Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Majątek wspólny małżonków

Co należy do majątku wspólnego małżonków?Z dniem ślubu, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Wspólność majątkowa powstaje z mocy prawa, a więc nie jest tutaj potrzebne żadne oświadczenie małżonków. Wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabędą w trakcie małżeństwa są wspólne, bez znaczenia jest to, kto je kupił (maż czy żona, czy oboje dokonali zakupu).

W skład majątku wspólnego małżonków szczególnie wchodzi:

wynagrodzenie męża i żony, a także ich dochody z innej działalności (umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, działalność gospodarcza);
dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków;
środki, które zostały zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub funduszu pracowniczego.

Dla przykładu:

Maż kupił telewizor, za który zapłacił z pieniędzy ze swojego wynagrodzenia za pracę. Faktura została wystawiona na jego nazwisko. Mimo to telewizor wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Żona przed ślubem kupiła mieszkanie. Po ślubie zamieszkała wraz z mężem w jego mieszkaniu, a swoje wynajęła. Pieniądze z wynajmu stanowią dochód z majątku osobistego żony, ale wchodzą do majątku wspólnego.

Oboje małżonkowie gromadzą pieniądze na rachunkach w OFE. W razie rozwodu i podziału majątku każde z nich musiałoby podzielić się z małżonkiem po połowie zgromadzonymi środkami (zostaną one przekazane jako wypłata transferowa na ich konta w funduszach).


Umowa o rozdzielności majątkowej (intercyza)


Małżonkowie, którzy nie chcą mieć żadnego wspólnego majątku, mogą podpisać umowę o rozdzielności majątkowej (intercyza rozdzielająca).

Pamiętaj! Umowa będzie tylko wtedy ważna, gdy zostanie zawarta u notariusza w formie aktu notarialnego.

Umowa o rozdzielności majątkowej może być spisana zarówno przed ślubem, jak też w każdym momencie małżeństwa.

Podpisanie takiej umowy może być dla małżonków w wielu sytuacjach korzystne np. gdy jeden z małżonków prowadzi własną firmę, na która zaciąga kredyty. Gdyby firma w przyszłości wpadła w kłopoty finansowe, to komornik na poczet długów nie zajmie majątku wspólnego małżonków, bo go po prostu nie będzie. 

Gdy małżonkowie będą chcieli podpisać intercyzę w trakcie trwania małżeństwa, to  ich dotychczasowy dorobek (sprzed podpisania umowy) podlega podziałowi.

Pamiętaj! Z dniem podpisania umowy o rozdzielności majątkowej przestaje istnieć między małżonkami wspólność majątkowa.

Koszt sporządzenia intercyzy u notariusza to 400 zł (plus 23 % VAT od tej kwoty).

Pamiętaj! Umowa o rozdzielności majątkowej nie musi obowiązywać małżonków do końca życia. Można ją rozwiązać w każdym momencie lub zmienić jej treść. Tutaj także trzeba będzie sporządzić akt notarialny.

Sposoby podziału majątku


Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić przez:

  • fizyczny podział rzeczy (dotyczy głównie nieruchomości) - majątek dzielony jest po połowie między małżonków (np. część domu otrzymuje żona i cześć mąż), gdy taki podział jest niemożliwy, to sąd zasądza dopłatę (spłaty dokonuje ten z małżonków, który otrzymał większą cześć nieruchomości);
  • przyznanie składnika majątku jednemu z małżonków, ale z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego ( np. żona otrzymuje samochód i musi spłacić mężowi połowę jego wartości);
  • sprzedaż majątku, a następnie podział uzyskanej kwoty.

Sąd zanim podejmie decyzje, w jaki sposób zostanie podzielony majątek, zapyta o opinię małżonków. W przypadku braku porozumienia między małżonkami, to sąd sam zadecyduje, jak należy go podzielić.  To Ci może pomóc

Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego małżonków - Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.

czytaj więcej na stronie wydawcy»

Podobne wpisy:


Majątek osobisty małżonków

Wniosek o podział majątku dorobkowego
Jaki podatek od spadku?
Wzór sprzeciwu od wyroku zaocznego
wtorek, 14 czerwca 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: