Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Minimalne wynagrodzenie za pracę netto 2013Ile wynosi minimalne wynagrodzenie netto?Pracownik, który zatrudniony jest w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać pensji, która jest niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok. Obecnie jest to 1500 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Dz.U.nr 192,poz. 1141).

Jeżeli pracodawca zapłaci mu pensje w kwocie, która jest niższa niż ustalone minimum, to ma obowiązek wypłacić pracownikowi wyrównanie.

Pamiętaj! Tylko pracownik w pierwszym roku pracy może otrzymać wynagrodzenie w wysokości nie 100, ale 80 % płacy minimalnej (w 2013 roku to 1280 zł).


Ustalona kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest kwotą brutto, którą należy pomniejszyć o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę netto

Pamiętaj ! Obowiązuje jedna kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę netto, ale wartość netto tej kwoty nie będzie jednakowa dla wszystkich pracowników, którzy otrzymują pensję na tym poziomie.

Różnica będzie wynikać z kosztów uzyskania przychodów (KUP), jakie muszą być zastosowane w przypadku konkretnego pracownika. 

Pamiętaj ! Pod uwagę brane jest także to, czy pracownik złożył PIT-2, cz nie. 

Dlatego w br. osoby, które zarabiają minimalną pensje mogą otrzymywać aż cztery różne kwoty netto:
 • 1181,38 zł (podstawowe KUP oraz złożony PIT-2);
 • 1135,38 zł (podstawowe KUP oraz niezłożony PIT-2);
 • 1186,38 zł (podwyższone KUP oraz złożony PIT-2);
 • 1139,38 zł (podwyższone KUP oraz niezłożony PIT-2).
Jeżeli pracownik zaczyna w tym roku swoją pierwszą pracę, to musi zarabiać nie mniej niż 80% płacy minimalnej, a więc 1280 zł brutto w 2013 r. 

Pracownik zatrudniony na pełen etat otrzyma zatem:
 • 912,10 zł (podstawowe KUP oraz złożony PIT-2);
 • 958,10 zł (podstawowe KUP oraz niezłożony PIT-2);
 • 917,10 zł (podwyższone KUP oraz złożony PIT-2);
 • 963,10 zł (podwyższone KUP oraz niezłożony PIT-2).

Kiedy pracodawca musi wypłacić wyrównanie?

Pracodawca, ustalając, czy pracownik otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, musi zsumować składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy i zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez główny Urząd Statyczny.

Na liście GUS znajdują się m.in:
 • wynagrodzenie zasadnicze;
 • dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe, za warunki pracy);
 • premie i nagrody;
 • wynagrodzenie chorobowe.

Pamiętaj ! Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za pracę nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, a także wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).


Podobne wpisy:

poniedziałek, 16 stycznia 2012, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: