Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Świadczenie rehabilitacyjne - kiedy przysługuje?


Świadczenie rehabilitacyjneŚwiadczenie rehabilitacyjne należy się osobom, które mają szansę na powrót do pracy.

Mają do niego prawo osoby, które są ubezpieczone i wyczerpał się im okres pobierania zasiłku chorobowego, a nadal są niezdolne do pracy z powodu choroby, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają rokowanie na odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na okres, który jest niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy.

Pamiętaj! Pracodawca nie może zwolnić pracownika w czasie pobierania prze niego świadczenia rehabilitacyjnego.

Gdy pracownik pracuje u danego pracodawcy co najmniej przez sześc miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową - pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie, w którym pracownik pobiera świadczenie rehabilitacyjne przez pierwsze trzy miesiące.


Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne


Świadczenie rehabilitacyjne przyznaje się na wniosek ubezpieczonego,  a więc powinien on wystąpić za pośrednictwem swoje pracodawcy z wnioskiem do ZUS co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.
Z wnioskiem należy dołączyć:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9), wypełnione przez lekarza leczącego oraz
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10 ).

Decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wyda lekarz orzecznik ZUS.

Oceni on stan zdrowia ubezpieczonego oraz uzasadni przyznanie bądź odmowę prawa do tego świadczenia. Jeżeli decyzja będzie odmowna, to ubezpieczony będzie miał prawo wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni.


Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego


Ta zależna jest od zarobków osoby ubezpieczonej.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 % wynagrodzenia za pracę za pierwsze trzy miesiące oraz 75 % za pozostały okres.

W przypadku, gdy zostanie ono przyznane z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenie będzie wynosić 100 % wynagrodzenia za pracę.

Podstawa prawna: DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512


Podobne wpisy:


Wzór skargi na przewlekłość postępowania

Nowe przepisy drogowe 2011 r.
wtorek, 25 stycznia 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: