Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Koszt podziału majątku

Ile kosztuje podział majątku?Koszty podziału majątku w sądzieDokonując podziału majątku, sąd decyduje, które przedmioty mają przypaść żonie, a które mężowi. Zwykle przeprowadzenie takiego ekwiwalentnego podziału majątku nie jest możliwe, a więc (podobnie, jak przy działach spadkowych) konieczne są spłaty czy dopłaty, które muszą być zgodne z rzeczywistą różnicą między dzielonymi dobrami.

Według postanowienia Sądu Najwyższego z 6 stycznia (sygn. I CKN 320/98): "zasady współżycia społecznego nie mogą uzasadniać pozbawienia takiej spłaty czy dopłaty w całości lub choćby w części.

Obniżenie spłaty czy dopłaty może mieć miejsce tylko w szczególnych wypadkach, a gdy przemawiają za tym zasady współżycia społecznego, to w szczególnych wypadkach, wartość spłat może być także podwyższona (uchwała SN z 17 listopada 2009 r., sygn. III CZP 81/09, oraz postanowienie SN z 22 stycznia 2009 r., sygn. III CSK 251/08).

W przypadku, gdy prawo użytkowania wieczystego, które stanowi majątek osobisty małżonka zostanie przekształcone we własność w trakcie małżeństwa, to będzie ona także należeć do jego majątku osobistego. Podobnie ma się rzecz z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Tutaj też obowiązuje zasada, że przedmioty, które zostały nabyte w zamian za środki uzyskane przez danego małżonka przed ślubem, a także w drodze spadku i darowizny po ślubie należą tak samo jak te pierwotne do jego majątku, który dzisiaj jest nazywany osobistym, a przedtem odrębnym.


Koszty podziału majątku


Wniosek o podział majątku wspólnego (dorobkowego) po ustaniu wspólności majątkowej może zostać złożony przez każdego z małżonków.

Koszt to 1 tys. zł  bez względu na wartość dzielonego majątku.

W przypadku wniosku, który zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata sądowa wynosi tylko 300 zł. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, to tutaj jego wysokość ustalana jest umownie.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca położenia majątku, a gdy do podziału dochodzi w związku ze sprawą spadkową po zmarłym małżonku - spadku.


Koszty podziału majątku u notariusza


Sprawa sądowa w przypadku podziału wspólnego majątku nie jest konieczna.

Gdy małżonkowie dojdą w tej kwestii do porozumienia, to mogą dokonać podziału sami. Jeśli w skała dorobku wchodzą nieruchomości albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkania, lokalu użytkowego), to konieczna będzie wizyta u notariusza, bo bez tego umowa będzie nieważna.

Koszt będzie wyższy niż w sądzie, ale jest to rozwiązanie szybsze i w sumie może się okazać tańsze niż postępowanie przed sądem.

W sytuacji, gdzie w skład majątku wchodzą tylko ruchomości czy pieniądze, eksmałżonkowie mogą zawrzeć umowę o podziale majątku dorobkowego bez udziału notariusza.

Pamiętaj! Ugodą zawartą przed sądem, może także zakończyć się spawa o podziału wspólnego majątku wniesiona dom sądu.

Koszty podziału majaku u notariusza


Wynagrodzenie notariusza jest ustalane umownie. Nie może on jedna zażądać więcej niż wynika to ze stawek opłat, które unormowane są urzędowo.

Stawki te określone są rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DzU nr 148,poz 1564 ze zm.)

Wynagrodzenie notariusza liczone jest od ogólnej wartości dzielonego majątku. Stawka wynosi od wartości:

  • do 3000 zł - 100 zł;
  • powyżej 3000 do 30 000 zł - 100 zł plus 3 % od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 do 30 000 zł - 310 zł plus 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 do 60 000 zł - 710 zł plus 1 % od nadwyżki ponad 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 do 1 000 000 - 1010 zł plus 0,4 % od nadwyżki ponad 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 do 2 000 000 zł - 4770 zł plus 0,2 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł - 6770 zł plus 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w wypadku czynności, które dokonywane są pomiędzy osobami, które zaliczane są do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn - nie więcej niż 7500 zł.

Pamiętaj! Od wynagrodzenia notariusza i opłat za odpisy liczony jest 22 % VAT, który obciąża klienta. Koszt za odpisy i wpisy wynosi 6 zł od strony + 22 % VAT.
niedziela, 08 maja 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: