Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o spis inwentarza wzór

Wzór wniosku o spis inwentarzaWniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być złożony przez każdego kto uprawdopodobni, że jest jest spadkobiercą lub zapisobiercą, jest uprawniony do zachowku, jest wykonawca testamentu, jest współwłaścicielem rzeczy, która wchodzi w skład masy spadku, jest wierzycielem, który posiada pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Może to być także właściwy urząd skarbowy oraz sąd może także dokonać zabezpieczenia z urzędu.

Celem sporządzenia spisu inwentarza jest ustalenie masy spadkowej, a także zabezpieczenie składników tej masy.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza należy złożyć w sądzie spadku - czyli sądzie rejonowym, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy.

Pamiętaj! Wniosek musi być złożony, gdy istnieje groźba naruszenia rzeczy lub praw, które pozostały po zmarłym spadkodawcy przez ich usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.

Jak złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?

We wniosku o sporządzenie spisu inwentarza wykazuje się, że jest się osoba uprawnioną do złożenia wniosku oraz wykazać, że istnieje groźba naruszenia spadku, a także potrzeba spisu jego zawartości a ponadto w piśmie wskazuje się:
  • sąd lub inny organ do którego kierowany jest wniosek;
  • nazwiska oraz adresy osób, których postępowanie spadkowe dotyczy, w tym osoby, która składa wniosek lub jej pełnomocnika;
  • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Pamiętaj! Należy złożyć dwa wnioski kierowane do sądu oraz po jednym egzemplarzu pisma dla każdej innej strony (tzw. odpisu pisma). Należy także pamiętać o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie wniosku.

Jeśli wniosek wnoszony jest za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód nadania pisma. 

Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz wniosku powinien mieć komplet załączników, a egzemplarz kierowany do sądu składa się z oryginałami dokumentów (akty stanu, umowy i inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.).

Jeżeli składane są cenne dokumenty (np. weksle, czeki), to należy to tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć. 

Opłata od wniosku wynosi 50 zł.

Pamiętaj! Dochodzą to tego także inne opłaty. Za dokonanie spisu inwentarza komornik pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę.

Jak napisać wniosek o sporządzenie spisu inwentarza - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.

Katowice, 13 sierpnia 2012 r.

Do Sądu Rejonowego
Wydział I Cywilny
w Katowicach


Wnioskodawca:

Adam Kowalski zam.
w Katowicach,
ul. Dobra 40 m. 23

Uczestnicy
postępowania:


1) Michał Kowalski, zam. w
Katowicach, ul. Prosta 12

2) Joanna Nowak, zam. w
Katowicach , ul. Krzywa 52

Wniosek o sporządzenie inwentarza

Wnoszę o sporządzenie inwentarza przedmiotów oraz praw stanowiących spadek po zmarłym w dniu 14 marca 2012 r. Tomaszu Kowalskim, ostatnio zamieszkałym w Katowicach.

Uzasadnienie

W dniu 14 marca 2012 r. zmarł Tomasz Kowalski, zamieszkały ostatnio w Katowicach.

Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu.

Wnioskodawca jest synem zmarłego.

Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.

Zmarły Tomasz Nowak prowadził działalność gospodarczą na dużą skalę. Zmarły był właścicielem kilku nieruchomości oraz pojazdów, a także praw różnego rodzaju o sporej wartości.

Spadkobiercy, w tym wnioskodawca, nie orientują się w sprawach zmarłego. Zważając na rozmiary tej działalności uzasadnione jest zatem sporządzenie spisu inwentarza przedmiotów oraz praw należących do spadku celem zabezpieczenia praw spadkobierców oraz ewentualnych wierzycieli zmarłego Tomasza Kowalskiego.

W tym stanie rzeczy wniosek jest uzasadniony.

Adam Kowalski

Załączniki:

odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy;
odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 50 zł;
dwa odpisy wniosku wraz z załącznikami.


To Ci może pomóc

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?»

Oto jedyny taki poradnik, który pomoże Ci nabyć SPADEK, sporządzić TESTAMENT i napisać pozew o ZACHOWEK!
Podobne wpisy:


Ustanowienie kuratora spadku

Umowa spedycji wzór
Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Podatek od umowy dożywocia

poniedziałek, 13 sierpnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: