Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji alimentówPoniżej zamieszczam wzór wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji alimentów, wniosek można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb.

..............................., dnia .......................


Komornik
przy Sądzie Rejonowym
w.................................................................


WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ
ALIMENTACYJNYCH


Przedstawiciel ustawowy: ________________________________________
(nazwisko i imię)

Nr PESEL: ________________ Nr dow.Osob: _________________ Nr NIP: ______________
zamieszkały(a) _________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)nr konta wierzyciela:_________________________nazwa banku: __________________________________________________
działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli):

_______________________________________________ ur. _______________________
_______________________________________________ ur. _______________________
_______________________________________________ ur. _______________________
(imię i nazwisko) (data urodzenia)

Dłużnik(czka) _______________________________________________
(nazwisko i imię)urodzony(a) __________________________________ syn(córka) _________________________ (data i miejsce) Nr PESEL ________________ Nr NIP ________________ , Nr Dow.Osob.____________________ zamieszkały(a) _____________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu __________________________________
w _________________________ z dnia _______________ sygnatura akt ______________________
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:

1. alimentów zaległych za czas od * ____________. do * ___________ w sumie * ____________ zł

2. bieżących alimentów od * ____________ po * _____________ zł miesięcznie wraz z
zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku **/ od ____________ do dnia zapłaty ** / bez odsetek**

3. kosztów procesu _________________ zł

4. inne należności ______________________________________ w kwocie _________________zł
(podać rodzaj należności)

* wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc

** niepotrzebne skreślić

Egzekucja powinna być prowadzona według następujących sposobów: z ruchomości, z innych wierzytelności, z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, a zwłaszcza proszę skierować ją do:

- wynagrodzenia dłużnika: *** ........................................

- ruchomości dłużnika: ***................................................

- rachunku bankowego dłużnika: ****.....................................

- innych wierzytelności przypadających od: ****........................................

- innych praw majątkowych: *** ..................................................................

**** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "nie wiem"

Informacje o dłużniku: ****

1. posiada samochód (marka): ................

2. posiada wartościowe ruchomości:..........................

3. prowadzi działalność gospodarczą:...............................

4. jest właścicielem działki budowlanej, domu, garażu, mieszkania itp.:.......................

5. posiada udziały w spółkach, spółdzielniach itp.:..................................

6. inne:..........................

Oświadczam, że pouczono mnie zgodnie z art.136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

___________________________
(podpis wierzyciela)

To Ci może pomóc


Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je wyegzekwować? Oto eBook, który Ci w tym pomoże! Znajdziesz tu nie tylko informacje, jak walczyć o egzekucję swoich alimentów, ale również wszystkie potrzebne pisma, m.in.: pozew o alimenty, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności czy skargę na czynność komornika. Nie poddawaj się bez walki – te pieniądze Ci się należą! Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych - Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je wyegzekwować? Oto eBook, który Ci w tym pomoże! Znajdziesz tu nie tylko informacje, jak walczyć o egzekucję swoich alimentów, ale również wszystkie potrzebne pisma, m.in.: pozew o alimenty, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności czy skargę na czynność komornika. Nie poddawaj się bez walki – te pieniądze Ci się należą!

W poradniku znajdziesz:
  • pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa,
  • wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności,
  • skargę na czynność komornika w trybie K.p.c.,
  • skargę na czynność komornika w trybie administracyjnym,
  • wzory wniosków do komornika sądowego,
  • wniosek egzekucyjny,
  • wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego/sądowego.
Opinie na temat poradnika:

Ta książka to była moja ostatnia deska ratunku. Eksmąż nie płacił mi od kilku miesięcy, a ja wiązałam ledwo koniec z końcem. Nie chciało mi się wierzyć, że mogę coś z tym zrobić, ale zastosowałam się do porad autora i już otrzymałam część zaległych alimentów. Za te grosze, jakie kosztuje ta książka, naprawdę warto!

— Matylda, 29 lat

Kupiłam eBooka, chociaż nie wierzyłam, że coś może się zmienić. Były chłopak mi nie płacił na córkę, bo i nie miał z czego. Ale dowiedziałam się, że mogę domagać się alimentów od jego rodziców, a nawet rodzeństwa. I wiecie, udało się! Prawo nie jest tak nieczułe na nasze potrzeby, jak by się wydawało.

— Ewelina

Mąż zostawił mnie dla innej. Trudno mi się było utrzymać, prosiłam nawet prawników o pomoc, ale zrezygnowałam, widząc koszty ich usług. Zupełnym przypadkiem trafiłam na stronę z eBookiem i zaryzykowałam. Zrobiłam wszystko to, o czym pisze autor, i po pewnym czasie mąż zaczął płacić. Polecam wszystkim, którzy zostali porzuceni…

— Grażyna, 42 lata, sprzedawczyni

Przeczytaj wszystkie opinie i dowiedz się więcej o poradniku szczegóły: Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych


Podobne wpisy:


Wzór wniosku o separację

Koszt podziału majątku
Prawo dziadków do kontaktów z wnukiem
Wpis do Krajowego Rejestru Dłużników
wtorek, 10 maja 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2011/05/19 07:15:58
Ale przecież to nie jest wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych! To zwykły wniosek egzekucyjny świadczeń nie powtarzających się. We wniosku o świadczenia powtarzające się jakimi są alimenty (u komornika sprawy typu KMP) we wniosku nie podaje się należności głównej tylko okres za jaki alimenty mają być egzekwowane. Jeśli okres jest otwarty egzekwuje się prócz alimentów zaległych także alimenty bieżące.
-
2011/05/19 21:35:34
teraz jest :)