza na dodatkowe zajęcia.

Dowód: historia choroby syna, faktury VAT za leki, dowód opłat za dodatkowe zajęcia na basenie.

Miesięczne koszty utrzymania dzieci, w tym leczenie syna Tomasza Nowaka oraz dodatkowe zajęcia syna Piotra Nowaka szacuje łącznie na 1800 zł, z czego na pozwanego Andrzeja Nowaka powinna przypadać połowa udziału w tych kosztach, łącznie 900, 00 zł. Pozew jest wiec zasadny i konieczny.

Monika Nowak

Załączniki:
  • wyrok zasądzający alimenty,
  • historia choroby syna, faktury VAT z apteki,
  • odpis pozwu wraz załącznikami dla pozwanego
środa, 12 stycznia 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: