Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Wniosek o podział majątku i ustalenie nierównych udziałówJeżeli jeden z małżonków uzna, że jego wkład w majątek wspólny jest większy niż współmałżonka, to może wbrew zasadzie, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego z ustaleniem nierównych udziałów w tym majątku (art. 43 § 2 KRiO).

Jeżeli są ku temu ważne powody, to kodeks rodzinny i opiekuńczy zezwala na ustalenie udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy ze stron przyczyniła się do powstania tego majątku.

Chodzi tutaj nie tylko o wysokość uzyskiwanych zarobków, ale również o sposób, w jaki małżonkowie korzystali z tych dochodów, czy były one należycie wykorzystywane i nie trwonione w bezmyślny sposób.

Dla przykładu: gdy maż w czasie trwania małżeństwa nie łożył na utrzymanie domu i rodziny, zarobione pieniądze wydawał na alkohol i własne cele, to można z cała pewnością twierdzić, że nie ma on prawa do uzyskania prawa do połowy majątku wspólnego, ale do mniejszej jego części.

Pamiętaj! Na stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego wpływ mają także osobiste starania o wychowanie dzieci, praca we wspólnym gospodarstwie domowym. Sąd ocenia ważne powody ustalenia nierównych udziałów także z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Będzie chciał ustalić, czy otrzymanie przez jedną ze stron korzyści z części majątku wspólnego, do której się przyczyniła jest sprzeczne z tymi zasadami.

Małżonek, który wystąpi z wnioskiem musi udowodnić, ze istnieje ważnych powód, by ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym. Sąd z pewnością przychyli się do takiego żądania, gdy strona składająca wniosek udowodni, że współmałżonek lekceważąco traktował swoje obowiązki względem rodziny, zachowywał się nagannie, rażąco i uporczywie nie przyczyniał się do powstania majątku stosownie do  swych sił oraz możliwości zarobkowych.

Ważne powody do ustalenia nierównych udziałów to m.in.:

 • celowe powstrzymywanie się od pracy zarobkowej, świadome trwonienie zarobionych pieniędzy, porzucenie rodziny itp.
 • długotrwała separacja faktyczna, podczas której każda ze stron na własną rękę dorobiła się majątku.

Nie można domagać się ustalenia nierównych udziałów, gdy współmałżonek nie przyczyniał się do powstania wspólnego dorobku z przyczyn od niego niezależnych (np. z powodu długotrwałej choroby).

Małżonkowie, którzy są w trakcie rozwodu, nie mogą oczekiwać, że sąd z urzędu dokona podziału majątku wspólnego. Będzie trzeba poczekać na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Pamiętaj! Sąd może na wniosek jednej ze stron już wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku dorobkowego, jeżeli nie będzie to powodem nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sprawy o podział majątku zwykle nie są najprostsze, tak więc sądy nieczęsto decydują się podzielić majątek już w postępowaniu rozwodowym.

Małżonek może w postępowaniu rozwodowym natomiast śmiało wystąpić z wnioskiem o podział wspólnego mieszkania lub przydzielenie go jednej ze stron.

Pamiętaj! Można tak postąpić tylko wtedy, gdy druga strona wyrażą  zgodę na jego opuszczenie bez dostarczania mu lokalu zamiennego, o ile oczywiście podział mieszkania lub przyznanie go jednemu z małżonków jest możliwe.

Wzór wniosku o podział majątku wspólnego i ustalenie nierównych udziałów


Katowice, 15 czerwca 2011 r.

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział II Cywilny
 ul. Francuska 70A,
40-028 Katowice

Wnioskodawczyni:

Danuta Nowak
ul. Myśliwska 2
40-016 Katowice

Uczestnik postępowania:

Piotr Nowak
ul. Starowiejska 10/45
40-015 Katowice


Wartość przedmiotu sprawy: 606 tys. zł

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Wnoszę:

1. o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania wchodzą następujące składniki majątkowe:

a) nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 2 stanowiąca działkę o pow. 1500 mkw., zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 270 mkw. i budynkiem gospodarczym z garażem o pow. 120 mkw., dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Katowicach księga wieczysta nr FJ 10/0708/6 - wartości 550 tys. zł;

b) samochód marki Ford Focus o numerze rejestracyjnym SK 2225H - o wartości 41 tys. zł;

c) samochód marki Fiat Punto o numerze rejestracyjnym SK 6415Y - o wartości 15 tys. zł;

2. ustalenie, ze udział w majątku wspólnym wnioskodawczyni wynosi 3/4, a uczestnika 1/4;

3. o dokonanie podziału majątku wspólnego przez

- przyznanie na własność wnioskodawczyni przedmiotów wskazanych w punkcie 1 lit. a i b;

- przyznanie uczestnikowi samochodu wskazanego w punkcie 1 lit. c oraz spłaty od wnioskodawczyni w kwocie 151,5 tys. zł i rozłożenie jej na pięć równych rat płatnych do 15 stycznia każdego roku, począwszy od 2012 r.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Katowicach w wyroku z 16 września 2010 r. (sygn. II C 411/10) orzekł rozwód małżeństwa wnioskodawczyni i uczestnika.

Dowód: odpis wyroku rozwodowego

Po ślubie wnioskodawczyni i uczestnik mieszkali w domu rodziców wnioskodawczyni. Po pięciu latach małżeństwa, w 1997 r., nabyli nieruchomość przy ulicy Myśliwskiej w Katowicach z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego.

Dowód: odpis z księgi wieczystej

Przeprowadzili się do niego w 1998 r. przed zakończeniem budowy, gdy wykończone były kuchnia, dwa pokoje i łazienka. W 1999 r. uczestnik opuścił wnioskodawczynię, pozostawiając ją z dwójką wspólnych dzieci - Marcinem urodzonym 1993 r. i Adamem urodzonym w 1995 r.

Dowód: skrócone odpisy aktów urodzenia

Uczestnik wyprowadził się do Joanny Adamskiej, z którą pozostawał w konkubinacie do 2002r.

Dowód: świadkowie

- Magdalena Świst, zam.40-016 Katowice ul. Myśliwska 8
- Renata Urbańska, zam. 40-016 Katowice ul . Starowiejska 10/50

Strony nie zawarły umowy majątkowej małżeńskiej i przez cały czas małżeństwa pozostawały we wspólności majątkowej. Od opuszczenia rodziny strony pozostawały w faktycznej separacji do końca małżeństwa, Uczestnik na podstawie wyroku sądowego płacił niewielkie alimenty na dzieci. Wnioskodawczyni po jego odejściu rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, najpierw wspólnie z rodzicami (sklep spożywczy), a od 2001r. samodzielnie (hurtownia wyrobów dziewiarskich i dodatków krawieckich). Dochody z tej działalności pozwoliły jej na wykończenie, a potem nadbudowanie domu mieszkalnego, wybudowanie budynku gospodarczego, w którym prowadzi działalność gospodarczą, a także kupno samochodu.
 
Dowód: świadkowie

- Magdalena Świst, zam.40-016 Katowice ul. Myśliwska 8
- Renata Urbańska, zam. 40-016 Katowice ul . Starowiejska 10/50

Uczestnik po opuszczeniu rodziny nie przyczynił się w najmniejszym nawet stopniu do powstania majątku wspólnego poza samochodem marki Fiat Punto, wykorzystywanym wyłącznie na własne potrzeby. Dlatego uzasadnione jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym i przyznanie wnioskodawczyni nieruchomości, w której zamieszkuje wraz ze spólnymi dziećmi i wykorzystuje w działalności gospodarczej, a także kupionego przez nią samochodu marki Ford Focus.

Danuta Nowak

Załączniki:

1) Odpis wyroku rozwodowego
2) Odpis wniosku
3) Skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci
4) Odpis z księgi wieczystej


To Ci może pomóc

Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego małżonków - Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.

czytaj więcej na stronie wydawcy»


Jedyny taki poradnik na rynku eBooków – 162 strony wiedzy prawnej, 13 wzorów pism, w tym 2 wzory pozwu o rozwód. Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej – ten poradnik jest dla Ciebie. Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi! Rozwód i alimenty -  Jedyny taki poradnik na rynku eBooków – 162 strony wiedzy prawnej, 13 wzorów pism, w tym 2 wzory pozwu o rozwód. Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej – ten poradnik jest dla Ciebie. Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi!


Poradnik zawiera m.in.:

Rozwód
 • Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód a w jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu?
 • Czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia?
 • Co należy zrobić, aby powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa i kto ma do tego prawo?
 • Co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co stanowi wyłączną własność jednego z małżonków?
 • Jakie umowy mogą zawrzeć małżonkowie, aby rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć wspólność majątkową?
 • Jakie są sposoby podziału majątku?
 • Co zrobić, jeśli małżonkowie nie doszli do porozumienia w kwestii podziału majątku, czyli podział majątku na drodze postępowania sądowego?
 • Jak ustalić sposób oraz zakres korzystania z mieszkania po rozwodzie?
 • Ile kosztuje sprawa rozwodowa i jakie dokumenty będą potrzebne?
czytaj więcej na stronie wydawcy»
Podobne wpisy:


Czarne listy dłużników - jak wpisać dłużnika?

Majątek wspólny małżonków
Majątek osobisty małżonków
Wniosek o podział majątku dorobkowego
środa, 15 czerwca 2011, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: