Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Pozew o rozdzielność majątkową - wzór


Wzór pozwu o rozdzielność majątkowąJeżeli Twój parter nie troszczy się o Wasze finanse i marnotrawi dobytek, to powinieneś wystąpić o rozdzielność majątkową.

Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami, gdy działania jednego z nich stanowią zagrożenie dla interesów majątkowych rodziny (np. partner jest alkoholikiem, hazardzistą, wyprzedaje majątek wspólny itd.)

Następnie może tak postąpić w sytuacji, gdy maż i żona nie są w stanie podejmować razem decyzji w sprawach finansów oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Takie sytuacje występują, gdy małżonkowie są w separacji faktycznej (nie mieszkają razem, nie utrzymują kontaktów).

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy złożyć do sądu rejonowego. W wyroku sąd poda datę, od której będzie obowiązywała rozdzielność majątkowa. Może to być także data wsteczna, sprzed złożenia pozwu.

Jak napisać pozew o rozdzielność majątkową?


1. Nazwa i adres sądu - w prawym górnym roku kartki wpisujesz nazwę miejscowości i datę, niżej - nazwę oraz adres sądu, do którego kierowany jest pozew, czyli sąd, który jest właściwy dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania Twojego i małżonka.

2. Twoje dane i pozwanego małżonka - pozew można napisać samemu. Od góry, po lewej stronie wpisujesz swoje dane (powód) i dane małżonka (pozwany).

3. Opłata za pozew - Opłata sądowa za uzyskanie rozdzielności majątkowej wynosi 200 zł. Można poprosić o zwolnienie z tych kosztów. Notariusz za przeprowadzenie rozdzielności majątkowej pobiera opłatę w wysokości 400 zł.

4. O co występujesz - W tym miejscu należy poprosić sąd o ustalenie rozdzielności majątkowej między Tobą i Twoim partnerem. O rozdzielność majątkową masz prawo wystąpić z ważnych powodów (art. 52 & 1 kodeksu rodzinnego). W uzasadnieniu pozwu podaj te powody.

5. Uzasadnienie - Jest to bardzo ważny punkt pozwu. Sąd zwróci szczególna uwagę na to, jak uzasadnisz swoją prośbę. Szansa na uzyskanie rozdzielności majątkowej wzrasta, gdy np. nie mieszkacie razem z małżonkiem, nie możecie porozumieć się co do sposobu zarządzania majątkiem lub, gdy Twój partner postępuje nieodpowiedzialnie i grozi to wręcz utratą wspólnego dorobku.

6. Załączniki - tutaj wymieniasz załączniki, które dołączasz do pozwu: tzw. znaki sądowe potwierdzające opłatę (kupujesz w sądzie i naklejasz na pozew), odpis aktu małżeństwa, drugi egzemplarz pozwu, który zostanie wysałany przez sąd pozwanemu.

7. Twój podpis - Na końcu odręcznie podpisujesz pozew, gdy tego nie zrobisz, sąd wezwie Cię, by go podpisać i sprawa się odwlecze.Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej 


Katowice, 4 kwietnia 2011 r.

Powód: Joanna Nowak
ul. Biała 6/21 40-010 Katowice

Pozwany: Marek Nowak
ul. Czarna 10/45 40-010 Katowice

Sąd Rejonowy w Katowicach
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Warszawska 45
40-010 Katowice

POZEW O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

W imieniu własny wnoszę o:

1. ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami Joanną Nowak i Markiem Nowakiem z dniem wytoczenia powództwa w tej sprawie;

2. zniesienie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

Strony pozostają w związku małżeńskim, ale nie mieszkają razem.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

Od kwietnia 2010 r. strony pozostają w separacji faktycznej. Pozwany wyprowadził się z dotychczas zajmowanego mieszkania. Strony pozostają w konflikcie, a także nie utrzymują ze sobą kontaktów osobistych (także telefonicznych i mailowych).

Stan separacji, a także konflikt między stronami utrudnia zgodne zarządzanie majątkiem wspólnym. Strony także w tej kwestii nie potrafią osiągnąć porozumienia. Pozwany zaciąga kredyty i żyje ponad stan. W tej sytuacji pozew jest konieczny i uzasadniony,

Dowód: zeznania świadka Marty Żmudy, zam. ul. Czarna 10/39.

W skład majątku wspólnego wchodzi: własnościowe mieszkanie
położone w Katowicach przy ul. Biała 6/21, wyposażenie mieszkania, 27 tys. oszczędności, samochód Renault Megane.

Joanna Nowak

Załączniki: 

znaki sadowe w kwocie 200 zł;
odpis skrócony aktu małżeństwa;
odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego 

To Ci może pomóc


Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.
Kwestia podziału majątku wspólnego małżonków pojawia się wtedy, gdy ustaje wspólność majątkowa małżeńska, a więc przede wszystkim w razie:

1. rozwodu,

2. separacji,

3. zawarcia przez małżonków, w trakcie trwania małżeństwa, umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej rozdzielność majątkową (w tym rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków),

4. orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

W każdym z wyżej podanych przypadków małżonek (były małżonek) może stanąć przed następującymi problemami:

 Jaki był skład majątku wspólnego? (Co podlega podziałowi?)

 Do jakiej części tego majątku mam prawo?

 Jak mogę wyegzekwować swoje prawa, w sytuacji gdy porozumienie ze współmałżonkiem (byłym współmałżonkiem) nie jest możliwe?

Niniejszy poradnik zawiera odpowiedzi nie tylko na tak zadane pytania, ale również na wiele innych, które mogą pojawić się podczas podziału majątku.

W końcowej części poradnika zamieściłem nadto wzory dokumentów przydatnych w procesie dzielenia majątku wspólnego. Ich treść dotyczy sytuacji najczęstszej w praktyce, czyli powstałej wskutek rozwodu małżonków. Wspomniane dokumenty można jednak stosować z niewielkimi modyfikacjami również podczas podziału majątku wspólnego małżonków wynikającego z innych powodów.

W końcowej części poradnika zamieściłem nadto wzory dokumentów przydatnych w procesie dzielenia majątku wspólnego. Ich treść dotyczy sytuacji najczęstszej w praktyce, czyli powstałej wskutek rozwodu małżonków. Wspomniane dokumenty można jednak stosować z niewielkimi modyfikacjami również podczas podziału majątku wspólnego małżonków wynikającego z innych powodów.

Z uwagi na przeznaczenie oraz główny cel niniejszego poradnika – czyli możliwie proste przedstawienie skomplikowanej materii podziału majątku wspólnego – nie omówiono tu wszystkich występujących w praktyce kwestii spornych, gdyż jest to zwyczajnie niemożliwe. Mam jednak nadzieję, i mocno w to wierzę, że poradnik, który oddaję w Państwa ręce, okaże się pomocny, a w szczególności przysłuży się sprawnemu, niekonfliktowemu oraz możliwie niedrogiemu przeprowadzeniu podziału majątku wspólnego.

wtorek, 05 kwietnia 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: