Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak bronić się w sądzie?

Prawo do obrony w postępowaniu sądowym?Kto może pomóc w czasie postępowania przed prokuratorem i sądem?Oskarżony w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ma prawo korzystać z pomocy obrońcy, ale nie więcej niż z trzech (por. art. 6, 77 k.p.k.). Obrońcą może być wyłącznie adwokat (por. art. 82 k.p.k.). Jeżeli chodzi o sprawy wykroczeniowe i wykroczenia skarbowe, to można korzystać z pomocy tylko jednego obrońcy. Może nim być adwokat lub radca prawny. (por. art. 24 k.p.w., por. art. 122a k.k.s.).

Nie stać mnie na adwokata, co wtedy?

Jeżeli oskarżonego nie stać na pomoc adwokata z wyboru, to sąd wyznaczy mu obrońce z urzędu, gdy wykaże on sądowi, że nie stać go na to, by zapłacić adwokatowi bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i jego rodziny.

Pamiętaj! Swoje twierdzenia najlepiej poprzeć przedstawieniem dokumentów, które dotyczą zarobków oskarżonego, zarobków jego małżonka, otrzymywanych zasiłków itp. (por. art. 78 k.p.k.).  

Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na niego obowiązek działania do prawomocnego zakończenia. Musi on np. sporządzić apelację, gdy oskarżony będzie miał taką wolę (por. art. 84 k.p.k.).

Jeżeli toczyć się będzie postępowanie o wykroczenie, to sąd musi ponadto uznać, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga posiadania przez oskarżonego obrońcy z urzędu.

Pamiętaj! Nie zawsze, nawet, gdy dojdzie do sytuacji, że nie będzie oskarżonego stać na obrońce - otrzyma on obrońce z urzędu. Sprawa musi być naprawdę poważna, żeby sąd takiego obrońce mu przydzielił (por. art. 22 k.p.w.).

Kiedy trzeba mieć obrońce?


Są sytuację, gdy oskarżony musi obowiązkowo mieć obrońce. Potrzebuje go, by jego prawo do obrony było należycie wykonywane.

W każdym postępowaniu swojego obrońce musi mieć osoba:
  • głucha, niema, niewidoma i gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności oskarżonego.

Ponadto obrońce należy mieć:

  • w postępowaniu o przestępstwa, przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe – jeżeli oskarżony jest  nieletni lub gdy sąd uzna, że zachodzą okoliczności, które utrudniają obronę i powinien on mieć obrońcę;
  • w postępowaniu o przestępstwa przed sądem okręgowym jako sądem I instancji, jeżeli zarzucono oskarżonemu popełnienie zbrodni lub jest on pozbawiony wolności.

Pamiętaj! Gdy w którejkolwiek z tych sytuacji oskarżony nie będzie miał obrońcy z wyboru, to sąd wyznaczy mu obrońce z urzędu (por. art. 78–81 k.p.k., 21 k.p.w.).

Podobne wpisy:

Kasacja od wyroku
Świadek w sądzie

Prywatny akt oskarżenia - jak napisać?

Prawa i obowiązki świadka w sądzie

sobota, 07 kwietnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: