Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o zwrot VAT za materia造 budowlaneWniosek o zwrot VAT

Zwrot podatku VAT za materia造 budowlane dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, kt鏎y nale篡 z這篡 w urz璠zie skarbowym. Ma鹵onkowie (z wyj徠kiem tych, wobec kt鏎ych s康 orzek separacj) mog z這篡 taki wniosek wsp鏊nie lub odr瑿nie dla ka盥ego z nich.Pami皻aj ! Bez wzgl璠u na to, czy wniosek zostanie z這穎ny wsp鏊nie lub odr瑿nie, musi by podpisany przez obojga ma鹵onk闚. Je瞠li ma鹵onkowie sk豉daj odr瑿ne wnioski o zwrot podatku VAT za materia造 budowlane do dw鏂h r騜nych urz璠闚 skarbowych, to ich obowi您kiem jest powiadomienie w豉軼iwego dla ma鹵onka urz璠u skarbowego o z這瞠niu wniosku.

Przyk豉d zawiadomienia ma鹵onk闚

Katowice 30 lipca 2011 r.


Marian Kasprzyk
ul. Starowiejska 48/1
40-015 Katowice
NIP 000-000-00-00*

Naczelnik Drugiego
Urz璠u Skarbowego w Katowicach
ul. Paderewskiego 32B
40-282 Katowice

Maj帷 na uwadze postanowienia ustawy o zwrocie osobom fizycznym niekt鏎ych wydatk闚 zwi您anych z budownictwem mieszkaniowym zawiadamiam tutejszy urz康 skarbowy, jako w豉軼iwy dla mojej 穎ny Danuty Kasprzyk zam. w Katowicach, ul. Prosta 4/12, 40-016 Katowice, NIP 000-000-00-00*, 瞠 w dniu dzisiejszym z這篡貫m w swoim urz璠zie skarbowym, tj. w Pierwszym Urz璠zie Skarbowym w Katowicach, wniosek o zwrot cz窷ci wydatk闚 poniesionych na zakup materia堯w budowlanych.

* - je瞠li nie posiada si NIP, to nale篡 poda PESEL, a gdy osoba sk豉daj帷a wniosek nie ma nadanego 瘸dnego z tych numer闚, to podaje si rodzaj i numer dokumentu to窺amo軼i, w tym r闚nie wystawionego w pa雟twie innym ni Rzeczpospolita Polska.

Wa積e ! Wz鏎 wniosku (do ewentualnego wykorzystania) mo積a znale潭 na stronach internetowych izb skarbowych, a tak瞠 urz璠闚 skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finans闚: http://www.mf.gov.pl/.

Pami皻aj ! Przedmiotowy wniosek nie jest wzorem urz璠owym (okre郵onym w drodze rozporz康zenia), a wi璚 nie trzeba bezwzgl璠nie go stosowa. Ale trzeba pami皻a o tym, 瞠 wniosek musi zawiera wszystkie elementy, o kt鏎ych mowa w przepisach ustawy.

Co powinien zawiera wniosek o zwrot VAT za materia造 budowlane?

Wniosek powinien zawiera, co najmniej:
 • imi i nazwisko,
 • numer NIP lub numer PESEL, gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku, gdy osobie fizycznej sk豉daj帷ej wniosek nie nadano 瘸dnego z tych numer闚 – rodzaj oraz numer dokumentu to窺amo軼i tej osoby, w tym r闚nie wystawionego w pa雟twie innym ni Rzeczpospolita Polska,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku ma鹵onk闚 – obojga ma鹵onk闚,
 • wskazanie w豉軼iwego urz璠u skarbowego, do kt鏎ego kierowany jest wniosek,
 • rodzaj poniesionych wydatk闚, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,
 • rok rozpocz璚ia inwestycji,
 • wykaz faktur, a tak瞠 warto嗆 poniesionych wydatk闚 w zwi您ku z inwestycjami, kt鏎e polega造 m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku (lokalu) mieszkalnego,
 • kwot zwrotu,kt鏎 obliczono zgodnie z przepisami ustawy,
 • o鈍iadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu,gdy roboty te nie wymagaj pozwolenia na budow,
 • wskazanie sposobu wyp豉ty kwoty zwrotu; gdy wyp豉ta ma nast徙i na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej, kt鏎a sk豉da wniosek, a w przypadku wsp鏊nego wniosku ma鹵onk闚 - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na kt鏎y ma by dokonany zwrot,
 • podpis osoby, kt鏎a ubiega si o zwrot wydatk闚, a w przypadku ma鹵onk闚 (czyli os鏏 pozostaj帷ych w zwi您ku ma鹵e雟kim z wyj徠kiem os鏏, w stosunku do kt鏎ych s康 orzek separacj) – podpisy obojga ma鹵onk闚.

Za陰czniki do wniosku o zwrot VAT za materia造 budowlane

Wraz z wnioskiem nale篡 do陰czy kopi:
 • pozwolenia na budow, gdy inwestycja wymaga豉 pozwolenia na budow,
 • faktur, kt鏎e dokumentuj poniesione wydatki,
 • dokumentu, kt鏎y potwierdza tytu prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, kt鏎ego remont nie wymaga pozwolenia na budow; za tytu prawny uwa瘸 si m.in.: w豉sno嗆, umow u篡czenia, umow najmu lub dzier瘸wy, inny stosunek zobowi您aniowy, z kt鏎ego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego, np. umow na podstawie kt鏎ej cz這nek sp馧dzielni jest obowi您any do ponoszenia koszt闚 eksploatacji zwi您anych z u篡tkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.
Pami皻aj ! Zar闚no wniosek o zwrot VAT, jak i za陰czniki do niego do陰czone, nie stanowi przedmiotu op豉ty skarbowej zgodnie z ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o op豉cie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z p騧n. zm.), a tym samym nie podlegaj tej op豉cie.

Kiedy mo積a z這篡 wniosek o zwrot VAT za materia造 budowlane?

Wniosek mo積a sk豉da nie cz窷ciej ni raz w roku (bez wzgl璠u na liczb prowadzonych inwestycji).

Pami皻aj ! W obecnym stanie prawnym nie obowi您uje wym鏬 sk豉dania wniosk闚 w terminie do sze軼iu miesi璚y po zako鎍zeniu inwestycji.

Zwrot VAT przez Urz康 Skarbowy

Urz康 Skarbowy okre郵a kwot zwrotu w drodze decyzji, kt鏎a zostaje wydana w terminie 4 miesi璚y od dnia z這瞠nia wniosku o zwrot VAT za materia造 budowlane. Nast瘼nie w terminie 25 dni od dnia, w kt鏎ym dor璚zono decyzj - urz康 skarbowy wyp豉ci kwot zwrotu.

Je瞠li z這穎ny wniosek jest prawid這wy i nie budzi w徠pliwo軼i, urz康 skarbowy dokona zwrotu kwoty, kt鏎a jest wskazana we wniosku bez wydawania decyzji. Wtedy wyp豉ta nast徙i w terminie 4 miesi璚y od dnia z這瞠nia wniosku.

Pami皻aj ! Pieni康ze zostan wyp豉cone pod warunkiem, ze nie posiada si zaleg這軼i podatkowych. W przeciwnym razie zwrot VAT za materia造 budowlane podlega b璠zie z urz璠u zaliczeniu na poczet zaleg這軼i podatkowych wraz z odsetkami za zw這k.

Je瞠li wniosek zostanie wys豉ny poczta, to za dat jego z這瞠nia uwa瘸 si dzie otrzymania wniosku przez organ podatkowy.

Warto pami皻a, ze sk豉daj帷 wniosek o zwrot VAT za materia造 budowlane mo積a dokona wyboru sposobu wyp豉ty pieni璠zy, tj.:
 • w kasie lub
 • za po鈔ednictwem banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo kredytowej (w tym przypadku nale篡 poda numer rachunku bankowego),lub
 • za po鈔ednictwem poczty; z tym, 瞠 kwota zwrotu wyp豉cana za po鈔ednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej przes豉nia.
Gdy urz康 skarbowy nie wyda decyzji w terminie lub kwota zwrotu nie zostanie wyp豉cona w terminie, to kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysoko軼i op豉ty prolongacyjnej, kt鏎a jest ustalona w przypadku odroczenia terminu p豉tno軼i podatk闚, kt鏎e stanowi doch鏚 bud瞠tu pa雟twa, obowi您uj帷ej w dniu, w kt鏎ym up造n掖 termin wyp豉ty kwoty zwrotu. Oprocentowanie nale篡 si od dnia nast瘼nego po dniu, w kt鏎ym up造n掖 termin, kt鏎y jest ustalony ustaw, w陰cznie do dnia wyp豉cenia kwoty zwrotu.

Pami皻aj ! Kwota otrzymanego zwrotu wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z p騧n. zm.).


To Ci mo瞠 pom鏂

Jak odliczy VAT od materia堯w zakupionych w 2011 r. Kto mo瞠 si ubiega o zwrot Ile mo積a odzyska Jak ustali limit zwrotu indywidualnie, a jak z ma鹵onkiem Jak sporz康zi wnioseJak odzyska VAT na zakupione materia造 budowlane

Jak odliczy VAT od materia堯w zakupionych w 2011 r. Kto mo瞠 si ubiega o zwrot Ile mo積a odzyska Jak ustali limit zwrotu indywidualnie, a jak z ma鹵onkiem Jak sporz康zi wniosek Jak...

Jak odliczy VAT od materia堯w zakupionych w 2011 r.

Kto mo瞠 si ubiega o zwrot

Ile mo積a odzyska

Jak ustali limit zwrotu indywidualnie, a jak z ma鹵onkiem

Jak sporz康zi wniosek

Jak d逝go trzeba czeka na zwrot

Co grozi za wy逝dzenie zwrotu

Wykaz materia堯w opodatkowanych VAT obowi您uj帷y od 1 stycznia 2011 r.

szczeg馧y:
Jak odzyska VAT na zakupione materia造 budowlane


Podobne wpisy:


Za這瞠nie prywatnego 興obka

Jak odzyska d逝g ?
Reklamacja us逝gi turystycznej

Stwierdzenie nabycia spadku, po鈍iadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy

sobota, 30 lipca 2011, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:

Arkadiusz Czapla

Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie