Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Ile kosztuje podział majątku?


Koszt podziału majątkuRozwód, a także separacja automatycznie powodują, że ustaje wspólność majątkowa małżonków, którzy będą musieli teraz majątek podzielić. Mogą to zrobić w każdym czasie, nawet, gdy upłynie wiele lat od ogłoszenia rozwodu czy separacji. Roszczenia te nie ulegają przedawnieniu.

Gdy byli małżonkowie potrafią się dogadać, to sprawę mogą załatwić u notariusza, a gdy porozumienie jest niemożliwe, to pozostaje droga sądowa. Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków składa się w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla położenia majątki (np. mieszkania), a gdy dorobek stanowi kilka działek i dwa mieszkania, które położone są w różnych miastach (władztwo kilku sądów), to wybór sądu zależy od małżonków.


Ile kosztuje podział majątku u notariusza?


Tutaj wysokość opłaty (taksa notarialna) uzależniona jest od wartości majątku, który będzie dzielony przez małżonków.

I tak:

 • do 3000 zł - 100 zł;
 • powyżej 3000 do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 do 1 000 000 zł - 1010 zł plus 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 do 2 000 000 zł - 4770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł - 6770 zł + 0,25 & od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Pamiętaj! Do tego dochodzi jeszcze 23 % podatku VAT, a także trzeba zapłacić za wpisy i odpisy (6 zł od strony + 23 % VAT).

Ile kosztuje podział majątku w sądzie?


1 tys. zł bez względu na wartość dzielonego majątku, a gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku wspólnego, to opłata wynosi tylko 300 zł.

Majątek osobisty, a majątek wspólny małżonków


Majątkiem osobistym małżonka jest:

 • darowizna, spadek lub zapis testamentowy, które zostały przekazane przed ślubem lub uzyskane w trakcie małżeństwa, chyba, że wolą darczyńcy lub testatora było, by trafiły do obojga małżonków, udziały w spółce cywilnej, nagrody w konkursach, prawa autorskie i pokrewne,

Pamiętaj! Jednak już same honoraria lub tantiemy zasilają wspólny budżet małżonków.

 • przedmioty majątkowe, które służą zaspokajaniu wyłącznie osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. wózek inwalidzki, sprzęt rehabilitacyjny,a le też ubranie), prawa niezbywalne (np. prawo dożywocia), pieniądze z polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą:

 • pensje, honoraria wynagrodzenia z umów-zleceń i o dzieło, dom, który został kupiony z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży kawalerskiego mieszkania męża (panieńskiego mieszkania żony), odsetki z lokat bankowych męża, który dostał pieniądze w darowiźnie oraz dochody z najmu panieńskiego mieszkania żony, oszczędności zgromadzone na rachunku OFE lub pracowniczego funduszu emerytalnego.

Zalety i wady rozdzielności majątkowej


Do zalet możemy zaliczyć:

 • samodzielne i w sposób nieograniczony można zarządzać własnym majątkiem;
 • nie odpowiada się za długi współmałżonka;
 • jeżeli zostanie podjęta decyzja o rozwodzie, podział majątku będzie łatwy i szybki.

a do wad:

 • nie można wspólnie rozliczyć się z fiskusem;
 • gdy zostanie podpisana zbyt późno, to nie chroni przed odpowiedzialnością za długi współmałżonka;
 • w przypadku kredytu, bank będzie oceniał zdolność kredytową oddzielnie, a wiec mniej korzystnie.

To Ci może pomóc

Czeka Cię podział majątku wspólnego? 

Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi  Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.Podobne wpisy:

wtorek, 17 stycznia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: