Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej - jak odwołać?

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowejZarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien zostać odwołany na walnym zebraniu.

Obowiązkiem każdej wspólnoty mieszkaniowej jest odbycie takiego zabrania raz w roku, w pierwszym kwartale. Walne zabranie wspólnoty< może zostać też zwołane przez 10 % jej członków.

Pamiętaj! Warto dowiedzieć się co to oznacza, bo istnieją wspólnoty mieszkaniowe, w których jedno mieszkanie = jednemu głosowi oraz takie, gdzie siła głosu zależna jest od wielkości posiadanej we wspólnocie nieruchomości. Dlatego będzie trzeba zajrzeć do uchwały członków wspólnoty w tej sprawie.

Wniosek o zwołanie walnego zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej powinien zawierać porządek obrad, a także treść proponowanej uchwały w sprawie odwołania zarządu.

Wniosek należy złożyć do zarządu spółdzielni.


Jak postąpić w sytuacji, gdy zarząd wspólnoty zignoruje pismo, bo nie chce być odwołany?


Pamiętaj! Walne zebranie wspólnoty mieszkaniowej mają prawo zwołać sami wnioskodawcy.

Należy wtedy pisemnie zawiadomić wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej o jego terminie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Trudność może pojawić się, gdy wspólnota mieszkaniowa jest niewielka, bo ich członków bardzo trudno zmobilizować do powszechnego udziału w zebraniu.

Pamiętaj! W takim przypadku prawo przewiduje możliwość głosowania poprzez indywidualne zbieranie głosów.

Polega to na tym, że osoby, które są obecne na zabraniu zagłosują w jego trakcie, a pozostali natomiast na piśmie, w późniejszym terminie. Głosy powinien zbierać zarząd wspólnoty.

Gdy nie dopełni tego obowiązku (np. zbojkotuje inicjatywę mieszkańców), to zbieraniem głosów może zająć się jeden z członków wspólnoty.

Wyniki głosowania należy przesłać pisemnie wszystkim członkom wspólnoty.

Pamiętaj! Każdy z członków wspólnoty mieszkaniowej ma prawo zaskarżyć uchwałę do sądu (rejonowego) w ciągu sześciu tygodni od ogłoszenia wyników głosowania.

W przypadku odwołania dotychczasowego zarządu, dobrym rozwiązaniem jest wybór nowego już na tym samym zebraniu. Tak więc wybór nowych władz powinien znaleźć się w porządku obrad (we wniosku o jego zwołanie).

Jeżeli dotychczasowy zarząd zostanie odwołany dopiero w wyniku indywidualnego głosowania, to konieczne będzie zwołanie kolejnego zebrania, którego celem będzie wybór nowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.  


Podobne wpisy:


Wzór umowy spółki z o.o
Wzór umowy najmu mieszkania
Dług bankowy - przedawnienie długu bankowego
Wzór umowy pożyczki
piątek, 01 kwietnia 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: