Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Koszt podziału majątku

Ile kosztuje podział majątku?Koszty podziału majątku w sądzieDokonując podziału majątku, sąd decyduje, które przedmioty mają przypaść żonie, a które mężowi. Zwykle przeprowadzenie takiego ekwiwalentnego podziału majątku nie jest możliwe, a więc (podobnie, jak przy działach spadkowych) konieczne są spłaty czy dopłaty, które muszą być zgodne z rzeczywistą różnicą między dzielonymi dobrami.

Według postanowienia Sądu Najwyższego z 6 stycznia (sygn. I CKN 320/98): "zasady współżycia społecznego nie mogą uzasadniać pozbawienia takiej spłaty czy dopłaty w całości lub choćby w części.

Obniżenie spłaty czy dopłaty może mieć miejsce tylko w szczególnych wypadkach, a gdy przemawiają za tym zasady współżycia społecznego, to w szczególnych wypadkach, wartość spłat może być także podwyższona (uchwała SN z 17 listopada 2009 r., sygn. III CZP 81/09, oraz postanowienie SN z 22 stycznia 2009 r., sygn. III CSK 251/08).
W przypadku, gdy prawo użytkowania wieczystego, które stanowi majątek osobisty małżonka zostanie przekształcone we własność w trakcie małżeństwa, to będzie ona także należeć do jego majątku osobistego. Podobnie ma się rzecz z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Tutaj też obowiązuje zasada, że przedmioty, które zostały nabyte w zamian za środki uzyskane przez danego małżonka przed ślubem, a także w drodze spadku i darowizny po ślubie należą tak samo jak te pierwotne do jego majątku, który dzisiaj jest nazywany osobistym, a przedtem odrębnym.


Koszty

Wniosek o podział majątku wspólnego (dorobkowego) po ustaniu wspólności majątkowej może zostać złożony przez każdego z małżonków.

Koszt to 1 tys. zł  bez względu na wartość dzielonego majątku.

W przypadku wniosku, który zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata sądowa wynosi tylko 300 zł. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, to tutaj jego wysokość ustalana jest umownie.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca położenia majątku, a gdy do podziału dochodzi w związku ze sprawą spadkową po zmarłym małżonku - spadku.

Koszty podziału majątku u notariusza

Sprawa sądowa w przypadku podziału wspólnego majątku nie jest konieczna.

Gdy małżonkowie dojdą w tej kwestii do porozumienia, to mogą dokonać podziału sami. Jeśli w skała dorobku wchodzą nieruchomosci albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkania, lokalu użytkowego), to konieczna będzie wizyta u notariusza, bo bez tego umowa będzie nieważna.

Koszt będzie wyższy niż w sądzie, ale jest to rozwiązanie szybsze i w sumie może się okazać tańsze niż postępowanie przed sądem.

W sytuacji, gdzie w skład majątku wchodzą tylko ruchomości czy pieniądze, eksmałżonkowie mogą zawrzeć umowę o  podziale majątku dorobkowego bez udziału notariusza.


Pamiętaj ! Ugodą zawartą przed sądem, może także zakończyć się spawa o podziału wspólnego majątku wniesiona dom sądu.

Koszty

Wynagrodzenie notariusza jest ustalane umownie. Nie może on jedna zażądać więcej niż wynika to ze stawek opłat, które unormowane są urzędowo.

Stawki te określone są rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DzU nr 148,poz 1564 ze zm.)

Wynagrodzenie notariusza liczone jest od ogólnej wartosci dzielonego majątku. Stawka wynosi od wartości:
  • do 3000 zł - 100 zł;
  • powyżej 3000 do 30 000 zł - 100 zł plus 3 % od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 do 30 000 zł - 310 zł plus 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 do 60 000 zł - 710 zł plus 1 % od nadwyżki ponad 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 do 1 000 000 - 1010 zł plus 0,4 % od nadwyżki ponad 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 do 2 000 000 zł - 4770 zł plus 0,2 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł - 6770 zł plus 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w wypadku czynności, które dokonywane są pomiędzy osobami, które zaliczane są do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn - nie więcej niż 7500 zł.
Pamiętaj ! Od wynagrodzenia notariusza i opłat za odpisy liczony jest 22 % VAT, który obciąża klienta. Koszt za odpisy i wpisy wynosi 6 zł od strony + 22 % VAT.

niedziela, 08 maja 2011, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: