Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wyjawienie majątku dłużnika


Wniosek o wyjawienie majątku dłużnikaJeżeli jesteś właściciel firmy i twój kontrahent jest Ci winien sporą sumę pieniędzy, a komornik niestety nie może ich wyegzekwować, bo kontrahent twierdzi, że nie posiada żadnego majątku?

To w takiej sytuacji możesz wystąpić o wyjawienie majątku swojego dłużnika (takie prawo przysługuje zarówno przedsiębiorcy, jak i osobie prywatnej). Takie pismo należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika, gdy jest osobą fizyczną lub miejsca siedziby firmy, gdy jest osobą prawną).

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
jest żądaniem przedstawienia przez niego wykazu swojego majątku z wymieniem rzeczy oraz miejsc, gdzie się one znajdują. Dotyczy to m.in. kont bankowych, oszczędności, nieruchomości, samochodów, wierzytelności, a także innych praw majątkowych.

Jednocześnie jest to żądanie złożenia przyrzeczenia, że podany przez dłużnika wykaz jest prawdziwy, a co najważniejsze - kompletny.


Wzór wniosku o wyjawienie majątku dłużnika

Poniżej prezentuje wzór wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Przedstawiony wzór, to tylko przykład, a dane są fikcyjne

Wzór można oczywiście modyfikować wedle własny potrzeb.


Katowice, 27.04.2012r.

Sąd Rejonowy
w Katowicach
Wydział I Cywilny
ul. Francuska 70A,
40-028 Katowice

Wierzyciel:

ABC S.A.
ul. Prosta 123a
40-016 Katowice

Dłużnik:

Mariusz Kowalski
ul. Katowicka 52/6
40-015 Katowice

Wniosek o wyjawienie majątku


Wnoszę o:


1. zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu swego majątku oraz do złożenia przyrzeczenia,

2. dopuszczenie dowodu z akt Komornika Sądowego w Katowicach (sygn. akt .........),

3. przyznanie Wierzycielowi od Dłużnika kosztów postępowania sądowego.


Uzasadnienie

Prawomocnym wyrokiem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach z dnia ........... sygn. akt ......... (oraz Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację — sygn. akt .............) zasądzona została od dłużnika kwota .......... wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Tytuł egzekucyjny został opatrzony klauzulą wykonalności i na
jego podstawie została wszczęta egzekucja sądowa.

Dowód: — wyrok.

Egzekucja prowadzona wobec dłużnika okazała się bezskuteczna, o czym Komornik Sądu Rejonowego w Katowicach zawiadomił wierzyciela.

Dowód: — pismo Komornika Sądowego z dnia .................., — postanowienie Komornika Sądowego z dnia ...................

Wobec nieskuteczności egzekucji uzasadniony jest wniosek o wyjawienie majątku.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Dowody powołane we wniosku.
2. Odpis wniosku
.


Wraz z wnioskiem należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty (w tym pismo komornika np. o bezskutecznej egzekucji) uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku.

Pamiętaj! Jeżeli wniosek złożony zostałby przed wszczęciem egzekucji, to trzeba będzie załączyć do niego także tytuł wykonawczy.

Faktoring

Do momentu, aż należności nie są przeterminowane, a Twój dłużnik jest duży i pewny - możesz skorzystać  z tzw. faktoringu. Zajmują się nim specjalne firmy, które kupią od Ciebie wierzytelności.

Od razy zostanie Ci wypłacone 80% kwoty, która widnieje na fakturach. Pozostałe pieniądze dostaniesz, gdy uda się im odzyskać należność.

Ile kosztuje faktoring?


Faktor weźmie od Ciebie kilka procent wartości faktury, a Twój zysk? Pieniądze masz niemal od razu i nie będziesz musiał czekać 90 czy 120 dni.

Jeżeli jednak wierzytelność jest już przeterminowana, to niestety o pieniądze będziesz musiał walczyć sam.


Podobne wpisy:


Kara za niestawienie się w sądzie

Dziedziczenie bez testamentu
Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym

Wzór umowy darowizny kwoty pieniężnej
piątek, 27 kwietnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: