Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Podatek od wynajmu mieszkania 2011Podatek od wynajmowanego mieszkania

Umowa najmu mieszkania jest popularną umową cywilnoprawną, która pozwala na użytkowanie mieszkania innej osoby przez czas oznaczony lub nieoznaczony za odpłatnością, którą jest czynsz oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.Strony tej umowy to: wynajmujący mieszkanie (najczęściej właściciel danego mieszkania) oraz najemca mieszkania (osoba, która użytkuje mieszkanie na podstawie umowy najmu mieszkania w zamian za czynsz).
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych trzeba pamiętać, że przychody z umowy najmu mieszkania mogą być opodatkowane na dwa sposoby:
 • może to być zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjowanych, który jest płacony według ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) oraz
 • podatek dochodowy, który płacony jest według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku zryczałtowanego podatku, rozlicza się go w PIT-28.

Najem mieszkania opodatkowany według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla przychodów z najmu dwa źródła przychodów. Jest to:
 • pozarolnicza działalność gospodarcza ( art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f) dla przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą oraz
 • odrębne źródło przychodu (najem, dzierżawa - art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f) dla najmu i dzierżawy składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Jeżeli chodzi o najem mieszkania, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej, źródłem przychodu będzie pozarolnicza działalność gospodarcza.

Dla przykładu:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali mieszkaniowych. Dla opodatkowania dochodów z tej działalności właściwa będzie pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Poza tym niezależnie od tego wynajmuje swoje dwa prywatne mieszkania. Przychód z najmu mieszkań można opodatkować ryczałtem (trzeba będzie złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego) lub według u.p.d.o.f.

Pamiętaj ! Gdy podatnik nie zarejestrował działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali mieszkaniowych, to źródłem przychodu będzie najem, a nie pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przychody z umowy najmu mieszkania, które zaliczane są do samodzielnego źródła przychodu, jakim jest najem, należy wykazać w momencie ich otrzymania.

Jako koszty uzyskania przychodu zasadniczo uznaje się wszelkie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyłączeniami, które przewidziane są w art. 23 u.p.d.o.f.

Dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej i osoba, która wynajmuje mieszkanie osiągająca ten dochód ma obowiązek w trakcie roku odprowadzać zaliczki.

Pamiętaj ! Warto w celu prawidłowego rozliczenia przychodów, kosztów oraz zaliczek na podatek zaprowadzić choćby uproszczoną ewidencję podatkową (przepisy nie przewidują takiej ewidencji wprost), ale pozwoli ona na prawidłowe rozliczenie podatku.

Dochód z najmu mieszkania, który opodatkowany jest według u.p.d.o.f jako odrębne źródło przychodu należy rozliczyć w zeznaniu PIT-36.

Opłaty za korzystanie z mieszkania jako przychód wynajmującego

Przychodem dla osoby, która wynajmuje mieszkanie nie są świadczenia, ponoszone przez najemcę, które są związane z użytkowaniem mieszkania.

Pamiętaj ! Ważnym warunkiem jest tutaj to, by najemca mieszkania był zobowiązany umową najmu do ponoszenia takich świadczeń.


Dla przykładu:

Otrzymywany od najemcy zwrot należności tytułem opłat za zużyta wodę, energię elektryczną, gaz nie będzie stanowić przychodu, który podlega opodatkowaniu, ale warunkiem jest tutaj zobowiązanie najemcy w umowie do ponoszenia wydatków z eksploatacją najmowanego mieszkania.
 

To Ci może pomóc


e-Poradnik na temat rozliczenia najmu. Zawiera m.in. informacje: Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania Kiedy można płacić zaliczki kwartalnie Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów e-Poradnik na temat rozliczenia najmu. Zawiera m.in. informacje: Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania Kiedy można płacić zaliczki kwartalnie Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów Jak amortyzować wynajęte mieszkanie lub dom Kiedy wynajmujący zapłaci VAT Jak wypełnić zeznanie roczne PIT-28 i PIT-36 Akty prawne - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,...szczegóły: Jak rozliczać najem za 2010 i 2011 rokE-book Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny wyjaśnia: • Co to jest najem? • Jaką wybrać formę opodatkowania? • Jak rozliczają się małżonkowie? • Jak płaci się ryczałt ewidencjonowany? •... Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny - Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny wyjaśnia: • Co to jest najem? • Jaką wybrać formę opodatkowania? • Jak rozliczają się małżonkowie? • Jak płaci się ryczałt ewidencjonowany?....

• Co to jest najem?
• Jaką wybrać formę opodatkowania?
• Jak rozliczają się małżonkowie?
• Jak płaci się ryczałt ewidencjonowany?
• Jak płacić podatek według skali?
• Czy można stosować stawkę liniową?
• Czy można płacić podatek kwartalnie?
• Co można zaliczyć do kosztów?
• Jak rozliczyć amortyzację nieruchomości


szczegóły: Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny


Książka pomoże wynajmującym uniknąć błędów w rozliczeniu się z urzędem skarbowym oraz zminimalizować obciążenia podatkowe przy uzyskiwaniu dochodów z najmu. Aby dobrze obliczyć należne...Najem. Opodatkowanie Przychodów z wynajmu

Książka pomoże wynajmującym uniknąć błędów w rozliczeniu się z urzędem skarbowym oraz zminimalizować obciążenia podatkowe przy uzyskiwaniu dochodów z najmu. Aby dobrze obliczyć należne podatki trzeba odpowiedzieć na szereg pytań, np.: czyją własnością jest wynajmowana nieruchomość czy najem ma być prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodów co...

Aby dobrze obliczyć należne podatki trzeba odpowiedzieć na szereg pytań, np.:
 • czyją własnością jest wynajmowana nieruchomość
 • czy najem ma być prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodów
 • co zostało zapisane w umowie odnośnie wysokości czynszu, okresu rozliczeniowego itp.
 • kiedy nastąpiła faktyczna zapłata czynszu
 • jakie dokumenty złożyć w związku z najmem do urzędu skarbowego
 • czy nie należy płacić wyższego podatku od nieruchomości
szczegóły: Najem. Opodatkowanie Przychodów z wynajmu


Podobne wpisy:


Jaki podatek od sprzedaży nieruchomości ?
Reklamacja turystyczna - wzór
Limit zwrotu VAT za materiały budowlane
Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane

sobota, 13 sierpnia 2011, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: