Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa


Pozew o alimentyPoniżej zamieszczam wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa, pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...

Warszawa, dnia 4 stycznia 2011 r.

Sąd Okręgowy

w Warszawie
Wydział Cywilny

Powód - małoletni Tomasz Nowak
reprezentowany przez matkę Annę Nowak
ul. Nowa 4/23
40-600 Warszawa

Pozwany - Andrzej Nowak
ul. Nowa 4/23 
40-600 Warszawa

Wartość przedmiotu sporu:  4800 zł (wysokość alimentów x 12 miesięcy = kwota, która stanowi wartość przedmiotu sporu)

Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

W imieniu mojego małoletniego syna Tomasza Nowaka wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego Andrzeja Nowaka, na rzecz małoletniego powoda Tomasza Nowaka alimentów w wysokości 400 zł miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniego powoda, Anny Nowak.

2. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego Andrzeja Nowaka do uiszczania na rzecz małoletniego powoda Tomasza Nowaka kwoty 400 zł miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, do czasu ukończenia sporu, do rąk matki małoletniego powoda.

Uzasadnienie pozwu

Małoletni powód Tomasz Nowak urodził się dnia 16 kwietnia 2004 r. w Warszawie. Jest synem pozwanego Andrzeja Nowaka i reprezentującej powoda, Anny Nowak. Pozwany i matka powoda pozostają w związku małżeńskim od dnia 27 sierpnia 2002 r. do chwili obecnej.

Dowód:

skrócony odpis aktu małżeństwa,
skrócony odpis aktu urodzenia Tomasza Nowaka.

W czerwcu 2010 r. pozwany Andrzej Nowak wyprowadził się z domu i zamieszkał z inna kobietą. Od tego czasu nie łoży na utrzymanie dziecka.

Dowód:

list Andrzeja Nowaka do Anny Nowak.

Małoletni Tomasz Nowak jest obecnie tylko na moim utrzymaniu. Od lutego 2010 r. jestem bez pracy i do dziś nie znalazłam nowej. Utrzymujemy się z synem z pieniędzy pożyczonych od moich rodziców.

Dowód:

zaświadczenie z Urzędu Pracy.

Pozwany Andrzej Nowak jest budowlańcem i jego miesięczny dochód wynosi około 1600 zł brutto miesięcznie.

Pieniądze potrzebne na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powoda wynoszą około 800 zł miesięcznie ( tutaj opisać wydatki na dziecko).

Dowód (wymienić dowody)

.........................
..........................
..........................
..........................
..........................

Anna Nowak

Załączniki : (tutaj wymienić wszystkie załączniki dołączone do pozwu m.in skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa, rachunki dotyczące utrzymania dziecka, zaświadczenie z Urzędu Pracy, odpis pozwu, kserokopie załączników.)


Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych»
wtorek, 04 stycznia 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: