Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zażalenie na postanowienie sądu


Wzór zażalenia na postanowienie sąduPoniżej zamieszczam kilka wzorów zażalenia na postanowienie sądu,wzory można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb.

Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny)

Katowice, dnia ...................
 
Imię, nazwisko,
dokładny adres zamieszkania
 
 
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział Karny
          za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Katowicach, XVI Wydział Karny
 
 
ZAŻALENIE
 
na  postanowienie Sadu Okresowego w Katowicach, Wydział XVI Wydział Karny z  dnia  ........  sygn.  akt ........ .
 
Zaskarżam  w  ...............  (podaj  czy  postanowienie  jest  zaskarżone  w  całości  czy  w  części)   postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia .................. sygn. akt  ....................... .

Zarzucam ......................................................................................... (przedstaw zwięzłe zarzuty).

Wnoszę  o  ...................  (wpisz:  zmianę  lub  uchylenie  postanowienia,  z  zaznaczeniem  zakresu  żądanej zmiany lub uchylenia).
 
UZASADNIENIE

........................................................
........................................................
........................................................
 
 
...............................................
      (własnoręczny podpis)
 
 
 
Zażalenie sporządź w 2 egzemplarzach./p>
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny)

Częstochowa, dnia ......................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Cywilny Rodzinny
Sekcja Odwoławcza
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Częstochowie
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: ................................................, zam...............................................
(imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania)

Pozwany: ............................................, zam..............................................
(imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania)

ZAŻALENIE

od postanowienia Sadu Rejonowego w Częstochowie Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia ................... sygn. akt ......................

Zaskarżam w ...................... (podaj  czy  orzeczenie  jest  zaskarżone  w  całości  czy  w  części) postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie ................................. z dnia ..................... sygn. akt ...................... .

Zarzuty: .............................................................................................................................................
(przedstaw zwięzłe zarzuty)

Wnoszę o .......................... (wpisz:  zmianę  lub  uchylenie orzeczenia,  z  zaznaczeniem  zakresu  żądanej zmiany lub uchylenia).

UZASADNIENIE
..........................................................
..........................................................
..........................................................

.................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki: - odpis zażalenia - w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania.


Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny)

Częstochowa, dnia ...................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Cywilny Odwoławczy
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Częstochowie
Wydział ............ Cywilny

Sygn. akt ...............

Powód: Imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania
Pozwany: Imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania lub siedziby

ZAŻALENIE

powoda / pozwanego
wnioskodawcy / uczestnika postępowania

na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział Cywilny z dnia .................. sygn. akt ........................ .

Zaskarżam w .................... (podaj  czy  postanowienie  jest  zaskarżone  w  całości  czy  w  części) postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia ................. sygn. akt ..................... .

Zarzucam ........................................................................................ .(przedstaw zwięzłe zarzuty).

Wnoszę o ..................... (wpisz:  zmianę  lub  uchylenie  postanowienia,  z  zaznaczeniem  zakresu żądanej zmiany lub uchylenia)

UZASADNIENIE
.........................................................
.........................................................
.........................................................

...............................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki: Odpis zażalenia (w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania).

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)

Częstochowa, dnia ......................
 
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Pracy /
Wydział ...... Ubezpieczeń Społecznych
         za pośrednictwem 
Sądu Rejonowego w Częstochowie
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 
 
Powód: Imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania
Pozwany: Imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania lub siedziby
 
 
ZAŻALENIE

na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych   z dnia ................. sygn. akt ........................... .
 
Zaskarżam  w  ..................  (podaj  czy  postanowienie  jest  zaskarżone  w  całości  czy  w  części)   postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia ................. sygn. akt .................... .

Zarzucam ......................................................................................... .(przedstaw zwięzłe zarzuty).

Wnoszę  o  .................  (wpisz:    zmianę  lub  uchylenie  postanowienia,  z  zaznaczeniem  zakresu  żądanej zmiany lub uchylenia)
 
UZASADNIENIE
.........................................................
.........................................................
.........................................................
 
 
................................................
      (własnoręczny podpis)
 
Załączniki:  - odpis zażalenia.


Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)

Częstochowa, dnia .......................
 
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych
     za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Częstochowie
Wydział Pracy /
Wydział ......... Ubezpieczeń
Społecznych

 
Powód: Imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania
Pozwany: Imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania lub siedziby
   
ZAŻALENIE

na  postanowienie  Sądu  Okręgowego  w  Częstochowie Wydział ........................  z  dnia  ............  sygn. akt ................... .

Zaskarżam  w  ................  (podaj  czy  postanowienie  jest  zaskarżone  w  całości  czy  w  części  )  postanowienie  Sądu  Okręgowego  w  Częstochowie  Wydział  ......................  z  dnia  .................  sygn. akt ................. .

Zarzucam ......................................................................................... ( przedstaw zwięzłe zarzuty).

Wnoszę o........................... (wpisz:  zmianę lub uchylenie postanowienia z zaznaczeniem zakresu  żądanej zmiany lub uchylenia).

UZASADNIENIE
.........................................................
.........................................................
.........................................................
 
.................................................
       (własnoręczny podpis)

Załączniki:  - odpis zażalenia


Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego

Częstochowa, dnia .....................
 
Imię, nazwisko oraz  dokładny adres zamieszkania
 
Sąd Okręgowy w Częstochowie 
Wydział Karny Odwoławczy  
       za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Częstochowie
Wydział ........ Karny  / 
Wydział ........ Grodzki 

 
ZAŻALENIE
 
na  postanowienie  Sądu  Rejonowego  w  Częstochowie  Wydział  .......  Karny  /  Grodzki  z dnia  ................... sygn. akt ................ .
 
Zaskarżam  w  ..................  (podaj  czy  postanowienie  jest  zaskarżone  w  całości  czy  w  części)   postanowienie Sądu Rejonowego Częstochowie ................ z dnia ............. sygn. akt .................. .

Zarzucam ........................................................................................ .(przedstaw zwięzłe zarzuty).

Wnoszę  o  ..................  (wpisz:  zmianę  lub  uchylenie  postanowienia,  z zaznaczeniem  zakresu  żądanej zmiany lub uchylenia).
 
UZASADNIENIE

...........................................................
...........................................................
...........................................................
 
..............................................
     (własnoręczny podpis)
 

Zażalenie należy sporządzić w 2 egzemplarzach.

środa, 16 lutego 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: