Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie

Rozdzielność majątkowa małżonkówIntercyza

Jest to umowa przedślubna. Po ślubie małżonkowie mogą zawrzeć umowę o zniesieniu wspólności ustawowej (rozdzieleniu majątków). Często jednak te dwa dokumenty są mylone i obydwa nazywa się intercyzą.

Intercyza wzbudza wiele emocji, bo jedni uważają, że jest to doskonały sposób podziału na "moje" i "twoje", a inni uważają, że jest to zaprzeczenie miłości małżeńskiej i podważa to zaufanie oraz ułatwia rozstanie. Wszystko zależy tutaj ot tego, co było powodem jej podpisania.

Osoby, które zawierają związek małżeński wnoszą do małżeństwa majątek, który każdy z nich zgromadził przed ślubem (tzw. majątek odrębny), i od zera zaczynają budowę majątku wspólnego.

Pamiętaj! Gdy zostanie podpisana intercyza, to majątek wspólny nie zostanie zgromadzony.

Trzeba też pamiętać o tym, że intercyza nie wiąże małżonków do grobowej deski, bo w każdej chwili mogą oni zmienić jej zakres lub ją po prostu rozwiązać i połączy ich wtedy wspólność majątkowa.


Intercyza przed ślubem


Umowa wchodzi w życie z dniem ślubu. Małżonkowie niem będą gromadzić wspólnego dorobku, tylko osobisty.

Pamiętaj! Współwłaścicielem jakieś rzeczy (np. samochodu) stają się tylko wtedy, gdy zostanie ona zakupiona przez oboje małżonków lub otrzymają ją w spadku lub darowiźnie.

Intercyza przedślubna może być sporządzona jedynie u notariusza. Jej koszt to ok. 550 zł.


Rozdzielność majątkowa po ślubie


Po ślubie małżonkowie mogą ułożyć swoje stosunki majątkowe na kilka sposobów.

Można:

  • rozszerzyć;
  • ograniczyć;
  • znieść wspólność makatkową;
  • podpisać umowę o rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Rozszerzenie wspólności majątkowej


Może to wyglądać następująco:

"Rozszerzamy nasza wspólność majątkową na wszystko, co Ty żono dostałaś od swoich rodziców, i na wszystko, co ja, mąż dostałem od swoich rodziców"

W przypadku nieruchomości, mąż musi wpisać się jako współwłaściciel do księgi wieczystej mieszkania żony, a ona dokonuje tego samego w księdze jego mieszkania.


Ograniczenie wspólności majątkowej


Może on brzmieć np.:

"Ja, mąż, postanawiam, że dochody z wynajmu mieszkania po moich rodzicach nie będą zasilać budżetu małżeńskiego, lecz będą stanowić mój odrębny dochód".
Pamiętaj! Ograniczenie wspólności majątkowej nie tyczy się innych dochodów męża (np. wynagrodzenia za pracę), która będzie normalnie wpływać na wspólne konto małżonków.

Całkowita rozdzielność majątkowa


Jest to najkorzystniejszy sposób dla małżonków, gdzie każdy z nich prowadzi własną działalność gospodarczą.

Pamiętaj! Nie opłaca się to zupełnie (nawet jest krzywdzące i niesprawiedliwe) żonom, które zawiesiły działalność zawodową i zajęły się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci.

Bo maż pracuje i powiększa swój dorobek, a gdy dojdzie do rozwodu, to zabiera wszystko i żonę zostawia z niczym.
Więcej słabych punktów ma intercyza, bo małżonkowie nie mogą się wspólnie rozliczyć z fiskusem, a wdowa nie ma prawa do tzw. wdowiej renty.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków


Tutaj przez cały okres trwania związku małżonkowie mają całkowitą rozdzielność majątkową, ale gdy będą się rozwodzić lub ogłoszą separację, to dojdzie wtedy do wyrównania dorobków.

Pamiętaj! Dorobek jest różnicą między tym, co zostało wniesione do małżeństwa m a tym, czego się dorobiono w trakcie jego trwania. Intercyza z wyrównaniem dorobków będzie odpowiednia dla małżeństwa, gdzie jedno zarabia więcej, a drugie mniej, ale za to pracuje na dodatkowym "domowym" etacie. Małżonek, który zarabia mniej ma prawo korzystać z pożytków wspólnego dorobku nawet po śmierci współmałżonka. Występuje wtedy do spadkobierców z roszczeniem o wyrównanie dorobków. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków nie będzie oznaczała tego, że małżonkowie dzielą się dorobkiem po połowie. Może tak być, ale może też być inaczej. Decydują o tym sami. "Bogatszy" małżonek odlicza  od swojego majątku ewentualne darowizny na dzieci i małżonka i dopiero wtedy to, co zostanie, podlega podziałowi. Jeden drugiemu wyrównuje dorobek lub przekazuje składnik swojego majątku (np. mieszkanie).

Rozdzielność sądowa


Gdy współmałżonek nie wyraża zgody na podpisanie intercyzy u notariusza, to należy wtedy zwrócić się o to do sądu. Pozew o rozdzielność majątkową składa się do sądu rejonowego, który jest właściwy dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżonków lub obecnego miejsca zamieszkania któregoś z nich.

Dla przykładu: rozdzielności majątkowej domaga się domaga się żona. Ona będzie powodem, a maź pozwany. Zona musi napisać w pozwie, czy domaga się rozdzielności od daty złożenia pozwu, czy z mocą wsteczną. Należy też swoje żądanie uzasadnić.


piątek, 02 marca 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: