Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Przyjęcie spadku wprost

Wzór oświadczenia o przyjęciu spadku wprostOświadczenie o przyjęciu spadku wprost może złożyć spadkobierca, a pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone z podpisem poświadczonym urzędowo.

Celem tego oświadczenia jest deklaracja zamiaru bycia spadkobiercą, który będzie odpowiadał za długi spadkowe bez ograniczenia do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Pamiętaj! Można przyjąć lub odrzucić spadek z mocy ustawy i testamentu i można odrzucić spadek z ustawy i przyjąć z testamentu i odwrotnie. Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli może być uznane względem ich za bezskuteczne.

Oświadczenie o przyjęciu
spadku wprost należy złożyć w sądzie spadku - sądzie rejonowym, który jest właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy, a gdy nie można go ustalić to w sądzie  w jakim znajduje się miejsce położenia majątku spadkowego lub jego części.

Pamiętaj! W przypadku, gdy brak jest powyższych podstaw, to sądem spadku jest jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można także złożyć przed notariuszem, który prześle wtedy akt notarialny do sądu spadku.

Pamiętaj! Oświadczenie o przyjęciu spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziano się o tytule do spadku, a więc o otwarciu spadku czyli chwili śmierci.

Jak złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost?

W oświadczeniu o przyjęciu spadku wskazuje się swój tytuł do dziedziczenia. Ponadto powinno ono zawierać:

 • imię i nazwisko spadkodawcy;

 • datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

 • tytuł powołania do spadku;

 • treść złożonego oświadczenia;

 • wymienienie wszystkich wiadomych osób, które należą do kręgu spadkobierców ustawowych;

 • wymienienie wszystkich testamentów;

 • wymienienie danych, które dotyczą treści oraz miejsca przechowywania testamentów;

 • trzeba złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy lub prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, gdy tych dowodów poprzednio już nie złożono.

W oświadczeniu wskazuje się:

 • sąd lub inny organ do którego się je kieruje;
 • nazwiska oraz adresy osób, których postępowanie spadkowe dotyczy, w tym osoby, która wnosi oświadczenie lub jej pełnomocnika;
 • podpis osoby wnoszącej oświadczenie;
 • orzeczenie rodzaju pisma (tutaj oświadczenie);
 • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
 • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).


Pamiętaj! Dla sądu należy złożyć dwa egzemplarze oświadczenia, a po jednym egzemplarzu składa się dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma).


Trzeba też pamiętać o jednym egzemplarzu oświadczenia dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pisma.

Jeżeli oświadczenie o przyjęciu spadku będzie wnoszone za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód nadania pisma.

Pamiętaj! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz oświadczenia powinien mieć komplet załączników.

Z egzemplarzem kierowanym do sądu składa się oryginały dokumentów (akty stanu, umowy i inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.), a gdy składane są jakieś cenne dokumenty (weksle, czeki), to należy to tak wyeksponować, by sad mógł je zabezpieczyć.

Pismo należy własnoręcznie podpisać.

Opłata wynosi 50 zł.

Jak napisać oświadczenie o przyjęciu spadku wprost - wzór

Poniżej zamieszczam wzór oświadczenia o przyjęciu spadku wprost.

Pamiętaj!
To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.

Katowice, 14 sierpnia 2012 r.

Do Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód
Wydział II Cywilny
w KatowicachWnioskodawca:

Michał Kowalski zam. w
Katowicach,
ul. Nowa 58/14


Uczestnicy postępowania:


1) Rafał Kowalski zam. w
Katowicach,
ul. Biała 18

2) Anna Nowak, zam. w
Katowicach,
ul. Czarna 10

3) Andrzej Kowalski, zam. w
Katowicach,
ul. Mokra 32/4


Sygn.akt. II Ns 265/12

Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost

Niniejszym przyjmuję wprost spadek pozostały po zmarłym w Katowicach w dniu 8 lipca 2012 r. Adamie Kowalskim, ostatnio zamieszkałym w Katowicach.

Spadek przyjmuję, w powyższy sposób, będąc powołanym do dziedziczenia po zmarłym na podstawie ustawy.

Do grona spadkobierców wchodzą, poza składającym to oświadczenie, również dzieci spadkodawcy: Rafał Kowalski, Anna Nowak z d. Kowalska i Andrzej Kowalski.

Według wiedzy składającego to oświadczenie, zmarły Adam Kowalski nie pozostawił po sobie żadnego testamentu.

W załączeniu przedkładam odpis skrócony aktu zgonu Adama Kowalskiego.

Michał Kowalski

Załączniki:

1. odpis skrócony aktu zgonu Adama Kowalskiego,
2. pięć odpisów pisma z załącznikami.


To Ci może pomóc

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?»

Oto jedyny taki poradnik, który pomoże Ci nabyć SPADEK, sporządzić TESTAMENT i napisać pozew o ZACHOWEK!

Podobne wpisy:


Wzór wniosku dowodowego

Wniosek o spis inwentarza wzór
Ustanowienie kuratora spadku
Umowa spedycji wzór

środa, 15 sierpnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: