Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o adwokata z urzędu - wzór


Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzęduPoniżej zamieszczam wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wniosek można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...

Warszawa, dnia 7 stycznia 2011 r.

Sąd Rejonowy w Warszawie
I Wydział Cywilny
ul.....

Powód: Tomasz Nowak
zam.ul. ...

Pozwany: Jan Kowalski
zam.ul. ...


Sygnatura akt……

Wartość przedmiotu sprawy: 25 000 zł


Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

W imieniu własnym wnoszę o:

ustanowienie dla mnie pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego w sprawie przeciwko Janowi Kowalskiemu o zapłatę 25 000 zł.

Uzasadnienie

Postanowieniem z 7 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy w Warszawie zwolnił mnie w całości z poniesionych kosztów sądowych.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie syg, akt….

Wykazałem w powyższej sprawie, że nie posiadam żadnych środków materialnych na pokrycie kosztów sądowych, a tym bardziej na opłacanie honorarium pełnomocnika procesowego.

Nigdy wcześniej nie brałem udziału w sprawie sądowej. Dlatego też nie orientuję się nawet co do tego, jak sporządzić pozew przeciwko pozwanemu Janowi Kowalskiemu. Ponadto ze względu na moją niepełnosprawność - jestem osobą, która w wyniku wypadku samochodowego ma trwale uszkodzony kręgosłup - nie jestem w stanie stawić się osobiście na rozprawę ani w niej uczestniczyć.

Dowód: orzeczenie o niepełnosprawności

Moja niepełnosprawność, brak doświadczenia oraz zawiły charakter sprawy jest powodem, że obawiam się, że poradzę sobie z jej prowadzeniem. Dlatego też wnoszę o ustanowienie
dla mnie pełnomocnika procesowego.
Tomasz Nowak

Załączniki:

- postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie syg,akt….
- orzeczenie o niepełnosprawności
- odpis wniosku
- odpisy załącznikówPraktyczny pomocnik procesowy

Jak przejść przez postępowanie procesowe, zarówno karne jak i cywilne, i wyjść z niego zwycięsko?

Dzięki publikacji"Praktyczny pomocnik procesowy" poznasz od podstaw całą procedurę – od chwili doręczenia wezwania, poprzez stawienie się na policji w celu złożenia wyjaśnień, aż do chwili prawomocnego zakończenia procesu – i przede wszystkim zdobędziesz wiedzę:

  • Jak złożyć zeznanie, aby było przydatne do obrony?
  • Jak pozyskać dowody?
  • Jak zabezpieczyć się przed podrabianiem dokumentów z akt sprawy?
  • Jak nie dopuścić do manipulowania procesem na Twoją szkodę?
  • Jak nie dać się wmanewrować w rzekome czyny karalne?
  • Jak zachowywać się i postępować podczas śledztwa i procesu?
  • Jak samemu sporządzać pisma, wnioski, odwołania, zażalenia, apelacje i inne pisma procesowe?
Ponadto w "Praktycznym pomocniku procesowym":
  • Znajdziesz praktyczną interpretację zastosowania przepisów prawa oraz szczegółową instrukcję postępowania przed Organami Ścigania i Orzekania.
  • Na podstawie przytoczonych przykładów, wziętych z autentycznych dochodzeń i procesów sądowych, poznasz „metody” stosowane przez prokuratorów i sędziów w dochodzeniach oraz procesach karnych i cywilnych.
  • Dowiesz się, jak napisać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Rzecznika Praw Obywatelskich.Podobne wpisy:

Jak wygląda przesłuchanie świadka ?

Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
Kiedy i jak można zmienić nazwisko ?
Jak starać się o adwokata z urzędu ?
piątek, 07 stycznia 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: