Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Minimalne wynagrodzenie za pracę netto

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie netto?Pracownik, który zatrudniony jest w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać pensji, która jest niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok. Obecnie jest to 1500 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Dz.U.nr 192,poz. 1141).

Jeżeli pracodawca zapłaci mu pensje w kwocie, która jest niższa niż ustalone minimum, to ma obowiązek wypłacić pracownikowi wyrównanie.

Pamiętaj! Tylko pracownik w pierwszym roku pracy może otrzymać wynagrodzenie w wysokości nie 100, ale 80 % płacy minimalnej (w 2013 roku to 1280 zł).

Ustalona kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest kwotą brutto, którą należy pomniejszyć o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę netto


Pamiętaj! Obowiązuje jedna kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę netto, ale wartość netto tej kwoty nie będzie jednakowa dla wszystkich pracowników, którzy otrzymują pensję na tym poziomie.

Różnica będzie wynikać z kosztów uzyskania przychodów (KUP), jakie muszą być zastosowane w przypadku konkretnego pracownika.

Pamiętaj! Pod uwagę brane jest także to, czy pracownik złożył PIT-2, cz nie.

Dlatego w br. osoby, które zarabiają minimalną pensje mogą otrzymywać aż cztery różne kwoty netto:

 • 1181,38 zł (podstawowe KUP oraz złożony PIT-2);
 • 1135,38 zł (podstawowe KUP oraz niezłożony PIT-2);
 • 1186,38 zł (podwyższone KUP oraz złożony PIT-2);
 • 1139,38 zł (podwyższone KUP oraz niezłożony PIT-2).

Jeżeli pracownik zaczyna w tym roku swoją pierwszą pracę, to musi zarabiać nie mniej niż 80% płacy minimalnej, a więc 1280 zł brutto w 2013 r.

Pracownik zatrudniony na pełen etat otrzyma zatem:

 • 912,10 zł (podstawowe KUP oraz złożony PIT-2);
 • 958,10 zł (podstawowe KUP oraz niezłożony PIT-2);
 • 917,10 zł (podwyższone KUP oraz złożony PIT-2);
 • 963,10 zł (podwyższone KUP oraz niezłożony PIT-2).

Kiedy pracodawca musi wypłacić wyrównanie?


Pracodawca, ustalając, czy pracownik otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, musi zsumować składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy i zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez główny Urząd Statyczny.

Na liście GUS znajdują się m.in:

 • wynagrodzenie zasadnicze;
 • dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe, za warunki pracy);
 • premie i nagrody;
 • wynagrodzenie chorobowe.

Pamiętaj! Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za pracę nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, a także wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).
Podobne wpisy:

poniedziałek, 16 stycznia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: