Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór wniosku o separację


Jak napisać wniosek o separację ?Wniosek o separację może być złożony przez oboje małżonków, a w przypadku pozwu o separację przez żonę lub męża.

Małżonkowie mogą złożyć wniosek o separację, gdy oboje chcą separacji, a nie mają małoletnich dzieci. Sąd nie będzie ustalał, kto jest odpowiedzialny za rozkład pożycia. Opłata sądowa wynosi 100 zł.

Jeżeli chodzi o pozew o separację, to składa go jedno z małżonków i może w nim zażądać orzeczenia winy. Gdy małżonkowie mają dzieci, to potrzebne będzie złożenie porozumienia o sprawowaniu nad nimi opieki. Opłata sądowa wynosi 600 zł.
 
Separacja orzeczona na wniosek lub pozew, będzie miała podobne skutki co rozwód.

Małżonkowie będą mogli:

  • podzielić wspólny majątek (w sądzie lub u notariusza), bo separacja powoduje ustanie wspólności majątkowej między nimi;
  • zażądać alimentów na siebie (np. gdy nie orzekano winy).

Pamiętaj! Podczas separacji małżonkowie nie mogą wstąpić w kolejne związki małżeńskie.

Jak napisać wniosek o separację?


1. Dane wnioskodawców - gdy oboje małżonkowie decydują się na separację, to są wnioskodawcami. Muszą podać swoje dane oraz adres. Poniżej wpisuje się wysokość opłaty, która regulowana jest w znakach sądowych, przelewem albo w kasie sądu.

2. Data złożenia wniosku i adres sądu - w lewym górnym rogu kartki wpisuje się datę złożenia wniosku, a pod nią należy umieścić nazwę i adres sądu okręgowego, bo on rozpatruje sprawy o separację. Sąd musi być właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

3. O co występują małżonkowie - wniosek należy rozpocząć od przedstawienia swoich żądań. Tak więc małżonkowie wnoszą o separację (podaje się swoje imiona, nazwiska oraz daty urodzenia), a następnie trzeba opisać: jak ma wyglądać sposób korzystania z mieszkania, gdy małżonkowie zajmują je razem.

4. Uzasadnienie - uzasadniając wniosek o separację należy opisać okoliczności, które skłoniły małżonków do podjęcia decyzji o separacji. Przyczynami mogą być: brak porozumienia, kłótnie, naganne zachowania jednego z małżonków (np. awanturowanie się).

5. Załączniki do wniosku - na końcu wniosku o separację wymienia się dołączone dokumenty, a więc: potwierdzenie opłaty (np. naklejone znaki sądowe), odpis aktu ślubu, odpis wniosku dla drugiej strony.

6. Podpisy małżonków - pod wnioskiem małżonkowie muszą się podpisać. Dopuszczalne jest też złożenie podpisu tylko przez jednego z małżonków.

Wzór wniosku o separacjęWarszawa, 9 maj 2011 r

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
w Warszawie
III Wydział Cywilny
Al.Solidarności 127
00-898 Warszawa

Wnioskodawcy:
Anna Nowak
ul. Nowa 4/23
00-898 Warszawa
Tomasz Nowak, j.w.
Opłata: 100 zł

Wniosek o separację

Wnosimy o:

1. orzeczenie separacji związku małżeńskiego Anny Nowak, ur. 12.08. 1974 r. w Warszawie, córki Jana i Janiny Tym oraz Tomasza Nowaka, ur. 24.02.1971 r. w Warszawie, syna Andrzeja i Ewy Nowak;

2. ustalenie, ze na czas dalszego wspólnego zamieszkiwania stron w lokalu nr 23 przy ul. Nowej 4 w Warszawie, Anna Nowak będzie korzystać z dużego pokoju, Tomasz Nowak - z małego pokoju, z pozostawieniem kuchni, przedpokoju, WC i łazienki do wspólnego korzystania przez nas oboje;

3. wzajemne zniesienie kosztów sądowych.

Uzasadnienie:

Strony są małżeństwem, nie mają dzieci.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

Od blisko roku zaczęło się między nami źle układać, coraz częściej mieliśmy wobec siebie pretensje i zarzuty. Jednocześnie próbujemy jednak przezwyciężyć kryzys, chcemy podjąć terapię oraz pracujemy nad naprawą stosunków między nami.

Tak więc zasadne jest żądanie orzeczenia separacji, gdyż rozpad łączących nas więzi, choć jest zupełny, nie jest trwały.  Ponieważ nadal przebywamy pod tym samy adresem, konieczne jest ustalenie, w jaki sposób powinniśmy korzystać z mieszkania przez okres wspólnego zamieszkiwania.

Załączniki:

znaki opłaty sądowej w kwocie 100 zł;
odpis skrócony aktu małżeństwa;
odpis wniosku wraz załącznikami dla strony przeciwnej.

Anna Nowak
Tomasz Nowak

poniedziałek, 09 maja 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: