Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Pozew o rozwód z winy pozwanego - wzórPoniżej zamieszczam wzór pozwu o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych,pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb.


Warszawa, 20 stycznia 2011 r.

Sąd Okręgowy
w Warszawie
Wydział Cywilny


Powódka: Anna Nowak ul. Nowa 4/23 40-600 Warszawa
Pozwany: Piotr Nowak  ul. Nowa 4/23  40-600 Warszawa


POZEW O ROZWÓD
z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sadowych.


Wnoszę o:

1) rozwiązanie małżeństwa powódki Anny Nowak z pozwanym  Piotrem Nowakiem , zawartego w dniu 19 kwietnia 2002 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie - nr aktu małżeństwa 80/2002 - przez rozwód z wyłacznej winy pozwanego;

2) powierzenie powódce  wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią
córką stron: Magdaleną Nowak urodzoną dnia 4 marca 2004 r. w Warszawie.

3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka
w wysokości 600 zł miesięcznie;

4) zasadzenie od pozwanego na rzecz powódki  kosztów procesu wg norm przepisanych,

Ponadto wnoszę o:

5) zwolnienie powódki od ponoszenia kosztów procesu.

UZASADNIENIE

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

...........................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym powódki,
4. odpis pozwu wraz z załącznikami.

Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sadowych należy dołączyć do pozwu:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów,
2) oświadczenie o stanie rodzinnym.


To Ci może pomóc

Jedyny taki poradnik na rynku eBooków – 162 strony wiedzy prawnej, 13 wzorów pism, w tym 2 wzory pozwu o rozwód. Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej – ten poradnik jest dla Ciebie. Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi! Rozwód i alimenty - Jedyny taki poradnik na rynku eBooków – 162 strony wiedzy prawnej, 13 wzorów pism, w tym 2 wzory pozwu o rozwód. Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej – ten poradnik jest dla Ciebie. Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi!Poradnik zawiera m.in.:

Rozwód
  • Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód a w jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu?
  • Czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia?
  • Co należy zrobić, aby powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa i kto ma do tego prawo?
  • Co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co stanowi wyłączną własność jednego z małżonków?
  • Jakie umowy mogą zawrzeć małżonkowie, aby rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć wspólność majątkową?
  • Jakie są sposoby podziału majątku?
  • Co zrobić, jeśli małżonkowie nie doszli do porozumienia w kwestii podziału majątku, czyli podział majątku na drodze postępowania sądowego?
  • Jak ustalić sposób oraz zakres korzystania z mieszkania po rozwodzie?
  • Ile kosztuje sprawa rozwodowa i jakie dokumenty będą potrzebne?
czytaj więcej na stronie wydawcy»


Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego małżonków - Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.

czytaj więcej na stronie wydawcy»
Podobne wpisy:


Opłaty za mieszkanie po rozwodzie

Zrzeczenie się dziedziczenia
Zmiany w hipotekach 2011 r
czwartek, 20 stycznia 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: